Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Die pastiche kan gesien word as ‘n letterkundige of ander tipe kunswerk saamgestel in die styl van ‘n welbekende outeur. ‘n Sameraapsel van ‘n skildery of musikale kunswerk, wat opgestel is uit of verskeie bronne naboots. (1)

Dit kan ook bestaan uit ‘n letterkundige, musikale of skildery nabootsing, uit ‘n aantal dele uit ander werke wat los saamgebind word; ‘n werk in iemand anders se styl, in die manier waarop iemand anders sy of haar kuns bedryf. (2)

Die pastiche kan ‘n “bedrieglike nabootsing van ‘n kunswerk, antikwiteit” wees. (3)

Waar die parodie ‘n komiese grondslag stel, doen die pastiche dit nie noodwendig nie.

In sy bundel “Gewalste woord” skryf Johann Johl verskeie gedigte in die pastiche vorm onder andere die gedigte getitel “Wilma Stockenström” en “breyten breytenbach.”

Hier is die pastiche wat ek teenoor ‘n gedig van Alfred Lord Tennyson geskryf het en ek sluit die Engelse weergawe in aangesien dit veel nader aan Tennyson se styl, metrum en rym vermoëns is as die Afrikaanse gedig. Waar Tennyson die Britse koningin Victoria besing, vervloek ek haar eintlik:


Aan ‘n koningin (pastiche)

(met apologie aan Alfred Lord Tennyson)

Humeurig, gekompliseerd – O jy wat fier
leërmagte stuur uit jou kantoor om oor die aarde te swerf
verbrou deur ander se sjarme, deur mag van jou geboorte af;
jou bedrieglikheid word vertel vanaf die konings van die ou tyd.

Victoria vanaf jou adellike gesig,
van jou lippe tot jou wenkbroue
was snobisme weerspieël,
sonder grasie het jy mense swak behandel.

En as jou swakhede orals verkondig word
in skinder praatjies en grappe in jou ryk wat verval met tyd
laat hierdie vers dan uit basuin
van die waardeloosheid en hoe sorgloos,

– Jou soldate toe foute gemaak het
en in ‘n wilde mars om die aarde te seng, vrouens en kinders geval het
terwyl jy getroon agter ‘n paleis mure sit
– toe die aarde bewe onder vertrappende stewels, kanonvuur -

Vat Madam, hierdie beskuldiging saam
want uit jou foute was my mense begrawe in stof
toe die Britte heidene was waarop hulle nie kon vertrou nie,
jou mensloosheid het op ‘n tyd sterk gevloei,

En as ‘n bloeddorstige heerseres
sal jy ‘n prys betaal op die laaste dag!
Mag kinders van my volk se kinders sê:
Sy het ons vadere beroof van vryheid, eiendom en kos.”

“Haar hof was besmet, haar lewe onrein;
God laat U krag los teen elke smetterige doel,
laat U oordeel in rekenskap val
op Victoria se afstammelinge, op die koningin,”

“En aan die manne wat met haar vergader het
wat verkrag, geroof en plunder het;
laat U van hulle ‘n voorbeeld maak,
hulle wat vryheid gebind het, nog wyer misbruik het”

“Deur die daarstel van ongewenste dekreet op dekreet
wat onskuldige bloed laat vloei het,
hulle eie wil uitgeoefen het
en laat Victoria en hulle ewiglik vervloek wees.”

[Verwysings: “To The Queen” deur Alfred Lord Tennyson. Hierdie gedig is geskryf in herinnering van die twintig duisend (sommige syfers is so hoog as vyf en dertig duisend) onskuldige burgerlike Boere / Afrikaner vrouens en kinders wat gesterf het in Britse konsentrasiekampe na hulle plase verwoes was deur die Britte in die Anglo-Boere oorlog in Suid-Afrika, wat ‘n oumagrootjie van my insluit. Vir ‘n duidelike indruk van hierdie wandade lees my epiese gedig “Deur die oë van ‘n veldkornet,” wat gebaseer is op die ooggetuie verslag van JJ Potgieter.]


To a Queen (pastiche)

(with apologies to Alfred Lord Tennyson)

Tempered, complicated – O you that bold
send armies from your office to roam the earth
spoiled by charms, power from birth
your deception has been told since the kings of old.

Victoria, - from your royal face,
from your lips to your brow
snobbishness did flow,
without grace, you treated my people base.

And should your weakness, be reported everywhere,
in gossip and jokes in your fallen empire that declines with time
then let this verse, this rhyme
tell of the worthlessness and how without care,

Then – your soldiers made mistakes,
and in a wild march to scorch the earth, women and children did fall
while you sat enthroned behind a palace-wall
while under trampling boots, canon fire the earth shakes –

Take, Madam, these accusations along,
for from your faults my people was buried in dust,
while Englishmen were heathen they could not trust,
your mindlessness, at a time flowed strong,

And as a ruler spoiling blood
you will have a price to pay in the last day!
May children of my nation’s children say:
“She robbed our parents from liberty, property and food.”

“Her court was impure, her life unclean;
God unleash your power against every vile purpose,
let Your eternal judgment in its reckoning close
against Victoria’s descendants, against the queen;”

“And to the men who at her councils met
who knew when to rape, pillage and take
let You of them a example make,
them who bounded freedom, abusing wider yet”

“By shaping unwanted, unjust decree after decree
which made the innocents blood spill
who exercised their own will
and forever cursed Victoria and them will be.”

[References: “To The Queen” by Alfred Lord Tennyson. This poem is written in remembrance of the twenty thousand (some figures are as high as thirty five thousand) innocent white Afrikaner women and children that died in British concentration camps, after their farms were scorched by the British in the Anglo-Boer war in South Africa, which includes a great grandmother of mine. For a clear picture of these atrocities read my epic poem “Through the eyes of a field coronet” which is based on the eyewitness account of JJ Potgieter.]


Voetnotas:

(1) Microsoft Encarta Encyclopedia Dictionary

(2) Smith, A.H.; O’Loughlin, J.L.N. Odhams Dictionary of the English Language. Odhams Press London.

(3) Schoonees, P.C.; Swanepoel, C.J.; du Toit, S.J.; Booysen, C.M. Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. Perskor Uitgewers. 1977.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Bothaville in the Second Anglo Boer War

deur Francis Gillieron

CHRONICLE OF BOTHAVILLE'S ROLE IN THE SECOND ANGLO-BOER WARpicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar