Op Woes.co.za onder Rubrieke

Geleentheid om te de-toks aan Jesus se voete (Deel 1)


’n Feestyd soos dié wat voorlê kan een van twee dinge doen: dit kan so volgeprop word met dinge, dat ons moeër aan die ander kant uitkom as wat ons voor dit was. Of dit kan ’n geleentheid wees om weer te kies om die belangrikste dinge in ons lewe voorrang bo enigiets anders te gee.

In Oktober vanjaar het die Here my in ’n hoek vasgekeer en gekonfronteer met sekere realiteite in my lewe. Hy het my dinge gevra soos ...

•      Hoekom het ek die afgelope maande soos ’n slaaf 15 tot 17 uur op ’n dag gewerk, al het ek gesê ek het dit vir Hom gedoen
•      Hoekom is ek die hele tyd so gestres en gespanne, dat ek nie eers in ses dae weg met vakansie behoorlik kon afskakel nie
•      Hoekom werk ek tot so laat dat in die oggende nie behoorlik uitgerus en vars kan opstaan nie
•      Hoekom is my eetgewoontes so ongedissiplineer en hoekom oefen ek hierdie liggaam van my gereeld nie

Daarom het God my op ’n de-toks gesit van 1 November af. En Hy het nog glad nie gesê dit moet ophou nie.

Al wat ek vandag (10 Desember) kan getuig is hoe dit my hele lewe verander het.

Maar kom ek vertel jou in hierdie laaste paar nuus briefies hiervan. Beskou dit as my eindjaar persent aan jou. Ek belowe jou, as jy dit gaan doen hierdie feestyd, gaan dit jou lewe radikaal verander. Ja, gaan dit 2016 radikaal verander.

1.      Alles begin as jy tyd maak om aan Jesus se voete te gaan sit met ’n oop en sensitiewe gemoed

In Jes. 40:30 en 31 staan daar: Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou (“wag” staan daar eintlik in die Hebreeus), kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Ja, die Here het my gedwing om ’n keuse te maak om van nou af vroeër te gaan slaap, sodat ek sonder ’n alarm en uitgerus vroegoggend kan wakker word. Dan staan ek op, voor enigiemand anders op is en in die stilte van die vroegoggend spandeer ek en Hy dan tyd saam.

Dit is wanneer ek elke dag Sy Woord neem en met ’n oop en sensitiewe gemoed luister na wat Hy vir my wil sê vir vandag.

Dan sê ek vir Hom vir so 3 minute dankie vir al Sy genade in my lewe – en ek probeer om nie myself een dag na mekaar te herhaal nie.

Dan spandeer ek ten minste 3 minute om mense na Hom toe te bring sodat Hy hulle kan seën uit hulle skoene uit, of sodat Hy hulle kan red en verlos van alles wat hulle bind en verhoed om die mense te wees wat God wil hê hulle moet wees.

En dan spandeer ek ten minste 4 minute om daardie dag na Hom te bring en met Hom te gesels oor Sy planne vir alles wat in daardie dag gaan gebeur.

Daarna gebeur daar soms die mees merkwaardige, onbeskryflike dinge. Wat alle verstand en logika te bowe gaan. Wat maak dat tyd ongesiens verbyvlieg en drie ure laat voel soos 3 minute.

’n Model vir gesels met God in gebed

1.      Raak stil
2.      Vra die Here om met jou te gesels oor die dag of week wat voorlê om watter wyse Hy ook al wil, of dit nou is deur ’n Skrifgedeelte wat jy lees of op enige ander wyse, soos prentjies of gedagtes wat by jou opkom.
3.      Skryf dan eenvoudig alles neer wat by jou opkom sonder om daaroor ’n oordeel te vel of dit van God af kan wees of nie.
4.      Begin nou dan dit wat jy neergeskryf het te toets en te evalueer. Onthou God is liefde en Hy is in die opbou-besigheid. Selfs wanneer Hy vir jou areas in jou lewe uitwys waaraan jy moet werk, is Hy so sag en liefdevol en wil Hy jou gedurigdeur bemoedig.
5.      Vra dan die Here wat dit wat jy ervaar, gehoor en gesien het, vir jou persoonlik beteken. Hoe raak dit jou lewe en wat moet jy doen in die lig daarvan?
6.      Dank die Here vir die feit dat Hy met jou gepraat het.
7.      Deel dit ook met ander gelowiges wat jy vertrou indien nodig.

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/geleentheid-om-te-de-toks-aan-jesus-se-voete-deel-1
Christo Nel

Kom ek vertel jou so ietsie meer oor myself en my vrou, Hetta  

Vir meer as 25 jaar het die Here my en Hetta gebruik as leiers en leraarspaar binne ‘n lokale gemeente.  Sedert Mei 2004 gebruik Hy ons translokaal oor gemeente- en kerkgrense heen in alle dele van die Liggaam van Jesus Christus.  

Hy gebruik ons om weer Christen-gelowiges te help om die ABC van Bybelse Christen-wees te ontdek.  Hulle moet weer ontdek dat Jesus Christus, ons Verlosser en Here, ook die Doper met die Gees is.  Wat Sy mense wil toerus met die krag en gawes van Sy Gees om Sy getuies in hierdie wêreld te wees.  En dat Hy elkeen van ons wil gebruik om mekaar en ander te bedien sodat mense weer sal beleef “God is hier tussen julle!”.  Sy dit daar in die kleiner geloofsfamilie in huise en op die markplein, of wyer in die groter Liggaam van Jesus.  Christene moet ook weer ontdek dat almal van hulle bloed-familie is van mekaar en deel is van die een kerk, die Liggaam van Jesus Christus, op aarde.  

Die ervaring wat ons opgedoen het in meer as 14 jaar as leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 2 gemeentes, Dunnottar en Potchefstroom-Mooirivier, en sedert 1993, wat ons Bybelse vernuwing aan Afrikaners begin bedien het in alle dele van die Liggaam van Jesus, is nou goud werd. 

Dwarsoor die wêreld, en ook hier in Suid-Afrika, is daar gelowiges en gemeenteleiers wat saamstem daaroor dat die Here besig is om Sy Liggaam uit te daag met “Nuwe Wyn-waarhede”.  In Lukas 5:37 tot 39 het Jesus tereg gesê;  “En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word.”  

Dit is vir my wonderlik hoe die Here my ervaring en kennis van beide die Gereformeerde teologiese wêreld en dit wat tans in vernuwingsgemeentes die sterkpunte en die behoeftes is, gebruik om amper as ‘n soort Nehemia-figuur gelowiges in alle dele van die Liggaam aan te moedig om die gate “in die mure” te herstel en saam te ontdek dat eendrag werklik mag is tussen al die verskillende gemeentes in dorpe en stede. 

Ek is tans deel van ‘n nuwe soort leierspan wat oor kerkgrense heen translokaal gelowiges bedien en help om God se hart vir hulle te ontdek.  Ef 4: 11-16 spel dit treffend uit: 


“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.  Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.  Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof,  en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”Totale stukke publiseer: 524
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 471