Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende
Posted on 21-03-2011 by Jean on www.kletskerk.co.za

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Die Bybel keur homoseksualiteit soos ons dit vandag ken, nóg goed nóg af.

My respons:

Dit is korrek want die woord 'homoseksualiteit' is nie in die oorspronklike teks nie, maar die daad van seksuele wellus en seksuele bevrediging, is net gereserveer vir die huwelik tussen man en vrou om voort te plant. Enige afwyking is strafbaar met 'steniging', want dit is 'n gruwel op BEVEL:

(kom ons korrigeer die swak vertaling)

Nie H3808 uitlaat H5414 enige H4480 saad H2233 vir H5674 Molech, H4432 nie H3808 besoedel H2490 MY H853) Naam H8034 Elohim: H430 EK H589 YaHoVaH. H3068 Nie H3808 lê H7901 met H854 manlik, H2145 soos H4904 vroulik: H802 dit H1931 is abominasie.(gruwel) H8441 [Leviticus 18:21-22]

Enige saadstrorting buite die huwelik, is onderdanigheid aan Molog, die god van seksuele perversiteit!

Deelname aan gruwelike saadstorting is laster, besoedeling, ontering van die Naam YaHoVaH Elohim! Dit is uit en uit rebellie teen Hom as Skepper wat die geslagsorgane ontwerp het vir 'n spesifieke gebruik en niks anders nie! Enige oortreding is haat teenoor Hom. [2e Gebod]

Daar is baie menings oor MOLOG. In Hebreeus is dit mlk = koning (hetsy Koning van die Heelal of koning van die duisternis) Dat seksuele prikkeling van die man en saadstorting, baie maklik misbruik kan word, is hierdie 'daad' seker die maklikste wat in alle mans geprikkel kan word en alewig sal mans iets nuuts probeer? Hoe gruweliker dit kan wees, hoe groter die prikkeling en 'selfbevrediging'!

Die oortreding van enige vorm van 'fornikasie' is onvergeefbaar en strafbaar met die dood:

Want almal wat enigeen van hierdie 'gruwels doen' die siele wat dit doen, 'moet uitgeroei word' onder hulle volk uit. [Leviticus 18:29]

fornication: Sexual intercourse between partners who are not married to each other as man and wife who could produce a child.

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Homoseksuele persone moet die reg gegun te word om hul oriëntasie volgens bepaalde waardes in 'n gestruktureerde verhouding uit te leef skryf CHRIS JONES."

My respons:

Ek stem saam want dit is absurd om met hierdie onrein geeste in enige vorm van debat of argument te gaan; los hulle om hulle gruwels te beleef; die einde is in elkgeval dat hulle uitgeroei sal word en ons kan niks daaraan doen nie!

Dat hierdie gruwelpraktyk alle lande besoedel het is welliswaar bevestig: "So het die land dan onrein geword; en Ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug."

Yisrael se Verbond is die onderhouding van die morele insettinge: "Jy mag die eg nie breek nie!" Hierdie eg, is nie net huwelik nie, maar die egtheid van die morele instelling, in alle vorme! Die engels 'adulterate' beskryf dit baie goed, want een greintjie arseen in 'n dam, besoedel die water! So is dit in die sekslewe van mense!

adulterate: To make impure by adding extraneous parts, to be improper in use, or use inferior ingredients.

to be improper in use, 'om nie aan konvensie gehoorsaam te wees nie': "Elohim [H430] het Adam [H120] geskape na sy beeld; na die beeld van Elohim [H430] het Hy hom geskape; manlik en vroulik het Hy hulle geskape. Elohim [H430] het hulle geseën, en Elohim [H430] het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Ons as nasate van Adam-hulle, is onder verpligting om te heers oor alles, ook die sonde en die versoekings!

Om in 'n seksuele verhouding met 'n eie geslagsmaat te gaan, soos gays, is direkte ongehoorsaamheid aan die primêre opdrag van "Wees vrugbaar en vermeerder".

Dit sover dit die Bybel aangaan!

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Wanneer Christene die moraliteit van 'n saak bestudeer, . . . sou dit onverantwoordelik wees om tekste uit andersoortige kulturele kontekste sonder meer oor te dra na ons situasie en dan sekere (klinkklare!) afleidings daaruit te maak."

My respons:

Hier daag Chris Jones YHVH ELOHIM uit van onkonsekwensie; m.a.w. hy maak YHVH ELOHIM 'n leuenaar, want dit is immers duidelik geskryf:

"Gedenk julle voorgangers wat die woord van [YHVH ELOHIM] aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. [Yahshua Mashiach] is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. [Hebrews 13:7-9]

Baie duidelik is Chris Jones die agent vir die valse profeet wat alles direk teenstaan en omkeer deur 'allerhande en vreemde leringe"

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Ook kom hierdie saak nie in die Tien Gebooie voor nie en het Jesus, sover ons weet, niks daaroor gesê nie."

My respons:

Ek het nou net die Gebod "nie egbreek" hierbo behandel. Hoe is dit dat die skrifgeleerdes nie die etimologie van die woorde en die hermineutika bymekaar kan bring nie?

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Hoe is die spesifieke saak van homoseksualiteit tradisioneel deur byvoorbeeld die kerk verstaan en hanteer?"

My respons:

'Kerk is onbybels'! Geen kerk bevorder die Gebod van YaHoVaH nie! Kerk is wetteloos. (anitnomianisme)

antinomianism The doctrine or belief that the Gospel frees Christians from required obedience to any law, whether scriptural, civil, or moral, and that salvation is attained solely through faith and the gift of divine grace. The belief that moral laws are relative in meaning and application as opposed to fixed or universal. The American Heritage Dictionary of the English Language.

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Onlangse navorsing in die mediese en sielkundige wetenskappe wil daarop dui dat homoseksuele oriëntasie aangebore is en daarom nie 'n willekeurige keuse is nie.

My respons:

Hierdie stelling maak die Skepper verantwoordbaar vir 'n ontwerpersfout! Wie gee die moratale mens die reg om Hom te blameer? [Juis as HY verklaar het dat alles baie goed was?]

Nee, nee, nee! 'Homoseksualiteit is nie 'n genetiese defek nie; dit is uit en uit die besetting van die verstand deur onrein geeste!" Elke keer wanneer iemand wat siek was na die Meester geneem is, het HY eers die onrein geeste uitgedryf voor genesing!

Chris Jones skryf en ek haal aan: "Die werklike oopstel vir die oerbeginsels van liefde en medemenslikheid, vir verdraagsaamheid en inklusiwiteit wat sterk deur Christus beklemtoon en geleef is, kan Christene baie hiermee help."

My respons:

Baie duidelik verstaan Chris Jones nie die 'evangelie van Messias nie!'

So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die [Meester] die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op [Messias] en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. [Ephesians 5:28-33]

Hoe kom Chris Jones by hiedie beginsel verby? Dit is mos nie moontlik nie? Hy skryf: "'n Groot diskrepansie bly die onderskeid wat baie mense maak tussen homoseksuele oriëntasie en homoseksuele gedrag." Nee, dit is 'n verkeerde argumentsbeginsel, juis oor die valse beskuldiging van genetiese oriëntasie !

Om af te sluit, enkele gedagtes oor Shaul se skrywe aan die Romeinse Geesgenote:

onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van [Elohim] goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. [Rom 1:31-32]

Have pleasure. Or, “heartily approve,” “applaud.” The word describes more than a passive assent to evil; it suggests an active consent and approval (see Acts 8:1; 22:20). The climax of Shaul’s catalogue of sins is the depraved wickedness of deriving satisfaction from the evil practices of others. So far does man degenerate when he refuses to know and honor the true [Elohim] .

Shaul’s dark picture of heathen corruption can be verified from the secular writings of the 1st century. One of the most frequently quoted descriptions of the iniquity prevailing in Shaul’s day is that of Seneca, a contemporary of Shaul, who in his work De Ira ii. 9. 1 declares: “Every place is full of crime and vice; too many crimes are committed to be cured by any possible restraint. Men struggle in a mighty rivalry of wickedness. Every day the desire for wrong-doing is greater, the dread of it less; all regard for what is better and more just is banished, lust hurls itself wherever it likes, and crimes are now no longer covert. They stalk before our very eyes, and wickedness has come to such a public state, has gained such power over the hearts of all, that innocence is not rare—it is non-existent” (Loeb ed., Moral Essays, vol. 1, p. 183). See also the Wisdom of Solomon 14:22–30.

For 4,000 years the experiment as to whether man could save himself by his own works had been carried on. “The principle that man can save himself by his own works lay at the foundation of every heathen religion”. Now it had become clearly apparent that another plan of salvation was required. “Satan was exulting that he had succeeded in debasing the image of [YaHoVaH Elohim] in humanity. Then Yahshua came to restore in man the image of his Maker” (Gal. 4:4, 5). The good news that man’s condition is not hopeless but that righteousness is available to all who have faith in Messiah was Shaul’s message of hope to the heathen world. This is the “gospel of Messiah,” the theme of this epistle to the believers in Rome.

Sha’ul, a servant of יהושע Messiah, a called emissary, separated to the Good News of Elohim, which He promised before through His prophets in the Set-apart Scriptures, concerning His Son, who came of the seed of Dawid according to the flesh, who was designated Son of Elohim with power, according to the Set-apart Spirit, by the resurrection from the dead: יהושע Messiah, the Master of us, through whom we have received favour and office of the emissary for belief-obedience among all the nations on behalf of His Name, among whom you also are the called ones of יהושע Messiah.

[Romans 1:1-6 The Scriptures 1998+]

shalom (vrede) Chris NelSpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Dank die toorman vir mense soos jy...
Baie dankie Chris.

As mense my volgende keer vrae hoekom ek dink godsdiens is 'n euwel in ons tyd, sal ek hom/haar na die artikel toe verwys.

Kan jy sommer in die kommentaar ook net dit antwoord. As jou kind na jou toe kom, watse stappe sal jy neem om hom/haar weer heteroseksueel te maak?

Ook net dit. Ek haal aan: "Enige saadstrorting buite die huwelik, is onderdanigheid aan Molog, die god van seksuele perversiteit!"

So jy wil vir my sê jy as uber-godsdienstige het nog nooit hand aan jou eie ploeg geslaan nie?

.
.
.
.

...so, wat het Molog alles gesê?
8 jaar 11 maande 6 dae 4 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

RANGEERWERF

deur Johann P. Boshoff

Hierdie selfpublikasie, met die volledige titel RANGEERWERF: DIE WAARHEID GELIEG, bestaan uit nege (9) homofiliese kortverhale met sterk biografiese inslag opgeneem. Dit is 'n rangering deur die lewe.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar