Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Na aanleiding van die vraag oor die artikel Tafelgebed skryf ek die volgende werkstuk. Die vraag was moet ek vir varkvleis ook bid?

Met die eerste oogopslag ja, ja en nogmaals ja. Kom ek verduidelik dit so. In die ou Testament het God net een volk gehad naamlik die Isrealiete. Toe Moses die volk uit Egipte gelei het na die beloofde land moes God vir hulle rigleine en reëls neer lê. Die Tien Gebooie:- gaan lees daarvan in Eksodus 20 en Deuteronmuim 5:6. In Deuteronmuim kry God die Isrealiete (sy volk) gereed om die beloofte land binne te gaan. In Deuteronmuim 14:1-21 en Levitikus 11 praat God van die rein en onrein kos baie meer as net varkvleis gaan lees gerus die stuk.

In die nuwe Testament:- God stuur Sy Seun Jesus om te kom sterf aan die kruis vir alle mense se sonde. Nie net vir die Isrealiete nie! Ander sou ek en jy nie in die hemel kon kom nie! Gaan en verkondig My Woord aan al die nasies was Jesus se opdrag aan die dissipels. Met die kruisiging van Jesus Christus was daar vir drie ure lank duisternis en toe Jesus sterf het die voorhangsel in die tempel in twee geskeur. (Matteus 27:45-56). Wat beteken in Moses se tyd mag slegs die hoëpriester in die tabbernakel ingegaan het .(Hierdie is ’n onderwerp op sy eie. Die ou en die nuwe verbond) Enige mens kan vandag die Vader aanneem as sy persoonlike Verlosser en Saligmaker nie net die Isrealiete van ouds nie! “Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die word geluister het.” (Handelinge 10:44-48) Ook is alle kos rein verklaar Handelinge 11:6-10 Een versie wat my by bly “Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.” Lees ook Kolossense 2:16 en Romeine 14:1-12.

Die kruisiging van Jesus was natuurlik ’n spyker in satan se doodkis! Satan kan ons nie meer by God gaan aankla nie want, Jesus het met sy bloed vir ons sondes betaal. Lees Kolossense 2:13-15! “Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.” Lukas 10:19. Halleluja Prys die Here!!!!

Sharlom
A3
11 November 2011Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

A3
Tafelgebed waar het die onderwerp gaan draai?
Luister mooi as ons die tafelgebed doen (die van ons wat dit wel nog doen...) Ons seen al die kos wat ons eet, wat pla die varkvleis nou? Ons seen nie net varklveis nie. Ons seen die kos op die tafel, maak nie saak wat ons eet nie.
8 jaar 2 maande 2 weke 4 dae 1 uur oud


Varkvleis
Thanks Roberts for the Jewish input it was very interesting, but Iam Christain with a christain bible, Ek is so bly dat ons glo in n een God met verskillende naame maar hy bly n God vir almal wat wil in hoe glo
8 jaar 2 maande 2 weke 4 dae 15 ure oud


A3
Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader
die Almagtige, die Skepper van
die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus,
Sy enigegebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gestrerf het
en begrawe is
en ter helle neergedaal het
wat op die derde dag weer
opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees
Ek glo aan ‘n heilige, algemene
Christelike kerk,
Die gemeenskep van die heiliges;
die verweging van sondes;
die opstanding van die vlees
en ‘n ewige lewe.

Amen.
8 jaar 2 maande 2 weke 4 dae 15 ure oud


Kan God sterf ?
God has not, will not, and cannot be killed!
http://www.torahofmessiah.com/godcantdie.html
8 jaar 2 maande 2 weke 5 dae 18 ure oud


Halleluja Prys die Here!!!!
A3, Watter "Here" praat jy van ?

Aan/tot wie bid "jesus" , voor sy "kruisiging" en terwyl hy op die volterpaal is? Bid hy tot/aan homself ?

Kan God versoek word soos wat "jesus" versoek was deur ha-satan ? >

Jas 1:13 Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.

Kan God sterf ? >

Deu 32:39 Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie.
Deu 32:40 Want Ek sal my hand na die hemel ophef en sê: So waar as Ek [***ewig***] leef—

Psa 90:2 Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, [***van ewigheid tot ewigheid is U God.***]

Psa 102:27 (102:28) Maar U bly dieselfde, en [***u jare het geen einde nie***]

1Ti 6:15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die geseënde en enigste Heerser, die Koning van die konings en Meester van die meesters,
1Ti 6:16 wat [***alleen onsterflikheid besit***] en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amein.

A3 , Het "jesus" gesterf ?

Die kerk maak mens dronk met haar[hoere] wyn !8 jaar 2 maande 2 weke 5 dae 18 ure oud


RE: Moet ek bid vir varkvleis?
A3, jy is so dronk van die ["hoer"/katolieke] se wyn dat ek jou nie eens die bybelverse gaan gee wat aandui dat Petrus se droom gegaan het oor dat Vader YHVH vir die Joodse dissipels wou laat verstaan dat die Gentiles ook vir hom aanvaarbaar is soos die Jode nie[gaan lees jou gegewe stuk verder as net dit wat jy aanhaal]

Kom ek wys jou hoe dronk jy is van die hoer se wyn:

Handelinge 21:10 En onderwyl ons baie dae daar oorgebly het, het 'n sekere profeet met die naam van Aghav van Yehudah afgekom.

Handelinge 21:11 En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Shaúl en bind sy eie hande en voete en sê: Dit sê die Afgesonderde Gees: So sal die Yehudiem die man wie se gordel dit is, in Yerushalayiem bind en in die hande van heidene oorlewer....>

Handelinge 21:17 En toe ons in Yerushalayiem aankom, het die broers ons met blydskap ontvang.

Handelinge 21:18 En op die volgende dag het Shaúl saam met ons na Yaákov se huis gegaan, en [al die ouderlinge] was daar teenwoordig.

Handelinge 21:19 En nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel wat Elohiem onder die heidene deur sy diens gedoen het.

Handelinge 21:20 En toe hulle dit hoor, het hulle Elohiem lof toegebring en vir hom gesê: U sien, broer, hoeveel duisende daar is onder die Yehudiem wat gelowig geword het, en almal is yweraars vir die Torah.

Handelinge 21:21 En hulle is aangaande u vertel dat u al die Yehudiem onder die heidene leer om van Mosheh afvallig te word deur te sê dat hulle die kinders nie moet besny nie en ook nie volgens die sedes moet wandel nie.

Handelinge 21:22 Wat staan ons dan te doen? Dit is dringend nodig dat die menigte bymekaarkom, want hulle sal hoor dat u gekom het.

Handelinge 21:23 Doen dan [***wat ons vir u sê***]. Ons het vier manne wat 'n ***gelofte*** gedoen het;

Handelinge 21:24 neem hulle en ***sonder u saam met hulle*** af en betaal die koste vir hulle, sodat hulle hul hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die Torah onderhou.

Hieronder volg nou die interesante slotsom waar Shaul/Paulus iets doen wat heeltemal teenoorgesteld is met wat ek en jy in die kerk as grondbeginsel geleer is !

***En let daarop dat Yaákov en al die ouderlinge hierdie raad aan Shaul/Paulus gegee het***

Handelinge 21:26 Toe het Shaúl die manne geneem en op die volgende dag hom ***saam met hulle*** afgesonder en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dae van die afsondering sou voortduur totdat ***die offer*** vir elkeen ***van hulle*** gebring moes word.

Moes die kerk se "voorloper" Shaul/Paulus dan nie geweet het dat Yeshua "eens vir almal se sondes gesterf" het nie ?

Nou kyk nou hieronder wat die verduideliking is van die ***gelofte*** van 'n nasireër soos wat Paulus toe gedoen het saam met sy vier makkers :>

Num 6:13 En dit is die wet van die nasireër: Op die dag as die dae van sy nasireërskap om is, moet hulle hom na die ingang van die tent van samekoms bring;

Num 6:14 en hy moet sy ***offer*** aan die HERE bring: een jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer en een jaaroud ooilam sonder gebrek [***as sondoffer***] en een ram sonder gebrek as dankoffer

Num 6:15 en ‘n mandjie ongesuurde koeke van fynmeel, koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk, en die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort.

Num 6:16 En die priester moet dit voor die aangesig van die HERE bring en [***die sondoffer***] en brandoffer vir hom berei.

Num 6:17 Hy moet ook die ram as dankoffer aan die HERE gereedmaak saam met die mandjie ongesuurde koeke; en die priester moet die spysoffer en drankoffer vir hom berei.

Num 6:18 Dan moet die nasireër by die ingang van die tent van samekoms sy gewyde hoof skeer en die hare van sy gewyde hoof neem en dit op die vuur gooi wat onder die dankoffer is.

Num 6:19 Verder moet die priester die gekookte blad van die ram afneem en een ongesuurde koek uit die mandjie en een ongesuurde platkoek; en hy moet hulle op die hande van die nasireër sit nadat dié sy gewyde hare afgeskeer het.

Num 6:20 En die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die HERE. Dit is iets heiligs vir die priester saam met die bors van die beweegoffer en die boud van die hefoffer. En daarna mag die nasireër wyn drink.

Num 6:21 Dit is die wet vir die nasireër wat sy ***offer*** aan die HERE ***beloof*** op grond van sy nasireërskap, behalwe wat hy verder kan bekostig. Volgens sy [***gelofte***] wat hy afgelê het, só moet hy doen volgens die wet van sy nasireërskap.

So, ou Paulus glo toe nie dat "jesus" vir sy sondes gesterf het nie en gaan maak hierdie sonde-offer ***gelofte*** na AANDRANG van al die Apostels wat daar teenwoordig was insluitend die HOOF-apostel.

Ons is lekker belieg in die kerk ne^?


8 jaar 2 maande 2 weke 5 dae 19 ure oud


Varkvleis - my en Moses se opinie
Dit hang af of mens net die hel wil ontsnap of darem ook geestelik wil groei. Die reels oor diere met sekere tipes hoewe ensovoorts was net vir ouens wat 'n meer intieme verhouding met YHVH nagestreef het en dit wou bewys deur opoffering van sekere tipes spys en drank, soos die Naserieers waarvan Yeshua (Jesus) een was, en nie vir die Am ha-aretz (gepeupel) nie.
8 jaar 2 maande 2 weke 5 dae 20 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Sirkeldans

deur Driekie Grobler

'n Bundel vol inspirasie en lewenswysheid, lief en leed, maar ook lewenslesse wat ons daagliks ervaar en leer. 'n Saamlag, saamhuil en saamstap-bundel.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar