Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

So ver as die Boerevolk se geheue kan terugkyk, is alles waarvoor hy gewerk het, alles wat hy ontdek het en alles wat hy tot stand gebring het, deur Groot Britanje gekonfiskeer. Cecil John Rhodes en sy beweging wat sowel Britse as Amerikaanse bondgenote ingesluit het, het aanvanklik en tot vandag `n leidende rol hierin gespeel. Die gevolge daarvan het die Boerevolk van die begin af aan in armoede en groot ontbering gedompel. Die invloed daarvan strek tot in ons hedendaagse geskiedenis. Vandag is dit algemeen bekend, dat die blanke Suid-Afrikaanse burger van die armste Westerlinge is ter wêreld, en dit terwyl ons oor `n groot verskeidenheid natuurlike hulpbronne en minerale rykdomme beskik.
Dit is nie moeilik om die pad van anneksasies te volg deur die geskiedenis en dan te besef hoe ontsaglik baie die Britte net eenvoudig gevat het nie. Selfs vandag word ons minerale rykdom deur Brits-Amerikaanse belange beheer. Hulle skep doodeenvoudig met dubbel hande en doen terselftertyd alles in hul vermoë om die behoudende Afrikaner te ondergrawe. Die feite is vandag beskikbaar vir elke leser wat dit graag wil sien. Hoe die wêreld magte teen ons geknoei het en die Boerevolk in sy eie laers infiltreer het en uiteindelik gebring het tot die verdeelde status wat ons vandag beleef. Hoe ons daardie infiltreerders se bose propaganda geglo het en selfs vandag nog glo, soos dat : “die boerevolk is `n fabel, dit het nog nooit bestaan nie en kon nog nooit saamstaan nie”.
Daar sal egter `n dag kom waar die Brits-Amerikaanse belange doodeenvoudig onteien gaan word en die volle mag weer uiteindelik in ons eie hande sal val. Dit lyk vir baie mense vandag net onmoontlik en baie van ons mense se oë is soos die van blindes wat net eenvoudig geen toekoms vir die Boerevolk kan sien nie. Die tekens van die tye raak egter vir die ware Boere hart al hoe duideliker sigbaar en juis daarom verootmoedig hy en sy hul daagliks voor die Here.

Reeds voor die draai van die eeu het die Franse skrywer, Jean Raspail geskryf oor die skrikwekkende toekomsvisie van die aarde se bevolkingsamestelling wat gaan lei tot wêreldwye rasse onluste. Volgens Raspail sou daar teen die jaar 2000 sowat sewe duisend miljoen mense op die aarde wees met slegs nege honderd miljoen blankes. Dit gereken teen die prentjie in Suid Afrika met ongeveer 30 miljoen mense waarvan slegs vyf miljoen blankes was.

Die “Derde Wêreld” bevolking is reeds ernstig in beweging oppad na die paradys van die Westerling wêreldwyd, vandaar die toenemende rasse onluste wat wêreldwyd begin voorkom (verg. Engeland, Amerika, Duitsland, Australië en nog baie meer) Hul enigste wapens is hul getalle en die simpatie wat hul kry van sogenaamde Christelike volke se regerings, wat met hul brose Westerse gewetes getref word deur die armlastigheid van die mense en hul dan toelaat om hul lande te verlaat en in die Westerse lande te gaan plak. Hierdie regerings is in `n wurggreep van die morele en religieuse en word so deur hul eie lokval gevang, wat sodoende binne `n storm beland waarin hul eie volk se waardes op `n byna komiese wyse met die vloed van derde wêreldse sieninge in botsing kom en verbrysel word. Die vloedgolf van getalle oorwig pas die begrip van hedendaagse demokrasie soos `n handskoen en die een-man-een-stem beginsel stoom rol doodeenvoudig alle gewese waardes en begrippe.

Hierdie selfde begrippe neem daagliks vorm aan in ons eie land en met die afbreek van ons Boerevolk se tradisies deur die oormag van Derde Wêreldse begrippe word die invloed van die Geel Golf (Indiese) ook al hoe duideliker sigbaar. Daar is bykans geen gebied meer oor waar die Boerevolk gegun word om sy eie uit te leef nie. Daar word weliswaar hard geveg deur verskeie behoudende bewegings om die Boerevolk sy plek te laat behou. Dit lyk egter meer en meer na `n gesoebat om ons tog ook maar `n bestaansreg te gun, wat telkens op dowe ore val. Die bes sigbare tekens van die dag is die finale oorgawe van `n groot deel van ons kerke en aanbiddings terreine. Selfs hier gaan daar weinig van oorbly binne die huidige dekade.


Die verwagtinge van die Derde Wêreldse bevolking deur die hele Afrika is kunsmatig geskep deur die weghardloop van die voormalige Koloniale Regerings. Die gevolge daarvan is oor bekend aan ons, soos die geskiedenis hom afgespeel het deur die res van Afrika in die laaste vyftig jaar. Hierdie golf van mense met verwagtings van groot rykdom en die finale verslawing van die blanke in Afrika is vandag op ons Noord Grense sigbaar. Tans stroom hul in hul duisende daagliks oor ons grense om hier oorlewing en rykdom te soek. Saam met hul bring hul die wete dat hul kom deelneem aan `n reeds magtige oorwig van swart-teen-wit konfrontasie. Saam bring hul dan ook van die mees onmenslike wreedhede en misdade ongekend in Suid Afrika. Tans word die grootste gedeelte van hierdie misdaad deur die regering van die dag toegesmeer en afgemaak as normaal en net nog `n gevolg van die Apartheids era.

Die waarheid is egter duidelik sigbaar vir die wat wil sien. Alles wat was word ongedaan gemaak en elke moontlike bron van kapitaal word deur die massas geplunder op “wettige” wyses. Die “hen wat die goue eiers lê” word dood eenvoudig stelselmatig deur die massa geldgieriges verorber so vinnig as wat hul kan. Van die grootste gevalle van finansiële bedrog word feitlik daagliks deur die media oopgevlek sonder dat daar werklik streng teen die oortreders opgetree word. Die enkele persone in die regering wat teen die bedrog getuig of te velde trek, word spoedig van die toneel verwyder en negeer.

Die Boerevolk is steeds verdeel en baie mense leef steeds in `n “bomskok” era van beskuldiging van die wat die land aan die massas oorgegee het. Die tekens van die tye gaan steeds by hul verby en hul doen weinig om te kyk na hul eie oorlewing en die van hul kinders. Die dag-tot-dag nuwe ontberinge word gelate aanvaar. Die gedagte van Hosea 4:6 kom duidelik na vore in hierdie tyd, nl: “My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis”.
Veral die wat hulself Afrikaners noem, weet nie werklik waarom die hervorming plaasvind en waarop dit afstuur nie. Hul stem maar blindelings saam en hoop vir die beste. Hul laat toe dat alles van hul weggeneem word en dat alles verander word. Hul doen niks om te keer nie, want dit mag dalk “aanstoot” gee. Willens en wetens laat die Boerevolk toe dat hierdie dinge met hom gebeur. Die wat daarteen skop, word as “vyande” en “terroriste” deur die regering vervolg en selfs deur van die meelopers uit Afrikaner geledere. Hierdie meelopers is “oortuig” dat hul nou moet boete doen vir wat die “voorheen agtergeblewenis” moes ervaar onder die vorige blanke regerings. Hul voel hul “skuld” die swart mense in die algemeen iets en vandaar die verraad teen hul eie mense. Hierdie deel van die blanke bevolking sal eers die gevolge van hul kapitulasie moet dra voordat hul oë sal oopgaan.

Die wêreldwye rassevraagstuk bly onopgelos. Daar is geen kort termyn antwoord vir die groot werkloosheidsvraagstuk in veral Afrika nie. Die ekonomieë van die Derde Wêreld lande kan eenvoudig nie die agterstand inhaal nie, deels omdat hul nie oor die vermoë of kennis beskik nie, en deels omdat hul nie die basiese vraagstukke aanspreek nie. Die “white fat cats” is telkens slegs vervang deur “black fat cats” wat die bevolkings van die state in Afrika wat selfregering en onafhanklikheid verkry het, net meer laat streef na die Utopia van rykdom en baasskap oor die gehate Westerlinge (blankes), al is dit ook hoe onbereikbaar en sinneloos. Swart mense oor die algemeen, laat hul gebruik deur kragte van buite om saam te staan teen enige blanke inisiatiewe wat kan lei na voorspoed vir die blanke. Selfs as die kragte van buite blankes is (buitelandse geldmagte).

Holisties beskou is die verwagtingskurwe van die gemiddelde swart Afrikaan besig om met `n drastiese spoed af te wyk van die verwerklikkingskurwe. Dit wat gereeld deur politieke partye aan hul belowe word, realiseer geensins. Die arm bevolking sien nie die vrugte van die rewolusie nie en is te bang om teen hul swart meesters te gaan, en wend hul dan tot die, teen hierdie tyd onbeskermde blankes (en hul werkers) op plase of blootgestelde pensioenarisse. Vandaar die wreedheid wat voorkom by die plaasmoorde en die “normale misdade” teen blankes (en die wat lojaal teenoor hul is). Sprekende voorbeelde hiervan is reeds geboekstaaf in die afgelope tien jaar, sowel in Zimbabwe as in Suid Afrika.

Met elke voorbeeld van gedwonge vervolging van regerings amptenare of politici word daar ook “helde” gevorm in die volksmond. (Verg. Die onlangse fiasko met die gevangenis straf van Mnr Jengeni asook die TV opgeblaasde fiasko van die hofsaak teen Mnr Zuma, die afgewaterde vervolging van die meer as honderd ANC parlementariërs wat die parlement bedrieg het met hul vervoer subsidies, die voorbeelde raak te veel om hier te noem). Die “sigbare” voorbeelde van korrupsie in alle staats beheerde instansies is slegs die punt van die ysberg. Hierdie korrupsie kom tot in die laagste vlak van regering voor waar sulke sake gewoonlik glad nie ter sprake kom nie en die oortreders gereeld bevorder word na ander departemente of self binne eie departemente. Vele kry elke maand salaris vir jare van sg. Suspensie n.a.v. hangende ondersoeke. Waar oortreders vervolg moet word deur persone bokant hul, wat self nog veel meer korrup is as die oortreder self, kan dit net in groter chaos ontaard. Die regering se politieke propaganda masjien werk oortyd daaraan om hierdie sake te marginaliseer en selfs te blokkeer sodat dit nie by die bevolking uitkom of by die buitewêreld uitkom nie. Waar dit wel in die buite wêreld se media verskyn, word dit steeds gemarginaliseer as gevolge van die apartheidsjare.

Die huidige politieke samestelling van die Suid Afrikaanse politieke toneel word oorheers deur die twee grotes nl: die ANC/SAKP en die Vakverbond-organisasie COSATU. Juis hierdie samestelling gaan die sneller word van wat die toekoms van die land vir ons inhou. Waar die “fat-cats” binne die ANC/SAKP bestel voel hul het volle beheer oor die land, dra die vakverbond COSATU die “gewete” van die arm bevolking op hul hart. Juis hierdie verskil in oogmerke het alreeds ernstige meningsverskille binne die ANC/SAKP-COSATU alliansie na vore laat kom. Die hoog geplaasdes binne die ANC/SAKP en hul meelopers, wat deel in die rykdom, verloor daagliks meer en meer voeling met die armes op grondvlak. (Tipies wat aan die orde van die dag is in Zimbabwe) Hierdie “verwarring” wat aan die ontstaan is, verbreed daagliks die gaping tussen die mense se verwagtings-profiel en hul verwerklikings-profiel, wat ons weet die land enige tyd in `n volgende rewolusie kan laat beland.(hoe groter die verskil – hoe meer moontlik lyk `n spontane rewolusie)

Die droë weerstoestande in die land gepaardgaande met die druk op die landbou bedryf a.g.v. die grondeise, misdaad en swak beskerming van die bedryf van regeringskant, lei ons in die volgende era van bykans depressie toestande. Die feit dat die landbou bedryf die tweede grootste werk verskaffer in die land is, en gevaar staan om soos in Zimbabwe geheel onder te gaan, beloof niks goed vir ons toekoms verwagting nie.

Die vakverbond COSATU beskik reeds oor die vermoë om die land in geheel lam te lê met landswye stakings. Dit kan die katalisator wees vir wydverspreide geweld en anargie in Suid Afrika.
Hierdie situasie kan die Boerevolk op hul knieë bring voor die Here, want slegs Hy sal hul dan kan red. So behoort die Boerevolk dan ook betyds sy sake in orde te kry met sy Skepper en ook met sy bondgenote in die stryd na oorlewing. Juis wanneer die Boerevolk met sy rug teen die muur sal staan, sal dit uiters belangrik wees om te weet dat daar wel bondgenote is, en dat daar wel geleentheid sal wees om onsself te beskerm en om weer bo uit te kom.

Half gebakte pogings tot verset teen die regering van die dag is uiters dwaas en `n mors van tyd en goeie mense materiaal. Berei liewers voor vir die uitkoms wanneer elke weerbare boere mens nodig sal wees om ons regmatige erfenis weer op te eis. Maak jou saak met jou Here reg en bid vir uitkoms.

Wanneer dan? Hoe sal ons weet? Geen een van ons kan die dag of datum bepaal nie. Ons sal egter weet wanneer dit gebeur. Die boerevolk sal nog baie smart en bloedvergieting beleef voor hy as `n eenheid sal saamwerk, en selfs dan sal daar `n menigte wees wat liewer die land sal uitvlug as om deel te wees van die volk en sy strewes. Christene van oor die wêreld sal dan liewer hier by ons wil kom woon, want dit sal heel waarskynlik die enigste verklaarde Christen staat en veilige hawe vir hul in die wêreld wees.
Wat `n wonderlike tyd om na uit te sien! Kom ons werk elke dag daaraan om onsself voor te berei, om daar uit te kom.

Met apologie aan: Stem van `n profeet – Adriaan Snyman

carolusSpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Geweeg

deur Manie Jackson

Gedigte van skooldae af , die tyd toe ek geweeg is, tot ek getrou het.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar