Artikels

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Mat. 2:1 lui: “Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes...” En hoe wonderlik is dit nie om vir mekaar te kan sê, met soveel wetenskaplike feite as rugsteun: selfs die hemelruim en die sterre bevestig hierdie wonderlike waarheid!

Die grootste obstruksie oor die jare vir ‘n datering van Jesus, die Christus, se geboorte in 3 of 2 v.C., was die aanvaarding dat Josefus se datering van Herodus se dood in 4 v.C. korrek sou wees. Maar uit noukeurige ondersoeke blyk dit dat Josefus hom vergis en verspreek het met hierdie datering. Jy hoef maar net erns te maak met van die ander gegewens wat hy in hierdie selfde dokument van hom aan ons gee. Hy meld bv. self dat Herodus se dood direk voorafgegaan is deur ‘n totale maansverduistering. En vandag weet ons dat die totale maansverduistering waarvan hy gepraat het dié van die 10de Januarie 1 v.C. moes wees.

Met die wonderlike sagterware-tegnologie wat vandag tot ons beskikking is, kan ons dit presies vasstel maar ook vandag presies vasstel wat die Magi of Oosterse sterrekundiges in die hemelruim gedurende daardie tyd gesien het as ons dit met behulp van hierdie rekenaarsagteware na-simuleer.

Die volgende is verder van belang: Aan die begin van Augustus 3 v.C. tot Desember 2 v.C. het uitsonderlike gebeure in die hemelruim plaasgevind wat enige sterrekyker van daardie tyd absoluut sou fassineer het. In hooftrekke kom dit op die volgende neer: Eers was daar die bewegings van die planete Jupiter, Venus en Mercurius wat die oog gevang het van 1 Augustus 3 v.C. af; tot Venus en Jupiter op 17 Junie 2 v.C. as’t ware in die hemelruim “bots” – wat dan van die aarde se kant af sou lyk soos ‘n “reuse nuwe ster” wat “skielik” verskyn het.

Maar dit is net die een helfde van die prentjie. Dan was daar ook die beweging van Jupiter en Regulus (in die Leo-sterrekonstelasie) wat op 14 September 3 v.C. sy hoogtepunt het. Asook die gebeure op 27 Aug. 2 v.C. toe die planeet Mars, as’t ware Jupiter “inhaal” en saam met Venus en Mercurius so na aan mekaar geposisioneer is dat sterrekunidiges vandag nog hiervan as ‘n buitengewone “massing of planets” praat.

Kom ek haal vir jou aan wat Matteus daar in Mat. 2:1 tot 12 in die verband ons vertel. “Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: ‘Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.’ Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: ‘In Betlehem in Judea, want so is dit deur ‘n profeet geskrywe: En jy, Betlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal ‘n leier voortkom wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.’ Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: ‘Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.’ Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in ‘n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met ‘n ander pad na hulle land toe teruggegaan.”

In Mat. 2:1-12 lees ons dus hoe die sogenaamde “Magi” of Oosterse sterrrelundiges, as gevolg van hulle waarnemings van hierdie planete se beweging, na Judea kom om aan die “nuutgebore koning” te kom hulde bewys. En dit met die geskenke van goud, wierrook en mirre. Presies dus soos wat die Griekse vertaling van Jes. 60:6 aandui as die geskenke wat die vreemde konings sal bring na die Messias!

Oor hierdie Magi weet ons vandag dat hulle uit die Oosterse koninklike huis van die Parisaanse konings afgestam het. Hulle was ‘n Oosterse koninklike priesterorde, soos die Leviete, wat spesifiek getaak was om aan die konings goddelike inligting te verskaf wat hulle verkry het deur hulle intense studie van die sterre se bewegings.

Die buitengewone beweging van die planete gedurende veral 3 tot 2 v.C., en veral die “massing of planets” wat in 14 September 3 v.C. sy hoogtepunt sou hê, het dus met hulle as totale ongelowiges in ‘n taal gepraat wat hulle baie goed verstaan het. Hulle het baie goed geweet dat ‘n geweldig belangrike ding aan die gebeur was toe hulle op hierdie dag sien hoe Jupiter (die Koning-planeet), wat so pas in Augustus 3 v.C. verenig het met Venus (die Moeder), nou bymekaarkom met die Koning-ster, Regulus (die ster wat die Joodse Messias aandui, volgens Num. 24:17) – wat deel was van die Leo-sterrekonstelasie, wat juis Juda se sterreteken was. Verder het hulle ook gesien waar die Son (wat die Groot Vader verteenwoordig het), binne-in die sterrekonstelasie, Virgo, homself bevind het.

As Christengelowiges sien ons al die Bybelse temas hierin gereflekteer wat ons vandag assosieer met die geboorte en persoon van die Christus, oor wie geprofeteer is dat Hy gebore sou word uit ‘n maagd en dat Hy uit die stam van Dawid sou afstam.

Uit die Skrif weet ons dat die Magi in Jerusalem gearriveer het ‘n tydjie na Jesus, die Christus, se geboorte (Mat. 2:2). Ons weet verder dat Hy toe reeds besny was, volgens Luk. 2:21, en tempel toe geneem is so 40 dae of wat na Sy geboorte (Luk. 2:22-24). Lukas vertel dan aan ons: “Toe Josef-hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nasaret” (Luk. 2:39). Dit beteken dat hulle nie dadelik na Jesus se geboorte reeds Egipte toe is nie. Dan lees ons verder dat hulle om die een of ander onbekende rede weer Betlehem toe gaan om daar te gaan woon (Mat. 2:11).

Die Magi volg intussen die planeet Jupiter van waar hulle in die Ooste gewoon het, op sy normale Westelike roete, wat hulle dan na Jerusalem toe neem. Daar staan hulle dan Herodus eers te woord. In die lig van die woorde van die priesterhoofde en skrifgeleerdes, vertrek hulle dan Betlehem toe. Daar sien hulle, saam met alle sterrekykers, hoe Jupiter, as gevolg van die aarde se beweging rondom die son, en Jupiter se eie wentelbaan, vir ‘n kort tydjie gaan “stil staan”. En dit presies op 25 Des. 2 v. C. Wat dit verder sterrekundig aangrypend maak is dat Jupiter in die middel van die ster-konstelasie, Virgo, die Maagd, gaan “stil staan” het!

Toe die Magi arriveer in Betlehem, het die ouers van Jesus alreeds in ‘n huis daar gewoon, en nie in ‘n stal soos die meeste “kerskaartjies” dit teken nie (Mat. 2:11). Daar het hulle dan Jesus, die Christus, vereer. Die Grieks van die Nuwe Testament bevestig dan ook dat Jesus nie meer ‘n baba op hierdie stadium was nie, maar reeds ‘n klein kindjie, as ons lees dat Hy daar ‘n “paidion” genoem word, wat ’n “kindjie” beteken, en nie meer ‘n “brephos”, wat “baba” beteken nie.

Nadat hulle Hom met hulle geskenke vereer het, gaan hulle met ‘n ander roete terug huis toe, na die waarskuwing van die engel. Dan lees ons hoe die ouers van Jesus, met die kindjie, vlug Egipte toe in laat-Desember 2 v.C.. En dit is dan wanneer Herodus, in sy paranoïese vrees, alle manlike kinders van twee jaar en jonger in en rondom Betlehem laat vermoor, in die lig van dit wat die Magi aan hom vertel het.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Dankie vir die inligting Christo, dis baie interessant en leersaam.
11 jaar 2 maande 1 week 5 dae 17 ure oud


25 Desember
Hi Christo

Die Satan en sy boeties het die feesdae van Israel vervang met sy onheilige dae soos Kersfees met kerse, lekkernye en geskenke, en Paasfees met eiers en hase.

Die volgorde van verlossings gebeure, naamlik die kruisiging, die uitstorting van die Heilige Gees, die Wederkoms, die Duisendjarige Vrederyk en ‘n Ewige verlossing, word in dieselfde volgorde jaarliks in die feesdae gereflekteer. NB: Die wat die regte feeste vier sal dus deelgenote van die gebeure wees!.

Al die predikante weet dat Jahshua nie op 25 Desember gebore is nie en tog word dit so verkondig.

Almal weet ook dat daar nêrens in die Woord deur die Hemelse Vader ‘n opdrag is dat hierdie betrokke dag in Christenkringe gevier behoort te word nie en tog word dit gedoen.

Die vreemde is, dat die opdrag om die Feeste van die Hemelse Vader te vier, nie uitgevoer word nie. Die vraag is dan: Hoe werk dit?

Dit is baie duidelik dat die herders wat in die veld was nie in die middel van die winter hulle skape in die veld sou oppas nie. Dit is ook duidelik dat 25 Desember deur al die jare heen gevier was as die songod se verjaarsdag, naamlik “Sol invictus” of “Baal” wat vertaal word met “Here” of “Lord” in Engels.

Die voorafgaande tyd vanaf die sewentiende Desember, was ‘n Saturnalia fees en dit het gepaard gegaan met drank en die uiterste aardse jolyt soos dit nog steeds vandag is. Dit alles onder die dekmantel van Christelikheid.

Dit was eers in die laaste gedeelte van die vierde eeu dat die Rooms-Katolieke Kerk 25 Desember as ‘n christelike fees begin vier het. Dit is nooit deur die vroeë kinders van die Hemelse Vader gevier nie.

Ook die kersboom is die’ van afgodediens, soos dit duidelik in Jeremia 10:3 en 4 gestel word: “Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.”

Vers 4: “Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.”(omval nie)

Is dit nie vreemd dat deur al die eeue, vanaf die vierde eeu tot vandag in die 21ste eeu, hierdie vermenging van die heidendom en die Christelike godsdiens bly voortduur het, en dat in geen hervormingsproses die goddelose gebruik van Kersfees uitgesuiwer is nie?.

Die onderwyseres vra vir die kinders: “Wat het julle op Kersdag gedoen?” Hulle vertel toe hulle koek-en-koeldrank-geskenkverhale. Toe vra sy die klein Joodjie wat het hulle gedoen. Hy vertel hoe sy pa die hele gesin na sy winkel geneem en vir hulle al die lee rakke en toe die vol brandkluis gewys het. By die oorvol brandkluis het hulle toe hande gevat en hartlik saamgesing. “Wat ‘n vriend het ons in Jesus…”
Die Jood en duiwel glimlag terwyl die Christen sit met sooibrand, jig, skuld en SONDE.

Hier is nog verwysings:
1. A.N. Wilson, "Yahshua", Sinclair-Stevenson, London, UK (1992), Pages 73-83. You can read reviews of this book or order it safely from Amazon.com
2. Robin L. Fox, "The Unauthorized Version: Truth and fiction in the Bible," Knopf, New York, NY (1992) Review/order the book
3. M. J. Borg, Ed., "Yahshua at 2000," Westview Press, (1997), Page 2. Review/order the book
4. Hilke Dokter, "The Messiah's True birth date" at: http://www.members.shaw.ca/hdokter
5. J.S. Spong, "Born of a Woman: A Bishop Rethinks the Birth of Yahshua", Harper San Francisco, CA, (1992), P. 74-79. Review/order the book Kenneth E. Nahigian, "A Virgin-Birth Prophecy?" at: http://www.mantis.co.uk/sceptical/2virgi93.html

Groete
Harry


11 jaar 2 maande 1 week 5 dae 18 ure oudJesus, die Doper met die Gees

deur Christo Nel

In die taal en idioom van Afrikaanssprekende mense neem Christo gelowiges na die sowat 319 verse in die Bybel waarin daar direk na die Heilige Gees verwys word.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar