Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


Hoe nou gemaak?

http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/beeindig-ons-te-maklik-huwelike-en-verhoudings

Ek het vrae ontvang oor bogenoemde artikel.


“ . . . .maar wat is `n groter sonde as om vasgevang te wees in `n liefdelose huwelik waar jy sielkundig mishandel word, beledig, verkleineer, sleggesê en afgekraak word dat jy op die ou end gereduseer is tot `n nuttelose suurstof dief, met geen identiteit, wil of gevoel meer nie? Soveel so dat jy nie meer jou knieë voor die Vader kan buig in gebed en vra dat jou sondes vergewe mag word nie, want jy kan nie meer vergewe nie. Jy weet self dat die draadjie tussen liefde en haat is baie dun en haat is `n outomatiese diskwalifikasie vir jou verhouding met Vader.”

[1] Die artikel was primêr gemik oor die onregverdige wetstoepassing waar die skeihof self sy eie wette verkrag;

[2] Die ander aspek is die verskillende interpretasies tussen gelowiges en ongelowiges wat betref die huwelik;

[3] Ek, as kompileerder van die feite oor die huwelik en egskeiding, het nie die reëls gemaak nie, en die reëls geld net soveel vir my as vir almal;

[4] Dat, baie mans en vroue, nie meer weet waarheen en wat om te doen nie, is ‘n probleem, soos die skrywe hierbo, van een van die baie wat ek oor die onderwerp persoonlik ontvang het, en ek voel ek wil graag die moontlike skade wat my skrywe kon aanrig, net in perspektief stel, nie om my te regverdig nie, want ek het immers nie die reëls gemaak nie, maar kundig na die situasie kyk en ‘n moontlike voorstel maak, oor hoe om die saak te hanteer, deur mense wat in soortgelyke huwelike vasgevang is.

My onmiddellike respons aan haar was soos volg:

. . . jou skrywe ontstel my baie;

. . . ek hoop van harte dat jy nie in so 'n benarde situasie verkeer nie;

. . . maar die antwoord is skei, ja jy lees reg, skei en gaan op jou eie maar hou hom verantwoordelik vir jou versorging in alle opsigte soos dit moes gewees het onder normale omstandighede, maar moet net nie deur die wêreldhof gaan nie, want die opdrag is duidelik, "sy mag skei, maar nie weer trou nie" en as jy wil versoen, mag hy dit nie teen jou hou nie. . . . dan kan jy sy tiranie van onrein geeste afskud, sonder om die egtheid van die eg te verbreek. Indien hy sou skuldig word aan owerspel, mag jy hom skei, deur die wêreldhof, wat jou as verontregde moet beskerm vir versorging deur hom; of die bates te verdeel en as daar nie bates is nie, moet hy nogtans vir jou versorg, en as hy nie werk het nie of nie wil of kan werk nie, wel, ou sussie, dan moet jy óf self werk óf by jou kinders gaan bly. . . . en dit is die tragedie van moderne lewe. . . . maar dit gee jou nie reg om weer te trou nie.

Direk daarna, het ek verder reageer:

. . . . net iets anders wat my oog vang:

" want jy kan nie meer vergewe nie"

Ek dink dit word totaal verkeerd interpreteer:

Sonde is die oortreding van die wet, DIE TIEN GEBOOIE, en daar was en is nooit 'n offer daarvoor nie;

dus as hy julle eg breek deur jou met valse getuienis te vernietig, kan jy nie vergewe nie, want daar is geen offer nie.

Jy moet dit in daardie LIG sien en die OORDEEL oorlaat aan YHVH.

Vir hom om te rehabiliteer, moet hy deur die doop gaan om die sondes af te was om gered te word, en dit bring heling, maar intussen is al wat jy kan doen, is om jouself te beskerm, deur vir hom te verduidelik dat jy geskei wil wees van hom oor sy dade, tot tyd en wyl hy bekeer en gedoop word om weer in liefde saam te wil woon en doen dit op skrif en gee dit vir hom.

Die punt wat ek wil maak is dat jy nie jou regte en voorregte as Gelowige enigsinds moet verantwoordelik hou vir sy geestelike wroegings en sondes nie!

Dis immers sy keuses en nie joune nie. Die raad wat vir ons gegee is, is juis om één tot één met hom te praat, daarna neem jy al jou kinders saam om met hom te praat en dan as hy nie wil nie, dan mag jy skei want hy het voor jou en julle kinders erken dat hy weier om te verander.

Wat die werklike feite oor egskeiding betref, die volgende:

Egskeiding het ‘n wetlike, sosiale en psigologiese impak op al die lede van die gesin en selfs van die familie; maar nog erger ‘n religieuse tsunamie wat die skuldgevoel kan teister as dit nie reg begryp word nie;

1 - In die bergpredikasie het Yahshua baie duidelik verklaar wat die moderne (na Moses) hantering van die huwelik moet wees m.b.t. egskeiding en hertrou. Matt. 5:32.

2 - Huwelik is ‘n Verbondsverhouding, want die huwelik is deur YHVH geskep en ingestel en om rein saad te beskerm, is Sy Bevel: sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat HY dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Mat 19:6 en hierdeur is ‘n ‘rule of conduct’ ‘n ‘oppergesag van die gedrag’ of ‘professionele huweliksgedragskode” gefundeer wat onder die dispensasie van Sy genade geimplimenteer word, m.a.w. dit bly altyd nog in beginsel: “as jy My liefhet, bewaar My Gebooie.” Sy genade en Bevel oorskrei enige siviele outoriteit! Ons wat in Sy Genade en Bevele glo, moet hierdie Beginsel aanvaar, al is dit teenstrydig met sivielewette.

3 - Alhoewel die Bevel voorsiening maak vir egskeiding, waar ‘n party skuldig is aan owerspel, mag die verontregde wel die maat vergewe, indien dit die Pleit is van die Skuldige Party, en mag die vergifnis toegestaan word, maar die huwelik mag nooit weer seksueel herstel nie, want dan is beide partye skuldig aan hoerery:

As ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as sy (owerspel gepleeg het) — dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy vrou word nadat sy onrein geword het nie; want dit is ‘n gruwel voor die aangesig van YHVH, en jy mag op die land wat YHVH ELOHIM jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie. [Deuteronómium 24:1-4] (verandering ter illustrasie is voorsien)

Hulle mag saam woon en leef, maar nooit weer ‘een vlees’ word nie, want dan is dit ‘n gruwel. . . .dit is die boete om te betaal vir onreinheid in die huwelik, en weer herhaal ek dit ad infinitum, dit geld net vir gelowiges!

4 - In die geval waar die twee nie weer rekonsilieer nie, mag die onskuldige party deur die siviele hof ‘n egskeiding aanvra op gronde van die owerspel, maar die verontregde mag nie weer trou nie, dit is juis die belet op hertrou wat Shaul duidelik stel:

En aan die getroudes beveel YHVH — dat die vrou nie van die man moet skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. [1 Korinthiërs 7:10-11]

5 - As die party wat skuldig is aan owerspel, verseg om te erken aan skuld of om te bekeer, moet hy of sy afgesny word van die gemeenskap. (Wat in vandag se omstandighede onmoontlik is, want dit sal net klippe gegooiery word.)

Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van YHVH: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word. [Romeine 11:22] . . . . en sluit aan by die beginsel van bekering: “Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van YHVH jou tot bekering wil lei nie? [Romeine 2:4] . . . . want die ongelowige sal gered word as gevolg van die gelowige, maar as daar geen erkenning van skuld en aansoek om vergifnis is nie, moet die persoon afgesny word want die gelowige kan nie in dieselfde juk as die ongelowige trek nie. Dit klink na ‘n teenstrydigheid, maar nie werklik nie, want gewete, selfs in ongelowiges, moet weet as iets nie reg is nie. Amal wat in die huwelik ingaan besef dat owerspel nie reg is nie, anders sal jy mos nie trou nie? Trou is juis die tripartite gelofte om getrou te bly, in alle opsigte omdat julle en vlees en een gees is! “Jy mag die eg nie breek nie, is meer van toepassing op die saadreinheid, want egbreek is saadvermenging in die eng en die breër sin, en daarom van toepassing beide kante toe.

6 - Waar ‘n skuldige party aan owerspel tot bekering kom en gedoop word, nadat hulle geskei is, mag hy of sy in elkgeval nie weer trou terwyl die eerste huweliksmaat nog lewe nie. Sou hy of sy dan weer trou, moet hy of sy afgsny word en dit is wat baie keer gebeur waar die ouer weer trou en dan volle lojaliteit van die kinders teenoor die nuwe huweliksmaat vereis. Nee, die kinders doen die regte ding om hulle af te sny van die skuldige ouer.

7 - Onder die ou egskeidingswet kon ‘n wetlike separasie (marriage separation) aangevra word of geskei tussen tafel en bed, maar wat deur vandag se bose howe nie meer gedoen word nie, wel dan, moet die party besluit of hy of sy in elkegval deur die siviele hof wil skei vir die beskerming van die kinders of huweliksbates en dit sal sekerlik aanvaarbaar wees, solank die party nie weer trou nie.

8 - Waar ‘n skuldige party tot bekering gekom het en gedoop is en dan weer skuldig word aan owerspel, moet so ‘n pesoon deur die gelowiges totaal afgesny word, net soos Yisrael afgesny is van YHVH oor geestelike owerspel.

En die priester Esra het opgestaan en vir hulle gesê: Julle was ontrou en het vreemde vroue getrou om die skuld van Yisrael te vermeerder. Gee dan nou aan YHVH ELOHIM van julle vaders, die eer en doen wat Hom behaag en sonder julle af van die volke van die land en van die vreemde vroue. [Esra 10:10-11]Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

AardigeAfrikaner
[3] Ek, as kompileerder van die feite oor die huwelik en egskeiding, het nie die reëls gemaak nie, en die reëls geld net soveel vir my as vir almal;

HOEKOM MOET LIEFDE NOODWENDIG EGSKEIDING EN OF BUITE HUWELIKSE VERHOUDINGS BEVAT OM MODERN GEREGVERDIG TE WEES, volgens jou betoog?

AardigeAfrikaner waar staan dit dat ek moet kerk toe gaan?

Nee dis juis omdat ek in sulke haglike situasies was, dat ek nugter nou oor dit kan besin.

Daar is 'n verskil tussen Jood en Yehudeer.

AardigeAfrikaner hoekom dink jy ek is nie onder dieselfde GEBOOIE nie? Ek het geen voorkeurregte nie! Ek weet nie verseker of ek dit sal maak nie! Ek is net so afhanklik van reels en genade as almal, daar is geen verskil nie, al wat ek doen is om lesers te waarsku dat die kerk ons almal geflous het met antinomianisme, wat bedrog is, en daaroor is jy vir my kwaad, omdat ek hulle bedrog uitwys en niks anders nie.
8 jaar 5 maande 3 weke 6 dae 20 ure oud


Dis reg
sny almal uit en kap die wat oorbly af, jy wil anyway nie he mense moet kerk toe gaan nie.

Ek neem aan jy het nog nie self aan die snykant van jou oordele gestaan nie want dan sou jy heeltemal anders oor die dinge gevoel het. Die ou profete was seker meestal moffies of manlik gestremdes(ek sien nerens dat hulle in gewone heteroseksuele liefdesverhoudings was nie), die dat hulle so maklik voorskrifte in die verband kon uitdeel want hulle het geen persoonlike ervaring van liefhe en skei gehad nie.

Dis seker oraait dat 21ste eeuse wonderlike "wit" mans soos slawe sonder eie denkde agter middeoosterse denkers van voor die jaar 0 se opinies aanhol asof hulle God self was. Ons klomp moderne superieure blanke Afrikaners is mos te slim en goed om vir onsself oor die dinge te kan dink. Ons laat die "kaffer" in die tuin werk, die "meid" in die kombuis en die "jood" in ons kopbeen. Selfstandigheid se Moses.
8 jaar 5 maande 4 weke 7 ure oudTreë na Innerlike Genesing

deur Leonard John Holmes

Hoe werk mens deur die verlies van ’n geliefde? Hoe hanteer jy die depressie, haat en selfverwyte op ’n jong ouderdom? Hoe vind jy God as jy Hom nog nooit persoonlik geken het nie?picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar