Op Woes.co.za onder Rubrieke

Godsdiens en Geestelike Forumblad - Elizabeth Greef

Alle Woesters, kom deel asseblief in ons Godsdiens en Geestelike Forum.

Hoewel ons verskillend glo, teks verskillend interpreteer, aan verskillende gelowe en denomenasies behoort, is geestelike gedagte uitruiling 'n verrykende ervaring. Veral as ons die talle uiteenlopende sienswyses verdraagsaam respekteer wat in elk geval een van die reels is. Ander, nie-Christen gelowe is welkom om insette te lewer. So kry ons 'n beter begrip van wat ander godsdienste glo, en waarom hulle dit glo. Multikulturele kommunikasie oorbrug rassehaat sonder om jou eie geloof prys te gee.

Die meeste van ons is Christene wat in die Bybel glo. Baie mense roem daarop dat hulle die Bybel al 'n paar keer deurgelees het, maar steeds ken hulle nie die Skrif nie.
Ons lees dan ook in Hosea 4: 6: My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En Paulus se in Heb 5:12-14: Want hoewel julle al leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is volwassenes.

Daar is so baie Skrifgedeeltes wat ons saam kan bestudeer.  Kom assselief met voorstelle. Siende dat dit die begin van 'n nuwejaar is het ek weggespring by Genesis se begin.
Week 1: "God-Drie-Enig", en Week 2: "Die mens na God se beeld". In Week 3 gaan ons stilstaan by "God se Woord" en Week 4 by "God se Gees", vir die van julle wat voorbereiding wil doen.

Na Week 4 gaan ons eers geleentheid gee vir getuienis oor hoe ons die Heilige Gees beleef. So baie mense kan getuig van genesing, wonderwerke, boodskappe, profesiee, visioene en hoe God in hulle lewens ingegryp het en steeds werk. Dink solank daaroor na en kom met julle getuienis.

Intussen verwelkom ons dit as julle 'n nuwe onderwerp van bespreking begin. Remi het 'n positiewe inset gelewer oor die "liefde" met die vraag hoe ons God se liefde beleef.
Gaan loer asseblief in met julle getuienis, ons wil dit graag hoor.

Ons lewe in 'n gebroke wereld. Kom ons dra mekaar se laste met die sleutelbord (pen) wat 'n magtige wapen is net soos die geskrewe Woord. En kom ons groei uit ons "nappies" uit na vaste spys. Maar net soos wat die profesiee nie 'n saak van eie uitlegging is nie (2 Pet 1: 20), so ook die Woord. Daarom vra ons voorbidding dat God sy Woord aan ons deur sy Gees sal openbaar en ons geskrewe byeenkoms sal seen.

Vergewis julle asseblief van die reels, kort en kragtige insette wat nie 500 woorde mag oorskry nie, en geen lasterlike of beledigende taal nie. 

Dank ook aan Elvina wat ons Geestelike Forum met 'n ferm en regverdige hand bestuur.


G'mar Chatimah Tovah!

(Mag julle name vir ewig in die boek van die lewe geskryf staan)


Shalom

Elizabeth


Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/godsdiens-en-geestelike-forumblad-elizabeth-greef
Karmenaadjie

My grootste liefde is Bybelstudieprojekte.  Verder skryf ek graag,  Lirieke en toonsettings, gedigte rubrieke en Musiekspele.  Ander liefdes: Skets en skilder.

My naam, Elizabeth, beteken "Dogter van God"  Dit is my elke dag strewe, om juis dit te wees.  Op my oudag het ek teologie studeer en 2011 graad gekry.  Bedien tans by Aretha, 'n huis vir pensioenarisse en gestremdes.

Taal en musiek het geen einde nie! 

Taal en klank was van die begin af daar.  Toe God in die begin gepraat het, het woorde en klank die stilte deurklief.  Van toe af sweef woorde en klank in die ruimte rond tot in ewigheid.

Om te dink, net 26 letters gee vir ons 'n Afrikaanse woordeskat van meer as 30,000 woorde.  Net 8 solfatone gee vir ons 'n musiekskat van duisende melodiee.  Elke dag word nuwe woorde en komposisies geskep waarin ek deel.  Dit maak my opgewonde.  God is Almagtig-kreatief en Hy het my ook kreatief gemaak. Hoe kan ek stilbly as die hele skepping juig.  Soos die klippe sal ek uitroep!

Al my werk, hetsy lirieke, komposisies of musiekspele is oorspronklik en behou ek die kopiereg daarop.Totale stukke publiseer: 488
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 2,842