Op Woes.co.za onder Artikels

'n Profetiese woord vir 2011 - deel 1

Soos in die verlede het ek ook einde 2010 gaan stil word om te hoor wat in ons Vader se hart is vir Sy mense, en spesifiek vir elkeen van ons wat hierdie briefies lees, vir 2011 en hierdie seisoen waarin ons tans is. (Kan ek net so tussen hakies sê dat ek beleef – soos ook in die vorige jare – dat hierdie seisoen reeds van Sep-Okt 2010 af strek).

Onthou God se woord rondom profesie, en spesifiek wat jou verantwoordelikheid in die verband is. In 1 Tess 5:19 tot 23 sê die Here hieroor deur Sy Gees: “Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!”

Hier is dit wat ek gehoor het. Toets dit asseblief self aan die Here se voete.

DEEL 1

2010 was toe ons “beste jaar ooit” in 'n ander sin as wat die meeste van ons verwag het. Die meeste van ons het na die “vrugte” van die jaar gekyk en gewonder of ons nie verkeerd gehoor het nie, want in werklikheid was 2010 vir die meeste van ons – as ons na ons persoonlike en besighede se bankrekening kyk – seker van ons moeilikste en uitdagende jare ooit!

Maar, sê die Here, 2010 se “beste” het nie in die vrugte gelê nie. Dit het eerder in die proses gelê wat in 2010 plaasgevind het. Uiteindelik gaan ons terugkyk na verlede jaar en ontdek dat die jaar toe op 'n Jakobus 1-manier ons beste jaar ooit was.

Jak. 1:2-5 sê mos: “Ag dit louter vreugde as My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. ....”

Na 'n tyd van toetsing is ek en jy gereed vir die seën wat God belowe het vir 2011. God belowe dat Hy in hierdie seisoen Sy kinders wil seën. In Engels klink hierdie woord van die Here soos volg:

“2011 is the year of uncommon, exceptional, undiluted & unending blessings. Like Joseph, number 11 symbolizes these 5 blessings:

· elevation

· promotion

· revelation

· dreams

· uncommon breakthrough”

Die woord wat ek oor en oor hoor is ... Promosie ... Promosie.

Miga 7:7-9 verwoord wat ek hoor die Here sê soos volg: “Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand, al het ek tot ‘n val gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Here is my lig... Wanneer Hy my saak verhoor en oor my uitspraak lewer, sal Hy weer lig bring in my lewe, sal ek ondervind dat Hy die oorwinning gee.”

En dan ook vers 11 (volgens die NIV): “The day for building your walls will come, the day for extending your boundaries.”

Die woord wat ek beleef die Here wil hê ons moet hoor en op ag slaan, is die woord “seën” (“bless” en “blessings” in die Engels).

Dit is insiggewend om te ontdek in die Bybel dat die God wat ons dien 'n God is wat Homself openbaar as 'n liefdevolle, genadige God, wat Sy liefde en genade op alle mense wil uitstort en gee. Maar “Sy seën” is net vir Sy mense.

In Sy seën wil Hy Sy mense in hulle hele menswees en die totaliteit van hulle bestaan dinge laat beleef en gee sodat hulle en die mense om hulle Sy goedheid, maar veral Sy heerlikheid (Sy “glory” in die Engels) sal sien en ervaar. Ons gaan dus nie net die Hand van die Here sien werk nie. Ons gaan God in Sy heerlikheid, as 'n Realiteit in Sy grootheid, goedheid, wysheid, almag, genade en liefde om en in ons lewens sien werk

As jy God se seën Bybels reg wil verstaan, moet jy gedeeltes gaan lees soos Deut. 28:1-14. Daar gaan jy dinge ontdek soos:

· Dat God se seën baie nou gekoppel is aan ons gehoorsaamheid en bereidheid om in geloof te handel en die treë te gee wat God ons vra. Soms moet jy die sluise in geloof ooptrek of begin saai wat en waar God sê jy moet saai ...

· Soms moet ons letterlik op grond van God se profetiese beloftes aan ons begin om sekere dinge profetiese te bely en uit te spreek. Ja, sommige van ons moet bv. begin sê: Die verlies en gebrek van 2010 eindig hier! Hierdie is 'n nuwe jaar, sê die Here. Van hierdie oomblik af begin Sy totale restourasie en Sy oorvloedige seën! En ek gaan dit beleef soos die manna wat God van ouds aan Sy volk in die woestyn gegee het: genade en seën, genoeg vir een dag op 'n keer, of meer wanneer dit ook nodig is, totdat die oorvloed van Kanaan gereed is.


Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/n-profetiese-woord-vir-2011-deel-1
Christo Nel

Kom ek vertel jou so ietsie meer oor myself en my vrou, Hetta  

Vir meer as 25 jaar het die Here my en Hetta gebruik as leiers en leraarspaar binne ‘n lokale gemeente.  Sedert Mei 2004 gebruik Hy ons translokaal oor gemeente- en kerkgrense heen in alle dele van die Liggaam van Jesus Christus.  

Hy gebruik ons om weer Christen-gelowiges te help om die ABC van Bybelse Christen-wees te ontdek.  Hulle moet weer ontdek dat Jesus Christus, ons Verlosser en Here, ook die Doper met die Gees is.  Wat Sy mense wil toerus met die krag en gawes van Sy Gees om Sy getuies in hierdie wêreld te wees.  En dat Hy elkeen van ons wil gebruik om mekaar en ander te bedien sodat mense weer sal beleef “God is hier tussen julle!”.  Sy dit daar in die kleiner geloofsfamilie in huise en op die markplein, of wyer in die groter Liggaam van Jesus.  Christene moet ook weer ontdek dat almal van hulle bloed-familie is van mekaar en deel is van die een kerk, die Liggaam van Jesus Christus, op aarde.  

Die ervaring wat ons opgedoen het in meer as 14 jaar as leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 2 gemeentes, Dunnottar en Potchefstroom-Mooirivier, en sedert 1993, wat ons Bybelse vernuwing aan Afrikaners begin bedien het in alle dele van die Liggaam van Jesus, is nou goud werd. 

Dwarsoor die wêreld, en ook hier in Suid-Afrika, is daar gelowiges en gemeenteleiers wat saamstem daaroor dat die Here besig is om Sy Liggaam uit te daag met “Nuwe Wyn-waarhede”.  In Lukas 5:37 tot 39 het Jesus tereg gesê;  “En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word.”  

Dit is vir my wonderlik hoe die Here my ervaring en kennis van beide die Gereformeerde teologiese wêreld en dit wat tans in vernuwingsgemeentes die sterkpunte en die behoeftes is, gebruik om amper as ‘n soort Nehemia-figuur gelowiges in alle dele van die Liggaam aan te moedig om die gate “in die mure” te herstel en saam te ontdek dat eendrag werklik mag is tussen al die verskillende gemeentes in dorpe en stede. 

Ek is tans deel van ‘n nuwe soort leierspan wat oor kerkgrense heen translokaal gelowiges bedien en help om God se hart vir hulle te ontdek.  Ef 4: 11-16 spel dit treffend uit: 


“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.  Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.  Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof,  en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”Totale stukke publiseer: 524
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 471