Op Woes.co.za onder Rubrieke

WAT EK GLO

SONA 2016 Kobus Smith

Kobus Smith lewer komentaar oor SONA 2016

Datum 2016-02-14 05:44:02
Kommentaar titel Ai tog
Kommentaar
Ek het vir oulaas probeer sin maak uit al jou gebabbel.
Jy is egter so langdradig dat dit verveel.
En jou uitsprake is verstommend.
Jy is ook op dun ys met jou ape gedagtes.
Ek kon nog nooit besluit waarin jy glo nie.
Maar ek weet verseker jy rook of gebruik iets.
Kommentaar gelewer deur Kobus Smith - E-pos Kobus Smith

my respons

Ek het vir oulaas probeer sin maak uit al jou gebabbel.
● Kobus die wêreld is geslaan met blindheid en doofheid
[Exodus 4:11; Isaiah 42:19]
Jy is egter so langdradig dat dit verveel.
● Kobus ek is nie 'n 'entertainer' nie;
stem vir homo sapiens
[Revelation 13:16; 14:9; 20:4]
en kyk hulle teevee,
[Revelation 13:15]
en gaan saam met hulle kerk toe vir opwinding
[Ephesians 5:18; Revelation 17:2]
En jou uitsprake is verstommend.
● Kobus net 'n Oorblyfsel begryp wat aangaan
[Acts 15:17; Romans 9:27; 11:5; Colossians 1:24]
Jy is ook op dun ys met jou ape gedagtes.
● Ape bestaan uit verskillende spesies,
elke spesie bly by sy eie spesie;
jou regering leer jou kinders op skool;
dat homo sapiens van APE kom;
jou bybel leer jou en jou kinders in die kerk;
dat homo sapiens van APE KOM
[Levitikus 18]
Ek kon nog nooit besluit waarin jy glo nie.
● ek glo Genesis 1:1
Eerste het YAH AT gegenireer in ruimte en substans
● ek glo dat Sy Seun ALLES in ses dae geskape het
[Heb 1:2]
● ek glo dat HY die SABBAT
as sewende deel van die skeppingsweek geskape het
vir die APARTHEID van SY kinders
weg van al die DIERE en GEESTE
[Exo_20:11]
● ek glo dat Satan het Adam se vrou onder hipnose seduce,
daarom is Satan vervloek is
[Luke 21:8; John 7:47; Romans 7:11; 1 Corinthians 6:9; 15:33;
Galatians 6:7; 1 Timothy 2:14; 2 Timothy 3:13; Titus 3:3;
Revelation 18:23; 19:20; 20:10]
en APARTHEID ingestel is
[Rev_22:21 The favour of our Master יהושע Messiah
be with the set-apart ones. Amĕn.]
[302 verses found, 323 matches]
● ek glo Satan het Adam sodomiseer,
en daarom is die aarde vervloek
[Genesis 3:17; 5:29; 8:21; 12:3; Psalms 37:22]
● ek glo Satan se seun Kain
het Adam se seun Abel doodgeslaan,
en die Bloedverbond verwerp en IS VERVLOEK,
met KLEUR as teken gegee
sodat Blankes hulle nie doodmaak nie;
maar hulle kan nooit boer of bou nie.
[Genesis 4]
● ek glo na die vloed
is Noag misbruik deur sy seun Gam,
deur die WYFIE by Noag 'n kind te verwek,
Kanaän wat weer vervloek is
[Genesis 9]
● ek glo Gam se kleinkind Nimrod,
[Genesis 10:8,9; 1 Chronicles 1:10; Micah 5:6]
het die diere met die vroue vermeng,
[Leviticus 18:23; 20:16; Revelation 17:3,7]
en so het Nieblanke nasies en tale ontstaan,
[Genesis 2:19,20; 3:1,14; Exodus 23:11; Leviticus 26:22; 1 Samuel 17:44; 2 Samuel 21:10; 2 Kings 14:9; 2 Chronicles 25:18; Job 5:23; 39:15; 40:20; Psalms 8:7; 104:11; Isaiah 43:20; 56:9; Jeremiah 12:9; 27:6; 28:14; Ezekiel 31:6,13; 34:5,8; 38:20; 39:4,17; Daniel 2:38; 4:12,21,23,25,32; Hosea 2:12,18; 4:3; 13:8; Joel 1:20; 2:22]
en weer is hulle almal vervloek
[Genesis 3:17; 9:25; 27:29; 49:7; Numbers 24:9; Deuteronomy 27:15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; Joshua 6:26; 9:23; Judges 21:18; 1 Samuel 14:24,28; 26:19; Jeremiah 11:3; 17:5; 20:14,15; 48:10; Micah 6:10; Malachi 1:14; Galatians 3:10,13]
● ek glo Abraham se basterkind Ismael,
is uit die verbond
[Genesis 17:21]
● ek glo die verbond is op KLIP geskryf
[Deuteronomy 4:13; 9:9,11; Joshua 4:7,9; 1 Kings 8:9; Job 5:23]
● ek glo JOSUA was in werklikheid YHUH
89 verses found, 202 matches
Exodus 2 verses found 4 matches
Numbers 4 verses found 8 matches
Deuteronomy 5 verses found 13 matches
Joshua 64 verses found 142 matches
Judges 4 verses found 10 matches
1 Samuel 2 verses found 4 matches
1 Kings 1 verse found 2 matches
Haggai 4 verses found 13 matches
Zechariah 3 verses found 6 matches
● ek glo YAHSHUA NUN het gesterf
[Exodus 33:11; Numbers 11:28; 13:8,16; 14:6,30,38; 26:65; 27:18; 32:12,28; 34:17; Deuteronomy 1:38; 31:23; 32:44; 34:9; Joshua 1:1; 2:1,23; 6:6; 14:1; 17:4; 19:49,51; 21:1; 24:29]
● ek glo HY is weergebore uit vlees,
[Genesis 17:13,23; Numbers 18:15; John 1:13,14; 3:6; Romans 1:3; Galatians 4:23,29]
en onder SY BROERS kom woon;
[John 1:14; 2 Corinthians 6:16]
● ek glo Sy Bloed was Lewende Water,
[Joh_19:34]
gestort om ons geneties te verlos van Satan se gene
[Song of Solomon 4:15; Jeremiah 2:13; 17:13; John 4:10,11; 7:38]
● ek glo Hy was dood in die vlees,
maar lewend in die Gees
[1 Peter 3:18; Revelation 5:6]
● ek glo HY het na SY VADER gegaan,
is aangekla deur Satan,
[Zechariah 3:1,2]
maar Satan is finaal uit die hemel verwerp,
[Luk_10:18]
is nou geketting aan hierdie planeet,
[2 Peter 2:4; Revelation 20:1]
en probeer almal kry om hom as GOD te aanbid,
wat ook wel gebeur
● ek glo ons mag nie die naam GOD noem nie,
en as ons dit doen is ons vervloek,
soos dit staan in Jesaja 65:11
● ek glo nie aan enige Openbare Aanbidding nie
[Matthew 6:6]
● ek glo nie aan enige Wetmaker nie;
[James 4:12]
● ek het die Tien Gebooie as Verbond
en Testament en Wet en Torah
[Leviticus 26:15; Deuteronomy 7:9; 2 Kings 23:3;
2 Chronicles 34:31; Nehemiah 1:5; Daniel 9:4]
● ek glo 6,000 jaar was verby in 1994,
[Genesis 4:24; Matthew 18:22]
getel vanaf Adam se versoeking en sonde
[2 Peter 3:8]
● ek glo ons is nou in die Tyd van die Einde,
[Daniel 8:17,19; 11:35,40; 12:4,9]
● ek glo binnekort sal Onderdrukking plaasvind,
weens Geweld, Hongersnood, Pes en Wilde Diere,
[Ezekiel 5:17; 14:21; Revelation 6:8]
● ek glo dit veroorsaak 'n Tyd van Benoudheid
[Judges 10:14; Nehemiah 9:27; Job 38:23; Psalms 37:39;
Isaiah 9:1; 33:2; 63:9; Jeremiah 14:8; 15:11; 30:7; Daniel 12:1]
● ek glo ons sal doodgemaak word as Blankes
(Revelation 6:11)
● ek glo ons sal opgewek word op die Laaste Dag uit die dood
[John 6:39,40,44,54; 7:37; 11:24; 12:48]
● ek glo na 1,000 jaar sal ons almal ons boete betaal,
[Mark 9:49; Romans 2:6; 1 Corinthians 3:8; Galatians 6:5]
in die vuur, waar ons finaal gereinig en gelouter word,
(Daniel 12:10)
soos Sadrag Mesag en Abednego saam met Yahshua
(Revelation 20:9)
● ek glo ons sal die HERSKEPPING sien in ses dae,
[Revelation 21:5]
● ek glo ons sal die sewende dag SABBAT saam met
YAH en YAHSHUA elke week as Gesin geniet
(Isaiah 66:23)
● ek glo as die sewende seël oopgemaak word,
[Revelation 8:1]
word die testamentêre erfgename van die Nuwe Aarde afgelees,
[Romans 4:14; 8:17; Galatians 3:29; Ephesians 3:6; Titus 3:7; Hebrews 6:12,17; 11:9; James 2:5; 1 Peter 3:7]
● ek glo ons EGAS sal saam met ons wees
(1 Corinthians 7:10-16)
● ek glo ons sal weer kinders verwek
(Isaiah 65:21-23)
● ek glo ons sal nog 998 SKEPPINGS sien,
[Deuteronomy 7:9; 1 Chronicles 16:15; Psalms 105:8]
● ek glo ek moet niks meer aan jou openbaar nie
● ek glo my geloof is eenvoudig en opreg en reg
[Matthew 10:16; Philippians 2:15,20]
Kobus jy skryf:Maar ek weet verseker jy rook of gebruik iets.
Kommentaar gelewer deur Kobus Smith - E-pos Kobus Smith
● ek glo as SY ASEM REIN EN WAAR is,
dan is ek onder Sy Intoksikasie.
shalom geteken Chris Nel 8:57 AM 2016-02-14

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/165480-wat-ek-glo
Chris NelTotale stukke publiseer: 496
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 537