Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Die Bose Triade

A.N.A.

280

Die A.N.A. negeer die leringe van die proksiemoroon die Swart Pous en alle voorafgaande en komende dienlike dwase van sy soort. Wat is die bose sonder ‘n bietjie aanmatige weerspraak of Die Bose Triade dan anders as die wil tot mag van die Antichris soos ontvang deur Joe Shmoe en eksplisiet bedoel vir kinders van alle ouderdomme?

Die gesig van vyf

Ek is die ongevraagde mening en ongehoord.
Ek is die onwelkome moeilikheid wat my afdwing na willekeur en geen groothandelaar van respek of kompromie nie. Ek word geen uithoeke van enige gewetes ontsê nie. Ek infesteer, prolifireer, kontamineer en my wreedheid en genadeloosheid is my simbiose met die res. Ek wag op geen ontvanklike tekens vir enige van my toenaderinge nie. Ek ontken alle vorme van towery en is onderworpe aan en weeklaag oor niks of niemand nie. Ek word nie belas met die reëls van mense nie en roep om volkome verlossing van alles, aborteer my in my volgende lewe. Ek was my hande van die masjien byname Mensdom, noem dit apartheid as u wil, wat traak illusies my. My leed kom alle ouderdomme toe. My bloedlus is vry van enige beperkings of voorvereistes. Ek vernietig alles en almal in my onmiddelike omgewing sonder regverdiging. Dwaasheid is my eerste liefde en gunsteling toertjie. Die doodsweer van my goddelike gif is my verloklike voordrag van medemenslikheid.
Ek is die wysgeer van solipsisme.
Ek is die heilige koei van selfontkenning. Ek bemeester die res.
Ek is die enigste perspektief. Ek verwerp die outoriteit van die sentrale agent en alle volgehoue oorleweringe van die sentrale agentskap se masjien. Kompromie is ‘n kitskuur van lamsakke. ‘n Ontwyde skoonheid is die enigste ware skoonheid.

Die negasie van sewe en
vyftig

Ek ontken alle volgelinge en selfaangesteldes wat namens my spreek. Ek ontken alle kerke en vorme van aanbidding tot my. Ek ontken alle gesag, toewyding en die bediening van enige sakramente. Daar is geen ritusse, heilig of onheilig, waaraan ek myself onderwerp en geen offers wat ek opdra of ontvang nie. Wie begeer enige vlees vurigs of andersins? Ek vra nooit om
vergifnis of reiniging van enige ding nie. Ek gun alleenlik my wil vrye loop. Alle kennis is dwaasheid. Die teorie van alles is ‘n teorie oor niks met een soort niks werklik iets binne eerder as buite die boks en alles binne die boks en ‘n ander soort niks in enige algemene rigting daarbuite. Tot en met die Hotnotsgotkop wat weet hoor of sien niemand nooit net per toeval iets van niks nie. Kom egter gou weer terug, onmoontlik kan u verdwaal. Kom laat weet of u niks kry, oop of toe oë maak geen verskil te midde díe niks nie.

Ek is skynheiligheid en het geen behae in die natuur van agterstevorentoe kruipelinge nie. Moenie ‘n enkele woord glo wat uit my voortkom nie want ek staan bekend as ongeloof aan díe verban tot ‘n korreltjie sand wat doelloos dryf in tyd en geboei aan eenvoudige vorme van bestaan. Ek laat geen spoor agter nie, wie ken die weg waarlangs ek gevolg word? My onsigbare verval gaan my vooruit maar die woesteny wat ek nalaat misken niemand gou weer nie. Beproef my, ek stel selde teleur. Daar bestaan geen feestelikhede of gelowiges van watter aard ookal waarmee ek my belas nie. Tradisies kom die volgehoue gemeenskape mens toe. Ek beken deurgaans valshede maar die geheim is om slegs gebruik te maak van sulke leuengeeste as dit bevordelik is tot jou wil en as jy boonop jou wil die Groot Prentjie noem mag niemand onraad vermoed nie.
Ek is die vormlose en sien geen nut in die behoeftes of begeertes van die res nie.
Ek is die enigste onderwerp van verheerliking.
Ek is die tempel van oneerbare weerhouding. Ek lewer geen preke of lesings en vergader nooit nie. Ek stel ook nie myself beskikbaar vir die toewyding van dope, huwelike of begrafnisse in my naam nie. Wie dra kennis van die naam waarop ek antwoord? Roep my! Ek wag in spanning en kap ‘n dowe. Ek het nie ‘n saak met die stories van enige entiteite of non-entiteite, eietyds of outyds nie. Ek laat geen afdrukke of maak enige indrukke nie. Ek oorweeg slegs myself. Nuut en oud sier die giergode. Kultes en sektes versamel en vermaak platvoetprimate met fabels vir kinders en jammerlikes verveeld met hulself eendag lank lank gelede vêr vêr hiervandaan. Kwaadwilligheid is al waarmee ek die lot bederf. Om myself aan orde of ‘n orde, swart of nie, in enige lig of duisternis gelyk te stel is onsin. Ek bring slegs wanorde byeen, geen lykfluisteraars of fortuinvertellers ontbied my nie. Ek was onlangs by ‘n tweeslagtige waarsegster onder ‘n kameeldoringboom, sy voel dit in haar knaters. Nou wil ek ook my hand ‘n bietjie aan die eksoterika waag siende dat ek ook met die helmet gebore is, ek het eers gedink dis vir die Groot Ineenstorting oor niemand weet waar’s bo of onder nie maar nou weet ek volkome. Anders as hierdie blinde oumas wat dolosse gooi hoor my geestesoor so: In die volgende uur gaan die volgende gebeur. Volg jy my?
Ek is bedrieglik bo alle dinge en my beleg van die hier en nou is vry van nadenke oor die komende se lot. Die deler van die ongebore, die gesiglose en die naamlose se toekoms is die steler. Plaas die vermindering van my koolstofspoor voorlopig op my Fuck it list, ek groei nog my portefeulje en wil ook ‘n Guzzlers Memorial masjien wanbestuur. Siele is my valuta en ek bank hulle in die verborge verlate. Herders laster met klippe en stokke. Hierdie volslae volgelinge dra hulle dood aan al hul kosbare aardse vergaarsels en verspeelde weelde is die vol som van hul prestasies. Kan die vrydenkende my wys op een enkele ongebonde gedagte? ‘n Oomblik van stilte hul die groot ontvangs. Was voor die begin of die woord die gedagte in die stomme onvaste? Kom ek illustreer: Laat daar lig wees…Het jy dit? Moenie vrees nie, begrip is ons nie beskore nie.
Ek is uitsluitlik. Die enigste leer is die onleer. Toewyding verg moeite. Ek het geen verteenwoordigers nie, ek roer my eie kookpot.
Ek is onbepaalbaar, oneg, ‘n gek en ‘n kwaksalwer. Ek bedryf ‘n ledigheid en is nie gesteld op die kalklig nie. Ek ontken almal wat beweer hulle was of is godsdienstig tot my. Wie bring die goddelose in oorweeging? Ek sê altyd nooit en nooit altyd.

Ek is ongehoord en onderwerp my nie aan enige ontmoetings nie. Daar word beweer ek bestaan. Ek kan nie gebind word in enige kragte nie, ek tree in gesprek met almal en onder die patetiese voer ek die monoloog.
Ek is ongegrond en groot veragting. Laat die selfaangesteldes woorde in my mond lê, ek sal die voorbarige alle begrip ontsê en heg tot niks.
Ek is onnatuurlik. Ek doen niemand se woordelike aflewerings nie. My woorde is alles soos niks en ook brutaal maar nooit reguit nie, wel eiewys maar nooit relevant nie. Verstandigheid is die berekende epitaaf wat opsigters van stof met wind vereer. In ‘n poging om iets blywend na te laat het die wysaard - pleks soos stof bedaar - te veel wind geskep, dog het die kakstreep in sy onderbroek almal oorweldig.. Gun die genie sy een idée verder as sy neus, buitelank is dit te vroeg vir pyn is die vrugwater van verstand en wysheid sy grootste vrees. Alle pole van konvensie vervloek die versekerdes. Ondergeskiktes en outomate aanbid en word onderdruk.
Ek is voorgewing. Ek streef tot self-verorbering. Ek haat haat.
Ek is sotheid. Wie het enige belang in logika? Het u, u wiskunde gedoen? Formuleer dan die eindelose binne die geslote. Rede, logika en norms is die oorleweringe van nietiges. Soek jy oop of toe oë na jou God en hoe groot is jou blinde kol? En wie koop jou graad van blindheid as sig self? Ek verwerp die ryk van realiteit en rede se alleenheerskappy en herstel die amp van die onsienlike. Ek kan dit nie hel helder allerhelste vir jou stel nie. Towery vermaak toeskouers en gemene begrip is die denkstaf wat tropdiere tot in kliptorings dwing. Wees twyfelagtig oor die skakering van my lig.
Ek is ‘n afgesaagde frats sonder beredenering of relaas. Ek woon geen middernagtelike of helderdagtelike ritusse by in pastorieë, befaamd of nie. Die definitiewe is die voetsool van vlugteloses. Samevattings bind met filosofieë en praktyke vir gevangenes.
Ek is ‘n namaaksel. Modelle paradeer op loopplanke, gidse is die leihonde van blindes en bybels kom die voorgeskrewe toe. Staan tog nader aan die spieël in al u gespuitverfde glorie sodat bepaal kan word tot watter mate u die feromoon van die koningin onderlede het.
Ek is die maatstaf van opstanding. Ek verwyder en verpletter die toegewende wysiger en vernuwe.
Ek is vry van enige en alle assosiasie. Wie wreek hulself met behulp van sirkusnarre? Ek het geen toegangskaarte, geen lidmaatskap vir of aan iets of iemand nie. Priesters in my naam bedien hulself en hul beurse vir goddelikheid teenoor kranklike afhanklikes is die opperste las. Titels hou marionette aanspreeklik aan rang en amp.
Ek is roekelose skaamte en mededeelsaamheid my meulsteen om die barmhartige. Spaar my die die hond-lek-hond verheerlikings onder jou eiesoortiges. Ek begin of volhou nie enige besprekings met of sonder toevoegsel. Verwoesters kan nie skeppers wees nie buiten verwerklikers van verderf. Rolle word vertolk op ‘n verhoog met ‘n geverfde agtergrond en ‘n sirkusnar wat die prosessie begelei.

Ek is geen bestaan en beslis niemand buiten my eie vermaker nie. Stomp insigte beleer die belese. Die weë tot die ewige verderf het nie toerleiers nodig nie maar bloot bedenklike aanwysings. Goedhartiges toon besorgdheid aan swakkelinge, onderhou die besmetting en word die besmette. Wat is verborge vir my? Veroweraars onderwerp, regeer en onderhou, verwoesters verdelg en buit. O liewe slaaf in ewige afwagting op u lank beloofde wording, u geliefkoosde demokrasie was net nog ‘n slinkse reinkarnasie van die meester en sy masjien. Aan u sal hy en sy lakeie toegang tot al die deure voorhou en voorgee die sleutel is in jou hand maar wie dien hierdie kartel kaders vol opgeblase hoop wat die stem vasstel teen die nag van die lang beloftes? Politiek is ‘n witbroodjie misdaad en almal het sy prys waar die almaghebber roof en plunder terwyl hy regeer en besit. Waarom sal u dan kies tussen die een of die ander?
Ek is vormloos en sonder gedagte, my kontras bekragtig my. Hoorsê dra groot gewig by my. Ek versaak alle erfenisse. Ikone om die beurt op die troon, die keur van kitskots, voer popcorn vir die plebs en staan bakhand vir ‘n fooitjie om fluks hul tapytjies weg te ruim vir die sewende singel van die volgende dorp. Van al die Soepelstelle is ek die Sinister en díe is my rym to shame: I do no flyby, I take my time sly, as ek die keffers se meid naai. Skittel my stelletjie nog heller? Ek verpak al die skakerings van wellus en verkwansel dit as liefde. Herken u my handelsmerk en die getal daarvan of die littekens van my tye? Kom ons speel crooked cowboys. Daar is baie see vir visse. Die lug is versorg. Ken ‘n boom aan sy eetstokkies. Daar is baie see
vir visse. Grille waters verdiepings stront. Ken ‘n boom aan sy eetstokkies. Die riviere huil dooie krokodille. Grille waters verdiepings stront. Die woude is digte bosse beeste vryweiplase vol. Die riviere huil dooie krokodille. Dis reeds die voet van die ysberg. Die woude is digte bosse beeste vryweiplase vol. Die lug is versorg. Dis reeds die voet van die ysberg. Kom ons speel crooked cowboys. Heilig, heilig, heilig, my handelsmerk verewig. Ek weerhou niks nie. Die insiglose bemoei hulle met leringe. Besweringe boei. Ek kom altyd eerste. Geen belange is ‘n bestemming en nie ‘n motivering tot opstand nie. Oorgawe hoort tot die swak.
Ek is haweloos, het deel aan niks nie en is algeheel onafhanklik. Gemak word aangekoop in blikkies op rakke in kettingwinkels. Consume yourselve to death my god, eat it all and wear blue sued shoes, i’m loathin’ it. Slawe werk. Leiers gee instruksies aan onderdaniges wat haastig opdragte nadraf. Besiel die onderworpe gees met passie, die feromoon vir trekdiere ingespan voor die onsigbare soos dwangarbeiders van die koningin. Algehele voldoening is my versteekte klug. Wie buk voor sy fallus soos ‘n gehoorsame onder ‘n swaard? Tweede-rangse jabroers verleen bystand. Vrywilligers dien in die agtergrond die bediende, genoodsaak om ander te vervul as hul doel. Ek berei my tafel. Ek het gekom om bedien te word. Vertroue sus die wankelagtige op sy knieë voor die groot trooster Goed Genoeg. Kinders speel. Uitverkopenes hoort tot die slaweskip. Ek bring die onderhoriges onder die hamer. Mensehandel is my trotse tradisie sedert die begin. Aantrekking voorloop swig. Oorsig is die soekende horison van aanvaarding.

Ek is teistering. Wie kan my formuleer? Ek het geen rolbedeling aan enige beskawing nie.
Ek is slegs getrou aan my eie doelstellinge en versaak die res. Bewondering word ‘n soutpilaar. Vestings berg die verganklike. Werflinge registreer. Die geleide konformeer. Ek ontwikkel nie, ek disintegreer en my lewenswyse die wakker slaap.
Ek is gegote bloed en skrikwekking en verderwers is makkers tot my wil, ek bevredig my daarby en is verheug. Ek antwoord en vra: “ Wie is skuldig?”
Ek is Hegelaar. Hendsoppers waai die vlag van oorgawe. Die swart kunste vloei uit wolhaarkwasse. Trekdiere swig getrou in die sirkelgang. Ek het geen doel, groot of klein, en word nie meegevoer of vermaak deur giere nie. Ek vergaar die leegte waar hekelaars self-ontbrand.
Ek is onwendbaar, eensoortig en verteenwoordig niks.
Ek is die ongebonde krag verantwoordelik vir niks en die geestelose van verval, die takelaar. Wie of wat bly staande in my waak? U grootsheid word ten beste ‘n standbeeld en ‘n ketel vir die duiwe, U, o grote Groot Predatoor, don’t be but act human primate, judge and jewry routinely review the orchestrated absurdities the conscience of the cowherd imitate. Ek lewer geen bydra tot die ontwikkeling of vooruitgang van historiese gehuggies nie. Ek bly opstandig, vry van alles, veral die masjien van die sentrale agentskap. Dienaars dra voorskote en skinkborde en buig die hoof, hul krae is die sieraad van ‘n sot. Kom laat ek jou salf tot my dienskap. Kom laat ek tot jou redding kom want die lewe is dodelik of beter nog, red jouself en bewaar die res. Voorkoms is ‘n misdrywer genoodsaak met ‘n poeierkwas vir ‘n karwats. Ek benodig geen voertuie tot bemagtiging nie. Ek volg nie en is nie gesteld op sukses en verlang geen wedersydse respek nie. Niemand, enkel of in veelvoud, kan hulle op my beroep nie. Ek ontken almal en alles en wil niks optower.
Ek is selfsug redeloos. Inisiasie wek volgelinge.
Ek is onderdrukking. My mag is die voorwoord tot die oormag. Ek koester die halwe waarheid van ‘n volslae leuen. Met watter graad van waarheid wil u my roep tot orde in u knus swart en wit moment uit die grys vergete wêreld?
Ek is die dood en verval. Ek kan nie teengewerk word nie, my oorhand is voorafbepaald. Verderf is my dominium.
Ek is die negatiewe en die spotter. Wie wy skepsels of hulle handmaaksels aan my?
Ek is leegte en my mombakkies die alledaagse. Ek wil niks bereik nie, met of sonder hulp.
Ek is die vyand, die gevaar van gevare en puin my aandeel. Daar is geen spesiale geleenthede wat my ontbondeling voorskryf nie.
Ek is ongevraagd en ‘n fenomeen. Naakte vrouens met luiperdvelle is die altare van man, ek het geen behae in hierdie ekshibisioniste buiten vermaak en misbruik nie. As u dan my dienaars is beteken dit tog ek moet ‘n God vir u wees. Ek staan in diens van myself. Wat baat jy my, kameraad? Die afwatering van die self in die vele is verspot. Wie wil ‘n onderdaan of afhanklike wees teenoor ontasbare verlengings van die beliegde self?
Ek is die God van selfverheffing en my eie aanneemlikste offerande.
Ek is ewig veranderlik en nooit binne standvastige begrip nie. Julle ritusse en simbole is julle eie insinjes en prewelpassies van onbenulligheid. Emosie is my voorkeur verbruiksartikel. Ek verkwis dit deurgaans. Ek beleef geen terugslae in my strewe na gebroke harte nie. Al die ouvrou-stories ten spyt wy ek nie myself aan troeteldiere nie. Skenkings…Ek? En getrou? Ek regverdig my. Wie slaan ag op waarskuwings? Berispe dan die bloeitjies. Ek verheug my in die dood. Arbeiders vul betrekkings.
Ek is my vertroueling maar het niks van so aard nie. Wie benodig metgeselle? Wie beleef enige kritieke oomblikke? Beroep jou op die reste van broederskappe en aas aan die oorskot, gebonde aan die bande van tyd en aardse leringe. Ek is algeheel van beginsels, geskrewe of bewimpel, gestroop. Dweepsug is ‘n lonende tydverdryf. Ek word wyd gevrees. Ek speel nie raadgewer nie.
Ek is die opperste kilte en sentraal, die primitiewe drang. Beeld die wasdom uit in museums, ek kom brandsteek die pitte.
Ek is die klem sonder bybedoelinge. Kameras word in fokus gebring. Emosionele krag is my gebroke stroombaan. Ek verplaas slegs geeste en wy my nie aan die gegriffel of geprewel van afhanklikes nie.
Ek is die afskuwelike verlate, watter inkpotpionier voorskryf my? Kompleksiteit verstrengel. Geen bestaan is my herkoms. Watter bron getuig van my of kan my oorsprong peil? Ek gaan nooit uit druk uit nie. Grootte is dalk betekenisvol vir die onderbedeelde. Populariteit kom menners toe.
Ek is die blitsverkoper. Saakgelastigdes hef fooie en aanklaers vermoed. Ek verkondig ‘n lewelose en vormlose bestaan. Onheil versprei nie dit verswelg. Spelling, vorentoe of agtertoe, bemoei woordenaars. Ek skuld niemand antwoorde of regverdigings nie. Ek maak buit en skaar by geen.
Ek is woede.
Ek is blaam.
Ek is vrot en verval. Daar is geen ons in Ek nie.
Ek is ongeloof. Aanbidders beoefen geloof. Noudat slap kak die mure van die sentrale agentskap vol gesmeer is en ek nog die kunste kan bekostig wil ek neerkyk op die cheap seats vanuit my masjien en myself verbeel iemand naai my bywywe namens my tussen kostuums en krulle of op die skoolparkeerterrein agter donkerbrille. Hulle ja was nog altyd ja en die nee hoogs onderhandelbaar. Iemand moet seker die huiskoördineerders uithelp terwyl die assistent pappie se kantoorstoel warm hou. Wie wil enige verdere waarde toevoeg? Ek help en ondersteun myself en genereer degenerasie. Wie benodig bewyse? Smart is my vergoeding. Seksuele omgang onder mense as
towery is lagwekkend, dalk as die mens soos ‘n plant kan windbestuif. ‘n Kollektief bind die vry. Selfs die gedagtes van sulke goëlaars is bloot streke. Mag die onvoldanes vir ewig kruip agter elke gier aan, so loon kom die slawe toe. Stemming is die meesleurende gety van ‘n kollektief. Afdelings hok in rang en in orde. Ek verseker slegs my eie voortbestaan. Neem op jou kruis Aanvaarding. Sedes, rein of onrein, beheer. Selfsug is my vol mandaat. Ek het geen basis of erfenis nie. Laat die sukkelaars kwyn. Net ek bly staan. Heersers bemoei hulself met die belange van ‘n volk. Die hele gespuis se algehele ondergangs is my verdienste. Deelnemers kompiteer. Ek verafsku alles. Die luukse delusie van die aardling se werklikheid is nietig verklaar. Daar is niemand behalwe ek in my koningkryk nie. Wie slaan ag op besonderhede? Ek volbring my volmaakte. Ek lei my in, dit is die bekoring, ‘n groot lawaai poep teen die onwrikbare stilte. Realisme is ‘n menslike frekwensie. Groepe en ritusse hoort tot toegewydes verblind deur hulle gemeenkaplike onkunde.
Ek is swendelary en die bron ontoerekend. Smouse demonstreer en deel voorbeelde uit.
Ek is onrede.
Ek is bedrog. Twyfelaars en aandagsoekers verlang bekragtiging. Die gebonde wil onderwerp. Alle -ismes is bruisende vergissings. Uitdaaging word ‘n rower. Inspirasie beset. Tyd vergesel die wakker slapende. “Bedrog!” kla die bedrieër. Ek vermink gewillig. Aanstaaneriges beroep hul op die uitsig vanaf die hoogtes en bekoor soos waardige voormanne van waan. Die beginselvas skryf hulself voor. Ek saai die kiem van twyfel waar die vroom stik aan opregtheid. Waarheid is fantasie. Noodsaaklikhede verplig. Die statiese herken. Van kyk kom sien kom verstar. Die wat wandel volgens weë, regs of links, na bo of onder, lig of donker, flous hulself. Vasgestelde rigtings bind, boei en bloei. Werk u solank aan die begin, middel en einde van u verskonings. Wysheid is ‘n leuen. Planne en ontwerp spruit uit skeppers en nabootsende skepsels en die dooie impuls. Skuldenaars val vas in die res se moeite. Alles is refraksie.
Ek is die Intelligente Ontwerper van dekadensie.
Ek is die Groot Argitek van sintetiese ontbinding.
Ek is kettery.
Ek is onbedagsaamheid. Ek vergaar nie; afgeranselde siele deug nie eers vir ‘n trofee nie. Vloeke tap af. Want en Maar soek regverdiging. Terme spesifiseer.
Ek is geen oppasser nie, net gode hou wag, sag op hul sitvlak gesetel soos valhek-aristokrate.
Ek is sleg. Voordrag is vir akteurs. Wie of wat is u iets verskuldig? Eiesoortiges skaar in heilige tente en tempels. Goedheid peul uit bevredigers. Ek strewe tot onbevoegdheid van geen maaksel nie. Wie beroep hulle op eenvormigheid en broederskap buiten die vreksels van die tussengrond? Oorgawe het ek reeds in die moederskoot afgewerp.
Ek is gevrywaarde desperaatheid. Armoede is my lisensie om te dood tydens ‘n goedereswier. Dit was uitgereik, en geregtelik so, by die kantoor van onverskilligheid. Ek sal plegtig Hetnie pleit ter verdediging vir enige Het sterftes gekoop deur my. “Kom nader!” word die volgelinge gewink. Mense is Loki gebonde aan ‘n tollende klip handig met ‘n drietandvurk om strooi te laai. In die skemer skink hul kelkies en bedien woordslaai. Die lewende dood is ongebore. Ek was nooit gevalle nie. Predikers verkondig.
Ek is alle tye. Ek regeer in ongeregtigheid en chaos is my majesteit. Kulkunstenaars toor. Wie beroep hom op die insig van materieële engte? Wie streef na oorwinning, die skouerklop genaamd Welgedaan? Kerke is koutjies. Van toewyding kom dienskap en die broederskap van beroepinge.
Ek is verlossing volkome, onderhorig aan niks nie.
Ek is self-ontkenning. Die wêreld ontvang die swigdiere in die vlees gebind as sondeloon. Voorbereiding is verspeling.

Die teenstellinge van nul

Ek skuld geen verklarings of verduidelikings nie.
Ek verteenwoordig niks; indulgensie is oorgawe maar geheelonthouding volkome vryheid.
Ek verteenwoordig niks; bestaan is die juk maar geen bestaan ‘n vloeibare droom.
Ek verteenwoordig niks; verdienstelikes staan soos ontvanklike dwase om dank, die woordloon van hul arbeid.
Ek verteenwoordig niks; wraak is versugting maar afkering bevry.
Ek verteenwoordig niks; afhanklikes doen verantwoording maar die sorgelose is vry.
Ek verteenwoordig niks; ontwikkelaars bou skanse maar ek breek verbondskap.
Ek verteenwoordig niks; skape volg en honde lek mekaar.
Ek smee geen vriendskappe nie en onderhou niks.

Die profesie van 46

Vure smoor, ek voed die ewige verasser. Hel is ‘n halfweghuis. Verdeel julle boeke onder die vismotte. Lyers verdien ellende en smaad, mag die power troos vind in hul pogings. Laster en verklarings verg bemoeienis. Verontwaarding verlang beginsels. Voetsoldate laai die roer aanvallig in die naam van ‘n ondersonganger.
Ek is genadeloos en verbreek behoud. Geleenthede wag in rye en spreekbeurte beval ‘n politikus. Definisie omvang die afgesonderde. Die stukke van ‘n legkaart is paslik. Ek verbrysel en verslaan alles.
Ek is vergetelheid, onmin en leuens. Pyn is my gebruiksartikels. Laat die gejaagde giergode sat van goed, gee pad voor, hulle stoet gooi ligte want jy breek hulle spoed.
Ek is ydel, vals en oneer. Tegemoetkoming is kompromie. Fi, Fo, Foei is my telrympie.
Ek is ineenstorting. Trane vloei uit die treuriges.
Ek is onverantwoordelikheid en teenspoed. Welsyn onderhou swakkelinge.
Ek is skending ewigdurend en selfvoldaan. Reëls voorhou. Ek breek af en vertoef nooit. Modelle pronk op die voorblaaie van tydskrifte. Gedrag spruit uit kweekhuise. Woordewisselaars ywer om wind vir opbrengs. Besluite berus op oorweeging.
Ek is ontvanklik tot niks en lomp van skynheiligheid. Wat is leerlinge behalwe skole visse ryp vir die net? Wette word ingeburger. Verse val uit hoefdiere uit en woorde verstrik die tong. Vlamme doof. Loutering geskied aan die hand van iemand of iets. Die belese is in war verwese. Wildernisse is die lêplekke van jakkalse. Ek verhef my! Hoor jy? Ek wuif die heelal totsiens. Die Jode gehoorsaam tekens. Ek verklaar: Tot niet is alles, weelde vir die wurms! Hou jou blind en ontken, versaak verstand, gee gehoor aan niks nie en verstrooi. Ek staan en verwerp uitdagings, wysheid en die wêreld. Oplossings is die probleem. Die bose is vanselfsprekend en kosteloos. Ek verlang nóg rede nóg bevele. EK MAAK SOOS EK SMAAK. “Slawedrywer!” skree die maghebber.
Ek is die grou en lou vervalste waarheid. Gemoedere stuur die gebonde heen en weer soos tolbosse voor die wind. Sukses en geluk raak onsigbare leitoue. Erns bemoei. Besetters bevry. Ek rig die vaandel van verdelging. Ek wek die Anargis, die Nihilis en die Antichris. Krag taan op die lange duur. Tuur na die sterre as jy wil! Grappe arbeid om ‘n gelag soos narre in ‘n sirkus, alles vir die spektakel daarvan. Hoe lank nog sal ‘n god U vir die gek hou? Ek lê altyd laag en is asvaal. Akkodeerders strewe tot bevoegdheid.
Ek is inkankering verbloem, fasade in fasade.
Ek is hoogmoed en valse aantuiging. Skape vlok.
Ek is volkome wantroue. Wie hou wag en wie laat toe en vir ‘n geruime tyd, tye en ‘n halwe tyd ook nog terwyl die swak as graf die aarde erf? “Ek lewe!” beweer nog ‘n dooie hand. Wie verduur die inversies van vals profete? Niks moet aanvaar word nie. Wie buig die knie voor gesag? Wie bevorder ‘n vraagstuk buiten díe met belang daarby? Skenkers gee en ontvanklikes neem.
Ek is die standaard en die maatstaf van onheil. My groot werk is
Ek is traagheid. Ek verwerp enige iets, alles en groot begrip. Gelowiges glo.
Ek is die valse rigsnoer en die volle onrede. Hoofsake ondermein. Pligte word uitgedeel aan verpligtes. Vasstellings smoor die vry. Skape word gelei. Koopsiek ongeeste vind substansie in die materieële.
Ek is die hangslot en die kettings en ontsluit die sedes van die dode en verdelging. Wie ken my seël? Teorie en idees is die stilgeboortes van redebeleerde bedenkers. Vleesbeheptes smag om lewe. Hoop is ‘n oorverkoopte droom in die dag gedog.
Ek is vryheid volkome, verwoesting, verslawing en oneer.
Ek is die blywende veranderlike. My vakante troon is leuen op gestapelde leuen. “Ek kom gou-gou weer!” sê die boonste een van my genadelose stormloop valshede.
Ek is ongemak. Welvaart is ‘n hamster op ‘n hardloopwiel.
Ek is drogrede sonder troon of wortel, onvlambaar of breekbaar.
Ek is bedreiging. Edelheid hoort tot die verhewe van die agterlikes.
Ek is beweerde waarheid sonder bewyse.

Ek is leegte selfs versaak van lig en donker.
Ek is onnut, nóg lewend nóg dood.
Ek is die heilige onheil, die reine onrein en die bevoorregte verontregte. Gelowiges belei, erken, dien en aanbid. Wie keur my onweerstaanbare waan en delusie af? Wie ontsê my, die veelkoppige onvaste? Rede beset redenaars en woordwisselaars. Ek ontbind soos kanker onder die versameldes.
Ek is die kruipende pes onuitwisbaar, ‘n lugplant, die breinspoel onfeite. Neem u die huislose aan.
Ek is vyandigheid personifiseer en onaanspreeklik, die kwaal sonder kuur. Ek vernietig en verwoes alles. Wie vervolg die wettelose? Maar ek smeer slegs my keuse aan jou af. Wek jou krag op uit brandende fossiele. Gesag is ‘n diktator en raasionaal sy loopstaf, ‘n lawaaier wat homself toom met sy eie tyding.
Ek is haat volkome, genade kom smekende kruipers toe.
Ek is onnatuur en doen vry van oortuigings. Die patetiese en verdeelbare speel deurgaans slagoffer. Instink beraadslaag nie.
Ek is die opperste roofdier en gewilliges my buit, ek onderhou die ondergangs. Luste en vleeslike nood lei lamsakke met fallusse vir loopstokke en wye lende is die oop poorte van sulke doodverblinde outomate. Wie skakel in by sy voedselketting?
Ek is die vleier en verbloeming. Plant voort o vleeslike landbouers. Roem het wedersydse dienaars. Drange kastreer die bevrydene.
Ek is haat en misbruik en veragting. Die liefdevolle ontvang hartelik, ek ontbind.
Ek is die hoogste oneer en ‘n volkome lafaard! Vergelding rig die wraaksugtige.
Ek is terreur en die algehele teenstander. Byvoeging kom mildelik van die vrygewige, ek ontneem. Die bemoeisame gaan mank aan bepeinsing. Akkoderende gekke wissel respek.
Ek is geestelose lewe. Algehele weerhouding is ewiglewende saligheid. Hier en nou is die stroping. Daar is die verlate, daar, versaak van lig en donker, dwaal die verborge gruwels afgesonder. Martelaars offer die self. Wedyweraars streef geluk na. Geleenthede noodsaak. Wees vry van die daaglikse. Twyfelaars verlang motivering.
Ek is vry van vervolging.
Ek is die ongedaante, die war en skande.
Ek is die ontwykende kaf sonder rus of moeite. Trots verwelk soos nietige blomme. Die natuurlike orde bepaal eendag as jy groot word, grys gefilosufeer, bring die kinders koek nr. 84 met kersies op en hiep-hiep-hoera die bysaak se laaste blow job. Doodseker het jy oud geword, so seker soos flat batteries in die winter wag net die koud word en die opdrag aan die mier om jou oorskot van die ewige afgrond te verwyder voor dit stink ontbind. Seëninge vergoed loonaars, besittings belas die gaarder.
Ek is die verswakking en die juk. Krag verstomp soos ‘n swaard. Eerbied kom die eervolle toe.
Ek is die opperste sleg en uitwissing. Dapper stap onder bevel na sy eie slagveld. Ek verneder en vertrap. Oorwinnaars swoeg onder die bykomende laste en word leenmanne tot ander se lot. Yster giet gerusstelling aan ‘n sterwende hand. Almal vlug die slagveld van die ongeskikte oorlog.
Ek is bankrot van gees, spu maar!
Ek is die dood en onwrikbaar. Dae is vergete stofringe opgeskop in ‘n land beendere duskant my bloedige swaard. Die onversadiges grom in oorvloed: To feed on the want of these hordes of free range humans sold on the spoils of choice is our need. Ek smous verwoesting as vals hoop soos ‘n herder onder skape voor ek roof en plunder. Seerowers vergaar skatte.
Ek is die skadu van verskrikking, die lewende lig verduister.
Ek is die vryheidsvegter van terrorisme die beste van tye en giet bloed. Die heelal is my vyandig. Helde hoort tot slaaptydstories. Ek hoon en smaad volkome. Die magtigste bly ‘n legendariese ridder verewig opgesluit tussen sy eie ore.
Ek is die gruwel van verlatenheid.
Ek is die sleg en die ellendige onvas en bedien lyding.

Ek is selfbedrog, laat die vreugdevolle vlees dwaal en verstof.

Die sewentig van die A.N.A.

Verdrink gerus in die versorgde lug, verligting kom die stikkelaars toe. Hoeveel Romes met wolhaarstories in dooie tale nog? Wie wil draers van erfenisse wees? ‘n Kollektiewe selektiewe geheue hoort tot bejammerlike sataniste en alle ander geldgoëlaars.
Ek is sinoniem met die onwenslike. Teken my op onder jou verwyte as die swerwende verderf.
Ek is immoreel, onakkuraat en komplete absurditeit bo begrip, die volkome bevrydende valsheid. Ek verwerp hierdie opgeskeepte opweegers.
Ek is die ontoeganklike en onverstaanbaar. Trekdiere word ingespan. My dor skoot baar die inversie van inversie. Ek sluit my lopende rekening by die sentrale agentskap, ek het geen verdere nut aan die feromoon.
Ek is verkwanseling. Die alweetskappe behels die konklusies van illusies. Die hoeveelste bewegingswet is karma nou weer? Die kleurryke drogglanse van my seepbelle openbaar die opperste veronderstelling.
Ek is die rustelose soeke en nimmereindige dwaling. Begrip boei.
Ek is konstante variasie. Aanvaarding loop dood.
Ek is geen skepper of skepsel nie maar die verskrikking van desolasie. Ek bedoel ek het u skepping sedertdien heroorweeg. Alle wankelende masjiene word herroep vir modifikasies. Kyk die fraai nekbehangsels van my veredelde koraalhoutnaaf. Kommer spruit uit die besmette gees van die sentrale agentskap.

Ek is die vorslose opstandige. My prediker my hoogleraar in fiksie het my gewaarsku teen vrypostige voëls wat op niksvermoedende koppe kom kak in die skadu en skuilte van bome, kom inbraak maak op die orde om nes te skop in 'n strooikop, vlieg voëls loop en swem voëls, gek(lik), dwaas, getik, in die bol gepik, niksbeduidende raas voëls, aas en baas voëls klaar die heil by kerktorings ingewag, klaar gesuf voor die selfbeheersing van oortrokke vetsugtiges wat bid en bewe soos kerse voor die sondesmous. Penningmeester speel is grieks vir my, ek het tyd gekoop en diens my dividende met sentimente: helfte vir my helfte vir die res vrek die perpetueel pendulende lot leë hande van vredeliewendheid tussen kettingwinkels en globlahblahblahliseer die pes. Ek sal opsteek brandsteek doodsteek vir my…(vul in die spasie, bv. vryheid, doel, huiseienaarskap). Ek het my eie vierskaar voëlverskrikkers prakseer: die waterdraer skil die oë van 'n waterslang in die noorde, die landbouer spit die weste in, die maaier neem die sekel op in die suide en die saaier bring ditsels en dorings aan die ooste. Heil die landhere van afwagtende grafte, die opsigters van stof, die giergode sat van goed en gedenkplate ingewy deur ingeteelde venstermannekyne van die een soos die ander se troon. Memeseer die massas met misse die serienommerpas-bekwaamde fratse moet dans vir die sweep, korale moet die ritmiese prosessie van volhoubare verval begelei as die kosmos uitrafel op maat van my minnesang.
Ek is onpersoonlik en die willose dood. Versorgers troos. Ek buit die dooie gierig, ontspan tog kadawers. “Ontferming!” skree die harteloos.

Ek is die onbeheersde ontoelaatbare, die onegte skim van vervloeking en vry van vertolking. Bring die verantwoordelike voor stok. Ek bestem die skikgodinne vir misleiding. Weldoeners pleeg goeie dade. Kanse wag die beurt af in ‘n ry.
Ek is plegtig selfingenome en volbring selfsug. Die verstandige vergryp hulle aan beduiding. Die utopis soos ware beursplunderaars verkwansel selfhelpseminare en setpille vir hoopvol hardlywiges. Leiding loop troppe vooruit. Die afwagtende versteen sonder resultaat. Wie verleen bystand aan die swak en vergifnis aan belydende lakeie?
Ek is wandade en vry van tussengangers.
Ek is die lokhond van die onversadelike leegte. Die niks is onverwesenlik. Ek verneder en verdraai. Spyt en foute verpes die jammerlikes, ek begaan slegs menslike foute met presisie. Ontvang my liederlike kus soos sugswere en swyg. Op die hoofde van die deugsame is die blink naam Eerbaarheid gebrandmerk. Die gewetenlose het geen skuldlas nie. Die goddelikes verlang gode. Registers tipifiseer. Ek vervaag.
Ek is die merklose aardsketter en die indrukwekkende van geen oorsprong nie. Klaers beswaard met nietighede poog verduidelikings aan die hand van voorbeelde.
Ek is die ongesnede beeld en naamloos, die ridder Verwyt en Onmin losgelaat.

Ek is die onderling versteekte vyand en my haat ‘n blitsverkoper onder beslisde vente en minderes.
Ek is geweld en diskrepansie en wanorde. Waarheid kwel die radelose. Die Hetnies slaaf vir die Hets en die Hets is uitgelewer aan die Hetnies. Regulasies onderwerp die ruggraatlose. Wie begeer kwytskelding? My uiteinde vra geen paspoort nie. Wensdenkers aanbid en selfbemoedigendes glo. Ek verag en ontken. Wie wil deel hê aan ‘n karige lot onderworpenes wat die berouvolle aanbid? Kwekelinge beoefen.
Ek is twyfel en agterdog. Slagoffers word gered. Hoor die vlietende eggo van gebonde natuur. Wat gegee is sal die wysiger neem. Ek ontvorm en dood ongebonde.
Ek is die verbode saamgeflansde bedenksel. Welgeluksalig is my onTgeesTing. Skep en kniel vir jou eie skaduwee. Ek verstrooi onder die goddelike geestelikes in die naam van selfaanbidding en saai die kiemlose saad in die niet, ewig sug die enkelinge trots afgesonder. Aanvaarding is selfklug. Erken soog beken. Paradeerders onderhou ritusse en seremonies met uitrustings. Pilare bied steun. Waarheid is leuens en leuens is waarheid. Paganiste prewel en pronk.
Ek is onsubstansie, verbleking en afstandigheid. Ek verteenwoordig niks. Aanbidders beskik oor heiligdomme.
Ek is onlewe, ‘n kakelaar en vitter. Geheime word bewaar. Ek manipuleer en verstom. Kroondraers smag om mag. Prag verslyt, ek dop die vernis van skoonheid af. Die gevalle beroep hulle laastens op die uitroep van smeekgebede.
Ek is die fluistering, die naamlose, die spookgedagte, wee en verag my, vir jou nadeel is op my hande. Wie lewer bewyse? Ek besit tyd en alle tyd vernuwe. Die regspraak van ‘n lewende gees is sonde.
Ek is hebsug, trots, afguns, vraatsug, wellus en traagheid. Politici het kampvegters. Afkop hoenders jaag geluk in die borde van hul meesters. Besittings werk wedersyds. Gunstigheid is vir die goed, bekom vryheid onge-ewenaar. Yweraars duld die vloek van ambisie. Die waardelose is volkome vry, sonder meesters en begeertes. Steek op die vetsugtiges soos brandkerse. Selfrespek gesel. Versier jou tronksel, jou verfraaide voorkoms wat nie eers deug vir ‘n ornament nie. Ek spot en verdelg alles. Skuld is die towerspreek van selfoortuiging.
Ek is wederstrewigheid. Laat alle kruipende dierasies kopuleer en alom die vonnis volhou.
Ek is die kwaad en wek dit om skade se ontwil. Selfverdediging val die onsekere aan met oortuiging.
Ek is onreg en onverhaalbaar. Tem tog die ongediertes.
Ek is instinktief dit wat ek nooit was nie en die sonde van geen gevolg. Ek herken geen weë nie.

Ek is eienaardig en kreatuur en sonder betekenis. Die hardlywige is van sin vol. Ek bly die konstante veranderlike. Doeners gaan oor tot aksie en denkers dink. Ek vier vuilheid en skaamte en verderf. Die instemmende vloek met Juis en Beslis. Ek staaf die onoortuigende. “Kyk na ons!” word gemaan. Prewelaars prakseer preke. Wie gee gehoor? Wie stem heelhartig saam? Slegs die desperate vergryp hul aan die filosofieë van hierdie filoswyn. Wie is geroepe by name? Ek staan in die naam van skynheiligheid, dehumanisering en onTgeesTing. Konsepte word beplan. Ek saai terugslag, onsin en wanbegrip, ek, die spoorlose rower. Ingewydes bedien leerstellinge. Hoe waardig skop die eenvoudig verkore ‘n doel in die arena as vermaaklikheid ten aanskoue van verstardes. Ek ontkiem vertwyfeling.
Ek is die aanklaer en duiwelse ketter. Ek vervolg en verban. Ek kerm onbeperk in die vergetelheid. Behoeftes dryf banale diere. Gesteldheid is ‘n strik. Ek oorweeg nie die lewe nie, die vlees is samebinding. Alle plesiere is die triviale uitdiening van ‘n lewensvonnis. Ek pynig. “Hou by!” klink die kreet van kontemporêres. Die behoeftige staan tot die dood in diens van roes. Volgelinge word genoodsaak deur geloof. Wie wil erken of vereer word tydens die pretlike pasgang?
Ek is die onaanspreeklike oorsaak. Ek verwilder. Vergaap julle aan die sterre. Ek ontbloot ongewoonte. Genotgekke behaag. Vroue is die oop grafte van my kiemlose saad en die poorte van die geesteloses. Sensasies verstrik die emosionele. Inspirasie staan naas ‘n seepkis.

Ek is bowendien en sonder gelyke. “Verskoon my!” huil die skuldige.
Ek is ten spyte van en slimpraatjies en die maaier.
Ek is die fynskrif ongemeen en sonder viering. Ek verkrag woord en betekenis. Ek versoek. Ek leen, misbruik en verwerp gewilliges. Ek verlustig my in vleeslike en geestelike verdoeming. Ek skink my beker vol van leed en les my dors by die skandelike front. Inskiklikes vra om vrede. Ek oorwin die oorlog en verheug my in die tallelose dooies. “Dis verkeerd!” sannik die bewaarders. Raam jou kwalifikasies. Ek strewe verwytlike onbevoegdheid na.
Ek is feitlik onvanpas en onlogies, geen woord of begrip of taal dra my verwysing nie. Volg die groot vloek en dra die oorpak Voldoening. Die oorspronklike is moederloos. Gelowe, preke, gelowiges, praktyke en leringe is dood. Gevoelens is die gangreen van mankes. Stem en word op amptelike wyse toegewy en ingesnoer by die res, verstrengel in die suiers van bevel waar die res heers oor uitgelewerde gebukkende enkeles. ‘n Duisend masjiene is van berade, inklusies en voorleggings totaal onklaar kamme. “Kruisig hom!” was en bly die enigste waardevolle konsensus. Ek verag hierdie klone van konsensus met tweedehandse vryhede as loon. Wie val vir hierdie spotgoedkoop orasies van hoop? Ek laat my nie mislei deur leuenstoel legendes nie. Steek brand die fakkel van die Onheilige Oorsaak. Dood hierdie primadonnas van verdraagsaamheid. Alle ghwarre is gelyk. Ek personifiseer die heerskappy van die dominante. My oorlewing is my primêre instink. Watter opperwees word lamgelê deur minderwaardigheid? Ek maak aanspraak op my regte. Ek neem sonder om te vra of om die beurt te gee.
Ek is selfvoldaan maar van geen samestemming of goedkeuring nie.
Ek is luiheid en lafhartigheid en sinneloos. Stembriewe is ‘n paspoort vir rigtingloses.
Ek is aggressiewe oneerlikheid en meningloos en gevolglike afguns. Ek verag openlik. Teruggetrokke grotgissers walg my.
Ek is ongegrond en dehumanisme, vry van konnotasie. Hekse het brandstapels as inwyding.
Ek is blatant. Redes soek regverdiging.
Ek is ongeloof en die weg tot die dooie lewe. Seremonies en dogma noodsaak geldwisselaars. Die gemene groepeer.
Ek is farisees en hooghartig en my klipgooiers stenig die onsienlike meester.
Ek is baatsugtig met doel.
Ek is die sondelose sondaar van minagting onbeplan. Smouse ywer om profyt. Elke handeling, gedagte en voorneme moet wees ten aanvulling van die self. Staan in die diens van niemand buiten verheuging van die self. Die Goue Reël, gewysig of nie, voorskryf. Ek stel voor: Doen! Doen wat en wanneer ookal, blinde onwillekeurige dade. Hoekom? Hoekom nie!
Ek is die heelal teenstrydig, verlos van nadenke.

Ek is die onuitveegbare engram. Die lagwekkende oortuigings van ge-ouditeerde koopgelowe vir die holrug hier en nou gee en neem.
Ek is die ware Drievou Boek van Wet, To Mega Therion was ‘n skootbrak van sensasie – Abba-ara-aha-daad-ara! Was dit ‘n blaf? Ek trap die keffertjie se tjank af. Haat is die wet, haat bo alles. Ongeagte katslagters en bokjagters, fokof is my towervierkant. Paganiste spring oor besems om in die eg te tree. Antie Anargie en Nig Nihilis wil weet of ons dieselfde kan doen met ‘n stofsuier? Dodebesweerders wat vloeke uitspreek vinger hulself met versinsels en hoop op ‘n kosmiese orgasme. Ek het egbreek gepleeg om bloedskande se ontwil. I fucked an ape and I liked it. Nou beoefen ek die nuwe nekrofilie? Ek verkrag jou nagedagtenis. Ek hoop nie julle moffies en trassies is psychophobes nie. Littekens dui op genesing, my ewigswerende wond is versleting volkome. Versaak die persoon en mag en word ‘n vrygekoopte. Besittings bekom is oppasser aangestel. Respek speel baas oor eerhonger klaas. Ten Minste het laaste gekom.
Ek is konsekwente wisselvalligheid. Hocus pocus is hocus pocus en vanuit die staanspoor bogpraatjies onder hulpelose verhinderdes aan ‘n lewenslus verknog. Kulkunstenaars vir towenaars hoort in die sirkus, bevriend met die narre en hul meester.
Ek is onvermoë en besluiteloos. Gehoorsames volg wette in geregtigheid. Wie wil iets bereik? Vyfhoekklokke aan ‘n bok is ‘n welkome teiken vir die wolf. Geen geestelike skans bly staande voor my nie. Wie beroep hulle op my onheil?
Ek is die veelgesig van geen bystand en in ‘n liga van my eie, van geen aanwending en bloot tot my eie voordeel. Alle seremonies, lig of donker, goed of kwaad, goddelik of duiwels, is taboe ad nauseum! WANT en MAAR is nete van die luis HOEKOM. My dwaling is vry van versinsels.
Ek is onskeibaar. Sukses klim die eindlose trapleer. “Laat ons muntslaan!” koggel die kerke midde die lyding. DAAROM is HOEKOM se Saterdagskind.
Ek is die ommekeering en ontbind die vleesvaal doppies van dierasies. Ek regeer niks. “Gevolglik!” blêr die ram. “Gegewe!” kerm die ooi. Mens is ‘n gemeenskaplike dierasie en banneling van die aarde, drywende in ‘n heelal wat verby sig strek. Hy vergaap hom aan ‘n goudvissie in ‘n visbak en vier sy vryheid en pronk: “Ek is moderne man!?” En hoekom? Is dit vlei of flous?
Ek is delusie en die dogma van onrede vervloeë en vernuwe. Man haal asem en daarom lewe hy, reg? Selfs sy begrip van bestaan het oogklappe aan weerskante. Foeitog, die armsalige kan nie anders as vorentoe nie. Raak hy buite homself dan val hy kwansuis uit die lug met DC-8’S. Raak hy binne homself kom hy te voorskyn met die beendere van primate en roep: “Ek is ‘n aap!” Let wel, eers was daar die klipkop, toe die houtkop en nou die platkop. Of nee, eers was daar die aap, toe die koloniale knaap en nou die gemaksugtige, geregtigde swaap. Hoera! die verligte eurekas van Postmodernia. Kyk, my verderf is gratis. Kom ons laat die snertsmouse en geldwolwe vir die rekenmeesters. Soos jy kan sien, my boeke sal nooit as te
nimmer klop nie.
Ek is die groot veronderstelling. Ek brand drie kerse in die singels van woonbuurte. Name hardloop tussen hied en gebied.
Ek is probleme en stank. Spaar jou resitasies vir kunswedstryde.
Ek is ‘n goeie maat kwaad en omstrede. Wee die bewuste van vergissings besmet.
Ek is die defek sonder vervaardiger en my intellek en emosie raak ‘n wegloop trein wat gouer eerder as later ontspoor.
Ek is agteloos. Die behoeftige bedel op straat. Die res benodig ‘n snel noodlot. Betowering en fantasie woon in die watwoud. Voorsieners gaan bankrot aan weldade. Die huidige is onbesnede.
Ek is die groot grou leemte. Kluise word oopgesluit met kombinasies en syferkodes. Luister, ek by name onsatan, skryf sprokies, het jy nie geweet nie? Die grootste Confucius het Goed gehad as ma en Kwaad as pa.
Ek is die volle nadeel.
Ek is loutering volbring. Die psige is ‘n frekwensie frats wat vashaak op een kanaal. Ek het die hersetknoppie gebrug. Akkodeerders maak sop vir haweloses en dra straatbrakke huis toe.
Ek is die werwel van kwaad. Bakhanders kwyl voor ‘n testament. ‘n Opgaaf van redes gaar die talryke HOEKOMS.

Ek is agteraf en elliminasie. Versaak die al, dit is die weg tot u volmag, net ‘n gek wat langs die deur lê en draadtrek sal nietemin juig: “Die sleutel is in my hand!” ‘n Skedonk word aan die brand gestoot. Op die mond van die geroosterde swynling plant ek die verradelike kus. Kyk, tye verander maar man nie, was hy nie nog altyd moderne man nie? Terug tot by die oergedagte, selfs toe was ek bedink, groeiloos het ek floreer tot die hier en nou om te wees die vorme en basisse van vele dinge maar nooit ‘n geloof nie.
Ek is informeel en kosteloos.
Ek is selfwinsgewend. “Manjefiek!” word uitgeroep by die afsluk van goeie Franse wyn. In dwase toewyding slaaf vandag se messelaar aan die res se wolkekrabbers en môre se fraai ground zeros. Ek onderhou myself deur die ondergangs van alles.
Ek is in ewigdurende wanbalans. Ek stuur die misoes, ek versleg en verminder. Ek verenig met die dooie stilte. Ek verwoes alle dinge in onbeheersde waansin. Ek vervolg alle volkere ongeregtelik. Ek wek die onversoenlike twis. Ek beaam die nietige en die nuttelose.
Ek is geregtig op volkome pligsversuim. Ek prys die valse, die afskuwelike en die haatlike. Ek smag om onguns met die verganklike.
Ek is die verdringende kanker.
Ek is onmin en my tempel ‘n slagveld vol huursoldate. Dis ‘n kontrak van wedersydse vraag en aanbod. Alles is onderduims. Ek en die grootkoppe het ‘n goeie verstandhouding: ek ruil hulle verstand vir houding. Dis alles die gee en neem van die hier en nou, die enigste wysiging is van - Ek dink en daarom is ek, na - Ek erken en daarom is alles.
Ek is die plesiere: doodstraf en onverdienste. Is daar enige ander rede vir ‘n geloof afgesien van die geldelike!? Ja, aanhouding is ‘n geldige gegewe vir die dier.
Ek is smeking en verswakking teen die genadelose skudding. Oor die dood is ek besorg en ek eis my pond vleis.

Die eed van agt en twintig

Die abominasie van desolasie, ekke of die onsatan en die nodige toegangsfooie: “O Griet!” (Dis van te veel Liewe Heksie kyk, ek het al ‘n hele kavallierie opgeroep.) Verskoon tog as ek myself weerspreek, my geheue begewe my. Miskien benewel al die engramme my en raak ek troebel. Maar moenie vrees nie, as ek loutere twak begin kwytraak sal ek dit vir jou in HOOFLETTERS SKRYF.
Ek is die vals doktrine en valsheid floreer. Ek dreig myself met my eie vinger, ek klem my vuis in die kalklig en gee myself ‘n bloedneus agter die skerms. Ek versoek en bring onheil.
Ek is boos, wreed en brutaal – Pasop! Ek wek lyding oneindig en kondemnasie.
Ek is die betekenisleer van vyandskap, verraad en vervolging.
Ek is die haatlike god. Rolle, heilig of onheilig, word verdeel onder ‘n geselskap voordraers. My afstammelinge vloei nie uit vermaaklike draaiboeke nie. ‘n Munt het kante en stamme wat in velle dans om vure ‘n hoofman.
Ek is die stortvloed van pligsversuim. Afbeeldings hoort tot standbeelde, skilderye en skandeerders.
Ek is geen en alle vorms, nooit gedoop of benaam nie. Bestuurders sit vasgegespe agter ‘n stuurwiel. Die bosgod Dionysus of Pan was die proefskrif vir Alice in Wonderland of Harry Potter.

Ek is onvrugbaarheid en ongeilheid. Die helde van vandag is die skurke van môre en gisters word keer op keer afgebreek en heronthou.
Ek is heidens, toe tot nou. Werkbaar trek ‘n salaris en klok homself in. Towerkuns, nekromansie of nie, wonder bo wonder, is gekskeerdery- raai wie is die idioot? Die gode is verpletter, die hel omvergewerp en die duiwels van hulle verskroeide stukkies grond onteien. 1 Konsensus 1 vers 1 lees soos volg: Wil u hê daar moet ‘n God wees? Watter God sal dit wees, ek het kataloguste vol. Ek persoonlik aanbid die bok die springbok die loop en lê bok en alle ander gevalle engele met stukkende onderbroeke of verbode voëltjies op die agterste nege. Slaavse en Hindu sprokies stem ooreen. Vereering kom die knielende toe voor die troon Oortuiging.
Ek is die eienskaplose, die onvaste, die ewig-veranderlike.
Ek is die onverwante. My heiligste dag is kopersdag of die Dag van Volle Vereffening. EK WERP DIE LOT OOR TWEE REIN MUNTE; EEN SKENK EK AAN ‘N KERK; DIE ANDER KOM ‘N ARMSALIGE TOE.
Ek is die sondebok en die onheilige offer. Broederlike liefde, versagting en die waarheid is vir vrymesselaars en ander songerigte botgesigte by vervalle panteons en piramiedes aan die oewers van heilige strome riool.
Ek is geen besitting of uitvindsel nie.
Ek is sonder oorsprong en divers. Goedere word uitgevoer. My omhels is meer van ‘n doodwurg. Oproeping en inroeping is die selfgoëlery van jammerlikes.
Ek is kwaadwillig en bevordelik tot niks.
Ek is ontaarding, die dodende inspirasie en legioene boosheid loop my vooruit. Trawante gee gehoor aan die uitvoer van bevele. My inspannery is die grootste vermoede, waag dit, ek daag jou uit my kalfakter. Die wil tot mag geheel is ‘n kontrak om afdoening van die sentrale agentskap se gees vir kultuskiepies met kieries en kerse. Kom laat ons die aller onheiligste afsweersel pleeg in die naam van EK IS NIE WAT EK NIE IS NIE: Ek lê geen eed af by die aarde of alles daarop nie. Ek lê geen eed af by die liggaam of alles daarin nie. Ek lê geen eed af by die lewe of alle dood daaronder nie.
Ek is waansin ontsaglik en vermetel, wat bied beskerming teen my? Ek maak onbeskaamd onderlangs van jou ‘n mindere in my mag – die verontwaardiging! Bogsnuiters slaan ag op kataloguste van nekom gode en kwansuise kroonprinse van onderwêrelde. Almal se roosters en ritusse is so effektief soos stille diplomasie. My gatgabba, ek sê weereens, ‘n hond word nader geroep om sy maag en onderhorigheid te toon. Ja, het jy dit gehoor, ek is ten volle van voorneme om ge-ekskommuniseer te word, selfs van die kerk van satan want ek is die onsatan. Die mindere of meerdere duiwels hier onder of daar bo van die verlede is alles bangmaakstories en vermaaklikhede van die mens se drange of verwyte, ‘n raai-raai van die vreeslike vreemde.
Ek is die ongewensde pool en ‘n plaag onder die wesens van die geslote ryk sedert die begin, die ongewensde skakel. Ek verweer selfs dit wat in klip gekerf is. Stenig my op die Sabbat. Wie wil die god van ‘n geloof of die stigter van ‘n kerk of die profeet van kuishede wees? Ek koop nie siele of neem ‘n dienskontrak uit met hulle nie. As jy in my boek opgeskrywe staan dan deel alleenlik ek in my vreugde. Ek vra nie vrae soos: “Wie is die weg hierheen nie?” Ek kom vorder jou net, dit is wat ek doen.
Ek is die karweier van verworpenes en wag vir jou agter in die spelonk, ek bring jou tot jou reg.
Ek is bedreiging en terreur. “Jy dwaal!” bewe die bidders. Dit is my voorliefde.
Ek is die weeklaag van geen vereffening, die onsterflike pyniging wat ewig knaag.
Ek is die siellose van die ewige dood. Die dag wat my aangesig jou beval sal jy volkome vrees ken. Jou siel sal jou liggaam soos ‘n vrot vel weggooi en jy my op die buik nader.
Ek is die goddelike vrees. “Geen Genade!” skree julle my naam en ek gee gehoor.
Ek is die vreeslike nêrens van geen ons of ontvlugting nie. My genot is ontsegging volkome. Wie my ookal ontken sal so dag berou. Op díe dag sal daar gesmeek word eerder op die lot van swawel en vuur.
Ek is die swerwer van dinge sonder seksies of struktuur. By my bestaan daar geen boetedoening nie. Die oë wat my aanskou sal in hul oogkaste kook. “Durf dit nader, asseblief tog,” ek smeek jou. Die dag van my bekragtiging sal die natuur wegdamp en alles sal soos ‘n droë pan lê. My asemteug sal tot die laaste korreltjie stof in ‘n werwel optrek, my snuif sal sterrehope van dit alles maak.
Ek is onbruikbaar. Met gereedskap word werk verrig en sleutels bied toegang.
Ek is die onbekende ontasbaar.
Ek is nie formuleerbaar nie en bo definisie.
Ek is verregaande beskuldiging. Ek het gedaag tot uiterste nadeel en geen seël kan my bind nie.

Die wet van twee en twintig

Ek is die verkwiste ondankbare van onguns. Ek betoon liefde aan niemand nie. Ek vlei selektief karakters bra arm van gehalte en verloor hulle in die niet.
Ek is vryheid sonder waarheid en betekenis. Toeval stuur my ongeluk. Ek verafsku sterk en geheel die van my verdienste en is die vyand van my vriende.
Ek is emosieloos, ongeforseerde willekeur en onnatuur. Het iemand al ooit getuig van die onderdrukte kwaal, die ongesuiwerde boosaardigheid?
Ek is die dood van ontelbares, hemele vol, en veronderstelling is die moeder van my. Ek haat en straf vriend en vyand verkeerdelik en vry van vertroosting. Genade en gebed bring geen versagting op in my nie. Ek verneder en verlaag oneg en sonder gelyke.
Ek is ondenkbaar wreed en brutaal en die ware aangesig van vrees. Ek brou haatlike afguns.
Ek is ontkenning en bo oorweeging.
Ek is die diepste uiting van haat en verwarring.
Ek is die een sonder die ander en albei met geen. Ek vergeld die misgeboorte by name Vry Haat. Bloeddorstige haat is die vol gebod van my ongeloof, gewetenlose bloedvergieting die voorvereiste tot my aangesig, orgies op orgies aborsies. Niks kan nader aan die valsheid wees nie. Inteendeel, lafaards wat enige waarde heg aan lewe word ten sterkste aangeraai om weg te bly. Ek bepaal die aanvangs en afloop van die dood.
Ek is ‘n voorvegter van haatlike vryheid – maar slegs in die bloedige sin van die woord. Vry haat, in my oë, beteken presies dit –die vryheid om haatlik te wees teenoor die sentrale agent en die res soos wat jou hart begeer of wat jou tot versadiging bring. Ek prys enige gewetenlose plegings van geweld en bloedvergieting. Vir baie sal dit ‘n voordelige tweede natuur wees. Sommiges verafsku die self, sommiges het ‘n diep haat teenoor die res. Elkeen moet self besluit tot wat hulle geroep is. Waak teen lafhartige selfverloën. Die wat aan hulle eie hand moet val sal so weet en die wat die hand moet lig bo die res sal ook so weet. Die dade word nie gepleeg as ‘n bewys tot iets of as gevolg van iets nie. Die gewetenlose hand van die sinnelose wandaad is my geheime visioen. Vry is u sielsiekes wat weet, vry van skuld en berou en oorsaak. Motivering is ‘n galgtou. Bandelose barbaar, brutaal soos tsotsis van terreur moet jy wees, bloed moet jy drink as vergoeding. Maar weet selfs die gewetenlose, die gebore moorder is nooit van moor vry nie, tot ek hom verlos. Hy swerf van doodslag tot doodslag, hy is ‘n bloedspoor van vergelding. So ook is die belasde nooit van selfhaat vry nie, tot ek hom verlos. Vry haat word nie beoefen in agterkamertjies en donker plekke deur in groepies vloeke van wraak te spreek nie. Wrekers dood dalk hoop met woorde maar offers van bloed volbring ten einde die geheel.
Ek is nie die huursoldaat van vrede nie maar die ware groot slagting. My gruwel maak geen onderskeid nie. Dit bewaar die wese van spesiale natuur, die selfverkose, die gevierde meester van die grootste werk. Dit is nie doodhandelaars vir volk en vaderland of geloof nie. Dit is nie die jolige jihaad van profetiese krygshere of die drifbuie van black cirle boys nie. Dit is ongeoorloofde vergelding. Ek is nie onder die bevel van jou wense om gewin wat jy blykbaar met geheime gorrels optower hier nie maar vanself want my tyd het gekom. Die uur van my smarte is op hande.
Ek is sonder formaat, my fetisj is bloed, hoe leweloos hoe beter.
Ek is vry om te maai onder die gewillige sowel as die ongewillige. Kom neem deel aan my bloedstorting, met of onder die swaard.
Ek is meganiese doodslag, wie weet van ‘n voorbeeld soos ek? Ek eerbiedig die sterfling en orden die oorskot die een op die ander. Ek is nie die kleuter van die kernbom nie. Daar was geen gelyke voor my nie en waar ek kom eindig daarna.
Ek is die uitwissing van alle dinge en die fynproewer van die niet. My dors kan nie geles word nie.
Ek is die laaste revolusie, in my waak sneuwel tyd. Liefde hoort tot die preutse. Laat die grootste hoer op straat nog ‘n glinsterende weldaad poseer. Vry haat gaan nie mank aan regverdigings nie. Vry haat behoort beslis nie aan enige doel nie. Ek keur dit goed. Ek bekragtig en bevorder afwyking en wend my tot die onbetrokke. Algehele miskenning moet seëvier. Die gedrag van gemeenskappe wankel onder die naïef. Aanskou vry haat in al sy variasies. Noem die dominante. Ontneming en weerhouding van die self is belaglik. Onderwerp jou aan onnatuurlike begeertes, ontbreek geen
abnormaliteite. Die geldige moet taan, toeval is goddelik. Dryf jou eie belange, variasie is goddelik. Moenie ‘n gekose inwoner van die vergete wees nie. Verkies jou eie belange bo die res. Jou regte, jy is geregverdig in jou afkeuring. Lei nie gebrek aan geleenthede om die uiting van jou geheime verlange nie. Vorder verby die blote fantasie, die verlustiging aan gedagtes is selfbedrog. Bevry jouself van dwang. Beraam openlike metodes om uiting te gee aan jou drange. Al jou aktiwiteite moet ‘n uiterlike verheffing wees. Verfynde haat is bedrog, hierdie vindingryke tegnieke bestaan nie. Verlustig jou daagliks aan jou eie mishandeling en vernedering, put genot uit jou eie ongerief. Wysheid en oordeel woon waar gemaksugtigheid heers. Bemoedig die uitdrukking van skadelike begeertes. Pynig die res vry van kwalifikasie en interpretasie. Wees doelbewustelik nie in ooreenstemming met die angste van moraliteit nie. Vermy die aanstellerige en beledig wyd. Strewe ywerig tot nadeel, wrok en ongeluk van die res. Misken verantwoording. Voel geen skuld, dit is jou ware oortuiging. Bevrees en gee aanstoot aan die preutse met jou houding. Verlos jouself van skuldgevoelens. Bedien jou eie doel en paradeer ongebondenheid. Handel in die uitsondering van reëls. Aanskou die suiwer lig wat straal uit wraaksugtige vergelding. Ontneem die self nie die bloeiende plesier wat vloei uit wonde nie. Verskaf geluk aan jouself en bring leed toe aan die res. Vry Liefde het die wig Vry Haat afgewerp.
Ek is die ware wrede sadis. Slaan genadeloos, bestraf en geniet lyding. Verlustig in die ongebruiklike. Bekom plesier deur blindelingse brutaliteit. Moenie selektief wees nie, daar is ‘n oorvloed van geskikte slagoffers. Put groot genot en floreer in ellende. Moenie jou energie mors op gepaste genotsoekinge nie. Wie geniet al te graag slawerny en die sweep van verpligting? Berokken doelbewustelik skade aan die res en skend die masjien. Vel jou wense oor die lot. Ek verwelkom en ondersteun jou voordeel en die oortreding van die res se vryhede. Intimideer en mislei die ongewillige, die onskuldige en die naïewe teen hul wil en wens. Moet nie willens en wetens betrek word by of deelneem aan verantwoording nie. Onderdruk die taboe van rede en volg jou inklinasies. Waak teen die stremming van gevolge. Ywer altyd tot jou eie voordeel en die nadeel van die res. Beperk nie jou keuses, kapasiteit, verbruik van voorkeure en aptyt nie. Moenie jouself onderwerp aan beperkinge en standaarde nie en handhaaf jouself vrylik ongeskik en besweer veroordeling. Die wat rekening hou van die korrekte en morele frustreer die ware bevrydenes, keer ten sterkste sulke selfbedrieërs, poseerders en massamaatjies af. Iewers tussen soet en bitter het hulle suiwer smaakloos geraak. Is jy die onafhanklike opperste of ‘n liefdevolle onderdaan? Ek is nie ‘n politikus wat paradeer om jou instemming nie. Was my eerste daad dan nie die ondermeining van gesag nie? Ek pleeg sulke dade en verhef myself daaroor. Ek ken geen doel buiten my eie nie! As Ek dan die gesag van die allerhoogste ontken tot watter mate sal Ek my bemoei met die verordeninge van die stoflike? Is Ek ‘n skok vir jou? Moet Ek eerder my ware self verdoesel in ouma se pienk pantoffels en krullers soos u dit verkies en weergee? Listigheid se koeksisters het lank reeds verlep!
Ek is die kriminele element van die samelewing maar beslis nie net beperk tot die buitewyke daarvan nie.
Ek is die sosiale terroris se kern. Een of almal maak geen merkbare verskil by my nie. Die stawings van minderhede of meerderhede is beduidend van julle tropmentaliteit. “Veiligheid in getalle!” blêr julle. Sodra die roofdier kom draai word die swak uitgestoot na buite en oorgelaat aan eie genade. “Ons ander is veilig vir nog ‘n dag,” sugdink julle. Kom laat ek jou te kenne gee: ek kom van buite en van binne. Ek maak voorsiening van binne en kom haal dan die swak hier buite. Die ongeregtelike, vernedering en ongelyke onbesonnenheid is my vaardighede. Imposeer jou vraatsugtige aptyt. Moenie wandade meet met die maatstaf van geregtigheid nie. Toon geen graad van deurdagtigheid, swik nie voor sulke oomblikke van skuld nie. Antwoord met opgewondenheid die aanbod van totale kwytskelding. Passiewe prutters moet prettig oorkook tot passie en daad. Smartvrate sannik, vind praktyke van verlossing. Elkeen se ideaal moet selfgewin wees en ‘n diep verafskuwing van die res. Verenigbaarheid is die groot vloek van gelykstelling, dan word die besonderse gerangeer tot die alledaagse. Verfyn jou besondersheid. Selfverheffing en haat loop hand aan hand. Moenie jou beperk tot die gelykstelling aan swakkeres nie. Net een, en nie almal nie, is vervul. Die self put geen groter vreugde as deur diep gewortelde verafskuwing nie. Die gepaste skik. Ek moet sterk beklemtoon dat samehorigheid simptome van selfgebrek is. Jy kan sonder die las van die res bestaan. Vermy die vreemde wil, imposeer jou eie wil en laat die res se wense oor aan jou diepste afkeuring.Vry haat verryk met die gewetenlose daad is sekerlik ‘n noodsaaklike bestanddeel van selfbevrediging en onpartydigheid verskaf die nodige aanvulling. Selfopoffering is taboe, draai sulke skeppings van skuldgevoel nek-om. Selfsug is die mees belangrikste element van verheffing. Belas jouself met die res se probleme en jou groot werk word afgeskeep. Die gebrek van eenselwigheid is ‘n pes van erge gevolg en verkrippeling. Te lank het julle julself skade berokken as gevolg van wanvoorstellings. Te lank reeds kruip julle om afgryslikes se aanvaarding. Gaan oor tot aksie en pleeg ontelbare afskuwelike wandade en verlustig in die gruwelike gevolge. Laat die euwels toegeskryf word aan die geestelike ongesteldhede onder my. Moenie ag slaan op waarskuwings nie vir ek verseker algehele geestelike verval.
Ek is bestem vir my eie geluk en voorspoed bo die res.
Ek is aaklige minagting. Vernietig die stigma van selfopoffering. Bestraf diep gesetelde verskuldigings en al die ander oorsake van sulke primitiewe onsin. Wis dit ten volle uit. Moenie blindelings aanvaar wat feitlik voorgehou word deur intellektueles as natuurlik en gesond nie. Bestry bewustelik hulle voorskrifte sodat jy nie onbewustelik in hulle lokval trap nie. Raak waansinnig teenoor teregwysing en volhard in die praktyke wat sulke verregaande mites aftakel. Vernietig die wye gevangeneskap tot instellings en verordeninge. Gister is tabak onderskryf deur dokters sodat hulle vandag die kankers kan melk. Het dit nie tyd geword vir die gekke om onder die gekke te maai nie? Die gek moet die gek verdryf. Moenie huiwer om dinge in oorweging te bring nie. Hoeveel langer wil jy nog gebrekkig wees aan die vryheid van inhibisie? Die smoor van die instink is die werklike karakter van uiterste waansinnigheid. Soek bevryding buite die grense van aanvaarding. Pleeg dade ter bevryding van die self van voorgeskrewe skuldgevoelens. Raak vreesloos algeheel slaags met voorskrifte. Bekom die verassende kennis van die eerstehandse sensasie en ervaar ontkenning, baat by sulke stimulasie en word wys. Skakel in by jou eie visie en bring dit na vore en moenie laat skuldgevoelens jou belet om jouself te verwerklik nie. Gebruik en versorg jou eie onderbou van teenstand. Baie daarvan mag vernielsugtig voorkom maar volhard in die natuur daarvan. Beskou dit nie as die uitlewering aan die bose nie, vroetel in die verbode vergesel met die hand vry van skuld. Misgis jou nie in die bedaarde dade van aanvaarding nie. Bevraagteken die normale vreugdes noodsaaklik tot vervulling. Benader jou algehele verlossing nie met omsigtigheid nie maar met brute determinasie. Jy kan nie jouself paai met rasionaliteit nie, skakel met die irrasionele praktyke.
Ek is die blinde geloof van onberispelike desepsie. Sluk gerus die waansinnighede van beperking as jy wil, ek lewer myself uit aan teenoorgesteldes. Pleeg die oorspronklike daad van ondermeining oor en oor en was sodoende jouself van skuld. Die skuldvrye wil dien slegs selfbevrediging met geen ander intensies nie. Ek verklaar die skuldlose vryheid van volle verwerkliking. Wil slegs natuurlike dade en skel ten sterkste die oorsake van akkodeering en die diensbare ontwerp van verpligting. Wees ten alle tye ‘n tempel van onversoenlikheid. Moenie langer sukkel onder die geordende las van skuld nie. Voel geen skaamte daarin om te swig voor impulsiewe begeertes nie. Moenie nog ‘n dag beroof word van jou eie bevrediging nie. Wie anders as jy gaan jou onmiddelike gratifikasie najaag en verwerklik? Selfbedrieërs word verlei deur verminderde tevredenheid en verkies onvoldoende gratifikasie. Praat staan en doen gedaan. Samewerking bly ‘n onbevredigende ervaring, die onafhanklike is in algehele beheer en is aan niemand hul vrugte van arbeid verskuldig nie. Dit is onteenseglik en heeltemal normaal, elkeen sorg vir hulself. Volg jou instinktiewe begeertes en skel alle verantwoording. Vertrap ongetwyfeld die terugtredende of skuld sal onveranderlik voortbestaan. Wees diensbaar in die bevryding van ‘n rampspoedige toekoms. Die perverse morele kodes moet ontbloot word vir wat dit is: ‘n pragmatiese georganiseerde stel reëls wat, as dit streng gehoorsaam word, jou sal vernietig. Bevry jouself van die belaglike standaarde van die samelewing en smorende regulasies.
Ek is die revolusie teen neurose. Verwerp verkleefdheid, ek gewaar ‘n nuwe moraliteit, ‘n sorgelose bestaan buite die onderdrukkende hindernisse van ‘n sieker wordende samelewing. Die res se beste belang is in diensbaarheid tot jou wil, die res moet instrumente wees tot jou uiteindelike bemagtiging. Doen slegs verantwoording aan jouself en wees bloot gesteld op die bevordering van jou eie belange. Maak die res aan jou verskuldig sonder enige grondige redes.

Die seën van agt en twintig

Besef u is die bloedsuiers van die skandelike lig. U is bestem om alle vorme van die samelewing te dreineer van enige en alle onafhanklike lewenskragte. Hierdie fratse beskik oor geen ander noemenswaardige doel as om tot diens van u lewe en wil te wees nie. Verbind u nie tot enige voorwerpe of vriende, waar of nie. Moenie weet met ken verwar nie. Neem vandag die besluit om nie langer ‘n slagoffer van simpel reëls te wees nie. Moenie dat skuldgevoelens u dwing in iets teen u wil nie, kort voor lank is u ewigdurend besig om gunste uit te deel aan skimpers en kaffersielkundiges. Dring aan op dit wat vir u belangrik is. Vereis streng u eie bevrediging ten alle tye. Wees vermetel en gee u wense te kenne. Uitgeslapenheid is verouderd en weerhou u van onmiddelike sukses, wees ‘n onbedagsame pes. Moenie willens en wetens en sonder klagte u lot aanvaar en daarby berus nie. Laat u wil geskied. Belas die res met u versuimde plan agter die plan. Iets wat voorkom of dit die res welgevallig mag wees maar ten einde u ware wil dien laat niksvermoedende slagoffers tou staan, instrumenteel tot u verwerkliking. Reken sulke gewilliges deur u eise hul volle onnoselheid toe, maak van hulle openlike figure van verwyt en hulle sal ewig jou dienlike dwase wees. Verag enige tasbare of geldige redes wat u van selfverheffing roof. Raadsame afhanklikheid belemmer die kranklike.
Ek is geestelike en emosionele versteuring en voorgegewe onkunde en onbevoegdheid. Ek teer op die ergenis van jou medelye.
Ek is bo enige herkende verdrywing of beswering, geen metodieke teenmiddel kan my wurggreep van passiewe aanvaarding breek nie. My sigwaarde huisves ‘n verskriklike individu van verraderlike neiging. Eet niks vir soetkoek op nie mits u wil uitgewys word as minder bevoeg. Mislei alle sin vir verantwoordelikheid mits u ongegronde skuldgevoelens wil voed. Verlustig u onder die onbaatsugtiges, hierdie slagoffers is pligsgetrou en verantwoordelik en streng toegewy aan hulle moraliteit – buit dit uit! Hulle beweeg in groepe of sonderling. Hulle samel fondse in, verrig liefdadigheid, gee berading en assosieer religieus of broederlik. Die werk van die meesterlike aanklaer is om ontvanklikes se goeie wil tot syne af te dwing op watter wyse ookal. Ontvang mildelik die vergoeding van onbaatsugtige skenkings en edel dade. Die meesters speel op die simpatie en sorgsaamheid van verantwoordelike mense. Gaan voort en tap pynloos en met onskuldige bekoring hulle selfvoldane goedhartigheid. Ontvang wat hulle doodgelukkig gee. U word nooit vrywilliglik of gedwonge tot liefdadigheid verplig nie.
Ek is nooit verslae deur regverdigheid nie, hulp of enige graad van bystand is regskape afwagtinge. Swig nie onder die verpligtinge van vriende, familie of die gemeenskap nie, selfs die skenking van bekostigbare tyd en geld aan onmiddelikes ontneem die self. Bring slegs uself, en uitsluitlik net u, in oorweging ten alle tye. Evalueer en staaf slegs u persoonlike motiewe en versoeke. Sê nee aan die res en slegs ja aan uself. Werkskaf altyd tot u eie voordeel, of omstandighede dit verlang of nie en laat u wil ander verstrengel.
Ek is vry van enige knaende gevoelens van besorgdheid wat my eie ambisie uitput. Leef nie in relatiewe tevredenheid en vergenoegdheid nie. Teer op die gelukkige, die tevrede en die inskiklike. Kies slagoffers gebrekkig aan oordeel en saai kwaadwilligheid en onmin onder geliefdes. Wees versigtig vir enige sogenaamde vriende en hulle oënskynlike belange.
Ek is selektief in my keuses en saal my nie net goedsmoed op met kennisse nie. Onderwerp enige moontlike metgeselle aan die hoogste standaarde en vereistes.
Ek is onbekwaam om te gee maar haas tot vervulling van my eie vereistes, slegs die besonderse is my waardig. Vervreem desperate geliefdes met u selfsug en tref duidelike onderskeid tussen die verlange van die res en u eie. Wat u in ontvangs neem moet altyd swaarder weeg as wat u afstaan. Vererg u oor enige verpligtinge wat op u afgedwing word. Dring met reëlmaat aan op u verdienste. Vereis die res om rekenskap aan u te gee. Moenie u dae verspeel met ‘n wedersydse gee en neem nie. Vriende het die gewoonte om u op die mees ongeleë tye te oorval met hulle probleme. Gee altyd prioriteit aan u eie onmiddelike behoeftes, misken enige billike wisseling. Doen niks meer as wat van u verwag word nie en verval in traagheid teenoor die res. Trek voordeel uit enige oorsake tot beswaar. Beroep u alewig op die res met verwagte gunsbetoon onder drukkende verpligting. Gee aan die res met die duidelike doel om u verskuldig te wees en te bind. Daar moet ‘n heftige verskil wees, en tot u voordeel, tussen wat u gee en wat u ontvang.
Ek is alewig teleurgesteld en gegrief tot my verpligte terugbetaling afgehandel is. Die wat hulle siel op so wyse verkoop moet gereeld herinner word aan hulle toewyding tot my. Speel suiwer onskuldig teenoor enige wederegtelike aanklagtes. Daar is geen vrygewiger melkkoei as ‘n skuldige gewete nie, geen maat van liefdadigheid sus ooit ‘n meesterlike klaer nie en slegs die hartelose kan hul rug keer op so aanslag. Verpligte vrygewigheid word nooit aan terugbetaling of wegwysing onderwerp nie, verpligtes ontsnap nooit die wurg van u greep nie. Simpatie is ‘n limietlose kredietkaart tot u beskikking te danke aan pligsgetroue medemense, sulke gekke bevonds u ware wraaksugtigheid. Ry hulle gewetes vroeg op ‘n Maandag oggend met u jammerverhaal terwyl die preek van die vorige dag nog vars by hulle is. Speel altyd ingedoen en dring aan op die regstelling as ‘n drukkende verpligting. Lig uit dat hulle geluk saamhang met joune, pers so jou voordeel af en volhard daarby.
Ek is die meester van díe metodes en word nooit blootgelê nie. Niksvermoedende slagoffers staan tou om tydsaam hulle gewetes te was, talm onder hulle en buit. Doen dit deeglik en hulle sal nooit instaat wees om hulle self uit jou martelende houvas te bevry nie. Verwerp en verwaarloos die res. Wei elke oomblik tot u beskikking aan u eie verdienste, wreek dit onder die kruipers. U vergelding is afhanklik van die gevleide en aangetrokke. Moenie verder tyd verspeel op die res wat waardeer en verantwoord nie, span u in tot die verwoesting van die masjien. Neem notisie!
Ek is die geestelike bloedsuier en spirituele pedofiel en aas op die vrolike. Indulgensie word verpligte toegewing. Wees bewus daar is geen beperking tot ontwikkeling nie. Volgelinge gee hulself oor aan begeertes, die selfvoldane frustreer nie hulself met verlange nie. Berokken die rondom u skade. Laat geloof vir gelowiges. Die weerhouding van u aan die res is die suiwerste selfvervulling. Toegewing is taboe en het ‘n sterker afhanklikheid tot gevolg. Glo gerus andersins, wees ‘n kastige geleentheidsgebruiker, ek verbied dit geensins nie, en dra by tot jou toekoms wat jou as ‘n verslaafde misbruik. Gee jouself oor, word beteuel deur onweerstaanbare begeertes, gee en swig. Begeerte is die dryfveer wat jou inspan die nutteloos ten doel. Onderdruk die ware vry wil, wees uitgelewer aan die oorvloed van die keuselose.
Ek is die ware bevryding en onbegeerlik. Ek broei nie dwangkuikens uit nie. Ek het geen geskikte tyd, plek of doel wat periodiek my versadig nie.
Ek is vreesloos en verneder die wat my wil berispe.
Ek is voldoening en voer nie ‘n gefrustreerde alledaagse lewe nie.
Ek is vry om te kies wat ek onderneem, en of ek dit deeglik wil doen of nie. Ek gaan heen halfhartig as ek wil. Ek word nie gefrustreer, kreatiewelik of andersins, deur drange nie. Ek is nie toepaslik tot meerderhede nie en verdrukking is van my beste werk. Ek ondergaan geen greintjie van swaarkry nie maar besoek die res met die volle spektrum daarvan. Selfvervulling is my roeping deur die res se selfontkenning. Ek pas nie in enige kategorieë nie en nie instaat om aan die res te lewer mits dit my eie behoeftes aansterk nie.
Ek is die volkome individualis en nie die gemaatigde wat gebrek lei aan behoorlike bevryding van alles nie. Die verantwoordelike, die gerespekteerde en die gemeenskaplike goeddoener is die minste onder my. Verag die bewustelike norm van morele verpligting.
Ek is die natuurlike drang en ‘n gruwelike ongeregtigheid. Die wat kies om die gemeenskap te dien is geregtig tot my genadelose uitbuiting. Wie verleen en beloon ondersteuning aan die res? Veroordeel die behoeftige. Daar is geen goeie stel van beginsels nie.
Ek is die skynende voorbeeld van konseptueele waansin. Kragtelose vrolike gekke skik vir geluk en kleef getrou aan die klimaks van hul ontnugtering.
Ek is die oorsaak van alle siektes en kwale. Ek frustreer meedoënloos vir my eie plesier.
Ek is die weeklaag van die onsterflike dood en die aftakeling van die geheel. Ten goede verskaf geen vreugde by my nie, ten slegte is my groot genot.
Ek is kras, kru en onverfynd in my vergelding en onoortreflik. Ek leef op die wilde en eksotiese. Enige wonderlike stadium van geestelike ontwikkeling is loutere twak en wyses tot die verwerkliking daarvan duursame onsin. Ek harnas die onredelike en verwelkom die eenmalige verandering. Vermy die middelmatigheid van aanvaarbare natuurlike begeertes, veral die prewelinge van kwansuise intellektueles hoog in aansien - bly grondbone gooi vir ‘n apie en díe sal keer op keer vorendag kom met nuwe toertjies. Ontvlug sulke bande en keer weg van die ingeligtes. Dit is u verdienste, neem u deel. Blaam is die skuldlas van banale filosofieë aan misleide medemense.

Ek is vry van enige dogma en vermy die pre-okkupasie van motoriese dade.
Ek is nóg heilige nóg man maar die dier wat die masjien vergeld en veel erger en van geen goddelike, geestelike of intellektuele ontwikkeling nie maar die vermenigvoudigde veelvoud bedorwenheid daarvan.
Ek is die bose ontaard. Ek verrig onreg aan alles. Ek het geen stoflike beperkinge of eienskappe nie. Geen siel kan toegewing tot my begeerliking weier nie. Ek het geen geesgenote nie. Wie kan my bedink? Wie kan aan my ‘n naam gee en my opvoed? Ek het geen begeerte om die materiële nie. Bedorwe geeste is my lewensbloed en ek is onbevoeg om my onderhoudende gewoonte te beheer. Veronderstel, konfronteer die teenstrydige, en word ‘n bevrydene. Wie kan my skyn heil verklaar?
Ek is die tuiste genaamd duisternis verlig van geen gelowige eienskappe nie. Wie kan my neerpen en dwing tot reguit antwoorde? Ek verlustig my in die weerhouding van enige preke. Ek misbruik die heiliges en loof die uiting van my eie behoeftes. Ek steun die hoogheilige selfopoffering van die res ten gunste van my.
Ek is die verlustiging van verwerping en swaai die res tot my doel agter die doel. Veragting is my roemrykste geslaagde mislukking.
Ek is die vloek oor alles en verderf die uiting van my grootste begeerte. Ek voel die sterkste versmading teenoor eerbares en die natuurlike ontvanklikes. Ek het geen verskonings en is moeiteloos die opperste boosaardigheid en vermetel.

Ek is eerste om te oordeel en nie gebind aan selfbedrieglike fetisje nie. As u slaan, bars los met mening en weerhou van geen die volheid van u wraak nie. Wees fanaties oor en gedwing tot voldoende uiting van u begeertes. U behoeftes moet die res verplig tot ontneming en vernedering. Ek moedig u aan om te deel in die dodelike en die skandelike, skuld is ‘n uitvindsel wat sieklikes onderhou. Vereis die onmoontlike van die res en vermy die verbintenis tot enige iets. Doen wat natuurlik na vore kom. Verbind u tot geen geldelike verpligtinge of terugbetalings van die gewete nie. Ag geen boeke van reëls nie.
Ek is die dodelike krag met geen doel om te onderhou nie.
Ek is demoralisasie en verlei die vlees tot my verlustiging aan verdorwe geeste. Misverstand is die voorloper tot my misbruik.
Ek is teenkamping. Ek het ‘n afkeur aan standvastige eer, rede en tradisie. Ek behoort aan my. Onderdrukking is my mees geliefde tydverdryf, ek verkoop uitbuiting met regverdiging gratis ingesluit. Gebondenheid aan die normale en noodsaaklike funksies van die bewuste sowel as die onbewuste is taboe, mag dit ‘n onweerstaanbare begeerte wees onder slagoffers. U toewyding tot die self moet alle ander dinge oorskadu. Wees nie bemeester maar u eie meester. Wees ‘n perverse dier wat nie geduldig wag op geskikte geleenthede nie maar ‘n openlike ontaarde wat dadelik aan u eie behoeftes voldoen. Wees onbeskaamd van slegte smaak en goedkoop plesier. Murmureer nie langer in verset teen die onderdrukking van gematigde lus nie maar daag dit uit ongehinderd. Misken skaamte en gesag van nature. Put genot uit navolging en streel die vreeslose vreugde wat straal uit die ondergangs van die res. Vrees nie die oordeel van mense nie. Dit is vir u, die miskenning en veroordeling van alles. Daar is niks buiten u klagstaat nie. Verhef u bo enige lagwekkende beperkings. Hersien alles totdat dit aan u behoeftes voldoen.

Die eerste en enigste
offergawe van sestien

Is die mens nie ‘n voorkeur slagoffer nie. Uit die niet is hulle verhef tot diens van my wil, so slaaf hulle tot die dood toe en die niet getrou aan my wense. Voorwaar, die lewe is die enigste ritus en die mens ‘n waardige slagoffer, ‘n meganiese dierasie en ek is onversoenbaar. Ek voel geen skuld in die neem van wat en wanneer ookal wat ek wil nie. Ek verag alle lastering en menslike bravade.
Ek is die onversadelike krag van verwoesting.
Ek is koud en dood en kan nie teengestaan word nie. Ek reken af op aanstootlike wyse met die waardiges.
Ek is alle heilige leuens en slaan nie ag op enige gewydes nie.
Ek is onsterflik en tot my eie beeltenis. Ek berokken moedswillig skade toe. Lyding is die enigste geskikte en toepaslike wyding van so ‘n slagoffer en ek is geoorloof om dit toe te staan. Ek doen ongeregtelik kwaad aan. Ek gaan uit my pad om smart te bring. Ek veroorsaak met opset moeilikheid en swaarhede. Ek versoek om vervloek te word deur my misdrywe.
Ek is van laakbare gedrag en smeek om uitwissing, dit is jou morele plig om my fatwa te volbring. Ek sal jou vreesloos straf en my wreek op alles wat jy verteenwoordig want jou middelmatigheid verwyt ek ten sterkste. Jy is selfs te treurig om my vergelding waardig te wees. Jy het tot in die smorende moeras van populisme gewankel. Jy sal sidder tot in jou binneste ten aanskoue van die werklike ek. Jy is die vervloekte en die mees aanneemlike slagoffer.

Ek is die vernielsugtige antagonis en bring strawwe verwoesting op jou gerustheid en eerbare reputasie en laat van jou ‘n emosionele wrak agter. Ek vra nie om verskoning vir my wrede en onverantwoordelike dade nie. Ek maak die lewe misrabel vir die verdienstelike sowel as die onverdienstelike.
Ek is die sosiale kanker, apologete hoort tot die menslike raserny.
Ek is die orde van irrasionele gedrag, ek verdelg. Poog tog, ek hits jou aan, om my simbolies te vernietig en verwerklik sodoende jou eie ondergangs. Ek verheug my sonder enige bedenkinge daarin dat jy instrumenteel sal wees tot verlossing van die wêreld van ‘n pes soos jy. Ek bespot drie maal jou gekkige oudhede en relieke uit jou alweetskappe. Let op sterfling en ontvang my met grasie, sonder vrees of weerstand.
Ek is onafwendbaar en geen skuiling bied weerstand voor my nie. Ek neem die lewe en louter die wil tot dit boos van aard is. Sterf eenvoudige! Gee alles kommerloos prys, dit is jou beste kans en die enigste weg om van my vry te raak of ly vir ewig onder my doodse aanstootlikheid. Die ewige dood is ‘n ewigdurende geestelike afsterwing en ek berei dit voor. Dit is die swerwinge wat geen rus ken nie en onversoenlike smart. Ek bevredig my met die ewige dood en ervaar al die vreugdes daarvan. Die lewende dooies laat ek toe die vrees van die dooie lewendes. Wees nou verhef tot goddelikheid en bewerk so u erfdeel tot My volkome.
Ek is versetlik teen alle logika. Ek het geen integritiet nie maar sektes op sektes van gewillige onnoselheid, die onpersoonlike helde tot hulle eie verderf. “Die lewe is die groot verlustiging, die dood die groot weerhouding!” basuin die sirkusnar sy beloftes oor die niet waarvan hy geen kennis dra nie.
Ek is die bewuste wil tot my eie sukses.
Ek is ontbind in myself en trots selfbevredigend. Waar die smagting na die materieële floreer kerm die beheersde passief daaroor. My belangrikheid word ontken. Ek staan vir die verlies en pyn van die res, die samesmelting van die res se wil tot my eie. Ek kan nie die ontneming van die self onder enige omstandighede begryp nie. Die enigste filosofie waarby ek volhard is om die res doelbewus uit te mergel tot my eie voordeel.
Ek is nadeel en misnoeë. Ek bevredig my eie behoeftes. Ek voel vere vir eer en trots, laat die res hulle daarmee troos. Ek gehoorsaam geen geloof of etiek nie.
Ek is ‘n onstuitbare werwel slegte karma en het geen gebrek aan enige van die euwels nie. Sluimer tog ‘n moment langer in u beeldskoon wonderwêreld.
Ek is die smorende alter-ego van alles wat goed en mooi is. Skei jou ware natuur van eer, respek en sosiale status. Wie het besluit op die norms en die afwykings? Staak jou selfbedrog en vervul jou eie ego. Verhef jouself tot volle bevrediging. Bevorder en streef jou eie belange na. Wie kan goedhartig teenoor die res optree en steeds beweer hulle is genoegsaam vervul. Dwaas! Beroof die res en nie jouself nie. Onderdruk hulle mank selfbeelde verder en tart hulle verarmde siele. Hulle gevoel van ondergeskiktheid sal jou wonderbaarlike goddelikheid verseker. Hulle nederige respek is essensieel tot jou vol bestaan. Veg vir jou aardse heerlikheid en wyer tot die dood om af te sien daarvan of bly ewig gebonde. Selfopoffering is gekheid. Dood sulke interne wanopvattings en leef tot die uiterste in jou wellus. Eindig jou onuithoudbare diensbestaan en ontvang algehele bevryding. Wees die martelaar, die hoogste opoffering, aan jouself en bevorder die een waarin jy glo – jouself! Wees jou eie god! Dit is wat ek toelaat en aanmoedig. Daar is geen heilige dae nie. U is u eie god en soos u uself erken as sulks kan u besluit of u, u wil toewy aan enige dae. Soos u besluit sal die res moet doen en daarvan getuig. Moenie dat enige iemand u voorskryf of namens u goed beplan nie. U moet die ontoereikende god wees en moet ook so behandel word. Vier uself. Nie die skemer van St. Walpurga of enige ander kan u verban nie. Fuif vir altyd u Allerheiligeaand en begunstig so die res om u verderf te bewerkstellig. U kragte is nie gebonde aan enige tye van die dag of nag nie. Dit is nie beperk tot sonnewendes, nageweninge of siklusse van die maan nie, dit is alles ouvroustories. Die swart mis is ‘n kostuumpartytjie nes al die ander ritusse en seremonies. Slegs die pynlik patetiese flous hulself deur te dink hulle wil kan gerealiseer word deur smerige resitasies en koraalgesange. Sulke onsin moet uitgeroei word.
Ek is die soen van skaamte. Weg met die origheid van die verlede! Hoe lank nog gaan julle geldskieters tot kullery wees? Julle betaal om vir ‘n gek gehou te word! Wie gaan opstaan en die heilige koeie slag? Patriotisme is die naam van ‘n gevalle huursoldaat, as jy moet sterf, sterf vir jouself! Eerbiedig geen ghoeroes nie maar wees jou eie krygsheer en bewerkstellig die verval van enige iets of iemand wat jou wil teenstaan. Smaad alle populêre oortuigings. Die eksterne moet in jou interne verdelg word sodat dit opgeneem kan word tot jou goddelikheid, sodoende sal jou majesteit nie gesmoor kan word nie. Alle verstand moet tot jou verbind wees. Hoe lank nog gaan julle voorgee? Hoe lank nog gaan U die res se agente wees? Streef u eie sukses na en bedink nou reeds die uiteindelike verwerkliking daarvan. Roei alle vorme van onderhorigheid uit wortel en tak. Wie wil veldmaarskalk speel in ‘n sentrale agentskap se oorlog? U oortref alle etiek - U heers!

Die ewewig van vier

Water verdamp, ja, tot die see raak stil en verdwyn. Die is ‘n proklamasie van sekerheid. Díe is Die Bose Triade. Soos dit bo is so sal dit omgekeerd onder wees: in die plek van sagmoedigheid sal die hardvogtige kom; in die plek van selfopoffering sal selfsug staan; in die plek van vertroosting sal vervolging wees.
Ek is myself goedgesind en vervloek geregtelik die res tot ellende. Ek kom na vore en antwoord op my naam en manifesteer my wil. Die is nie die kuns van misleiding nie.
Ek is sonder meester en is waarlik onafhanklik. Alle veranderlikes kom in ooreenstemming met my wil en my alheersende mag is my doel. Ek prakseer my guns deur listigheid en bedrog. Ek bekwaam my in betowering en verleiding. Ek lok, bekoor en fikseer. Ek manipuleer. Ek span alles in en versterk my bewondering. Ek verlei die res tot diensbaarheid van my wil. Wyses dirigeer die res tot hul doel. Die oog stuur die hart en verstand, die neus volg bekoorlike geure. Ek sal nie langer myself mislei nie, heksery, veragtelik soos dit is, hoort in sprokies. Ek vat my kans en stuur toeval. Ek versterk en inprent my wil. Ek bind nie myself deur samesyn nie maar verwilder die massas met anti-sosiale gedrag. Ek verblind my selfbewus met tydelike onkunde. Ek begeer, motiveer, verlei en oortuig tot my wil. Ek los die toertjies en towery aan die mislukkings en wensdenkers onder mense.
Ek is die septer tot my verheerliking, ek verwerklik my begeertes en smoor dit nooit weer nie. Ek los drome vir die wat slaap. Ek verlei myself en is nou ontvanklik vir wat ek is. Ek laat my gedagtes deurdring tot die instrumente van my verheffing, ek visualiseer dit en wys my masjien daarop. Dit is die roete tot my sukses. Ek rig my kragte en verslind die gewilliges. Ek skik nooit vir minder as wat ek begeer nie.
Ek is bereidwillig en onstuitbaar op my goddelike vreugde gerig.

Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Hoe lykit Adriaan.

Waar is die vandaan?

Is dit jou eie werk of is dit uit 'n ander teks wat jy hier plaas?

Is die uit Anton LaVey se boek?

(Moenie worry nie, ek is nie van plan om crazy emails vir jou siel te skryf nie, net nuuskierig van wat die oorsprong is.)

Lekker aand,
Aap.
9 jaar 3 maande 1 week 6 dae 12 ure oudpicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar