Op Woes.co.za onder Artikels

Jesus en Simson: Assisted Suicide?

      My Calvinistiese/nasionale agtergrond het geleer/gepreek dat selfmoord sonde is. Is dit? Die onlangse verhoor oor Greg Kebble se 'assisted suicide' het my weer laat dink.
     
      Die Bybel bied mi twee voorbeelde tot die teendeel: Christus en Simson.
     
      Rigters 16 vertel ons van Simson wat gevange geneem is, sy oe is uitgesteek en hy moes maal in die gevangenis.Hy bid dat God hom 'nog een maal versterk' en hom 'laat sterwe'. Hy trek die twee pilare om en met sy dood 'was die dooies meer as die wat hy in sy lewe gedood het'.
     
      Ek lees drie lewensfeite hier raak: Simson kon sy omstandighede nie meer verduur nie, hy bid om krag om selfmoord (moord??) te pleeg en kry dit, en in die proses verslaan hy sy vyand. Depressie lyers pleeg gereeld selfmoord. Ook hulle kan hul omstandighede nie meer verduur nie, oorwin die Swart Hond deur selfmoord te pleeg EN met God se hulp!
     
      Christus het geweet wat kom: dit was immers sy doel op aarde. Hy het die Romeinse Ryk, synde die regering van die dag, gebruik (misbruik?) in 'n 'assisted suicide'. Mattheus, Markus, Lukas en Johannes vertel dieselfde verhaal:Sy siel is bedroef en hy is benoud, Hy weet die uur is naby, Hy vra sy vader om eerder die beker verby te laat gaan,Hy vertel sy dissipels dat dat heidene Hom gaan doodmaak en dat hy dan drie dae later na die Vader sal gaan. Moral of this story? As die kern van die Christelike Kerk/Geloof op 'n beplande selfmoord gebou is, hoe kan dit sonde wees?
     
      Vra maar net...
     
      VERWYSINGS:
      Rigters 16;
      Mattheus 26: 21,28,30;
      Markus 14:33,41;
      Lukas 18:33 & 22:42;
      Johannes 16: 10, 11.
       

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/jesus-en-simson-assisted-suicide
Lentulus

AANGENAME KENNIS Ave Amice: Laat ek jul voorstel aan Lentulus 'n Bemaerde Juris; 'n Befoeterde Samurai; 'n Poreuse Skedel vol gestoomde Kennis. 'n Patriarg; panlekker; proseliet; en po√ętaster. Druppels str*nt teen sy skedelwand. Hierdie ontboeseming dien as (oorsigtelike) psigodiagnostiese hulpmiddel.Totale stukke publiseer: 337
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 2,449