Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeDikwels lewer At de Lange kommentaar op skrywes wat ek plaas. Ek probeer om deel te neem aan al die kategorieë van www.woes.co.za omdat ek dit geniet om te skryf en inligting aan ander te deel. Ek neem aan dat die meeste Woesers dieselfde doen. Ek dink nie WOES is ‘n plek vir die ghoeroes van die Afrikaanse Taal nie, want dan sou die Ghoeroes hier publiseer het.

Iemand skryf, en ek haal aan: “Ghoeroes, so skryf hy, is daardie talentvolle leiersfigure wat mense meevoer en beïndruk met hulle voorkoms, charisma en retoriese vermoëns. Veral met laasgenoemde, hulle gladde monde, is hulle in staat om groot massas te ontroer, te manipuleer en te oortuig om soos hulle te glo en te leef. Volgens Storr is nie alle ghoeroes se invloed noodwendig sleg nie. Mense soos Jung, Freud, Merton, Ghandi, Bonhoeffer, Ignatius van Loyola, Jesus en baie ander, het ’n geweldige positiewe invloed op mense se lewe gehad.”

Ghoeroes kry Nobelpryse, kry Literêrepryse, kry ATKVpryse, kry Oscars en sulke goeters. Ons woesers kry die genot van skryf en die voorreg om ‘n storie te vertel, of ‘n rubriek te skryf om ons mening te gee of ‘n artikel te skryf oor navorsing, of ‘n gedig te skryf, al is dit met rym. Dit sê ek sarkasties, want as ek na sommige ghoeroes se sogenaamde gedigte kyk, dan is dit nie, in my opinie ‘n gedig nie, net ‘n tipografiese orgasme. Byvoorbeeld; baie van die ghoeroe Joan Hambidge se werk is prosa, skrywe sonder metrikale struktuur, maar die tipografie, die rangskikking en voorkoms van gedrukte frases.

VOORBEELD

Een sprong vir ... - Joan Hambidge

Jy wil weet waarom herstel ek nie – want jy het my die maan, sterre en uitspansel beloof. Jy stuur my na die maan en à la Neil Amstrong beweeg ek in die lugdrukvrye atmosfeer karteer die kraters, die stil verwoesting wat jy saai, plant ‘n vlaggie van rekapitulasie (dis verby, dis verby, dis …) op die klein silw’rige planeet. Danksy die verbinding tussen my en die lugskip van glas genaamd poësie, keer ek weer terug na die aarde, wys my foto’s vir diegene wat wil sien, neem stukkies maankors saam en weet ná maande die maan is hiér. Jy wil weet waarom vergeet ek nie – omdat ek weet die maan is beslis nie van kaas.

Asseblief, liewe woesleser; wat maak hierdie poësie ‘n wonderlike gedig?

Joan Hambidge is ‘n professor in Afrikaans, maar dit maak nie dat ek nie mag vrae vra wat haar poësie ‘n gedig maak nie. In my opinie is dit slegs die tipografie, wat jou laat dink dit is ‘n gedig, maar elke keer as iemand haar gedigte oor RSG lees, dan wonder ek nou wanneer begin die gedig, want hierdie prosa is seker net die inleiding wat die gedig beskryf?

Ek het geen naskoolse opleiding in religie of taalkunde of geskiedenis of medies nie, maar dit beteken nie dat ek nie die Bybel mag bestudeer nie en dit hier kwoteer nie; of nie Afrikaans mag lees en kommentaar mag lewer nie; nie Geskiedenis mag bevraagteken nie; nie kwale mag dokter nie.

Ons mag ons kritiek en of kommentaar lewer, maar altyd kwalifiseer met die rede of die bewys, hoekom ek van die ghoeroes verskil.

RELIGIE

Van die skrywes wat ek hier op woes plaas, is inderdaad kommentaar op die profesie, wat belangrike gebeure op die wêreld uitwys.

Die laaste boek Openbaring is juis ‘n profetiese boek wat toekomende gebeure beskryf oor die laaste amper, 2000 jaar. Sommige van die profesie is al voltooi en ander is besig om te gebeur en ander is vir die nabye toekoms.

Inligting soos: “Die hele wêreld loop agter die dier aan.”. . . moet iets beteken.

“Die hele wêreld aanbid die draak.” . . moet kommer wek.

Die aanbidding is deur die gees van die draak, is skrikwekkend!

Die naam word gelaster; die huis word gelaster; die wese word gelaster; die hemelbewoners word gelaster, is baie ernstige waarskuwings as ons dit in begrip plaas met opdrag soos: “Gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie die plae ontvang nie, ” . . . . en dat almal die draak aanbid sonder dat ons dit begryp en dan veral dat die uitsondering slegs die oorblyfsel is wat die Gebooie bewaar en die Naam van Y’shua getuig.

Y’shua, het ons immers gewaarsku: “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.” Sy Vader se Naam is Yah YaHoVaH. HY het dit met Sy eie vinger op klip geskryf as Beeidgde bewys. Ons naam op die paspoort verander tog nie soos ons deur ander lande toer nie? Ons naam bly altyd dieselfde in alle en of enige ander taal.

Al die godsdienste op Aarde aanvaar die naam Jesus en Here en God en Christus en Christen, maar dit is nie name wat Moses sal ken nie; dit is ‘n ander een se naam en name, wat die hele wêreld aanneem.

Hierdie name is deur kerkskrifgeleerdes iewers gekry en in die kerkbybelvertalings ongesmokkel, om ons te verlei, soos ons ook gewaarsku is: “En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.” . . . “Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.”

Dit beteken dat ons ernstig op ons hoede moet wees oor die bedrog oor aanbidding in ‘n naam, in ‘n huis, in ‘n wese en in hemelbewoners.

Al hierdie wêreld se verleiding is deur kerkskrifgeleerdes, en niemand anders nie. As daar nie vertaalde Bybels was nie, sou ons die Hebreeuse taal aangeleer het en nooit die bedrog gelees het nie. Die meeste van ons kan Afrikaans, Engels en soms ‘n derde taal soos Duits of Frans of Sotho of Zulu aangeleer het, en niks sou ons kinders gestop het om Hebreeus op skool aan te leer soos enige ander tweede of derde taal nie.

Dit is slegs deur kerkbybelvertalings wat die draak, die Satan, ons kon verlei om hom onder sy naam te aanbid, waar ons dink ons aanbid die Ware Skepper en Verlosser van sonde.

Baie inligting was op Bevel nie openbaar nie: “Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.” Na 6,000 jaar vanaf Adam, en ‘n beloofde 1,000 jaar wat aanstons moet begin, is ons, logies gesproke, in die Tyd van die Einde, en word die verseëlde en verborge inligting openbaar aan mense soos ek en jy, en sodra ons iets ontdek, moet ons dit openbaar, want dit sal nie weer deur profete gedoen word nie, want die Laaste Profeet is Y’shua wat dit aan Yohannan openbaar het in circa 95/96 en aan ons geskryf is.

Omdat hierdie geskrifte vertaal is, is daar diskrepansies, en is die lastername en huise en dae en aanbidding en allerhande misleiding en verleiding ingesmokkel.

At de Lange, lees nou hierdie verstommende inligting en weier om dit te glo of te ondersoek of te bespreek, en tipies soos van ouds, val hy soos al die ander skrifgeleerdes nie die dokument aan nie, maar die persoon. Ek het nie die Bybel geskryf of vertaal nie, maar ek ontdek hierdie diskrepansies en deel dit met u mee, sonder enige voorbedagte rade. Ek het openlik verklaar dat ek nie godsdiens beoefen nie, want die 2e Gebod verbied diens aan die gode. Ek behoort nie aan ‘n kerk nie, want die 2e Gebod verbied die oprig van mensgemaakte tempels vir aanbidding, want dit is beset deur duiwels en onrein geeste en haatlike voëls.

Nie een van ons kan empiries bewys dat die Skrif, nie in Hebreeus geskryf is nie, maar dit is logies en redelik om te aanvaar dat Y’shua in Sy Vader se Taal en Sy moedertaal, sou praat en deur Sy Gees, die Ruach ha’Qodesh, sou inspireer dat die skrywer presies letter vir letter dit korrek neerskryf. Lank na die hemelvaart praat Y’shua direk uit die hemel met Shaul, wat ‘n kenner op die taal Grieks was, in Hebrees. Hoekom sou HY dit doen, as HY sou wou gehad het dat die Nuwe Testament in Grieks en nie in Hebreeus geskryf moes word nie. Hoekom sou Shaul aan sy geesgenote en landsgenote en taalgenote en rasgenote en almal lesers van die Torah is, in enige ander taal as Hebreeus sou skryf? Dit maak net nie sin nie? Hoekom sou Y’shua aan Yohannan vanuit die hemel in visie met hom in enige ander taal as hulle eie moedertaal van Hebreeus sou praat en instruksie gee om dit op te skryf en dan toelaat dat hy dit in ‘n taal Grieks skryf wat hy heelwaarskynlik nie eers sou kon praat nie? Ek verwys nou na Openbaring en die briewe van Johannes en die evangelie van Johannes. Hoekom sou Y’shua met Sy prediking aan eenvoudige ongeletterde mense in Grieks praat as hulle nie eers Grieks kon lees of skryf nie? Natuurlik het HY Hebreeus gepraat, en natuurlik is SY woord opgeskryf in die Hebreeuse taal. Sou Y’shua ooit aan die skrifgeleerdes in enige ander taal as Sy Torah-taal Hebreeus die gekwoteerde skrifverwysings gee as Sy taal Hebreeus is? Ek verwys na die gesprek tusen Satan en Y’shua na die 40 dae in die wildernis na Sy doop? Hoekom sou Y’shua die Ruach ha’Qodesh op ‘pinkster’ uitstort op 19 verskillende tale se verteenwoordigers om die Torah te lees en dan omdraai en toelaat dat die Nuwe Testament in Grieks geskryf word? Dit maak net nie sin nie! Die uitstorting van die Gees om die vermoë van taal te kry, was sodat elke ander taalsprekende gelowige, die Hebreeus kon verstaan en terug gaan na sy eie taalgenote om die Hebreeus te lees en te verstaan en te begryp. ‘n Griekssprekende gelowige, wat die Gees se taalvermoë ontvang, ontvang tog nie die vermoë om enige ander taal as Hebreeus te verstaan nie, en wanneer hy terug gaan na sy eie land, gaan hy tog nie nou die taalvermoë ignoreer en die Hebreeus sit en vertaal in Grieks nie? Nee hierdie taalvermoë is wat ons sê ‘n taaltalent is wat geneties oorgedra word aan sy kinders en kleinkinders. Tot vandag toe leer die Jode hulle kinders Hebreeus, al word hulle in enige ander land gebore. Dis juis hoe ek met Hebreeus deur Joodjies in ‘n Vrystaat-dorpie kennis gemaak het wat my gewaarsku het dat die Hebreeuse name deur die vertalings verwyder is en met Babiloniese Deities se name vervang is, en dit is die direkte oortreding van die 3e Gebod, en dit is die laster waarna Openbaring 13 verwys.

At de Lange is hewig ontsel oor hierdie taalkwessie van die Ou en die Nuwe Testament, want hy weier om te glo dat die name laster is wat die kerk gebruik.

At de Lange weier om te glo dat die kerk onbybels is en dat dit ‘n woonplek van duiwels en onrein geeste is.

At de Lange weier om te glo dat die onderhouding van die Gebooie, die paspoort tot die Boom van Lewe is.

At de Lange weier om te glo dat die homo sapiens basters is tussen mens en dier, al bewys die wetenskap dit en al staan dit oop en bloot in die Ou Testament:

En jy mag met géén dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. ‘n Vrou mag ook nie voor ‘n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n gruwelike vermenging. Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat Ek voor julle uit verdryf. So het die land dan onrein geword; en Ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug. Maar júlle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want die mense van die land, wat voor julle gewees het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was. Want almal wat enigeen van hierdie gruwels doen die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Daarom moet julle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie, dat julle jul nie daardeur verontreinig nie. Ek is הוהי מיהלא H3068 H430. [Levitikus 18:23-30]

Nattuurlik is hierdie ordening en insetting in die Tein Gebooie verewig, vir almal om te gehoorsaam!

Wat wil At de Lange of enige van sy kerkskrifgelerdes met hierdie Bevel doen as hulle die mensape of aapmense, die homo sapiens, toelaat in die kerk en met hulle verswaer? Is dit nie verbastering nie? Is dit nie die 2e Gebod nie? Is dit nie die 5 e Gebod nie? Is dit nie die 7e Gebod nie? Is dit nie die 10e Gebod nie? Moet ons die Gebooie ignoreer? As ek dit doen, kan ek nie in die stad ingaan en van die Boom van Lewe eet nie en dit is op die laaste bladsy van die Bybel. [Op 22:14]

Wat maak At de Lange met ‘n Bevel soos die volgende:

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Messias met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van YHVH ELOHIM met die idole? Want julle is die tempel van die lewende Elohim, soos Elohim gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle Elohim wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek YHVH; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek YHVH, die Almagtige. [2 Korinthiërs 6:14-18]

Die een enkele paar onrein diere wat saam met Noag op die ark was, was bastermense, wat diensknegte was, want net agt siele van adam [H120[ die genus, is op die ark toegelaat. Dit was dan juis die wyfie van die onrein dierepaar wat die moeder van Kanaän was en daarom was hy vervloek saam met Gam.

Hoekom sou YHVH toelaat dat Noag die kind Kanaän vervloek as dit die kind van Gam was, en by watter vrou. As dit een van die vier vroue was, sou daar onmiddellik ‘n hewige probleem gewees het, maar dit was die diensmeisie en daarom word Kanaän vervloek as dienskneg vir die diensknegte, en daarom verbied die 10e Gebod enige begeerte tussen adamkinders en knegkinders en daarom maak die 4e Gebod voorsiening dat die diensknegte ook volwaardige sewende dag rus verdien. Natuurlik sal die diensknegte sekere onvermeidelike werk soos koeimelk moet doen op die sabbat, maar aan hulle was heelwaarskynlik die Sondag as rusdag gegee want dit is so bepaal:

Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele—want julle het géén verskyning gesien op die dag dat הוהי by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie— sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: ‘n afbeelding van man of vrou, ‘n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, ‘n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg, ‘n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ‘n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is; dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge wat הוהי מיהלא H3068 H430 aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. Maar הוהי het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is. [Deuteronómium 4:15-20]

Hier word duidelik verwys na die dag toe die Tien Gebooie gegee is en die Bevel dat die diensknegte die Sondag as rus kry om die leër van die hemel as hulle God te aanbid en dat הוהי מיהלא se kinders onder die Gebooie is maar nie die diensknegte nie. Die kinders van הוהי מיהלא is Yisrael en Y’shua bevestig dat Hy net vir Yisrael gekom het en nie vir die ander nasies nie. Hoekom sal HY Sy kinders uit Egipte haal en Sy wet aan hulle gee en dan later aan Sy Seun toelaat om dit te breek en ander wettelose dinge doen? Dit maak net nie sin nie?

Waar staan At de Lange in terme van hierdie Woord?

Aanhoudend wil At de Lange my as persoon aanval of verkleineer en dit agteraf doen. Hy open nooit debat oor dit wat ek skryf of kwoteer nie, nee, hy val my in die persoon aan, maar hy ken my nie eers nie.

Ek skryf hierdie ope brief aan At de Lange en aan enige ander Woeser. Kom ons speel die bal en nie die man in die spel van die lewe nie. Ek is bereid om my vingers stomp te tik om vrae oor die ‘issues’ te bespreek, maar as dit met persoonlike gevegte begin, dan moet ek die aanvaller ignoreer en net konsentreer op die inhoud van die artikel of rubriek of watookal.

Ek versoek At dus vriendelik: “Kom ons los persoonlike aanvalle, dis lelik en onprofessioneel en kinderagtig. As jy verskil in mening, is dit jou goeie reg en voorreg om die verskil uit te wys en te debatteer, maar nie om persoonlike vendettas agteraf en agterbaks te begin nie. Mag die Gees van Waarheid ons almal lei in kennis en begrip en nie na laster van persoonsintegriteit nie.”

Geteken raqia. 28 Desember 2011.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Martinez
http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/martinez-hou-net-op-om-te-reageer
8 jaar 2 maande 3 weke 4 dae 4 ure oud


homo sapiens et al
Lees gerus Spreuke 29:20 asook 26:12
Hou net op om te reageer
8 jaar 2 maande 3 weke 4 dae 20 ure oud


At de Lange Ontluiker
Beste At, jy raak deurmekaar met baie dinge, in my opinie.

Ek dink jy raak emosioneel onstabiel.

Wees rustig; neem my skrywe en respondeer asseblief sin vir sin, sonder om persoonlik te raak en gee aan die woesers jou bewyse vir jou denke, response en argumente.

Nee ek weet nie van die ander skrywes nie. Ek volg jou nie en dit is slegs as iemand my laat weet dat jy suutjies agteraf oor my skryf, wat ek kan respondeer.

AS jy nie eerlik genoeg is om my te verwittig as jy iets oor my skryf nie, moet nie verwag dat ek sal kan respondeer nie.

Jy sal maar weer moet gaan kers opsteek by die predikant of die professor.

groetnisraqia

8 jaar 3 maande 1 week 5 dae 3 ure oud


Wat 'n fanatiese tirade.
Ek skryf van die man wat hom twee keer op Woes bekend gestel het as Chris Nel. Maar hy skryf gereeld onder 'n skuilnaam wat in Afrikaans "hemelkoepel" kan beteken

Jy is die man. Jy het Jesus van die bybel en die kerk te veel beledig dat ek nog moet stil bly. Dit lyk vir my die artikel wat ek 11Nov2011 geskryf oor die bybel in Hebreeus, was nie genoeg waarskuwing vir jou om voort te gaan met lastering van alles wat heilig is nie. Woesers kan dit lees by
http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/die-bybel-ot-en-nt-in-hebreeus
Daarin vertel ek reguit aan watter fanatiese groepeing in die VSA behoort. Jy het nooit op die artikel gereageer nie.

Jy lieg as jy beweer dat die NT oorspronklik in Hebreeus geskryf is, maar dat die kerk die inhoud daarvan vervals het en toe in Grieks oorgeskryf het om dit toe te smeer. Enige Woeser kan dit vas stel deur byvoorbeeld werke van die eerste kerkvaders te lees. Hulle haal almal die Griekse teks aan.
Argeologiese opgrawings bied net soveel bewyse.

Ongeveer sowat 8 maande terug het 'n "Riana" die artikel
"Is daar 'n toekoms vir afrikaans?" geskryf. Woesers kan dit lees by:
http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/is-daar-n-toekoms-vir-afrikaans
Jou kommentaar daarop is langer as die artikel self. Jou gedagtegang daarin is erger as wat die HNP van ouds en later die KP ooit kon uitdruk. Jy het prof Jonathan Jansen daarin so belaster dat ek skaam gekry het dat sulke laster in Afrikaans gedoen is.

Jy daag Woesers gedurig uit om in 'n debat met jou te tree. Maar jy het geen kennis van logiese beredenering nie. Jy begin eerder eerder met 'n bespiegeling van jou, brei daarop uit, haal 'n klomp aanhalings uit die Bybel (met Hebreeuse name daarin) aan en beskou dit as 'n beredenering.

Hier is 'n klein aanhaling uit jou ope brief om dit te illustreer:
"n Griekssprekende gelowige, wat die Gees se taalvermoë ontvang, ontvang tog nie die vermoë om enige ander taal as Hebreeus te verstaan nie, en wanneer hy terug gaan na sy eie land, gaan hy tog nie nou die taalvermoë ignoreer en die Hebreeus sit en vertaal in Grieks nie? Nee hierdie taalvermoë is wat ons sê ‘n taaltalent is wat geneties oorgedra word aan sy kinders en kleinkinders."

Ek dink dat wat jou kop laat verloor het, is my jongste artikel:
"Die skrifgeleerdes."
http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/die-skrifgeleerdes
Hoe meer ek navorsing oor hulle gedoen het, hoe meer het ek die ooreenkomste tussen hulle en jou begryp. Ek het in hierdie artikel nooit die skuilnaam "raqia" of persoonnaam "Chris Nel" gebruik nie. Maar tog trek jy dit aan soos 'n skoen wat pas.

Jy skryf telkens
"At de Lange weier om te glo ..."
Woesers kan maar self gaan tel hoeveel keer jy so skryf. Jy is reg in die sin dat ek weier om leuens te glo as die waarheid. Jy sal baie beter moet lieg as jy my wil oortuig.

Jy kap my met
"Wat maak At de Lange met ‘n Bevel soos die volgende:"
Ek belei openlik dat ek 'n sondaar is wat nie die bevele van God altyd kan nakom nie. Daarom moet ek met die ewige dood gestraf word. Maar dank die goeie Vader dat hy sy Seun in die persoon van Jesus gegee het om vir my sondes te betaal sodat ek geregverdig kan word. Ek het hierdie waarheid eers begryp met my wedergeboorte die nag van 24Des1969, 42jaar gelede. Die wedergeboorte is nie iets om op te roem nie, maar wel die grootste gawe van die Heilige Gees. Dit is iets wat jy nie met al jou gelieg, laster en powere retoriek van my kan weg neem nie.

Jy eindig met
"Ek versoek At dus vriendelik: “Kom ons los persoonlike aanvalle, dis lelik en onprofessioneel en kinderagtig. As jy verskil in mening, is dit jou goeie reg en voorreg om die verskil uit te wys en te debatteer, maar nie om persoonlike vendettas agteraf en agterbaks te begin nie. Mag die Gees van
Waarheid ons almal lei in kennis en begrip en nie na laster van persoonsintegriteit nie.”

Jy het die skoen wat pas, aangetrek. Nou beveel ek jou openlik:
Hou op om Jesus te belaster. Hou op om die onsigbare kerk te belaster waarvan honderde duisende mense as martelare gesterf het as gevolg van hulle geloof. Hou op om die bybel te verdraai asof die Gees van Waarheid jou geinspireer het om dit te doen. Jesus het eenmaal aan die skrifgeleerdes gese hulle geestelike vader is die duiwel - vader van die leuen. Ek duld nie jou leuens nie.

Aan jou - trap versigtig spore.
Aan al die ander Woesers: Mooi loop
At de Lange.

8 jaar 3 maande 1 week 5 dae 3 ure oud


errata
Maar dit staan jou vry om die aanklagte en die bewyse te gee vir oordeel deur al die woesers.

Ek het nooit geskryf of beweer dat At de Lange nie 'n ordentlike mens is nie; inteendeel, ek het baie respek vir At, maar om my in persoon soos 'n agteraf van agter te byt is nie goeie maniere nie, en my hele ope brief aan hom is om my openlik aan te kla en die bewyse te gee waar ek fouteer.
8 jaar 3 maande 2 weke 3 ure oud


AANKLAGTE en BEWYSE
. . . is al wat ek graag sal wil sien.

Gee openlik hier vir my die (1) die Aanklag met (2) die Bewyse, dan kan ek my verweer ook skriftelik gee. Ek val nooit mense in die persoon aan nie, ek wys slegs skriftuurlik wat die Skrif vir my en vir jou en vir almal gee waar ons fouteer in ons misleide aanbidding. Maar dit jou vry om die aanklagte en die bewyse te gee vir oordeel deur al die woesers.
8 jaar 3 maande 2 weke 3 ure oudDans van die Vlammevers

deur Evelyn van der Merwe

100 Gedigte met inspirasie, humor en ‘n kykie na die ou dae.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar