Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeWOES KERK IS ONBYBELS 01Artikels

’n Artikel is verslaggewing geskoei op feite en navorsing. In teenstelling met ’n rubriek neem ’n artikelskrywer nie ’n persoonlike mening oor die onderwerp van die artikel in nie, maar gee wel verskillende sienings van ’n saak sodat die leser self besluite kan maak gegrond op die feite wat in die artikel genoem word. ’n Artikel is informatief van aard.

KERK IS ONBYBELS

Inleiding: Omtrent almal ken die kerk. Bitter min mense besef dat die hele kerkstelsel nie in die Bybel is nie, en as die oorsprong nagevors word, kom die ondersoeker tot die skokkende ontnugtering dat die hele kerkstelsel, bedrog is.

Die skrywer het vanaf 1984, intensief die Bybel en die Kerk nagevors en tot die besef gekom, dat die opdrag om uit haar, 'die kerk', as hoer en moeder van susterkerke, te kom, nie ligtelik afgelag moet word nie.

Vanaf 1994, is al die lewende mense op Aarde geskeduleer vir een uur van oordeling oor aanbidding. [Openbaring 14 vanaf vers 6.]

Gedurig hoor ons dat die kerk al sommer in Moses se tyd was en dat Jesus die kerk gevestig het en dat almal bekeer moet word om aan een van die kerke te behoort. Wel, liewe leser, dis absolute bedrog en die grootste leuen wat ooit verkondig word, want dit is 'n halwe waarheid om u te bedrieg!

Vanoggend, 26 Januarie 2011, op RSG PRAATSAAM is die gas van Lynnette Francis, 'n kerkdominee Fourie Rossouw, oor die onderwerp of die moderne mens 'n hunkering het na 'n spirituele lewe en hoe om dit te bevredig, as ek die onderwerp korrek verstaan het.

Die gas op die radio, is soos alle predikante, opgelei, om godsdiens te bevorder, want godsdiens is 'n finansiële instansie, want almal wat kerk toe gaan om sy of haar godsdiens te beoefen, neem geld saam om iets te koop, en dit is om die heilige gees te koop. (volgens die 'tien maagde' gelykenis)

Die woord 'kerk' is nie in die oorspronklike bybelteks nie, maar is ingesmokkel deur kerkbybelvertaling. Dit is absolute bedrog!

Om godsdiens te beoefen is direk teenstrydig met die 2e gebod dat jy nie die gode mag dien nie!

Om Sondag kerk toe te gaan is direk oortreding van die 4e gebod dat jy nie die sabbat mag oortree nie, maar omdat die son en die maan en die sterre, en dit beteken die songod van die hemel en sy leër (army), Satan en sy engele, mag aanbid word deur al die nasies. So wat die aanbidders op Sondag in die kerk doen is die regte ding, want die songod is aan hulle gegee, maar hulle glo iets heel anders; hulle glo dat hulle die ware opregte Hemelse Vader aanbid, maar dit is nie so nie, hulle aanbid die valse profeet, die ou draak, wat Satan is. Dit is dus my plig om mense te warsku; dit is u plig om te kies.

Volgens die Bybel is die Satan en sy geeste aan die hele wêreld gegee om te aanbid: "dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie—dinge wat die הוהי ELOHIM aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. [Deuteronomy 4:19] (alle korreksies is voorsien)

Volgens Openbaring aanbid die hele wêreld in elkgeval die SONGOD op SONDAG wat Christene insluit:

En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Openbaring 13:3-4]

Niemand kan ontken dat hulle die geeste aanbid nie! Almal is deesdae gevul met geeste.

Spiritisme is die gees wat in mense woon wat ander mense mislei met disinformasie oor die Bybel se Waarheid en Spititualisme is waar die persoon as die medium om namens die leier van die geeswêreld te praat.

Aanvanklik is die reeks artikels op daaglikse 'vraag en antwoord' op Kletskerk.co.za geplaas, maar is deur die bestuur 'gesluit'. Ek vermoed dit is op aandrang van die kerkleiers, want dit is 'n groot kopseer vir hulle want hulle kan die feite nie ignoreer nie! Nadat dit gesluit is, groei die daaglikse 'views' nog steeds.

Dit is belangrik dat alle opregte gelowiges moet besef dat ons gruwelik mislei is want ons moet 'n keuse maak om in die kerk te bly of te ontsnap, want volgens Openbaring 18, gaan almal wat agter bly, doodgemaak word!

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Dit is my innige gebed tot die Ware Bron van Waarheid om te vra dat die Gees van Waarheid u sal lei tot die ontdekking van die waarheid en om dit te doen, moet u weet wat die bedrog en misleiding en die disinformasie is. Ek hoop u vind baat by hierdie artikels. Enige vrae is welkom.

KERKBYBELVERTALINGSBEDROG

1.     
FEIT: Die word 'KERK' of 'kuriakon' in Grieks, kom nooit in die BYBEL voor nie en bestaan glad nie in Hebreeus nie.
[Die woord 'kuriakon' beteken 'huis van die kurios' en die 'kurios' was die keiser wat die Jode verkies het om te aanbid en die Messias verwerp.

BEWYS: "En dit was die voorbereiding vir die pasga en omtrent die sesde uur. Toe sê hy vir die Jode: Dáár is julle Koning! Maar hulle skreeu: Neem weg, neem weg, kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Moet ek julle Koning kruisig? Die owerpriesters antwoord: Ons het geen koning behalwe die keiser nie." [Joh 19:14-15]]

BEWYS: Die opdrag was om die evangelie van die koninkryk te verkondig en dit behels 'n nuwe aarde, 'n nuwe stad, die Koning as Skepper, en SY WET, die Klipwet (die Tien Gebooie) wat deur alle godsdienste verwerp word. Geen kerk aanvaar die tien gebooie nie, want kerk is idolaterie:

BEWYS: Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie; want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan besoedel jy dit. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. [Exodus 20:25-26] (korreksie voorsien)

BEWYS: Geen kerk aanvaar die Hebreeuse Name nie en aanbid openlik die Babiloniese Deity name.

SIENING: Die kerk het waarlik dieselfe uitspraak geskreeu: "Ons het geen koning behalwe die keiser nie.!"

BEWYS: En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is. [Matthew 23:9] Kerkleiers word 'vader' genoem.

BEWYS: Inteendeel: alle kerktitels is name wat eintlik die Vader in die hemel se prerogatief is, byv. 'pous', 'vader', 'padre', 'dominee', 'professor', ens.

KERKONTSTAANSBEDROG

2.     
Die eerste kerk is eers in 325 deur Konstantyn die Grote begin.
BEWYS: [Konstantyn die Grote het sy basilika, wat sy tempel vir aanbidding, handelshuis en hofspraak en wetmaak hoof kwartier was, aan die nuwe godsdiens, Christianisme, gegee om 'n nuwe aanbiddingsplek vir die gode geword het.] http://www.newadvent.org/cathen/09014b.htm

BEWYS: [Christianisme was as spotwoord gegee aan die dissipels van die Messias en kom van die woord 'idioot'. In Frans is 'n 'Christen' 'Cretin':

BEWYS: [French crétin, from French dialectal, deformed and mentally retarded person, from Vulgar Latin *christiânus, Christian, human being, poor fellow, from Latin Chrìstiânus, Christian. See Christian.] American Heritage Dictionary.

BEWYS: Geen mens op Aarde kan dit anders bewys nie, so . . . . daar is vandag meer as 4,200 godsdienste om te bespreek en van te kies en dit maak die navorsing nogal gewigting as jy dit akademies wetenskaplik wil evalueer, maar as jy Openbaring 13, begryp, besef jy dat al die godsdienste subsisteme is van die sewe hoof godsdienste en almal is verbind aan die liggaam van die draak, wat die simbool vir satan, is.

BEWYS: Daar is vandag 33,909, verskillende Christelike Kerk Denominasies wat meer as 1,769,920,000 lede het wat aanbid in meer as 3,826,000 Protestantse Kerke in 238 lande en omtrent 1,142,968,000 Roomse Katolieke wat gesamentlik 2,912,888,000 omtrent 41,6% van die wêreldbevolking is. [www.adherents.com]

BEWYS: [Elkeen van die kerkdenominasies het elk sy eie doktrine, en nie een kerkdoktrine is op die Bybel gefundeer nie!]

SIENING: Die 7 belangrikste godsdienste, as 'koppe op die dier' in Openbaring 13 is, Spiritisme, Ishmaelisme, Hinduïsme, Buddhisme, Judaïsme, Romanisme en Protestantisme.

SIENING: Net een, as Protestantisme, lyk reg, net soos 'n 'lam', maar praat soos die 'draak'.

BEWYS: En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. [Openbaring 13:11]

SIENING:Openbaring 13 verklaar dat 'die kerk' die Hebreeuse Bybel onwettig in Grieksvertaal het en Antinomianisme verkondig en die Jesus-Beeld geskep het in die Kerk.

BEWYS: [En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. [Revelation 13:2]]

SIENING: Die Beeld Van Aanbidding is Die Kerkgebou En Die Jesus Prentjies En Die Christusbeeld En Die Kruisbeeld - Almal is Ikone of Idolaterie!

BEWYS: En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. [Openbaring 13:14]

BEWYS: [Openbaring 13:15] En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

BEWYS: [Openbaring 14:9] En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier (godsdiens) en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,

BEWYS: [En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van lastering. (alle korreksies is voorsien)

SIENING: Elke kop (wat ideologie voorstel) het 'n lasternaam (Allah, Adonai, Visnu, God, Here, Jesus, Buddah, ens.)

SIENING: Dit is dus duidelik dat die dier, 'godsdiens' aandui, want in een volgende vers word dit verduidelik:

BEWYS: "En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en lasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen." [Openbaring 13:3-5] (korreksie voorsien)

SIENING: Niemand is bereid om teen die sewe godsdienste op te staan en as satanisme te verklaar nie. Almal in die wêreld behoort aan, of be-oefen, godsdiens, wat juis deur die tweede Gebod verbied word: "Jy mag die gode nie dien nie!" Daagliks hoor ons deur die radio, of sien op TV, of lees in die Media, dat almal openlik 'godsdiens' be-oefen, wat juis deur die NWO regerings se wette beskerm word!

BEWYS: Die godsdiensbeeld is dus openlik regdeur die hele wêreld in elke gehuggie, dorpie of stad. Gewoonlik word die kruisstrate ook nog vernoem na die beeld van aanbidding, soos Kerkstraat, of Hoogstraat, ens.

BEWYS: [Openbaring 14:11] En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

BEWYS: Die kruis is as oorwinningsteken deur die satan aan Konstantyn gegee. Die woord 'kruis' kom nooit in die Bybel voor nie, maar is ingesmokkel deur die korrupte kerkbybelvertalings, en het 'paal' vervang. Vandag is die 'kruis' 'n teken, soos byvoorbeeld die Roomse Katolieke wat die teken maak, vir byna alle rituele.

BEWYS: Kerke sit kruise op hulle muur of dominees dra kruise van dorp tot dorp om die oorwinning van die satan as dier oor aanbidding te verkondig, salig onbewus van die grootste misleiding ooit op Aarde!

BEWYS: Die hele beginsel van lojaliteit teenoor die Skepper is SY WET en SY NAAM en SY LIEFDE (respek) en ironies genoeg, is al drie, deur die kerk vernietig, want die kerk verkondig antinomianisme, aanbid 'n Babiloniese Deity, en ondersteun Evolusie, as die korrekte vervanging van die skepping.

BEWYS: Om die kerk se antagonisme teen die Sinai-wet te bevestig adverteer die kerk demokratiese verkiesingsdeelname en deelnemers ontvang dan die merk van die dier op die hand.

SIENING: Die kerk is ook gekant teen bekering en onderdompeling en verkies die watermerk op die voorhoof van die baba wat dus in effek, kinderoffer is aan Molog. (Satan)

BEWYS: En ek het gesien iets soos ‘n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van ELOHIM. [Openbaring 15:2]

SIENING: Die getal van die naam is 666 wat juis die teken van die naam van Zeus as Jesus is.

BEWYS: Here G5602 is G2076 wisdom. G4678 Have G2192 understanding. G3563 Count G5585 the G3588 number G706 of the G3588 beast: G2342 for G1063 it is G2076 the number G706 of a manface; (ghost) G444 and G2532 his G848 number G706 is Χξς. G5516 [Openbaring 13:18]

BEWYS: G5516 Χξς chi xi stigma The 22nd, 14th and an obsolete letter (G4742 as a cross) of the Greek alphabet (intermediate between the 5th and 6th), used as numbers; denoting respectively 600, 60 and 6; 666 as a numeral: - six hundred threescore and six. [Strong]

BEWYS: Χξς is die akroniem vir kristos Zeus. Dit is ook soms gegee as ΧΙς kristos Isus (Jesus). Die drie letters as teken Χξς is in alle Griekse Ortodokse Kerke en Katedrale.

BEWYS: [Openbaring 16:2] Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.

BEWYS: Profeties word die leser van die boek vroegtydig gewaarsku om nie die beeld te aanbid nie en ook nie die teken te aanvaar nie.

BEWYS: [Openbaring 19:20] En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

BEWYS: Die dier of godsdiensleier van Christianisme wat as beeld verskyn het tydens die inwyding van die eerste kerk in 325, is dus die valse profeet en as dit nie Satan self is nie, is dit een van sy engele, want later lees ons van dier, en valse profeet en satan:

BEWYS: En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. [Openbaring 20:10]

BEWYS: [Openbaring 20:4] En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van YAHSHUA en oor die woord van ELOHIM, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met MESSIAS die duisend jaar lank.

SIENING: In die kerkdoktrine word die Naam en die Huis en die Wese gelaster.

SIENING: Die kerk het ook die kruis as teken aanvaar om te oorwin en die merk op die voorkop en op die hand begin.

SIENING: Die kerk het nog altyd die getal 666 en 616 verswyg.

SIENING:

Die kerk steel ook die tiendes van die mense en word skatryk.

RESULTAAT: Die woord 'kerk' kom glad nie in die oorspronklike teks voor nie. Dit is ingesmokkel deur die Bybelvertalers!Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Volg net die Skoenlappers

deur Anria

Volg net die skoenlappers ... Binne jou hart is daar vrolike fladderende skoenlappers. Vir elke gevoel, ’n skoenlapper van ’n ander kleur. Wanneer jy gelukkig is, vlieg jou skoenlappers vrolik en vry rond net waar hulle wil wees. Hulle vlieg buite jou hart en reis die wêreld vol. Hulle bring vir jou geluk terug. Nou en dan ontmoet mens iemand wat jou skoenlappers vang en in ’n hok sit. Die helderkleurige skoenlappers vervaal dan ... hulle raak dof en vol stof en as jy nie self besluit om die hok se slot af te breek en jou skoenlappers weer los te laat nie, word hulle almal swart. Maar sodra die son weer ingelaat word, sodra ’n ligte windjie oor die swart skoenlappers waai ... sal die stof sommer self besluit om af te klim en jou skoenlappers se vlerke sal groot oop sprei en hulle sal weer die wêreld invlieg en jy ... dan sal jy weer weet hoe om te lag. Daar is altyd hoop.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar