Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

www.woes.co.za is ‘n Afrikaanse Taalplatform waar ons almal ‘n verhaal het om te vertel. Dikwels skryf iemand iets wat ‘n ander nie mee saamstem nie, en dit is goed so, want so word dialoog gevorm en kan ons as intelligente Afrikaners, (mits u die term aanvaar), oor gemeenskaplike beplanning en uitvoering van ons bestaan, besin.

Noodwendig sal ons nooit as aardbewoners saamstem oor alles nie, en die maklikste is om die ander ou te blameer. Ek beskuldig die demokrate van die skade in Suid Afrika, en die Demokrate beskuldig my van Rassisme, as die skuldige wat nie wil saamwerk nie, want ek eis dat elkeen vergoed moet word vir diens gelewer, want die beginsel is in die Bybel:

“As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is.” [2 Thessalonisense 3:10-11]

Werk is ‘n seën van die Skepper. YHVH het alles geskep en die voedsel verskaf, selfs vir diere, maar die diere moet daarvoor soek.

Sodra werklose luiaards nie hoef te soek vir kos nie en hulle word gevoer, vererger die probleem van luiheid, werkloosheid en armoede en geweld, want as elkeen moet soek vir werk, sal hy werk kry, al was hy iemand se kar, en dit gee hom twee brode, maar as hy net staan en bedel, doen hy geen werk nie en behoort hy nie vergoed te word nie. Dis ‘n ander saak as hy gebreklik is. Baie dames wil ooo tog so graag sopkombuise en ander kosse en klere aan die verhongerde swartetjies verskaf, terwyl die pa en die ma nog ‘n kleintjie fabriseer. Dit is verkeerd om hulle te voer, as ek die teks reg verstaan.

Adam was beveel om te werk. (Gen. 3:19).

Yahshua, die Meester Homself het as skrynwerker gewerk. (Mark 6:3).

Ons almal behoort so ywerig te werk dat ons nog ons deel vir die weduwee en die weeskinders kan gee.
(Eph. 4:28).

“Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.”

Selfs Messias het opgehou om kos te gee omdat Hy sien dit gaan oor die pens en nie die wens nie.

Wat het demokrasie in die regime gedoen? Almal steel en niemand lewer enige diens nie. Zuma vlieg soos ‘n brommer van een land se blom na die ander. Wat lewer hy van waarde? Hy kos almal net ‘n fortuin vir ‘n gejaag na wind. Die kinders, wat net wil sms, ipod, TV, ‘shop’ en ‘dope’ en kondome toets, wil nie regtig meer werk nie, want hulle is op die nuwe skool geleer dat hulle regte het om oorlewing van die gemeenskap te eis. ‘n Arm Swarte wil in die Blanke skool alle regte eis, sonder enige betaling, maar die Blankes moet werk en vir behoorlike onderwys betaal, bo en behalwe die belasting vir die Onderwys, wat hulle verpligtend moet betaal.

In 1962 het ek ‘n toespraak gelewer aan my alma mater onder die opskrif: “Demokrasie beantwoord nie aan sy doel nie.” Ek het gewaarsku dat sodra demokrasie in ‘n multikulturele gemeenskap soos SA ingestel word, sal die land uitmekaar spat en sal die land geplunder word en verarm. Was ek slimmer as ander mense? Nee, beslis nie, maar ek het kers opgesteek by my ma wat pragmaties en wiskundig was en by ‘n oud-skoolhoof wat baie wysheid gehad het. Beide het gese dat mens nie mag aan die meerderheid moet gee nie, dan word die minderheid verdelg. Solank die minderheid regeer, hou die wêreld toesig dat alles goed gaan.

Vandag, 50 jaar later, beleef ons daardie werklikheid. Miljoene Afrikaners is landuit. Ons leef in vrees. Ons oorleef in armoede. Boere word vermoor en plase word verloor. Net in hierdie jaar kom melkboerdery amper tot ‘n einde. Geld devalueer drasties. Beleggings in banke sal waardeloos word. My land het ‘n gemerkte land geword, op die voorhoof en op die hand. . . . en sal verdelg word. [Op 14:10]

DIS MY SKULD

AA skryf: “Dis jou skuld: Daar is 'n groot verskil tussen die demokratiese ideaal en die werklike toepassing daarvan. Die huidige situasie is nie demokrasie se skuld nie. Dit is die huidige regering en mense wat vry is om rassehaat aan te vuur, mense soos jy en Malema, se skuld.”

My respons: Hoe verstaan ek jou nou? Voor 1994 sê jy dit was die ou regering se skuld want daar was nie demokrasie nie, en nou na 1994 sê jy weer dat die nuwe regering is die skuldige oor rassehaat as daar demokrasie is?. Weet jy, jy is reg. Rassehaat is onder die armoede en vermengde rasse teenoor die Blanke, want hulle dink die Blanke werk nie vir sy welvaart nie, maar die Blanke steel ook nie van die Swartes nie, want die Swartes is in elkgeval arm en het niks om te steel nie; so hoe werk dit?

Nou maak jy of ek en Malema skuldig is aan rassehaat en weet jy AA; jy lieg, want ek haat niemand nie, maar ek haat rasvermenging en kriminaliteit en disinformasie en immoraliteit en luiheid, en daarvan hou demokrasie nie, nou plaas jy my op dieselfde vlak as Malema. Ek daag jou uit om net een persoon te bring wat ek omgepraat het om ander rasse te haat. Hoekom sal ek hulle haat, as ek geen rede het om te haat nie? Malema haat Blankes juis, soos ek sê, hy dink die Blanke werk nie vir geld nie, en dis slegs ‘n manipulering van geld. Hy dink die Blankes maak geld vir hulself; elke ou het so ‘n geheime fotostaatmasjien wat in kleur ou verblykte R200 note druk soos jy geld nodig het. Malema loop self met ‘n armoorlosie van R250,000, as ek hulle reg verstaan, (die media)

Dis jou skuld . . . . . DIS MY SKULD?

Wat is die DEMOKRATIESE IDEAAL?

Wat is die werklike toepassing van die demokratiese ideaal.

Wat is demokrasie?

[French démocratie, from Late Latin dêmocratia, from Greek dêmokratia : dêmos, people + -kratia, -cracy.]
[French -cratie, from Old French, from Late Latin -cratia, from Greek -kratia, from kratos, strength, power.]

Demokrasie = peupelmag = populistemag.

In essensie, wat is demokrasie?

[1] Demokrasie verwerp leiers van die volk as koning;
[2] Demokrasie gee alle regte aan die gepeupel wat die meerderheid is;
[3] Demokrasie werk op die beginsel van Partyskap; vir of teen;
[4] Demokrasie werk op die beginsel van Regering op Meerderheid;
[5] Demokrasie werk op sosiale ideologie van gelykheid, vryheid en broederskap.

In essensie, wat is Yisrael, se Regering?

[1] Yisrael se volksleier is YHVH met Sy Wet, die Verbond en Testament;
[2] Yisrael se Regte is Geregtigheid in die Tien Gebooie wat absolute gelyke regte is aan almal;
[3] Yisrael verwerp Partyskap omdat dit sonde is; [. . . want partyskap veroorsaak haat en geweld.];
[4] Yisrael verwerp die meerderheid as bevoeg om wette te maak; Daar is Een Wetgewer wat mag oor lewe en dood het! . . en mortale mens het geen reg om te oordeel nie;
[5] Yisrael verwerp sosiale gelykheid want elke soort is volgens sy eie soort geskape op vier attribute:
1 - Etnisiteit; 2 - Nasionaliteit; 3 - Taalgenetika; 4 - Volkskultuur deur geloof in YHVH ELOHIM. [Op 14:6]

In essensie, wat is ‘n Republiek? Ons is immers ‘n republiek!

[1] Republiek kies leiers in elke klein gemeenskap, soos ‘n kanton in Switserland. Elke trop diere, of swerm, of skool visse, kies ‘n leier wat een van hulle is om die eerste plek in te neem om te werk;
[2] Republiek verkry konsensus onder almal sodat daar eenheid in samewerking vir ‘n gemeenskaplike ideaal van ras, taal, welsyn, opvoeding, regsplig, onderrig, sinlike leefmilieu, en geloof;
[3] Republiek werk nie onder partyskap nie, want dit is sonde en verdeel die etniese groep;
[4] Republiek werk op kombinasie van al die gemeenskappe om gemeenskaplike beklange op dieselfde platform van konsensus te verkry en werk nie op idealistiese beloftes nie, maar op kundige oplossings vir probleme;
[5] Republiek erken elke individu as uniek met spesiale en verskilende attribute en talente en geen twee persone is gelyk aan mekaar nie en elkeen se werkvermoë en arbeidspotensiaal verskil, en elkeen moet maksimaal benut word tot voordeel van homself, sy vrou en sy kinders, en sy gesin moet bepaal word volgens sy vermoë om hulle te versorg, op te voed en te onderrig. Almal kan nooit gelyk wees nie, kan nooit vry wees van interafhanklikheid nie, en kan nooit broer van almal wees nie. Broederskap in geloof is ‘n vergunning van erkentlikheid omdat die stamme volke in geloof ‘n gesin van ons Hemelse Vader verteenwoordig, en totaal verskil van al die ander nasies op Aarde.

WAT IS DIE WERKLIKE TOEPASSING VAN DIE DEMOKRATIESE IDEAAL.

Demokrasie kan nie toegepas word nie, want as ideologie is dit onprakties, onredelik en onregverdig, om te maak werk. Demokrasie kan skaars werk in ‘n homogene gemeenskap, maar beslis nie in ‘n heterogene gemeenskap nie. Die ideologiese aspekte wat beweer die dele is van demokrasie is die volgende:

GELYKHEID

Die eerste demokratiese waarde, in die Verklaring van Onafhanklikheid aangekondig, is dat almal gelyk geskape is.

Dit is nie waar nie; elke soort is verskillend in sy eie soortigheid, en die oomblik toe vermenging plaasgevind het is vyandskap verklaar en kan nooit verander nie. [Gen 3:14-15] [Ex 20:5-6]

Elke indiwidu presteer volgens sy eie inisiatief, werksvermoë en abiliteit en talente en belangstelling en metodes en etiek en moet direk vergoed word vir perfekte diens gelewer en of perfekte produk gelewer. Geen twee mense presteer presies gelyk nie. Daar is nooit eendersheid in die natuur nie! Almal is slegs gelyk onder die Wet van Moraliteit, die Tien Gebooie, wat demokrasie juis verwerp het. Geen dier verwek kleintjies as hy of sy nie vir hulle kan sorg nie, en dieselfde reël geld vir intelligente mense en dit is juis hierdie verantwoordelikheid wat demokrasie nie toepas nie en gevolglik is die hele wêreld gedompel in ‘n staat van armoede en hongersnood en ‘n vernietige besoedelde natuur op land en in die see en in die lug.

Die Demokrate verander altyd hulle wysie, as ek hulle daaroor aanvat en dan beweer hulle dat almal gelyk is onder die wet, en dit is ook ‘n infame leuen, want die regstelsel is nie baseer op geregtighjeid nie, maar regsverydeling deur regsmanipulasie. As jy genoeg geld het, koop jy geregtigheid van die hof, maar as jy nie geld het nie, verloor jy alles.

En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry. [Matthéüs 5:40]

Indien jy YHVH jou Vader noem, erken jy dat jy en jou kinders, onder Sy Reg en Geregtigheid gelei sal word in Sy Wysheid en om gehoorsaam te wees aan Sy Wet en Leerstellings in die Torah, want SY Wet is op liefde baseer van regverdigheid en daarom mag jy net sweer in Sy Naam.

Jy moet הוהי מיהלא vrees en Hom dien; en by sy Naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie— want הוהי מיהלא is ‘n jaloerse לא by jou — sodat die toorn van הוהי מיהלא nie teen jou ontvlam en Hy jou van die aarde verdelg nie. [Deuteronómium 6:13-15]

Wat het die Satan gedoen? Hy het sy naam GOD in die hof gebring waaronder die getuie moet getuig en by sy naam sweer. Almal wat dit doen, sal verdelg word, weens hulle dislojaliteit aan הוהי מיהלא .

As jy by Sy Naam en Sy Wet sweer, het jy ‘n plan en ‘n doel en ‘n eindpunt in jou lewe en sal jy die pad van wetsgehoorsaamheid loop, en daarom, as jy gedagvaar word en jy is nie skuldig nie, gee maar jou besittings vir die prokureur en die advokaat, want dit sal goedkoper wees as om te verwag dat jy geregtigheid in die hof sal kry. Die hof ag jou nie gelyk nie. Die hof ag hom (regter, advokaat en prokureur) as bo die wet, en jy ondergeskik aan hulle mag, veral as jy onder die God van die hof sweer.

As kind van die hemelse Vader, as kind van Yisrael, eer jy Sy karakter, Sy werk, as die objek van jou hoogste belang. Dit is jou vreugde om te erken en te eer jou verhouding met jou Vader en elke gesinslid van jou volksverwantskap. Jy sal vreugde put uit elke diens wat jy verrig, hoe minderwaardig dit ookal skyn te wees, wat bydra tot Sy eer vir jou kroos se welsyn.

Onse Vader wat in die Hemel is

Messias leer ons bid, want ons is een gesin. . . . terwyl onse הוהי מיהלא tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag. . . . (65:3) o Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom! (65:4) Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge. [Psalms 115:3]

Laat U Naam Qodesh bly Mat 6:9

Om Sy Naam Apart en Rein te hou, is eksklusief aan ons as kinders gegee. Die ander nasies het die leër van die hemel gekry want hulle is kinders van daardie elohimwesens.

Ons mag nie soos die ongelowiges maak en Sy Naam as vader vir titels te gebruik nie.[Pous en Padre en Vader Bonevita, et al.] Mat 23:9

In gebed, in afsondering in ons binnekamer, betree ons die Verhoorsaal van die Hemelhof, waar Geregtigheid gesétel is, en ons moet dit al die hoogste nederigheid en eerlikheid en verheerliking doen. Engele verberg hulle aangesig voor HOM; Gerubs en Serafim benader Sy Troon met qodesh verheerliking; hoeveel te meer, moet ons as mortale wesens, met sonde bevlek, nie voor Hom verskyn nie?

And this is that which shall be proclaimed to her: ‘הוהי מיהלא our Righteousness.’ [Jeremia 33:16 The Scriptures 1998+] . . .Why should You be as one who is stunned, as a mighty man that is unable to save? Yet You, O יהוה, are in our midst, and Your Name has been called on us. Do not leave us! Ibid 14:6.

הוהי מיהלא het ons geskep en uitgekies as Sy kinders en dit bely voor mense en engele, bid dan in opregtheid. . . .Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? [Jakobus 2:7 AOV] Ons is Sy agent, Sy Verteenwoordiger op aarde; Sy kinders, Sy Erfgename, en ons moet Sy Naam aparthou van laster; dit is qodesh. . . . en daarom mag ons nie in die openbaar bid nie. Die Verbond ins die Testament, en net Kinders erf van die Vader. Ander kinders van ‘n ander vader erf weer volgens sy verbond en testament.

VRYHEID

Alles en almal wat lewe in het, is vry om te bestaan, solank alle reëls van die natuur in balans behou word, maar demokrasie het juis die balans versteur deur regte te eis vir gebroedsels wat geen bydrae maak tot sy eie gesin se voortbestaan nie, en derhalwe word die wêreld sieker en sieker oor die wanbalans en sal die mensdom die hele planeet op die einde verdelg met sy wapens van geweld. Die grootste bedrog in demokrasie is wapenaankope want dit is in die geheim en daardeur word die owerhede, die magte,die wêreldheersers meer en meer behep met mag en omdat die gees in demokrasie bose geeste is, sal hulle nooit tevrede wees totdat alles vernietig is nie. [Efs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.]

DEMOKRASIE EN SELF-REGERING

Protestante in Europa, het protesteer teen onregverdige siviele en teologiesemag van die Pous in Roomse Katolisisme, en na die nuwe wêrelddele veral Amerikas en Suid Afrika, gevlug om republikanisme te bevestig. VSA en RSA is republieke.

Die beginsel van republikanisme is oorlewing en produsering van voedsel deur boerdery in al sy verskillende fasette en om arbeid te benut van die arbeidsmag wat nie kan of wil boer nie.

Gemeenskaplike belange soos infrastruktuur (paaie, brûe, hawens, spoorlyne, elektrisiteit, kommunikasie, veiligheid en gesondheid, waterdamme en voorsiening, riolering, skole ens. Moet deur die kultuurgemeenskappe kollektief bygedra word per kapita.

Die Staat kan nie verwag dat een man wat werk vir tien kinders van ‘n ander man wat nie werk nie, betaal nie.! Dan is dit nie selfregering nie, maar belastingroof. Vandat demokrasie in die wêreld gekom het, eis die man met die kinders regte sonder om enige bydrae te maak, en die stelsel sal homself binnekort bankrot maak, soos in Europa en VSA en UK besig is om te gebeur en dieselfde lot soos Zimbabwe, sal SA ook tref. Die papier geld is nie meer ‘n verhandelbare waarde nie. Ons is gewaarsku om nie geld op te gaar nie. Baie ouer garde vandag het al hulle geld aan makelaars gegee om dit te belê. Binnekort sal die geld niks beteken nie.

Demokrasie is ‘n pessiekte wat die hele stelsel van bo na onder en van onder na bo verrot en dis die middelklas wat die hele stelsel aan die gang hou sonder enige genade van bo of van onder. Die middelklas verrig die breinkrag, inisiatief, werksydelehid, getrouheid en verantwoordelikheid en verantwoordbarheid en hou die sisteem aan die gang, maar stelselmatig word die melk uit die speen gesuig totdat die bloed uitkom. Jy kan nie die koie aanhou melk nie!

SELFBESKIKKING

Elke denkende lewende wese besluit self oor sy eie lot. Wie ek is, wat is my belang, hoe kies ek om te leef; dit is my selfbeskikking wat ek moet inpas by die sosiale struktuur waarvoor kollektief bygedra is. Elke wese het ‘n nasionalitiet, ‘n geboortreg om in die land waar gebore te leef. Dit gee my nie regte om van ander te steel of eise te maak in ander kultuurgroepe of tale of rasse of gelowe nie, en dit is presies wat skeef loop onder demokrasie: almal wil skoolregte eis, of taalregte eis, of vergoedingsregte eis, of mediese regte eis, of pensioenregte eis, of spraakregte eis, sonder verantwoordbaarheid en dit is die kanker wat die hel spul gaan laat vrek van ellende.


DIVERSITEIT

Vryheid en selfbeskikking beteken noodwendig 'n wye verskeidenheid van lewenstyle, vorme van die werk, style van kleredrag, artistiekesmaak, aanbidding oortuigings, en sake van persoonlike moraliteit wat nie die openbare veiligheid of die wettige regte van ander beïnvloed nie want elke etniese groep se kultuur is uniek in sy ras en taal en talent en geloof.

Daar mag nie eers ‘n verdraagsaamheid gekwalifiseer word nie, want elke diverse groep moet en mag en kan sy diversitiet beoefen sonder om enige ander burger se regte en voorregte te benadeel, maar dis nie wat in demokrasie gebeur nie want die kultuur van luiheid is stakings en proteste en optogte wat altyd ontaard in geweld en plundering en diefstal en selfs noodlottige lewensverlies terwyl die skade miljoene der miljoene Rande beloop. Die Bantoe skolier word nou in die Afrikaanse skool ingedwing en dan word onderrig in Engels geëis en weens armoede moet die werkende man vir die luiaard se kinders betaal. Dis wanbelans en besoedeling van diversiteit en morele oortreding van soort volgens soort. Bantoes is anders as Kleurlinge en is anders as Asiate en is anders as Blankes. Nooit ooit kan dit eenheid in diversiteit wees nie. Demokrasie is besig om die erfenis te vernietig, die geskiedenis te verander, en die bates te plunder, en die strukture af te breek, in alle aspekte van die samelewing se infrastruktuur.

SAMEWERKING EN INTERAFHANKLIKHEID

Niemand is 'n eiland nie. Ons is ‘n gemeenskap wat moet saamwerk want ons is interafhanklik van mekaar. Basiese gelykheid is dieselfde en die fundamentele vryheid om sy eie toekoms te skep word erken, maar geen gemeenskap kan dit alleen doen nie. ‘n Byekorf met bye of ‘n miershoop met miere of ‘n skool visse of ‘n trop leeus of wat ookal moet saamwerk want almal is interafhanklik van mekaar.

Elke gesin se voortbestaan is samewerking en interafhanklik van die ouers en die kinders, en dan weer in die familie van twee kante en dan weer in die woonbuurt en dan weer in die dorp en dan weer in die streek en dan weer in die land en laastens in die globale wêreld, maar die een korf bye kan nie toelaat dat ‘n ander genetiese groep bye hier wil kom indring en samewerking wil eis vir interafhanklikheid nie? Dit sal nooit werk nie en die twee korwe sal mekaar aanval en uitroei totdat een groep wat indring weer uitvlug, want die oorspronklike groep sal veg tot die bitter einde. Dan het samewerking nooit bestaan nie, maar was samewerking juis bedreig! Dit is wat in demokrasie gebeur! Die een groep wil indring in die ander groep en dan skreeu vir samewerking en interafhanklikheid. Nee meneer dit gaan nooit werk nie!

RASIONALITEIT

Rasionele Denke gesiteer in die kognitiewe sentrum van die brein is die fundamentele intelligensie en rasionele selfbelang van ons burgers. Vryheid en selfbeskikking sluit in die oortuiging dat elke individue ten volle in staat gestel word deur die gebruik van hul rasionele denke in die soeke na waarheid en kennis.
Aan die ander kant, is mites, bygeloof, dwepery en onkunde die gereedskap van die tiranne en onderdrukkende elite, veral onder sekulêre pedantisme van intellektuele pedagoë. Ons het die reg om opvoeding geskool op waarheid en skriftuurlike wysheid te verlang omdat ons betaal vir onderwys en verwerp kategories die disinformasie van onwetenskaplike wetenskaplike teorie en vooroordeel, vrees, valse patriotisme, leë simboliek, en elke ander vorm van onkunde en irrasionaliteit om leerders te manipuleer en te mislei, wat tans op skole aan ons kinders geleer word deur ‘n skoolkurrikilum wat total gevaal het. Die meerderheid van die skoolverlaters is onbevoeg om die arbeidsmark in te gaan, en gevolglik eskaleer die werkloosheid met vreesaanjaende logaritmiese stygings.

PRAGMATISME

Regering word ingestel onder die nasie om probleme, prakties op te los. Eensgelyk is elke instelling of besigheid of organisasie of selfs private of openbare instellings, vir die voordeel van die mens en die doel om belange te bevorder. Suid Afrika is ‘n Republiek en omdat ons belasting betaal, eis ons DIENS en nie ANC of enige ander IDEOLOGIESE BEGINSEL nie, en hierdie terroristiese ideologie met heldeverering is net finansiële en ideologiese losbandigheid en skep probleme en nie oplossings vir probleme nie. Van dat demokrasie in lande soos VSA, UK, RSA en baie ander lande ingestel is, is die onvermoë van die regering verskans met gelddevaluering en kommissies van ondersoek, seminare en Partypartytjies, terwyl oplossings van probleme nie aangespreek word nie. Partybelange word ingesmelt in individuele magsmisbruik.

BEMAGTIGING

Baie min, indien enige, menslike prestasies is bereik deur individue wat alleen optree. As jy kan lees, het iemand jou geleer om te lees. Alle tegnologiese ontwikkeling is uitvindings van iemand wat deur iemand anders die basiese geleer het. Die meeste van die uitvindings in die wêreld is almal deur die Blanke Ras, en die werk om dit goedkoop te produseer is deur die werkers in die Ooste, China, Japan of Korea, ens., maar die patente is hoofsaaklik deur westerlinge uitgedink en gepatenteer. [World Top Ten Patent Registering Countries = USA 157,496 Japan 125,880 Germany 41,585 France 6,404 South Korea 34,956 UK 33,756 Italy 19,652 Russia 17,592 Netherlands 17,052 Spain 15,809] Japan is deur die Weste bemagtig om patente te gebruik vir vervaardiging na die 2e WO en dieselfde met Duitsland en hierdie twee lande het fenominaal presteer na die oorlog, sonder om betrokke te raak met oorlogtuig. In RSA, na demokrasie, is alle bemagtiging vir intellektuele eiendom afgestomp om plek te maak vir BEE, met die gevolg dat miljoene van die intelligentste professsionele lui, die land uit is en geen wonder dat werkloosheid die hemelhoog styg nie!

GELEENTHEID

Bemagtiging skep geleenthede. Wanneer mense voordeel neem van geleenthede skep hulle nog meer geleenthede vir hulself en ander mense. Enige omstandighede, of dit die gevolg van tirannie, onderdrukking, of eenvoudige verwaarlosing, of onredelike beperkings is of indiensnemingbevooroordeeldheid is, wat geleenthede vir enigiemand verminder, verlaag die geleenthede vir almal beskikbaar.

SA was ‘n leier op mediese, op tegnologie, op wetenskaplike en op veeartseny, en vandat demokrasie ingekom het, gly ons al hoe verder op die ranglys af. Waar SA ‘n voedseluitvoerder was, moet sy nou voedsel invoer, waar ons van die beste onderwysers en verpleegsters gehad het, moet halfopgeleide oneffektiewe mense nou uit Kuba ingevoer word. Waar SA ‘n wêreldleërmag gehad het, is die weermag nie in staat om die landsgrense te patroleer nie. Die geleenthede is net nie meer daar nie! Demokrasie het al die onderswyskolleges gesluit, die ambagkolleges gesluit, en sulke opleiding in amper alle sfere tot ‘n einde gebring om ideologiese geleenthede te wil skep vir agtergeblewenis. . . . maar wat was die vloek op Kain?

“Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; ‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde.” [Génesis 4:11-12]

Afrikane, kan nie boer nie, kan nie konstrueer nie, maar weens die demokratiese ideologie, is plaasonteiening, mynonteiening, bankonteiening, op die agenda, want die demokratiese ideaal kon nie verwesentlik word nie, nou moet gevat word. Al die geleenthede word deur demokrasie verswelg. Armoede, geweld, hongersnood en pes, lê en loer vir die volgende geslag! [Op 6:8]

WELVAART

Wanneer ons besef dat mense se inherente vryheid en selfbeskikking in die nougesetheid is, en wanneer ons bemagtig word met voordelige infrastruktuur en instellings, en wanneer ons ons kulturele erfenis waardeer en eer, wanneer ons saam werk in beide die openbare en private ondernemings, en wanneer ons die fundamentele gelykheid van elke individu erken, wat ons kry in ons geskiedenis en erfenis en kultuur, is daar welvaart.

Suid Afrika het na die 2deWO fenomenale welvaart vir almal geskep deur bemagtiging van diésulkes wat dit kon vermag. Wanneer 'n demokratiese meerderheid pseudo-elite op die rug van werkende mense klim vir welvaart soos dit tans in die regering in alle sfere is, is die onvermydelike gevolge: stagnasie, armoede, onderdrukking en onkunde.

Die feit dat die regime wetgewing op geheimhouding moes deurstoot om die wapenskandaal en ander skandale te elimineer of te verskans, is die skrif aan die muur. Ons het na Afrika gekom om daardie dinge te ontsnap, en ons het die mees welvarende samelewing wat ooit bestaan het in 150 jaar na die Groot Trek vermag. Vandag, in een en ‘n halwe dekade, is daardie welvaart verruil vir die sakke van die politici-elite. Vrye en welvarende RSA het vasgeval in die skuld, goedkoop oneffektiewe arbeid wat jou duur te staan kom, dwepery en onkunde - net soos die feodale Europa wat agtergelaat is onder die pouslike siviele en religieuse mag. Armoede is vinnig besig om die middelklas te vernietig en effektief kry die staat minder inkomste en moet sy meer en meer lenings aangaan en die land in skuld dompel, net soos Griekeland en Italië en Spanje en VSA en UK en kort voor lank, kan die sklud nie meer gedelg word nie!

ARMOEDE IN AFRIKA

Afrika kan homself nie voed nie; Afrika kan nie bou nie! Dit is ‘n feit. Demokrasie het die witman se vernuf in die laaste dekades verdelg, soos in Zimbabwe ‘n perfekte voorbeeld is. As die witman uit Afrika padgee, kripeer die Bantoe geheel en al binne een dekade. Hoe lyk Afrika se armoede?

315 miljoen mense- een uit elke twee oorleef op minder as een dollar per dag.
184 miljoen mense - 33% van die Afrikabevolking ly aan ondervoeding;
Gedurende die 1990's het die gemiddelde inkomste per capita in 20 Afrika-lande verminder;
Minder as 50% van Afrika se bevolking het toegang tot hospitale of dokters;
In 2000, het 300 miljoen-Afrikane nie toegang tot skoon water gehad nie;
Die gemiddelde lewensverwagting in Afrika is 41 jaar;
Slegs 57% van Afrika kinders ontvang primêre onderwys,
Slegs een van drie kinders voltooi primêre skool;
Een uit ses kinders sterf voor die ouderdom van 5.
Kindersterftes is die helfte van alle burgerlike oorloë in Afrika
Afrika verloor meer as 5,3 miljoen hektaar bosse tydens die dekade van die 1990's;
20% van Afrika het elektrisiteit;
15 per 1,000 het telefone;

Armoede in Suid Afrika onder swart kinders

21,6% van kinders tussen die ouderdom 0-9 jaar ly honger;
10% van kinders is ondergewig en 4% ly aan ondervoeding;
Die baba sterftesyfer is 49 per 1000 (gemiddeld vir Suid-Afrika);
Meeste kinders gebruik puttoilette vir toilette;
24% van die skole het nie water binne loop afstand nie;
'n gemiddeld van een toilet per 20 leerders;
11,7% van swart skole het geen sanitasie nie.

Waar het hierdie agteruit vandaan gekom? Onbeheerbare aanwas in die mees armoedigste werklose gemeenskappe oor die laaste 20 jaar, vandat demokrasie verkondig is, het almal kinders gemaak op die hoop dat die sluise van die hemel sal open. Alles ideologiese disinformasie!

Vandat Verwoerd vermoor is, is Afrika die groen lig gegee om kinders te maak en kyk mar na die statistiek. Jy sal sien dat die Bantoe op ‘n ideologie begin hoop het.

BBC SE REPORT OOR SA SE DEMOKRASIE

“South Africa faces major problems, but having held four successful national elections as well as local polls since the end of white rule, a democratic culture appears to be taking hold, allowing people at least some say in the search for solutions.”

Wat beteken dit?

“Many South Africans remain poor and unemployment is high - a factor blamed for a wave of violent attacks against migrant workers from other African countries in 2008 and protests by township residents over poor living conditions during the summer of 2009.

Land redistribution is an ongoing issue. Most farmland is still white-owned. Having so far acquired land on a "willing buyer, willing seller" basis, officials have signalled that large-scale expropriations are on the cards. The government aims to transfer 30% of farmland to black South Africans by 2014.

South Africa has the second-highest number of HIV/Aids patients in the world. Around one in seven of its citizens is infected with HIV. Free anti-retroviral drugs are available under a state-funded scheme.

Wat beteken dit?

1 - ‘n kruisie verskaf nie werk en kos nie;
2 - ‘n ingressie van armes uit Afrika vererger voedsel en werkprobleme;
3 - ‘n Swart boerdery op plase kan nooit suksesvol wees nie, want dis onder die Kainvloek en hongersnood is verseker;
4 - ‘n leeglê armoede verhoog die virusbesmetting en die Belastingbetaler moet betaal vir seksaptyt van Afrika.
5 - nasionalisering verseker industriële ineenstorting;
6 - skolastiese standaardverlaging is onkeerbaar;
7 - ambagstekort waarborg vernietiging van die infrastruktuur soos paaie, water en riool;
8 - elektrisiteit word onbekostig as kommoditeit vir die middelklas;
9 - die hulbronne in minerale sal alles uitgevoer word vir oorlewing van die demokrate;
10 - die habitat en natuur sal onherstelbaar vernietig word.

Dit is demokrasie.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

CROWDED
As ek ook by julle kom inkruip, dan raak dit crowded want ek sien dis al wat in jou kop geprogrameer is, is jou weskoppies telnommer. . . . of is dit op jou regterhand gemerk? . . . sodat indien jy verdwaal raak, hulle jou kan terugbesorg?
8 jaar 5 maande 2 weke 5 dae 10 ure oud


Siestog
Jy hoort in 'n gestig. Dan kan jy en satan mekaar aanvat in die privaat en die res van ons kans gee om sonder beide oor die weg te probeer kom.
8 jaar 5 maande 2 weke 5 dae 12 ure oud


AI AI AI
. . . ek skryf my vingers stomp hier op woes, en gee julle derduisende geleentheid om enige iets wat verkeerd is uit te naam vir aanklag teen my en al wat julle kan doen is om die kop, soos 'n skilpad, terug te trek sodat niemand sien daar is iemand nie.. . . .in enkel sinne:

DEMOKRASIE IS SUIWER SATANISME

GODSDIENS IS SUIWER SATANISME

MATERIALISME IS SUIWER SATANISME

SAADVERMENGING IS SUIWER SATANISME

DISINFORMASIE IS SUIWER SATANISME

ONGELOOF IS SUIWER SATANISME

En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.

En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid

As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.

Gaan uit haar uit, my volk,

Kom nou en laat ons die saak uitmaak,

Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

groetnis
raqia
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 20 ure oud


2 helle
Een ek gaan dood en gaan hel toe, of twee ek gaan nie dood nie. Genugtig, ek het nog nooit ooit sulke negatiewe uitlatings gelees nie. Geloof is niks anders as volgehoue hoop nie, dit wil voorkom asof jy nie hoop het nie. Dit is miskien nodig dat jy jou seeninge tel en uit dankbaarheid lewe. Dankie ek is verheug om ook te sien dat ander ook voel dat die tyd aangebreek het om hierdie bespreking te halt.
8 jaar 5 maande 3 weke 4 ure oud


Als kom tot 'n einde
Goddank daarvoor.
8 jaar 5 maande 3 weke 11 ure oud


Ek het nie meer hoop vir jou nie
Ek stel nie meer daarin belang om jou van enigiets sinvol te probeer oortuig nie want vir 'n bestel van vrede en geregtigheid is mense soos jy heeltemal nutteloos. Ek hoop nie jy fabriseer nog kleintjies soos jy nie want ek sal hulle beslis nie voer nie, behalwe miskien vir die aasvoëls.
8 jaar 5 maande 3 weke 16 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Jesus, die Doper met die Gees

deur Christo Nel

In die taal en idioom van Afrikaanssprekende mense neem Christo gelowiges na die sowat 319 verse in die Bybel waarin daar direk na die Heilige Gees verwys word.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar