Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


ONS STAAN WEER OP DIE VOORAAND, VAN SEKER NOG 'N PETROL PRYS- EN SEKER OOK 'N RENTEKOERSVERHOOGING. DAAR IS NIE EEN ENKELE PERSOON WAT, OP DIE EEN OP ANDER MANIER NIE, VANDAG KAN Sê:- DIE LEWENSKOSTE RAAK HULLE NIE!

DIE REALITEIT IS DAT ONS VERSEKER BENOUD BEGIN VOEL. ONS WONDER OOR DIE TOEKOMS, BESIGHEDE SPEEL BANKROT, DRUK BY DIE WERK RAAK AL MEER, FINANSIEëL BEGIN ALMAL AL MEER DIE BELT STYWER TREK EN DAN KAN 'N MENS OP DIE PUNT KOM, OM TE WIL UITROEP: "WAT NOU, HERE?"

So kan ons ook terug gaan in die geskiedenis. Toe Jan van Riebeeck in 1652 in die Kaap aan gekom het, dink ek hy het die selfde vraag gevra. Met die groot trek dink ek het die boere ook die selfde vraag gevra, dink maar net aan een geval, die van Bloedrivier. Met die Anglo boere oorlog dink ek het hulle ook die selfde vraag gevra. Met die verkiesing in 1994 toe die ANC aanbewind gekom het, het ons ook die selfde vraag gevra. En baie keer in ons persoonlike lewens met persoonlike probleme vra ons ook “WAT NOU, HERE”!

IN AL HIERDIE DINGE WIL EK JULLE VANDAG BEMOEDIG DAT DIE GOD WAT ONS DIEN, VERHEWE IS BO DIE RENTEKOERSE, PETROLPRYS, VOEDSELPRYS, EN WIE WEET WAT ALLES NOG DIE HOOGTE INSKIET. ONS WAT Sê ONS IS KINDERS VAN DIE HERE MOET IN HIERDIE TYD MEER EN MEER OP GOD VERTROU. WAT HET ONS BUITEN DIE HERE? MOENIE BEKOMMERD WEES AS JY GOD VERTROU NIE.

ONS ENIGSTE VERTROOSTING KRY ONS IN DIE BYBEL. ELKE BELOFTE IN DIE BYBEL IS DIE WAARHEID, EN IS DAAR GESKRYF VIR JOU EN MY, OM AAN VAS TE HOU, IN ELKE SITUASIE VAN ONS LEWENS. MOENIE DAT DIE DUIWEL JOU BEROOF VAN JOU GELOOF, IN GOD NIE. MOENIE TWYFEL OOR WAT GOD KAN DOEN NIE. ELKEEN VAN ONS IS UNIEK IN GOD SE Oë EN ELKEEN SE SITUASIE, SE UITKOMS IS UNIEK DEUR GOD BEPLAN.

NADAT EK MET VERSKEIE MENSE DIE AFGELOPE TYD GEPRAAT HET, HET EK ERVAAR DAT DIE DRUK EN DIE BEKOMMERNISSE AL MEER RAAK. EK WIL HIERDIE GEDAGTE VAN “BEMOEDIGING” AAN JULLE BRING. GOD SAL VOORSIEN NA DIE RYKDOM VAN SY GENADE. BLY GLO EN VERTROU. MOENIE TOU OPGOOI NIE. GOD KEN DIE MôRE EN DIE OORMôRE. GOD KEN ONS EN ONS TOEKOMS-PLANNE. DIE VOLGENDE WYSE WOORDE HET EK BY MY MA GELEER:- MOENIE GISTER, VANDAG EN MôRE SE PROBLEME BYMEKAAR GOOI NIE, DIS WANNEER JY SINK. HOU JOU Oë OP DIE HERE! DAN KAN JY, SOOS PETRUS OP DIE WATER LOOP. EEN DING OP 'N SLAG, DIE HEMEL SE EERSTE WET IS “ORDER”! AS JY NIKS HET OM JOU IN TE VERBLY NIE, VERBLY JOU IN DIE HERE. HIERDIE WOORDE IS SO DEEL VAN MY LEWE. EK DINK DIS DEEL VAN MY FONDAMENT....

MATTEUS 6:25-33

HIERDIE IS 'N WONDERLIKE SKRIFGEDEELTE WAARIN JESUS SELF MET ONS PRAAT OOR DIE VRUGTELOOSHEID VAN KOMMER, VREES EN ANGS. TELKEMALE WANNEER ONS IN DIE VERSOEKING KOM OM ONS TE BEKOMMER OF VREESAGTIG TE RAAK, OOR DINGE IN ONS LEWENS, BEHOORT ONS HIEDIE GEDEELTE HARDOP VOOR TE LEES.
IN VERS 25 HIER BEVEEL DIE HERE ONS OM OP TE HOU KWEL OOR DIE LEWE. OMDAT JESUS ONS VERMAAN, IS DIT AL GENOEGSAME REDE OM DAARMEE OP TE HOU, WANT ONS BEROKKEN NIE SLEGS ONSSELF SKADE NIE, MAAR IS OOK AAN GOD ONGEHOORSAAM AS ONS KWEL!
IN VERS 26 NET SOOS GOD DIE VoëLS EN DIE DIERE VOED EN SELFS DIE GRAS EN DIE LELIES VAN DIE VELD BEKLEE, SO SAL HY OOK DIEGENE WAT OP HOM VERTROU, VOED EN KLEE. HET U AL OOIT 'N VoëL IN 'N BOOM GESIEN WAT SENUWEEWRAK IS?
IN VERS 32 GOD WEET DAT ONS AL DIE AARDSE DINGE NODIG HET. HY HET EGTER BELOWE DAT HY VIR ONS DAARIN SAL VOORSIEN. WAAROM BEKOMMER ONS ONS DAN NOG STEEDS?
IN VERS 33 HIER VERSKAF JESUS AAN ONS DIE SLEUTEL OM IN DIE VREDE VAN DIE HERE TE LEEF. ONS MOET EERS DIE KONINKRYK VAN GOD EN SY GEREGTIGHEID SOEK EN DAN SAL HIERDIE DINGE VIR ONS BYGEVOEG WORD.

DIE REDE WAAROM ONS BEKOMMERD IS EN IN VREES LEWE IS OMDAT ONS PRIORITEITE VERKEERD IS. ONS SOEK ONS SEKURITEIT IN DIE DINGE VAN HIERDIE WêRELD, INSTEDE VAN IN DIE “SKEPPER” VAN HIERDIE WêRELD!
AS LIGGAAM VAN CHRISTUS IS ONS VERONDERSTEL OM GOD TE SOEK, NIE DIE ANTWOORD OP ONS PROBLEME NIE. INDIEN ONS HOM EN SY GEREGTIGHEID SOEK, HET HY BELOWE OM AAN ONS AL DIE ANTWOORDE WAARNA ONS SOEK, TE VERSKAF.

DIE BYBEL Sê:"KEN MY IN AL JOU WEE DAN SAL “EK” JOU PAAIE GELYK MAAK". PRAAT MET DIE HERE OOR JOU LEWE, JOU BEPLANNING, JOU DROME, “ALLES” WAT JY VERLANG. ONTHOU “GOD” IS NIE 'N MENS DAT HY IETS Sê EN DIT NIE DOEN NIE. GOD ROEP DIE DINGE WAT NIE BESTAAN NIE, ASOF DIT BESTAAN. 'N WOORD EN HY KAN DIT TOT STAND BRING, WAT NIE BESTAAN NIE. DIT IS DIE HERE WAT ONS KEN. IN HIERDIE MOEILIKE EKONOMIESE TYD WAARIN ONS IS, IS GOD BY MAGTE OM ONS TE LAAT UITSTAAN BO DIE STORMS. VERTROU GOD NET.

WERP JOU BEKOMMERNISSE OP GOD – NIE JOU VERANTWOORDELIK-HEDE NIE!

DIS BELANGRIK DAT ONS LEER OM ONS BEKOMMERNISSE OP GOD TE WERP, MAAR NIE ONS VERANTWOORDELIKHEDE NIE. SO DIKWELS DOEN ONS PRESIES DIE TEENOORGESTELDE: ONS GEE ONS VERANTWOORDELIKHEDE AAN GOD, MAAR KLOU VAS AAN ONS BEKOMMERNISSE.
DAAR IS 'N VERSKIL TUSSEN ONS BEKOMMERNISSE OP GOD TE WERP EN PASSIEF TE WEES. DIT IS NODIG OM DIE VERSKIL RAAK TE SIEN EN TE VERSTAAN.

DIE PROBLEEM VAN ONAFHANKLIKHEID

TE DIKWELS IS ONS EGTER SKULDIG AAN DIE SONDE VAN:- ONAFHANKLIK WEES. ONS GEE DIE PROBLEEM VIR DIE HERE EN MôRE OGGEND, VAT ONS DIT WEER TERUG. IS ONS NIE DALK GEESTELIK ONVOLWASSE NIE? 'N KLEIN KINDJIE DINK OOK HY KAN ALLES SELF DOEN. INSTEDE DAARVAN OM HULP TE VRA, WIL HY ALLES SELF DOEN. DIKWELS IS DIE SKOENE AAN DIE VERKEERDE VOETE, DIE VETERS GEKNOOP OF DIE SKOENE AAN MEKAAR VAS GEKNOOP. DIT GAAN DIKWELS OOK SO IN ONS GEESTELIKE LEWE. ONS HEMELSE VADER PROBEER ONS HELP, MAAR ONS WIL DIT NIE AANVAAR NIE. ONS WIL ALLES SELF DOEN EN DIE UITEINDE VAN DIE SAAK IS, DAT ONS 'N GEMORS VAN ALLES MAAK!

GOD WIL GRAAG ONS SAKE BEHEER. HY WIL DIT DOEN MET DIE OOG DAAROP, OM ONS TE SeëN, MAAR ONS VERWERP DIKWELS SY HULPAANBIEDINGE EN PROBEER DINGE OP ONS EIE MANIER DOEN. DIKWELS MET TRAGIESE GEVOLGE. MY MA HET EENDAG LANK GELEDE VIR MY GESê “LAAT LOS, LAAT GOD” EK SAL DIT NOOIT VERGEET NIE. INDIEN ONS DIE VREDE VAN DIE HERE WIL ERVAAR, MOET ONS LEER OM ONS BEKOMMERNISSE EENS EN VIR ALTYD OP HOM TE WERP!

1 PETRUS 5:7

“WERP AL JULLE BEKOMMERNISSE OP HOM, WANT HY SORG VIR JULLE.”

DIE WOORDJIE WERP:-

WERP IS 'N STERK WOORD. DIT KAN GEWELDDADIG WEES IN TERME VAN GOOI, SMYT, STOOT OF STAMP. MET HIERDIE INGEDAGTE, MOET ONS OOK GEWELDDADIG RAAK IN ONS HANDELING OM ONS BEKOMMERNISSE OP GOD TE WERP, SODAT ONS IN DIE SKADUWEE VAN SY VLEULES, SKUILING KAN VIND.

JOHANNES 6:28-29

JESUS Sê DAT DIT DIE GELOWIGES SE EERSTE VERANTWOORDELIKHEID IS OM TE GLO IN HOM DIE HEILIGE GEES. DIT BEHOORT NIE SO 'N GEROEI EN GESTOEI AF TE GEE NIE, WANT AS GOD VIR ONS Sê OM IETS TE DOEN, BEHOORT ONS GEEN PROBLEEM TE ONDERVIND, OM DIT TE GLO EN TE DOEN NIE.
EEN VAN DIE GEDEELTES IN DIE BYBEL WAARAAN EK VASHOU : JERIMIA 29.11 WAT Sê:-

"WANT EK WEET WATTER GEDAGTES EK AANGAANDE JULLE KOESTER, SPREEK DIE HERE, GEDAGTES VAN *VREDE* EN NIE VAN ONHEIL NIE, OM JULLE 'N *HOOPVOLLE* TOEKOMS TE GEE". DIE FEIT DAT DIE HERE HIERDIE GEDAGTES KOESTER BETEKEN DAT DIT VIR HOM BELANGRIK IS, DAT DIT MET ONS GOED SAL GAAN. GOD IS INTENS BEWUS VAN ELKEEN VAN ONS EN WIL OOK 100% BETROKKE WEES BY DIT WAT ONS DOEN.

DAAR IS SEKERE GEESTELIKE SAKE, WAT ONS ALMAL VIR EENS EN VIR ALTYD AGTER ONS MOET KRY. WAT ELKE INDIVIDUELE GEVAL OOK AL MAG WEES, INDIEN DIT ONS ONTNEEM VAN DIE BLYDSKAP EN VREDE WAT GOD VIR ONS BEDOEL HET, MOET ONS DIE PROBLEEM OP GOD WERP. DIE BYBEL VERKLAAR DAT ONS AL ONS BEKOMMERNISSE OP GOD MOET WERP. DIE GRIEKSE WOORD WAT VIR BEKOMMERNISSE IN 1 PETRUS 5:7 GEBRUIK WORD, BETEKEN “OM IN VERSKILLENDE RIGTINGS TE TREK”. WAAROM PROBEER DIE VYAND SO HARD OM ALLERLEI BEKOMMERNISSE OP ONS TE LAAI? OM ONS “IN ALLE RIGTINGS” VAN GOD WEG TE TREK! DIT IS SATAN SE HELE DOEL. DIT IS WAAROM ONS MOET LEER OM AL ONS BEKOMMERNIS OP DIE HERE TE WERP, MAAR NIE ONS VERANTWOORDELIKHEDE NIE. DIT IS DUS BELANGRIK DAT ONS SAL WEET WAT ONS VERANTWOORDELIKHEDE IS EN WAT NIE.....

ONS VERANTWOORDELIKHEID IS:-
"EERSTENS:- OM GOD VOLKOME TE VERTROU. "
"TWEEDENS:- OM NIE TE PROBEER OM ONSSELF IN GOD SE PLEK TE STEL NIE. ONS MOET LEER OM BAIE DUIDELIK TE ONDERSKEI TUSSEN ONS AANDEEL EN GOD SE AANDEEL. DAN MOET ONS SY DEEL AAN HOM OORLAAT EN WEIER OM GOD “TE SPEEL”. 'N GOEIE VOORBEELD HIERVAN IS, JY KAN NIE JOU MAN OF JOU KINDERS VERANDER NIE! NET GOD KAN....."

LEES MATTEUS 6:25-33 (BL 12)
1 PETRUS 5:7 (BL 312) & JOHANNES 6:28-29 (BL 130)

NS. FILIPPENSE 4:13 (BL 260)
“EK IS TOT ALLES IS STAAT DEUR HOM WAT MY KRAG GEE.”

Sharlom
A3Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Gebroke Harts Gebede

deur Anze Bezuidenhout

Gebroke Harts Gebede is ‘n digbundel oor die einas van die lewe. ‘n Soeke na liefde op ‘n stormagtige pad. Mag hierdie bundel vir die leser ‘n pad na herstel aanwys. Die diepe besef dat jou krag van Bo kom. Ja jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar