Op Woes.co.za onder Rubrieke

Alles Is Gereed, Kom Sit Aan

Dit is die feesmaal der feesmale! Wonderbaarlik-heerlik en verhewe!

Onder ewige dieptes, midde-in 'n onuitblusbare vuur, honger en dors die ongenooides smagtend na die rein-koel water in die kristal kraffies op die groot bruilofstafel. Hulle was genooi, heel eerste, en nogal persoonlik daarby, deur die groot Koning se diensknegte. Maar hulle wou nie kom nie. Een het weggegaan na sy eie stuk grond. 'n Ander se handelsaak het al sy aandag vereis. Die origes het, pleks daarvan om die basuine-uitnodiging te aanvaar, die diensknegte van die Koning mishandel en hulle doodgemaak.

Binne die saalkoepel jubel die genooides uitgelate. Hulle is almal geklee in blink, fyn linne van regverdigheid. Hulle is die Nakrosers. Die Seunelam het sy siele-bloed vir hulle as 'n offer gegee.  Hulle is die goeies en slegtes wat op die kruispaaie versamel is vir die fees. Hulle het die uitnodiging na die bruilof, wat die Koning vir sy Seun toeberei, met blydskap aanvaar.

Die tafel staan die heelal vol. Dit is gedek met 'n helderwit tafeldoek en 'n oorlap wat uitgeborduur is met  waarheids-gouddraad. Die tafel saan op die kristalle-see voor die Groot Koning se troon wat so glinster in heerlikheid dat niemand waardig genoeg is om daarna te kyk nie. Op die spyskaart is daar pure heilsaamheid. Eksotiese vars vrugte direk uit die Paradys-boord, ewigheidsbrood en wyn gelouter tot edele suiwerheid.

Alles is gereed. Die bruidegom se Nakroosbruid se lampe is tot oorlopens toe gevul met olie, en hulle lig skyn helder. 'n Groot stilte daal neer. Daar kom die Bruidegom! Lofprysings weergalm die hemele vol en die Bruid kniel voor Hom met heilig, heilig, heilig, o waardige Bruidegom! Op Golgota was U bekleed met 'n  skarlaken-purper sondelas. Dit is ons, U bruid se vleeslikheid, waarvoor U gewilliglik gesterf het. Nou glinster U in U reinwit heerlikheidskleed wat tot op die aarde strek, U bors omgord met 'n goue gordel van waarheid.

Die Bruidegom talm. Waarvoor wag Hy? Hy wag vir sy Vader om die bruilofsaal se swaar deur te kom verseel. Buite weerklink angskrete op. Mense soebat en kerm om ingelaat te word. Maar dit is vir ewig te laat.  Baie is geroep, maar min uitverkies!

En wat van my? O ja natuurlik het ek die uitnodiging in geloof en vol blydskap aanvaar, en gaan ek ook aansit by die feesmaal.  Die Heilige Gees het my daartoe gelei. In die tuin rondom die koepelsaal speel ek en my leeu in die uitgestrekte blomvelde. Die geur is asemrowend. Dit is vir my die heel lekkerste om my gesig so diep in sy maanhare te nestel. O, ek sien so uit daarna om al my geliefdes weer te ontmoet. Julle Woeste-maters, daar is vir julle elkeen 'n uitnodiging gepos. Maak tog  asseblief seker dat julle dit aanneem.
Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/alles-is-gereed-kom-sit-aan-gaste-om-my-tafel
Karmenaadjie

My grootste liefde is Bybelstudieprojekte.  Verder skryf ek graag,  Lirieke en toonsettings, gedigte rubrieke en Musiekspele.  Ander liefdes: Skets en skilder.

My naam, Elizabeth, beteken "Dogter van God"  Dit is my elke dag strewe, om juis dit te wees.  Op my oudag het ek teologie studeer en 2011 graad gekry.  Bedien tans by Aretha, 'n huis vir pensioenarisse en gestremdes.

Taal en musiek het geen einde nie! 

Taal en klank was van die begin af daar.  Toe God in die begin gepraat het, het woorde en klank die stilte deurklief.  Van toe af sweef woorde en klank in die ruimte rond tot in ewigheid.

Om te dink, net 26 letters gee vir ons 'n Afrikaanse woordeskat van meer as 30,000 woorde.  Net 8 solfatone gee vir ons 'n musiekskat van duisende melodiee.  Elke dag word nuwe woorde en komposisies geskep waarin ek deel.  Dit maak my opgewonde.  God is Almagtig-kreatief en Hy het my ook kreatief gemaak. Hoe kan ek stilbly as die hele skepping juig.  Soos die klippe sal ek uitroep!

Al my werk, hetsy lirieke, komposisies of musiekspele is oorspronklik en behou ek die kopiereg daarop.Totale stukke publiseer: 488
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 2,842