Op Woes.co.za onder Artikels

DIG

Dig, Poësie, het in die letterkunde hierdie naam gekry omdat dit in wese die mooiste, skilderagtigste manier is van storie vertel.
Maar.
Net hier is ‘n skeidslyn.
Net hier besluit die skrywer om, inplaas van woord vir woord, met duidelike uitspel soos in storie vertel, te vertel in Digvorm, in die Poësie formaat, en word die beeld op die doek ’n suggestie maar met aandag en diepere insae, diepere kyk, verberg die digter ’n heel ander verhaal.
Dit is baie belangrik dat die geskrewe werk ’n volledige verhaal is met aanhef, lyf en besonder slot en dus ’n eie identiteit.
Met die neerpen van hierdie verhaal, sien, ervaar en selfs bedoel, die digter egter iets anders.
Vir die digter gaan dit interessant wees om te sien wat is die leser se gewaarwording.

In lewe het die mens ’n term vir ’n sekere sosiale gebruik. En een en almal deel in hierdie – soms onsmaaklik, ontoepaslike gebruik – naamlik; skinder.
Skinder kan mooi, goedbedoeld, prysenswaardig wees :
“Joan het ’n mooi uitrusting Sondag by die Kerk aan gehad.”
“ Ja, dit is só, maar sy werk ook mooi met haar geld!”
Op die sosiale aanwending van skinder kan heelwat uitgebrei word.

In die letterkunde word dig deur die Meester woord skilder aangewend om suggesties te plaas – niks veel anders as skinder in die goeie sin nie.

Hierdie poging val nie uit die lug nie en meer as dikwels – dieselfde as in die werklike lewe wanneer van iemand geskinder word, word nie besef watse saadjie geplant word nie.
Dus is selfs die digter soms nie bewus van watse saadjie hy geplant het nie – wat gaan die dieper kyk leser sien in die digter se skriftuurlike skilderstuk .
Dit is wat ek in my – heel dikwelse fanfare – noem ; Diepte.

Dit is die absolute in dig, om hierdie ; ‘ kul jou hier en kul jou daar’ gawe aan te wend om vir die leser die diepere verhaal te vertel.

Ek het al gebraak oor foto’s en profiele. In die professionele lewe is dit die besliste gebruik om  kennis te dra van skrywers . Kennis van sy persoon, agtergrond, lewe, voorkeure en afkeure.
Omdat dit nie kan vermy word nie; dit kan eenvoudig nie gekeer word nie, want dit is maar net menslik :
Oor die algemeen is in enige skrywer se werke ‘n spieëlbeeld van sy eie genietinge, versugting, wense, trouma, begeertes en fantasieë.
Dit word egter kunstig verberg ten spyte van die feit dat hy die intimiteit wil deel sonder om in die openbaar op die verhoog te klim.

Ek gaan ’n voorbeeld van die bedoeling van my skrywe hierbo plaas.
Ek verwys na Vic Viviers se Haiku : Die Kaasvreters.
Hy vertel die besondere verhaal van wilde voëls wat uit die vryheid van die lug, neerdaal en op die mensehand kom sit vir lekkernye.
Dit alleen is ’n besondere gebeurtenis.

Vier van die agt woorde wat hy gebruik vertel vir my egter ‘n ander storie.
‘my winterhand’ uit sy profiel wys dit dat Vic maklik in ouderdom die gevorderdste skrywer op Woes is.
Ek sien die versugting en ook die voorreg, dat hy, bewus van die aanstap van die horlosie, met hierdie ou hande die (goue bye), die ontsaglike goue oomblik, onvergeetlike goue sensasie, aangryp, opvang, inneem en geniet, wat die lewe nog bied.
Dit alleen is vir my ’n volle verhaal en inspirerende boodskap van put en geniet elke oomblik van die lewe en verguld dit in goud.

Gaan lees weer sy ander werke.
Digkuns onmeetbaar diep.

Willie F van Tonder
2013/04/07

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/139017-dig
sneeuwolf

My naam is Willie van Tonder. Haar naam is Anita en ons is al 48 jaar saam. Sy het drie kinders in die wêreld gebring en is al 'n ouma grootjie.
Ek het geen akademiese opleiding of  nering nie, maar het wel aan Moederskoot die Bybel leer lees en ek kan ook optel en aftrek.
Ek swerf my lewe lank deur 'n idilliese droom wêreld en vir brood en melk, gebruik ek my hande.
Ek woon in Potchefstroom
Mense en hul dinge is my lewe - ook die grond en alles wat daaruit spruit.
Ek skryf gewoonlik in die eerste persoon omdat dit vir my maklik is.
My stories beeld slegs my drome uit en het geen betrekking op my werklike lewe nie.
Opdat alles wat op die Internet geplaas word, Universeel is en daarna aan die wêreld behoort, mag jy dus dit wat jy van waarde ag, aftrek en bewaar.
Indien jy dit in beter formaat op CD verlang vir beter druk en bind, kontak my net.

My E pos adres is: willievantonder@gmail.com
My telefoon nommer is: 082 536 5423 - ek reageer beter op 'n duidelike SMS.
Skype: snowwolf 9281.
YouTube bydraes URL : http://www.youtube.com/willievantonder

Of, makliker:
Gaan in op YouTube en tik net in:
willie van tonder

En geniet dit.
Verder, my skrywes  ;
Geniet dit wat ek opdis en blaai gerus weg indien dit jou nie pas nie.
 
Dit is my as skrywer se taak en strewe - om emosies op te wek.
Die leser moet emosioneel geraak word deur wat ek geskrywe het:
Jy mag maar lag, huil, kwaad word . . .
Jy mag maar woedend ook word.

Dan het ek geslaag as skrywer.Totale stukke publiseer: 2,393
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 8,998