Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Ek skryf vandag vir julle alweer een briefie, iets anders wat na aan my hart lê. Weer gaan dit oor goed wat mense nie verstaan nie. “'n Mens is 'n gees wat in 'n liggaam bly met 'n siel.” Jou liggaan is die deel wat jou sintuie in is:- hoor, voel, proe, sien, en ruik. Jou liggaam is ook die deel wat pyn ervaar (voel), oud word en dood gaan. Dan jou siel is (jou verstand en hart) jou wil, denke en emosies (vrolik, hartseer, bedruk, bekommerd, woede, ens.) En laastens jou gees.

Vandag se briefie gaan oor depressie, die siekte van ons tyd. Ons is deel van twee wêrelde, die materiële wêreld, waaraan ons verbonde is deur ons liggame, en die geesteswêreld. Ek sê weer:- Die mens is primêr 'n gees wat 'n siel het en in 'n liggaam woon. (Onthou dit!) Die geesteswêreld is herverdeel in twee koninkryke, die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis. Daar heers uit oertye reeds oorlog tussen lig & duisternis, en omdat satan weet dat sy tyd kort is, en ons die eindfase van hierdie geweldige geestesoorlog nader, is dit vanselfsprekend dat satan alles in die stryd sal werp teen God en teen die mens wat na Sy beeld gemaak is. Die mens is die Godsoort, want God het die lewe in die mens geblaas. God het lewe in die mens geblaas, want Hy wou 'n skepsel maak na Sy beeld met wie God geestesgemeenskap kon hê. Satan haat God en die mens, want ons is na die beeld van God gemaak. Omdat ons reeds in die eindtyd lewe, verhaas en verhewig satan sy aanslag teen die skepsels van God, die mens. Depressiwiteit is een van die aanslae van satan wat in ons dag die sterkste na vore kom.

God alleen kan die mens waarlik bevry, en ek bejammer die mens wat in depressiwiteit verval sonder God in hulle lewens. 'n Lewe sonder God is 'n lewe wat leeg is, en 'n oop teiken vir die aanslae van satan. Ek glo nie iemand kan bevry word van depressie sonder God nie! Dis jammer, maar tog waar dat selfs kinders van die Here depressief word. Dit druis heeltemaal in teen die hele gedagte van Christen wees, en daar moet definitief redes wees waarom dit gebeur. Ek sal later in die brief hierna kyk op bladsy. 5 nommer 8, maar lees alles, ek kyk vir jou!

1. Die koninkryk van die duisternis word regeer deur satan en 'n menigte demone en diaboliese magte onder hom. Hulle haat en laster God en voer 'n aanslag teen die mens, want ons is na die beeld van God geskape. Hulle doel is om die mens se gees, siel en liggaam skade aan te doen en teen God te rebelleer. Die einddoel van satan met die mens is 'n ewige rampsaligheid (die hel). Lees Jesaja 61 dan sal jy sien hoe satan se verwoestende werk in die mens se gees deur depressiwiteit werk. Deur die mens wil satan sy doel bereik. Vanweë die geweldige vermenigvuldiging van sonde, het die mense se gewete stomp geraak. A.g.v baie goed het wat in die verlede as verkeer beskou was, word vandag as vanselfsprekend aanvaar. Ek dink maar in my huis is die Tv 'n groot moeilikheid maaker. Mens aanvaar die taalgebruik as reg en ek kan dit nie vat as hulle so vloek nie. Sien, hoe satan ons dinge as vanselfsprekend laat aanvaar. Ons is geskape om deur die Heilige Gees bewoon te word en wanneer ons van God verwyder is deur sonde, is daar 'n gevoel van verlatenheid diep in die hart van elke sondaar. Hierdie verlatenheid van God veroorsaak depressie. Wanneer ons 'n sondige daad pleeg, laat satan ons sterk voel, want sonde gee 'n gevoel krag, maar na die sonde kom die gevoel van verlatenheid.
2. Die koninkryk van die lig werk God deur die krag van die Heilige Gees, lees Sag 4:6; “Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die Leërskare.” God is bereid om sy Gees uit te stort op alle vlees en deur ons te werk. Wanneer ek depressiwiteit teëkom, kan ek met vrymoedigheid sê dat dit nie God se wil vir die mens is nie, dat God hierdie binding oor die mens wil breek, en die mens jubelend voor Hom wil staan.

3. Wat is depressiwiteit? Dis 'n aanslag van die duiwel op die gees van die mens waardeur hy die mens se denke en optrede wil oorneem. Die einddoel is selfvernietiging. Die groot tragedie van die saak is dat die mens deur die oorgawe van sy wil saamwerk met die duiwel. As ons saamstem met die duiwel as hy negatiewe beelde vir ons skilder, dan beheer satan ons denke en dade. Onthou depressie kom in deur die venster van jou wil.

4. Die oorsake van depressie.

Skuldgevoelens:- Sonde bring skeiding van God, en hoe verder jy van God verwyder is, hoe groter jou gevoel van verlatenheid. Ek's gedoem tot mislukking en ondergang, ek's hopeloos. Dan gaan jy nie meer kerk toe nie en wie weet wat.
Minderwaardigheid:- In die taai stryd van die lewe is dit vanselfsprekend dat 'n mens hom teen mense sal vasloop en dat hy nie altyd met die nodige respek deur andere behandel sal word nie. Mense wat skinder, jou afkraak, iets sê oor jou voorkoms, jou klere of uitmaak jy is dom.
Ongelukkige kinder- en jeugjare:- Ons kinderjare lê die fondament van ons toekoms en as daar donker skaduwees oor jou jong lewe gekom het, sal dit noodwendig neerslag vind in die jare daarna. Dink bv. aan 'n kind wat verkrag is.
Die oordra van depressiwiteit:- Die mens is 'n gees en depressiwiteit is 'n inwerking van satan op die gees van die mens. Gees absorbeer gees en gees gaan van die een gees oor na 'n ander. Die Woord van die Here sê hy sal die sonde besoek aan die derde en vierde geslag. Hoekom sê die Here se Woord so? Omdat sonde in die familie bly en van die een na die ander gaan. Die kind aard na sy oupa/ouma net so moeilik, net so 'n sin vir humor of jy lag soos jou ma, wat van hardkoppig soos jou pa of 'n oorerf siekte (hoëbloeddruk) of 'n skeet. (Mens erf darem nie net slegte goed nie.) Dis baie waar dat die mense met wie jy bevriend is, bydra om jou karakter te vorm, hetsy negatief of positief. (Ons word geadverteer deur ons goeie vriende.) Langenhoven
Oorweldigende omstandighede:- Baie keer word daar omstandighede vir ons in die lewe geskep wat so bo ons uittoring dat, ons nie geloof het nie, hulle soos reuse vir ons lyk en ons negatief deur hulle beïnvloed word. Dis net die lewende Woord van God wat ons kan beskerm teen die geweld en aanslae van moeilike omstandighede. Paulus sê in 2 Kor 5:7 “Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.” Geloof kom deur die die Woord van God, en deur die inwoning van die lewende Woord lig die Woord ons geloof bokant ons probleem uit. (Lees jou bybel en ken die woord.) Dit hou die vrede van die Here in die hart van sy kinders. Moenie dat sigbare (Oë, Sien is jou liggaam) dinge jou oorheers nie. Psalm 102:18 lees dit ek kyk vir jou!
Krankheid:- Dis 'n feit wat bewys is, dat pyn en lyding as gevolg van siekte en krankheid uiters negatief op die mens se gees inwerk. Dikwels voel jy dat daar geen hoop meer oor is nie, dat al wat oorbly, die dood en die graf is. Daar is ook knaende pyn wat ondraaglik is en waarvoor daar verligting gesoek word in een of ander vorm van pynpille, inspuitings wat 'n verlammende uitwerking op die liggaam en die gees van die mens het.

Die negatiewe:-

Wanneer die ons glo dat krankheid (pyn & lyding) as 'n beproewing van die Here kom, dan sal siekte en stryd later tot rebellie lei, en kan die sieke selfs 'n wrok teen God ontwikkel. Nog 'n negatiewe gevolg sal wees wanneer ek toegelaat dat wanhoops gedagtes deur my wil en denke tot my gees kom. Kyk na jou prentjie die wil is die wese van die mens. Wanneer die wil hom skaar aan die kant van die krankheid (siekte), is dit fataal.

Die positiewe:-

Laat toe dat die Heilige Gees jou hart deurlig en verwyder alles uit jou lewe wat nie van God is nie. (breek die bande van bitterheid, gewoonte-sondes, geheime sondes en jou verhouding teenoor andere.) God sal tot jou gees spreek deur sy Woord vir jou lewendig te maak. Dan sal jou hart reg wees om God se heerlike beloftes van herstel te kan aanvaar, en daarna spruit genesing skielik uit. Bely die Woord hardop sodat jou hart deur jou gehoor geseën kan word met die woorde wat jou mond spreek.

Gebrek aan hoop:- Die uitstaande kenmerk van depressiwiteit is wanhoop. Hiermee martel satan die mens se gees. Wat in wanhoop gebeur is die mens murmureer en laster teen God. Die bring nog meer verwydering van die Here, en dis nou dat satan kom met die suggestie van selfvernietiging (selfmoord). Lees die tien gebooie. Eksodus 20:13 “Jy mag nie moord pleeg nie”! Maar onthou teenoor wanhoop staan hoop! Kor. 13:13 skryf Paulus: “En nou: geloof, hoop, en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!“ Paulus plaas hulle in die volgorde want die liefde vir God en geloof in die Woord van God bring hoop! Die verhouding teenoor omstandighede moet eers verander en hoop doen dit! Hoeveel keer het ek al vir jou pa gesê ek kanselleer dit wat jy nou gesê het? Hy het altyd gesukkel om hoop vir sy omstandighede te hê.

5.Hoe depressiwiteit ontstaan!

Spreuke 4:23 Wees veral versigtig met wat in jou hart / denke / verstand / wil /emosies (siel gedeelte) omgaan, want dit bepaal jou hele lewe! Kyk nou mooi hoe werk dit. Duisternis Lig Negatiewe Gedagtes Lewende Woord

Die kringloop van duisternis en wanhoop:- Die wil ontvang negatiewe gedagtes uit die duisternis (satan) en gee dit aan na die denke. Die denke met sy skeppende vermoë verwerk dit en gee dit aan na die gees. Die gees word oorval deur wanhoop en voer dit na die emosies en die liggaam. Die mond spreek die wanhoop uit en die gehoor voer dit weer na die gees en bring die gees in die bose kringloop van wanhoop.

Die kringloop van lig, geloof en hoop:- Die wil gee oor aan die lewende Woord en voer lig, geloof en hoop na die gees. Dit skep hoop en verdryf die duisternis. Die gees vernu nou die denke en maak die emosies en liggaam positief met geloof. Die mond spreek hierdie geloof uit en die gehoor voer dit na die gees, en bring die gees in die kringloop van geloof en hoop.

6. Wat depressie aan 'n mens doen:-

Ons sien hier dat depressiwiteit deur gebrekkige wilsweerstand van die mens na sy denke deurdring. Die wil van die mens werk saam en word later byna magteloos wanneer die aanhoudende negatiewe gedagtes gedurig deur die wil na die denke kom en die denke stuur dit weer na die gees! Hierdeur mik satan direk na die mens se gees. Ons herken 'n depresiewe persoon eerstens aan sy spraak. Hy praat negatief. Deur sy mond takel hy sy eie beeld af. Hy praat gedurig van mislukking en voorspel vir homself 'n donker toekoms. 'n Mens se woord het of 'n positiewe of 'n negatiewe uitwerking op jou gees. Depressiwiteit bring die mens se gees in gedurige spanning en angs. Hierdie gedurige kwelling en pyniging van jou gees bring slapeloosheid en diepe ongelukkigheid mee.

Die siel van die mens:- Die wil het hierdie depressiewe gees toegelaat en hierdie gees rig hom deur die wil tot die denke. Die diaboliese gees wat 'n aanslag op jou gees doen, het nie 'n liggaam nie en is onverpoosd in sy pogings om jou te oorweldig. Hy word nie moeg nie, maar jy het 'n liggaam en dit word moeg. Het jy al gehoor mense sê: “As ek maar net my gedagtes kan afskakel!” Jou gedagtewêreld word die slagveld en jy is die verloorder. Gewoonlik begin die persoon hom dan van alles af onttrek. Baie keer bereik die emosies 'n woede uitbarsting, laster teen die mense en omstandighede wat hy as die oorsaak van sy toestand beskou. Soms word daar selfs teen God gelaster. “Hoekom het die Here dit toegelaat? Ek's 'n regte ongeluksvoël!” Ander doen hulle liggame leed aan, in 'n desperate poging om uit hierdie angsvalligheid te ontvlug. Uiteindelik verval hul weer in wanhoop.

Die liggaam:- Wanneer die die gees en siel van die mens in so 'n toestand verkeer, is die liggam ook negatief geaffekteer. Dikwels is die geheue en ook die konsentrasievermoë aangetas. Die hart, senustelsel, maag, spier pyne en baie ander kom voor. Wat in sy binneste aangaan word deur sy negatiewe spraak en voorkoms geopenbaar.

7. Bevryding van depressie:-

Saligheid is 'n sekerheid. 1 Joh 1:7 en 9 “Die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons dan ons sonde bely, is Hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle onregtigheid te reinig.” Sekerheid is die element wat ontbreek in die lewe van die depressiewe persoon. Hy is onseker, hy voel asof hy nie 'n anker het nie, en rondgeskommel en geskud word deur omstandighede. Help so 'n persoon om sy wil aan die kant van God se Woord met ware opregtheid te plaas, die Heilige Gees sal jou kom help. Hierdie is 'n noodsaaklike vereiste. Die depressie mag het deur jou wil ingekom en hy moet weer op dieselfde wyse padgee!
Help die depressiewe persoon om sy oë weg te neem van sy probleem af. Die duiwel het sy denke byna aan hierdie probleem vasgegom. Hy is byna magneties vasgevat deur daardie probleem. Dis nodig om die Woord aan so persoon oor en oor te herhaal en te bid dat dit ingang sal vind. Die Woord is die swaard van die Gees, en dit dring in tot by die skeiding van siel en gees; dis sterker as die mag wat hierdie persoon bind. Omdat die Woord die swaard van die Gees is, moet ons die vyand met hierdie geestesswaard aandurf. Die Heilige Gees sal meewerk en die werk van die duiwel kanselleer. Die Woord van God bring herskepping van sy denke, en die eerste ding wat gebeur wanneer die geloof deur die Woord opgewek word, is dat die probleem in perspektief gebring word. Die Woord van God sal die vrees met geloof vervang.
Die krag van die bloed van Jesus Christus. Meeste mense met depressiwiteit het 'n skuldgevoel. Hierdie skuld gevoel kan of eg of vals wees. Omdat sonde 'n gevoel van absolute verlatenheid meebring. Moenie op gevoel staatmaak nie, maak op die Here staan. Ouma sê altyd so. Hierdie persoon moet gehelp word om homself te vergewe. Hy moet besef dat hy 'n nuwe skepsel is en dat die ou dinge verbygegaan het en alles nuut geword het. Lees Kor 5:17 en Gal 2:20 lees hard op wat sê Paulus!
Spreek hierdie toestand (siekte) aan in die Naam van Jesus. Die Naam van Jesus is die kragnaam in die geesteswêreld. Dis die Naam verhef bo alle Name in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Die geestewêreld van duisternis vrees die Naam bo al die name. Doen dit so:- “Ek bestaf die gees van depressiwiteit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret om uit hierdie persoon (noem sy naam) te gaan.”
Steek jou hande op en loof die Here en prys Sy Naam. Daar is onmeetbare krag in lof! Psalm 22:4 “U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink!”
Al sien hy nie die oplossing nie, moet hy God nogtans prys, en God se Woord positief teen sy probleem bely.
Die depressiewe persoon het 'n ontsettende behoefte aan aanvaarding deur andere, aan liefde, aan broederskap en belangstelling. Dit is soos 'n oasis in die woestyn, 'n plek van verkwikking.
In die hele bevrydingswerk speel die Heilige Gees van God die hoofrol. God bevry deur die krag van sy Gees. Dit is die Gees van die Here wat die mag van satan breek.

8. Die christen en depressie

a. Gebroke gemeenskap:- Daar is christene wat in gebroke gemeenskap met die Here lewe. Satan lok jou weg van God, en wanneer jy vér van God af is, val satan jou aan. Soms a.g.v. sonde wat ons skei van God en dan kan die Hielige Gees nie ons harte bereik nie.
b. Dwerg christene:- Wanneer 'n christen nie geestelik groei nie, tot volle volwasse in Christus nie. So 'n persoon lewe gewoonlik in die waan dat hy volwasse is, maar wanneer die lewenstrome teen hom aanklots, dan vind hy dat hy nie op die rots gebou het nie, maar op sand.
c. Bitterheid:- In die Christelike gemeenskap leef baie mense dikwels nader aan mekaar as daarbuite, en as daar nie die godelike liefde is nie, kan die bitterheid kom, wanneer die een die ander teleurstel. Bitterheid sal sekerlik lei tot depressie, en ook verwerping.
d. Vrees:- Dis nie 'n angsvalligheid nie, maar 'n heilige eerbied. Die vrees van die Here. Wanneer jy God eerbiedig, sal jy ook die staat gehoorsaam, die kind sal sy ouer eerbiedig, en eerbeid hê vir vir ouer mense en gesaghebbendes. Eerbied spruit voort uit die vrese van die Here, maar vrees wat die duiwel in die hart van die mens werk is, is vreemd aan ware aanbidding. Daar was miskien 'n siekbed, 'n finansiële krisis, wanverhoudings, ens, wat vreeswekkend was, en dit bly 'n fondament waarop satan kan bou, ondat ons nie toelaat dat die ware liefde van God al die vrees na buite dryf nie. Vrees is soms verskuil. Jy is soms nie eers bewus daarvan nie, maar op 'n dag kom dit sterk na vore.
e. Gebrek aan openbaringskennis:- Baie christene het nie genoeg kennis van die woord nie, dis jammer maar waar. Ons moet ons denke vernuwe deur die lewende woord van God.
f. Gebrek aan gemeenskap met God:- As ons nie meer tyd in gebed spandeer nie, en nie biddend die Woord van God oordink nie, sal ons net saligheid as 'n uiterlike vorm hê sonder die krag wat daarin moet wees.
g. Gebrek aan lof en aanbidding aan die Here:- Die eerste taak van 'n christen is om God te loof (sing) en te aanbid. Lof en aanbidding sal ons kommunikasie met God vars en lewend hou.


Hoe om bevry te bly!

Waak, waak, waak. Mense wat bevryding van depressiwiteit ervaar het, moet altyd waak teen die terugkeer van hierdie depressiewe gees! Hierdie gees sal by die geringste teëspoed in jou lewe wil terugkeer. Onthou satan het niks positiefs om aan te bied nie. Hy's net daar op uit om te vernietig. Bly van sy greep bevry, doen dit so.

Kry jou eie positiewe rigting! 'n Mens kan jou wil ontwikkel en die wil van God doen. Wees gehoorsaam aan die Woord van God en luister na die stem van die Heilige Gees. So word jou wil al sterker en sal jy vind dat jy in jou weerstand teen die neerslagtigheid en negatiewe denke ontwikkel.
Lees boeke oor mense wat in 'n geloofsdimensie gewandel het. Die boeke sal 'n salwing oor dra na jou gees. Jy vind jou gees word gestimuleer en verkwik.
Doen moeite om mense wat in vernuwing wandel, in aanraking mee te kom. M.a.w. mense wat ook aan depressie gelei het en verlos is daar van.
Handhaaf gereeld gemeenskap met God. Omgang met God betekken:- Deur biddende oordenking van die Woord, deur lof en aanbidding en deur gebedspassie, is absoluut noodsaaklik.

10. Die mens wat geestelik gesond is

Hulle is nie supermense nie, maar 'n heel doodgewone mens soos ek en jy:-

a. 'n Mens in wie die Woord van God sterk geword het. In Hand 19:20 “So het die Woord van die Here met krag gegroei en sterk geword.” As ons die Woord verwaarloos, sal ons aards word in ons denke. Dis jammer om te sê dat godsdiens dikwels net op die sielsvlak plaasvind, en dat baie mense hulle godsdiens nooit verder as hierdie vlak voer nie.

b. Gehoorsaam aan die Heilige Gees. Dis wonderlik dat ons 'n teer verhouding in ons wandel met die Gees van die Here kan ontwikkel sodat ons gedurig die heerlike en soet influistering van die Gees van God kan geniet, en ons gees gedurig oorskadu, vertroos en verkwik word deur die salwing daarvan. As ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees, wandel ek in die Gees. Dis onmoontlik vir satan om my te bereik as ek die blywende salwing van die Heilige Gees in my lewe het. 1 Joh 2:27 “Die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle.”

c. Wees bewus van die krag van die bloed as versoekings ons oorval. Bestraf satan in die Naam van Jesus Christus. Die bloed van God reinig ons van alle sonde. Ek moet my lewe rein hou deur die bloed van Jesus Christus, en dat die bloed nie net 'n eenmalige reiniging doen nie, maar dat dit 'n voortdurende reiniging doen. As ek gestruikel het is daar weer genade, vergifnis en herstel.

Ek is baie lief vir elkeen van julle. Ek wil graag hierdie geestelike dinge met julle deel en ek hoop julle verstaan wat ek probeer skryf. Onthou Petrus kon net op die water loop solank sy oë op Jesus gerig was, die oomblik toe hy weg kyk was hy bang en het hy gesink. (Matt. 14 29-31.) Lees die brief gereeld, want onthou satan loop rand soos 'n brullende leeu en soek iemand om te verskeur. Waak, waak, waak!

Jesus se liefde & vrede vir elkeen van julle.

Met al my liefdeSpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Toe Snoeks nog Snoekie was

deur Manie Jackson

“Toe Snoeks nog Snoekie was” Is ‘n storie wat vertel word deur die klein malteser, Snoekie. eindlik is die storie vertelle my ma , Babs Lourens. Dit is die storie van al haar mense en die ander diere wat op die kleinhoewe net buite Pretoria saam met haar gebly het. Dis werklike gebeure en mense, dit begin ongeveer in 1995 – oor ‘n tydperk van ongeveer 6 jaar, geen fiktiewe karakters nie, net die gebeure uit die jong hondjie se oogpunt.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar