Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Hierdie artikel is ‘n antwoord op beskuldigings wat deur AardigeAfrikaner teen raqia gemaak is en wat raqia toevallig raakgesien het. Dit is belangrik dat die onkunde van aardigeAfrikaner oor die Bybel deeglik beantwoord en verduidelik word, want dit is moontlik dat baie mense sulke verwronge idees uit onkunde oor die levitiese stelsel in die tyd van Moses vandag nog na duisende jare het. Ek plaas die artkiel antweoord afsonderlik sodat leser wat alreeds daar gelees het, wel tog raqia se respons kan lees.

Titel: LEVIETIESE RITUELE IN SA (Leviete in Afrika) AardigeAfrikaner 26 Oct 2011

Hoe kry mense dit voortdurend reg om ander mense aan te kla van "sonde" en "boosheid" vanuit presies dieselfde bron wat die beskuldigdes se gebruike onderskraag en die een wat die beskuldigings maak veroordeel? Dit gaan my verstand te bowe! Lees gerus raqia se gorrel oor Juju onder artikels asook sy/haar menige ander skryfsels waarin mense wat bymekaarkom in kerke veroordeel word as uit die bose en lees dan die volgende stukkie in een van die boeke wat deur raqia gebruik word om sy snaakse oortuigings te regverdig en vertel my dan wat ons volgens daai einste boeke met ouens/vrouens soos hy/sy moet doen. Levitikus 17:3-4

"Elkeen uit die huis van Israel (Yissierael - self gekorreleer, gedissekteer en gekorrigeer) wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag,

en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die HERE (El/YHVH - self gekorreleer, gedissekteer en gekorrigeer) 'n offer voor die tabernakel van die HERE te bring nie as bloedskuld moet dit dié man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man uitgeroei word onder sy volk uit;"

Ek skat hy/sy koop sy/haar vleis by 'n slaghuis of winkel wat nie die bloed voor 'n kerk of ander struktuur soos 'n tent waar aanhangers van JHVH bymekaarkom gegooi het nie. Mense wat dit nie doen nie moet volgens die Bybel uitgeroei word.

En dan dog julle ander Afrika gelowe is boosaardig en wreed!

http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/levietiese-rituele-in-saleviete-in-afrika

LEVIETIESE RITUELE IN SA

MY RESPONS van raqia = manlik aan my leesmaat op WOES, AardigeAfrikaner [vermoedelik ook onder die nom-de-plume van Dr.], wat ernstig soek na verklarings van die historiese geskrifte, veral in die Bybel.

AA, jy doen die regte ding om navrae te rig om antwoorde te kry.

AA, jy doen die verkeerde ding om my aan te vat onder ‘n ander onderwerp, en dan verwag ek moet daarop respondeer, of miskien, wil jy juis nie hê ek moet respondeer nie, sodat jou boodskap aan WOESTERS eensydig oorgedra kan word.

Heel eerste: Jy skryf en ek haal aan: “die volgende stukkie in een van die boeke wat deur raqia gebruik word om sy snaakse oortuigings te regverdig”

My respons:

Waarvan praat jy tog? Van watter een van my boeke verwys jy na? Wees asseblief spesifiek.

AardigeAfrikaner: “Hoe kry mense dit voortdurend reg om ander mense aan te kla van "sonde" en "boosheid" vanuit presies dieselfde bron wat die beskuldigdes se gebruike onderskraag en die een wat die beskuldigings maak veroordeel?”

My respons:

AardigeAfrikaner, jy maak ‘n groot fout: dis nie mense wat ander mense aan kla van sonde en boosheid nie, maar dit wat geskryf is en dit geld vir jou en vir my, ewe gelyk, so as dit wat geskryf is, ‘n aanklag is, wat net ek en jy self, lees en besef dat ek of jy skuldig is, is dit jou eie gewete of my eie gewete, wat ons laat verstaan dat ons ons koppe met geeste moet reg kry om deur die Gees van Waarheid gelei te word in opregte eer en aanbidding vir die Skepper van hemel en aarde en alles daarin.

SONDE is per definisie: ‘die oortreding van die wet” en daar is net een wet wat geld en dit is die TIEN GEBOOIE, wat die kerk juis afgeskaf het, en dan wil jy die kerk* nog beskerm met hierdie wettelose beleid van antinomianisme? [*kerk = “mense wat bymekaarkom in kerke veroordeel word”]

Everyone doing sin also does lawlessness, and sin is lawlessness. [1 Johannes 3:4 The Scriptures 1998+]

Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. [1 Johannes 3:4 AOV]

‘Sonde’ in Grieks = hamartia = ‘om die doel te mis’ = ‘’n verkeerde daad’ = ‘om verkeerd te doen’ = ‘om verkeerde pad te gaan’ = ‘om weg te gaan van die Wet van YHVH’ = ‘om immoreel op te tree’, ens.

‘Sonde’ kan ook verwys na die krag wat veroorsaak dat gesondig word =

“Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie.” [Romeine 5:12-13]

“ maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie” en dit is die kerk se gruwelike oortreding; die kerk verkondig dat die wet afgeskaf is, en dit is direk teenstrydig met die Woord van Waarheid soos deur YHVH gespreek.

En as ‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het jou siel gered. [Eségiël 3:20-21] = daarom skryf ons oor hierdie dinge wat ‘geregtig’ of ‘ongeregtig’ of ‘reg’ of onreg’ of ‘reg en ‘verkeerd’ is, want dit is sonde, en die sonde word deur die wet geoordeel, beoordeel en of veroordeel.

WAT IS DIE REMEDIE?

“Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die [wandaad] van die [oortreder] sal op hom wees. Maar as die [oortreder] hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe.’ [Eségiël 18:20-22] = dit geld vir jou en vir my; dit werk nie anders vir my as vir jou nie; maar morele reëls geld net vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie en met gelowige bedoel ek iemand wat glo in die wet van YHVH, die Tien gebooie, wat die kerk juis nie doen nie. Hier is die bewys:

ANTINOMIANISME IS WETTELOOSHEID en IS DIE KERK SE AMPTELIKE DOKTRINE

antinomianism = The doctrine or belief that the Gospel frees Christians from required obedience to any law, whether scriptural, civil, or moral, and that salvation is attained solely through faith and the gift of divine grace. = The belief that moral laws are relative in meaning and application as opposed to fixed or universal. [The American Heritage Dictionary of the English Language.]

AardigeAfrikaner, al hierdie aanhalings is nie my opinie nie, dit is geskryf deur ander, en dit is mense met outoriteit. Sekerlik, erken die kerke die doktrine van wetteloosheid want hulle beoefen wetteloosheid, deur aan politiek deel te neem en die merk op die hand te kry; deur kerke te bou vir aanbidding wat verbied is; deur prente van hulle God = Jesus = Zeus (Jesus-prentjies en Christus= Krishna-beelde en Kruise en Visse ens.) En kinders te doop en die merk op die voorhoof te kry; deur rasvermenging toe te laat; deur egskeiding en hertrou toe te laat; deur aborsie toe te laat; deur die Hebreeuse name te verander na Babiloniese Deity-name, deur die sabbat te verwerp en die dag van die SON te eer en te vereer met aanbidding.

Hier is die bewys, dit is astrologie = astrology, form of divination based on the theory that movements of the celestial bodies (stars, planets, sun, and moon) influence human affairs and determine events. The Concise Columbia Encyclopedia is licensed from Columbia University Press. Copyright c 1991 by Columbia University Press. All rights reserved.

Natuurlik het die planete geen invloed nie, maar die geeste wat name van planete het wat rond fladder en in mense se koppe ingaan en elke koerant en tydskrif het sy ‘Sterre Voorspel’ wat suiwer satanisme is en geen kerk objekteer of waarsku daaroor nie en

DIVINASIE = divination, foreseeing future events or obtaining secret knowledge through divine sources, omens, or oracles. The Concise Columbia Encyclopedia is licensed from Columbia University Press. Copyright © 1991 by Columbia University Press. All rights reserved.

AardigeAfrikaner, toekomstige dinge is net in profesie, maar die geeste kan jou lewe in die toekoms verander as jy na hulle luister, want hulle veroorsaak die toekomstige ding, sodat jy hulle al meer en meer glo en na hulle luister, en jou al minder aan profesie in die Bybel steur.

mythology = A body or collection of myths belonging to a people and addressing their origin, history, deities, ancestors, and heroes. [French mythologie, from Late Latin mýthologia, from Greek muthologia, story-telling : muthos, story + -logia, -logy.] The American Heritage Dictionary of the English Language.]

myth = typically story dealing with supernatural beings, ancestors, or heroes that serves as a fundamental type in the world view of a people, as by explaining aspects of the natural world or delineating the psychology, customs, or ideals of society: the myth of Eros and Psyche; a creation myth. = A fiction or half-truth, especially one that forms part of an ideology. [New Latin mythus, from Late Latin mythos, from Greek muthos.] = legomena, ‘things recited’, in the Eleusinian mysteries, i.e. the recitations of the hieros logos, belong to the sphere of myth; the one-sided opposition between an irrational muthos and rational logos in Hellenic philosophy and culture, established by the modern scholarship, is wrong, because even in Plato myths constitute the essential part of philosophy; all true myths require a proper cosmological and metaphysical exegesis; according to Proclus, the hieratic myths have certain inner meaning ( huponoia) and conceal secret or unspoken ( apporrheton) doctrines, inspired or revealed by the gods themselves; Sallustius associates the highest level of myth with the transcendent divine reality and the lowest with the deceptive perceptions within the realm of the senses; thus a Myth (like Hindu Maya) is tantamount to the manifested cosmos itself, understood as the visible veil of the hidden invisible truth.The American Heritage Dictionary of the English Language, Third Edition is licensed from Houghton Mifflin Company. Copyright c 1992 by Houghton Mifflin Company. All rights reserved. Selected Illustrations from the Concise Columbia Encyclopedia. Copyright c 1991 by Columbia University Press.

AardigeAfrikaner, al hierdie goed is smokkel met die brein deur onrein geeste, dis suiwer satanisme in ‘n mooi geleerde woord op universiteit.

Ek dwaal so bietjie af, maar ek wil die erns van ideologie, van doktrine, van eie interpretasies, van leerstellings van ander ghurus, van predikante en pouse en predikers, aan jou uitwys as uit die bose, onder die dekimantel van godsdiens en dis presies wat dit is, diens aan die gode en dit is verbode volgens die Gebooie, en daarom vertel die kerk vir jou dat die gebooie nie meer geld nie. Dis alles satan wat met die kerkganger se kop speel.

Dis lewensgevaarlik om in kerke in te gaan, want dit is ‘n woonplek van duiwels en onrein geeste en sodra iemand inloop, is hy of sy onder daardie geesmag, en as jy nog daar aanbid, in die openbaar, onderskep hulle die gebede en besluit hoe om daarmee te handel. Gebede van kerke of eerder uit kerke reik nooit tot in die hemel nie. HY, YHVH, weet dis sy volk wat opreg bedoel, en HY weet hulle is mislei, en daarom verwerp HY hulle nie, maar beveel hulle vanuit die hemel om op te staan en uit te gaan, om die plae vry te spring.

Babilon word beskryf as die plek waar sy volk soos haatlike voëls in gevang is

En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Gaan uit haar uit, my volk.

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en [YHVH ELOHIM] het haar ongeregtighede [antinomianisme] onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is [YHVH ELOHIM] wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!

Babilon, sy, het handel gedryf in mensesiele

En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. [Openbaring 18:1-13]

Net een instansie op aarde bekommer hulle oor mensesiele en net een instansie op aarde verkoop die ‘heilige gees’ en dit is die kerk, geen ander instansie dryf handel in mensesiele nie, en dit word bevestig:

Babilon as kerk ge-identifiseer

En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die [gekla van ontbering] (korreksie voorsien) sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. [Openbaring 18:21-24]

musiekmakers = orrel en orkesspelers en gesange en gegospelliedjies en wat nog;

kuns = die wêreld se beste kuns is in kerke en katedrale;

gekla van ontbering = kerk is die plek waar almal gaan kla oor hulle ontberings;

lig van die lamp = die kerk verkondig dat hulle die lig (lewe) van die lewe verkondig;

stem van bruidegom en bruid = in die kerk is die enigste plek waar die stem van bruidegom en bruid gehoor word as hulle “JA” sê, op die huwelik bevestig deur wie? Nie deur YHVH nie, maar deur die ‘vicarius filii dei’, die plaasvervanger vir die seun van god’.

Seventh-day Adventist views Claimed link between 666 and the Pope in a unofficial Seventh-day Adventist publication. In 1866, Uriah Smith was the first to propose the interpretation to the Seventh-day Adventist Church.[12] See Review and Herald 28:196, November 20, 1866. In The United States in the Light of Prophecy he wrote The pope wears upon his pontifical crown in jeweled letters, this title: "Vicarius Filii Dei," "Viceregent of the Son of God;" the numerical value of which title is just six hundred and sixty-six The most plausible supposition we have ever seen on this point is that here we find the number in question. It is the number of the beast, the papacy; it is the number of his name, for he adopts it as his distinctive title; it is the number of a man, for he who bears it is the "man of sin."[13] Prominent Adventist scholar J. N. Andrews also adopted this view.[14] Uriah Smith maintained his interpretation in the various editions of Thoughts on Daniel and the Revelation, which was influential in the church.[12] Regarding 666 Ellen White stated ... I saw all that `would not receive the mark of the Beast, and of his Image, in their foreheads or in their hands,' could not buy or sell. I saw that the number (666) of the Image Beast was made up; and that it was the beast that changed the Sabbath, and the Image Beast had followed on after, and kept the Pope's, and not God's Sabbath. And all we were required to do, was to give up God's Sabbath, and keep the Pope's and then we should have the mark of the Beast, and of his Image. - A Word To The Little Flock, p. 19, Ellen White. http://en.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei

Vicarius Filii Dei = titel van die Hoof van die Kerk, die Pous as Plaasvervanger van YHVH en daarom het die kerk die naam YHVH uitgehaal en vervang met GOD = Gad = Babiloniese Deity. . . en daarom word die kerk as ‘n tipe van Babilon beskryf in die profesie.

DIE EERSTE KERK HET ASTROLOGIE GEBRUIK OM SONDAG TE AANBID

The seven-day system we use is based on the ancient astrological notion that the seven celestial bodies (the sun, the moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn) revolving around stationary Earth influence what happens on it and that each of these celestial bodies controls the first hour of the day named after it. This system was brought into Hellenistic Egypt from Mesopotamia, where astrology had been practiced for millenniums and where seven had always been a propitious number. In A.D. 321 the Emperor Constantine the Great grafted this astrological system onto the Roman calendar, made the first day of this new week a day of rest and worship for all, and imposed the following sequence and names to the days of the week: Diês Solis, “Sun's Day”; Diês Lúnae, “Moon's Day”; Diês Martis, “Mars's Day”; Diês Mercuriì, “Mercury's Day”; Diês Iovis, “Jove's Day” or “Jupiter's Day”; Diês Veneris, “Venus's Day”; and Diês Saturnì, “Saturn's Day.” The American Heritage Dictionary of the English Language.

AardigeAfrikaner, daar lees jy dit in ‘n Amerikaanse Woordeboek dat die week se dae name suiwer astrologie is reg vanuit ou Egipte en dat Konstantyn vir die Kerk, die Sondag vereer het as dag van rus en aanbidding en dit is wat die kerke doen; hulle erken Konstantyn bo die Skepper van hemel en Aarde en die sewende deel van die skepping as SY SABBAT.

AardigeAfrikaner, hoe kan jy so ‘n onwettige aanbiddingssisteem wil beskerm?

AS ONS SONDIG WAT DAN?

My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Yahshua Mashiach [H3091 H4899], die Regverdige. En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. [1 Johannes 2:1-3]

En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.

As ons verkondig dat sy gebooie aan die kruis gehang is of dat sy gebooie volbring is of dat sy gebooie nie meer geld nie, bevorder ons die ideologie, die doktrine van duiwels en onrein geeste wat in kerke bly, want die ALLERHOOGSTE bly nie in mensgemaakte tempels nie. [Hand 7:48] [Op 18: 2] [Matthéüs 15:9; Markus 7:7; Kolossense 2:22; 1 Timótheüs 4:1; Hebreërs 13:9]

LEES GERUS JESAJA 59 OOR DIE DOKTRINE VAN ANTINOMIANISME

AardigeAfrikaner: “Dit gaan my verstand te bowe! Lees gerus raqia se gorrel oor Juju onder artikels asook sy/haar menige ander skryfsels waarin mense wat bymekaarkom in kerke veroordeel word as uit die bose en lees dan die volgende stukkie in een van die boeke wat deur raqia gebruik word om sy snaakse oortuigings te regverdig en vertel my dan wat ons volgens daai einste boeke met ouens/vrouens soos hy/sy moet doen. Levitikus 17:3-4"

My respons:

AardigeAfrikaner, ek weet nie hoe jy by hierdie snaakse verduidelikings uitkom nie, maar kom ons kyk waaroor dit gaan, en of jou aanklagte grond het om op te staan?

EERSTENS

Levitikus 17 gaan basies oor vier aspekte:

1 - Bloed van geslagte diere moet in die tyd van Moses, by die tabernakel aan YHVH opgedra word;

2 - Bloed mag nie aan duiwels opgedra word nie;

3 - Om bloed te eet is absoluut verbode;

4 - Alle diere wat vrek, mag nie deur kinders van Yisrael ge-eet word nie, maar mag aan die ander nasies gegee word om te eet.

Jy skryf verder: "Elkeen uit die huis van Israel (Yissierael - self gekorreleer, gedissekteer en gekorrigeer) wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag, en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die HERE (El/YHVH - self gekorreleer, gedissekteer en gekorrigeer) 'n offer voor die tabernakel van die HERE te bring nie as bloedskuld moet dit dié man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man uitgeroei word onder sy volk uit;"

AardigeAfrikaner, jy is nie eerlik nie en verdraai alles en raai oor nog meer, maar jy weier om te leer.

Kom ons kyk na die volle prentjie en die volledige aanhaling:

Elkeen uit die huis van Israel wat ‘n bees of ‘n lam of ‘n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag, en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die HERE ‘n offer voor die tabernakel van die HERE te bring nie as bloedskuld moet dit dié man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man uitgeroei word onder sy volk uit; sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer, aan die HERE by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan die HERE kan slag. [Levitikus 17:3-5]

Dit is die gekorrupteerde kerkbybelvertaling, maar kom ons kyk na die regte vertaling:

“Any man from the house of Yisra’ĕl who slaughters a bull or a lamb or a goat in the camp, or who slaughters it outside the camp, and does not bring it to the door of the Tent of Meeting, to bring an offering to הוה before the Dwelling Place of הוהי, blood-guilt is reckoned to that man. He has shed blood, and that man shall be cut off from among his people, in order that the children of Yisra’ĕl bring their slaughterings which they slaughter in the open field. And they shall bring them to הוה at the door of the Tent of meeting, to the priest, and slaughter them as peace offerings to יהוה. [Levitikus 17:3-5 The Scriptures 1998+]

Hier kan jy sien dat Yisra’ĕl beteken al die kinders van Yisra’ĕl, wat aanvanklik Yaqob, genoem, was maar sy naam was deur die hemel verander om die uitverkore volk se naam te word. . . . dit is nie my self-korrelasie nie, maar slegs ‘n korreksie om die oorspronklike woord weer terug te sit want Israel, soos die kerkbybelvertalings dit verkeerdelik skryf, verwys na die moderne Staat van Israel, wat die Britte gevestig het.

Israel is nie Yisra’ĕl nie

In November 1947 the United Nations divided Palestine, then under British mandate, into Jewish and Arab states. Six months later the British withdrew, and on May 14, 1948, the state of Israel was proclaimed. The neighboring Arab states of Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, and Iraq rejected both the partition of Palestine and the existence of the new nation. In the war that followed (1948–49), Israel emerged victorious and with its territory increased by one half. Arab opposition continued, however, and full-scale fighting broke out again in 1956 (the Sinai campaign), 1967 (the Six-Day War), and 1973 (the Yom Kippur War). Israel emerged from these conflicts (see Arab-Israeli Wars) with large tracts of its neighbors' territories. In 1978 Israeli Prime Min. Menachem Begin and Egyptian Pres. Anwar Al-sadat signed the Camp David Accords; a peace treaty between Egypt and Israel was signed (1979) in Washington, D.C., and Israel withdrew from the Sinai, by 1982. Little progress, however, was made with respect to the Gaza Strip and the West Bank, and in 1981 Israel annexed the Golan Heights (captured from Syria in 1967). Israel's fierce, intermittent fighting with the Palestine Liberation Organization (PLO) in Lebanon led to a devastating Israeli invasion in 1982. Israel withdrew in 1985 but maintained a 6–12 mi (10–20 km) security zone there just north of the border. Begin retired in 1983 and was succeeded by Yitzhak Shamir. Indecisive elections in 1984 and 1988 resulted in an awkward coalition government, led by Labor party leader Shimon Peres (1984–86) and Shamir (1986–90). In June 1990, after the coalition collapsed, Shamir formed a right-wing government. In the late 1980s and early 1990s there were increasingly violent clashes between Palestinians and Israeli troops in the occupied territories. Soviet Jews began emigrating to Israel in large numbers in 1990, strapping Israel's resources, and Iraq launched missiles at Israel during the Persian Gulf War. In 1992 the Labor party and its allies won the largest bloc of seats in parliament, and Yitzhak Rabin became prime minister. Israel began peace talks with Syria, Jordan, and the Palestinians in 1991 and signed (1993) an accord with the PLO that called for Palestinian self-rule in the Gaza Strip and Jericho. [The Concise Columbia Encyclopedia is licensed from Columbia University Press. Copyright © 1991 by Columbia University Press. All rights reserved.}

die HERE = the Lord = Ba’al = Babiloniese Deity

AardigeAfrikaner, wie het die kerkbybelvertalers die reg gegee om הוהי uit te haal en te vervang met HERE? Kan jy my asseblief antwoord.

Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal Elohim oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal Elohim sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.
[Openbaring 22:18-19] (korreksies is voorsien)

[Levitikus 17:3-5] WAT BETEKEN DIT ALLES?

YHVH begeer dat alle wesens wat Hy geskape het, Hom sal lief hê omdat HY lief is vir Sy kinders.

YHVH wil hê dat liefde vir Hom op intelligente waardering vir Sy skepping is in waardering vir Sy wysheid, geregtigheid, en welwillendheid. Almal wat 'n regverdige opvatting van hierdie eienskappe het, sal hom liefhê, omdat hulle na Hom getrek word in bewondering van sy eienskappe.

Die beginsels van guns, genade en liefde, soos onderrig en as voorbeeld van ons Verlosser, Yahshua, is 'n transkripsie van die wil en karakter van YHVH ELOHIM, Sy en ons Vader. Messias het verklaar dat Hy niks aan ons geleer het behalwe wat Hy ontvang het van sy vader nie. Die beginsels van die Allerhoogste regering is in perfekte harmonie met die Verlosser se gebod, "Jy moet jou vyande liefhê.”

Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; [Matthéüs 5:44]

Mense wat antagonisties is teenoor die Waarheid van YHVH, sal altyd die aanhangers van YHVH haat en vervloek en kwaadspreek en selfs vervolg en doodmaak en wat Yahshua gesê het is dat hierdie mense uit onkunde optree en dit help nie om haat met haat, of vervloek met vervloek, of kwaadspreek met kwaadspreek, of vervolg of doodmaak nie, maar eerder vir hulle bid sodat YHVH se engele die mense wat nie weet nie, lei na inligting om beter te begryp wat aangaan.

YHVH voer geregtigheid op almal en dit sluit die wettelose in, vir die voordeel van die heelal, en selfs vir die welsyn van diegene op wie sy oordele besoek word. Hy sou hulle gelukkig maak as hy dit kan doen in ooreenstemming met die wette van sy regering en die geregtigheid van Sy karakter. HY omring almal, ook die oortreders met bewyse van Sy liefde, Hy sal hulle omring met die tekens van Sy liefde, Hy skenk hulle 'n kennis van Sy wet, en volg dit met die Sy genade op, maar hulle verag Sy liefde, maak Sy wet nietig en tot niet en verwerp die voorwaardes vir Sy genade. SY genade vra net vir gehoorsaamheid van Sy Wet en dit is nie onredelik of onmoontlik of onbillik om te onderhou nie, maar die godsdienste lei mense weg van wetsgehoorsaamheid en verkondig wetteloosheid, en dit maak dat YHVH net mooi niks vir hulle kan doen nie, en daarom word die leiers tot ‘n groot mate verantwoordelik gehou.

Terwyl hulle voortdurend Sy gawes ontvang, onteer hulle die Gewer van gawes aan hulle, hulle haat YHVH omdat hulle weet dat Hy hulle sondes verafsku. YHVH verduur vir lank hulle perversiteit, maar die beslissende uur van oordeel sal kom op die einde, wanneer hulle lot beslis moet word, want almal wat sterf het ‘n oordeelsrekord wat sy opstandingsmoontlikheid bestem: of die ewige lewe of die smaad.

En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. [Daniël 12:2 AOV]

Ons moet ons sake regkry, lank voor ons tot sterwe kom, want ons kan nie uitstel en dink ons sal later begin doen wat reg is nie. Sal YHVH die rebelle vasketting aan Sy wil? Sal Hy hulle forseer om Sy wil te doen? Nee, elke ou het sy eie vrye wil en elke ou moet vir homself kies wat hy of sy wil doen. Trots, bedrog, losbandigheid, wreedheid, word vasgesétel in hul karakters. Kan hulle in die hemel kom om vir ewig daar te woon saam met diegene wie hulle verag en gehaat het op aarde? NEE, dit kan nie so werk nie!

Waarheid sal nooit aangenaam wees vir 'n leuenaar nie, sagmoedigheid sal nie voldoen aan self vertroue en trots nie, reinheid is nie aanvaarbaar vir die korrupte losbandige lewe nie , belangelose liefde verskyn nie aantreklik vir die selfsugtige mens nie.

Watter bron van plesier kan die hemel bied aan diegene wat geheel en al in die aardse en selfsugtige belange geabsorbeer is? Diegene wie se lewens in rebellie is teen YHVH, hoe verander hulle skielik in die hemel en 'n getuie word van die hoë, die qodesh (toegewyde) staat van volmaaktheid wat ooit bestaan? In die hemel sal almal, elke siel sal gevul word met liefde, elke aangesig sal stralend met vreugde, verwonder in musiek in melodieuse klanke stygende ter ere van YHVH en die Lam, en eindelose strome van lig op die verlostes van die aangesig van Hom wat op die troon uitvloei, kan diegene wie se harte gevul met haat van YHVH, van die waarheid en toegewydheid, meng met die hemelse skare en saam met hulle lofliedere sing? Kan hulle die heerlikheid van YHVH en die Lam verduur? Nee, nee, jare van die proef was aan hulle geoffer, dat hulle die karakters vir die hemel kan vorm en aanneem, maar hulle het nog nooit die gedagte van suiwerheid lief gekry nie, hulle het nog nooit geleer om die taal van die hemel te leer nie en nou is dit te laat. . . . 'n lewe van rebellie teen YHVH het hulle onbevoeg gemaak vir die hemel. Sy reinheid, apartheid, en vrede is ‘n marteling vir hulle, die heerlikheid van YHVH 'n verterende vuur. Hulle sou verlang om van daardie toegewyde plek te kon ontvlug. Hulle verwelkom vernietiging, dat hulle kan versteek wees vir die aangesig van Hom wat gesterf het om hulle te verlos.

Die lot van die wettelose is vasgestel en bepaal deur hul eie keuse. Hulle uitsluiting uit die hemel is vrywillig deur hulself gekies en regverdig en genadig is die oordeel van YHVH. Soos die waters van die Noag vloed sal die vure van die groot laaste dag verklaar dat YHVH se uitspraak dat die wettelose ongeneeslik is. Hulle het geen ingesteldheid om te onderwerp aan hemelse gesag nie want as hulle sou wou, sou hulle die Gebooie wou doen. Hulle wil in opstand wees, en wanneer die lewe beëindig word, is dit te laat om die stroom van hulle gedagtes in die teenoorgestelde rigting te draai, te laat om te bekeer van oortreding tot gehoorsaamheid, van haat om lief te hê.

Deur die lewe van Kain die moordenaar te spaar, het YHVH die wêreld 'n voorbeeld gegee van wat sou die gevolg wees vir die toelaat om die sondaar te laat leef en om voort te gaan om 'n kursus van ongebreidelde ongeregtigheid voort te plant. Deur die invloed van Kain se onderrig en voorbeeld, was die skare van sy nageslag in sonde gelei tot "die boosheid van die mens op die aarde groot was" en "al die verbeelding van die gedagtes van sy hart was net voortdurend boos is." "Die aarde was verdorwe voor die aangesig van YHVH, en die aarde was vol geweld." Genesis 6:5, 11.

In barmhartigheid vir die wêreld, het YHVH die wettelose inwoners in Noag se tyd uitgedelg, maar geweld en verkragting en plaasmoord hou nogsteeds nie op nie. In barmhartigheid het Hy het die korrupte inwoners van Sodom verdelg en meer en meer word sodomie en gays en homoseksualiteit op arde beoefen en deur kerke goedgepraat en aanvaar. Deur die bedrieglike mag van die Satan het die werkers van ongeregtigheid simpatie en bewondering gekry, en voortdurend word ander gelei tot rebellie en dag vir dag is daar meer stakings en optogte en rebellie en groter ongelukkigheid en niemand wil regtig meer werk nie. Dit was so in Kain se tyd en in Noag se tyd, en in die tyd van Abraham en Lot, dit is so in ons tyd. Dit is in die genade van die heelal dat YHVH uiteindelik die verwerpers van Sy genade sal vernietig. "Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van YHVH ELOHIM is die ewige lewe deur Yahshua Mashiach ons Meester." Romeine 6:23.

Terwyl die lewe die erfdeel van die regverdiges is, is die dood die gedeelte vir die wettelose.

Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om YHVH ELOHIM lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en YHVH ELOHIM jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, (godsdiens) dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom; julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur YHVH ELOHIM lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat YHVH ELOHIM aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee. [Deuteronómium 30:15-20]

Hier word gepraat van die Tweede Dood. Dit is die tweede dood "wat geplaas word in teenstelling met die ewige lewe.” As gevolg van Adam se sonde, het die dood op die hele menslike ras gekom. Almal gaan af in die graf. En deur die bepalings van die plan van genade, word baie uit hulle grafte opgewek. "Daar sal 'n opstanding van die dode wees, beide van die regverdige en onregverdige;" "soos almal in Adam sterwe, so ook in Messias lewend gemaak word". Handelinge 24:15; I Kor 15:22.

Maar 'n onderskeid word gemaak tussen die twee klasse wat opgestaan het. “Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.” [Johannes 5:28-29] Salig en rein is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van Elohim en van Messias wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. [Openbaring 20:6]

Maar diegene wat nie deur bekering en geloof, veilige kwytskelding verkry nie, moet die straf van die oortreding ontvang "die loon van die sonde." Aangesien dit onmoontlik is vir YHVH, konsekwent met Sy geregtigheid en genade, is dit onmoonlik vir Hom om die sondaar in sy sonde te red, en Hy ontneem hom van die bestaan wat sy oortredinge verbeur het en waarvan hy homself onwaardig bewys het.

En nog ‘n klein rukkie en die wettelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Psalm 37:10; Obádja 16. en word asof hulle nooit bestaan het nie.

AardigeAfrikaner, jy skryf: “Ek skat hy/sy koop sy/haar vleis by 'n slaghuis of winkel wat nie die bloed voor 'n kerk of ander struktuur soos 'n tent waar aanhangers van JHVH bymekaarkom gegooi het nie. Mense wat dit nie doen nie moet volgens die Bybel uitgeroei word. En dan dog julle ander Afrika gelowe is boosaardig en wreed!

My respons

Ek het openlik verklaar dat ek nie godsdiens beoefen nie en nie aan ‘n kerk behoort nie en nie in die openbaar aanbid nie, omdat al drie verbode is.

As jy sulke stellings soos hierbo maak, moet ek aflei dat dit is wat julle doen. Wat is JHVH? Is dit jou predikant se verandering van הוהי? Sê vir hom hy moet sy geld gaan terug vra. As dit jou invensie is, verduidelik asseblief.

DIE TIPOLOGIE VAN LEVITIKUS 17

1 - Bloed van geslagte diere moet in die tyd van Moses, by die tabernakel aan YHVH opgedra word;

2 - Bloed mag nie aan duiwels opgedra word nie;

3 - Om bloed te eet is absoluut verbode;

4 - Alle diere wat vrek, mag nie deur kinders van Yisrael ge-eet word nie, maar mag aan die ander nasies gegee word om te eet.

TER VERDUIDELIKING

1 - Bloed van geslagte diere moet in die tyd van Moses, by die tabernakel aan YHVH opgedra word;

Lev 17:3 Elkeen uit die huis van Yisrael wat `n bees of `n lam of `n bok in die laer slag of dit buitekant die laer slag, en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan YHVH `n offer voor die tabernakel van YHVH te bring nie as bloedskuld moet dit dié man aangereken word. Hy het bloed vergiet; daarom moet dié man uitgeroei word onder sy volk uit; sodat die kinders van Yisrael hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer, aan YHVH by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan YHVH kan slag.

Na die Noagitiese Vloed, het die hele aarde verander omdat die raqia vernietig is, en alles, alles wat lewe, moes verander het, ‘n evolusie, om aan te pas aan die veranderde omstandighede.

Vlees, van sekere diere is aan die mense gegee om te eet, maar omdat bloed die draer is van siektes en genetiese oorerwing, en omdat die lewe in die bloed is, is bloed verbode om in vleis te wees as dit ge-eet word, en verder is vet van diere baie ongesond vir die mens, want dit veroorsaak dat die bloedare verstop word en daarom is die eet van vet, absoluut verbode en omdat die diere geslag moet word, met ander woorde, doodgemaak moet word, veroorsaak dit geweld by die mens en verstomp sy eer en respek vir die lewe in die bloed, en omdat die kinders van Adam, die adam (ras) is en geneties afstam van die Bloed van Yahshua die Gesalfde van YHVH, is ‘n Verbond met alle vlees gemaak om nie die bloed te eet nie en as iemand ‘n ander doodmaak, moet die moordenaar sterf en as dit nie gedoen word nie, soos tans in die demokratiese wêreld, sal die geweld net meer en meer word totdat een kwart van die aarde se bewoners doodgemaak is. [Op 6]

EET VAN VLEIS SONDER BLOED

Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.

MOORD SAL DOODSTRAF VEREIS

Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere [chay = H2416 = homo erectus] sal Ek dit eis. Ook van die adam [H120], van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die adam [H120] eis. Hy wat die bloed van ‘n adam [H120] vergiet, sy bloed sal deur die adam [H120] vergiet word; want ELOHIM [H430] het die ADAM [h120] na sy beeld gemaak. [Génesis 9:3-6]

Jy kan sien dat dit sleg vertaal is. Die diere waarna hier verwys word is nie plaasdiere en of wildsdiere diere nie, maar die twee been diere, wat die nageslag is van Nachash, van Kain se nageslag waavan daar net een paar op die ark saam met Noag was.

Capital punishment is compulsary and not optional. Doodstraf vir moord is verpligtend en nie opsioneel nie.

Direk nadat Noag die eerste dier geslag het, het hy die bloed aan YHVH geoffer as sondoffer, omdat ‘n onskuldige lewe moes sterf sodat die mens kan lewe en die bloed dra die siel, die lewe en daarom moet ons almal aan Hom die bloed offer as dankoffer vir voedsel sowel as erkenning van Sy Verbond om ons terug te koop met Sy eie Bloed.

Gén 8:20 En Noag het vir YHVH [H3069] ‘n altaar gebou en van al die rein diere en al die rein voëls geneem en brandoffers op die altaar gebring.

Stadig maar seker het die geweld weer na Noag toegeneem en toe Yisrael in Egipte was het hulle onder die geweldenaars en aan die bose gewoontes van die diermense blootgestel en die Noag instelling van bloed offer is verander en aan duiwels ge-offer in die veld en in die tempels.

Toe Yisrael uit Egipte is, het ‘n groot groep, bestaande hoofsaaklik uit Egiptenare, saam met hulle weggetrek, juis omdat hulle die plae gesien het in Egipte. Die Bybel noem hierdie groep die “menigte mense van gemengde bloed," het letterlik 'n "gemengde bevolking wat onder hulle was" (Ex. 12:38;. Num 11:04). Selfs 'n beter woord "gespuis" of “gepeupel”, wat sommige weergawes gebruik. Hulle was 'n bron van konstante moeilikheid, en altyd was die leiers, die belhammels, in opstand. Hulle is die mense wat die vraag na vleis eis, wat gelei het tot die dood van duisende (Num. 11:4-6, 18-20, 31-33) en aangehits het. Alhoewel hulle daagliks YHVH se wonderwerk in die stuur van manna uit die hemel gesien het, tog ondankbaar was en wat onrein is. Soos so baie wat op die liefde van ander leef, het hulle hul eise voortdurend verhoog.

Hierdie gepeupel het vleis ge-eis en was met niks tevrede nie en toe gee YHVH vir hierdie gepeupel die vleis totdat sommige van hulle verstik in die vreet van vleis en toe hulle klaar gevreet het, toe verdelg hy hulle omdat hulle rebels is: “Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was, toe die toorn van YHVH alreeds teen die (gepeupel) ontvlam het, en YHVH het onder die (gepeupel) ‘n baie groot slagting teweeggebring. [Númeri 11:33] Hoekom is hulle uitgeroei? Omdat hulle geen offer gebring het nie, en die bloed van die vleis ge-eet het en sodoende die verbond verbreek het.

Dit is redelik om te aanvaar dat hierdie menigte mense van gemengde bloed sal poog om hul heidense offer feeste mee voort gegaan onder Yisrael. In Egipte was sommige van die mees vervalle vorme van die heidendom. Een van hierdie, die duiwel aanbidding was waarskynlik die ergste (Lev. 17:07), in verband waarmee hy-bokke, of "satyrs" (RSV), is geoffer. Hierdie misbruik het begin om onder die Yisraeliete in te kruip, en 'n hervorming was nodig.

Often Satyr. Greek Mythology. A woodland creature depicted as having the pointed ears, legs, and short horns of a goat and a fondness for unrestrained revelry.

2 - Bloed mag nie aan duiwels opgedra word nie;

En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle ‘n ewige insetting wees vir hulle geslagte. [Levitikus 17:7]

Voor die vestiging van die tabernakel se miqdash, was die vader van die huishouding ook die priester van die huis, en sodanig was offers gebring elke keer as iets geslag was om te eet.. Nadat die tabernakel opgerig is, en die priesters beheer van die aanbiedinge oorgeneem het, het 'n groot verandering in die lewe vanYisrael tot stand gekom.

By die gepeupel het ontevredenheid ontstaan oor die offer van bloed by die tabernakel, want hulle wou dit aan hulle veldduiwels offer.

Die ding wat die meeste probleme aanleiding gegee het oor die reël dat al die slag van diere voortaan gedoen moet word by die tabernakel, en dat die feeste wat gewoonlik in verband met die slag gevier moet ook daar gehou word, was die feit dat hulle openbaar is.

Dit sou op sigself veroorsaak dat dit geen probleem vir Yisrael is nie, want die tabernakel was nie ver nie want dit is sentraal geleë in die woestyn, in die middel van die laer vir maklike toegang tot alles. Maar hierdie reëling sal outomaties die einde van die gesellige feestye van die menigte gepeupel van gemengde bloed wat saam met die Yisraeliete was, maar wat buite die lare moes woon gewees het, want hulle het nêrens by een van die stamme ingepas nie en ons kan vermoed dat hulle entoesiasme afgeneem het, want dit steek ‘n stokie voor hulle veldduiwelgedanserey en geoffery en aanbiddery. Die probleem was dat baie Yisraeliete ook aan hierdie gefuif en duiwel offers deelegeneem het want ons lees in v.7

Die uiterstes wat die Israeliete in hierdie gode-aanbidding gegaan het, is duidelik uit die opdrag in vers 7.

Lev 17:7 En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle `n ewige insetting wees vir hulle geslagte.

Die hele instelling was om immoralitiet te stop. Die probleem is ook dat van toeka se dae af het hierdie duiwelaanbidders met die bokke gehoereer, soos dit vandag nog met sangoma-inlywing gaan en selfs SABCTV het dit in beeld een aand op TV uitgebeeld, tot my groot verbasing.

Onmiddelik het die gepeupel weer in opstand gekom en daarom is die bevel gegee:

Lev 17:8 En jy moet vir hulle sê: Elkeen uit die huis van Yisrael en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat `n brandoffer of `n slagoffer bring, en dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring om dit vir YHVH te berei nie dié man moet uit sy volksgenote uitgeroei word.

YHVH het almal gered, almal wat bereid was om aan YHVH te offer, want dit was die rede aan Farao, en nou, hier in die veld begin hulle om aan veldduiwels te offer en seks met bokke te hê. Hoe gruwelik kon dit wees?

3 - Om bloed te eet is absoluut verbode;

En elkeen uit die huis van Yisrael en uit die vreemdelinge (die gepeupel) wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet teen die een wat die bloed eet, sal Ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk uit. Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daarom het Ek aan die kinders van Yisrael gesê: Niemand van julle mag bloed eet nie; ook die vreemdeling (die gepeupel) wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie.

Bloed is die draer van lewe sowel as van siekte. Blankes se bloed kan medies gebruik word vir ‘n bloedoortapping aan almal, maar Bantoe-bloed kan nooit gebruik word nie, nie eers vir hulself nie.

Op NAMPO was die stalletjie vir Bloed-oortapping en ek vra die dame of hulle ‘n tekort het aan bloed.

“O ja, baie groot tekort meneer.”

“Ek het vir julle ‘n oplossing, verhoog die prys van bloed met R10-00 en kry al die werklose en of arm Bantoes om bloed te verkoop vir R10-00 per liter.”

“Nee meneer ons kan dit nie doen nie, ons kan hulle bloed nie gebruik nie.”

Race row as Mbeki blood rejected. Mbeki's medical records were leaked to the press. South Africa's national blood service is to meet to discuss whether to stop treating blood donated by black people as high risk. The health minister has already said this should stop, after it emerged that President Thabo Mbeki's blood was destroyed because he was black. He did not fill in a questionnaire and because he was considered high risk, his blood was burnt. Mr Mbeki's blood was destroyed in 2001, after he responded to an appeal for blood but his doctor asked for a special dispensation for him to be excused completing the questionnaire.

Following an outcry, Health Minister Manto Tsbalala-Msimang said: "Other scientific determinants that determine risk more accurately should be identified and they should not based on race." But the head of the SANBS said she had not received any clear instructions on the matter, prompting Tuesday's meeting.
Mrs Tsbalala-Msimang also said that the president's medical records should not have been leaked to the press. "The SANBS should apologise to the president for this unethical conduct," she said.

4 - Alle diere wat vrek, mag nie deur kinders van Yisrael ge-eet word nie, maar mag aan die ander nasies gegee word om te eet.

En elkeen uit die kinders van Yisrael en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat `n stuk wild of `n voël vang wat geëet mag word hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak; want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Yisrael gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.

Veral die vergieting van bloed, en die bloed self sou 'n nuwe betekenis gee, want die volk moes bloed met die grootste respek hanteer en daarmee handel, en mag onder geen omstandighede ge-eet word nie.

Hierdie beginsels is net so geldig nou as destyds. Die rede vir hierdie vleis en bloed reëls is, soos ek gesê het, die siektes in die bloed. Vandat mense bloed eet, byvoorbeeld in Blutwurst, Black Pudding, kom allerhande snaakse bloedsiektes voor.

Black pudding, blood pudding or blood sausage is a type of sausage made by cooking blood or dried blood with a filler until it is thick enough to congeal when cooled. The dish exists in various cultures from Asia to Europe. Pig, cattle, sheep, duck and goat blood can be used depending on different countries.
In Europe, typical fillers include meat, fat, suet, bread, sweet potato, onion, chestnuts, barley, and oatmeal while in Spain and Asia, potato is often replaced by rice.

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_pudding

Bloed is die draer van bakterië en parasiete, en baie diere wat ge-eet word is vol toksines soos vark, hond, perd, kameel, volstruis, eend, ens. En omdat mense nie meer omgee nie, is siektes soos Alzheimer aan die orde van die dag want dit kom van kanibalisme. Levitikus 11 gee ‘n volledige lys van diere wat nie ge-eet mag word nie.

Een van die redes hoekom Yisrael verbied was om met die gepeupel te meng, en om apart (qodesh) te wees, is selfs aanraking van hulle, dra skadelike siektes oor. Adam mag nie onder die homo sapiens van vandag vermeng of selfs aanraak nie.

Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek YHVH; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek YHVH die Almagtige. [2 Korinthiërs 6:17-18]

AardigeAfrikaner: “Ek skat hy/sy koop sy/haar vleis by 'n slaghuis of winkel wat nie die bloed voor 'n kerk of ander struktuur soos 'n tent waar aanhangers van JHVH bymekaarkom gegooi het nie. Mense wat dit nie doen nie moet volgens die Bybel uitgeroei word.”

My respons:

Ek dink jy is totaal van lotjie getik.

Die opdrag om al die diere by die ingang van die tabernakel te slag was herroep nadat Yisrael ingegaan het in Kanaän (sien Deut. 12:15, 20, 21). Al die offerdiere is toe gebring na die tabernakel, maar as die slag vir daaglikse voedsel was, sou hulle die dier dood te maak by die huis. Vermoedelik teen daardie tyd moes Yisrael die les geleer het wat YHVH ontwerp het om te leer, Verder is die menigte mense van gemengde bloed, was nie meer 'n strik vir hulle, hulle het verkas na ander blyvelde.

Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie. Maar op die plek wat YHVH in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en daar alles doen wat ek jou beveel. Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van YHVH ELOHIM wat Hy jou in al jou poorte gee; die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok. Net die bloed mag julle nie eet nie; jy moet dit soos water op die grond uitgooi. [Deuteronómium 12:13-16]

Die gemsbok en die takbok was nooit toegelaat om as offers gegee te word nie, maar na die reis, kon die wild, wat toe vollop was, as geskik gegee om te eet.

As YHVH ELOHIM jou grondgebied uitbrei, soos Hy jou beloof het, en jy sê: Ek wil vleis eet—omdat jy lus het om vleis te eet—dan mag jy na hartelus vleis eet. As die plek wat YHVH ELOHIM sal uitkies om sy Naam daar te vestig, ver van jou af is, dan mag jy van jou beeste en jou kleinvee slag wat YHVH ELOHIM jou gee, soos ek jou beveel het; en jy mag na hartelus in jou poorte eet. [Deuteronómium 12:20-21]

Die slag by die tabernakel het toe opgehou en slegs die offers in die tabernakel en later in die tempel was voorgeskryf vir die Leviete en dit livietiese stelsel het totaal tot ‘n einde gekom in 70nCE., omdat die tempel afgebreek is en omdat die werklike LAM ge-offer was.

So, AardigeAfrikaner, jy begryp heel te min van hierdie sake om daarmee oordele oor ander uit te spreek.

Die gepeupel kan aas eet:

Lev 17:15 En elkeen wat aas eet of iets wat verskeur is, `n kind van die land (boorling) sowel as `n vreemdeling (gepeupel), moet sy klere was en `n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein. Dan sal hy rein wees. Maar as hy dit nie was nie en sy liggaam nie bad nie, moet hy sy ongeregtigheid dra.

Vir Yisrael is dit verbode, maar die ander volke en die gepeupel mag dit eet:

Julle mag geen aas eet nie; vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan ‘n uitlander verkoop; want jy is ‘n apartheidsvolk aan YHVH ELOHIM. [Deuteronómium 14:21]

Hoekom kan die ander nasies die vrot vleis eet, maar Yisrael nie? Al die nasies het satan en sy komrade gekry om te aanbid, en daarom aanbid hulle die veldduiwels en voorvadergeeste, en YHVH bekommer Hom nie oor hierdie ander nasies nie, want hulle kan nooit qodesh wees nie, want hulle bloed is besoedel (defiled) en daarom mag hulle vrot vleis en aas eet met die bloed daarin.

dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge wat YHVH ELOHIM aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. Maar YHVH het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is. [Deuteronómium 4:19-20]

Yahshua is bloedbroer van die kinders van Yisrael

Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom. Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot YHVH staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word. [Hebreërs 2:16-18]

Yahshua is net gestuur vir Yisrael se kinders en nie vir die ander nasies nie:

Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Yisrael. [Matthéüs 15:24]

עשוהי sent these twelve out, having commanded them, saying, “Do not go into the way of the gentiles, and do not enter a city of the Shomeronites, but rather go to the lost sheep of the house of Yisra’ĕl. “And as you go, proclaim, saying, ‘The reign of the heavens has drawn near.’ “Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. You have received without paying, give without being paid. [Matthüs 10:5-8 The Scriptures 1998+]

WAAROM ALLES OOR DIE BLOED

1 - Bloed dra die gene in die DNA

2 - Bloed besoedeling = Chavva en Nachas, het die dood in die bloed geneties ingebring.

3 - Bloed van Yahshua, as suiwer Bloed, is die enigste manier om die sonde van die bloed los te koop.

Voor Sinai, was Yisrael sonder 'n priesterskap. Die pa van die gesin het as die priester van sy familie, opgetree, maar nou in Moses se tyd het YHVH beveel dat 'n verandering moet kom in de volk rakende die priesterskap, en roep almal om te voldoen aan die priesterskap van Aaron.

Ons kan nie net aanbid sonder om rein en gehoorsaam te wees nie, maar in YHVH se aangestelde priesterskap en handelwyse te aanbid. Hulle moes die aangestelde leiers erken. Hulle moes onthou van verbode dinge, om YHVH te eer met hulle besittings, en te weerhou van die wetteelose byeenkomste. YHVH verbied het nie sosiale byeenkomste nie, maar moet gehou moet word in 'n karakter in ooreenstemming met die omgewing van diemigdash, die woonplek van die shekinah. Daar moet geen gefuifde feeste wees nie want dit is wat die gepeupel gedoen het toe Moses op die berg was; hulle het kaalgat partytjie gehou.

V 10

Eet van bloed was streng verbode, hoofsaaklik om siektes te beperk. (v. 12) Dit is nie ‘n Joodse gebruik nie; want dit was aan Noag gegee as instruksie vir alle vlees, en Noag was die progenitor na die Vloed. (Gen. 9:4) van die toekomstige Yisrael volke. [Vandag die 48 Europese nasies.] Die heel eerste ding wat die Messias volgelinge ingestel het in die Nuwe Testament was weer om nie bloed te eet nie:

Want die Qodesh Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van idooloffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel! [Handelinge 15:28-29] (korreksies voorsien)

that you abstain from what is offered to idols, and blood, and what is strangled, and whoring.
[Handelinge 15:29 The Scriptures 1998+]

11. Die lewe van die siel. Sewe keer in die boeke van Moses, is die verbod op die eet van bloed herhaal (Gen. 9:04; Lev 3:17;. 7:26, 27; 17:10, Deut 12:16, 23, 24, 15:23 ). Die rede wat gegee is, is dat die bloed lewe verteenwoordig, in werklikheid, die bloed is die lewe. Dit is waar in 'n baie letterlike sin van die woord. Die bloed dra voeding, sterkte en warmte aan elke deel van die liggaam, en dra alles weg wat skadelik is en wat vernietig deur siektes en ander kieme. Dit is 'n onmisbare medium waarsonder lewe onmoontlik is. Alle ander dele van die liggaam word gevoed deur die bloed. Indien 'n wond op enige plek plaasvind, bloed bring die nodige materiaal vir genesing. Wetenskap is voortdurend besig om die leer van nuwe feite oor die bloed te ontdek en verhoog ons verwondering op bloed se ongelooflike eienskappe.

Bloed het 'n belangrike plek in die plan van verlossing. Die bloed van Messias is herhaaldelik beskryf as die belangrike element in verlossing. Daarom het ons sulke uitdrukkings soos "gekoop met sy eie bloed" (Hand. 20:28), "verlossing deur sy bloed" (Ef. 1:7), "vrede deur die bloed" (Kol. 1:20), "qodesh die mense met sy eie bloed nie "(Heb. 13:12)," die bloed van die ewige verbond "(Heb. 13:20)," besprenkeling van die bloed "(1 Petrus 1:2)," die Gees, en die water en die bloed "(1 Johannes 5:8)," nie deur die water alleen nie, maar deur water en bloed "(1 Johannes 5:6)," ons van ons sondes gewas het in sy bloed "(Op. 1 : 5). Verwyder die leer van die bloed en die bloed versoening van die Bybel en ons is weg sonder 'n Verlosser. Hy was "soos 'n lam na die slagplek gebring," en "met sy wonde het daar vir ons genesing gekom" (Jes. 53:7, 5).

Dit moet inderdaad 'n harde woord vir die mense en die dissipels gewees het toe Yahshua aangekondig het, “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die adam eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. [Johannes 6:53-57] . . .En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?
Hierdie woning het ‘n diepere betekenis. Hierdie woorde is die Nuwe Verbond, die simbool van die Nagmaal, in die brood en die wyn, wat werklik deur ons bloed opgeneem word en deel word van ons lewenssisteem:

Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ‘n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. [1 Korinthiërs 11:25-32]

An atonement for the soul. Literally, "a covering for the soul." It is the blood that makes atonement, because of the life that is in it. Christ's blood makes atonement because it represents His life. Christ's death accomplished one purpose, His life another; and the two together assure us of salvation. By His death Christ paid the penalty and satisfied the claims of the law; by His life He assures us of life (see Rom. 5:10).

Dit is die bloed wat versoening bewerk, as gevolg van die lewe wat daarin is. Messias se bloed bewerk versoening, want dit verteenwoordig Sy lewe. Messias se dood bewerk een doel, Sy lewe in 'n ander, en die twee saam verseker van verlossing. Messias het deur sy dood die boete betaal en voldoen aan die eise van die wet van die tweede Gebod, deur sy lewe het HY ons verseker van die lewe (sien Rom 5:10).

maar ELOHIM bewys sy liefde tot ons daarin dat Messias vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. [Romeine 5:8] . . Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met ELOHIM versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. [Romeine 5:10]

Die nagmaal maak Hom deel van ons bloed.

want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Yisrael gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word. [Levitikus 17:14]

Hierdie is ‘n herhaling, maar met die definisie van siel wat duidelik verklaar word as die bloed. Baie kerke verkondig dat siel ‘n astrale liggaam, ‘n geeswese is wat in en uit die liggaam kan gaan en aan ander verskyn. Dit is satanisme en niks anders nie.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Robert Wentzel
1. Jy haal aan > "..en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou.."

sien asseblief die respons op die volgende skakel


http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/sy-gebooie-en-sy-insettinge-en-sy-verordeninge

shalom

raqia

8 jaar 6 maande 2 weke 6 dae 9 ure oud


Onderwerp: Geloofsverklaring
AardigeAfrikaner skryf sarkasties :> "..wat elke Sondag in derduisende kerke van derduisende denominasies bymekaarkom.."

My antwoord:> Openbaring 13:3 .......En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
8 jaar 6 maande 2 weke 6 dae 12 ure oud


ROBERT WENTZEL
ek het jou tweede kommentaar op 'n ander draad op respondeer.

sien asseblief dit:

http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/tien-gebooie-verbond-en-insettinge-verbond

8 jaar 6 maande 2 weke 6 dae 14 ure oud


Die "tien gebooie"
Exo 34:1 Toe het die HERE aan Moses gesê: Kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes; dan sal Ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het.....

Goed, So YHWH skrywe toe WEER op die NUWE kliptafels.

Exo 34:27 Verder het die HERE vir Moses gesê: Skrywe vir jou HIERDIE woorde op, want volgens HIERDIE woorde het Ek ‘n verbond gesluit met jou en met Israel.

Goed, So Moses word toe aangese^ om ook te skrywe ? Wat moet Moses toe skrywe ?

Exo 34:29 En toe Moses van die berg Sinai afdaal—die twee tafels van die Getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal het...

Goed, Toe klim Moses af van die berg met die NUWE stel kliptafels waarop YHWH geskrywe het,..> maar waarop en wat het Moses toe neergeskryf ?

Gaan loer na hierdie gedeelte in die woord en julle sal sien dat daar VEEL MEER gegee is aan Moses en die Volk om te onderhou as wat "die kerk" ons wil laat verstaan.

My vraag is > Onderhou jy/julle die wette wat Moses toe op die agterkant van die klip-tafels geskrywe het wat die kerk nie wil he^ gelowiges moet uitvind nie?

NS. Daar is 10 additionele wette aan Moses gegee daardie dag.
8 jaar 6 maande 3 weke 1 dag 8 ure oud


Baie lang verhandeling
raqia
Ek het jou verskriklike lang verduideliking gelees en wil graag vra :

1. Jy haal aan > "..en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou.."

Hier word 3 dinge genoem anders as die 10 geboeie waarna jy verwys, watse goed is dit ?

2. Jy haal aan > "..sodat jy kan woon in die land wat YHVH ELOHIM aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.."

Ek vra, waar jy wil heengaan aangesien jy so baie "die hemel" gebruik in jou verduideliking.

3. Jy haal aan > "..hulle sal priesters van Elohim en van Messias wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.."

Askies ! Ek weet van bitter min Afrikaanssprekendes wat saam met Yahshua wil regeer in Sy Koninkryk vir 'n 1000 jaar lank saam met "die Jode" ....Ek glo alle Afrikaanssprekendes wil net na een plek toe gaan , en dis hemel toe !

Bekyk gerus bietjie weer jou "geloof" om te sien hoe jy met hierdie verse wat jy aanhaal oor die weg sal kom as dit moet plaasvind.

Shalom
Robert Wentzel
8 jaar 6 maande 3 weke 1 dag 9 ure oud


Sonde ens
My bek hang oop; geen wonder almal is sondaars nie
8 jaar 6 maande 3 weke 3 dae 5 ure oud


Hi AardigeAfrikaner
Hi AardigeAfrikaner, man, ek is bly om van jou te hoor. Ons het al gereelde penmaats geword. As dit voorkom dat ek altyd verwerp, dan vra ek om verskoning. Ek het regtig niks te doen met die reëls nie, en soos ek herhaaldelik al voorheen gesê het, geld die reëls vir ons almal ewe gelyk. Daar is nie ‘specials’ vir enigiemand nie.

Ek sien nie neer op akademiese kennis nie, dit juis dit wat ek gebruik, om te bepaal waar is die graad van eerlikheid in die teologie, maar dit is tragies as meer 40,000 my artikels oor die ‘Kerk is onbybels’ lees en nie een enkele akademikus, kom na vore en bewys dat ek die kerk se funksie in sielewins verkeerd vertolk nie. Meer as 14,000 het die artikels oor ‘Sabbat versus Sondag’ gelees en geen akademikus kom na vore en bewys vir die lesers dat Sondag, tog wel reg is nie. Indien die akademici eerlik en opreg en regtig oortuig is oor wat hulle glo, sal hulle mos immers maklik my kon oortuig, juis omdat my akademiese kennis nie spog met doktorsgrade oor die teologie nie?

Ek was in ‘n Bybelstudiegroep en toe ek die predikant smeek om saam met my navorsing te doen oor die kerk, het hy briesend kwaad geword en nooit weer het ons mekaar gesien nie, en vandag is hy al dood.

Hy was kwaad omdat ek gesê het ons in die studiegroep van so twintig, moet ons geloof neerskryf en dit dan die volgende week korreleer met die Bybel. Hy roep my na buite en roskam my met: “Jy vra nooit vir mense om vir jou te sê wat hulle glo nie, jy vertel vir hulle wat die kerk sê hulle moet glo.”

Dis toe dat ek besef, hoe werk die kerk met mense se koppe; hulle wil nie hê jy moet sien in die Bybel wat jy moet glo nie, nee jy moet kyk na die broers en susters in die gemeente en tesame glo wat jou kerk sê jy moet glo, reg of verkeerd, dit maak nie saak nie, almal is opreg in hulle geloof. Hierdie formule werk vir elke kerk en elke geloof, en almal is een honderd persent opreg in hulle geloofsbedoelings. Die ‘fellowship’ van die gemeente maak elke individu, ongelooflik sterk.

Ek was ook op Sondag met my vrou en kinders in die kerk en alles was ‘prima!’

Toe gee my ma ‘n boek vir my om te lees wat al in 1888 geskryf is, en ek ontdek twee fenominale stellings wat my geruk het: 1 - BABILON IS DIE KERK: “In amazement they hear the testimony that Babylon is the church, fallen because of her errors and sins, because of her rejection of the truth sent to her from heaven." Great Controversy, p. 606-607. en 2- TIEN GEBOOIE MET NAAM EN SABBAT.

Omdat ek akademies ge-oriënteer is en baie jare op skool, kollege en universiteit spandeer het, het ek self begin navorsing doen, en net meer en meer besef dat die kerk se doktrines ons mislei.

In 1994, het ek finaal besluit om uit die kerk te bedank en die sabbat op Saterdag te hou by my huis en eers later het ek ontdek dat die Name vervals is deur die kerkbybelvertalers en ewe skielik begin dit vir my sin maak hoekom Openbaring in 95nCE, die stelling maak dat die hele wêreld die draak aanbid.

Natuurlik wil niemand die draak aanbid nie, maar dit is wat daar staan en toe ontdek ek dat die redes duidelik gegee is vir almal om te sien:

1 - die dier met sewe koppe wat aanbid word is ‘n simbool vir die sewe belangrikste godsdienste: Spiritisme, Ishmaelisme, Hinduïsme, Buddhisme, Judaïsme, Romanisme en Protestantisme.

2 - elke kop het ‘n lasternaam: Satan, Allah, Krishna, Buddha, Adonay, Ckristos en Jesus, en nie een van hierdie name kom oorspronklik in die Bybel voor nie en is ingesmokkel deur die kerkbybelvertalers.

3 - die lyk soos ‘n luiperd verwys na die Griekse Bybelvertaling wat alles deurmekaar gemaak het;

4 - die wet van Sinai, word mee weggedoen;

5 - die kerk is die beeld van die leeu wat aanbid word;

6 - die Bewoners van die hemel word gelaster;

7 - die Naam van die hemel word gelaster;

8 - die Tabernakel [Huis] word gelaster;

9 - die Wesens van die hemel word gelaster;

10 - maak ‘n beeld van aanbidding;

11 - merk op die regterhand;

12 - merk op die voorhoof.

WAT MOES EK DOEN OM NIE DEEL TE WEES VAN LASTERAANBIDDING NIE?

Openbaring 18: “Gaan uit haar uit my volk.”

Toe doen ek dit!

As ek dit kon doen, kan enigiemand dit doen.

http://www.greatcontroversy.org/books/gc/gc38.html

Gaan lees gerus die hoofstuk ‘THE FINAL WARNING’ wat my lewe laat omkeer het.

So tussen hakkies: Geen mens gaan brand in die hel nie, dis ‘n kerkleuen!

Jy skryf: “ Jou visie van hoe die mensdom "behoort" te lewe is gelukkig nie hoe dit regtig is nie.”

AardigeAfrikaner, kan jy ons aseblief inlig hoe dit wel werk, ek sal dit graag wil lees.

Groetnis, raqia.
8 jaar 7 maande 3 dae 16 ure oud


Geloofsverklaring
Die keer sit jy jou geloofsoortuigings nogal goed uiteen. Dit is duidelik dat jy 'n stel vaste oortuigings het wat alles wat jy dink beinvloed. Jou interpretasie van die lewe word nou vir my verstaanbaar.

Dis nogal jammer dat jy neersien op akademiese kennis en mense se empiriese waarnemings in hulle eie lewens heeltemal verwerp want dis ook duidelik dat jy op die terrein waaroor jy juis skryf, die godsdiens, bitter min akademiese kennis of empatie met ander mense se geloofsoortuigings het. Dis die dat jy dit sommer net verwerp, jy ken dit nie. Jy glo sowaar dat almal wat nie presies soos jy glo nie vir ewig verlore is of gaan raak.

Jou skriftuurlike koekon beskerm jou seker maar teen die verskriklik sondige mensdom wat elke Sondag in derduisende kerke van derduisende denominasies bymekaarkom om Sataniese rituele uit te voer wat net in jou eie gedagtes 'n bestaan voer en wat jy dan op almal wat nie aan jou standaarde voldoen nie projekteer.

As jy so aanhou gaan jy eendag die enigste ou in die hemel oor wees. Ek brand liefs in jou hel saam met my vriende van regoor die aarde uit baie nasies, rasse en gelowe as om alleen in jou hemel te kom. Jou visie van hoe die mensdom "behoort" te lewe is gelukkig nie hoe dit regtig is nie. Dank die Vader die lewe werk nie regtig volgens jou oortuigings nie!

Vrede vir jou (en baie bloed)
8 jaar 7 maande 3 dae 17 ure oudpicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar