Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Ter afsluiting: 'n verwarrende uitdagende land

Ná die eerste vrye verkiesing in April 1994 het Suid-Afrikaners 'n gedeelde nasionaliteit en burgerskap gehad, en ook 'n verbintenis om die toekoms saam tegemoet te gaan. Die aanhef van die hoogaangeskrewe Grondwet het burgers aangespoor om die lyding én prestasies van die verlede te onthou. Die landsvlag en volkslied het historiese simbole en liedere suksesvol saamgevoeg. Die verskillende sportsoorte se nasionale spanne het geleidelik meer gemeng geword en is geesdriftig deur almal gesteun, met uitsondering van enkele bittereinders. Vroeg in die nuwe eeu het verreweg die meeste swartes én wittes verklaar dat hulle trotse Suid-Afrikaners is. Hulle het hul Suid-Afrikaanse identiteit as 'n belangrike deel van hul maatskaplike identiteit beskou. Dié sentiment is daarop gebou dat swartes uit alle groepe oplaas vry was en dat die wittes nie meer hul verdrukkers was nie. Gepaard hiermee was daar geweldige verligting dat Suid-Afrika sonder hulp van buite 'n grondwet kon beding wat algemeen aanvaar is en dat daar geen bloedbad was nie. As president het Nelson Mandela sy rol as groot versoener met grasie gespeel en die oudpolitikus met die grootste aansien ter wêreld geword. Die verlede het egter steeds nog op die hede gedruk. Suid-Afrika was steeds 'n verwarrende land. Rykes wat hul rykdom onder almal se neus druk, het gewoon naby talle (en al hoe meer) brandarm mense met min of geen vooruitsigte op 'n vaste werk nie. Enkele staatskole wat vir die bestes ter wêreld kers kon vashou, het voortbestaan in 'n stelsel waarin vier vyfdes van die staatskole ``swak vaar''. Welgestelde stadsbewoners het steeds die jongste motors gekoop, al het Suid-Afrika een van die hoogste kapingsyfers ter wêreld.

Hierbo, is die kwotasie uit die nuwegeskiedenis.co.za

Dikwels word ek geskel oor die Bybelaanhalings in artikels of rubrieke. Die rede hoekom lesers ontstoke word, is slegs die ontnugtering dat hulle brein gespoel was met disinformasie en verwronge interpretasie.

Die kerkleraars moet uitsluitlik blameer word vir hierdie misvormde beeld van Geregtigheid, Reinheid, Eerlikheid en Waarheid. Kerk, is Onbybels, en tog is tussen een derde en een helfte van die wêreld se aardbewoners lid van een van die derduisende kerke. Geen kerklid kan in die Bybel bewys wat hulle glo en doen in die kerk nie, want daar bestaan nie so iets nie, en hierdie vernuftige disinformasie moet noodwendig die politiek en die geskiedenisskrywers beïnvloed.

Een van die Woesers het my vriendelik verwys na ‘die nuwegeskiedenis van Suid Afrika’.

As ondersoeker van alles het ek gaan inloer, en na omtrent dertig bladsye se gelees, moes ek myself oortuig dat hierdie waarlik nuwe geskiedenis is wat in Stellenbosch gekonkok is van iets wat nooit gebeur het nie en wat nou aan die nuwe geslag gegee word as waar.

Ek is so bietjie ouer as die gemiddelde Suid Afrikaner en kon darem met my ouers en grootouers hoor oor hoe hulle ouers en grootouers die geskiedenis gemaak het, sonder dat hulle dit besef, want almal leef mos van dag tot dag om te oorleef, veral hulle wat moes oppak en trek en weer begin en dan weer oppak en trek en weer begin en so herhaal die geskiedenis hom oor en oor. Sodra ons, en ek verwys na die Blanke Gelowige, iewers ‘n plekkie onder die son kry, dan kom die ‘freedom-fighters’ en ‘comrade-terroriste’ en steel en lieg en bedrieg en verkrag en brand af en vermoor, en dan moet die oorlewende Boet en Sus maar weer oppak en vlug en weer iewers oorbegin.

Oupa Adam en Ouma Chavvah, moes oppak en trek en weer begin’
Oupa Noag en sy gesin moes oppak en trek en weer begin;
Oupa Abraham en Ouma Sarah moes oppak en trek en weer begin;
Oupa Isak en Ouma Rebekka moes oppak en trek en weer begin;
Oupa Jakob en Oumas Lea en Rachel en Silpa moes oppak en trek en weer begin;
Al die nageslag van Jakob moes oppak en trek en weer begin;
. . . . baie eeue later na elke geslag se oppak en trek en weer begin;
. . . . eindig hulle op in Noorweë en boer rustig voort totdat die moeilikheid weer begin en hulle vlug na Frankryk, Rouen. . . en so gaan dit aan, maar die probleme wag om weer te begin en hulle:
. . . . my voorouers eindig op in Frankryk en toe een nag in Aug. 24, 1572 in Parys toe word hulle vermoor, en die kinders ploeter voort op die plaas met boerdery in Rouen en toe begin hulle weer alles brand en doodmaak en my voorouer, toe 17 jaar oud en sy boetie vlug na Amsterdam in Nederland en vir ‘n paar jaar was dit rustig en hy ontmoet ‘n ander Franse meisie en toe kom die aanbod om weer te trek na Suid Afrika en aan boord word nog ‘n sussie gebore, en hulle land aan wal in 1688, maar dit lyk goed en hulle begin naby Franschhoek, maar nie lank daarna toe moes hulle weer oppak en trek Stellenbosch toe.

Op 9 November 1690 koop hy van Gerrit Jansz Visser die plaas Blaauwklip, Distrik Stellenbosch. en in 1711 die plaas Bootmans Drift, Drakenstein. . . . en so gaan dit aan vir ‘n paar geslagte toe kom die moeilikheid weer en moet weer oppak en die plaas en huis los en trek binneland toe en eindig op anderkant die Groot Rivier en ontdek sewe fonteine en begin weer.

In 1855 word dorp gestig met die naam Kroonstad, en die kinders moet weer oppak en trek om die Vrystaat uit te lê en pad te bou en plase op te sny en huise te begin bou en landerye braak te lê en bome aan te plant en water te voorsien.

Vanaf 1855 tot 1895 in die 40 jaar, was die alles beplan en uitgelê en gevestig en die uitleg van die Vrystaat was op die Duitse Christaller-Teorie uitgelê op die beginsel dat al die dorpe in driehoeke met mekaar verbind is en dat die afstand tussen die dorpe almal een dag te perd na water is.

Toe ontdek hulle diamante in 1867 en goud en toe kom die Britte 1880-81 aangeswem en begin die plase en huise afbrand en die vroue verkrag en die moeders en kinders in die konsentrasiekampe 1899-1902 laat krepeer.

Na die oorlog toe begin hulle maar weer iewers. Almal werk hulle basse af en te bou en dorp te stig en en pad te maak en my Oupa eindig op as die eerste intrekker van Petrus Steyn in 1912 as landdrost en begin boer op drie plase met 24 kinders by twee vroue. (Natuurlik nie op dieselfde tyd nie, want die eerste Ouma is oorlede by die geboorte van die baba, en dit was ook die tweede Ouma se lot wat my Pa en sy boeties en sussie wees gelaat het) en weer moes hulle oppak en trek na die weeshuis om die weeshuis gratis te bou en toe kom die 1933 depressie en weer moes hulle oppak en trek Transvaal toe en toe die werk klaar is moes hulle weer oppak en trek terug Vrystaat toe en toe kom die oorlog en weer moes hulle oppak en trek en weer begin en toe word ek gebore en weer moes hulle oppak en trek en weer begin en toe ek met skool klaar is toe moes ek oppak en trek en weer begin en toe seker vir tien kere moes ek oppak en trek en weer begin in Pretoria en toe moes ek weer oppak en trek want die Nigeriërs het onwettig ingetrek en bordele begin en dwelms gesmokkel en elke nag was dit doef-doef drome tyd tot jy wil mal word en toe pak ek weer op en trek terug Vrystaat toe en trek in en kort voor lank toe is die hele gebou weer beset met Swartes wat my kar dag vir dag, stuk vir stuk, begin steel en weer die doef-doef en weer moes ek oppak en trek en by my suster bly en toe gaan ek Skotland toe en bly daar en na baie dae toe moes ek weer oppak en trek terug Suid Afrika toe en na nog ‘n tyd by my suster toe moes ek weer oppak en weer trek en toe was dit weer rustig en toe begin die Swartes weer inttrek en weer word my motor geplunder en weer is dit doef-doef en nou beplan ek om weer vroeg in die nuwe jaar op te pak en weer te trek. Sjoe, dit hou nooit op nie!

Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.

Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. . . . . Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan YHVH die boumeester en oprigter is . . . . In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. . . . Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam YHVH Hom nie vir hulle om hulle ELOHIM genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei.

Leuens en lieg en bedrog en disinformasie

“Ná die eerste vrye verkiesing in April 1994 het Suid-Afrikaners 'n gedeelde nasionaliteit en burgerskap gehad, en ook 'n verbintenis om die toekoms saam tegemoet te gaan.”

Die Swartes is die meerderheid in Suid Afrika en die Bittereinders, soos ek, in die mminderheid en neem nie deel aan merk op die hand nie, [Op 13 en 14] en so is die land van die witmense oorgegee deur ongelowige politici. Na sewentien jaar in die nuwe toekoms, het die land vier en dertig jaar agteruit gegaan.

South Africa falling behind on global stage. An alarming lack of graduates in scientific fields in South Africa has spurned educators, politicians and large companies into much needed involvement at grassroots level, enabling children previously oblivious of careers in science to experience and explore this field. During a conference last month the National Research Foundation has found that South Africa will not be able to compete academically in the global arena if it does not produce more scientists. Only 1200 students graduated with a PhD degree in 2005 in South Africa, putting it at the bottom of the list when it comes to students able to contribute to the burgeoning technological demands of the country’s economy.

“Die aanhef van die hoogaangeskrewe Grondwet het burgers aangespoor om die lyding én prestasies van die verlede te onthou.”

Die grondwet met sy menseregtewet het netjies van al tien die Gebooie van Sinai geabrogeer en die Koning van die Hemel soos ‘n sleg hond uit Suid Afrika weggejaag. Die prestasie van die verlede is die moorde deur die ‘Freedom Fighters’ wat noukeurig in museums opgerig en die geskiedenis van die Blanke word gesteel en verwyder en verander, selfs straatname. Die hoogaangeskrewe Grondwet beskou homself as beter dan die Sinai Klipwet. Uiteindelik is die dier bo die Skepper verhef en die hele wêreld loop agter die dier aan en aanbid die dier.

Die landsvlag en volkslied het historiese simbole en liedere suksesvol saamgevoeg.

Just like your school teachers, just like your media, they use democracy to mean a vague, undefinable, happy word. Democracy is a word with a specific meaning. It means the absolute rule of the demos, the people. It absolutely does not mean representative government, or constitutional government. It is not the opposite of Dictatorship. It doesn't mean, or guarantee, freedom. Our founders had a much finer understanding of this distinction. Franklin said, "Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote. " Jefferson said, “A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine.” Slavery is perfectly consistent with democracy, and so is genocide. Public Policy Polling found that 46% of Missouri Republicans think interracial marriage should be illegal, and 14% aren't sure. Good thing they don't live in a democracy! Don't think this is just an argument of semantics. The Palestinians "democratically elected" a group of terrorists to govern their miserable little piece of dirt. That "democracy" confounds our state department, and so we treat them as a legitimate government instead of a military target. So, the next time you hear someone talk about how great democracy is, remind them of how evil you think it is.

Die landsvlag het verdwyn en die nuwe simboliek in die banier is die geheim van Openbaring 13 se 666 met ses blokke, ses kleure en ses strepe. Die nuwe volkslied is ‘Skiet die Boer’ en meer boere as renosters is vermoor, maar die bekommernis is oor die renosters en nie die boere nie!

“Die verskillende sportsoorte se nasionale spanne het geleidelik meer gemeng geword en is geesdriftig deur almal gesteun, met uitsondering van enkele bittereinders.”

Sport is onder die geesmag van Zeus van Olimpus en geleidelik word die Blanke afvallig en vermeng met die gepeupel en elke ryk gekleurde sportman kry ‘n spierwitvrou as eerste prys en die kleurlingetjies pop uit een na die ander en lankal het hulle vergeet wat stan geskryf: “Jy mag jou nie met hom verswaer nie.”

Sure, there are many high profile black athletes and celebrities as well as black guys with regular jobs who date white women, but the successful professional black man and white woman is where you will continue to see the largest increase. (Just like it was before Noah’s Flood and Destruction.) (Insert mine)

“For as they were in the days before the flood, eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah? entered into the ark, and they did not know until the flood came and took them all away, so also shall the coming of the Son of Adam be.”

“Vroeg in die nuwe eeu het verreweg die meeste swartes én wittes verklaar dat hulle trotse Suid-Afrikaners is.”

Regtig? Die meeste wittes is landuit juis om hulle trots te behou . . . dis net die witgebroedsels wat wat agter die stank van die ank aanloop.

“Hulle het hul Suid-Afrikaanse identiteit as 'n belangrike deel van hul maatskaplike identiteit beskou.”

En toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesê: Die volk van Israel en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels betref nie, naamlik van die Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete. . . want hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die lande vermeng het; en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad. . . . En wat sal ons nou ná hierdie dinge sê, onse God? Want ons het u gebooie verlaat wat U deur u knegte, die profete, beveel het deur te sê: Die land waar julle inkom om dit in besit te neem, is ‘n onrein land vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels waarmee hulle dit van die een end tot die ander vervul het in hulle onreinheid. Gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid. En ná alles wat oor ons gekom het vanweë ons slegte dade en ons groot skuld—want U, onse God, het ons minder toegereken as wat ons ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee— sal ons weer u gebooie verbreek en ons verswaer met hierdie gruwelike volke? Sal U nie op ons vertoorn wees, totdat ons vernietig is, sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie? HERE, God van Israel, U is regverdig; want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is. Hier is ons in ons skuld voor u aangesig, want niemand kan om sulke dinge voor u aangesig bestaan nie.

“Dié sentiment is daarop gebou dat swartes uit alle groepe oplaas vry was en dat die wittes nie meer hul verdrukkers was nie.”

Tribal Violence in Africa: A History We’ve all read the newspaper reports depicting violence between one African tribe and another. Images of gun-toting young children flood out television screens, supplying evidence of a reality in a number of African countries where thousands upon thousands die, and even more are forced to flee their homes. At some point one has to ask oneself just how long this has been going on and, perhaps more apt, why is it still continuing today? Violence between one African tribe and another has been going on for centuries, from West Africa to East Africa, from north to south. It is perhaps not too dissimilar from western civilisations past clan rivalries, yet the fact that it is still present today does seem rather astonishing.

Watter swartes was verdruk deur watter Blankes? Noem hulle op asseblief! Swartes is nou vry van alle en enige wet en kan plunder en steel en lieg en bedrieg en verkrag en vermoor sonder enige straf, want die verpligte doodstraf van die hemel vir moord en verkragting en diefstal is weggegooi. Nou spog Suid Afrika met die grootste kriminele rekord per kapita. Hoera hoera vir Suid Afrika!

“Gepaard hiermee was daar geweldige verligting dat Suid-Afrika sonder hulp van buite 'n grondwet kon beding wat algemeen aanvaar is en dat daar geen bloedbad was nie.”

A way forward for the world? If miracles like this can happen in South Africa, after years of trouble, they can happen anywhere. But only if people will call on God, and say sorry to Him and each other. Unless they do this, situations like Bosnia will never end. [What is the name of their God?: ‘In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.’]

Dit was nie bedinging nie dit was onnoselheid van die sotte wat onderhandel het en daarvoor sal hulle die doodstraf kry:

As die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy; en die HERE jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie—jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg.

en Hy jou gou verdelg. Baie dankie dat U geregtigheid sal behou in die oordeel van hierdie gruweldade.

Bloedbad? Bloedbad? Dit is nog steeds elke dag die bloedbad. As hulle geglo en gedoen het wat hulle moes doen, dan was die stryd netjies en sonder een druppel bloed:

Ek sal my skrik voor jou uit stuur en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En Ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal Ek perdebye voor jou uit stuur; dié sal die Hewiete, Kanaäniete en Hetiete voor jou uit verdrywe. Ek sal hulle nie in een jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe. En Ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die See van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Eufraat. Want Ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uit verdrywe. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen My te sondig nie. Want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou ‘n strik wees.

“As president het Nelson Mandela sy rol as groot versoener met grasie gespeel en die oudpolitikus met die grootste aansien ter wêreld geword.”

"The new world order that is in the making must focus on the creation of a world of democracy, peace and prosperity for all." Nelson Mandela, in The Philadelphia Inquirer (October 1994)

Wel, hy is immers die leier van die Nuwe Wêreld Orde, onder wie se mag? ‘En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.’

“Die verlede het egter steeds nog op die hede gedruk.” (daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort)

Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen U gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom opgestaan en na die stem van die HERE onse God nie geluister om te wandel in sy wette wat Hy ons deur die diens van sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie; daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen Hom gesondig. En Hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat Hy oor ons gespreek het en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem nie; soos in die wet van Moses geskrywe is—al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die HERE onse God nie om genade gesmeek deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die HERE wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring; want die HERE onse God is regverdig by al sy werke wat Hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie.

Dag vir dag word die vier plae erger van Geweld, Honger, Pes en Wilde Diere: “En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.”

“Suid-Afrika was steeds 'n verwarrende land.” En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in dié dag sal ‘n groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klere—’n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is. (Hier word verwys na die Hemelse Yerushalahem: En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

“Rykes wat hul rykdom onder almal se neus druk, het gewoon naby talle (en al hoe meer) brandarm mense met min of geen vooruitsigte op 'n vaste werk nie.”

Binne tien jaar was almal wat kriminele op Robben Eiland was skat-skat ryk en het in nuwe woonhuis ingetrek en die lot van die Lokasiebewoners lankal vergeet. Waar is al die geld gekry vir die lekker ryk lewe?

CAPE TOWN—The gap between South Africa’s rich and poor may have widened since the end of apartheid, but the top end — once almost exclusively white — is now increasingly black.

A study released last month by the Unilever Institute of Marketing at the University of Cape Town found that nearly 40 per cent of the country’s richest 10 per cent are black.

“Since ’94, we’ve seen significant change in the whole structure of society,” says the institute’s John Simpson. “If you look at black wealth, it’s nearly all first generation.”

“Enkele staatskole wat vir die bestes ter wêreld kers kon vashou, het voortbestaan in 'n stelsel waarin vier vyfdes van die staatskole ``swak vaar''.”

Dis waar, want die nuwe regime het al die bekwame witonderwysers afgedank! Nou kan hulle nie eers tel of skryf nie!

SOUTH AFRICA spends 6.1% of its GDP on education, a bigger chunk than most other countries, yet its results are among the worst. In the World Economic Forum’s latest Global Competitive Index it ranks bottom (out of 133 countries) in both maths and science education. In the 2006 Progress in International Reading and Literacy Study it also came bottom (out of 40 countries), as it did in the 2003 Trends in International Maths and Science Study (out of 48 countries). Humiliated, it withdrew from the next TIMSS in 2007. The difficulty with such studies is that they reflect averages. At the top, South African students do as well as anyone, but the great majority are performing way below their capabilities.

Graeme Bloch of the Development Bank of Southern Africa describes South Africa’s education system as a “national disaster”. He reckons 80% of schools are “dysfunctional”. Half of all pupils drop out before taking their final “matric” exams. Barely 11% get a good enough pass to qualify for university. Of those who do, most are found to be functionally illiterate and innumerate when they get there, requiring intensive first-year remedial classes to bring them up to scratch. A third of students drop out in their first year at university. After five years only one in three has obtained a (three-year) degree. Even then, employers say that many graduates emerge inarticulate, unable to think critically and barely able to read or write.

Black South Africans generally do much worse than whites. Almost 13% of black adults are functionally illiterate, compared with 0.4% of whites. Fewer than 2% of black adults have a degree, compared with 17% of whites (which is still low by international standards). Barely a third of black pupils pass their matric, whereas almost all whites do. And only around one in 20 black students ends up with a degree, compared with almost one in two whites. It is not that the blacks are any less bright; some perform brilliantly. They are just massively disadvantaged. . . . .(after democracy they fell way behind.)(insert mine)

“Welgestelde stadsbewoners het steeds die jongste motors gekoop, al het Suid-Afrika een van die hoogste kapingsyfers ter wêreld.”

Elke nuwe kar wat in die strate ry wat splinternuut is, het ‘n swart eienaar. . . . want dit is demokrasie in werking terwyl die paaie vol gate is en die riole op die strate uitloop en die eiendomme geplunder word en daagliks mense in taxis omkom.

This means that the total losses due to cable theft were nearly 15 million rand (nearly $2-million) in August alone. The report also found that copper exports by South African waste and scrap dealers are steadily climbing, reaching about $50-million in July.

They drive sleek cars, dress to kill and spend like there's no tomorrow. Twelve years after the demise of apartheid, the children of South Africa's revolution have found a way to celebrate freedom: shopping.
In ways unimaginable to their grandparents, a generation of black upwardly mobile professionals, dubbed 'buppies', is splashing out in a display of power and wealth that is driving a consumer boom. From Cape Town to Johannesburg, retailers report record sales in property, fashion, jewellery and luxury vehicles, a giddy exuberance amid the economy's sixth successive year of growth.

Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

VuurWerke

deur die Posman

n versameling liefdes gedigte wat die stormagtige verhouding tussen man en vrou uit beeld, en ander gedigte.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar