Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeGeestelike Gedagte: As daar geen belofte van 'n hemelse beloning of belofte van die ewigheid gewees het nie, sou jy nog die Messias עשוהי volg toe HY hier op aarde was oor SY leerstellings? Die reinheid van Sy karakter, Sy koninkryk beginsels, Sy riglyne vir 'n morele lewe, en die konsep van om ander lief te hê soos jy jouself, lief genoeg wees om jy groot vreugde te bring, deur hulle (naaste) op aarde? Sal dit genoeg wees? Moet ons הוהי liefhê vir wie Hy is en wat Hy verteenwoordig of wat Hy vir ons kan gee? Ernstige vrae om elke dag te bedink.

Is dit die moeite werd om הוהי te volg?

“Sal ek my eersgeborene [1] gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o adam (ras), [2] wat goed is;en wat vra הוהי van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met (הוהי) Elohim?

[1] eersgeborene

Hier word verwys na 'n heidense gebruik wat algemeen in die antieke tye was, wat aan die Yisraeliete verbied was, maar was nietemin beoefen deur sommige van hulle konings (Lev. 18:21; 20:02, 2 Konings 03:27; 16:03; 23:10, Ps 106:37, 38 en Jer 07:31). Die gewoonte blyk te gewees het, wat baseer is op die idee dat God 'n mens die liefste en die beste ag volgens die waarde van 'n offer bereken volgens die koste.

Selfs vandag is ‘n skaapram, ‘n bul, ‘n bok baie geld werd en sommige haal sommer baie geld. Soms was duisende bulle ge-offer, en die Yisraeliete het gedink hoe duurder hierdie offers, hoe meer is הוהי se liefde of agting vir die volk, maar dit is juis die teenoorgestelde; Hy wou nooit bloed offers he nie, HY wil jou eerlike opregte toenadering he en jou gesindheid teenoor ander volgens wat reg is.

Ten spyte van die verklaarde ‘heiligheid’ van die menslike lewe (Gen. 9:06), en die praktyk van die terugbetaling van die eersgebore seun (Ex. 13:13), het die invloed van die heidendom die oorhand gekry. Die vraag wat hier aan die orde is, is ‘n retoriese en, soos die ander, vereis 'n negatiewe antwoord.

[2] Het jou bekend gemaak.

Die antwoord wat Miga het, was nie 'n nuwe openbaring nie, en was nie 'n verandering in die morele vereistes nie.

Die doel van die plan van verlossing, naamlik die herstel in die siel van die beeld van הוהי, was duidelik openbaar aan Adam en 'n kennis met betrekking tot hierdie doel is opeenvolgende geslagte herhaal.

Hierdie kennis van morele belyning in die kognitiewe besluitneming van die vrye wil, is bevestig deur die persoonlike getuienis van die Gees (sien Rom. 8:16) en versterk deur die daaropvolgende openbaring van die profete.

Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van הוהי is.

Hierdie verwantskap is ‘n universele misterie, op Aarde sowel as in die Hemel.

“ . . . . Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van הוהי.” ibid 8:19.

Die hemelbewoners weet nie wat op Aarde aangaan met die aardbewoners nie, veral nie met die Kinders van הוהי en die kinders van Satan, nie. Hulle (hemelbewoners) is bewus van die oorlog wat ontstaan het in die hemel tussen Michael en Sy engele en Azazel en sy engele, en is ingelig dat Azazel en sy engele dit reggekry het om die Seun van הוהי dood te maak, en dat עשוהי onregverdiglik moes ly, en dat HY, עשוהי nou aan Sy Vader se regterhand in die Werklike Hooggeregshof van die Heelal besig is met die Oordeel. . . . en ‘met reikhalsende verlange’ is indikatief dat hulle regtig nuuskierig en angstig is om הוהי se kinders te ontmoet en te hoor wat alles in die laaste 6,000 jaar hier op hierdie planeet gebeur het.

Die manne van Miga se tyd het die Pentateug op skrif, en ongetwyfeld die ander gedeeltes van die Bybel, asook die getuienis van die hedendaagse profete soos Jesaja en Hosea gehad.(sien Jes 1:1; Hosea 1:1; Miga 1:1).

Maar die mense vergeet dat die uiterlike gebruike waardeloos is sonder ware eerlike opregtheid.

Een van die vernaamste funksies van die profete was om die mense te leer dat die blote eksterne godsdienstige praktyk nie plaasvervanger vir interne karakter en gehoorsaamheid kon wees nie. (1 Sam 15:22, Ps 51:16, 17, Jes 1:11-17. Hosea 06:06, vgl Jer 6:20; 7:3-7; Johannes 4:23, 24).

הוהי begeer, nie hulle besittings nie, maar hulle gees, nie alleen hulle aanbidding nie, maar hulle wil, nie alleen hul diens, maar hulle siel. (Die siel van ‘n mens is slegs sy karakter, m.a.w. sy karakaterdata. Baie godsdienstiges verwar siel met astrale liggaam of onrein geeste.)

Dit is so treffend om te lees wat in Jesaja se tyd aan die gang was, vandag nog aan die gang is:

vergelyk:

Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit vir My. Nuwemane en sabbatte, die uitroep van samekomste—Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie! Julle nuwemane en julle feestye haat my siel; hulle is My ‘n oorlas. Ek is moeg om dit te dra.

Die Kerk van vandag, het הוהי se Feeste tot niet gemaak en heidense feeste soos nuwejaarsdag, easterweekend, werkersdag, jeugdag, menseregtedag, vrouedag, erfenisdag, versoensdag, kersfees, welwillendheidsdag.

Let op dat al hierdie dae satansdae is, wat teen die Tien Gebooie is. Hierdie feesdae, is vir die heidene, en almal wat deelneem aan hierdie gruweldae, is vyande van הוהי.

הוהי se nuwe jaar is Rosh Hashanah, (literally "head of the year"), is the New Year. It is the first of the High Holidays or Yamim Noraim ("Days of Awe"), celebrated ten days before Yom Kippur. Rosh Hashanah is observed on the first two days of Tishrei, the seventh month of the Hebrew calendar.[1] It is described in the Torah as a day of "Zikhron Trua" ("remembrance of the blowing of the horn").[2]

Rosh Hashanah marks the start of a new year in the Hebrew calendar (one of four "new year" observances that define various legal "years" for different purposes as explained in the Mishnah and Talmud). It is the new year for people, animals, and legal contracts. The Mishnah also sets this day aside as the new year for calculating calendar years and sabbatical (shmita) and jubilee (yovel) years. Rosh Hashanah represents either analogically or literally the creation of the World, or Universe. However, according to one view in the Talmud, that of R. Eleazar, Rosh Hashanah commemorates the creation of man (adam as race), which entails that five days earlier, the 25 of Elul, was the first day of creation of the Universe.[3]

http://en.wikipedia.org/wiki/Rosh_Hashanah

my respons: Ons heelal, is slegs een van baie, ten minste 27 heelalle. As ons heelal se limiet bepaal is, dan is daar ten minste nog een links, regs, voor, agter, bo en onder, en linksvoor en regsvoor, en linksagter en regsagter, en bo lnksvoor en boregsvoor en bo linksagter en bo regsagter en onder linksvoor en onder regsvoor en onder linksagter en onder regsagter; dus 3 x 3 x 3 = 27.

Easterweekend is ‘n Babiloniese heidense fees opgedra aan ASTRA.

Modern-day Easter is derived from two ancient traditions: one Judeo-Christian and the other Pagan. Both Christians and Pagans have celebrated death and resurrection themes following the Spring Equinox for millennia. Most religious historians believe that many elements of the Christian observance of Easter were derived from earlier Pagan celebrations.

The equinox occurs each year on March 20, 21 or 22. Both Neopagans and Christians continue to celebrate religious rituals linked to the equinox. Wiccans and other Neopagans usually hold their celebrations on the day or eve of the equinox. Western Christians celebrate Easter on the Sunday on or after the full moon that follows the nominal date of the Equinox -- MAR-21. The Eastern Orthodox churches follow a different calculation; their Easter celebration is often many weeks after the date selected by the Western churches.

http://www.religioustolerance.org/easter.htm

Easter: It's Totally Pagan too!

Easter is not a Christian name. It is Chaldean (Babylonian) in origin - the name Astarte, one of the titles of Beltis, the queen of heaven. The name Astarte, as found on the Assyrian monuments by the noted archeologist Layard, was the name Ishtar. The worship of Bel and Astarte was introduced very early into Britain, along with the Druids, "the priests of the groves," the high places where the pagans worshipped the idols of Baal. In the Almanac of the 1800's, May 1st is called Beltane, from the pagan god, Bel. The titles Bel and Molech both belong to the same god.

We must remember that Semiramis (also known as Ishtar) of Babylon, the wife of Nimrod and mother of Tammuz, was the same goddess worshiped throughout the world under various names, such as the Egyptian fertility god, Artemis, the Roman goddess of licentiousness, Venus, the Greek goddess of love, Aphrodite, and the Ephesian, many-breasted fertility god, Diana, as well as many others.

The (Easter) bunny, the oldest pagan symbol of fertility - Semiramis - has absolutely NOTHING to do with the resurrection of Christ.

Nor does the Sunrise service. Jesus was resurrected while it was still DARK!

"And early came Mary Magdalene, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre." John 20:1

Sunrise services are for the worship of the Pagan Sun god - ONLY! In addition, Jesus was NOT resurrected on Sunday, the first day of the week. Please see the study entitled "Was Jesus Really Resurrected on Sunday?" at www.goodnewsaboutgod.com

One mythological legend says that sometime after Semiramis died, a huge egg dropped from heaven. Out of the egg came a re-incarnated Semiramis, now a goddess. The Babylonian Talmud refers to her as Ishtar, or Easter.

The forty days of Lent symbolize one day for each year of Tammuz' life. This period of time is celebrated in the "Christian" church by giving up something to mourn the death - of Tammuz, the son of the pagan goddess Semiramis!

Ezekiel 8:13,14 tells us what God thinks about any festival that recognizes Tammuz:

"The Lord said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they (the Israelites) do.

Then He brought me to the door of the gate of the Lord's house which was toward the north; and, behold, there sat women weeping for Tammuz."


As late as the 19th century, in Great Britain, at Beltan (or the 1st of May) a number of men and women assembled at an ancient Druidical circle of stones near Crieff, to participate in an ancient worship feast to Baal.

The festival of Pasch, or the Passover, was very early observed by many professing Christians, in commemoration of the death and resurrection of Christ, although it cannot be traced back as far as the Apostles. But Pasch was observed by Christians a full month before the festival of Ishtar was celebrated by the Pagans. In addition, the festival of Ishtar (Easter) now observed in churches is far different from the original festival of Pasch.

The amalgamation of the Christian Pasch, as observed in Britain by the Christians, and the Pagan Easter enforced by Rome, occurred by violence and bloodshed. But at last, the Festival of the Anglo-Saxon or Chaldean goddess, Ishtar, came to supersede that which had been held in honor of Christ.

"The hot cross buns of Good Friday, and the dyed eggs of Easter Sunday figured in the Chaldean rites just as they do today. The Œbuns,' known by the identical name, were used in the worship of the queen of heaven, the goddess Ishtar, as early as the days of Cecrops, the founder of Athens, that is, 1500 years BEFORE the Christian era. One species of sacred bread which used to be offered to the gods was called ŒBoun.'" Hislop, Two Babylons, pg 107.

"The children gather wood, the fathers kindle the fire, and the women knead their dough, to make cakes to the queen of heaven. Jeremiah 7:18

The hot cross buns are not now offered, but eaten instead, on the festival of Easter (Astarte - Ishtar).

"The origin of the Pasch (Passover) eggs is just as clear. The ancient Druids bore an egg as the sacred emblem of their order. In the mysteries of Bacchus, as celebrated in Athens, one part of the nocturnal ceremony consisted in the consecration of an egg. The hindu fables celebrate their mundane egg as of a golden color. In China, even as late as the 19th century, dyed or painted eggs were used during sacred festivals.

"In ancient times, eggs were used in the religious rites of the Egyptians and the Greeks, and were hung up for mystic purposes in their temples. . . The classic poets are full of the fable of the mystic egg of the Babylonians.

"The occult meaning of the mystic egg of Astarte had reference to the ark during the time of the flood, in which the whole human race was shut up, as the chick is enclosed in the egg before it is hatched. And of course, the egg also refers to birth, or creation.

"Though the deified queen, whom Astarte represented, had no actual existence till some centuries after the flood, yet through the doctrine of metampsychosis, which was firmly established in Babylon, it was easy for her worshippers to be made to believe that, in a previous incarnation, she had lived in the Antediluvian world and passed safely through the waters of the flood. The Roman Catholic Church then adopted this mystic egg of Astarte, and consecrated it as a symbol of Christ's resurrection." Ibid pg 109,110.

The Bible clearly tells us what God considers the memorial of Christ's death and resurrection. It is NOT the pagan celebration of Easter, in honor of the pagan god, Ishtar. It is BAPTISM:

"Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death?

Therefore we are buried with Him by baptism into death: that just as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.

"For if we have been united together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection:

"Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed (rendered inoperative), that henceforth we should not be slaves of sin." Romans 6:3-6

The memorial for Christ's death and resurrection is BAPTISM - - - NOT Easter!

There is NO doubt that Easter is a totally Pagan holiday.

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/holidays2.htm

werkersdag is ‘n kommunistiese dag en heidense dag

Traditional May Day celebrations

May Day is related to the Celtic festival of Beltane and the Germanic festival of Walpurgis Night. May Day falls exactly half a year from November 1, another cross-quarter day which is also associated with various northern European pagan and neopagan festivals such as Samhain. May Day marks the end of the unfarmable winter half of the year in the Northern hemisphere, and it has traditionally been an occasion for popular and often raucous celebrations.

As Europe became Christianized the pagan holidays lost their religious character and either changed into popular secular celebrations, as with May Day, or were merged with or replaced by new Christian holidays as with Christmas, Easter, Pentecost and All Saint's Day. In the twentieth century, many neopagans began reconstructing the old traditions and celebrating May Day as a pagan religious festival again.

Origins

The earliest May Day celebrations appeared in pre-Christian times, with the festival of Flora, the Roman Goddess of flowers, and the Walpurgis Night celebrations of the Germanic countries. It is also associated with the Gaelic Beltane. Many pagan celebrations were abandoned or Christianized during the process of conversion in Europe. A more secular version of May Day continues to be observed in Europe and America. In this form, May Day may be best known for its tradition of dancing the Maypole and crowning of the Queen of the May. Various Neopagan groups celebrate reconstructed (to varying degrees) versions of these customs on May 1st.

The day was a traditional summer holiday in many pre-Christian European pagan cultures. While February 1 was the first day of Spring, May 1 was the first day of summer; hence, the summer solstice on June 25 (now June 21) was Midsummer. In the Roman Catholic tradition, May is observed as Mary's month, and in these circles May Day is usually a celebration of the Blessed Virgin Mary. In this connection, in works of art, school skits, and so forth, Mary's head will often be adorned with flowers in a May crowning. Fading in popularity since the late 20th century is the giving of "May baskets," small baskets of sweets and/or flowers, usually left anonymously on neighbours' doorsteps.[2]

http://en.wikipedia.org/wiki/May_Day

jeugdag,

International Youth Day (IYD) is an awareness day designated by the United Nations. The first IYD was on 12 August 2000. As with other political awareness days, such as Earth Day, the purpose of the day is to draw attention to a given set of cultural and legal issues surrounding an endangered demographic.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Youth_Day

Vandat die NWO in SA gevbestig is met die satanistiese menseretewet, is die ouer gestroop van outoriteit oor sy kind, en is die kind totaal oorgelaat in die hande van bedrog oor regte vir kinders. Ons skoolkurrikulum is vervang met OBE (Outcome Based Education) wat ‘n geslag van ongeletterdes agtergelaat het. Hierdie nuwe geslag, die Malema-geslag is uiters obstreperous, uitdagend, vol haat en nydigheid, materialisties, immoreel, totaal verslaaf aan gode (bonatuurlike onrein geeste) in sportshelde, sanghelde, musiekhelde, pornografielhelde, dwelmhelde, geweldenaarshelde, moviehelde, ens., ens.

Die konsep agter jeugdag is om die gebod: ‘eer jou vader en jou moeder’ tersyde te stel.

menseregtedag,

Om menseregtedag te verstaan moet ons eerder kyk na ‘human-rights-day’ = homo sapeins-rights-day’
Homo erectus begin in Eden toe die dier die adam-vrou verkrag het en die vloek uitgespreek is: “vervloek is jy onder al die diere’. Gen 3:14. Hierdie verbastering het genetiese defekte meegebring wat almal doodmaak. Om die vloek te vernietig moet almal in die Bloedverbond tree, maar die kind van Nachash, Kain het dit verwerp en nog ‘n vloek is gegee weens sy gewelddadigheid en plaasmoord:
En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; ‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. [Génesis 4:10-12]

Logies gesproke: As jy nie ‘n goeie oes uit jou grond kan kry nie, kan jy nie die volk voed nie en bly almal arm. As jy nomadies is, kan jy nie konglomereer nie, en kan jy nie onderrig en opvoeding ervaar nie en kennis bring welvaart. As jy nomadies is, kan jy nie konstrueer nie en is jy gedoem om in tydelike tente, igloos, tepees, takhuise, strooise, shacks, kayas, ens te bly en kan jou kinders nooit handvaardig opgelei word nie. Dit veroorsaak armoede en onkunde en dit lei tot vroee seks en kleintjies en hoe meer kleintjies verwek word, hoe armder word die gemeenskap want die per kapita inkomste word kleiner.

Human Rights Day is celebrated annually across the world on 10 December.

The date was chosen to honor the United Nations General Assembly's adoption and proclamation, on 10 December 1948, of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the first global enunciation of human rights. The formal establishment of Human Rights Day occurred at the 317th Plenary Meeting of the General Assembly on 4 December 1950, when the General Assembly declared resolution 423(V), inviting all member states and any other interested organizations to celebrate the day as they saw fit.[1][2]

The theme for 2006 was the struggle against poverty, taking it as a human rights issue. Several statements were released on that occasion, including the one issued by 37 United Nations Special Procedures mandate holders “Today, poverty prevails as the gravest human rights challenge in the world. Combating poverty, deprivation and exclusion is not a matter of charity, and it does not depend on how rich a country is. By tackling poverty as a matter of human rights obligation, the world will have a better chance of abolishing this scourge in our lifetime....Poverty eradication is an achievable goal. “
—UN High Commissioner for Human Rights Louise Arbour, 10 December 2006

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Day

Lees u wat daar staan? ‘abolishing this scourge in our lifetime’ Hierdie is ‘n direkte aanslag op הוהי se vervloeking: ‘As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie.’

Hoekom kleef die vloek van הוהי? Is הוהי nie die Bron van Liefde nie? Beslis ja, maar die Gebod verbied baster voortplanting want dit bevorder haat: “Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, הוהי Elohim, is ‘n jaloerse El wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou. [Eksodus 20:5-6]

Om הוהי lief te hê, is om jou gesin te beplan en die normes van lewe, eienaarskap, huwelik, eerlikheid en tevredenheid te bevorder, en dit is presies die teenoorgestelde wat die NWO en die menseregtewet ons kinders vandag op die skool leer. Direk in opposisie met הוהי net om HOM te terg. Ons kinders word geleer met vry kondome, aborsie, fornikasie, saambly, een-ouer-gesin, vroue-bemagtiging, disinformasie, (evolusie versus skepping), eise vir hoër lone vir minder werk, vry kos, vry behuising, vry medies, vry elektrisiteit, vry skool, vry alles. Dit is human-rights wat eintlik homo sapiens of aapmensregte is want dit is duidelik dat הוהי net vir die Kinders van Yisrael gekom het.

Human Rights het die Tien Gebooie vervang, en die dier se kinders regeer nou oor הוהי se kinders.

‘En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.’ Op 13:3.

vrouedag,

Vrouedag is om הוהי regtig uit te daag en te beledig en te verneder, en niks anders nie.

En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en apartheid, met ingetoënheid. [1 Timótheüs 2:14-15] . . . . Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. 1Pe 3:1

Die hele betog van die VROUEDAG is om die vrou uit die huis in die industrie te kry en om die gesin op te breek en om die vrou te bemagtig om oor die man te heers en die man onderdanig aan die vrou te maak.

http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/vrouebemagtiging-1313112101

erfenisdag,

Die eerste Erfenisdag was op 24 September 1995.

Erfenisdag gaan egter nie net oor die eie kulture van afsonderlike groepe nie, maar veelal ook oor uitreiking oor die verskillende kultuurgrense heen. Elemente van nasionale eenheid, nasiebou, versoening en landspatriotisme moet dus benadruk word.

Die doel is ook om veral die jeug aan te moedig om Suid-Afrikaners se gedeelde erfenis in ere te hou.

Erfenis is al omskryf as "dit wat ons geërf het: die somtotaal van die natuurlewe en natuurskoon, plekke van wetenskaplike of geskiedkundige belang, nasionale monumente, historiese geboue, kunswerke, literatuur, musiekstukke, mondelinge tradisies en museumversamelings saam met hul dokumentasie."

As sodanig staan dit ook nie los van die politieke verlede van ons land nie. Soos oud-pres. Mandela op die tweede Erfenisdag in 1996 in ’n toespraak gesê het: "As ons nasie inderdaad soos die spreekwoordelike feniks uit die as van verdeling en konflik moet verrys, moet ons erkenning gee aan diegene wie se onbaatsugtige werke en talente toegewy was aan hierdie doelwit van ’n nie-rassige demokrasie."

http://www.mieliestronk.com/savaksie.html

U moet mooi lees wat hier aan die gang is, want dit is suiwer satanisme, wat bitter min mense raaksien.

Let us consider that wonderful sign [of the resurrection] which takes place in Eastern lands, that is, in Arabia and the countries round about. There is a certain bird which is called a phoenix. This is the only one of its kind, and lives five hundred years. And when the time of its dissolution draws near that it must die, it builds itself a nest of frankincense, and myrrh, and other spices, into which, when the time is fulfilled, it enters and dies. But as the flesh decays a certain kind of worm is produced, which, being nourished by the juices of the dead bird, brings forth feathers. Then, when it has acquired strength, it takes up that nest in which are the bones of its parent, and bearing these it passes from the land of Arabia into Egypt, to the city called Heliopolis. And, in open day, flying in the sight of all men, it places them on the altar of the sun, and having done this, hastens back to its former abode. The priests then inspect the registers of the dates, and find that it has returned exactly as the five hundredth year was completed.

Kyk hoe vertaal die kerkbybelvertalers Job 29:18 So het ek dan gedink: By my nes sal ek die asem uitblaas, en soos die feniks my dae vermenigvuldig.

Feniks is niks en niemand anders as Satan nie. Satan is vermoedelik tydens die Noag Vloed in die ekrn van die Aarde opgesluit, en word weer vir vyf maande vrygelaat. [Op 9] en hy hoort by die ander onrein geeste en is self die agste: Opn 17:11 En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.

As ons verder lees sien ons dat dit die NWO is met een doel om teen die LAM in konfrontasie te kom:

En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. [Openbaring 17:12-14]

Stadig maar seker word adam-kinders vervang in regerings met homo sapiens (diermense) vgl. Mandela, Obama, Mugabe, Sam Njoma, et al.

Alles wat erflatings van die Blanke is, word stelselmatig verwyder: standbeelde, straat en publikeplekname, plase, besighede, godsdiensdae, skoolnormes, ens., ens.

Die aksent is nou om STRUGGLE-MEMORABLIA as erfernisdag te onoreer en vereer. Die ander ou se kinders word vereer en הוהי se kinders is uitgeskuif.

versoensdag,

16 DESEMBER is tradisioneel deur Afrikaners eers as Dingaansdag en later as Geloftedag gedenk, in navolging van die gelofte wat ’n groep Voortrekkers aan God afgelê het voordat hulle op daardie dag in 1838 ’n Zoeloemag in die Slag by Bloedrivier in die teenswoordige KwaZulu-Natal verslaan het. Hulle sou naamlik, as hulle die oorwinning sou behaal, daardie dag in ere hou soos ’n Sondag en dit aan hul nasate opdra om dieselfde te doen. Geloftedag as vakansiedag was dus ononderhandelbaar vir baie Afrikaners.

ANC-aktiviste het egter op hul beurt 16 Desember onthou as die dag in 1961 toe die ANC sy soldate begin bewapen het om apartheid omver te werp.

http://www.mieliestronk.com/savaksie.html

16 Desember 1838 was die Nuwe Verbond gesluit met הוהי. Dit het verdwyn en is vervang met die NWO versoendag wat impliseer dat ons (Blankes) moet versoen met Satan deur die Verbond te breek.

Let op dat die skrywer van bogenoemde artikel die kinders moedswillig mislei met die dag as SONDAG te eer. Dit is bedrog; dit was onderneem om die dag as SABBAT te eer.

kersfees,

"No such festival as Christmas was ever heard of until the THIRD century, and not until the FOURTH century was far advanced did it gain much observance.

"Long before the fourth century, and long before the Christian era itself, a festival was celebrated among the HEATHEN, at that precise time of the year, in honor oft the birth of the son of the Babylonian queen of heaven; and it may fairly be presumed that, in order to conciliate the heathen, and to swell the number of the nominal adherents of Christianity, the same festival was adopted by the Roman Church, giving it only the name of Christ. This tendency on the part of Christians to meet Paganism half-way was very early developed." Ibid, pg 93

It is beyond doubt that Christmas was originally a pagan festival. The time of the year and the ceremonies with which it is still celebrated, prove its origin.

Isis, the Egyptian title for the "queen of heaven," gave birth to a son at this very time, about the time of the winter solstice. The term "Yule" is the Chaldee (Babylonian) name for "infant" or "little child."

This pagan festival not only commemorated the figurative birthday of the sun in the renewal of its course, but it also was celebrated (on December 24) among the Sabeans of Arabia, as the birthday of the "Lord Moon."

In Babylon, where the sun (Baal) was the object of worship, Tammuz was considered the incarnation of the Sun.

"In the Hindu mythology, which is admitted to be essentially Babylonian, this comes out very distinctly. There, Surya, or the Sun, is represented as being incarnate, and born for the purpose of subduing the enemies of the gods, who without such a birth, could not have been subdued." Ibid pg 96

There are many other Christmas counterparts of the Babylonian winter solstice festival, such as: 1) candles lighted on Christmas eve and used throughout the festival season were equally lighted by the Pagans on the eve of the festival of the Babylonian god, to do honor to him, 2) the Christmas tree was equally common in Pagan Rome and Pagan Egypt. In Egypt that tree was the palm tree; in Rome it was the fir. The tree denoted the Pagan Messiah.

"The mother of Adonis, the Sun God and great mediatorial divinity, was mystically said to have been changed into a tree, and when in that state to have brought forth her divine son. If the mother was a tree, the son must have been recognized as the ŒMan of the branch." Ibid pg 97

The Yule log was considered the dead stock of Nimrod (or Tammuz, depending on the specific nation involved), deified as the sun god, but cut down by his enemies; the Christmas tree is Nimrod revived - the slain god come to life again.

The Yule occultic colors are red and green.

The mistletoe branch symbolized "the man, the branch" and was regarded as a divine branch - a corrupt Babylonian representation of the true Messiah. Both mistletoe and holly were considered fertility plants by the pagans.

"Babylon was, at that time, the center of the civilized world; and thus Paganism, corrupting the Divine symbol as it ever has done, had opportunities of sending forth its debased counterfeit of the truth to all the ends of the earth, through the Mysteries that were affiliated with the great central system in Babylon."
Ibid pg 99

The story of the death of Adonis, also known as Tammuz, involved a fatal wound from the tusk of a boar when Tammuz was 40 years old. That is why a boar was sacrificed on this Pagan holiday. Even today, a Christmas ham is a traditional favorite of many.

"According to a Roman almanac, The Christian festival of Christmas was celebrated in Rome by A.D. 336. During the 4th century the celebration of Christ's birth on December 25 was gradually adopted by most Eastern churches. In Jerusalem, opposition to Christmas lasted longer, but it was subsequently accepted.

"The traditional customs connected with Christmas have developed from several sources as a result of the coincidence of the celebration of the birth of Christ with the pagan agricultural and solar observances at mid-winter. December 25 was regarded as the birthdate of the Iranian mystery god Mithra, the Sun of Righteousness. . . The ecclesiastical calendar retains numerous remnants of pre-Christian festivals—notably Christmas, which blends elements including both the feast of the Saturnalia and the birthday of the god Mithra." Encyclopedia Britannica, 1976 edition; Micropedia II, pg 903, Macropedia 15, pg 1063.

The much-loved hero of Christmas, Santa Claus, [Sint Nikolas verg. Nikolaite [Openbaring 2:6] Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat. [Openbaring 2:15] So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat.] who "knows when you are sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good" and who can circumnavigate the globe in one night, is nothing more than the Winter stag god, the god of the hunt, a "take-off" on the true God of heaven, who is omnipresent (everywhere at once), omniscient (knows all), and omnipotent (all powerful).

Santa (Satan) has Eight Reindeer. Reindeer are symbolic of the Pagan Stag god. The number 8 is the number for a new beginning, and, when laid on its side, is the occultic symbol for Infinity.

There can be no doubt that the Pagan festival of the winter solstice—in other words, Christmas—was held in honor of the birth of the Babylonian Messiah.

The prophet Ezekiel is told by God to:

"Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they (the Israelites) do.

"Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house (the Temple) which was toward the north; and behold, there sat women weeping for Tammuz (A Sumerian fertility god similar to the Greek god, Adonis)." Ezekiel 8:14

December 25 was also the Day of Saturnalia, a celebration dedicated to the Chief god, Saturn, during which time there was much drinking, many banquets, and presents were exchanged.

God is very clear in his directives against the celebration of this Pagan holiday that Christians now universally celebrate as Christmas. God calls this an abomination! Christians celebrate December 25th blindly believe they are honoring the birth of Jesus, when they are in reality honoring the Pagan god Tammuz.

In Jeremiah 10:1-4, we read:

"Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel:

"Thus saith the Lord, ŒLearn NOT the way of the heathen, and be NOT dismayed at the signs of heaven (the queen of heaven, Isis, worshiped by the heathen), for the heathen are dismayed at them.

"For the customs of the people are futile: for one cuts a tree out of the forest, the work of the hands of the workman, with the ax.

"They decorate it with silver and with gold; they fasten it with nails and with hammers, that it move not."

There could be NO more specific description of a present-day Christmas, than this.

God says, "DON'T do it. This is Paganism!"

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/holidays2.htm

welwillendheidsdag.

Welwillendheidsdag (26 Desember)

HIERDIE dag het vroeër as Tweede Kersdag en, in Engels, Boxing Day bekend gestaan, letterlik vanweë ’n ou Engelandse gebruik waarvolgens werknemers Christmas boxes of geskenke aan hul werkers gegee het. Onder sy nuwe naam beklemtoon dit vandag die toegeneentheid en liefde wat in die Kersboodskap vervat is—iets wat so nodig is onder alle mense en bevolkingsgroepe in ons jong demokrasie.

http://www.mieliestronk.com/savaksie.html

The day after Christmas was also the traditional day on which the aristocracy distributed presents (boxes) to servants and employees — a sort of institutionalized Christmas-bonus party. The servants returned home, opened their boxes and had a second Christmas on what became known as Boxing Day. Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1868711,00.html#ixzz1W0w9V3ST

Wat is werklik agter hierdie ‘geskenkpakkies’?

Kinders word geleer om vir Vader Krismis briefies te skryf vir presentjies. Vader Krismis is niemand anders as die vuurrooi draak van Openbaring 12 nie. Ouers moedig hulle kinders dus aan om hierdie draak in hulle huis in hulle kinders se kamers in te bring. Wat ‘n gruwel is dit nie?

Terug na Jesaja se profesie

En as julle jul hande uitbrei, bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed.

My respons: Dit is algemene gebruik vir satanisme om iemand te kry om hande in die lug op bevel te steek want dan is die persoon onder die geesmag wat hom manipuleer. In godsdiens word hierdie gestikulasie al meer en meer beoefen. Wat se הוהי daaroor? “bedek Ek my oë vir julle!”

Hierdie langdradige gebedsherhaling: “bedek Ek my oë vir julle!”

Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.

Geen Kerk of Christen kan Bybel bewys dat die Tiendes aan die Kerk gegee moet word nie. Dit moet vir weduwees en weeskinders en andere gaan, maar die kerk beroof die mense van kos en verblyf.

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê הוהי: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.

Die opdrag was om te bekeer en te laat doop en die Gebooie te onderhou en dit is presies wat die kerk nie doen nie. Nou is HY redelik en doen ‘n uitnodigingsberoep om tot bekerking te kom en deur die doop die sondes af te was tot redding van die mens:

wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van הוהי een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is; waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot הוהי om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Yahshua Mashiach wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van הוהי is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is. [1 Petrus 3:20-22]

Wat red ons uit sonde? “die doop, ons nou ook red” Doen die kerk dit? Nee, hulle maak die merk op die voorhoof: “En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van הוהי wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die qodesh engele en voor die Lam. [Openbaring 14:9-10]

Wie maak hulle doop, die met die merk op die voorhoof? הוהי die LAM.

Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word; want die mond van הוהי het dit gespreek. Ag, hoe het die getroue vesting ‘n hoer geword! Dit was vol reg, geregtigheid het daarin vernag—en nou moordenaars! Jou silwer het skuim geword; jou wyn is vervals met water. Jou vorste is opstandelinge en metgeselle van diewe; elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Daarom spreek הוהי van die leërskare, die Magtige van Yisrael: o Wee, Ek sal vir My voldoening verskaf van my teëstanders en My wreek op my vyande! [Jesaja 1:13-24]

Liewe leser. Neem kennis van ernstige wwarskuwings.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

"thingymagicky" = הוהי
KOMMENTAAR

Artikels Titel: Nee, dit is nie vir my die moeite werd om "thingymagicky" te volg nie. AardigeAfrikaner


Hoekom nie? Omdat die wat dit wel die moeite werd vind net die goeters wat in die god se boeke geskryf staan kan glo moet ek my noodwendig daartoe wend. Instede van die hele boek of elke hoofstuk in konteks weergee gaan ek hier en daar versies aanhaal wat my agenda pas, soos die hedendaagse mode dikteer.

Exodus 4:

21: En die HERE sê vir Moses: Nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat Ek in jou mag gestel het. Maar Ék sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie.

"thingymagicky" = הוהי

MY RESPONS

Hierdie respons is op AardigeAfrikaner se reaksie op ‘n artikel wat onder die titel “Is dit die moeite werd om הוהי te volg?” AardigeAfrikaner het egter nie sy kommentaar daar geplaas nie, maar afsonderlik onder ‘n ander titel: ‘Nee, dit is nie vir my die moeite werd om "thingymagicky" te volg nie.’ Hierdie respeons word dus as respons op die artikel van AardigeAfrikaner geplaas, maar ook as afsonderlike nuwe artikel om die blootstelling te vergroot, want ek dink, in my opinie, dat baie soortgelyke misverstande oor הוהי bestaan. Lees gerus eers die twee bogenoemde artikels, en hierdie artikel sal logies wees oor die argumente en bespreking.

In die eerste plek; kom ons kyk of dit reg vertaal is:

הוהי H3068 said H559 unto H413 Moses, H4872 Go H1980 return H7725 to Egypt, H4714 see H7200 that you do H6213 all H3605 signs H4159 before H6440 Pharaoh, H6547 which H834 I have put H7760 in your hand H3027 myself. H589 Obstinate H2388 (is) his H853 heart, H3820 not H3808 let H853 the people H5971 go. H7971 Say H559 unto H413 Pharaoh, H6547 Thus H3541 saith H559 הוהי, H3068 Yisrael H3478 is my son, H1121 even my firstborn: H1060 [Eksodus 4:21-22]

הוהי sê vir Moses: Gaan terug (na) Egipte. Wys al die tekens vir Farao, wat Ek myself in jou hand sit. Hardvogtig is sy hart. Sal nie die volk laat gaan nie. Sê vir Farao: So spreek הוהי: ‘Yisrael is my seun, my eersgeborene.’

Jy kan self die ondersoek en analise doen en sien hoe die kerkbybelvertalers, die woorde omdraai om die teenoorgestelde te laat beteken.

Jy sal nou begin verstaan hoekom ek so te velde trek teen die gekorrupteerde kerkbybelvertalings en die bedrog wat die kerk leraars aan die mense verkondig. Hulle is blatant oneerlik. As ek, ‘n absolute leek, kan ondersoek instel en agterkom hoe hulle ons bedrieg met vertaling, dan hoeveel te meer moes hule dit nie agtergekom het nie?

Nie te min, kom ons kyk na die bedoeling in hierdie gesprek:

vers 21: ‘al die tekens’

הוהי verskyn aan Moses, voordat hy uit Midië is, of op pad na Egipte, ons weet nie. הוהי gee inligting, voorafverwagting, wat Moses te wagte kan wees in Egipte, om op sy hoede te wees.

Ek wil eers net so ‘n bietjie afdwaal, om iets baie belangrik te verduidelik.

הוהי is die Vader en Seun en Gees.

Die Seun is EL, en Hy is saam, in die Gees, met Yisrael, vanaf Adam, al, en is in absolute geloof in die toekoms van die Aarde en sy aardbewoners se gedrag en rebellie, want HY weet Satan is die rebel wat almal beïnvloed om teen הוהי op te tree. EL het nie voorafkennis nie, en moet net soos ek en jy, mense se gedrag leer ken en leer ‘lees’ om redelik te kan bepaal hoe hulle gaan reageer. Al die voorafkennis, wat gegee is deur die profete, was vir almal se insig, ook die Faraos van die wêreld. Dit was so tot Messias, toe word Messias die Groot Profeet, wat Openbaring aan ons gegee het, want HY het al die voorafkennis van die sondes op HOM geneem en dit gekoop en betaal; so HY is regmatige eienaar van die kennis van Goed en Kwaad.

Toe was die Ou Testament alreeds geskryf an nie verander word nie! Hier is die bewys:

Nadat הוהי baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees? En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van הוהי moet Hom aanbid. En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme; maar van die Seun: U troon, o הוהי, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer; U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o הוהי, u הוהי U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle; en: U, הוהי het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ‘n kleed verslyt, en soos ‘n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie? [Hebreërs 1:1-14]

‘totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete’

Die vyandskap is nie הוהי teen die Faraos nie, maar die Faraos teen הוהי. Die stryd is ‘n kosmologiese stryd tussen die Mag van Goed, הוהי, en die Mag van Rebellie, Satan.

‘Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees?’

EL is YAHH הוהי, se Seun, en Hy het Sy Seun in die wêreld gestuur om almal te probeer lei na geregtigheid. Maar הוהי het nie die reg om enigiemand se wil te beïnvloed nie, en daarom is dit onlogies om te glo dat הוהי Farao se hart ‘moedswillig’ onontvanklik te maak vir oortuiging. Wat הוהי wel weet is dat die gees of geeste in Farao, van Satan se geeste is en hulle is permanent rebelle wat absoluut in oorlog is met die Seun EL; daarom is die geveg, spreekwoordelik, tussen gelyke magte: Satan se gees teen הוהי se Gees.

‘die Eersgeborene in die wêreld’

EL is die Eersgeborene van YAHH הוהי en Adam is die eersgeborene van EL. Ons is van Sy saad. Ons is Kinders van הוהי, maar al die ander nasies is kinders van Nachash, die slang, die draak, die Satan. [Op 12]

Die eersgeborene kind op Aarde deur Chavvah was Kain en dit was Nachash se kind Kain, wat dadelik weer in rebellie was, omdat die gees in hom ‘n onrein gees van Satan was. Wat was sy doel? Om die kind van Adam by Chavvah, te vermoor, hopend dat die geslagslyn van Adam, totaal vernietig is, maar die geslagslyn is voortgesit deur Set. Toe het die seuns van Kain, nou geneties vermeng met Satan, met diere en met die mooi dogters van adam (die ras) vermeng en is gedrogte as reuse verwek. [Lees dit in Genesis 6.]

Weer is die kinders van Satan beperk tot die een enkele paar diensknegte aan boord vir Noag en weer kom Satan en kry dit reg om Noag te vermeng met die diensmeisie en weer word die baster Kanaan vervloek.

Die punt wat ek wil maak is dat daar ‘n ewige stryd was om die eersgeborene en dit was Farao se doel.

Al die eersgeborenes in Egipte was Farao se kinders en selfs sommige diere het onder hierdie gruwel deurgeloop want die onrein geste het deur diere tot die volk (Egiptenare) gepraat en daarom al die monumente. Ek weet, ek was self in Egipte om hierdie gedrogte te sien. Dit is hierdie rede dat הוהי dit op die ou einde as regspraak, geen opsie gehad het om die basterkinders van Farao te vernietig nie want הוהי het ‘n verbond met alle vlees na Noag gemaak sodat hulle nie weer vermeng sal word nie en al die skuldige geeste, is in die kern van die Aarde opgesluit, as gevolg van hierdie tweede arrogante uitdaging en wederstrewigheid teenoor הוהי.

Want as הוהי die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel (kern van die Aarde) gewerp en aan kettings (ingeperk) van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van wettelose mense gebring het; en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms wetteloos sou wees; en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense; want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke— הוהי weet om die gehoorsames uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag.

Satan se groot verleiding is op die seksuele: engele met mense; engele met mans (sodomie); engele met diere (homo sapiens); engele met engele. Let op dat hierdie gruwels vir ons gegee is as voorbeelde vir verdelging. Hoekom dan, hardloop almal agter menseregte aan, waar homoseksualiteit en sodomie en lesbies en fornikasie en aborsie en wie weet nog wat, aanvaar as mense regte, en dit eis? Dit is alles lasterlik.

Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by הוהי voorbring nie. Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag ‘n genot; hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met julle saamsmul; met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ‘n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. [2 Petrus 2:4-14]

Terug na Moses en die Farao

vers 21: ‘al die tekens’

Hier word nie net verwys na die drie tekens van verse 2-9 nie, maar na die tien tekens wat uiteindelik sal volg, as Farao absoluut weier om gehoorsaam te wees.

‘Hardvogtig is sy hart’

Daar het nooit gestaan הוהי sal Farao se hart verhard nie; dis ‘n kerkvertalingsfout! Dis ‘n bedrog!

Die hardheid van Farao, is sy eie vrye wilsbesluit en keuse, net soos die gelykenis van die saad.

Herhaaldelik word almal, ek en jy ook, gewaarsku om ontvanklik te word vir die Gees van liefde en waarheid en reinheid, maar dit is nie afdwingbaar nie, en is totaal afhanklik van elkeen van ons se persoonlike keuse. LIG het in die wêreld gekom deur die Seun, maar soos in Sy dae, skreeu almal: Ons koning is die keiser. Die wêreld verkies vandag die Farao van ons tyd, die Obamas en die Mandelas en die Mugabes, ens. הוהי is magteloos oor hulle keuse; HY kan niks doen nie; dis elkeen se eie keuse!

Selfs die heidene het gesien en geweet dat Farao onnodig hardvogtig en rebels is:

Waarom tog sal julle jul hart verhard soos die Egiptenaars en Farao hulle hart verhard het? Het hulle hul nie losgelaat om weg te trek toe Hy hulle sy mag laat voel het nie? [1 Samuel 6:6]

Die WOORD weerspreek homself nooit en dit is duidelik dat dit Farao se eie keuse was.

הוהי het geen behae in leiding of dood of die bose nie, maar wil eerder begeer dat almal tot bekering kom en gered word.

Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek הוהי, gewis, Ek het geen behae in die dood van die wettelose nie, maar daarin dat die wettelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Yisrael? En jy, adamkind, [H120] sê aan die kinders van jou volk: Die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortreding nie; en aangaande die wetteloosheid van die wettelose, hy sal daardeur nie struikel op die dag as hy hom van sy wetteloosheid bekeer nie; en die regverdige sal deur sy geregtigheid nie kan lewe op die dag as hy sondig nie. As Ek aan die regverdige sê dat hy sekerlik sal lewe, en hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg, dan sal aan al sy geregtighede nie gedink word nie, maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy sterwe. En as Ek aan die wettelose sê: Jy sal sekerlik sterwe—en hy hom van sy sonde bekeer, en reg en geregtigheid doen— gee die wettelose die pand terug, vergoed hy wat geroof is, wandel hy in die insettinge van die lewe, sodat hy geen onreg doen nie—dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy sondes wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie; hy het reg en geregtigheid gedoen, hy sal sekerlik lewe. Maar die kinders van jou volk sê: Die weg van הוהי is nie reg nie, terwyl tog hulle eie weg nie reg is nie. As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, dan sal hy ten gevolge daarvan sterwe. En as die wettelose hom bekeer van sy wetteloosheid en reg en geregtigheid doen, dan sal hy ten gevolge daarvan lewe. Tog sê julle: Die weg van הוהי is nie reg nie. Ek sal julle oordeel, elkeen volgens sy weë, o huis van Yisrael! [Eségiël 33:11-20]

Want dit is goed en aangenaam voor הוהי, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een הוהי en een Middelaar tussen הוהי en die mense, die adam (ras) Messias עשוהי, wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, [1 Timótheüs 2:3-6]

הוהי vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van הוהי sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. [2 Petrus 3:9-10]

הוהי is goed vir almal, gehoorsame sowel as wettelose:

. . . . . sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. [Matthéüs 5:45]

Die wat sag van hart is, luister en hoor en doen dan wat reg is om reg te maak, maar die wat hard is van hart, word nog meer obstinaat en hardkoppig om hulle eie kop te volg en vir hulle kan jy niks doen nie.

Los hulle laat hulle gaan! Draai om en skop die stof van jou skoene af en kies ‘n ander pad om hulle te vermy!

Vers 22: ‘ Sê vir Farao: So spreek הוהי: ‘Yisrael is my seun, my eersgeborene.’

Farao weet baie goed wat hier gesê word! Hy verstaan die taal. Hy weet ook dat die magte hier betrokke is hoër magte; magte van die bonatuurlike wesens. Elke Farao het homself erken as half mens half god, of half mense gene en half bonatuurlike geeswese gene en daarom het Farao homself as die seun van die son-gad Amen-Ra gesien en erken. Dit is hoekom so baie hiërogliewe geskryf is oor die son-god en so baie monumente en prente van die son-god Satan gemaak is; die bekende draak in Openabaring 13 wat deur die hele wêreld vandag, derduisende jare later, aanbid. Mense se harte is hard en hulle koppe is klip.

AardigeAfrikaner jy gaan verder:

23: Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.

Moses se god beplan om Farao se hart te verhard sodat hy nie sy eersgebore seun, Yisrael, sal laat wegtrek uit Egipte nie. Die god is dus volgens die skrywer van Exodus in staat daartoe om Farao se hart te verhard met die plan om sodoende eers vir Farao te kan wys hoe goed hy Moses kan laat toor en deur Farao se seun te vermoor. As ek hy was het ek sommer net vir Farao oortuig sonder al die bangmakery deur die wreedhede wat later volg maar hy het seker maar vergeet dat hy dit ook kon doen, of het hy dalk 'n ander, verskuilde agenda gehad?

MY RESPONS

Ek hoop ek kon jou oortuig dat dit nie so is soos jy aflei nie?

2: Maar Farao antwoord: Wie is הוהי na wie se stem ek moet luister om Yisrael te laat trek? Ek ken הוהי nie, en ek sal Yisrael ook nie laat trek nie.

Ons moet darem redelik wees met ou Farao, want hy het werklik nie geweet wie die הוהי is nie.

Moses en die hele volk Yisrael het nie geweet wat Sy Naam is nie. Dit is dus logies dat Farao הוהי sal uitdaag.

Hierop het Moses tot Elohim gespreek: Maar as ek by die kinders van Yisrael kom en aan hulle sê: Die Elohim van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord? En Elohim [EL] sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Yisrael antwoord: EK IS het my na julle gestuur. [Eksodus 3:13-14 AOV]

Kom ons kyk na die regte Naam:

ELOHIM H430 sê H559 ook H5750 aan H413 Moses, H4872 So H3541 sê H559 aan H413 (die) kinders H1121 (van) Yisrael, H3478 הוהי [הוהי = YaHoVaH] H3068 ELOHIM H430 Vader H1 Elohim H430 van Abraham, H85 Elohim H430 (van) Isak, H3327 Elohim H430 (van) Jacob, H3290 my gestuur H7971 na julle H413 DIT H2088 is my NAAM H8034 VIR EWIG, H5769 DIT H2088 is my GEDENKNAAM H2143 VIR ALLE GENERASIES H1755 GENERASIES H1755 [Eksodus 3:15]

SY NAAM IS הוהי ELOHIM en dit is onhandelbaar, onveranderbaar en onvernietigbaar.

Opn 19:12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. . . . En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van הוהי. . . . Opn 2:17 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

‘‘n nuwe naam’

In die WOORD is elke persoon se naam representief van sy eie karakter, sy siel-spesifikasie, maar ons almal het verkeerde name en meesal vernoem na die gode, die onrein geeste, en wanneer ons in Sy Stad ingaan, kry ons ‘n nuwe paspoort met ‘n nuwe naam wat ons karakter aan almal gee. Ons nuwe karakter is gevorm na die perfekte karakter van הוהי .

En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid; en jy sal met ‘n nuwe naam genoem word wat die mond van הוהי sal noem. En jy sal ‘n sierlike kroon wees in die hand van הוהי en ‘n koninklike tulband in die hand van הוהי. Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude; want הוהי het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees. [Jesaja 62:2-4] . . . . Maar sy knegte sal Hy noem met ‘n ander naam, sodat hy wat homself seën in die land, hom sal seën by הוהי van waarheid; en hy wat sweer in die land, sal sweer by הוהי van waarheid, omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge vir my oë. Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. [Jesaja 65:15-17] . . . . Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van הוהי maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van הוהי skrywe en die naam van die stad van הוהי, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van הוהי neerdaal, en my nuwe Naam. [Openbaring 3:11-12]

Pharaoh is a title used in many modern discussions of the ancient Egyptian rulers of all periods.[1] The title originates in the term ‘’pr-aa’’ which means ‘’great house’’ and describes the royal palace. The title of Pharaoh started being used for the king during the New Kingdom, specifically during the middle of the eighteenth dynasty.[2] For simplification, however, there is a general acceptance amongst modern writers to use the term to relate to all periods.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh

Wat hier nie gesê word nie is dat Farao se pa ‘n bonatuurlike wese is en omdat hulle uitgeskop is uit die hemel realme en nou die koningskap by Adam ontneem het, was Satan en sy engele oortuig dat hulle nou ‘n nuwe Koningshuis kan skep wat onvernietigbaar is want daar is geen dood op bonatuurlike wesens nie.

Farao se heerskappy het voor die vloed begin en baie monumente in Egipte bewys dit dat hierdie strukture voor Noag al bestaan het. Die piramides en die sfinks was byvoorbeeld toe onder die sand tot in Napoleon se tyd toe dit eers oopgekrap is en nog steeds besig om oopgekrap te word. Die groot wind van Noag se tyd, het alles onder die sand toegewaai.

En הוהי het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en הוהי het ‘n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. [Génesis 8:1]

Die ou Faraos voor Noag het nie besef dat hulle gevang en in die oneindige put in die kern van die Aarde opgesluit gaan word nie. Na Noag het die spul weer van vooraf aangegaan asof niks gebeur het nie; hulle het הוהי geignoreer:

In dié dae was die reuse op die aarde, EN OOK DAARNA, toe die seuns van elohim (bonatuurlike wesens) by die dogters van die adam [H120] ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges (verkragters) uit die ou tyd, die manne van naam. Toe הוהי sien dat die boosheid van die adam [H120] op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit הוהי berou dat Hy die adam [H120] op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. [Génesis 6:4-6]

‘die manne van naam’

Al die elohim, die bonatuurlike wesens is genaam deur הוהי self, en hulle name sal nooit verdwyn nie. Hulle is dus verewig as die vaders van die baie nasies, soos ons hulle vandag nog ken hier op aarde.

Toe Farao vra: “Wie is הוהי?” het hy regtig nog nooit die Naam gehoor nie, want selfs Moses het dit maar onlangs gehoor. Farao het homself superieur geag bo hierdie nuwe god. Sy, Farao, se voorouers het hierdie spul Yisraeliete as slawe gemaak vir 400 jaar en niemand het ooit iets van הוהי gesê nie! Waarom nou en waar kom dit dan nou vandaan? Hierdie god het vir 400 nie notisie genem van die spul Yisraeliete nie, hoekom nou ewe skielik?

Maar. En dit sien min mense raak, die gees of geeste in die Faraos, het goed geweet wie הוהי is, en dit maak ‘n verskil en dit is die rede hoekom הוהי die geeste na die vloed in die kern van die aarde ingeperk het: Hulle het baie goed geweet wat hulle doen.

Nou is dit na die vloed en weer oortree die geeste en weer keer hulle nie vir Farao nie en wat nog erger is, is die efit dat hulle hulle bonatuurlike kragte in kompetisie met הוהי se krag aan Farao vertoon.

Efs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.


Moses was nog self die ander probleem ook nog gewees, want Moses was as kind en jong man tot op 40 in die paleis en was goed opgelei en het die misterie en geheime van baie van die Faraos geleer en geweet dat as hy sy voet weer in die paleis sit, is sy kop af. Daarom het hy die flou verskoning dat hy kamstig nie kan praat nie gegee en die rede was meer om sy peetma te beskerm want sy was nog in die paleis en het Moses was seker lieg vir haar en Moses se storie van die slawerny en redding uit Farao se mag van die bose geken. Dit is ook so dat Moses se peetma, blykbaar saam uit Egipte gevlug het.

Bithiah

According to Hebrew beliefs; Bithiah or in Modern Hebrew Bityah (literally daughter of YAHH) was the daughter of a Pharaoh of Egypt. The name of her father is not in the Bible, but Rabbinic Midrash makes her the daughter of one of the Pharaohs of the Exodus. (see Pharaoh of the Exodus). The Bible and Midrash assert that she was the foster mother of Moses, having drawn him from the Nile and bestowed upon him his name (Exodus 2:10). In tradition, she was exiled by the Pharaoh for bringing Moses the Levite into the house of Pharaoh and claiming him as her own child. Bithiah left Egypt with Moses during the mass Exodus of the children of Yisrael. She married Mered the Judahite. Her children were Miriam, Shammai, and Ishbah (the father of Eshtemoa).

In the Biblical account, the daughter of Pharaoh who rescued Moses is not named. A daughter of Pharaoh named Bithiah is mentioned in I Chronicles 4:18.

And his wife Yehudiyah bore Yered the father of Gedor, and Heber the father of Soko and Yequthil the father of Zanowah. And these were the sons of Bithyah the daughter of Pharaoh, whom Mered took.

The Midrash identifies the two as the same person, and says she received her name, literally daughter of Yah (= YHVH הוהי often (incorrectly) (inserted) rendered in English as LORD), because of her compassion and pity in saving the baby Moses. In the Midrash (Leviticus Rabbah 1:3), הוהי says to her that because she took in a child not her own, and called him her son (Moses can mean "child" in Egyptian), הוהי will take her in and call her הוהי's daughter (which is what Bithiah means). The Midrash portrays her as a pious and devoted woman, who would bathe in the Nile to cleanse herself of the impurity of idolatrous Egypt. She is mentioned in Chron. 1, 4:18, as being the wife of Mered from the tribe of Judah, who is identified in the Midrash as being Caleb, one of the 12 spies. The Midrash (Exodus Rabbah 18:3) also records that she was not affected by the 10 Plagues, and was the only female firstborn of Egypt to survive. http://en.wikipedia.org/wiki/Bithiah

AardigeAfrikaner jy gaan verder:

3: Toe sê hulle: Die God van die Hebreërs het ons ontmoet; laat ons tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan die HERE onse God offer, sodat Hy ons nie tref met die pes of die swaard nie.

'n Wit leuentjie of twee in die naam van die god word gebruik sodat Farao nie dadelik snuf in die neus kry en die god se eersgebore seun se pa se ware agenda kan agterkom nie. Seker maar oor Farao vermoed het dat Moses en Aäron vir hom lieg straf hy hulle en die mense wie hulle verteenwoordig, Moses se god se eersgebore seun, Yisrael, deur hulle werklading te verhoog.

MY RESPONS

Dan moet jy met die oudstes van Yisrael na die koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê: הוהי Elohim van die Hebreërs, het ons ontmoet; laat ons dan nou tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan הוהי Elohim offer.

Farao het alreeds kennis gemaak met die tekens van הוהי en die tweede vase is slegs om die volk tekry om die Sabbat te hou sodat הוהי as die shekina aan hulle kan verskyn. Die plan was regtig om een dag te reis, die sabbat te rus, en die volgende dag terug te reis. Sodat Farao הוהי se intensies juis as eerbaar kan aanvaaar. Om te reis moes die PVA, (die plan van aksie), aan elke Hebreër oorgedra word, want hulle moes voorberei en genoeg voedsel en water saamneem vir drie dae.

Die oudstes is nie noodwendig die oues nie, maar die leiers uit elke stam.

Eks 6:14 (6:13) Dit is die hoofde van hulle families, ens. . . . Moses het toe al die oudstes van Yisrael laat roep en aan hulle gesê: Gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die pasga. [Eksodus 12:21]

“Ek het terdeë ag gegee op julle:

Gaan heen en versamel die oudstes van Yisrael en sê vir hulle: הוהי Elohim van julle vaders, het aan my verskyn, Elohim van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. [Eksodus 3:16]

Josef het hierdie woorde profeties voorspel:

En Josef het aan sy broers gesê: Ek gaan sterwe, maar Elohim sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het. [Génesis 50:24]

Omdat Josef getrou was aan הוהי was hy geseën en sy seën is weer oorgedra aan Farao wat buitengewoon voorspoedig en ryk was en weens hierdie seën van הוהי is Yisrael toegelaat om te bly in Egipte.

Die probleem het gekom oor ‘apartheid’, want die volk het verseg om te verbaster met die Egiptenare en weens die apartheid, is Yisrael, toe in slawerny gedompel en juis omdat hulle die Sabbat gehou het, was dit die rooi lap vir Farao, en ek verwys nou na latere Faraos want, die volk was al 400 jaar in Egipte en het nogsteeds aan apartheid an sabbat vasgehou en die Faraos in die tyd van Moses het lankal nie meer geweet van die voorspoed en seëninge wat hulle geniet het juis omdat הוהי dit aan hulle geskenk het.

Die slawerny was onmenslike wrede en onverskoonbare werkspraktyk en die doel was om hulle te laat doodwerk. Hulle word so moeg dat hulle die slae nie meer kan verduur nie, sak neer en van uitputtng sterf hulle en dan moes die wat oorbly die volle werkstaak verrig wat die saak nog vererger het. Daar moes ‘n einde aan gebring word, anders sou die magte van Satan, die hele Yisrael uitwis want dit was die opdrag om almal uit te roei, soos dit vandag nog die plan is:

En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. [Openbaring 13:15-17]

Dit is retribusie: ‘Farao’ van vandag sal weer maak soos in die tyd van Moses: Of jy aanbid die Farao, of jy mag nie leef nie!” Dit is nog presies dieselfde en niks het verander nie! Almal wat getrou aan הוהי bly, sal ontneem word van die reg om te mag leef.

En הוהי sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte. Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Yisrael het tot by My gekom. Ook het Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. [Eksodus 3:7-9]

Die optrede teen Farao, is nie onredelik nie, maar noodmaatreëls.

Yisrael as volk was op uitnodiging van Farao in Egipte toegelaat 400 jaar tevore en polities-gesproke moes die Volksleier Moses toestemming vra om te gaan Shabbat, maar hierdie spesifieke Farao, was ongenaakbaar wreed teenoor hierdie Hebreërs. Farao het alle diplomatieke norms en protokol verbreek en gebreek.

Farao het egter geen reg gehad om die Hebreërs nie te laat gaan nie, want sy voorganger het hulle ingenooi, omdat daar hoegenaamd geen animositeit was nie. Farao het geen reg gehad om die klomp Yisraeliete gevange te hou nie; hy moes staatkundig geweet het dat hulle daar gewoon het as gevolg van hongersnood en dat Egipte bevoorreg was om die hongersnood te kon oorleef weens die gunste van Josef se ‘god’ en dat die Yisraeliete enige tyd besluit om terug te trek na hulle beloofde land.

Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. En Farao het met Josef gespreek: Sê aan jou broers: Doen dit, laai julle diere en trek weg na die land Kanaän. En gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van Egipteland gee; en eet die vettigheid van die land. Jy kry dan bevel—doen dit: Neem vir julle uit Egipteland waens vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom. En julle hoef geen spyt te hê oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Egipteland is julle s’n. [Génesis 45:16-20]

Farao het geen geldige rede gehad om hulle verkas vir drie dae teen te staan nie. Is hierdie misleiding? Geensins nie. הוהי het vermoed dat Farao ongenadig is weens sy optrede oor die slawemag en die voorganger se optrede deur al die kinders van die Yisraeliete dood te maak. Farao was die moordenaar en aborsie-spesialis. Dis waar alles begin het.

Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Raämses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Yisrael. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Yisrael met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye—al dié werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreeuse vroedvroue—die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua—gespreek en gesê: As julle die Hebreeuse vroue by ‘n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk: as dit ‘n seun is, maak hom dood; maar is dit ‘n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het Elohim gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seuntjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, en hy sê vir hulle: Waarom het julle dit gedoen en die seuntjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao: Die Hebreeuse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk—voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar Elohim het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue Elohim gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê: Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. [Eksodus 1:11-22]

Moordenaar!

Die hele plan van Farao was om die seuns tot niet te maak en die dogters oor te hou en dan te verkrag en te verbaster. Onthou die ‘issue’ op aarde is die ‘apartheid’ van die volk Yisrael en die ‘sabbat’ en die ‘onrein voedsel’.

Satan weet baie goed, sodra hy enige aardbewoner oortuig het om óf ‘apartheid’, óf ‘sabbat’ óf ‘onrein voedsel’ te abondoneer, hy, Satan, mag het oor daardie persoon se brein en natuurlik dan sy keuse en net mense met baie betroubare wilsmag kan hierdie verleiding weerstaan en die statsitiek bewys dit: “Die hele wêreld loop agter die dier aan en aanbid die draak.” [Op 13]

Almal, wat godsdiens beoefen, is in die mag van satan. Almal wat politiek beoefen, is in die mag van satan! Almal wat in die media is, is in die mag van satan. Demokrasie is ‘n propogandamasjien van satan om die ideologie van breinkontrole oor mense en veral intellektuele akademici uit te oefen. Kyk hoe effektief het akademici oorgeswaai na anti-apartheid vanaf pro-apartheid.

Studies toon dat die regering se propaganda oor die oorlog en sogenaamde ‘struggle’ onder die meer opgevoede dele van die bevolking, nou onvoorwaardelik aanvaar. Een rede is dat die propaganda-hipnose dikwels beter op die opgevoede as op die onopgevoede effektief is omdat opgevoede mense lees, sodat hulle meer propaganda ontvang en aanvaar. 'n Ander rede is dat hulle werk in die bestuur, die media en die akademie, en daarom werk in een of ander hoedanigheid as agente van die propaganda-stelsel - en hulle glo wat die stelsel verwag van hulle om te glo. En grootliks, hulle is deel van die bevoorregte elite, en deel van die belange en persepsies van diegene wat in beheer is.

Luister gerus na RSG-onderhoude met akademici en veral sogenaamde politieke wetenskaplikes en jy sal verbaas staan wat se lae integriteit hulle het. Hulle is regtig slimgeleerde oningeligte nincompoops.

Demokrasie laat toe dat die stem van die mense gehoor te word, en dit is die taak van die intellektuele om te verseker dat hierdie stem onderskryf is wat leiers beskou om die regte roete is. Propaganda is tot demokrasie wat geweld is tot totalitarisme. Die tegnieke is geslyp in die VSA en UK en elders,'n hoë kuns. Die toestel van geveinsde verdeeldheid is een van die meer subtiele maniere, hoewel eenvoudig lieg en bedrieg en die onderdrukking van ware feite en ander ru-tegnieke ook hoogs doeltreffend is.

Die maklikste ding om te doen deur akademicie en joernaliste is om ware feite kundig te verdraai om die leser die teenoorgestelde te laat verstaan. Joernaliste, in my opinie, oortree almal die gebod van ‘jy mag geen valse getuienis gee nie’ Elke sin van elke joernalis sal geoordeel word, want die skade wat hulle aanrig is ongelooflik groot.

Vir diegene wat nie hardnekkig vryheid rondom die wêreld soek nie, kan daar nie ‘n meer dringende taak wees as om die meganismes en praktyke van indoktrinasie te verstaan nie. Dit is maklik om te sien in die totalitêre samelewings, baie minder in die propaganda waaraan ons onderwerp word en wat al te dikwels wat ons dien as onwillig of onbewuste instrumente is.

Farao se mense was ook maar maklik manipuleerbaar.

Gestel Farao sou instem vir die drie dag reis en offer en rus; dan sou Farao betroubaar gewees het en Moses sou dan onderhandel met Farao om die volk te laat gaan en baie seëninge sou oor Farao en Egipte uitgestort word. הוהי beloon altyd iemand wat gehoorsaam en redelik is teenoor sy naaste. Lees maar sulke gevalle in die geskiedenis van Yisrael.

Die Eerste Versoek was redelik:

So spreek הוהי Elohim van Yisrael: Laat my volk trek, dat hulle vir My ‘n fees kan hou in die woestyn.

Die antwoord was volstrekte onredelikheid: Maar Farao antwoord: Wie is הוהי na wie se stem ek moet luister om Yisrael te laat trek? Ek ken הוהי nie, en ek sal Yisrael ook nie laat trek nie. [Eksodus 5:2]

Moses moes toe demonstreer dat die versoek nie van hom is nie, maar werklik van die Bonatuurlike Wese wat net hulle aanbid en nie die ander nasies nie.

Moses moes elke keer die versoek herhaal:

en sê vir hom: הוהי Elohim van die Hebreërs, het my na u gestuur met die boodskap: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien in die woestyn. Maar kyk, u het tot nou toe nie geluister nie. [Eksodus 7:16]

Verder het הוהי met Moses gespreek: Gaan na Farao en sê vir hom: So spreek הוהי: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. [Eksodus 8:1]

Verder het הוהי met Moses gespreek: Gaan na Farao en sê vir hom: So spreek הוהי Elohim van die Hebreërs: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. [Eksodus 9:1]

Verder het הוהי aan Moses gesê: Maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao en sê vir hom: So spreek הוהי Elohim van die Hebreërs: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. [Eksodus 9:13]

Toe gaan Moses en Aäron na Farao, en hulle sê vir hom: So spreek הוהי Elohim van die Hebreërs: Hoe lank weier jy om jou voor My te verootmoedig? Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. [Eksodus 10:3]

Elke keer moes Farao bewus word van die bonatuurlike betrokkenheid om die slawerny stop te sit, maar sonder enige toegewendheid van Farao. Die laaste opsie was om die eersgeborenes van Farao in oordeel te bring en te veroordeel, net soos Farao Yisrael se eersgeborenes dood gemaak het met die verskil dat Farao moord gepleeg het , maar הוהי slegs die verbond tot gereg gebring het: Jy mag nie saad vermeng nie. Gen 10. Jy mag nie moord pleeg nie.

Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die adam [H120], van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die adam [H120] eis. Hy wat die bloed van ‘n adam vergiet, sy bloed sal deur die adam vergiet word; want הוהי het die adam na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop. [Génesis 9:5-7]

DIE REËNBOOGVERBOND

let op: “en met al die lewende wesens “ . . .”vir ewige geslagte” . . . “my boog” . . . “die teken van die verbond” . . . “dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en al die lewende wesens, in alle vlees.” . . . . “sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen הוהי en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is.”

Hierdie verbond is gemaak sodat niemand mag vermeng nie en dat niemand mag vermoor nie! Dit is absoluut redelik en regverdig en billik en moontlik om te behou, maar net soos met Nachas, net soos met Kanaan, net soos met Nimrod, net soos met Abraham se Ishmael, ens, breek almal hierdie verbond en dan moet הוהי intree om te keer dat alles hand uitruk.

Dis satanies vir hierdie puppet pous tutu en puppet koning mandela om arrogant te verklaar dat reënboog juis verbastering is. Dit is ‘n gruwel en absoluut arrogant. Geen wonder dat הוהי hulle gaan verdelg nie! [Dan 2:43cf]

Rainbow Nation, as a spoken metaphor for South African unity is uniquely (although not deliberately?) represented by the South African flag, which sports 6 different colours, 6 different lines and 6 different blocks; adding together as 666 is an acronym of evil despised in Revelation 13:18: "Here is the wisdom! He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666" [http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Nation] Note it is beast and man!

Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle, en met al die lewende wesens wat by julle is: die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle—al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En Ek rig my verbond met julle op, dat ALLE VLEES nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En הוהי het gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte: my boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde. As Ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en al die lewende wesens, in alle vlees. En die waters sal nie meer ‘n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen הוהי en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. En הוהי het vir Noag gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek opgerig het tussen My en alle vlees wat op die aarde is. [Génesis 9:9-17]

Van kleins af het die reënboog my fasineer, en elke keer as ek my Ma vra wat dit beteken, dan was haar antwoord: “Nou dink הוהי aan ons en vertoon Hy sy verbond aan ons dat ons as verskillende nasies van alle kleure, nogtans wit moet bly. Al ROGGBIV saam vorm wit lig. (Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet.)

Om te verklaar dat הוהי agterbaks is en ‘n moordenaar en leuenaar is, is baie duidelik dat u nog nooit begryp het wat in die geskiedenis gebeur het nie.

Dit is juis Farao wat agterbaks was en onbetroubaar was, want nadat hy ingestem het, draai hy vinnig om sing ‘n ander deuntjie:

Toe vra Farao se dienaars vir hom: Hoe lank sal die man vir ons ‘n strik wees? Laat die manne trek, dat hulle הוהי Elohim kan dien. Weet u nog nie dat Egipte te gronde gaan nie? [Eksodus 10:7]

Inteendeel Farao was self betrokke om Yisrael uit te jaag uit Egipte:

Toe staan Farao in die nag op, hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was ‘n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aäron in die nag laat roep en gesê: Maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as die kinders van Yisrael, en gaan dien הוהי soos julle gespreek het. Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam soos julle gespreek het, en gaan weg en seën my ook. En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou—om hulle gou uit die land uit te stuur. Want hulle het gesê: Ons is almal dood! [Eksodus 12:30-33]

Maar Farao draai vinnig om:

Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê: Wat het ons nou gedoen dat ons Yisrael laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het ses honderd uitgesoekte strydwaens geneem en al die ander strydwaens van Egipte, en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En הוהי het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Yisrael agtervolg het. Maar die kinders van Yisrael het deur ‘n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg—al Farao se perde en strydwaens, sy ruiters en sy leërmag—en hulle ingehaal terwyl hulle in die laer gestaan het by die see by Pi-Hágirot, voor Baäl-Sefon. [Eksodus 14:5-9]

Weereens is hier ‘n vertalingsprobleem:

הוהי H3068 hardened H2388 His H853 heart. H3820 Pharaoh H6547 king H4428 of Egypt H4714 pursued H7291 after H310 the children H1121 of Yisrael.H3478 Children H1121 of Yisrael H3478 left H3318 with an high H7311 hand. H3027 [Eksodus 14:8]

Ek lees dat הוהי Sy eie hard verhard het teenoor Farao wat nou uittrek agter Yisrael se volk en geen meer genade toon nie, want kort daarna was Farao en kie morsdood in die see. Ek sê so want ons lees ‘n paar verse voor dit:

harden H2388 his H853 Pharaoh H6547 heart, H3820 followed H7291 after H310 honoured H3513 Pharaoh, H6547 all H3605 host H2428 Egyptians H4714 know H3045 that H3588 I H589 הוהי H3068 did H6213 so. H3651 [Eksodus 14:4]

Dit lees bietjie anders: Farao verhard sy (eie) hart en agtervolg. Eer Farao hele leër van Egipte weet dat Ek הוהי is wat so maak.

Dit is wel korrek om te vermoed dat Farao lankal besef het dat Yisrael nie weer terug gaan kom nie want hy maak asof hy tot bekering gekom het en hulle terug verwelkom, maar dit was net uiterlik en nie in sy hart nie.

Laat ons drie dagreise ver die woestyn intrek, dat ons aan הוהי Elohim kan offer soos Hy ons sal beveel. Toe sê Farao: Ek sal julle laat trek, dat julle aan הוהי Elohim kan offer in die woestyn; julle moet maar net nie te ver wegtrek nie. Bid vir my. [Eksodus 8:27-28]

Weer ‘n vertaalkorrupsie:

I H589 see H2009 their H853 [hard H2388] hearts H3820 (of the) Egyptians, H4714 following H935 H310 honouring (obeying) H3513 Pharaoh, H6547 whole H3605 army H2428 chariots, H7393 and horsemen. H6571 [Eksodus 14:17]

EK sien hulle harte verhard van die Egiptenare volg in eer Farao hele leër waens perderuiters.

Egyptians H4714 know H3045 that H3588 I H589 הוהי H3068 acknowledge (perceive) H3513 Pharaoh H6547 chariots H7393 horsemen. H6571 [Eksodus 14:18]

Egiptenare weet dat EK הוהי sien Farao (se) waens en ruiters.

angel H4397 Elohim, H430 went H1980 before H6440 the camp H4264 of Yisrael, H3478 moved H5265 and went H1980 behind H4480 before H310 pillar H5982 cloud H6051 went H5265 behind H4480 before H6440 stood H5975 behind H4480 beforeH310. [Eksodus 14:19]

Engel Elohim [EL] [die Seun van הוהי] verskyn voor die kamp van Yisrael beweeg na agter voor kolom wolk na agter stop agter voor (die aankomende Egiptenare)

came H935 between H996 the camp H4264 of the Egyptians H4714 and the camp H4264 of Israel; H3478 and it was H1961 a cloud H6051 and darkness H2822 to them, but it gave [it’s H853] light H215 by night H3915 one H2088 not near H7126 H3808 other H2088 all H3605 the night. H3915 [Eksodus 14:20]

Hierdie wolkkolom was die shekinah van EL en was enorm groot wat verhit het en lig uitgestraal het in die nag en duisternis oor Farao se kamp.

Weereens was הוהי genadig deur Farao te stop om nader te kom, maar nadat Yisrael deur die water is, toe besluit Farao om in elkgeval hulle agterna te sit en te verdelg.

Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê: Wat het ons nou gedoen dat ons Yisrael laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het ses honderd uitgesoekte strydwaens geneem en al die ander strydwaens van Egipte, en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. [Eksodus 14:5-7]

AardigeAfrikaner jy gaan verder:

9: Laat die werk swaar druk op die manne, dat hulle daarmee besig kan wees en nie op leuenagtige woorde let nie.

Sien, ek was reg, hy het vermoed dat hulle lieg en toe straf hy hulle soos mens gewoonlik met huigelaars doen.

22: TOE gaan Moses weer na die HERE en sê: Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur?

23: Want vandat ek na Farao gegaan het om in u Naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het u volk glad nie verlos nie.

Hier kom selfs Moses agter hoe onregverdig sy god optree.

24: Daarop het die HERE Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat Ek Farao sal aandoen. Want deur ’n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur ’n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe.

Nie net gee hy nie om dat sy twee verteenwoordigers vir Farao gelieg het en dat sy eersgebore seun toe harder moes werk nie, nee, hy wil windgat wees en vir Farao wys hoe sterk hy is deur hom met geweld te dwing en dit terwyl hy doodeenvoudig net Farao se hart kon sag maak, dis nou as hy regtig kon (onthou dit was 'n mens wat die goeters geskryf het en mense maak soms die pap lelik dik aan), en hulle in vrede en sonder harder werk kon laat gaan.

MY RESPONS

Jy is heeltemaal verkeerd met jou interpretasie en ek blameer jou nie want die korrupte kerkbybelvertaling het jou mislei, maar as ons die feite analiseer sien ons dat dit net mooi anders om is. Nou kan jy sien hoe die draak dit regkry om te lieg en bedrieg en moor en die hele wêreld verlei!

Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. . . . En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. [Openbaring 12:9] . . . in die hoop van die ewige lewe wat הוהי, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, [Titus 1:2]

Exodus 6

5: Daarom, sê aan die kinders van Yisrael: Ek is die HERE, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur ’n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;

A-hah! Hier sien ons wat die god se eintlike plan met die leuen, die verharde hart en die daaropvolgende harder werk probeer doen. Hy wil sy eersgebore seun so hard laat werk dat hy later met mag en mening self sal wil trek. Slinks, ek bedoel slim, hê?

Ek herhaal weer dat EL, die Seun van הוהי nooit voorafkennis gehad het nie, en moes antisipeer hoe Farao sal optree en elke keer moes HY iets doen om Farao te oortuig om Sy kinders te laat gaan. Onthou hule het baie swaar gekry onder die juk van slawerny van Farao.

Exodus 7

4: Maar Farao sal na julle nie luister nie; en Ek sal my hand op Egipte lê en my leërskare, my volk, die kinders van Yisrael, deur groot strafgerigte uit Egipteland uitlei.

Okay, ek begin hierdie onderwerp nou vervelig vind. Julle ken die res van die storie. Heelwat dooie mense en diere en baie ellendes later, selfs vir die god se eersgebore seun, trek Yisrael toe weg uit Egipte en vandag nog word die wonderlike gebeurtenis deur mense reg oor die aarde gevier.

Jammer maar ek kan nie so 'n wrede bedrieër aanbid nie want dit is net nie in my aard nie. My ouers het my te ordentlik grootgemaak. Shalom, Amen, Amon en sommer Ra ook vir die snaaksigheid.

MY RESPONS

AardigeAfrikaner jy moet die hele verhaal in perspektief sien: Farao is onder die mag van Satan en Moses is onder die mag van die Engel van הוהי: Azazel versus Michael. Al twee probeer om ‘n doel te bereik: Azazel wil almal dood maak; Michael wil almal red, en nie een van die twee weet die uitkoms van die stryd nie. Altwee besit mag en bonatuurlike denke, maar altwee opereer om ‘n doel te bereik.

Die moorde was van Azazel se kant en die verbond was moedswillig gebreek en daarmee het hy הוהי getart en geterg en derhalwe moes Michael ook Sy mag illustreer en die stryd moes baie heftig gewees het want net die feit dat die verhaal in die Wet, die Tien Gebooie ingeskryf is, is baie betekenisvol:

Ek is הוהי ELOHIM wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. [Eksodus 20:2-4]

Yisrael se handvaardigheid en kunsvernuf en arbeid het die beelde vir Farao gebeitel en die geeste het deur hierdie beelde tot Yisrael gepraat en daarom is hulle so bevrees oor hierdie godebeelde en het die beelde as ikone aanbid.

הוהי het nou aan Yisrael bewys dat die beelde en die bonatuurlike magte geen mag oor Yisrael het nie en verewig die oorwinningsstryd in die wet en verbied ‘n herhaling van mensgemakte ikone waardeur satan kan spreek:

Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie. ‘n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën. Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie; want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan besoedel jy dit. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. [Eksodus 20:23-26]

Wat het Satan deur die eeue reggekry? Almal val weer in die strik en doen juis dit: bou aanbiddingsobjekte en vereer satan tot vandag:

Daar is vandag 44,000, verskillende Christelike Kerk Denominasies wat meer as 1,769,920,000 lede het wat aanbid in meer as 3,826,000 Protestantse Kerke in 238 lande en omtrent 1,142,968,000 Roomse Katolieke wat gesamentlik 2,912,888,000 omtrent 41,6% van die wêreldbevolking is. Die 7 belangrikste godsdienste, as 'koppe op die dier' in Op 13 is, Spiritisme, Ishmaelisme, Hinduïsme, Buddhisme, Judaïsme, Romanisme en Protestantisme. Net een, as Protestantisme, lyk reg, net soos 'n 'lam', maar praat soos die 'draak'. Op 13 verklaar dat die kerk die Hebreeuse Bybel onwettig in Grieksvertaal het en Antinomianisme verkondig en die Jesus-Beeld geskep het in die Kerk. In die kerk-doktrine word die Naam en die Huis en die Wese gelaster. Die kerk het ook die kruis as teken aanvaar om te oorwin en die merk op die voorkop en op die hand begin. Die kerk het nog altyd die getal 666 en 616 verswyg. Die kerk steel ook die tiendes van die mense en word skatryk. Die woord 'kerk' kom glad nie in die oorspronklike teks voor nie. Dit is ingesmokkel deur die Bybelvertalers!

http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=11033&sid=7fcc978d87a42787a447d288e95d5d1e

Wat die GODSDIENS doen is om juis die Gebooie te oortree en dus die feit dat hulle almal die draak aanbid. [Op 13:2cf] Niks het verander nie en seker is הוהי moedeloos want die verleiding is so kragtig dat selfs jy verklaar: “Jammer maar ek kan nie so 'n wrede bedrieër aanbid nie want dit is net nie in my aard nie. My ouers het my te ordentlik grootgemaak. Shalom, Amen, Amon en sommer Ra ook vir die snaaksigheid.”

Dit is baie tragies, want dit illustreer hoe effektief satan se bedrog regtig is en tragies genoeg, die hele Yisrael is met dieselfde strik gevang:

En Jesaja roep oor Yisrael uit: Al is die getal van die kinders van Yisrael soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word; want Hy volbring ‘n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat הוהי ‘n saak wat verkort is, op die aarde sal doen. [Romeine 9:27-28]

Die Wet is duidelik: Moet nie godsdiens nie en wat gebeur? Almal godsdiens; almal is baie lief vir hulle kerk; almal is baie lief vir hulle God en Gode.

Net ‘n Oorblyfsel sien deur hierdie bedrog en weet הוהי is regverdig en eerlik en langsaam om almal te red, maar dit bly jou keuse en my keuse. Die reëls is dieselfde vir ons almal; ek kry nie ‘specials’ of ‘discount’ nie; ek is in dieselfde booitjie as jy en ek het net soos jy redeneer totdat ek besef het dat die kerk ons mislei met bedrog en die gekorrupteerde kerkbybelvertalings.

UIT EGIPTE IN MORELE RIGLYNE

Kort nadat Yisrael uit Egipte is, was dit noodsaaklik dat הוהי Hom manifesteer onder sy volk, want in Egipte het hulle hierdie gode hoor praat, maar nooit gesien nie. הוהי het toe self ook die berg met rook en skudding betree en hard gespreek sodat almal die Stem van הוהי hoor:

En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat הוהי nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want הוהי het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. [Eksodus 20:18-20]

Hierdie volk was gebreinspoel in Egipte en moes gereinig word en blootgestel word aan ‘n sterker Mag.

Die tyd het aangebreek om die morele wet, te verewig as die fundamentele standaard van gedrag vir ontelbare miljoene. Niemand sal ontken dat dit een van die uiters belangrike en beslissende gebeure van die geskiedenis was nie. Ook kan niemand ontken dat die noodsaaklikheid van alle mense vir so 'n gedragskode nodig is nie, en as gevolg van hul morele en geestelike onvolmaakthede en hul neiging om te doen wat verkeerd is. Die Dekaloog staan hoog bo alle ander morele en geestelike wette. Dit is omvattend van alle menslike gedrag. Dit is die enigste wet wat die gewete effektief kan beheer. Dit is vir al die tyd 'n verkorte handleiding van menslike gedrag en dek die hele veld van menslike plig. Ons הוהי het die gebooie verwys as die manier waardeur 'n Mens die ewige lewe veilig kan erf. (Matt. 19:16-19).

“Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.”

Hulle is geskik vir elke soort van die menslike samelewing, van toepassing is. en van krag is. so lank as wat die wêreld sal lbestaan en ook nog daarna. (Matt. 5:17, 18).

“voordat die hemel en die aarde verbygaan”

Hulle kan nooit verouderd raak nie, want hulle is die onveranderlike uitdrukking van הוהי se wil en karakter. Dit was met goeie rede dat הוהי hulle oorgegee het aan Sy mense, beide mondelings en skriftelik (Ex. 31:18;. Deut 04:13).

“die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van הוהי.”

“Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe.”

Baie is altyd bekommerd en beweer dit is te moeilik om tot bekering te kom. Wel is dit? Watter een van die volgende tien kan u nie doen nie of is onredelik of onbillik of onmoontlik om te hou en te doen?

1- nie aan politiek (ander wette kies) deel te neem nie;

2 a- nie aan godsdiens (ander gode te dien nie) deel te neem nie;

2b- nie aanbiddingsplekke of objekte te eer nie en nie te vermeng met ander nasies nie;

3 - nie die kerkbyblevertalingsname te gebruik nie;

4 - nie Sy Sabbat te vergeet nie;

5 - nie mense met titels te eer nie, behalwe jou ouers en jou Vader in die hemel;

6 - nie te skei of owerspel te pleeg nie;

7 - nie dood te maak nie (oorlog, aborsie, verkragting);

8 - nie te steel nie;

9 - nie te lieg nie;

10 - nie te begeer nie.

As jy kan leef sonder om dood te maak, kan jy al die ander ook doen, daar is geen verskoning nie.

Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs (wetsgeleerdes) nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. [Matthéüs 5:19-20]

Dis ironies dat juis die godgeleerdes en die regsgeleerdes altyd beweer dat die Wet [10G] nie gehou kan word nie, en die eenvoudige mense op die plase, geen probleem het om dit te doen nie.

Hoekom is die godgeleerdes en die regsgeleerdes en die politici so teen die Wet van הוהי?

הוהי se wet verbied godsdiens en eis die sewende dag sabbat by jou huis, en dit hou die kerk net mooi niks van nie, want dan verdwyn hulle bron van inkomste. [As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs. Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dít: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. [Jakobus 1:26-27]]

הוהי se wet verbied ander wette en eis dat net HY הוהי as Regter mag wees, en natuurlik hou die wetsgeleerdes net mooi niks daarvan nie want hulle wil graag hulle god in die hof aan sweer en hulle wil hulle eie oordeel maak, en as ons net die Tien Gebooie en die Siviele Wette van die Bybel in ons regstelsel opneem, verdwyn hulle bron van inkomste. [Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik ‘n gebrek onder julle, dat julle regsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van הוהי nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of idooldienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van הוהי beërwe nie. [1 Korinthiërs 6:6-10] [Die regbank is gesétel in ongeloof en ongelowiges sal veroordeel word.]

הוהי se wet verbied PARTYSKAP en die is die primêre beginsel waarop politiek berus, en as ons regtig ons Republiek gestand doen en werk op die beginsels van republiek, dan verdwyn die bron van inkomste vir die politici. [Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat ‘n ander oordeel?] [Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan. [Titus 3:10-11]]

Republiek, as staatsvorm, is inherent gefondeer op die fedrale sisteem en statstaatsisteem gekombineer, soos dit in effek in Europa en gedeeltelik in Amerika begin is maar nie voltooi is nie.

Elke kultuurgroep vorm in effek ‘n nasionale eenheid met geboortplek, etnisiteit, taalgenetika en volksverband (geloof) en as elke sulksgedefinieerde kultuurgroepe ‘n staat, byv. Soos die Vrystaat, Transvaalse Republiek, ‘n homogene eenheid vorm, is die regering op gelyke basis gevestig, maar sodar jy alles in een pot gooi en dan hoop dat die mmerderheid die minderheid sal beskerm is sinneloosheid en onverantwoordelik want jy sal nooit redlikheid, bilikheid en geregtigheid ooit kan kry nie! Suid Afrika is ‘n perfekte voorbeeld van so ‘n sirkus. Verwoerd se Bantoestans en Blankestans en Indierstans en Kleurlingstans en Boesmanstans, ens., het meriete gehad vir ‘n multikulturele oplossing, maar omdat hy juis daaroor vermoor is, is ons gedompel in ‘n anargiestaat van wetteloosheid.

Kan daar ooit weer normale wet en orde in Suid Afrika ooit wees? Natuurlik nie! Ons is verby die punt waar moraliteit ooit weer ‘n faktor sal wees. הוהי met Sy Wet is verban in elke land, insluitende VSA. Vanaf 1994 is die wêreld onder die NWO van demokrasie, wat suiwer satanisme is. Volgens al die profesië is die einde van die Gebooi afgehandel en is die laaste fase om ideologies oorlog te maak met die Oorblyfsel en hulle uit te roei, maar in dieselfde proses, groei die kernkrag van demokrasie al hoe verder in geweld, hongersnood, pessiektes en wilde diere, wat eers een kwart van die wêreldbevolking uitwis en dan weer een derde van die restant. In die proses word al die waterbronne vernietig, en die landbou tot ‘n onmoontlike bedryf vernietig. Angs en vrees veroorsaak dat kernbomme die Midde-Ooste en Europa vernietig. Dit veroorsaak ‘n situasie wat beskryf word as die Groot Verdrukking wat lei tot ‘n resultaat waar byna alle vlees uitgeroei sal word:

Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. [Matthéüs 24:21-22]

Die Groot verdrukking vind plaas oor 1,335 dae, volgens Daniel 12.

Demokrasie was die mees suksesvolle skaakspel van ideologie wat die Satan kon uitdink want hy het regtig alle mag oor die kognitiewe begrip van almal onder sy geeste se mag gekry en sy laaste skuif is die skaakmat skuif waarin almal gekapituleer het. Die laaste oorblywende rebelle soos Qadafie en kie is besig om dte val, volegns Daniel 11. Em die heel laaste skaakmatskuif is in Palestina, waar Ahmadinejad verklaar het dat Israel verdelg moet word, en dit pas in by die profesie:

http://www.haaretz.com/news/middle-east/ahmadinejad-iran-is-determined-to-eradicate-israel-1.380629

Ahmadinejad: Iran is determined to eradicate Israel Iranian president says those who are for humanity should also be for eradicating Israel, since the 'Zionist regime is a symbol of suppression and discrimination.' Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said that Iran was determined to eradicate Israel, ISNA news agency reported Thursday. "Iran believes that whoever is for humanity should also be for eradicating the Zionist regime (Israel) as symbol of suppression and discrimination," Ahmadinejad said in an interview with a Lebanese television network, carried by ISNA. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad on July 20, 2011. "Iran follows this issue (the eradication of Israel) with determination and decisiveness and will never ever withdraw from this standpoint and policy," the Iranian president added in the interview with the Al-Manar network.

Alhoewel die Gebooie aan die mens gegee is deur die bonatuurlike gesag, is die Dekaloog nie 'n arbitrêre skepping van die bonatuurlike wil nie. Dit is eerder 'n uitdrukking van die bonatuurlike natuur. Die adam is gemaak in die beeld van הוהי (Gen. 1:27), om qodesh (rein) te wees soos Hy rein is. (1 Petrus 1:15, 16), en die Tien Gebooie is die Hemel se ingestelde standaard van reinheid (sien Rom 7:7-25). Die sleutel tot die geestelike interpretasie van die wet is deur Messias in die bergpredikasie. (Matt. 5-7).

“Wees qodesh, want Ek is qodesh.” (Wees apart soos ek apart is; wees rein soos ek rein is.)

“Dus is die wet qodesh en die gebod is qodesh en regverdig en goed.”

“Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.”

Jy wil tog nie hê dat ek jou vrou moet vat nie? . . . of jou dogter verkrag nie? . . . of jou seun doodmaak nie? . . . .of jou goed steel nie? . . . of jou belieg nie? . . . . of jou huis of kar of gereedskap of watookal begeer nie? Dis joune en die wet beskerm jou teen my om jou skade aan te doen. Dit is ‘n versekeringspolis wat jou beskerm.

Die Dekaloog is die uitdrukking, nie net van veiligheid nie, maar ook van die respek (Matt. 22:34-40, Johannes 15:10; Rom 13:8-10, 1 Johannes 2:4). Wat ook al in die diens wat ons lewer aan הוהי of die mens, as dit sonder respek (liefde) is, is die wet vervul. Dit is liefde wat ons beskerm teen die oortreding van die Tien Gebooie, hoe kan ons ander gode aanbid, Sy naam tot niet maak, en versuim om die nakoming van die Sabbat as ons Hom waarlik liefhet? Hoe kan ons steel wat behoort aan ons naaste, getuig teen hom, of begeer sy besittings as ons Hom liefhet? Respek is die wortel van getrouheid teenoor הוהי, en die eer en die respek vir die regte van ons maats. Dit moet altyd die groot motief wees wat ons tot gehoorsaamheid pols. (Joh. 14:15; 15:10, 2 Kor 5:14;. Gal 5:06).

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”

“die geloof wat deur die respek werk.”

Wanneer 'n mens vir die eerste keer na Messia toe kom, sal hy bewustelik onthou van die bose wat hy gewoond aan is. Dit was hoofsaaklik vir die doel van die sondaars om te onderskei tussen goed en kwaad dat die Dekaloog grootliks in die negatiewe vorm was. Die herhalende "Jy mag nie" getuig van die teenwoordigheid van sterk neigings in die hart wat moet onderdruk word (sien Jer 17:9, Rom 7:17-23; 1 Tim 1:9, 10). Maar hierdie negatiewe vorm impliseer 'n groot en bevredigende gebied van morele en geestelike aksie wat oop is vir die mens, en die breedte van karakter-ontwikkeling moontlik maak. Hy is slegs beperk deur die paar verbiedinge genoem. Die Dekaloog sertifiseer aan die waarheid van die Messiaanse vryheid (Jakobus 2:12; 2 Kor 3:17). Hoewel die letter van die wet, as gevolg van sy paar woorde, nou blyk te wees in omvang is, is sy gees "baie wyd" (Ps. 119:96).

“en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, wettelose en sondaars, onreines en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is.”

“Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word.”

“הוהי is die Gees, en waar die Gees van הוהי is, daar is vryheid.”

“Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie ruim.”

Die feit dat die Tien Gebooie geskryf is op twee kliptafels beklemtoon hul aanwending aan twee klasse van morele verpligting: plig om הוהי en die plig om die adam (Matt. 22:34-40). Dit wat ons aan הוהי verskuldig is, is onontbeerlik vir die wat ons te danke het aan die adam, vir verwaarlosing van pligte teenoor ons naaste sal vinnig volg die verwaarlosing van die plig teenoor הוהי. Die Bybel onderskei nie tussen die ‘godsdiens’ (pligte direk verwant aan הוהי) en moraliteit (verpligtinge wat voortspruit uit aardse verhoudings) nie, maar verenig in die dieper begrip dat almal eengedoen word, as dit was, aan הוהי, wie se gesag hoogste is in albei sfere (sien Miga 6:8, Matt 25:34-45, Jakobus 1:27, 1 Johannes 4:20).

Die woorde van הוהי, is die Tien Gebooie en verskil van die "verordeninge" (Hfst. 21:01), wat gebaseer is op hulle en ingesluit in "die boek van die verbond met hulle as wat die statutêre wet van Yisrael (sien 24:3).. Die twee tafels, wat bestaan uit die Dekaloog, is, met die uitsluiting van die ander dele van die wet, onder andere "die getuienis" (25:16), "sy verbond" (Deut. 4:13) genoem, "het die woorde van die verbond "(Ex. 34:28)," die tafels van die Getuienis "(Ex. 31:18, 32:15), en" die tafels van die verbond "(Deut. 9:9-11). Hierdie tafels van klip, en hulle alleen, is binne-in die ark van die verbond (Ex. 25:21; 1 Konings 8:9).

“ maar in die ark moet jy die Getuienis neerlê wat Ek aan jou sal gee.”

As ek jou kwaad aan doen, is die wet die getuienis teen my: “as ek jou dogter verkrag, oortree ek die wet van ‘jy mag nie egbreek nie’; dan word ek daaronder veroordeel en verdelg, sodat geregtigheid aan jou gegee kan word.

As ek jou pen steel, is die wet se getuienis teen my: ‘jy mag nie steel nie’, dan word ek daaronder veroordeel as ek dit nie terug gee met die boete nie.

Party sondes kan reggestel word soos diefstal, lieg, begeerte, maar ander sondes soos moord en verkragting kan nie reggestel word nie en daarom is Sy reënboogverbond juis om rasvermenging en moord aan te spreek en die reënboog herrinner ons daaraan elke keer as dit verskyn dan weet הוהי jy sien die reënboog en jy weet dit is Sy verbond en kan jy nie onkunde pleit nie.

Gestel ek steel iets van jou en ek besluit om dit nooit met jou reg te maak nie, wat dan? Dit beteken dat ek nie bekeer het van my wetsoortreding nie en besluit het om dit te verswyg, maar dan bly die oortreding op my rekord, ek kan nie versoening ontvang nie, maar sodra ek erken ek het jou pen gevat, dit teruggee met boete, kan jy, en moet jy, my vergewe, dan word my oorspronklike morele oortreding ook vergewe.

Gestel ek verkrag iemand. Dit kan nie herstel word nie, maar ek kan erken ek het gesondig en vergifnis afsmeek. Sy kan my dan vergewe omdat ek erken het, maar die oortreding eis nogsteeds die dood want ek het ‘n onvergeefbare oortreding begaan, dan moet ek met my lewe boet, maar nou was satan baie slim. Hy oorreed almal dat doodsfonnis ‘onmenslik is’ en toe skaf hulle die doodstraf af en die gevolg is dat ek met my skuld skuldig bly, en moet ek die tweede dood deurgaan. Dit is hoekom die doodstraf verpligtend deur הוהי in die reënboogverbond ingestel was. Dit is hoekom die hibriednasies nie vergifnis kan kry nie; dis hoekom moord en verkragting nie vergifnis kan kry nie, want dit is sonde teen die Qodesh Gees:

“Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word.”

“En as ‘n man vleeslike gemeenskap het met ‘n dier, moet hy sekerlik gedood word, en die dier moet julle doodslaan. En as ‘n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle.” [Levitikus 20:15-16]

Almal vertel jou dat homo sapiens ‘n dier-mens is; dus mag niemand van die adam-ras met ‘n homo sapiens omgang hê nie, en moet hulle doodgemaak word. Dit gebeur nou nie want die mensregtewet het die Tien Gebooie Wet afgeskaf. Wat nou? Hulle is klaar veroordeel met die tweede dood en dit geld vir die volgende oortredings:

“Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en idooldienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.” [Openbaring 21:8]

Baie, baie, duidelik is hier bepaal dat vir die oortredings van ongeloof, gruwelikes, en dit sluit almal in wat die onrein voedsel eet, [Lev 11] moordenaars, hoereerders, towenaars, godsdienstiges, media, dit nie sal maak nie. Dit is juis deur leuens van die kerkbybelvertalers en hulle agente (predikante) dat almal verlei word. Wie het hulle aangestel om die Bybelleuens te verkondig? Nie הוהי nie! Dis beslis die draak!

As ek, wat ek hier skryf, enigsinds leuens is, is ek diep in die moeilikheid en sal ek die tweede dood nie kan vryspring nie. Dit is dus uiters belangrik dat ek slegs waarheid mag verkondig. Ja, ons almal het ‘n opinie en niemand, beslis nie ek nie, het nie al die wysheid in pag nie, maar ons was belowe dat die Trooster ons sal lei in die Waarheid.

“Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met My is.” . . . . Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. [Johannes 15:26-27] [Johannes 16:7-11]

Hierdie hele skrywe gaan oor sonde as die oortreding van die tien gebooie; gaan oor oordeel waar die tien gebooie die wet is wat ons oortreding bevestig; gaan oor geloof in הוהי en Sy Wet en as iemand nie glo nie, sal hy ongelukkig die tweede dood sterf; gaan oor geregtigheid wat net in עשוהי gesétel is.

Hoekom dink jy is ek onpopulêr? Mense hou nie van waarheid nie! Mense verkies leuens soos Sondag-aanbidding en Kerk-aanbidding en kinderdoop en varkvleiseet, en gospelsongs en Babiloniese Deities se name en ‘Drie-Enige-God’ en Tiende vir die kerk en kerkbasaar en kerkbybelvertalings en rasvermenging en sportgeweld en allerhande idolaterie. Maar praat met hom oor ‘n weg na ‘n ewige lewe? Dan is hy baie gou om jou tjank af te trap. Dis lekker om sonde te doen! Ek weet, ek is mos ook ‘n sondaar! Die enigste verskil is: Ek het bekeer; ek het studeer en ek glo dat ek my moes laat doop en ek glo in die ewigdurendheid van die Tien Gebooie en ek hou die Sabbat en ek is gekant teen politiek en godsdiens en verbastering en hierdie verkeerde name en ek eer my ouers en almal onvoorwaardelik, en ek het deur ‘n egskeidingsaak gegaan en ek was in opstand met die Gereg want ek glo die Hof het nie die reg om my huwelik te ontbind nie, ek is teen oorlog en terrorisme en aborsie en verkragting en diefstal en leuens en beheptheid met materialisme.

Dit is vir my ‘n plesier en ‘n respek om Sy Gebooie te bewaar, te doen en te onderhou want dit was Sy opdrag en verder is ek onder SY genade, en al maak ek dit nie, sal Sy oordeel oor my regverdig wees, want הוהי is net regverdig en ons kan nie tot Hom kom sonder Sy Seun עשוהי se Geregtigheid nie en Sy Geregtigheid is om die Bloed wat deur Satan en ons voorouer Moeder besoedel is, weer te reinig om die dood van die siel, die bloed, te herstel. Ons moet net ons deel van die Gebooie doen en bewaar soos goud en onderhou dat dit nie verlore gaan nie!

ENKELE GEDAGTES OOR DIE WET NA DIE EGIPTE DRAMA

Yisrael wat uit Egipte gered is, was die Verbondsgetuie; Hulle was dus in 'n besondere sin beskou as die band van die verbond. Die plasing van die tafels onder die versoendeksel werp lig op die aard van die verbond wat הוהי met Yisrael gesluit het. Dit dui aan dat die wet is die ondergrond, die fondament van die verbond, die verpligte dokument, die band. Nietemin, oor die wet is die versoendeksel besprinkel met die bloed van versoening, 'n verblydende getuienis dat daar vergifnis is by הוהי vir diegene wat die gebooie per abuis oortree. Die OT is deurgaans 'n duidelike onderskeid tussen die morele en seremoniële wette (2 Konings 21:08;. Dan 9:11).

2. Ek is הוהי. Letterlik, "Ek is is," het 'n naam is afgelei van die werkwoord "om te wees," "te word" (sien Ex 03:14, 15). Dit beteken "die bestaande een," "die Een wat veroorsaak word". Wanneer עשוהי vir die Jode van sy tyd sê , "Voordat Abraham was, is Ek" (Johannes 8:58), het hulle verstaan dat Hy beweer dat hy "הוהי" van die OT is. Dit verduidelik hulle vyandigheid en hul poging om hom dood te maak (Joh. 8:59). Dit was עשוהי, die tweede persoon van die Allerhoogste, wat die "ELOHIM" was van die Yisraeliete in hul geskiedenis (Ex. 32:34; Joh. 1:1-3, 14; 6:46, 62; 17:05; 1 Kor 10:4; Kol 1:13-18, Heb 1:1-3, Op. 1:17, 18, pp 366). Dit is Hy wat die Dekaloog aan hulle gegee het, dit is Hy wat Homself as "Meester ook van die sabbat" (Markus 02:28) verklaar het. Die Gr., "die lewende Een" (Op. 1:18, RSV), is gelykstaande aan die Heb. Eyeh Õasher Õehyeh, "Ek is wat ek is," van Ex. 03:14.

“uit die slawehuis”

הוהי, Sy rein wet te midde van donder en weerlig, wie se rol blyk 'n eggo te vind in die imperatiewe "Jy mag" en verkondig die verskrikkinge van Sinai was ontwerp en beleef voor die volk en gebring met die aaklige plegtigheid van die laaste groot "Jy mag nie." oordeelsdag.

In die oordeelsdag is die tien wette in die hof en ek en jy sal voor die regterstoel moet verskyn, of ons daarvan hou of nie.

Die streng voorskrifte van die Dekaloog beklemtoon die geregtigheid van die outeur en die strengheid van sy vereistes. Maar die wet is ook 'n herinnering aan Sy genade, vir הוהי wat die wet gespreek het is die Een wat sy volk gelei uit Egipte en hulle vry van die juk van slawerny gered het. Dit is Hy wat die kosbare beloftes aan Abraham, Isak en Jakob gegee het.

Egipte was die bron van onsedelikheid, van kindermoord (aborsie) van moord, van slawerny, van idolaterie, van lyksverbranding (verassing), van tempels, van vereerde grafte (soos in kerke en katedrale), van name vir die gode, van Son-aanbidding op die dag van die son, Sondag, ens. Yisrael was verslaaf aan hierdie idolaterie, die idool-obsessie en moes nog onder fisiese slawerny ook nog gebuk gaan.

Hulle het nooit meer oeroupa Abraham Isak en Jakob, se sabbat gerus en geniet nie.

Aangesien die Skrif Egipte simbolies maak van die toestand van die sonde (sien Op. 11:08), mag die verlossing van Yisrael uit Egipte gepas vergelyk word aan die bevryding van al הוהי se mense uit die mag van die sonde. הוהי bevry sy mense uit die land van Farao, sodat Hy hulle Sy wet kan gee (Ps. 105:42-45). Net so, deur die evangelie, Messias bevry ons van die slawerny van sonde (Johannes 8:34-36 en 2 Petrus 2:19) sodat ons Sy wet, wat in Hom in ware gehoorsaamheid vertaal is. (Joh. 15:10 hou Rom 8:1-4). Laat diegene wat leer dat die evangelie van Messias ons bevry van die qodesh gebooie van die Dekaloog besin oor hierdie waarheid. Verlossing uit Egipte was die motief vir gehoorsaamheid aan הוהי se wet om voorsiening te maak. Let op die volgorde: eerste red הוהי Yisrael, dan gee הוהי hulle Sy wet om te onderhou. Dieselfde volgorde geld onder die evangelie. Messias red ons die eerste keer van die sonde (sien Johannes 1:29, 1 Kor 15:3;. Gal 1:04), dan lewe ons Sy wet uit binne-in ons bekering. (Gal. 2:20;. Rom 4:25; 08:01 -3; 1 Petrus 2:24).

Alhoewel die verbond met Yisrael gemaak is as 'n geheel, is die gebruik van 'n enkelvoudige werkwoord dat הוהי elke individu van die volk van hom verlang om gehoorsaamheid aan die wet te word. Kollektiewe gehoorsaamheid was nie voldoende nie. Vir alle tye het die Tien Gebooie gelas om versoek, en oorweeg, elke mens se gewete. (sien Eseg 18:19, 20).

Voor my. Letterlik "voor my aangesig."

Hierdie Hebreeuse idioom beteken dikwels "buiten My", "Behalwe vir my," of "in opposisie vir my" As die enigste ware elohim, הוהי vereis dat Hy alleen aanbid word. Hierdie konsep van slegs een Elohim is vreemd aan die politeïstiese geloof en praktyk van ander nasies. הוהי doen 'n beroep op ons Hom voor te lê aan al die ander, om Hom eerste te stel in ons liefde en in ons lewens, in harmonie met הוהי se opdrag in die preek op die berg (Matt. 6:33). Geloof alleen sal dit nie doen nie, en selfs die erkenning dat Hy is die een en enigste God. Ons skuld heelhartige lojaliteit en toewyding aan Hom as 'n persoonlike wese wie dit is en ons voorreg om te ken, lief te hê, en vertrou, en met wie ons gemeenskap geseën is. Afhanklikheid van iets anders as הוהי, of dit rykdom, kennis, posisie, of vriende is, plaas ons in gevaar. Dit is moeilik om te veg teen die verleidings van die wêreld, en so maklik om te vertrou op dit wat sigbaar is en temporele. (sien Matt 6:19-34, 1 Johannes 2:15-17). In ons materialistiese eeu is dit nie moeilik om die gees van die eerste gebod te oortree, deur ons geloof en vertroue in 'n aardse gerief of gemak te maak nie, en sodoende vergeet om die Een wat die dinge wat ons geniet geskep het. (sien 2 Kor 4. 18).

4. Gesnede beeld.

As die eerste gebod beklemtoon die feit dat daar maar een God is, in protes teen die aanbidding van baie gode, is die tweede plek se klem op sy geestelike natuur (Johannes 4:24), in die afkeuring van idolaterie en materialisme. Hierdie gebod verbied die gebruik van beeldhouwerk en skilder in godsdiens. Die kuns en verteenwoordiging in diens in die konstruksie van die heiligdom (Ex. 25:17-22), in Salomo se Tempel (1 Kon 6:23-26), en in die "kopermuur slang" (Num. 21:08, 9; 2 Konings 18:4) is duidelik bewys dat die tweede gebod wel te velde trek teen godsdienstige illustratiewe materiaal. Wat veroordeel is, is die eerbied, die aanbidding, of kwasi aanbidding, wat menigtes in baie lande gee aan godsdienstige beelde en foto's. Die verskoning dat die afgode self nie aanbid nie verminder nie die krag van hierdie verbod nie. Idols is nie slegs om nie te aanbid nie, hulle mag nie eens gemaak moet word nie. Die dwaasheid van godsdiens lê in die feit dat gode as idole is bloot die produk van menslike vaardigheid, en dus minderwaardig teenoor die mens en onderhewig aan hom (Hosea 8:6). Is nie waar en korrek nie! Dit is juis die kern van kerk, die gebou word as iets heilig gebou; die jesus-prentjies word met sorg in Christelike Lektuur gedruk; die Christus-beelde word oral gebou en opgerig en die Kruis word heem en weer gersleep as erkennng van idolaterie.

As ons ses dae moet werk, en die sewende dag by die huis moet bly, vertel jy my wanneer moet ons dan kerk en prente en beelde benut? Dis gekkigheid en idolaterie en niks minder nie!

Enige gelykenis.

Die drievoudige afdeling hier en elders (hemel, aarde en water) dek die hele fisiese heelal, wat die nasies getrek en outydse hul idole (Deut. 4:15-19, Rom 1:22, 23). Vandag is visse tekens van idolaterie en drie golwe as spiritisme en kruise in tekens en stemme en eetgoed en wat ookal alles is idolaterie.

5. Nie neerbuig.

Dit lyk op die uiterlike of eer gegee word aan beelde in die antieke wêreld. Hulle was nie aanskou as embleme, maar as 'n ware en werklike beligaming van die godheid. Daar is geglo dat die gode het hul woning in hierdie beelde. Diegene wat hulle gemaak het, was nie gesien nie, hulle kan selfs verag word. Maar hulle afgods handewerk was goddelik vereer en aanbid.

Die feit dat die neerbuig in aanbiding gekoppel word aan seksuele misdade is aanwysend dat ontug alreeds onderworpe is aan onrein geeste en gode.

'n jaloerse El.

El, as die Gesalfde, betree die werklike lewe van elke individu, want ons is of Sy kinders, of Sy opponent se kinders en as sy kinders vermeng met die opponeent se kinders is hy jaloers oor die tragiese gebeuretenis en weier HY om sy heerlikheid te deel met die gode of afgode, die idole. (Jes. 42:8, 48:11). Hy wys die aanbidding en diens van 'n verdeelde hart (Eks. 34:12-15, Deut 4:23, 24, 6:14, 15, Josua 24:15, 19, 20). Yahshua self het gesê: "Geen mens kan twee here dien nie" (Matt. 6:24).

Besoek die ongeregtigheid.

הוהי penaliseer nie een individu vir die verkeerde dade van 'n ander (Eze. 18:2-24).

Elke mens staan voor הוהי, verantwoordelik net vir sy eie dade. Op dieselfde tyd het הוהי ingemeng met die wette van oorerwing in so 'n manier om een generasie te beskerm teen die wandade van sy vaders,

die eerste geslag.

Die tweede geslag is immers nie betrek by die besluitneming nie, maar as hy of sy weer vermeng, is dit haat, en kan die wandaad nie herstel word nie.

Gen 1:21, 24, 25), dat geregtigheid besoek die "ongeregtigheid" van een generasie op die volgende as hulle vermeng.

Die wat My haat.

Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat. [Romeine 9:13] Hoekom? Omdat Esay saad was van die ander ou.

6. Bewaar my gebooie.

Dit is deur die gehoorsaamheid wat ware liefde vir הוהי is. Omdat הוהי self die liefde is , en Sy handelinge met Sy skepsels is gemotiveer deur die liefde (1 Johannes 4:7-21), הוהי nie wil hê dat ons Hom gehoorsaam omdat ons moet nie, maar omdat ons kies om dit te doen (Joh. 14:15, 21, 15:10, 1 Johannes 2:5; 5:3, 2 Johannes 6).

“As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”

“Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.”

Want dit is die liefde tot הוהי, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. .. . dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel. [1 Johannes 5:3]

shalom

raqia
8 jaar 9 maande 1 week 6 ure oudpicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar