Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Ek het die afgelope jaar boeke op Woes gesit wat ek oor die jare geskryf het wat ek glo ons kan help om die opdrag van Jesus, om dissipels van alle mense te maak, maklik te uitvoer. Dit is nie kort traktate nie, maar wys die persoon oor wie en wat ’n Christen is en hoe hulle behoort te lewe, asook wat ons in die Kerk behoort te leer.

Agtergrond.

In my soeke na wat die waarheid van die Bybel is, moes ek noodgedwonge kyk na al die verskillende leerstellings van die verskillende kerkgroeperings. Hieruit het ek baie geleer, maar ook sekere vrae gehad oor wat ons doel op aarde is, en wat ons eintlik moet leer. Wat my kop aan die gang gekry het, was ‘n gedeelte in Efesiërs 4, naamlik: "En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde." (Ef. 4:11-16)

Wat ek hieruit wys geword het, is dat elke Christen ‘n bediening(dienswerk) moet hê, en dat elke Christen moet kan onderskei wat werklike lering is, en wat dwaallering is. Die gedeelte sluit aan by wat ons ook in Hebreërs 6 verse een en twee leer, naamlik dat elke Christen die ses basiese beginsels van die Christelike geloof moet ken en kan verklaar, en verdedig.

Met dit as agtergrond, het ek toe begin ondersoek instel na wat ons as Christene dan behoort te weet, en het ek dit as verskillende boeke saamgestel.

Die reeks boeke wat ek geskryf het, kyk na ons lewe as Christen. Hoe, wie en wat is Christene, en hoe moet Christene optree. Die laaste boek brei verder uit oor wie ek word as Christen, en wat sal gebeur met ons met die wederkoms van Christus.

Ek het ook gevind dat baie van die skrywers van die Bybel altyd die volk van Israel herinner het aan die uittog uit Egipte, en wat die HERE vir hulle daardeur wou leer. So vertel Paulus ook in die eerste brief aan Korinte hulle dat hulle die tog en lewe as ‘n voorbeeld moet sien. 1Korintiërs 10:11 "Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het." So dieselfde geld vir ons. Ons moet ondersoek instel na die wyse hoe Israel en die HERE verkeer het en daaruit leer vir vandag.

Die finale rede om Israel te gebruik spruit daaruit dat baie van die profesië van die Ou Testament nog in vervulling moet gaan. Die hoof profesie wat my oortuig het kom uit Jeremia 30: "want kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem". (Jer 30:3)

So het ek dus die voorbeeld wat Israel vir ons stel, gevolg en tot die volgende slotsomme gekom:

‘n Kort opsomming daarvan is as volg:

Alle mense word in Egipte gebore, ‘n lewe verwyder van en in vyandskap met die HERE.

Soos Israel moes uitroep na die HERE vir verlossing, moet ons uitroep na die HERE vir verlossing, sodat ons van die Farao, die duiwel, gered kan word. Ons moet besef dat ons nie uit Egipte kan kom sonder dat Hy ons uitlei nie. Ek moet eers besef dat ek daar is, (dat ek ‘n sondige mens is met ‘n sondige natuur), ‘n verlosser nodig het, en dan moet ek aanvaar dat Hy alleen my daar kan uithaal. Ons moet dan besluit om ons by Sy volk, Israel te voeg deur deel te word van die verbond. Dit gebeur deur Sy bloed en Sy liggaam te eet met nagmaal. Hy sal dan vir ons ‘n Moses stuur om ons uit Egipte te lei en om ons Sy gebooie te leer. Deur te deel met die nagmaal verklaar ons ook dat ons onder die Bloed van die Lam kom om nie die lewe van ‘n sondaar sal sterf nie.

Daarna moet ons uit Egipte trek, deur gedoop te word.

Soos Israel by Mara, moet ons ook die doping in die Heilige Gees ontvang.

By Sinai gaan ons tyd spandeer om die wet van die HERE in ons harte te ontvang. Ons sal Sy Tabernakel in ons harte ontvang. Hierdie is die leer gedeelte van ons lewe waar ons sal uitvind wat is reg en wat is verkeerd vir die HERE, en dit is wat ons dominee of pastoor moet doen. Dit is wat met Israel by Sinai gebeur het. Gedurende hierdie tyd sal party van ons ook as ouderlinge en diakens funksioneer in ons plaaslike gemeentes.

Sodra ons opleiding verby is, is ons veronderstel om ‘n keuse te ontvang van ons gemeenteleier, om ons eie bediening in Kanaan te begin. Die oproep sal direk van die HERE af kom om jou op te roep vir jou bediening. Sommige persone sal die oproep aanvaar en Kanaan ingaan, terwyl die res sal sterf in die woestyn.

Die wat in Kanaan ingaan mag hulle eie bedienings bedrywe, terwyl ander weer sal glo dat hulle ‘n koning moet dien soos Israel. (‘n Koning is iemand wat oor jou sal heers en mag ‘n geestelike vader wees of selfs jou kerkverband.) So sal ons dan gewoonlik iemand soek wat ons hoof sal dek( die engelse gebruik ‘n goeie woord, ons "covering" sal wees).

Meeste van die mense wat in Kanaan ingaan, sal sterf terwyl hulle hierdie koning dien, terwyl ‘n oorblyfsel geroep sal word om in ballingskap te gaan. Die persone sal deel vorm van Juda, Levi en Benjamin se stam in die duisendjarige vrederyk.

Sodra hierdie mense hulle tyd in ballingskap volbring het, sal hulle terugkeer na Jerusalem en die ware tempel van die HERE (die Kerk) herstel.

Die volgende wat sal gebeur gaan rondom die dood. Die van ons wat nog lewe wanneer Jesus weer op die wolke kom, sal saam met die wat reeds gesterf het in Jesus, weggevoer word na die duisendjarige vrederyk toe. (1 Tess 4:17)

Hier sal ons woon in die gebied volgens wat ons op aarde geglo het. Indien ons aan die besprinkeling van babas glo en nooit die trek uit Egipte voltooi het deur dat ons as gelowiges gedoop is nie, sal ons in Egipte wees. Daar gaan ons die oordele van Egipte ervaar soos deur die profete verklaar. Alle mense sal iewers tussen Egipte en Jerusalem bly, afhangende van hoe hulle geglo het op aarde. So sal ons mense vind in Egipte, by Mara. en al hoe nader aan Jerusalem, en sal soos Jesaja verklaar, daar ‘n grootpad tussen Egipte en Assirië wees. Gedurende die tyd sal die mense leer wie die HERE is, en sal Hy hom openbaar aan die mensdom vir wie Hy is, en sal ons die geleentheid kry om Hom ten volle te ken.

Aan die einde van die duisendjarige vrederyk sal die HERE weer vir Satan loslaat om teen die mensdom op te tree, en sal hy nog steeds mense verlei, maar dan sal die groot dag van die oordeel kom en sal die Satan saam met sy leërs, verslaan word wanneer Gog en Magog verslaan word.

Daarna vind die wittroon oordeel plaas, en sal ons in die Nuwe Jerusalem kan kom.

Watter leerstellings word behandel en watter algemene aanvaarde leerstellings word verkeerd bewys?

1. Wat word behandel?
Die basiese ses leerstellings soos uiteengesit in Hebreërs 6 verse 1 en 2 word behandel, naamlik bekering, geloof, doop, handoplegging, van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Verder word gekyk na ons belewing van Kerk.
Daar word na etlike algemene begrippe gekyk, soos liefde, seks, kinderopvoeding ens.

2. Aanvaarde leerstellings wat verkeerd bewys word.
Van Calvyn se stellings oor die uitverkiesing word verkeerd bewys.
Die kinderdoop.
Die laaste week van Daniël word bewys voor gelewer dat dit reeds gebeur het met Jesus.
Die leer van die wegraping voor die verdrukking soos deur die Pinkster/Charismatiese Kerke verkondig.
Tiendes in die nuwe verbond soos gebruik vandag.
Fisiese herstel van Israel (vandag se Jode) as volk.
Die sogenaamde "Name it, claim it, and frame it" teologie.

Al die boeke is volledig beskikbaar by http://www.shama.org.za
Moses 1 http://www.shamaministries.org.za/boeke/Moses1.pdf
Moses 2 http://www.shamaministries.org.za/boeke/Moses2.pdf
Moses 3 http://www.shamaministries.org.za/boeke/Moses3.pdf
Moses 4 http://www.shamaministries.org.za/boeke/Moses4.pdf
Ontwaak jy wat slaap http://www.shama.org.za/boeke/Ontwaak.pdfSpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

TRILOGIE

deur Warra-Warra

Bundel Naam: not ‘n f#& ISBN #: 978-0-620-46799-5 Inhoud: Gedigte (selfmoord; aanranding & mishandeling; egbreek & egskeiding; prosa) Bundel Naam: liefde se g$# ISBN#: 978-0-620-46800-8 Inhoud: Gedigte (liefde; romanse; vriendskap; SielsGen♫t versugtinge) Bundel Naam: alle'ander K#& ISBN#: 978-0-620-46801-5 Inhoud: Gedigte (tussen die lyne; tussen'in woorde; woord'affair; digters'waan; duet gedigte)picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar