Artikels

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Nubies – Taal wat algemeen gepraat is in die noordelike Sudan en suidelike Egipte. Nubië was ook die geskiedkundige oorsprong van die eerste Egiptiese Faraos.

Nyl-Nubies - Taal wat meer algemeen was in die suide en die sentrale Nylgebied van Egipte

palesthi – Nyl-Nubies vir opdrifsel of iets vuils wat uitgespoel is.

pilesthi – Nyl-Nubies vir ‘n mens of dier wat deur vloedwater weggevoer en later as ‘n lyk of karkas op ‘n rivieroewer uitgespoel is.

PLO – Palestinian Liberation Organization (Palestynse Bevrydingsorganisasie)

****************************************************************************************
1. Palestina in Midde-Oosterse Konteks

Anders as wat algemeen aanvaar word, is of was die Palestyne nooit ‘n etniese volk, eie aan Israel of die Midde Ooste nie. Die naam Palestina, is ‘n versamelnaam wat in die jaar 135 deur die Romeinse keiser Hadrian se raadgewers uitgedink is vir die gebied wat, onder andere, die Judea-provinsie ingesluit het. Jerusalem se naam is in daardie selfde tyd verander na Aelia Capitolina en alle Jode word die stad verbied. Die naam Palestina is van Nubiese oorsprong (letterlik vertaal – Plek van die Opdrifsels) en was eintlik bedoel as belediging vir die Joodse bevolking wat in daardie gebied woonagtig was. Die Romeine het spesifiek op so ‘n naam besluit om ‘n einde te probeer maak aan die sterk Joodse identiteit. Dit moes ook die Jode se verdere aspirasies vir vryheid (onder die Romeine se oorheersing uit) in die wiele ry. Joodse opstande het effektiewelik aan ‘n einde gekom met die oorname van Massada deur die Romeine gedurende die 2e-eeu (NC).

In 1937 getuig Auni Bey Abdul-Hadi, ‘n Arabiese leier in Sirië, voor die Britse Peel Kommissie dat daar nie so ‘n land is soos Palestina nie. Hy sê dat “Palestina” ‘n naam is wat deur die Zioniste uitgedink is. Daar kom nie ‘n naam soos Palestina in die Bybel voor nie. Ons land was vir eeue deel van Sirië. Die naam Palestina is vreemd vir ons. Dis die Zioniste wat daarmee begin het.

So kort as in 1956 verklaar Saudi Arabië se verteenwoordiger by die VN dat dit algemene kennis is dat Palestina die suidelike deel is van Sirië.

Tydens ‘n vergadering van die Arabiese Bond in Damaskus, wys diktator- President Hafez Assad van Sirië vir PLO leier, Yassir Arafat daarop dat hy ‘n leier slegs in naam is. Daar is nie so ’n plek soos Palestina nie en die Palestyne sal nooit ‘n identiteit van hulle eie kan hê nie. As die oorlog eers gewen is, verval die naam Palestina en word almal weer Siriërs.

Zuhair Mushin, militêre leier van die PLO verklaar openlik dat die bestaan van ‘n aparte Palestynse identiteit hoofsaaklik ‘n taktiese doel dien. Die stigting van ‘n sogenaamde Palestynse Staat is niks anders as ‘n werktuig in die onophoudelike stryd teen Israel nie.


2. Fillestyne of Palestyne – is hulle dieselfde??

Die Palestyne is nie, soos algemeen aanvaar (of beweer) word, afstammelinge van die Fillestyne nie.

Die Fillestynse volk as entiteit het gedurende die beginjare van Romeinse oorheersing uit die Midde Ooste verdwyn. Die naam Fillestyn was afgelei van die word “peleshet” wat indringer of verdeler beteken. Die Fillestyne van destyds was ook bekend as die See-mense of “Sea People” wat oorspronklik van die eiland Kreta, die Agaïese Eilande en Asië-minor afkomstig was. Hulle was hoofsaaklik handelaars en vissermanne wat onafhanklike stadskoninkryke opgerig het in ‘n smal strook land aan die Middelandse see. Van die stede was Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat en Ekon en die strokie land het bekend gestaan as Minoah. Hierdie, asook ander stede in Kreta en op die Agaïese Eilande het aan ‘n federasie behoort wat as die Pelesati bekend gestaan het. Gedurende die bloeitydperk van hulle bestaan, het hulle dit selfs gewaag om vir Egipte binne te val maar is verpletterend deur Ramses III verslaan.

3. Die Jode in Israel

Na die verwoesting van Jerusalem, het die streke van Judea en Samaria grotendeels bar en verlate gelê. Tussen die jare 640 tot 1099 was die gebied onder beheer van die Arabiere, maar hulle teenwoordigheid was beperk tot strategiese militêre basisse. Meeste van die inwoners was óf Assiriese en Aramese Christene óf Joodse boere in wyd-verspreide nedersettings.

In die jaar 985 (NC) kla die Arabiese skrywer Muqaddasi juis dat die moskee in Jerusalem sonder Moslem aanbidders is omdat die meerderheid van die inwoners van die stad Jode is.

Jerusalem en ‘n gedeelte van die gebied word in 1099 deur die kruisvaarders oorgeneem waar hulle ‘n polities-onafhanklike koninkryk vestig. Die koninkryk het egter nooit daarin geslaag om ‘n eie identiteit te ontwikkel nie en was niks meer as ‘n militêre buitepos van die Europese Christendom nie. Gedurende hulle heerskappy het die Kruisvaarders meedoënloos probeer om alle vorme van streekskultuur en -gewoontes (Joods sowel as Arabies) uit te wis.

In die jaar 1187 neem die omgewing se Joodse inwoners aktief deel aan ‘n suksesvolle veldtog om die Kruisvaarders te verslaan en Jerusalem te herverower. Dit vind plaas onder leiding van die bekende Salah-ud-Din Al’Ayyub (Saladin). Saladin wat algemeen in die Arabiese wêreld vereer word as die grootste Moslem veroweraar, was toevallig nie ‘n Arabier nie, maar ‘n Kurd.

Ek wil op hierdie stadium graag ‘n vers uit die Koran aanhaal.

Qur’an 17:104 – En daarna het Ons (Allah) aan die kinders van Israel gesê: “Woon veilig in die Beloofde Land. En, as die laaste waarskuwing verby gegaan het, sal ons julle almal in ‘n verenigde groep bymekaarmaak.

In 1377 skryf Ibn Khaldin, gesaghebbende Arabiese historikus, die volgende.

Joodse soewereiniteit oor die land Israel strek oor ‘n tydperk van meer as 1400 jaar. Dit was die Jode wat die kultuur en gewoontes van permanente vestiging bepaal en vasgelê het. Wie is ons om dit te wil verander?

Jerusalem en die omliggende gebied (Heilige Land) is in 1517 deur die Ottoman Turke verower wat oor die land geheers het tot in 1917. Onder gesag van die destydse Volkebond word dit na 1917 ‘n Britse Mandaatgebied. Daardeur is dan ook ‘n einde gebring aan die Ottomanryk wat op daardie stadium al die hedendaagse Arabiese lande besit het. Vir amper ‘n duisend jaar het daar dus geen Arabiese entiteit in die hele Midde Ooste bestaan nie.

Tussen die 17e en die 19e eeu word klein Joodse gemeenskappe in stede soos Sigem, Jerusalem, Hebron, Haifa, Gaza en Sidon aangetref. Nadat Napoleon Bonaparte Israel en Egipte besoek het en die totale verlatenheid gesien het, was een van sy voorstelle juis dat Jode uit Europa gehelp moet word om na Israel toe te verhuis sodat hulle die land weer leefbaar kan maak.

In 1867 skryf Mark Twain dat daar nie ‘n enkele dorpie in die volle lengte van die Vallei van Jezreel (Galilea) is nie, nie vir dertig myl in enige rigting nie. Jy kan soms vir dae ry sonder om ‘n enkele mens te sien. Nasaret is verlate, Jerigo is bloot ‘n reïune, Bethlehem en Betanië lê in armoede en vernedering. Dis tog ‘n land waarvan die grond ryk genoeg is om te kan plant, maar dit lê oorgegee aan bossies en onkruid. ‘n Stil en droewige verlatenheid, skaars ‘n boom in sig, selfs die Olyfboom en Kaktus, vriende van die droë land, het skynbaar die land verlaat. Palestina sit in sak en as.

Joodse settelaars begin gedurende die 1880’s die land (Palestina) binnekom. Daar waar hulle hulleself gevestig en met ontwikkeling begin het, het dit meeggehelp om meer Jode en Arabiere daarnatoe te lok. Die huise is egter van modder, sanitasie ontbreek, hulle sukkel aan met houtploeë en die oeste is swak. Royal British Commission 1913.

Met die aanvang van die 20e eeu was die totale bevolking van Judea en Samaria minder as ‘n 100,000, waarvan die meerderheid Jode was.

In die Minoah-strook (latere Gazastrook), woon teen 1948 skaars 70,000 mense waarvan die grootste gedeelte van Joods-Arabiese afkoms is en hoofsaaklik ‘n Joodse dialek praat.

In weerwil van die Balfour Deklerasie van 1917, waarin die Britse Regering onomwonde verklaar dat hy ten gunste daarvan is om Palestina die tuiste te maak van ‘n Joodse Nasie, word Joodse settelaars al hoe meer ontmoedig om hulle daar te vestig en teen 1939 word dit ‘n totale verbod. Waar grond wel aan settelaars gegee was, is dit van die swakste en mees nuttelose landbougrond. Hulle word ook streng voorgeskryf oor waar hulle mag woon, bou of boer. Aan die ander kant word Arabiere aangemoedig om hulleself aan die vrugbare wesoewer van die Jordaanrivier te vestig. Terselfdertyd is daar deur ‘n “puppet” koninkryk deur die Britte tot stand gebring met die naam van Trans-Jordanië. Dit word gedoen om wettigheid te verleen aan die onwettige besetting van Joodse grondgebied (soos spesifiek deur die Balfour Deklerasie bepaal is).

Gedurende 1946 word daar reeds in die Britse pers bespiegel oor die onafhanklikheid van Palestina. Tydens ‘n onderhoud, skel ‘n hoogs ontstelde (Arabiese professor) Salah el-Wadh op ‘n Britse koerantman en sê dat daar nie so ‘n ding soos Palestina in die geskiedenis was of ooit sal wees nie.

Toe daar op 29 November 1947 in die Verenigde Nasies gestem word oor die totstandkoming van die staat Israel, bly Brittanje buite stemming. Die lande wat wel daarvoor stem is die Sowet Unie, die Kommunistiese Blok, die VSA en die Fillepyne. Toe die Britte uit Palestina onttrek, toe los hulle al hulle wapentuig in die hande van die Arabiere terwyl die Jode (wat verbied was om wapens te besit of aan te koop) dit in die geheim van die Sowjet Unie (USSR) moes bekom. Die Arabiese Bond (Arab League) belowe aan die Arabiere dat hulle die staat Israel gaan vermorsel met onafhanklikheid en dat hulle al die grond aan die Arabiese nasie sal gee, soos dit hoort.

Israel het skaars sy onafhanklikheid gekry, of hy word deur ‘n absolute oormag oor al sy grense heen binnegeval. Teen alle verwagtinge in, wen hulle die oorlog. In weerwil van wat die propagandiste altyd te vertel het, was die enigste land wat bereid was om Israel te help, die Sowjet Unie. Die VSA, wat gesit en wag het dat die staat Israel moet vou, is heeltemaal onkant gevang. J. Edgar Hoover was in daardie tyd juis hard aan die probeer om kommuniste in Amerika agter elke bos uit te skop. Die Amerikaanse regering, absoluut paranoïes omdat die Sowet Unie hom by Israel geskaar het, word skielik die grootste ondersteuner van die nuwe staat. Daar word feitlik onmiddelik begin om ongekende geldelike hulp, onvoorwaardelik in Israel in te pomp.

Maar, die oorwinning van Israel is ‘n groot verleentheid (en vernedering) vir die Arabiese Bond wat beloftes gemaak het wat hy nie kon nakom nie. Hoe nou gemaak? Gebruik die leuen en die openbare media om die simpatie van die wêreld aan jou kant te kry. Van die Arabiere wat, ter wille van die pers en politiek, kwansuis uit Israel “verdryf” is (en eintlik die land op die beloftes van hulle leiers verlaat het), het 70% nooit eers ‘n Israeliese soldaat te siene gekry nie. Niks word egter gesê van die duisende Israelis wat na daardie oorlog (1948) uit die Arabiese lande, hoofsaaklik Jemen, Irak en Egipte, gedeporteer is nie. Meeste van hulle het alles wat hulle gehad het in die proses verloor.

Die sogenaamde Arabiese vlugtelinge wat Israel “moes verlaat” word op ongeveer 680,000 geraam. Meer as 1,000,000 Jode is egter in dieselfde tyd na Israel gedeporteer.

Alhoewel Israel uit slegs ‘n fraksie van die totale grondgebied van die Arabiese lande beslaan, word al die “gedeporteerde” Jode deur Israel geabsorbeer. Die Arabiese lande wou egter geen van die sogenaamde Arabiese vlugtelinge by hulle, as burgers, opneem nie en hulle word dus in die sorg van VN-beheerde vlugtelingkampe gelaat. Die waarheid is dat die Arabiese Bond verkies het om die “vlugtelingkwessie” as ‘n politieke wapen op die internasionale forums teen Israel te gebruik. Tydens ‘n Vlugtelingskonferensie in Homs, Sirië, verklaar Arabiese leiers dat “Enige bespreking wat gemik is op ‘n oplossing vir die Palestynse vlugtelingskwessie, maar nie gebasseer is op die versekering van die vlugtelinge se reg op die verdelging van Israel nie, sal beskou word as ‘n ontheiliging van en verraad teenoor die Arabiese volk”.

Intussen groei die versukkelde en verarmde inwoners van die Gaza-strook, soos dit teen daardie tyd bekend gestaan het, van ‘n skrale 80,000 met meer as 200,000 aan. Daar word ook begin om die Gaza-strook al hoe meer te gebruik om “onwelkome” inwoners vanuit die omliggende Arabiese lande daar te gaan “dump”. Teen 1998 het die bevolking alreeds aangegroei tot meer as 1,500,000.

Israel word weer in 1956 aangeval, wat ook op ‘n mislukking uitloop. In 1965 val ‘n gesamentlike mag (wat uit die weermagte van Egipte, Sirië en Jordanië en ses ander Arabiese lande bestaan het en ten volle ondersteun was deur Sowjet raadgewers en wapentuig), vir Israel binne. In, wat tot vandag toe nog as die grootste enkele taktiese oorwinning op militêre gebied, beskou word, slaag Israel daarin om sy invallers in ses dae se tyd verpletterend te verslaan. In die proses herwin Israel baie van die grondgebied wat die Britte, in sy verbreking van die Balfour Deklerasie, aan die Arabiese nasies weggegee het.

Soos tevore, wag die VSA eers om te kyk na watter kant toe die skaal gaan swaai, voordat hy kant kies en begin om hulp te verleen. Amerika gebruik Israel se oorwinning blatant tot hulle eie politieke voordeel deur aan die wêreld voor te hou dat hulle, deur hulle ingryping, die ganse mensdom van ‘n bloedige oorlog gevrywaar het.

4. Waar kom die Palestyne dan eintlik vandaan??

Toe die Staat Israel in 1948 herlewe het, was daar nie so ‘n volk soos die “Palestyne” nie. Die Arabiese Bond en die Arabiese leiers het welliswaar nog nie daardie “antieke” volk ontdek gehad nie. Dit was eers na hulle hoeveelste militêre nederlaag dat hulle besluit het om ‘n nuwe volk te skep.

Op die 5e Junie 1967, ontstaan die jongste van al die volke op aarde deur middel van die een of ander “bonatuurlike verskynsel” wat uniek is aan die geskiedenis van die mens.

Walid Shoebat, voormalige vryheidsvegter in die PLO, beskryf die gebeurtenis as volg.

Op die 4 e Junie 1967 was ek ‘n heel tevrede Jordaniër. Toe ek die volgende oggend opstaan was ek ‘n Palestyn. Ek het regtig nie omgegee om ‘n Jordaniër te wees nie, maar toe die Jode terugkeer na Jerusalem, toe’s ons nie meer Jordaniërs nie, maar Palestyne. Hulle’t die ster uit die Jordaniese vlag uitgehaal en daar’t ons ewe skielik ‘n Palestynse vlag. Hoe kan ek oornag deel word van ‘n volk wat nie eers ‘n geskiedenis of kultuur het nie? Dis mos belaglik . . .

Vandag word Palestina deur die VN en die res van die wêreld as ‘n staat erken. Dit is steeds een van die armste en mees versukkelde lande op aarde wat aan die gang gehou word deur die Arabiese Bond se haat vir die staat van Israel. Hulle is totaal afhanklik van voedsel- en finansiële hulp om te kan oorleef terwyl die inwoners se grootste bron van inkomste die geld is wat hulle elke dag, oorkant die grens, in Israel verdien.

Palestina was van sy stigting af ‘n politieke speelbal in die hand van die Arabiese Bond. Met behulp van ‘n ongeëwenaarde propagandamasjien en sy agente asook CNN en SkyNews, slaag hulle keer op keer daarin om die simpatie van die sensasiebehepte Westerse wêreld te wen die oomblik as Israel vergeldingsaanvalle op Hamas se wegkruipplekke uitvoer. Hulle tree presies op soos wat die ANC destyds in Sharpeville en Soweto gedoen het (soos voorgeskryf in Mao se rooi boekie). Jy sit jou bejaardes, vrouens en kinders in die voorste linie teen die vyand. Daar’s mos baie meer propagandawaarde in fotos van verminkte kinders en ou mense as in die lyk van ‘n vryheidsvegter met ‘n AK47 in die hand.

Gerieflikheidshalwe vergeet CNN, SkyNews en die mensliewende westerlinge heeltemaal te gou van die verminkte lyke van die onskuldige vrouens en kinders wat in Tel Aviv en Haifa deur selfmoordbomdraers in volgepakte busse vermoor word. Of, die Palestynse arbeiders op die lande, wat ondiskriminerend deur Hamas of Hisbula vuurpyle gedood word. Dis baie beter om te sit en tjank en geld te skenk vir ‘n saak wat aangehelp word deur ‘n “geposeerde” foto van ‘n Arabiese kind met trane wat teen sy vuil wangetjies afloop.

Natuurlik help dit die “goeie saak” verder aan as ons die Joodse geldmag ook êrens in die vergelyking ingooi. Dis mos die Rockefellers en die Rothchilds wat die wêreld se geldmag beheer en Israel daarmee finansier. “My goodness”, hulle het totaal tred verloor met die werklikheid. Die Joodse geldmag het alreeds in die tagtigerjare grootliks hulle gatte gesien en die ryk Joodjies in Amerika is deesdae maar redelik identiteitsloos. Al die bekende filmhuise in Hollywood (Metro Goldwyn Meyer, 20th Century Fox en ander), wat voorheen aan die Joodse geldmag behoort het, is vandag in besit van die Japanese Korporasies.

Die eens gevreesde Illuminati se kersie flikker nog net so flouerig.

Deesdae word die wêreld se finansies deur die Oosterlinge en die Arabiese oliemagnate beheer. Dis ook g’n wonder dat Barak Obama so openlik na die Arabiese lande se vriendskap vry nie.

Soos daar steeds in Amerika geld vir die staat Israel gekollekteer word deur Zionistiese Verenigings word daar eensgelyks in Amerika, Brittanje en Eurpoa geld vir die Palestynse Staat, deur verskeie organisasies gekollekteer. Die verskil kom in by die aanwending van daardie geld.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Palestina
Uit die aard van die saak gaan die Jode sowel as die Palestyne van propaganda gebruik maak om hulle saak te probeer bevorder. En in alle gevalle is dit gewoonlik die waarheid wat kundig verdraai word die saak te pas. Ek gaan nie verskoning maak vir waar my simpatieë lê nie, want ek ondersteun baie eerder iemand wat opbou (ongeag waarin hy glo) as iemand wat ten koste van sy mense se vooruitgang agter ideologieë aanhardloop. Ek kan nie pa staan vir alles wat ek in my artikel sê nie, maar my inligting korroleer met ander gegewens en daarom aanvaar ek dit as korrek. Gelukkig kan mense van mekaar verskil.

En, so tussen hakies, ek het toe nooit Waldor se artikel gelees nie en daarom moet hierdie nie as kommentaar daarop gesien word nie.

Jammer oor die "balls-up" tussen 1965 en 1967 (ek het op my verroeste geheue probeer staatmaak).
9 jaar 8 maande 2 weke 6 dae 10 ure oud


Oom Kaspaas
Duidelik dat jy heelwat navorsingswerk gedoen het om hierdie uitstekende artikel saam te stel.
Dit is goed om perspektief te behou oor 'n ingewikkelde dispuut, wat reeds eeue gelede ontstaan het en talle lewens geëis het.
Na my beskeie oordeel slaag jou artikel daarin om ook die Israeli's se reg op lewe in hul tuisland te beskryf, aan die hand van gekiedkundige feite.
Hier en daar miskien 'n foutjie soos die Sesdaagse oorlog wat van 5 tot 10 Junie 1967 plaasgevind het en nie gedurende 1965 soos jy sê nie. Maar niks ernstigs nie.


9 jaar 8 maande 3 weke 16 ure oud


Hierdie is ongetwyfeld in reaksie op my artikel: “Waarom is die Moslems Terroriste”. In jou poging om dit wat ek geskryf het te diskrediteer wys jy baie duidelik waar jou sentimente lê en volg daar in die suigstroom van jou retoriek die aasvreters wat opportunisties inspring met ‘dwarrel kommentaar’.

Dit is baie duidelik dat jy moeite gedoen het met hierdie artikel, en dat jy by sekere punte baie diep gaan delf het om aansluiting te vind by die Sionisme. Etlike van die punte wat jy ter aanvoering van die ‘Joodse saak’ opper kom of direk of as uitvloeisel van die artikel wat Dr. Harry Mandelbaum, ( ‘n Sionistiese Jood) in May 2002 geskryf het met betrekking tot die “Britse Peel Kommissie” van 1937 waarna jy verwys.

Die hoof getuies in die Peel Kommissie, was die Mufti van Jerusalem vir die Arabiese saak, en Chaim Weizmann die ‘Don van Sionisme’, vir die Jode. Auni Bey Abdul-Hadi, na wie jy verwys was ‘n partydige getuie wat die Sioniste ingesleep het vir hul saak. Chaim Weizmann het die destydse Eerste Minister van Engeland, Lord Balfour, bevrind en beweeg om die “Balfour Deklarasie” uit te reik waarin die Engelse die Staat Israel van 1948 propageer het – Die Sionistiese invloed in alles wat die Engelse propageer het, die “Peel Kommissie” ingesluit spreek boekdele in die hele Midde Oosterse Scenario.

Wat die Nubiërs, (wat eintlik houtkoppe was) as vyande van die oorspronklike blank Ariese dinastieë van Egipte, van Palestina te sê het, asook wat die latere Romeine oor die Filistyne te sê gehad het, is weereens partydig in konteks tot die enorme invloed wat die Filistyne voor dit, oor die besproke gebied gehad het. Al jou moeite om argeologies te gaan delf om die benaming ‘Palestyne’ of die grondgebied ‘Palestina’ in die Joodse konteks in te forseer, spreek nie die punt oor waarom die Palestyne (soos die media hulle voorhou) terroriste is, aan nie. Daarom is jou moeite met die antieke geskiedenis, ‘n tipe getuienis wat in ‘n hof vinnig uitgegooi sal word.

Jy verwys vlugtig na onder andere die stad Ashkelon van die Filistyne, en skiet jouself daarmee in die Sionistiese voet aan die Joodse kant van die draad. Gaan ‘Google’ bietjie Ashkelon en sien wat daaruit kom ten opsigte van die Filistyne.

Jou geskiedkundige heen en weer skuif van Jood, Arabier, “Joodse-Arabier”, Judeër, kwasi Palestyn et al, in die paragrawe wat jy voorhou ten opsigte van die gebied ter sprake, bevestig net dat die mense wat die hele tyd daar was, baie anders daar uitsien as die uiteindelike besetters - die Europese Jodedom - wat perse ‘n heeltemal ander mensdom is – Dit, is die crux van die argument wat jy skynbaar mis.
En dan. Rond jy jou artikel af met die katalisator in jou sentiment - probeer jy die Joodse Geldmag (Illuminati), afmaak as synde hulle hoegenaamd nie meer in die wêreld figureer nie. Hier wil ek jou ‘hekelaar inslag’ gebruik – “My Goodness” doen die Woes lesers die guns en substantiveer jou stelling met ‘n artikel daaroor aangesien hierdie een van die mees geldige aspekte rondom die Palestynse kwessie is. Ek daag jou... “make my day”

Verder verwys jy na die terroristiese dade van die Moslems en bring jy dit in konteks tot die Joodse sterftes. My vriend, dit is dan presies waaroor die artikel gaan – dat die Moslems terroriste is! Hulle reageer op die Israelse dade wat ek met statistiese gevalle uitgelig het. Watter deel van ‘getuienis waarde’ verstaan jy nie? Ek het dan so duidelik verwys na die missiele wat gebruik word en in daardie konteks die Israeli minister van verdediging self aangehaal. Jou sarkastiese verwysing na die bebloede “vuil” gesig van die Palestynse kind en jou parallel wat jy daarmee wil trek met “Sharpville” - dat die Palestyne hulle kinders “voorstoot”, versinnebeeld nie net jou pro Joodse sentimente nie, maar, bowenal jou leunstoel oordeel in die dat jy voorgee dat die Palestynse ouers ‘n aankomende missiel kan sien... Wil jy nie sommer tot ‘n artikel oor jou ‘geldmag stelling’, ‘n paragrafie inbring waarin jy uitlê hoe die Palestyne hulle kinders voorstoot nie?

Ek en jy kan nie nou teruggaan en ‘n strook in Frankryk, Holland, Ierland of Duitsland gaan opeis en die inboorlinge daar verdryf, omdat ek van Germaans, Keltiese afkoms is nie. Buitendien, het jy al ooit gaan opkyk wie en wat die Europese Jode, waaroor die kontemporêre konflik gaan, in werklikheid is?

Die identiteit van die kontemporêre Jood; die Sionisme wat deur die baie ‘lewendige’ Joodse geldmag aangevuur word; die verdraaiing van die statistieke met betrekking tot die fisiese konflik in die Gaza strook – dit alles vorm ‘n legkaart wat alles behalwe sameswerings teorie is – dit, is die crux wat jy mis!

9 jaar 8 maande 3 weke 2 dae 8 ure oud


Dankie tog!
Uiteindelik iemand wat die moeite gedoen het om die ander kant van die storie te stel!
Oom Kaspaas jy het die Lapkoppe se leuens netjies ontbloot aan die hand van geskiedkundige feite.
Tragies dat Arabiese terroriste wat vanaf New York, London, Jerusalem, Afrika en Asië, tot in die Arabiese wêreld, die lewens van onskuldige mense verwoes en dan steeds op die verkondiging van eensydige en propagandistiese snert, kan reken.
Goed gedaan!
9 jaar 8 maande 3 weke 2 dae 12 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Gebroke Harts Gebede

deur Anze Bezuidenhout

Gebroke Harts Gebede is ‘n digbundel oor die einas van die lewe. ‘n Soeke na liefde op ‘n stormagtige pad. Mag hierdie bundel vir die leser ‘n pad na herstel aanwys. Die diepe besef dat jou krag van Bo kom. Ja jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar