Op Woes.co.za onder Artikels

Die Wortel van alle Kwaad en Misdaad

Geld is die wortel van alle kwaad! Nie koopkrag nie - nee, geld! Beweer ek dat misdaad in ons land met 95% sal afneem as daar nie geld in die vorm van munte en note is nie, dan sal ek waarskynlik nie ver verkeerd wees nie! Waarom sê ek so?
(1) Geen misdaad waar geld die motief is, sal gepleeg word, soos:Transitorooftogte, winkel -en bankrowe, huisinbrake, aanvalle op indiwidue, motorkapings, dwelmhandel en alle ander sindikaatverwante misdade nie.
(2)Huurmoorde sal nie in kontant betaal kan word nie
(3)Afpersing en korrupsie sal eindig
(4)Belastingontduiking sal nie moontlik wees nie en daarom sal almal baat deur belastingtoegewings wat sal volg.
(5)As daar geen geld in die land is nie, sal die land ook nie 'n teiken vir onwettige immigrante wees nie
(6) Hulle wat 'n bestaan uit misdaad maak, sal die land vir beter weivelde verlaat.

Hoe haal ons hierdie Utopia? Elektronika/tegnologie is die antwoord! Plêstiek. Hoe so?

In plaas van note en munte reik die Reserwe Bank aan elke geregistreerde landsburger 'n debietkaart uit, onder sy identiteitsnommer. Elke transaksie wat hy doen, debiet of krediet, word op sy rekening aangetoon - al koop hy net 'n brood of betaal die motorwag.
Wettige immigrante kry so 'n debietkaart onder sy paspoort nommer, nadat hy sy valuta inbetaal het.
Handelsbanke se netwerke kan as agente van die Reserwebank optree.
Selfone moet so ontwerp word, dat dit 'n "swipefunksie" kry om nietige betalings, soos die motorwag, te kan doen. Die selfone kan deur die regering gesubsidiëer word uit besparings wat uit die nuwe stelsel voortvloei.
Ander voordele:
Elke landsburger moet geregistreer word anders kan hy nie bestaan nie.
Geen onwettige immigrant kan betaling ontvang vir sy wettige of onwettige bedrywighede nie.
"n Volledige krediet rekord is beskikbaar vir kredietverlening kragtens die kredietwet.
Outomatiese tellermasjiene verdwyn.
Onwettige betalings verskyn op rekord van die betaler en ontvanger en die misdadigers se turf sal sit!

Dink asseblief hieroor na en brei daarop uit as julle dink dat ek hier iets beet het. Stuur ook aan belangrike mense en laat my weet wie asseblief! Ons moet ons land red!!!
Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/die-wortel-van-alle-kwaad-en-misdaad
Freek struwig

'n Oupa wat 'n rekenaar vir sy verjaardag gekry het en nou deur middel van hierdie medium, met genot, sy neus insteek waar dit nie hoort nie! "Ek hou ook van ritme en baie van rym - van stories gesuig so reg uit my duim - van Goeie Fee se manewales en Toom Towenaar se krag bo alles." "Daar is ook nog ons kindertjies klein - ogies so mooi en hartjies so rein - wat in hul drome avonture beleef, waarvoor ons grotes sal sidder en beef!" "Daarom is hierdie 'n literêre geheim - ek skryf net my stories bloot vir die rym - en hoop dat die kleintjies dit sal geniet, terwyl dit hul moeders ontspanning sal bied!"Totale stukke publiseer: 216
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 263