Artikels

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


’n Briefie vir die Paastyd

Hierdie week in die Christen se feeskalender bied Christene die geleentheid en voorreg om saam met ander familielede en ander Christene stil te word rondom die sleutelgebeure in ons geloof.

Terwyl baie van julle in hierdie dae in herinnering as Christengelowiges gaan stil staan by die kruisgebeure en opstanding van Jesus, wil ek graag jou en die ander Christene rondom jou seën met inligting wat julle opnuut met verwondering kan vul.

Mag die stil-word rondom die kruis en oop graf vir jou en jou gesin ’n geestelik verrykende tyd wees. Mag God julle oorvloedige seën, opnuut aanraak en met entoesiasme vul om ons Here Jesus Christus, as lewende, verheerlikte Here en Koning, met ’n nuwe commitment te dien.

Liefdegroete
Die Nels

VIR DRIE DAE WAS HY IN DIE GRAF ...
Soos wat die Here deur Sy Gees Jode wederbaar en deel maak van Sy gelowige Liggaam op aarde, word die res van die Liggaam verryk met nuwe lig rondom bepaalde Skrifgedeeltes en – gebeure vanuit die Messiaanse Jode se geledere. Een hiervan is hoe die gebeure rondom Jesus se kruisiging en opstanding kronologies inmekaar pas, en die datering daarvan.

Wat hier volg is my eie poging om dit in Afrikaans kursories weer te gee.

Palm Sondag
Kom ons begin daar waar Jesus Jerusalem binnegery het op ’n donkie, soos dit daar in Luk. 19 en Joh. 12:12 e.v. beskryf word.

Dit is die vervulling van profesieë wat eeue tevore uitgespreek is in gedeeltes soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25 –27.

Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga gekies word op die 10de van die eerste maand van die jaar. In Jesus se dae, was alleenlik lammetjies van Bethlehem geskik geag op as ’n lam vir die Pasga te dien. Daarom, op hierdie spesifieke dag, is ’n lam wat gebore is in die Bethlehem-distrik gekies en in Jerusalem in gebring van die Olyfberg af deur die “skaap-poort”. Presies dieselfde pad wat Jesus die betrokke Sondag Jerusalem binnegekom het op Sy triomftog. En soos wat Hy ingekom het, het die mense geskreeu: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Red ons, Seun van Dawid!

Met ander woorde, met groot akklamasie is Jesus aangewys as die Messias van Israel en het die skare so hulle lam vir die Pasga gekies!

Die Lam moes eers deur die geestelike leiers ondersoek word, want leer die Torah, dit moet sonder gebrek en vlekloos wees om geskik te wees om as lam vir die Pasga geslag te word. Daarom lees ons ook hoe Jesus, na Sy intog in Jerusalem in, eers na die tempel toe gegaan het om daar te leer. Terwyl Hy daar was het die Fariseërs, Sadduseërs en ander wetsgeleerdes gekom en met allerhande moeilike vrae Hom probeer uitvang en as ’n leuenaar probeer uitwys. Maar hulle kon geen fout by Hom vind nie.

Datering: 6 Apr. 32 n.C. – gebaseer op die ou Julius Kalender (of sogenaamde “maan-kalender”), en nie die huidige Gregoriese kalender (wat sedert 1582 gevolg word, wat gebaseer is op die beweging van die son nie).

Daardie Maandag
Elke vorm van kwaad moes uit die huis verwyder word volgens die instruksies van die Torah rondom die viering van die Pasga.

Daarom het elke Joodse moeder met ’n kers in haar huis rondgesoek vir enige vorm van kwaad of onreinheid.

Dit is daarom so merkwaardig dat Jesus daardie Maandag na die tempel toe gegaan het en al die geldwisselaars daar uitgejaag het (Luk. 19:45 e.v.).

Daardie Dinsdagaand
Omdat Jesus en sy dissipels nie in Jerusalem self was nie maar in Betanië, ’n klein dorpie net buite Jerusalem, was dit toelaatbaar dat hulle ’n dag vooraf die Pasga-maal, met die voorbereidings vooraf, kon hê. Kyk Luk. 22:14 e.v.; Mat. 26:17-35; Joh. 13:36-38.

Later daardie aand word Jesus gevange geneem in die tuin van Getsemane, wat lê op die pad van Betanië na Jerusalem toe (Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-53).

Vroeg Woensdagoggend om 06:00
Volgens die Joodse feeskalender is dit “die dag van voorbereiding” met die oog op die Pasga-maal wat die aand gaan plaasvind. Gelyktyding hiermee word Jesus dan verhoor en gevonnis deur Pilatus (Joh. 19:13-16).

Die Lam, sonder gebrek, wat geslag moes word om te sterf in ons plek, was gekies.

Jesus, ons volmaakte Pasga-Lam!
Derek Prince, het gesê dat ons kragtigste geloofsverklaring oor ons verlossing is: Ek is verlos deur die Bloed van die Lam uit die hande van die vyand!

En waar ons dit in geloof hardop moet dinge gebeur!

Waar ons dus saam kom en hierdie gebeure in herinnering roep, moet ons mekaar herinner aan hierdie wonderlike, totale verslossing wat Hy vir ons aan die kruis bewerk het as die finale Pasga-Lam.

’n Uiters belangrike gegewe
Dit is baie belangrik om te onthou dat die week waarin die Pasga gevier is soms 2 Sabbatte kon hê, as die Pasga êrens in die middel van die week val.

So vind ons dan het hulle ’n spesiale Sabbat die dag na die Pasga-maal die vorige aand gevier. (In die Joodse feeskalender word die eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood” as ’n Sabbat gevier).

Dan, later die week, het die gewone Sabbat op die sewende dag van die week gevolg.

Die week toe Jesus gekruisig moes word, was dit ook so. Kom ons begin dan die gebeure kronologies plaas in die lig hiervan:

Die kruisigingsgebeure

Woensdagoggend om 09:00
Gelyktydig met die gebeure waar die Hoëpriester die gekose lam vasmaak aan die horings van die altaar, op die 14de dag van die Joodse maand, Nissan, word Jesus vasgespyker aan die kruis

Woensdagmiddag om 15:00
Gelyktydig met die tyd wanneer die lam keelaf gesny en geslag word (Eks. 12:6), sterf Jesus na 3 ure van duisternis (van 12:00 tot 15:00 ”– Mat. 27:45 e.v.)

Na 3 ure van “hel” kan Hy sê: “Dit is volbring”. Sondevergiffenis is bewerk. Die oorwinning is behaal en daarom kon Hy met vrede Sy lewe oorgee aan die Vader.

Datering: 9 Apr. 32 n.C.

Vroegaand (voor 18:00) daardie Woensdag
Jesus se liggaam word van die kruis afgehaal en begrawe in die graf (Mark. 15:42).

(Moenie verlei word deur die Nuwe Afrikaanse vertaling van “Dit was Vrydag” nie. Dit staan nie in die Grieks nie. Gaan lees maar in die 1953-Afrikaanse Vertaling of in die NIV wat presies in die oorspronklike Grieks staan).

DRIE DAE IN DIE GRAF
Volgens die Skrif en die profesieë sou Jesus 3 dae en drie nagte in die graf wees.

Hy was dus daardie spesiale Sabbat (of eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood”) daar – wat gestrek het van die Woensdagaand 18:00 tot Donderdagaand 18:00); gevolg deur die Vrydag (wat gestrek het van die Donderdagaand 18h00 tot die Vrydagaand 18h00); en dan ook vir die normale Joodse Sabbat (van die Vrydagaand 18:00 tot die Saterdagaand 18:00).

Die opstanding
Vroeg die Saterdagaand na 18:00 (met die begin van die Joodse eerste dag van die week) staan Jesus uit die dood op na drie dae in die graf.

Datering: 12 Apr. 32 n.C.

Jesus het immers self profeties verklaar dat Hy gekruisig gaan word, gaan sterf, vir drie dae in die graf gaan wees, en dan weer gaan opstaan.

So kom talle ander profetiese gedeeltes ook hiermee in vervulling, naamlik Hos. 6:1,2; en die teken van Jona (Mat. 12:40).

Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe oes aan God te wy (Lev. 23:10-11).

Daarom word die opgestane Jesus ook die “eersteling’ daar in 1 Kor. 15:20-23 genoem word.

Vroeg die Sondagmôre
Maria Magdalena en die ander Maria, en later van die ander dissipels, ontdek dat Jesus Christus opgestaan het soos Hyself gesê het gaan gebeur (Mat. 28:1 e.v.).

Halleluja, ons dien waarlik ’n lewende Here! (1 Kor. 15)

Is dit nie verder merkwaardig dat Jesus Christus vir ons almal 'n nuwe begin beteken en Hy daardie nuwe begin as't ware op die eerste dag van die week met Sy opstanding bekragtig het nie!

Die eerste gelowiges het dit gesnap en besef dat hulle daaraan erkenning moet gee deur op die eerste dag (of die agste ) van die week in lofprysing en aanbidding voor God te staan. Onthou verder dat dit 'n normale werksdag vir hulle was en daarom moes hulle letterlik voor sonop en na sononder bymekaar kom om te aanbid. (Dink net aan die gevolge as ons van volgende week af op Maandae moet bymekaar kom in stede van Sondae!)

Hierdie eerste gelowiges het volhard in Sondae byeenkomste waarvandaan die gebruik natuurlik gekom het om op Sondae as gemeentes bymekaar te kom.

Daarmee eer ons Christus Jesus vir die nuwe lewe wat op Paassondag vir ons 'n werklikheid geword het en vir die nuwe testament en nuwe verbondsverhouding waarin ons tot God nou staan!Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Yacov versus Nel
Dat Yacov verteenwoordigend moet wees van 'Sabbatariers' se siening omtrent die pasga-chronologie is om oor te WEEN! Neem ASSEBLIEF kennis, Yacov is GEENSINS verteenwoordigend van 'ons' die 'Sabbatariers' nie. Uiters ongelukkig ook is dat 'Sabbatarier' omtrent altyd vir 'n Sewende-dag Adventis aangesien skyn te MOET word. Verneem ASSEBLIEF duidelik, nog die COG nog die SDA DROGMAS sal u onder GEREFOREMEERDE SEWENDE DAG SABBAT CHRISTENE, vind! Dank God daar bly darem nog so 'n oorblyfseltjie Sewende Dag Gereformeerdes ('Calviniste') in die ou wereld oor. Die SD Baptiste bv.

Ek stel myself met vrymoedigheid in Christus Jesus aan u voor as een van die verstrooide ou paartjies wat nog die Apostolicum van harte en sonder voorbehoud bely, en daarmee saam die Drie Formuliere van Enigheid met 'n punt van orde op die Sondag-erfenis wat ons bereid is om af te sweer ter wille van die suiwere Woord van God omtrent die Christelike Sabbat van die Here God, 'Die Dag van die Here' Jesus Christus --- en NIE op sterkte van die Wet nie, maar alleen op grond van "DIE KRAG VAN SY OPSTANDING" "DEUR DIE HEERLIKHEID VAN DIE VADER", "SABBATS".

So help ons onse God en Jesus, is ons gebed in Sy Naam.
8 jaar 1 maand 2 weke 4 dae 18 ure oud


Nog 'n dag foutief
"Die eerste gelowiges het dit gesnap en besef dat hulle daaraan erkenning moet gee deur op die eerste dag (of die agste ) van die week in"

Die eerste gelowiges was wys genoeg, met die insig, dat die feit dat die Messias gekom en gegaan het, die vervulling van die Messiaanse professieë is, nie die begin van 'n nuwe geloofstelsel nie.

Die "gelowiges" wat wel die s_ndag begin gebruik het om hul geloof te vier, het REEDS die s_ndag gebruik om hul sonaanbiddingsrituele op uit te voer en wou bloot maar net daarmee voortgaan soos waaraan hulle gewoond was (dieselfde situasie as die aanbidding van die goue kalf).

1 Joh 5:3 Want dit is die liefde tot Elohiem, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie moeilik nie.

Die werklik eerste gelowiges het geweet dat die gebooie van Elohiem vir beide die Vader en die Messias belangrik was. Dis eers die latere gelowiges, wat uit heidendom bekeerd is, wat niks van die gebooie van Elohiem geweet het en wou weet nie, wat eiegeregtig op getree het en die Vader se dae en feeste na hul heidense gewoontes verander het en geglo hulle is slimmer en beter as die Messias, wat wel die gebooie van Elohiem TOT OP DIE LETTER nagekom het.

Mat 15:3 Maar Hy antwoord en sê vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van Elohiem ter wille van julle oorlewering?
8 jaar 2 maande 2 weke 3 dae 11 ure oud


Diefstal aangemeld
"Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe"

As jy Lev 23:2, 4, 37 en 44 lees, sal jy sien dat hierdie die Feestye van die Skepper Vader, die Almagtige is.

Dis diefstal om die feeste "Joodse feeste" te noem, nee meer nog, dis openlike bedrog.

En dis nie sommer enige iemand van wie hierdie eer en eienaarskap weggeneem word nie. Elkeen wat hom skuldig maak aan hierdie misleiding SAL verantwoording daarvoor voor die Regterstoel in die Hemel moet doen. Immers word geskryf ". . . elkeen word geoordeel volgens sy werke"
8 jaar 2 maande 2 weke 3 dae 11 ure oud


Eerste vrugte "First Fruits"
"Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe"

Die gerf oes eers gesny word en dan na die priester geneem word.

So hierdie Feesdag wat die Skepper Vader, die Almagtige, uitgeroep het, vind dus ie op dei s_terdagaand plaas nie, maar tydens Dag 1, terwyl dit dag is, dus s_ndag.

Die Jode vier dit NIE op die s_ndag nie, want hulle wil hulle nie assosieer met die verdraaing van die feeste soos deur die christendom gedoen word nie.
8 jaar 2 maande 2 weke 3 dae 11 ure oud


Foutiewe berekening
Christo, werk weer 'n bietjie uit. As 14 Abib op Woesdag val, dan was die intog van die Messias in Jerusalem, wat algemeen aanvaar word as 10 Abib (toe die lammetjie gekies en ondersoek moet word) op die vorige Shabbat.

"Palm Sondag
Kom ons begin daar waar Jesus Jerusalem binnegery het op ’n donkie, "

Dus histories het "Palm-Shabbat" plaasgevind. maar die vroeëre geloofstrukture het dit verdraai om by hulle sonaanbiddings rituele te pas en dit sommer verskuif na "s_ndag". Is die misleiding of oneerlik?

8 jaar 2 maande 2 weke 3 dae 11 ure oud


Dankie vir die moed
Christo, dankie vir die moed om hier die ware tydlyn van die Messias se sterwe te kom vertel.

Min teoloë is bereid om dit in die openbaar te doen, want dan van die redenasie van Goeie-vr_dag na "opstanding" s_ndag deur die mat. Met geen 3 dae EN 3 nagte, soos deur jou verduidelik word nie.

Ek het nog meer kommentaar, sal binnekort dit kom lewer.

8 jaar 2 maande 2 weke 5 dae 4 ure oud


Goeie leesstof, ander het al so beduie, maar die maak die meeste sin.
8 jaar 2 maande 2 weke 6 dae 21 ure oud


Amen...dankie
8 jaar 2 maande 2 weke 6 dae 21 ure oudpicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar