Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeWOES KERK IS ONBYBELS 01Artikels

’n Artikel is verslaggewing geskoei op feite en navorsing. In teenstelling met ’n rubriek neem ’n artikelskrywer nie ’n persoonlike mening oor die onderwerp van die artikel in nie, maar gee wel verskillende sienings van ’n saak sodat die leser self besluite kan maak gegrond op die feite wat in die artikel genoem word. ’n Artikel is informatief van aard.

KERK IS ONBYBELS

Inleiding: Omtrent almal ken die kerk. Bitter min mense besef dat die hele kerkstelsel nie in die Bybel is nie, en as die oorsprong nagevors word, kom die ondersoeker tot die skokkende ontnugtering dat die hele kerkstelsel, bedrog is.

Die skrywer het vanaf 1984, intensief die Bybel en die Kerk nagevors en tot die besef gekom, dat die opdrag om uit haar, 'die kerk', as hoer en moeder van susterkerke, te kom, nie ligtelik afgelag moet word nie.

Vanaf 1994, is al die lewende mense op Aarde geskeduleer vir een uur van oordeling oor aanbidding. [Openbaring 14 vanaf vers 6.]

Gedurig hoor ons dat die kerk al sommer in Moses se tyd was en dat Jesus die kerk gevestig het en dat almal bekeer moet word om aan een van die kerke te behoort. Wel, liewe leser, dis absolute bedrog en die grootste leuen wat ooit verkondig word, want dit is 'n halwe waarheid om u te bedrieg!

Vanoggend, 26 Januarie 2011, op RSG PRAATSAAM is die gas van Lynnette Francis, 'n kerkdominee Fourie Rossouw, oor die onderwerp of die moderne mens 'n hunkering het na 'n spirituele lewe en hoe om dit te bevredig, as ek die onderwerp korrek verstaan het.

Die gas op die radio, is soos alle predikante, opgelei, om godsdiens te bevorder, want godsdiens is 'n finansiële instansie, want almal wat kerk toe gaan om sy of haar godsdiens te beoefen, neem geld saam om iets te koop, en dit is om die heilige gees te koop. (volgens die 'tien maagde' gelykenis)

Die woord 'kerk' is nie in die oorspronklike bybelteks nie, maar is ingesmokkel deur kerkbybelvertaling. Dit is absolute bedrog!

Om godsdiens te beoefen is direk teenstrydig met die 2e gebod dat jy nie die gode mag dien nie!

Om Sondag kerk toe te gaan is direk oortreding van die 4e gebod dat jy nie die sabbat mag oortree nie, maar omdat die son en die maan en die sterre, en dit beteken die songod van die hemel en sy leër (army), Satan en sy engele, mag aanbid word deur al die nasies. So wat die aanbidders op Sondag in die kerk doen is die regte ding, want die songod is aan hulle gegee, maar hulle glo iets heel anders; hulle glo dat hulle die ware opregte Hemelse Vader aanbid, maar dit is nie so nie, hulle aanbid die valse profeet, die ou draak, wat Satan is. Dit is dus my plig om mense te warsku; dit is u plig om te kies.

Volgens die Bybel is die Satan en sy geeste aan die hele wêreld gegee om te aanbid: "dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge wat die הוהי ELOHIM aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. [Deuteronomy 4:19] (alle korreksies is voorsien)

Volgens Openbaring aanbid die hele wêreld in elkgeval die SONGOD op SONDAG wat Christene insluit:

En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Openbaring 13:3-4]

Niemand kan ontken dat hulle die geeste aanbid nie! Almal is deesdae gevul met geeste.

Spiritisme is die gees wat in mense woon wat ander mense mislei met disinformasie oor die Bybel se Waarheid en Spititualisme is waar die persoon as die medium om namens die leier van die geeswêreld te praat.

Aanvanklik is die reeks artikels op daaglikse 'vraag en antwoord' op Kletskerk.co.za geplaas, maar is deur die bestuur 'gesluit'. Ek vermoed dit is op aandrang van die kerkleiers, want dit is 'n groot kopseer vir hulle want hulle kan die feite nie ignoreer nie! Nadat dit gesluit is, groei die daaglikse 'views' nog steeds.

Dit is belangrik dat alle opregte gelowiges moet besef dat ons gruwelik mislei is want ons moet 'n keuse maak om in die kerk te bly of te ontsnap, want volgens Openbaring 18, gaan almal wat agter bly, doodgemaak word!

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Dit is my innige gebed tot die Ware Bron van Waarheid om te vra dat die Gees van Waarheid u sal lei tot die ontdekking van die waarheid en om dit te doen, moet u weet wat die bedrog en misleiding en die disinformasie is. Ek hoop u vind baat by hierdie artikels. Enige vrae is welkom.

KERKBYBELVERTALINGSBEDROG

1.     
FEIT: Die word 'KERK' of 'kuriakon' in Grieks, kom nooit in die BYBEL voor nie en bestaan glad nie in Hebreeus nie.
[Die woord 'kuriakon' beteken 'huis van die kurios' en die 'kurios' was die keiser wat die Jode verkies het om te aanbid en die Messias verwerp.

BEWYS: "En dit was die voorbereiding vir die pasga en omtrent die sesde uur. Toe sê hy vir die Jode: Dáár is julle Koning! Maar hulle skreeu: Neem weg, neem weg, kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Moet ek julle Koning kruisig? Die owerpriesters antwoord: Ons het geen koning behalwe die keiser nie." [Joh 19:14-15]]

BEWYS: Die opdrag was om die evangelie van die koninkryk te verkondig en dit behels 'n nuwe aarde, 'n nuwe stad, die Koning as Skepper, en SY WET, die Klipwet (die Tien Gebooie) wat deur alle godsdienste verwerp word. Geen kerk aanvaar die tien gebooie nie, want kerk is idolaterie:

BEWYS: Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie; want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan besoedel jy dit. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. [Exodus 20:25-26] (korreksie voorsien)

BEWYS: Geen kerk aanvaar die Hebreeuse Name nie en aanbid openlik die Babiloniese Deity name.

SIENING: Die kerk het waarlik dieselfe uitspraak geskreeu: "Ons het geen koning behalwe die keiser nie.!"

BEWYS: En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is. [Matthew 23:9] Kerkleiers word 'vader' genoem.

BEWYS: Inteendeel: alle kerktitels is name wat eintlik die Vader in die hemel se prerogatief is, byv. 'pous', 'vader', 'padre', 'dominee', 'professor', ens.

KERKONTSTAANSBEDROG

2.     
Die eerste kerk is eers in 325 deur Konstantyn die Grote begin.
BEWYS: [Konstantyn die Grote het sy basilika, wat sy tempel vir aanbidding, handelshuis en hofspraak en wetmaak hoof kwartier was, aan die nuwe godsdiens, Christianisme, gegee om 'n nuwe aanbiddingsplek vir die gode geword het.] http://www.newadvent.org/cathen/09014b.htm

BEWYS: [Christianisme was as spotwoord gegee aan die dissipels van die Messias en kom van die woord 'idioot'. In Frans is 'n 'Christen' 'Cretin':

BEWYS: [French crétin, from French dialectal, deformed and mentally retarded person, from Vulgar Latin *christiânus, Christian, human being, poor fellow, from Latin Chrìstiânus, Christian. See Christian.] American Heritage Dictionary.

BEWYS: Geen mens op Aarde kan dit anders bewys nie, so . . . . daar is vandag meer as 4,200 godsdienste om te bespreek en van te kies en dit maak die navorsing nogal gewigting as jy dit akademies wetenskaplik wil evalueer, maar as jy Openbaring 13, begryp, besef jy dat al die godsdienste subsisteme is van die sewe hoof godsdienste en almal is verbind aan die liggaam van die draak, wat die simbool vir satan, is.

BEWYS: Daar is vandag 33,909, verskillende Christelike Kerk Denominasies wat meer as 1,769,920,000 lede het wat aanbid in meer as 3,826,000 Protestantse Kerke in 238 lande en omtrent 1,142,968,000 Roomse Katolieke wat gesamentlik 2,912,888,000 omtrent 41,6% van die wêreldbevolking is. [www.adherents.com]

BEWYS: [Elkeen van die kerkdenominasies het elk sy eie doktrine, en nie een kerkdoktrine is op die Bybel gefundeer nie!]

SIENING: Die 7 belangrikste godsdienste, as 'koppe op die dier' in Openbaring 13 is, Spiritisme, Ishmaelisme, Hinduïsme, Buddhisme, Judaïsme, Romanisme en Protestantisme.

SIENING: Net een, as Protestantisme, lyk reg, net soos 'n 'lam', maar praat soos die 'draak'.

BEWYS: En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. [Openbaring 13:11]

SIENING:Openbaring 13 verklaar dat 'die kerk' die Hebreeuse Bybel onwettig in Grieksvertaal het en Antinomianisme verkondig en die Jesus-Beeld geskep het in die Kerk.

BEWYS: [En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. [Revelation 13:2]]

SIENING: Die Beeld Van Aanbidding is Die Kerkgebou En Die Jesus Prentjies En Die Christusbeeld En Die Kruisbeeld - Almal is Ikone of Idolaterie!

BEWYS: En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. [Openbaring 13:14]

BEWYS: [Openbaring 13:15] En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

BEWYS: [Openbaring 14:9] En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier (godsdiens) en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,

BEWYS: [En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van lastering. (alle korreksies is voorsien)

SIENING: Elke kop (wat ideologie voorstel) het 'n lasternaam (Allah, Adonai, Visnu, God, Here, Jesus, Buddah, ens.)

SIENING: Dit is dus duidelik dat die dier, 'godsdiens' aandui, want in een volgende vers word dit verduidelik:

BEWYS: "En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en lasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen." [Openbaring 13:3-5] (korreksie voorsien)

SIENING: Niemand is bereid om teen die sewe godsdienste op te staan en as satanisme te verklaar nie. Almal in die wêreld behoort aan, of be-oefen, godsdiens, wat juis deur die tweede Gebod verbied word: "Jy mag die gode nie dien nie!" Daagliks hoor ons deur die radio, of sien op TV, of lees in die Media, dat almal openlik 'godsdiens' be-oefen, wat juis deur die NWO regerings se wette beskerm word!

BEWYS: Die godsdiensbeeld is dus openlik regdeur die hele wêreld in elke gehuggie, dorpie of stad. Gewoonlik word die kruisstrate ook nog vernoem na die beeld van aanbidding, soos Kerkstraat, of Hoogstraat, ens.

BEWYS: [Openbaring 14:11] En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

BEWYS: Die kruis is as oorwinningsteken deur die satan aan Konstantyn gegee. Die woord 'kruis' kom nooit in die Bybel voor nie, maar is ingesmokkel deur die korrupte kerkbybelvertalings, en het 'paal' vervang. Vandag is die 'kruis' 'n teken, soos byvoorbeeld die Roomse Katolieke wat die teken maak, vir byna alle rituele.

BEWYS: Kerke sit kruise op hulle muur of dominees dra kruise van dorp tot dorp om die oorwinning van die satan as dier oor aanbidding te verkondig, salig onbewus van die grootste misleiding ooit op Aarde!

BEWYS: Die hele beginsel van lojaliteit teenoor die Skepper is SY WET en SY NAAM en SY LIEFDE (respek) en ironies genoeg, is al drie, deur die kerk vernietig, want die kerk verkondig antinomianisme, aanbid 'n Babiloniese Deity, en ondersteun Evolusie, as die korrekte vervanging van die skepping.

BEWYS: Om die kerk se antagonisme teen die Sinai-wet te bevestig adverteer die kerk demokratiese verkiesingsdeelname en deelnemers ontvang dan die merk van die dier op die hand.

SIENING: Die kerk is ook gekant teen bekering en onderdompeling en verkies die watermerk op die voorhoof van die baba wat dus in effek, kinderoffer is aan Molog. (Satan)

BEWYS: En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van ELOHIM. [Openbaring 15:2]

SIENING: Die getal van die naam is 666 wat juis die teken van die naam van Zeus as Jesus is.

BEWYS: Here G5602 is G2076 wisdom. G4678 Have G2192 understanding. G3563 Count G5585 the G3588 number G706 of the G3588 beast: G2342 for G1063 it is G2076 the number G706 of a manface; (ghost) G444 and G2532 his G848 number G706 is Χξς. G5516 [Openbaring 13:18]

BEWYS: G5516 Χξς chi xi stigma The 22nd, 14th and an obsolete letter (G4742 as a cross) of the Greek alphabet (intermediate between the 5th and 6th), used as numbers; denoting respectively 600, 60 and 6; 666 as a numeral: - six hundred threescore and six. [Strong]

BEWYS: Χξς is die akroniem vir kristos Zeus. Dit is ook soms gegee as ΧΙς kristos Isus (Jesus). Die drie letters as teken Χξς is in alle Griekse Ortodokse Kerke en Katedrale.

BEWYS: [Openbaring 16:2] Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.

BEWYS: Profeties word die leser van die boek vroegtydig gewaarsku om nie die beeld te aanbid nie en ook nie die teken te aanvaar nie.

BEWYS: [Openbaring 19:20] En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

BEWYS: Die dier of godsdiensleier van Christianisme wat as beeld verskyn het tydens die inwyding van die eerste kerk in 325, is dus die valse profeet en as dit nie Satan self is nie, is dit een van sy engele, want later lees ons van dier, en valse profeet en satan:

BEWYS: En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. [Openbaring 20:10]

BEWYS: [Openbaring 20:4] En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van YAHSHUA en oor die woord van ELOHIM, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met MESSIAS die duisend jaar lank.

SIENING: In die kerkdoktrine word die Naam en die Huis en die Wese gelaster.

SIENING: Die kerk het ook die kruis as teken aanvaar om te oorwin en die merk op die voorkop en op die hand begin.

SIENING: Die kerk het nog altyd die getal 666 en 616 verswyg.

SIENING:

Die kerk steel ook die tiendes van die mense en word skatryk.

RESULTAAT: Die woord 'kerk' kom glad nie in die oorspronklike teks voor nie. Dit is ingesmokkel deur die Bybelvertalers!Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

raqia lewer kommentaar
Ek respondeer sommer vir almal in een lang brief. Dankie vir die geduld.
AardigeAfrikaner Onderwerp: Kuber kerk

AA: “Ek vermoed meeste dominees en ander kerkleiers sien nie hulself as agente van Satan nie.”

Raqia: Hi, AA [AardigeAfrikaner], eerstens, my apologie dat ek nie besef het hier is kommentaar op die bydrae nie. Ek het seker maar vergeet om die knoppie te druk dat ek ingelig moes word indien daar kommentaar is.

Jou vermoede dat niemand besef dat hulle mislei is nie, geld vir ons almal, en niemand sien homself as agent vir Satan nie, want die misleiding is so perfek deur Satan ontwerp en uitgevoer:

Rev 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

“ die hele wêreld verlei” beteken immers ‘alles insluitende’, sonder enige uitsondering!’

Rev 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

“‘n beeld moet maak” is duidelik van toepassing op aanbidding, want die produk of resultaat van die beeld is totale aanbidding: “En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en . . “
Elke gehuggie, dorpie, woonbuurt of stad het die beeld van aanbidding, hetsy dit kerk, katedraal, sinagoge, losie, moskee, tempel, pagoda of watookal is. Die punt is dit is ‘n visuele beeld van aanbidding en dit is teenstrydig met die Tweede Gebod, en die doel is aanbidding vir die inwonende gees of geeste, en niks anders nie. Dit is lewensgevaarlik om in sulke plekke weer in te gaan, sodra, jy weet dat dit ‘n woonplek van onreingeeste is. In ons onkunde word ons nog beskerm in ons wilsbesluit, maar sodra jy moedswillig weer ingaan, nadat jy gehoor het wat daar aangaan, is daar nie meer beskerming nie, en word jy onder die geesmag van die realme geplaas uit jou eie keuse.

Rev 18:23 En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei.

Rev 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

Rev 20:7-8 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; [8] en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.

Let op: “ wat die hele wêreld verlei”; “hy verlei die bewoners van die aarde”; “ want deur jou towery is al die nasies verlei”; “ waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het”; “en hulle getal is soos die sand van die see”

In 18:23 word die kerk duidelik identifiseer: “ die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde.”

Die stem van die bruidegom en die bruid wat slegs sê: “Ja, ek neem haar as my vrou, of hom as my huisband.” . . . (husband) word net in die kerk of die hof, gehoor. Beide is i.t.v. die Skrif, buite orde, dis verbode: “Jy mag geen ander elohim voor my aangesig bring nie” verwys na oordeel oor die reg van die wet, en “Jy mag die gode nie dien nie” . . .verwys na die eer aan enige bonatuurlike wese wat verbind word met enige vorm van materialisme soos kerkgebou, preekstoel, vis of kruis of jesus-prentjie of christusbeeld, ens.

Exo 20:22-26 “Toe sê הוהי vir Moses: So moet jy met die kinders van Yisrael spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het. [23] Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie. [24] ‘n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën. [25] Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie; want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan besoedel jy dit. [26] Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie.”

Hier is onbetwisbare bewys dat mensgemaakte objekte verbode is en onrein is. Juis die feit dat הוהי Homself nie sigbaar aan hulle gemaak het nie, is die rede hoekom niemand enige kuns mag gebruik om so ‘n gesig of liggaam voor te stel nie en dit is waarmee die hele kerkstelsel propvol is soos jesus-prentjies en christusbeelde en kruise en visse en wie weet nog wat. Selfs weerhane en kerktorings wat opgerig was met die pote van die haan in die emmer vasgebind en opgehys en sodra hy die lig sien breek, dan kraai die haan, word afgekatrol en vergoed met kos en die klokke lui om die geeste te roep vir sonaanbidding en daarom is die haan op die kerktoring. Absolute idolaterie!

Dit is nie net soos die kerk altyd wal gooi, in die Ou Testament nie, nee dis ook in die Nuwe Testament:

Act 7:47-51 En Salomo het ‘n huis vir Hom gebou. [48] Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê: [49] Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus? [50] Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? [51] Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.

Daarom is die kerk in Openbaring as argitektoniese edifis ‘n huis vir die gode in Sy Naam as laster:

Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen הוהי, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. (Alle korreksies is voorsien)

Dit raak nog erger:

Rev 18:2-6 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babel, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, [3] omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. [4] En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. [5] Want haar sondes reik tot aan die hemel, en הוהי het haar ongeregtighede onthou. [6] Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het.

Dis logies dat as die Allerhoogste nie in mensgemaakte aanbiddingsplekke woon nie, moet dit die woonplek van geeste wees, maar dis nog nie al nie, want die Eerste Kerk se hoofopskrif erken dat sy ‘n moeder is, en dus met ‘n valse ‘huisband’ (bruidegom) met baie dogters, wat haar dus kwalifiseer as die moederkerk met susterkerke en almal is dus ‘die hoer’:

ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit,

en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol lasterlike name, met sewe koppe en tien horings.

en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;

en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die qodesh (apartgesteldes) en van die bloed van die getuies van עשוהי, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.

Geen godsdiens getuig van עשוהי nie, maar van die valse profeet χξς [kristos zeus (christus jesus)]

Doen nou u eie navorsing en gaan lees en sien die getuienis van die Eerste Kerk in Rome, die San Giovanni Laterano www.newadvent.org soek vir Laterano.

http://www.newadvent.org/cathen/09014b.htm

U sal die geskiedenis van die Eerste Kerk daar oplees en sien dat die wese as spook verskyn het voor die oë van die vergadering tydens die inwyding.

The ancient apse, with mosaics of the fourth century, survived all the many changes and dangers of the Middle Ages, and was still to be seen very much in its original condition as late as 1878, when it was destroyed in order to provide a larger space for the ordinations and other pontifical functions which take place in this cathedral church of Rome. The original mosaics were, however, preserved with the greatest possible care and very great success, and were re-erected at the end of the new and deeper apse which had been provided. In these mosaics, as they now appear, the centre of the upper portion is occupied by the figure of Christ surrounded by nine angels. This figure is extremely ancient, and dates from the fifth, or it may be even the fourth century. It is possible even that it is the identical one which, as is told in ancient tradition, was manifested to the eyes of the worshippers on the occasion of the dedication of the church: "Imago Salvatoris infixa parietibus primum visibilis omni populo Romano apparuit" (Joan. Diac., "Lib. de Ecclesia Lat.", P.L. CXCIV, 1543-1560). If it is so, however, it has certainly been retouched. Below is seen the crux gammata, surmounted by a dove which symbolizes the Holy Spirit, and standing on a hill whence flow the four rivers of the Gospels, from whose waters stags and sheep come to drink. On either side are saints, looking towards the Cross.

Imago Salvatoris infixa parietibus primum visibilis omni populo Romano apparuit

image saviour fixed walls first visible all people Roman appeared

Hierdie ‘image’ in Openbaring 13:18 is die Griekse woord ‘manface’ wat baie duidelik aandui dis ‘n spook, want ‘n spook of ‘dwalende gees’ mag nooit bene en voete wys nie, want dit is ons bewys dat die ding ‘n onrein gees is wat ons mag bestraf, want hy oortree die vervloeking: ‘op jou buik sal jy beweeg’.

As u na fotos kyk van San Giovanni Laterano, sal u sien dat die opskrif op die voorste fasadepanele aan beide kante van die hoof ingang as volg lees:

SACROS LATERAN ECCLES OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT

sacred Lateran church all-gather city and world churchhouse mother until (the) end

. . . dit pas perfek in by die profesie: “ die moeder van die hoere “ want al die kerke verskil in doktrine, en is dus ‘n teelaarde vir valse leerstellings en dus “gruwels van die aarde” en ook dat dit “die onreinheid van haar hoerery” is “en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery”

Jou vermoede: “Ek vermoed meeste dominees en ander kerkleiers sien nie hulself as agente van Satan nie.” is dus korrek. Niemand van ons het ooit gedink ons is so perfek mislei nie; ek ook nie.

AA: “ As dit dan is soos jy beweer kan mens hulle nie verkwalik nie want dan weet hulle nie wat hulle doen nie. “

Raqia: “Ek stem saam want alles was verborge gehou tot die ‘Tyd van die Einde’ wat volgens my begrip van profesie, presies in 1994, aangekondig is.”

In Daniël se gesigte oor die EINDSTRYD het hy die arrogante god gesien wat maak net soos hy wil:

Dan 11:36-40 En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige לא, en teen לא לא [EL as Immanu’EL - sien Matt 1] sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is; want wat vas besluit is, sal uitgevoer word. [37] En op die םיהלא [ELOHIM = הוהי = Die Allerhoogste] van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige ם יהלא ELOHIM = הוהי = Die Allerhoogste] sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou. [38] Maar in plaas daarvan sal hy die ה ולא [eloha = deity] van die vestings vereer, en die ה ולא [eloha = deity] wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en kosbaarhede vereer. [39] So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van ‘n vreemde ה ולא [eloha = deity]; diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. [40] Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.

In hierdie profesie, as ons die korrekte woorde terug insit, sien ons dat die kosmologiese stryd tussen EL [Messias][Micha’el] en Azaz’el [Satan] deur die eeue in die wêreldregerings en wêreldgodsdiens afspeel en in vestings vereer, is niks anders as aanbiddingsplekke nie. Kerke en katedrale is kunstig artisties versier met goud en silwer en edelgesteente en kosbaarhede vereer. Hy deel grond uit! Kyk hoe word boere se plase nou oorgevat en oorgedra na die diermens (homo sapiens) toe, wat nie mag boer nie omdat hulle onder die vloek is. (Gen 4)

“Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide (RSA) met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde (VSA) sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.”

In my opinie, is hierdie sin direk op Suid Afrika, die vaandeldraer van QODESH [APARTHEID] wat oorwin is deur Satan, en sy gepeupel is nou besig om hierdie apartheidsland in te stroom en te oorvloei. Dit is korrek dat de Klerk aanhoudend beweer dat ons nie die militêre aanslag sou kon oorleef teenoor die VSA of UK nie, maar wat de Klerk nie geglo het nie, is dat הוהי se militêre mag, gereed gestaan het om ons te beskerm:

Ek sal my skrik voor jou uit stuur en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring. En Ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal Ek perdebye voor jou uit stuur; dié sal die Hewiete, Kanaäniete en Hetiete voor jou uit verdrywe. Ek sal hulle nie in een jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe. [Exodus 23:27-30 AOV]

En jy sal al die volke verteer wat הוהי Elohim aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou ‘n strik wees. As jy in jou hart dink: Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? — wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat הוהי Elohim aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur הוהי Elohim jou uitgelei het; so sal הוהי Elohim aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. En הוהי Elohim sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. Skrik nie vir hulle nie, want הוהי Elohim is by jou, ‘n groot en gedugte EL. En הוהי Elohim sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Maar הוהי Elohim sal hulle aan jou oorgee en hulle in groot verwarring bring totdat hulle verdelg word. Ook sal Hy hulle konings in jou hand gee, dat jy hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn; niemand sal teen jou standhou totdat jy hulle verdelg het nie. Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir הוהי Elohim ‘n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal ‘n afsku van hê en dit geheel en al as gruwel beskou; want dit is onder die banvloek. [Deuteronomy 7:16-26] (korreksies voorsien)

Ons mag geen Bantoe-kuns in ons huise bring nie, want dit bring onrein geeste in ons huis; dit is gruwels, want alles wat hulle maak, word aan die voorvadergeeste opgedra en toegewy.

Vir Daniël was dit seker ‘n baie groot skok dat הוהי Elohim so gelaster en onteer word soos hy in die visieoen gesien het.

Wat gebeur internasionaal na 1994?

Dan 11:41-45 Hy sal ook kom in die Pragtige Land, [Ou Eden, Iraq] en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. [42] En hy sal sy hand uitsteek teen die lande; ook Egipteland sal nie vrykom nie. [43] En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede van Egipte, terwyl die Líbiërs en die Kusiete sy voetstappe volg. [44] Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref. [45] En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die qodesh Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.

Pragtige Land = Iraq, presies waar die VSA, die werktuig van die VSA en die UNO van Satan, in Iraq is en baie laat struikel het, ingeslote Sadam Hussein en Osama Bin Laden en andere selfs ou Muhamar Qadafi en andere. Die Arabiere spring nog die aanslag vry. [Edom, Moab, Ammon] Volgende op die lys is Egipte se leier sal moet waai. VSA en UNO het stadig maar verseker alle beheer oor die minerale regoor die wêreld in hulle mag. Libië en Afrika [Kusiete] word poppe wat dans soos die toutjies getrek word.

China word ‘n probleem met kernwapens en finansiële vermoë en bedreig die VSA en iemand, miskien nog Obama, sal kop verloor en die knoppie van kernverdoeming druk: “baie mense te verdelg en met die banvloek te tref”

Wat is die volgende stap?

“tussen die see en die berg van die qodesh Prag”

Daar is volgens die Bybel net een qodesh berg en dis Sion in Jerusalem en is dus in Palestina aan die Middellandse See. Maar OOO gaats, “hy sal aan sy einde kom”

En daarna?

Lees die volgende vers:

Dan 12:1-2 En in dié tyd sal Mígael, [Messias] die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. [2] En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

Dit gebeur op die Laaste Dag.

Voor die Laaste Dag, is daar die finale aftelperiode van 1,335 dae.

Dan 12:10-12 Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die wettelose (bose) sal wetteloos (boos) handel; en geeneen van die wettelose (bose) mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. [11] En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop. [12] Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik. (Korreksies voorsien)

Aan Daniël was opdrag gegee om nie die verskriklike laster in aanbidding te openbaar nie:

Dan 12:9 En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.

My ouers en jou ouers het voor 1994, geen benul gehad van hierdie gruwelmisleiding nie. Ons kan hulle nie verdoem nie.

Jy is korrek: “ As dit dan is soos jy beweer kan mens hulle nie verkwalik nie want dan weet hulle nie wat hulle doen nie. “

Niemand kan kwalik geneem word nie, maar vanaf 1994, is dit ‘n perd van ‘n ander kleur.

Rev 6:8-17 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. [9] En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van הוהי en die getuienis wat hulle gehad het. [10] En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o qodesh en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? [11] En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. [12] En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed; [13] en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval; [14] en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; [15] en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, [16] en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; [17] want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

Stadig, maar seker, dag vir dag, neem geweld (swaard) en honger (plaasmoorde) en pes (onsedelikheid) en homo sapiens in getalle en in intensitieit toe en dit kulmineer in ‘n globale vernietiging wat een kwart van die wêreldbevolking gaan uitwis. In elke regering, is daar onstuimigehdi oor die ekonomie en die groot verkil in vergoeding tussen arm en ryk. As SASOL se direkteur R50,000 per maand verdien, is die boodskap aan die arm gepeupel baie dudielik dat daar ‘n wanbelans in die arbeidsmark is want beide die arm werknemer en die direkteur werknemer word vergoed weens die minerale van die land en in SASOL se geval, die steenkool. Dit is so dat kundigheid meer werd is, maar is die fenominale verskil, regtig geregverdig as ons in ag neem dat SASOL deur belastinggeld daar begin is? Oral word hierdie vergoedingspakette van oordadigheid in alle aspekte soos banke, en amptenare en handelaars en industrialiste, ens, al hoe meer tot die uiterste gerek, totdat die rekkie van geduld breek.

EGWhite het al meer as 100 jaar gelede geskryf dat stakings deur werkersunies, die ekonomie se rug gaan breek. Elke staking, verlaag produksie, verhoog uitgawes, benadeel die staker en die industrialis is teen die muur, want gee hy die verhogings, daal die produksie-effektiwiteit, want sodra mense meer geld kry, raak hulle so bietjie meer traag en lui, en die omset verlaag en die produksie-koste styg totdaty die industrie sy deure moet sluit, soos ons sien in die mynwese en klerefabrieke en boubedryf, ens. Boere moet al hoe meer insit om minder te kry en so baie boiere het die melkery of die mielie of die koring of die watookal gestaak. Huisbediendes word al hoe minder, want die huisvrou kan dit net nie bekostig nie. Petrol en elektrisiteit en arbeid en belasting, gaan die ekonomie verkrag. Mense kan nie meer in hulle eie huise bly nie want hoe beter die his opgeaps is, hoe groter die waardasie, hoe groter die erfbelasting as boete; dus sal al hoe minder eiendom ontwikkel of verhuur, want die regering wil nou ‘n tweede woning as ‘n besigheid belas. Dit gaan die hele verhuringsmark doodmaak, want die huurder kan nie die ekstar in die huur bekostig nie en sodra die plek leeg (onverhuur) staan, moet die belasting en agent nog betaal word, met die gevolg dat die eienaar sy eiendom aan die bank of die staat of die munisipaliteit moet oorgee.

“ook moet almal wat הוהי aanbid doodgemaak word” “ en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. “

Dan volg: “In my beskeie opinie ‘n kernbom: “daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed.” . . . “ en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit.” . . . 45 dae later is die Wederkoms. Dit kan dalk ook ‘n meterioriet wees wat die aarde tref, mar ander tekse lei ons tog dat die mens die wêreld vernietig:

En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die tien horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want [God] het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van [God] volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. [Revelation 17:15-18 AOV] sic.

En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop. [12] Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.

1,335 - 1,290 = 45 dae.

Satan sal weer in die Eerste Kerk in San Giovanni in Laterano, Rome verskyn, en hy is die ontsettende gruwel en van daardie dag, kan ons begin tel, as ons nog leef, presies 45 dae, tot die Laaste Dag.

AA: “Ek sê pertinent "beweer" want net soos met baie van die leerstellings binne die kerk is jou "bewyse" afhanklik van jou eie interpretasies (of iemand anders se interpretasies wat jy aangeleer en as waarheid aanvaar het) van woorde wat nie noodwendig dui op dit wat jy daarmee probeer bewys nie. Ek reken dis juis deur genade dat die mens 'n mens gegee was om te aanbid want die mens is meestal van nature genyg om op te kyk na 'n ander mens (Idol).”

Raqia: Ek gee al my verwysings en spesifiseer as dit my opinie is, en ja, ek stel myself bloot aan kritiek en ander oortuigings as u die feite op die besprekingstafel sit.

AA: Persoonlik dink ek die hele lot van julle wat niks het om self te sê sonder om te hoef te verwys na iets wat iemand anders, gewoonlik lank terug, geskryf het nie is almal slawe van woorde.

Raqia: Jy is weer reg, maar ons het ‘n opdrag:

[Mat 4:4] Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van הוהי uitgaan.

[Luk 4:4] Maar עשוהי antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van הוהי.

Dit sluit die profesie in:

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Qodesh Gees gedrywe, het die qodesh mense van הוהי gespreek. [2Pe 1:19-21]

AA: Self vasgevang in 'n web van woorde probeer julle almal om die res van ons met julle woorde vas te wikkel in die of daai siening van die lewe. Sonder daai ou woorde beteken julle geestelikheid niks. Maar dit is ook maar goed so want dis maar in die natuur van die mens om agter iets of iemand anders aan te hol en so kan jy van jou eie verantwoordelikheid in die hede in hierdie lewe wat jy nie self kan hanteer nie ontsnap en die blaam vir al jou probleme en die probleme wat jy op ander projekteer op jou gunsteling "strawman", Satan, se onsigbare skouers laai. Arme drommel, hy dra swaar aan die mens se skuldlas. G'n wonder hy het so baie geboue(kerke) nodig om dit alles in te stoor nie LOL.

Raqia: En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. As julle My liefhet, bewaar my gebooie. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. [Joh 14:13-18]

AA: Dink net, as genoeg mense jou sienings ondersteun kan jy ook jou eie kerk begin! Die kuberruim is vol van kerke wat teen kerke preek.

Raqia: Ek behoort aan geen godsdiens nie en aan geen kerk nie en ek het geen vergaderings of leerlinge nie en vra en vat niemand se geld nie; so daar is niks persoonliks in dit vir my nie en al rede hoekom ek hierdie dinge openbaar is:

עשוהי het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie; maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Yisrael. En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie; geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly dáár totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. [Mat 10:5-14]

shalom

raqia. Nico10 Onderwerp: .

Hi Nico10. Ook my apologie soos vir AA.

Nico10: “Die priesters het ook maar lekker gebaat by die geloof wat hulle verkondig het, nes die moderne kerk, want die priesters kon hulle pond vleis eis.”

Raqia: Jy is reg. Vir 400 jaar het die hoëpriester in die vertrek agter die gordyn ingegaan en ‘n wese van lig gesien, maar daar was nie ‘n ark nie, en die volk was salig onbewus van hierdie groot bedrog. Hulle het goed geleef op die tiendes van die volk:
lees hierdie toespraak:
Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk! Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges; en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol! Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van הוהי! [Matthew 23:23-39]

Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat.

Nico10: “Mens kry die gedagte, by die lees hiervan, dat as jy jou sin kry ons almal sal terugkeer na daardie antieke stelsel waar menseoffers 'n gereelde praktyk was en slawe nie as mense beskou was nie LW "slaaf of slavin, bees of donkie, of enigeiets wat aan hom behoort nie."

Raqia: Ek het geen sin wat ek wil bevredig nie. Ek oortuig niemand nie; ek gee slegs feite! Nee die offerwet, die nomos, het by Messias ge-eindig, maar die Entole die Gebooie, gaan onversteurd voort. Die hele geloof van die stelsel het met Messias verander. Ongelukkig het Satan die geskrifte gekaap en laat vertaal en verander, en dus die gebrek aan begrip.

Nico10: “Daardie woordjie, vader, het my nog altyd fassineer. Die begrip het waarskynlik lank reeds bestaan, voordat die הוהי van Abraham aan die mens openbaar is en Yudah 'n nasie geword het. As ons dan nou 'n begrip soos daardie gebruik om as metafoor vir הוהי te dien, moet ons dit skielik ophou gebruik in ander kontekste?

Raqia: Nee, ons is geneties direk van Messias, afkomstig en dra die saad oor: HY is dus werklik geneties ons Vader. Dis nie ‘n generiese term nie. Dit is nie ‘n metafoor nie! Dis ‘n genetiese werklikheid!

Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van הוהי genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van הוהי, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. [1Jn 3:1-2] . . . en HY ons sal sien wat soos HY geword het tydens die opstanding uit die dood:

Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van הוהי nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar הוהי sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Meester עשוהי Mashiach. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van הוהי , omdat julle weet dat julle arbeid in הוהי nie tevergeefs is nie. [1 Corinthians 15:50-58 AOV]

Wie is Adam se Pa of Ma? Natuurlik הוהי, presies soos HY, Sy Beeld: “Onse Vader wat in die Hemel is. . .”

Nico10: “Is jy seker oor die oorsprong van die woord Christen? Volgens my eie beskeie kennis is Christos bloot die Griekse weergawe van die Hebreeuse woord Messias.”

WHY CHRIST AND NOT MESSIAH
Similar to the foregoing component of Sun-worship which had been adopted into the Church, we have yet another proof of the adoption of a pagan word or name, although less convincing of its absolute solar ori- gin. However, we can clearly see that, with the Greeks using both the Greek words Messias (a transliteration) and Christos (a translation) for the Hebrew Mashiach (Anointed), the word Christos was far more acceptable to the pagans who were worshipping Chreston, Chrestos, and perhaps also those worshipping Krista.
The Hebrew word Mashiach has been translated in the Old Testament of the King James Version as "Anointed" in most places, but as "Messiah" in two places, namely Dan. 9:25 and 26.
This word is a title, although it was used as an appellative (name) later on. Thus, this word was faithfully translated as "Anointed" in the Old Testament and only in Dan. 9:25 and 26 was its Hebrew character retained in the transliterated "Messiah." Likewise, we find that the Greeks also admitted their transliterated form Messias in the Greek New Testament in John 1:41 and John 4:25. Why then did they introduce or use the Greek word Christos in the rest of the Greek New Testament? Even if they had preferred Christos to Messias, why did our translators transliterate the word as “Christ"? Why did they not transliterate the word, as was done in Dan. 9:25 and 26, as "Messiah," seeing that the Greeks had also accepted their Greek transliteration of the word, namely Messias in John 1:41 and John 4:25?
Our Saviour could not have been known as Christos amongst His people. His title was known as Mashiach in Hebrew, and Mesiha in Aramaic — to those who accepted Him as such (Matt. 16:16, John 6:69 etc). This title is easily transliterated as "Messiah," and is generally accepted, and has been accepted, just like the Greek Messias. Why then have they not persisted with it? Even if they wanted to translate it, why have they not translated it as "Anointed," as was done in the English translation of the King James Version’s Old Testament? Our research into this matter has produced some revealing similarities between Christos and certain pagan names and titles.
The problem is further complicated by the fact that the word Christianos is a Latinizm . . . and was contributed neither by Jews nor by the Christians themselves." He quotes various scholars to support his proposition that the word Christianos was introduced from one of three origins: (a) The Roman police (b) The Roman populace (c) Unspecified pagan provenance [origin].
Gearly then proceeds, "The three occurrences of ‘Christian’ in the NT suggest that the term was at this time primarily used as a pagan designation. Its infrequent use in the NT indicates not so much lateness of origin as pagan provenance [origin]? This almost sensational admission as to the confusion and uncertainty between Christos and Chrestos, Christus and Chrestus, Christiani and Chrestiani, is well documented and shared and published by other scholars too, as well as by the Early Fathers: Justin Martyr, Tertullian, Lactantius and others.
This confusion and uncertainty can only encourage and exhort us to return to the only Source of Truth, the Word, the Scriptures, before it was translated into the languages of the pagans. Only then can we find peace in the truth of our Saviour being the Messiah, the Anointed, the One promised to Israel. Who was this Chrestos or Chreston with which Christos became confused with? We have already seen that Chrestos was a common Greek proper name, meaning "good." Further, we see in Pauly—Wissowa, Realertcyclopaedie, under "Chrestos," that the inscription Chrestos is to be seen on a Mithras relief in the Vatican. We also read in J.M. Robertson, Christianity and Mythology, p. 331, that Osiris, the Sun-deity of Egypt, was reverenced as Chrestos. We also read of the heretic Gnostics who used the name Chreistos. The confusion, and syncretism, is further evidenced by the oldest Christian building known, the Synagogue of the Marcionites on Mt. Hermon, built in the 3rd century, where the Messiah’s title or appellation is spelt Chrestos. Justin Martyr (about 150 C.E.) said that Christians were Chrestoi or "good." Tertullian and Lactantius inform us that "the common people usually called Christ Chrestos." Clement of Alexandria, in the same age, said, "all who believe in Christ are called Chrestoi, that is ‘good men.’ "
The word Christos could even have been more acceptable to the Krishna-worshippers, because the name of Krishna was pronounced, and still is to the present day, as Krista, in many parts of India." Thus, we can readily see that the word Christos was easier to convert the pagans with, than with the word "Messiah," especially because of the anti-Judaism that prevailed among the pagans. The syncretism between Christos and Chrestos (the Sun-deity Osiris), is further elucidated by the fact of Emperor Hadrian’s report, who wrote, “There are there (in Egypt) Christians who worship Serapis; and devoted to Serapis, are those who call themselves ‘Bishops of Christ’."”" Serapis was another Sun-deity who superseded Osiris in Alexandria. Once again, we must not falter nor stumble over this confusion among the Gentiles. Rather, we must seek the truth, primarily from the faithfully preserved Old Testament Scriptures —— see 2 Tim. 3:16, John 17:17, Ps. 119: 105, Isa 40:8. We must worship the Father in Spirit and in Truth, as well as His Son, Yahushua the Messiah, who is sitting at His right hand. We do accept the entire message of the New Testament, but we truly desire to retum to the original Messianic Scriptures, as far back as we possibly can. As previously mentioned, the Greeks changed Elijah into Helias in the Greek New Testament, and the Helios-worshippers must have been overjoyed because of their Sun-deity being assimilated to the Elijah of the Scriptures. To avoid the confusion between Helios and Helios, we should abide by the Hebrew "Elijah." Likewise, to avoid confusion between Christos and Chrestos, we should abide by the word Messiah, or Anointed — remembering that Osiris the Sun-deity, amongst others, was called Chrestos. Mithras too, was possibly called Chrestos (see above). Aangehaal uit “come out of her my people’ by CJ Koster.

Raqia: Ek was ook so geleer, dat Christen Messias beteken, maar die Gr. beteken ‘met olie smeer’ soos ‘ghries’ want daar is nie ‘n ekwavalente woord vir ‘Gesalfde’, ‘Anointed’, in Grieks nie.

Nico10: “Daar is nie baie mense wat op hierdie manier van jou glo nie. Miskien is jy reg en al daardie volgelinge van die Protestantisme en Romanisme en Christenisme en Nugterweetwatismes almal verkeerd, ek sal nie weet nie. In elk geval, as dit so is, geluk en voorspoed vir jou!”

Raqia: “Daar is nie baie nie, net ‘n Oorblyfsel” Kyk vir jouself na die feite en gee dit wat reg is waar ek verkeerd is sodat ons almal die Korrekte inligting kan kry, asseblief.”
Moet nooit ‘geluk’ gebruik nie, want dit is ook paganisties.
LUCK Before we proceed to this "luck" as a word, we would like to emphasize the fact that the idea of "luck" in itself is totally un-Scriptural, just like "fortune." This is the reprimand of Isa. 65:11, namely, that "good luck" and "fortune" are being relied on, instead of us relying on Yahuweh. We should be entirely dependent on His blessings, which we ’ can only receive from Him if we live a life dedicated to Him and in obedience to His Word, His Son. -

The word "Luck," derived from a name for the Sun-deity, is not found, as such in the older English translations of the Scriptures, but the words "lucky" and "unlucky" appear seven times in the Good News Bible. . so However, it is most frequently used in our everyday language. In the German, Netherlands and Afrikaans versions the word is indeed used as gluck or geluk, the latter, and probably the former too, being a word derived from the original form, luk. This fact can be verified in Woordenboek der Nederlandsche Taal, vol. VIII, part II, pp. 3304-3306. We read here that luk was originally a vox media, a spiritistic medium. Also, that luk was also written luck, luc, lucke, lok, lock (pp. 3304 and 3306). On p. 3305 it states that Luk was also the name of a "personified Goddess of Luck."

In The Oxford English Dictionary, vol. VI, p. 486, we read that the ultimate etymology of "Luck" or Middle High Dutch gelucke, or Middle High German gelűcke, is "obscure." Walshe, A Concise German Etymological Dictionary, under "Gluck," also states that the origin of this word is obscure. So, once again, "the god of this world" (2 Cor. 4:4), Satan, has blinded the eyes, has deceived the whole world (Rev. 12:9). The Prince of Darkness has seen to it that his evil work has been hidden, made obscure.

The common everyday saying, “One for luck," is most probably just a continuation of the old pagan Nordic expression, "One for god and one for Wod [Wodin or Wodan], and one for Lok," of which we read of in Karl Helm, Altgermanische Religionsgeschichte, p. 265. Please remember that the above-quoted Netherlands dictionary stated that luck, luk and lok, are just different spellings of the same word. Forlong, Encyclopedia of Religions, vol 2, p. 463, says that Luk is an ancient root for "light" and related to Loki. In Gray’s Mythology of All Races, vol. IX, p. 253, we read of "Luk, the highest deity, as he was known in the Caroline Islands." Jobes, Dictionary of Mythology Folklore and Symbols, on p. 1024, states that Luk was the highest or primordial deity of the Caroline Islands. On the same page we read of "Lug, the Sun-deity himself’ and again of "Lugus, Gaelic Sun-deity."

Jacob Grimm, Teutonic Mythology, reveals more of the obscure origin of this mysterious deity. The names Logi and Loki were merged in times of old. He further points out the apparent roots for these names to be: lucere, luken.226 He also reveals that Locke was the Danish for the burning sun, and the Jutland’s Lokke was the heat of the sun, and that "Loki, is by turns taken . . . for sun, fire, giant or devil." Luka was also known as the fire-deity, as we read on p. 242. Jacob Grimm on p. 82, vol. 1, of his Deutsche Mythologie, says that Lokki could be taken as an abbreviation of "Lucifer"! Scholars normally regard a fire-deity to be the same as a Sun-deity.

What does the word "Lucifer" basically mean? All dictionaries tell us it means luc or luci, plus fer or ferre, that means: light-bringer. According to some mythologists Lucifer was the son of Zeus (Sky-deity) and Eos (Dawn-deity)."

In the King James Version we read only once of Lucifer, and that is in Isa. 14:12 where the king of Babylon is called: Lucifer. This was taken over from the Latin Vulgate, and many scholars prefer to use other words which more correctly translate the Hebrew Helel, pronounced: Hailail or Heileil. This word basically means "the shining one" or "the bright one."
Apart from the interpretation of this king of Babylon as being "Lucifer," we find some calling him “morning star." Others, with good documented evidence, believe that Helel (Heileil) is Jupiter, the Sky-deity, which later became the Sun-deity, also called Marduk-Jupiterm — Marduk being the well—known Babylonian Sun—deity.

J.W. McKay made a thorough study of this Helel in his article, Helel and the Dawn-goddess, in Vetus Testamentum, XX (1970), pp. 451-464, and he also mentions the strong evidence for Helel (Heileil) being the Sun-deity or being Jupiter. According to Isa. 14:12, Helel is the son of Dawn or Daybreak. Most pagan nations have the myth of the female Dawn-deity giving birth to her son, the Sun-deity. Thus, this Scripture reveals to us that the "king of Babylon" is indeed the Shining One, the Sun, or Jupiter. We must remember that the deities of Babylon were made kings, and also that their kings were named after their deities, who were (in almost all cases) Sun—deities.

We must not be misled by any man—made interpretation of Isa. 14. The emphasis is on the "king of Babylon" and not on Satan. The deified Sun may be a symbol of, or even an adopted guise of Satan. It could be that Satan used the Sun to catch the masses with, and to detract Yahuweh’s people from their Creator, the One who is to be worshipped, the One who created the sun. The sun is to be regarded only as part of the creation, and nothing more, and certainly not to be worshipped. Identifying Lucifer with Satan, is an idea that came later.

Let us first see what and who this Helel (Heileil, Hailail) of Isa. 14:12 is. In verse 4 he is called "the king of Babylon." This Shining One, Heileil, is the one who has said in his heart, "I will descend into heaven, I will exalt my throne above the stars of Elohim; I will also sit on the . mount of the congregation . . . I will be like the Most High." Many commentators have acknowledged this passage to be future (at the time of its writing), and not past history. This passage is strikingly similar to 2 Thess. 2, the passage known as "the Great Apostasy," or the revelation of the Mystery of Lawlessness, the Man of Lawlessness sitting in the Temple, who has taken the place of Elohim. In Isa. 14 he is identified as the Shining One, Helel, also called Light—bringer, Luci-fer. This is clear Scriptural evidence that the Sun-deity or Sky-deity, Heileil, the Shining. One, has taken the place of the True Mighty One, or has planned to do so!

This is further confirmation of the Heil (holy one, or that which is holy) of the German, Dutch and Afrikaans translations, being the Sun- deity or Sky-deity, as we have previously discussed. Just like the Hebrew helel (heileil), we also found the Greek word heile for sun·ray or sun-light, as we previously saw and discussed. The King of Babylon, the Shining One, the Lawless One, has planned, or is indeed sitting on the throne where Yahushua ought to be sitting. This is the message of Isa. 14 and 2 Thess. 2, as well as the authoritative prophetic message of Yahushua in Matt. 24:15 wherein He warns us that in the end-time it will be found that “the abomination of desolation" has been set up in the Set-apart Place, the Temple, spiritually or literally. This "abomination of desolation" is generally accepted as Zeus, the Sky- or Sun-deity.

We should therefore repent of the idea of depending on "luck," of wishing one another "good luck" (the GD of Isa 65:11), and should rather speak of the blessing, and seek the blessing, of Yahuweh. Also, the revealed evidence of the Sun- or Sky-deity being the origin of Luk, Lok, Luck, Lug, Loki and Lucyfer, should inspire us to worship the Father in Spirit and in Truth (John 4:23-24). We should also be alerted to the Scriptural revelation of Helel (Heileil), the Shining One, being the King of Babylon, and rather seek to serve the "King of the Yehudah" -— the title which was given to our Messiah and which is found no less than 23 times in Scripture!

Shalom

ragia Waldor Onderwerp: Bybel Betwiste Dokument

Ek sien jy is nuut hier op Woes...

Hi Waldor, relatief nuut, in vergelyking met ou hande.

Waldor: “Hoe meer bydrae daar op Woes geplaas word met verwysings in en uit die Bybel - soos met die geval van jou artikel - des te meer skiet die Bybel 'homself' as te ware in die spreekwoordelike voet!”

Raqia: “Jy is reg, ons was belowe dat alles openbaar sal word, en dit het gebeur, ook die kerkbybelvertalings. Die onus is op ons self om elke woord te toets. Daar is welmpogings aangewend on die korrekte vertaling saam te stel soos SCRIPTURES, maar ongelukkig het ek ook al baie verkeerde woord opgetel. Hulle het wel ‘n nuwe hersiene vertaling uitgebring, maar ek het nog nie een in die hande gehad nie. Ons kan egter nie die baba met die badwater uitgooi nie. In die middeleeue kon die eienaar van die huis die eerste bad in die sinkbad kry, dan volg die mans, dan die seuns en dan die vroue en dan die dogters en laaste die baba. Teen daai tyd is die water so vuil dat jy maklik die water kon uitgoi as die baba onder die water verdwyn het.” Ons het darem vandag die internet ook wat ons maklik toegang tot die meeste bronne gee.

Waldor: “De Bybel opsigself is ongetwyfeld 'n betwiste dokument. Om dus na enige deel daarvan te verwys of dit te gebruik as 'n "bewys" van wat die Godheid bedoel, wil bedoel, of tot ons wil kommunikeer, is opsigself 'n bedrogspul. Eintlik maak mens jouself skuldig as medepligtige in die bedrogspul wat mens probeer 'uitsif'.”

Raqia: Nee, daar is net bygevoeg en uitgehaal, mar die Gees van Waarheid lei ons na die korrekte:

Joh 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

As ek moedswillig iemand mislei, is ek in baie groot moeilikheid en sal nie uitkomkans kry nie.

Waldor: “Ek het vantevore hier op Woes geskryf: "Indien daar dwarsoor die wereld vir vier agtereenvolgende Sondae in al die media slegs oor die geskiedenis van die Bybel gepraat word en nie uit die Bybel nie, dan is die Bybel in sy moer. Daar moet nie in die Bybel gesoek word vir bewyse van die egtheid daarvan nie, maar buite die Bybel...soos wat logika van die gesonde bewussyn verlang.

Raqia:

And indeed, all those wishing to live reverently in Messiah יהושע, shall be persecuted.1 Footnote: 1Mt. 5:10. But evil men and impostors shall go on to the worse,1 leading astray and being led astray. Footnote: 1Mt. 24:12, Rev. 22:11. But you, stay in what you have learned and trusted, having known from whom you have learned, and that from a babe you have known the Set-apart Scriptures, which are able to make you wise for deliverance through belief in Messiah יהושע. All Scripture is breathed by Elohim and profitable for teaching, for reproof, for setting straight, for instruction in righteousness, that the man of Elohim might be fitted, equipped for every good work. [2Ti 3:12-17]

shalom

raqia Ya'acov Onderwerp: Kerkvaders

Ja goeie artikel. Bevat eie mening (dus meer 'n rubriek as artikel), maar tog ook nagevorste feite (wat dit weer terugstoor na 'n artikel). Kerk = Anglo-saksiese woord Circe. Circe is die godin van misleiding, wat uit die mitologie van die Trojaanse perd, seemanne mislei het met 'n feesmaal en dan in varke verander het. Alle byvoegings en gewoontes en tradisies by die Skrif bygevoeg is (jy mag niks byvoeg of weglaat nie) is deur die "kerkvaders" gedoen. Juis die benaming wat die Messias Sy volgelinge verbied het om te gebruik. In hoeveel ander dinge wat die Messias vereis word Hy deur Sy volgelinge geïgnoreer?
MY RESPONS
Ek het dit al so baie verduidelik, maar haal eerder vandag aan uit “Come out of her my people’ van CJ Koster.
CHURCH
This is the word used in most English versions as a rendering of the New Testament’s Greek word ekklesia. This word really means "a calling out," a meeting or a gathering. Ekklesia is the Greek equivalent of the Hebrew qahal, which means an assembly or a congregation. Neither ekklesia nor qahal means a building. Tyndale, in his translation, uniformly translated ekklesia as "congregation" and only used the word "churches" to translate Acts 19:37 for heathen temples!

Whence the word "church," then? Ecclesiastical sources give the origin as kuriakon or kyriakon in Greek. However, to accept this, one has to stretch your imagination in an attempt to see any resemblance.

Also, because kuriakon means a building (the house of Kurios=Lord), and not a gathering or meeting of people, as the words ekklesia and qahal imply, therefore this explanation can only be regarded as distorted, even if it is true. Our common dictionaries, however, are honest in revealing to us the true origin. They all trace the word back to its Old English or Anglo—Saxon root, namely circe.

And the origin of circe? Any encyclopedia, or dictionary of mythology, will reveal who Circe was. She was the goddess-daughter of Helios, the Sun-deity! Again, another form of Sun-worship, this time the name of the daughter of the Sun-deity, had become mixed with the Messianic Belief.

Some interesting facts emerge from the study of the word circe. The word is related to "circus," "circle," "circuit," "Circean," "circulate," and the various words starting with "circum—." Latin rules of grammar demands a pronunciation of "sirke." The Old English word circe could have been pronounced similarly to “kirke," or even "sirse."

However, Circe was in fact originally a Greek goddess where her name was written as: Kirke, and pronounced as such —— just as in numerous similar cases of words of Greek origin, e.g. cyst and kustis, cycle and kuklos, cylinder and kulindros. The word "church" is known in Scotland as kirk, and in German as Kirche and in Netherlands as kerk. These words show their direct derivation from the Greek Kirke even better than the English "church." However, even the Old English circe for "church," reveals its origin.

Let us rather use the Scriptural "assembly" or "congregation," and renounce the word that is derived from Circe, the daughter of the Sun-deity!
Nico10 Onderwerp: Klink vir my na 'n Babelse verwarring.

Nico10: “Can you believe it, dat daardie heidense ouers van my altyd met my geraas het as ek nie kerk toe wou gaan nie! Bliksems. En die Tora sê jy moet hulle 'eer'!”

Raqia: Ja, ons was almal in dieslfde boor, maar soos ek hierbo verduidlik het, was dit nie aan hulle beskore om die misleiding te snap nie. [sien opdrag aan Daniël in hfs 12.]

Coert Welman Onderwerp: Vragie

Interessante artikel/rubriek

Coert Welman: “Ek het wel 'n vraag vir jou. Aan wie gee jy jou tiende? Maleagi 3 is redelik ondubbelsinnig daaroor. Vers 10 (1933 vertaling): "Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees..."

Vers 10 (1983 vertaling): "Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees..." Dit is ook baie duidelik dat mens dit nie vir een of ander welsynsorganisasie moet gee nie, maar na die huis van die Here toe. My ervaring is dat gelowiges wat hulself so uitspreek teen die kerk en weier om in 'n kerk te wees se motivering deels is om nie die tiende hoef oor te betaal nie. Sal graag jou opinie hieroor wil hoor.

Raqia: Coert, jy praat so in my kraal. Ek het al baie kerke en dominees uitgedaag oor die tiende, en dis hulle seer punt, want ai, die geld is darem ‘n groot wortel.

[1] Geen kerk kan bewys dat geld aan hulle gegee moet word nie. In die tyd van Maleagi, was die boere verplig om een tiende van die opbrengs aan die stam van Levie in voedsel moes gee, soat hule kon eet, weant hulle het nie grond besit nie, maar as gevolg van geweld onder Simeon en onder Levi, is die geweld vervloek oor hulle uitgespreek dat hulle in die res van Yisrael opgeneem sal word.

Dus nadat Messias die gordyn van bo na onder geskeur het, en bewys gelewer is dat die ark en die gebooie nie in die tempel was nie, was daar nie meer ‘n tempeldiens benodig nie en in 70 is die tempel totaal afgebreek want die brand was so groot en die vuur so hittig dat die goud gesmelt het en die Romeine het elke klip verskuif agter die gesmelte gestolle goud aan.

[2] Die tiende is pertinent gegee as vir die jaarlikse vakansie van die gesin tydens die voorgeskrewe feeste en elke derde jaar moes die groot fees aan die weduwees en wese en armes gegee word.

[3] Ons het vandag, wel ‘n verpligting om aan die armes onder ons eie ras, wat sukkel te help.

Mat 19:21 יהושע antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.

Mar 14:7 Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen; maar My het julle nie altyd nie.

Luk 7:22 En J יהושע antwoord en sê vir hulle: Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig.

Luk 14:13 Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes,

Joh 12:6 En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy ‘n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het.

Rom 15:26 Want Macedónië en Acháje het dit goedgevind om iets by te dra vir die armes onder die qodesh in Jerusalem.

Nota m.b.t. [1]

Símeon en Levi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie. Want in hul toorn het hulle manne doodgeslaan, en in hulle moedswilligheid het hulle beeste vermink. Vervloek is hulle toorn, want dit is heftig; en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob en hulle verstrooi in Israel. [Gen 49:5-7]

Nota m.b.t. [2]

Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—vertien. En jy moet voor die aangesig van הוהי Elohim op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om הוהי Elohim altyd te vrees. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat הוהי Elohim sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as הוהי Elohim jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat הוהי Elohim sal uitkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van הוהי Elohim en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie—en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat הוהי Elohimjou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen. [Deu 14:22-29]

ek het al voorheen oor die tiendes geskryf.

KERKE WAT DIE TIENDES STEEL.

Tiendes is gegee sodat die GESIN jaarliks vakansie kan gaan hou en elke derde jaar moet dit aan die 'VREEMDELING' (armes) en die WEESKINDERS (ouerlose) en die WEDUWEES (manlose en sekerklik ook oues van dae en siekes) van ons eie mense in ons STADSPOORTE (dorpsgebied) gegee word.

Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom-omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie-en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat YHVH jou ELOHIM jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen. (Deut 14:28-29)

Nie-blankes is nie die Blanke se 'naaste' of 'broers' nie; hulle is naaste van hulle naaste genetiese groep en broers van hulle genetiese groep. Nie-blankes is uit die VERBOND en hulle aanbid die ELOHIME wat aan hulle gegee is om te aanbid.

Heb 8:10 Want dit is die verbond . . .Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe . . . En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken YHVH nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.

Hier is ‘n respons geskryf weens die tiende onderwerp op RSG KRUISENDWARS

. . . ek plaas dit soos dit oorspronklik was.

RSG KRUIS EN DWARS Johan Symmington TIENDE

Gisteraand se Kruis en Dwars onderwerp oor TIENDES was weereens bewys hoe die kerkgeestelikes die kerkaanbidder subtiel mislei deur disinformasie en dit het oor die alombekende onderwerp van die TIENDE gegaan.

[1] Eerstens het ene Bruce sommer met die intrapslag gal gebraak teenoor die APARTHEIDSTELSEL want natuurlik kan die Kleurlinge nie hulle pote in die pot heuming steek nie! ( . . . . en dis tog sooooo aanloklik!!)

[2] Johan Symmington het die gesprek ingelei en die geldige vraag gevra: " . . wat sê die BYBEL oor tiende?" ( . . . . natuurlik om die luisteraar laat dink dat alles van nou af streng volgens die SKRIF sal wees!)

Hierdie vraag was so sydelings beantwoord deur so skrams na Maleage 3 te verwys (slegs wat die kerk pas):

(i) "Mag ‘n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe."
(ii) "en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie. "

Hierdie verwysings plaas die luisteraar direk onder die skuldgevoelverpligting om nie tiendes terug te hou van die KERK nie, want DIE HERE gaan jou nie seën nie!

[2] hoe moet die kerk die TIENDE INKMOSTE ADMINISTREER? . . . . Veral omdat sommige KERKE die SKRIF interpreteer dat selfs 'n tweede of die derde tiende moet gee en volgens Symmington as jy kan klaar kom met een tiende en die ander nege tiendes aan die kerk kan gee, NOG BETER, SOMMER BAIE BETER.!

MY RESPONS

[1] KOM ONS KYK NA DIE TIENDE: HOEKOM?

"Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—vertien. En jy moet voor die aangesig van YHVH ELOHIM op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om YHVH ELOHIM altyd te vrees. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat YHVH ELOHIM sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as YHVH ELOHIM jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat YHVH ELOHIM sal uitkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van YHVH ELOHIM en vrolik wees, jy en jou huis.

Leviete wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie—en DIE VREEMDELING EN DIE WEES EN DIE WEDUWEE WAT IN JOU POORTE is, en hulle moet eet en versadig word, sodat YHVH ELOHIM jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen."

Deuteronomy 14:22-29 AOV

Hoekom moet jy vertien?

EERSTENS

Om op die voorgeskrewe FEESDAE op te trek na die plek van samekoms:

Heb 10:25 en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

Hierdie onderlinge byeenkoms het absoluut niks te doen met KERK nie maar slegs met FEESTE wat die kerk afgeskaf het sonder enige rede.

Onthou dat mense op plase in die platteland het opgetrek na die dorpie en daar vergader en ander wat nader aan Jerusalem was het opgetrek na die tempel vir die Fees.

Om voorsorg te maak vir die FEES en die trek en die verblyf en kos en klere ens., moes een tiende opsygesit word.

" en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van YHVH ELOHIM en vrolik wees, jy en jou huis."

FEES IS FEES EN DAAR WORD OOK GEEET EN GEDRINK EN JOU FAMILIE ONTSPAN

jy en jou huis(mense en werkers)

TWEEDENS

Daar was net een TEMPEL en dit was in JERUSALEM en daaglikse werk moes gedoen word en om hierdie dienswerkers voedsel te gee was die OPDRAG:

Mal 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê YHVH van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.

Die boere produseer die kos en hulle moes elke derde jaar een tiende na die TEMPEL neem sodat die Levite voedsel het.

Let op wat die KERKMENSE doen:

Hulle verkrag die WOORD deur MY HUIS te verander na MY KERK en LEVITE te verander na PREDIKANTE.

DERDENS

Die TEMPELDIENS het tot 'n einde gekom by Golgota en was totaal verwoes as HUIS VAN YHVH omdat YHVH nie in argitektoniese strukture woon nie:

Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê YHVH, of hoedanig is die plek van my rus? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Rein Gees; net soos julle vaders, so ook julle. Acts 7:48-51 AOV (korreksies voorsien)

WOON YHVH IN KERKE?

NEE, NOOIT NIE!

WIE WOON IN KERKE?

Rev 18:2 En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,

IS DIE KERK DAN NIE GOD SE HUIS NIE?

BESLIS JA, MAAR GOD IS NIE YHVH NIE, DIS DIE EIENAAM VIR DIE VALSE PROFEET.

WAT LAAT JOU DINK JY MAG NIE KERKE BOU NIE?

Exo 20:4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

DIE TEMPEL HET TOT 'N EINDE GEKOM EN DAAR IS DUS GEEN REGVERDIGING VIR KERK NIE

‘n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën. Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie; want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan ontheilig jy dit. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, [kansels?]dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Exodus 20:24-26 AOV

BY FEESTE MOES DIE OFFERS GEBRING WORD, HETSY IN DIE DORP OF IN JERUSALEM.

Hulle mag nie gekapte altare bou nie maar slegs grondhope maak om op te offer want mensgemaakte gereedskap van staal besoedel enige struktuur vir aanbiddingsdienste. Dus is alle kerke buite orde.

LAASTENS

"Aan die einde van drie jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrings in dié jaar en dit in jou poorte wegsit; dan moet die Leviet kom—omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie—en DIE VREEMDELING EN DIE WEES EN DIE WEDUWEE WAT IN JOU POORTE is, en hulle moet eet en versadig word, sodat YHVH ELOHIM jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen."

Dit lyk asof jy die eerste jaar na die dorp gaan vir die feeste;

die tweede jaar na die TEMPEL in Jerusalem en die derde jaar tuis om al die werkers, weduwees en weeskinders te laat feesvier saam met jou gesin en die geld wat jy sou spandeer om na Jerusalem op te trek aan die leviete te gaan gee in Jerusalem om kos te koop.

HOEVEEL WEDUWEES EN WEESKINDERS WORD REGTIG DEUR TIENDES VERSORG?

AS ONS ALMAL ONS TIENDES OPSY SIT SOOS VOORGESKRYF, EN DIE FEESTE GENIET, SAL YHVH SA NAAM HERSTEL WORD EN DAAR SAL NIE EEN ONVERSORGDE WEDUWEE OF WESE WEES NIE EN OOK NIE ARMLASTIGE BROERS EN SUSTERS NIE.

Nou word die kerk veryk met argitektoniese edifisse van idolaterie en besteel letterlik die weduwees an wese en die huis van YHVH.

Dit is so dat die tiende ons leer om geld, gawes, grond, gesindheid , gesondheid, te administreer.

een tiende is een tiende

derde jaar is derde jaar

MY HUIS is die mense wat in YHVH glo en wat die FEESTE hou.

HOE VERKOOP DIE KERK DIE TIENDE KONSEP AAN SY LIDMATE?

Hier volg 'n uittreksel. Kyk hoe word woorde ingesit om die leser te oortuig.

Wat sê die Bybel omtrent Christelike tiendeheffing?

Wat sê die Bybel omtrent Christelike tiendeheffing? Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Romeine 6:23 …wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. 1 Petrus 1:3 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16

Vraag: "Wat sê die Bybel omtrent Christelike tiendeheffing?"

Antwoord: Die gee van tiendes is ‘n aangeleentheid waarmee baie Christene worstel. In baie kerke word die gee van tiendes oorbeklemtoon. Terselfdertyd weier baie Christene om hulself te onderwerp aan die Bybelse vermaning aangaande die gee van offergawes aan God. Die gee van tiendes/offergawes is veronderstel om ‘n vreugde te wees, ‘n seëning. Ongelukkig is dit baie selde die geval in die kerk van vandag. Die gee van tiendes is ‘n Ou Testamentiese konsep. Die tiende was ‘n vereiste van die wet waarvolgens daar van alle Israeliete vereis is om 10% van alles wat hulle verdien en verbou het aan die Tabernakel/Tempel te gee (Levitikus 27:30; Numéri 18:26; Deuteronómium 14:24; 2 Kronieke 31:5). Sommige mense beskou die Ou Testamentiese tiende as ‘n vorm van belasting wat in die behoeftes van die priesters en Leviete van die offersisteem voldoen het. Nêrens in die Nuwe Testament word ons egter beveel of word daar selfs voorgestel dat Christene hulself aan ‘n soort wettige tiende sisteem moet onderwerp nie.

Paulus sê dat gelowiges ‘n porsie van hul inkomste moet opsy sit om sodoende die kerk te ondersteun (1 Korinthiërs16:1-2).

Wat die insameling vir die apartgesteldes betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galásië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. [1Co 16:1-2]

Nêrens in die Nuwe Testament word bepaal presies watter persentasie van die inkomste opsy gesit moet word nie, alhoewel ons wel lees dat dit “met ons inkomste moet ooreenstem” (1 Korinthiërs 16:2).

Die Christelike kerk het in wese die 10% syfer vanuit die Ou Testament oorgeneem en dit toegepas as ‘n “aanbevole minimum” vir Christene vir sover dit die gee van hul tiendes aanbetref. Christene moet egter nooit verplig voel om altyd tiendes te gee nie. Hulle moet gee volgens hulle vermoë, “ooreenkomstig hul inkomste.” Somtyds impliseer dit om meer as ‘n tiende te gee, somtyds impliseer dit om ‘n bietjie minder as ‘n tiende te gee. Dit hang alles af van Christen se vermoë en die kerk se behoeftes. Elke liewe Christen moet ywerig bid en God se wysheid soek vir soveel dit sy deelname aan die gee van tiendes en/of die hoeveelheid wat hy bereid is om te gee, aanbetref (Jakobus 1:5).

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teësin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief” (2 Korinthiërs 9:7).

Terug na die Afrikaanse tuisblad

Wat sê die Bybel omtrent Christelike tiendeheffing? Soek na: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Efesiërs 2:8-9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Romeine 10:9 Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Romeine 5:8 © Copyright 2002-2009 Got Questions Ministries www.gotquestions.org - Vrae oor die Bybel beantwoord

kyk na korrupte stellings in hierdie aanhaling oor die kerk en die tiendes:

1 - Christelike tiendeheffing Dit is 'n term deur die kerk uitgedink;

2- genadegawe van God ELOHIM is verwyder en die Babiloniese Deity GOD, GOTT, GAD, ingevoeg;

3 - ewige lewe in Christus Jesus, onse Here Al drie hierdie name is onbybels, daar bestaan nie sulke woord in hebreeus nie

4 - die opstanding van Jesus Christus uit die dode Leuens, dit is Yahshua Mashiach wat opgestaan het. Lees Johannes 5:43cf.

5 - so lief het God die wêreld Dit is laster, want die god van hierdie wêreld is die verleier;
2Co 4:4 naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Messias, wat die beeld van ELOHIM is, op hulle nie sou skyn nie.

6 - "die gee van offergawes aan God" Alhoewel dit onbybels is, is dit wel korrek vanuit die kommersiële instelling van die kerk.

7 - "die geval in die kerk" Baie subtielm word woorde vervang om die leser om die bos te lei.

8 - "Paulus sê dat gelowiges ‘n porsie van hul inkomste moet opsy sit om sodoende die kerk te ondersteun" Dit is 'n absolute blatante leuen; dis bedrog. 'om die kerk te ondersteun' - daar bestaan nie so 'n teks nie!

9 - "Die Christelike kerk het in wese die 10% syfer vanuit die Ou Testament oorgeneem" Dit is waar; hulle het dit gegaps, om hulself te verryk en die weduwee en die wese en die armes te besteel.

10 - " Somtyds impliseer dit om meer as ‘n tiende te gee, somtyds impliseer dit om ‘n bietjie minder as ‘n tiende te gee. Dit hang alles af van Christen se vermoë en die kerk se behoeftes. Elke liewe Christen moet ywerig bid en God se wysheid soek vir soveel dit sy deelname aan die gee van tiendes" Ons noem hierdie subliminale programmering van die brein; 'n onrein geestelike indringing van die brein om die eienaar van sy geld te besteel, en niks anders nie.

11 - " want God het die blymoedige gewer lief" Ek glo dit goed. Kyk hoe ryk maak die god die rykes wat so gaaf is om te gee. Die kerkbedryf in die hele wereld in alle aspekte is die rykste kommersiële instansie in die wereld in eiendom, argitektuur, kunswerke en selfs argiewe en biblioteke.

12 - "As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word." Hierdie stelling is absolute bedrog, want dit moet net mooi andersom gewees het:

That if you confess with your mouth the Master יהושע and believe in your heart that Elohim has raised Him from the dead, you shall be saved. [Romans 10:9 The Scriptures 1998+] Dieselfde met die volgende stelling:

13 - "Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was." moet lees: But Elohim proves His own love for us, in that while we were still sinners, Messiah died for us. [Romans 5:8 The Scriptures 1998+]

U moet nooit vergeet dat die Hebreeuse Name word gelaster deur die ander name.

Shalom

raqia
8 jaar 10 maande 1 week 4 dae 12 ure oud


Vragie
Interessante artikel/rubriek

Ek het wel 'n vraag vir jou. Aan wie gee jy jou tiende? Maleagi 3 is redelik ondubbelsinnig daaroor. Vers 10 (1933 vertaling): "Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees..."
Vers 10 (1983 vertaling): "Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees..."

Dit is ook baie duidelik dat mens dit nie vir een of ander welsynsorganisasie moet gee nie, maar na die huis van die Here toe.

My ervaring is dat gelowiges wat hulself so uitspreek teen die kerk en weier om in 'n kerk te wees se motivering deels is om nie die tiende hoef oor te betaal nie. Sal graag jou opinie hieroor wil hoor.
9 jaar 4 weke 21 ure oud


Kerkvaders
Ja goeie artikel.

Bevat eie mening (dus meer 'n rubriek as artikel), maar tog ook nagevorste feite (wat dit weer terugstoor na 'n artikel).

Kerk = Anglo-saksiese woord Circe.
Circe is die godin van misleiding, wat uit die mitologie van die Trojaanse perd, seemanne mislei het met 'n feesmaal en dan in varke verander het.

Alle byvoegings en gewoontes en tradisies by die Skrif bygevoeg is (jy mag niks byvoeg of weglaat nie) is deur die "kerkvaders" gedoen. Juis die benaming wat die Messias Sy volgelinge verbied het om te gebruik.

In hoeveel ander dinge wat die Messias vereis word Hy deur Sy volgelinge geïgnoreer?
9 jaar 4 maande 4 dae 18 ure oud


Bybel Betwiste Dokument
Ek sien jy is nuut hier op Woes...

Hoe meer bydrae daar op Woes geplaas word met verwysings in en uit die Bybel - soos met die geval van jou artikel - des te meer skiet die Bybel 'homself' as te ware in die spreekwoordelike voet!

De Bybel opsigself is ongetwyfeld 'n betwiste dokument. Om dus na enige deel daarvan te verwys of dit te gebruik as 'n "bewys" van wat die Godheid bedoel, wil bedoel, of tot ons wil kommunikeer, is opsigself 'n beedrogspul. Eintlik maak mens jouself skuldig as medepligtige in die bedrogspul wat mens probeer 'uitsif'.

Ek het vantevore hier op Woes geskryf: "Indien daar dwarsoor die wereld vir vier agtereenvolgende Sondae in al die media slegs oor die geskiedenis van die Bybel gepraat word en nie uit die Bybel nie, dan is die Bybel in sy moer. Daar moet nie in die Bybel gesoek word vir bewyse van die egtheid daarvan nie, maar buite die Bybel...soos wat logika van die gesonde bewussyn verlang
9 jaar 4 maande 4 dae 21 ure oud


Kuber kerk
Ek vermoed meeste dominees en ander kerkleiers sien nie hulself as agente van Satan nie. As dit dan is soos jy beweer kan mens hulle nie verkwalik nie want dan weet hulle nie wat hulle doen nie. Ek sê pertinent "beweer" want net soos met baie van die leerstellings binne die kerk is jou "bewyse" afhanklik van jou eie interpretasies (of iemand anders se interpretasies wat jy aangeleer en as waarheid aanvaar het) van woorde wat nie noodwendig dui op dit wat jy daarmee probeer bewys nie. Ek reken dis juis deur genade dat die mens 'n mens gegee was om te aanbid want die mens is meestal van nature genyg om op te kyk na 'n ander mens (Idol).

Persoonlik dink ek die hele lot van julle wat niks het om self te sê sonder om te hoef te verwys na iets wat iemand anders, gewoonlik lank terug, geskryf het nie is almal slawe van woorde. Self vasgevang in 'n web van woorde probeer julle almal om die res van ons met julle woorde vas te wikkel in die of daai siening van die lewe. Sonder daai ou woorde beteken julle geestelikheid niks. Maar dit is ook maar goed so want dis maar in die natuur van die mens om agter iets of iemand anders aan te hol en so kan jy van jou eie verantwoordelikheid in die hede in hierdie lewe wat jy nie self kan hanteer nie ontsnap en die blaam vir al jou probleme en die probleme wat jy op ander projekteer op jou gunsteling "strawman", Satan, se onsigbare skouers laai. Arme drommel, hy dra swaar aan die mens se skuldlas. G'n wonder hy het so baie geboue(kerke) nodig om dit alles in te stoor nie LOL.

Dink net, as genoeg mense jou sienings ondersteun kan jy ook jou eie kerk begin! Di kuberruim is vol van kerke wat teen kerke preek.
9 jaar 4 maande 5 dae 6 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Wanneer die vyeboombot

deur adnama

Gedigte uit die hart. Soms vir daardie blou dae en soms om mens net weer te laat dink oor die doel van die lewe.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar