Op Woes.co.za onder Rubrieke

Om gister se gister vandag te bêreOm gister se gister vandag te bêre
. . . . ons word almal onkundig gebore,
maar elke sekond ontdek jy kennis . . . .

Titel: Vandag in Woorde: LETSELS Woes Admin
Projek: LETSELS
Datum gepubliseer: 18 Aug 2015

Oor die tema vir Vandag in Woorde
van hierdie week hoef ek nie veel te sê nie,
want almal het dit en ken dit en weet genoeg daarvan.
Die tema is LETSELS.
As jy al ooit geleef het,
het jy ’n LETSEL of drie opgedoen.
Hoe meer LETSELS,
hoe meer het jy gelewe.

Daar is mos verskeie soorte LETSELS.

Sommige is fisies,
ander is geestelik
en dan is daar nog emosionele LETSELS ook.

Ek is een van daai gelukkige mense wat nie maklik ’n bloukol opdoen nie,
maar soms, net soms,
wens ek daar was ’n LETSEL waarmee ek kon spog of simpatie ontlok.

Daarsonder glo mense nie hoe hard ek my gestamp of geval het nie.
Tog het ek selde bewyse vir my storie.

Ek weet hier is mense op WOES wat ’n hele paar sport-LETSELS het,
waaroor hulle kan skryf.

Hier het ekself darem ’n LETSEL van die dag wat Volkskool hokkiespeler my oogbank oopgeslaan het
en my sinkplaat maermerries is seker ook bewyse dat ek darem ’n geskiedenis op die hokkieveld het.

Of dit nou ’n LETSEL van die lyf, die hart of die siel is, kom vertel ons daarvan.
Ja, jy mag ook maar vertel van die LETSELS wat die skalpel nagelaat het.

Dis mos iets wat aan’t verdwyn is,
want die chirurge doen al hoe groter operasies,
deur al hoe kleiner gaatjies.

Nou toe dan, ons wil graag hoor hoe jy jou LETSELS opgedoen het.
Dalk is daar sommer ‘’n paar lesse te leer.

Boland-groetnis Kiekies.

BAIE BELANGRIK

Let wel dat hierdie skrywe slegs vir adulte is,
want die taalgebruik raak soms stormagtig.

my respons

Henk het 'n baie geldige en interresante artikel geskryf
oor die pakasie (of letsels) wat aardbewoners saamdra
. . . . in hierdie Tyd van die Einde, [1994 -2028]
(volgens my interpretasie.)

EK HERHAAL

Let wel dat hierdie skrywe slegs vir adulte is,
want die taalgebruik raak soms stormagtig.

Verder beveel ek aan dat jy eers Henkst se bydrae lees,
want net sekere aspekte het ek gebruik om oor te gorrel

Titel: Om gister te bêre
http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/om-gister-te-bere-letsels
Henkst Om gister te bêre
Projek: LETSELS
Weergawe: 1
Aantal woorde: 784
Kere gelees: 3
Datum gepubliseer: 21 Aug 2015

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

FOKUSAANHALINGS UIT HENK SE SKRYWE

● “Kyk aan môre kan mens niks doen nie.
Hy kom soos hy kom.
Al waarmee jy nog iets kan uitrig, is gister.
Maar die ding met gister is: hy bly nooit lê nie,
jy moet hom altyd van voor af platslaan.”

*nota: [HOOFLETTERS] is my begrip wat ek lees in Henk se skrywe.

● Van kleins af word ons eintlik ontmoedig om onsself te wees.● [IDENTITEITLOOS EN PSIOGOPATIES]
● Ons word konstant vervorm om ʼn bepaalde produk te word.● [MENSPRODUK OF VOLWAARDIGE ERFGENAAM]
● Jou ouers leer jou praat. ● [KOMMUNIKASIE EN NA-AAP]
● Die skool leer jou dink.● [KOGNITIEWE DENKE EN BREINSPOELING]
● Word jy ʼn tiener en jy bevraagteken jou ouers se gesag● [GESAG EN OUTORITEIT]
● “Nee, en dit bly nee, omdat ek so sê!● [ONLOGIES EN PEDANTIES]
● Ek hoef nie vir jou redes te gee nie.”● [ONWETENSKAPLIK EN ONREDELIK]
● Die kerk wil jou leer hoe om te glo.● [GELOOF EN ONGELOOF]
● Hier snou iemand jou iets toe, ● [BELEDIGEND EN AANMATIGEND]
● wat jou selfbeeld ʼn knak gee ● [SELFBEELD EN SELFVERVULLING]
● Hier beloon iemand jou ● [ERKENNING EN VERGOEDING]
● en daar straf ʼn ander jou!● [BESTRAFFING EN BERISPE]
● Hier kry jy raas omdat jy dit sê ● [VERNEDERING EN MISKENNING]
● en daar word jy geprys omdat jy dat sê. ● [BELONING EN AANMOEDIGING]
● En as jy dan hier êrens in die tweede helfte van jou reis na jouself begin soek,● [SOEK EN ONTNUGTERING]
● ideologie en anatomie, hormoon en kortisoon, ● [INVLOED EN MEDIKASIE]
● Boek en Bybel aan jou gedoen ● [KOGNIESE BEGRIP EN DISKRIMINASIE]
● en van jou gemaak het.● [KORRUPTE BYBELVERTALINGS EN IDEOLOGIE]
● Maar nou is die groot risiko daarmee saam, dat gister,● [GISTERREKORD EN GESKIEDENIS]
● as jy dit nie reg hanteer nie, by jou kan bly spook.● [GISTERSPOOK EN MODERNE NAGMERRIES]
● Jou verlede hou die sleutel waarmee jy selfkennis kan oopsluit. [SLEUTEL TOT SUKSES OF INKERKING]
● Maar terwyl jy oopsluit en sien ● [SELFBEGRIP EN INDOKTRINASIE]
● en verstaan en ontdek en vind…● [WETENSKAPLIKE ONTDEKKING EN HIPOTESIS]
● slaan ook plat.● [VERNIETIG EN GEHEUEVERLIES]

my kommentaar

1 - ek dink PJS, (in alle respek) is so ietwat skisofrenies;
hy het twee geeste wat teen mekaar bots in 'n ongedefinieerde identiteitstryd.

2 - ons mees basiese instink, (as ek dit so dier-menslik mag noem),
is om asem te haal,
om te leef en te oorleef en te beleef en herleef
en as ek nou nie iets goed uit die verlede neem nie,
sal ek nooit weet dat die Adam [Kinders van die Lig] met spesiale Asem,
in die lewe gebring is met 'n kogniese begrip nie:

"waar kom ek vandaan,
hoe moet ek bestaan,
waar gaan my toekoms eindig,
is daar hoop na die dood?"

. . . . daar is een van twee asems in jou:

Die Rein Asem van Waarheid,
of die Onrein Gees [spook] van Disinformasie.

(filosofies-prakties-gesproke is die enigste doelwit van die lewensbestaan,
die ontdekkingsreis na die kennis om te besluit watter GEES jou oorheers,
want op die laaste dag word jy
OF vir ewig uit die dood gered;
OF vir ewig in smaad gewerp van die Tweede Dood)

"En in dié Tyd van die Einde sal Mígael,
die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree;
en dit sal ‘n Tyd van Benoudheid wees soos daar nie gewees het
vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie;"
en daar sal Groot Verdrukking wees van INDIVIDUELE BESTAAN,
maar in dié tyd sal jou VERBONDSVOLK gered word,
elkeen wat in die BOEK VAN DIE LEWE se TESTAMENT opgeskrywe staan.

"En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak,
sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik."

"En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel,
en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos."

"En jy, Daniël, hou die woorde geheim
en verseël die boek tot die TYD VAN DIE EINDE toe;
baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder."

. . . . my lewensreis was die soektog na die SLEUTEL,
om die GEHEIME KODES van die ENIGSTE NAAM te kon oopsluit,
want daar is net drie belangrike SINENERGIË wat jou hele DATA van jou SIEL konstrueer:

1 = die een en enigste NAAM
● (wat nie in die kerkvertaalbybels verskyn nie - dis moedswillig weggelaat)

2 = die een en enIgste ADAM-LEWENSVOORBEELD
● (wat met Moses destyds en weer in 34 van aangesig tot aangesig kon praat)

3 = die een en enigste WONDERWERKE van hierdie ADAM
● (as lewensriglyne as doel om voor te leef:

Lasarus opgewek uit die dood
Die mag om geeste wat natuurrampe veroorsaak stil te maak
Die onrein geeste wat kreupeles en siektes veroorsaak uit te jaag in 'n naam
Die bose geeste uit besetenis permanent in varke te jaag
Die lewende water in Sy bloed het om my vir ewig uit die dood kan wek

. . . . indien ek nie hierdie drie glo nie,
is my lewe absoluut sinneloos en net selfsugtig met geen LIG nie:

Laat julle LIG só skyn voor die mense,
dat hulle julle goeie werke kan sien
en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. [Mat_5:16 ]

Jy vind eers uit wat se of wie se GEES of ASEM in jou was,
op die laaste dag uit die graf:

(geeste is bonatuurlike wesens wat vergestalt as swewende spoke om mense bang te maak;
maar die ASEM van die EEN met die APARTHEID NAAM leer ons die WAARHEID:

"Ons Vader in die Hemel,
laat U Naam apartgehou word"
. . . . sodat die ongelowiges dit nooit kan vind nie.

Ook word Hy nie deur mensehande gedien (IN KERKE EN BEELDE NIE)
asof Hy aan iets behoefte het nie,
omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee. [Act_17:25 ]

en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, [DIE VALSE PROFETE]
hy wat [YAHOVAH] met die asem van sy mond sal verdelg
en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak [2Th_2:8]

En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak,
sommige tot die ewige lewe
en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. [Dan 12:2 ]

Jou en my, gister se rekord en data,
bepaal ons elkeen se opstandings-eksamen-rapport.

. . . . maar dit is jou eie keuse
en besluite om te kies watter asem jy asem;
dit is die sleutel tot die lewe of die dood.

3 - samelopend met die asemhaal,
is die instinktiewe begeerte om met die mond te soek na 'DIE TEPEL',
en ek moet erken: esteties, prakties, tegnies, fisies en psigies,
. . . . is die 'tietie met die tepeltjie',
die mees kunstigste ontwerp om te oorleef vir die baba.

Ek onthou nog my eerste dag op aarde baie goed. . .

Ek is so dankbaar dat ek binne oomblikke na my geboorte,
my liewe moeder se tepel ontdek het;
tot vandag toe, beskou ek die tepel van die mamma,
as die spesiale eiendom van die moeder se baba,
en nie die speelplek van wellustige mans nie.

Met elke suigteug, was ek moedertaal-indoktrineer,
geneties oorgedra deur my moeder se gene na my eie gene,
en in die taal kom die ken van dinge van alle organismes,
voortplanting, oorlewing, aanpassing, beskerming en oorwinning.

Voor ek man geword het,
was ek eens in die vroulike liggaam,
. . . . toe my moeder my gedra het in haar vir nege volle maande . . .
. . . . ek het gevoel soos 'n sub-marine,
. . . . maar dit was duisternis sonder enige LIG,
. . . . maar my lewe was besig om gevorm te word na die beeld van LIG,
met hoop en verwagting en blydskap en gebede van my ouers,
om nog 'n klein wonderwerk so nou en dan te voel skop vol lewe . . .

. . . . of jou lewe word kortgeknip as die vleklose staaltang van die dokter,
jou as fetus uit jou moederskootbroeiplek brutaal losruk
en jou bloed op hulle hande val. .. . . . en jou geboorte-sterfte-sertifikaat:

"Suksesvolle-Demokratiese-Black-Magic-Staatswet-Aborsie"

According to WHO,
every year in the world there are an estimated 40-50 million abortions.
This corresponds to approximately 125,000 abortions per day.
http://www.worldometers.info/abortions/

Die Terroriste Held Nelson Mandela se regering het Aborsie gewettig,
en al die demokratiese kiesers is dooooooooood tevrede
en ooooo sooooo trots op Mandela
en Aborsie,
en Plaasmoord
en Verkragting
en Selfdood
en Dwelmdood.

Elke kind se kognise-denke-fondasie word ontwikkel van die
intern-moeder-bloed-genetika
en dan ekstern-moeder-bors-melk-genetika oorgedra deur gene in die DNA van die chromosoom;

geneties kom van die woord 'genesis' wat 'oorsprong' beteken;
met baie verwante betekenisse:

geneties = die gene wat gekombineerde attribute van beide die vader en die moeder bevat
oorge-erfde = familie-naam, etniese-ras, mentale-intellgensie, fisiese-herkenning, handvaardige-talent, moedertaal-vermoë
oorerwing = afstammeling van die oervader en oermoeder met wettige eienaarskap op aarde
familiaal = sogebore eksklusief aan net één gesin
atavistiek = verskuilde genetiese effekte of defekte
oorerfbaarheid = moontlike of onmoontlike oordraagbaarheid van één geslag na 'n ander

(byvoorbeeld: as wit met swart vermeng,
gaan die wit totaal verlore,
want die swart is totaal dominant)

naturel = het genetiese attribute wat in die natuur voorkom

(byvoorbeld: as wit met enige dier geneties vermeng,
is die gebroedsel 'n naturel)

ingebore = intelligensie, oorlewingstegniek en oorlewenstaktiek, siekteneiging

. . . . dus is ons voorgeboorte en geboorte en nageboorte direk afhanklik van die moeder,
en net die wit baba,
is 100% totaal afhanklik van die moeder se versorging,
en kan geensins onmoontlik oorleef sonder haar versorging nie,
maar byvoorbeeld die meeste diere,
is so bietjie wankelrig,
en versterk en soek melk, en begin trippel,
en kort voor lank hardloop die kleintjie, ure gelede gebore,
soos wie weet wafferse kalfie agter die koei aan;
net so ook selfs by die perimeternasies,
kan die pasgebore baba rustig op die rug ge-abba word terwyl die moeder,
voortgaan met die daaglikse werk, sonder enige probleme;
dit werk nie so by die wit vrou nie,
en weereens is die genetika bepalend van wat oorgedra word van Pa na Ma na Ba-Ba.

. . . . byvoorbeeld: as die moeder dranksugtig is . . . . is die babaproduk fetale-alkohol-sindroom
. . . . byvoorbeeld: as die moeder anale-orale-seks is . . . . is die babaproduk Gay
. . . . byvoorbeeld: as die moeder anti-borsvoed is . . . . is die babaproduk swak-immuniteit
. . . . byvoorbeeld: as die moeder popmusiekmal is . . . . is die babaproduk angstig en onrustig
. . . . byvoorbeeld: as die moeder gruwelkos is . . . . is die babaproduk kankervatbaar

. . . . en so kan ons honderde voorspellings waag vir die babaproduk,
slegs bepaal deur die genetiese oordrag van moeder na baba;

. . . . maar net soos fisiese voordeel of nadeel is daar ook intellektuele voordeel of nadeel;
ons dra en oordra dus 'begrip' uit die verlede na die toekoms in die kind.

Elke moeder erf 'n stuk voorouer-geskiedenis wat oorgedra word aan die kind;
Elke vader verhaal die voorouer-geskiedenis met groot trots en sukses
vir die ontdekkings en uitvindings en herlewings

(byvoorbeeld: my ma kom uit die Hollanders met 'n stuk geskiedenis;
my pa kom uit die Franse met 'n stuk geskiedenis.

Toe ek eendag iets vir my pa vra,
kon hy my nie antwoord nie.
Ek vra hom toe wie sal my die antwoord kan gee,
en hy antwoord:
"Vra enige Hollander,
hulle was by die skepping"

en my pa se voorouers kom weer uit Noorweë [630] met 'n stuk geskiedenis,
en hulle voorouers kom weer uit Swede met verhale,
en hulle kom weer uit Duitsers en die Oostenrykers met 'n stuk geskiedenis,
en hulle weer voor dit [seker maar uit Grieke [1000vC] en Romeine [500vC]][ek weet nie, ek raai, nou]
en hulle voorouers kom weer direk uit Jafet van Noag [2000vC] met 'n stuk geskiedenis, [dit is 'n onbetwisbare feit]

(maar niemand vertel die stuk geskiedenis van Noag tot die Grieke en Romeine tussen-in nie)
(hulle moes maar logies die hele Europa rondgetrek het voordat hulle stuk stuk land begin bou het)

maar almal het vermeng met nasate van Sem van Noag en later uit die stamme van Yisrael,
en so is die hele spul verweef uit die Noag, in vandag se 48 Europese Wit Nasies,
en verder tot in die toekomstige 144,000 stamouers, [Openbaring 7]
wat die genetiese attribute gaan oordra na die nuwe hemel en nuwe aarde, [Openbaring 14]
vir die Begin van die Tweede Geslag,
waarvan die uiteindelike Een-duisend Geslagte nog gaan voortkom.
Dit is dus belangrik dat ons die verlede ken en absorbeer
vir oorlewing in die toekoms en die hiernamaals.

"Who has fully realized that history is not contained in thick books but lives in our very blood?"
Carl Jung (1875–1961), Swiss psychiatrist.

4 . . . . en hierdie begrip (kennis) uit die verlede (geskiedenis),
skep vir my die verwysingsraamwerk,
om my eie 'sin van waardes' te komponeer of te konstrueer,
of waarna soek ek? . . . . miskien organiseer,
of miskien kompileer,
of sintetiseer
of assimileer;
. . . . of miskien orkestreer
of selfs te skulptureer
of fabriseer;
. . . . dit maak nie saak nie:
iewers in die kognika word iets gevorm as DATA
vir toekomstige verwysing,
my eie biblioteek weggesteek in my kop se brein*
of navorsingsensiklopedie
of handboek
of riglyn
of wet
of morele norm
of sedelike verwysing
of etiese standaard
of reg of verkeerd;
. . . . die punt is, sonder verlede is daar nie hede nie,
en sonder kognitiewe boublokke,
is daar nie 'n imaginasie konstruksie nie,
of kreatiewe ontwerp
of plan vir oplossings van probleme nie.

*ou Hollandse gesegde:

"Als't de penis in die erect is,
hangt de verstand aan de ballas"

ek sou eerder verklaar:

"Als't de penis in die geslote broek is,
open de Files and Folders of the Brain."

Ons lewe moet die pad volg tussen alles wat reg of verkeerd is,
anders ken ons nie die dorings en die distels van die graan nie.

met coitus werk die verstand nie meer nie,
maar net daarna, as sy aankondig:

"Ek verwag!" . . . . dan kom die man weer tot verhaal, met "Hoera vir Suid Afrika!"

Ons moet ons eie unieke identiteit ontwikkel;
ons is voorkoms van ons herkoms vir ons toekoms,
daarom moet ons weet waar ek genealogies inpas;
en ek pas in by my eie kultuur omdat ons geneties-taal-differensieer,
en my omgewing en kultuur en taal en etnisiteit bepaal my kognitiewe denkvermoë,
wat my verwysingsraamwerk normatiseer en normaliseer my vir gesagsrespek,

(byvoorbeeld: ons word gebore met sekere normes en normaal gebore sonder gebreke)

. . . . deur logiese redenasie wat my laat glo in onsigbare moontlikhede wetenskaplike werklikhede,
om sodoende my selfbeeld te fikseer of fotosinteer in my onderbewussyn,
en kennis uit boeke van die verlede,
is die enigste verwysing na invloed en tendense,
en as die kennis in die boeke onwaar is, of disinformasie is, is ek op gevaar,
en die sleutel tot waarheidkennis kom slegs deur een naam, . . . . MAMMA
waardeur ons met die verlede kan handel om die kaf van die koring te skei
. . . . ons is 'after-all' MAMMALIA,
ons is tietie-mense. . . . . ons drink ons verlede in ons toekoms.

Ek is nie 'n Taalkundige nie,
en nog minder Geskiedkundige,
en nog minder Volkekundige,
maar jy kan soek soos jy wil,
maar jy word ontnugter dat Afrikaans,
kom van Dutch Flaams Fries Plattdeutsch Deutsch Yiddish Norse Deens Sweeds
en kom almal oorspronklik van Hebreeus uit Noag se mond en Henog se geskrifte.

. . . . as mamma dan lieg oor waar sy vandaan kom, onstaan kultuurprobleme: "wie is ek?'

5 . . . . is ek as kind bedreig of stimuleer? . . . . ek moet nou filosofeer . . . . maar . . . .

● op hierdie kritieke lewensfilosofie, (oomblik in my lewe)
kom my vriendin ingewals,
en ek besing die 'Ode van die Tepel' vir haar;

o mag die tepel vir ewig lewe,
perfekte identiese tweeling,
volmaak gevorm vir hand vyf vingers,
altyd gretig vir sensuele tasting;
sensitiewe stimulasie van erotika
laat my hele liggaam bewe
my oor hoor jou hart se klop
my hart gaan staan
ek wend na digtersblog:

o shakespeare is gegewe in sétel van affeksie en emosie:

“Griefs of mine own lie heavy in my breast”
. . . . "yielding marble miracles of her snowy chest."
. . . . "puffy areola fit for king and babe.
. . . . mine own two lips a suckling made"

. . . . selfs Salomo kon jou borste besing:

U twee borste is soos twee lammers,
tweeling van gemsbok,
onder wit lelies wei.
Totdat aandwind waai
skaduwees vlug,
sal ek gaan na mirreberg
na wierookheuwel.
Alles is mooi aan u, my vriendin,
daar is geen gebrek aan u nie;
. . . . laat my toe om U woord te hoor;
wyl jou borste my oor en oog bekoor.

(ek ag haar my dogter en haar dogter my kleinmeisiekind,
wat opgegroei het en vanjaar matriek skryf)

. . . . en dadelik verloor ek my 'COOL',
want Jacqueline se vriend,
het aan haar tepels getrek,
voor my in die openbaar

en ek vererg my so vir die ongepoetse boef,
dat ek wil slange vang.

Gelukkig is hy nou uit die lewenspadprentjie
met groot skades oral waar hy betrokke was;
inteendeel: . . . . hy wou haar kom skiet omdat sy hom die trekpas gegee het:

. . . . maar wat het hy gedoen?

Hy neem sy penis af met sy selfoon-kamera,
met haar bed se deken, as bewys,
en stuur sy penis op WHATSUP aan ander vroue;

. . . . HOER of HERO . . . . uit die verlede
. . . . dieselfde letters net geskommel:

vir die een 'n skeldnaam
vir die ander 'n heldnaam

as hy dit doen is hy die hero,
en as sy dit sou waag is sy die hoer

Is dit die 'gister om te bêre?'

. . . . sy lees altyd waarmee ek besig is,
en meesal vat sy oor . . . .

sy lees en lees en lees en frons?
. . . . spring op en laat my weer sit;

Jacqueline begin dikteer: "Skryf, ek praat vandag"

"Jy Chris Nel, kan nie saampraat nie,
want jy is anders as al die mense wat ek in my lewe geken het;

Jou ouers het jou stimuleer en nie gestremd grootgemaak nie;
jy weet nie regtig wat Henk en PJS en Myself pla nie!

Hulle en Ek en die meeste daarbuite is bedreig en gedreig deur ander in die lewe:
ma, pa, oom, tannie, niggie, juffrou, dominee, professor,
en ander wat nie ope en vrye denke as aorta van kreatiewe denke van die hart ken nie

"Jy Chris Nel, kon die Vrydagaand na die eerste skoolweek,
toe almal in die kombuis is en jou Pa vra wat jy op skool geleer het,
vat jy die crayon en begin teken op die muur:

. . . . jou Ma sê: "nie op die muur nie"
. . . . jou Pa respondeer: "los die kind, teken vir my alles:
mamma beer, pappa beer, boetie beer, sussie beer en baba beer"
. . . . en dadelik wou jy van jou Pa weet
. . . . "waar kom ek vandaan?';
. . . . "hoekom bly ek by julle?'
. . . . "hoekom is Pa my pa en Ma my ma?"

● (my insetsel: Sus en Daan het werklik vir my in Sub-A bestaan;
Koeloe was werklik 'n kalkoen,
en die Hen en die Haan met Kuikens wat uitgebroei is,
het my laat wonder of ek ook onder 'n kalkoen uitgebroei is?)

hoekom is jou ouers anders as my ouers?
. . . kom ek verduidelik

toe jou ouma jou geleer en gelei het,
het sy geweet van "wat soek die meisies in jou kamer"
en jou liefdevolle ma met Rita?*
. . . . "moet nie laat die meisiekinders jou ontstel nie"

● (my insetsel: * die Rita verhaal is hier op www.woes.co.za (al kry ek skaam))

Jou ma was nie 'n diktator nie, maar 'n strateeg!

Henk het ander ervarings van frustrasie beleef,
vir hom was die spul 'ongenooide gaste' in sy lewe,
slegs diktators wat verwar en verstrooi oor wie hy regtig is,
terwyl hy dood logies op soek was na identiteit.

. . . . ek was nog erger gestrem deur ouers en misbruik deur broers;
ja hulle druk my vas, kielie my, trek my pantie af,
bevoel en betas my en later verkrag hy my,
en ek as meisiekind durf nie iets sê nie,
dan is ek die hoer en hulle die hero;
my pa donnnnner my ma,
verkrag haar nag na nag,
skop haar.. . . . . en as ek praat:

"My kind sy dag sal kom"

Nadat sy jare later oorlede is,
word haar woorde waar,
kom die Suikersiekte en verander dit na Gangrene,
en hy verloor sy twee bene sodat hy nooit weer kan skop nie!
Hy betaal die hoogste prys:. . . . hy sterf van die skok.

Sien jy, dat jy Chris Nel, niks weet van wat agter die skerms van mure aangaan nie;
. . . . jy kan nie in harte die trane gaan opdroog nie;
. . . . jy kan nog minder in my 'motherboard' 'n googlesoek na die beelde en letsels van my verlede nie
. . . . jy kan openlik hier op woes en oral daagliks jou bek oopmaak en skryf net wat jy wil,
en jy daag almal uit en niemand durf jou aanvat nie,
want jy was bewapen deur logika en kreatiewe denke en 'n analitiese brein, deur jou ouers;
. . . . ek het dit nooit geken nie,
toe ek jou ontmoet het jy my van vloerlap na prinses gehelp,
nou eers mag ek praat en ek sal praat en ek wil praat en ek kan praat,
ek is kwaad omdat die verlede nie net eenmaal platgeslaan kan word nie,
sonde bly sonde,
al aanbid my ma in die Ou Apostels en my Pa aanbid in Ou Apostolies,
elkeen aanbid vir sy eie Got in sy eie Kerk met eie resep,
kom huistoe om verder kak droog te maak,
wat maak dit saak,
. . . . "fok, die kerk vergewe alle sondes by die kruis"
. . . . en die huis en die gespuis!

Ja my ouers het van my 'n 'slet' gemaak,
van my suster 'n prostituut,
van my een broer 'n verkragter en dwelmjagter,
van my ander broer 'n alkolis,
die ander broer is vroeg dood,
en my ander broer het verdwyn toe hy sewe was.

● (my insetsel: Ek: "verskoon my pragtige dame,
. . . . Wat is 'n slet?")

". . . . my ma het gesê as meisiekind het jy geen reg nie;
jy moet net 'n sjef in die kombuis wees,
vloerlap op die vloer,
prinses in die voorhuis
Dame in die straat;
en slet in die bed wees;
alles wat vulgêr is moet jy aan hom doen vir stimulasie,
walglik of obseen of onvatsoenlik is nie bevrae nie, jy durf nie,
dan word jy geklap en geskop, dit was alles jou vroulike plig"

Verstaan jy hoekom ek en Henk probleme met outoriteit het?
. . . . dis 'n helse probleem
. . . . outoriteit van ma en pa en ooms en die Bybel en die flippen skool;
. . . . en selfs universiteit en die perversietyd van tyd van die lewe.

Jy Chris Nel het my self vertel
jou ma en pa het nooit baklei nie.
elke verskil was ooreengekom:
"Mams, kom ons gaan kamertoe"
soms na ure,
kom twee handjie handjie uit,
glinster ogies, probleem uitbespreek.

Jy weet nie van die ander bure se mure nie.

● (my insetsel: Ek: "Nee, ek verstaan dit nie;
. . . . lyk my julle dames
het die ekstrapersepsionele gawes
om die psige van die man te ontrafel?")

Natuurlik, ons weet wie elke man is,
wat hy is, hoe hy reageer,
alle mans dink die fokken selfde net aan sex,
en elke vrou ken die man se emosionaliteit;
dis hoekom jou vrou jou in trane kan laat uitbars,
net sy weet jou fokken klein hartjie is so groot soos 'n ertjie,
en sy weet net hoe om kaart met jou emosies en gevoelens te speel,
en ja jy val soos die 'Joker' elke keer reg in haar hand,
en jy as jy met haar praat,
is sy soos die klip van Gibraltar"

Ons voel anders as mans,
en ons elkeen reageer anders op die verlede;
met ma weg en pa weg,
is die konflikte van die lewe,
sonder hulle gister 'n nagmerrie.

Hulle is die Boelies van gister:

". . . . be this, do that, no, no, listen to me"
naderhand weet jy nie meer wie jy is nie;
wat ek moet wees nie,
wat ek mag wees nie,
en nooit vind jy jouself as 'Wie is ek regtig?'

Elke mens word groot onder een of ander diktator;
elke huis met sy kruis skep nog 'n ander sindroom,
ontwikkel nog 'n ander probleem.

. . . elke persoon wil nie toegee nie

Ek en mense soos Henk en PSJ
soek na ons eie denke en emosies,
ons eie idees om uit leef en na te streef,
ons kon nie as kind leef as kind nie,
ons moes groot word met 'n warboel probleme,
ons moes die groot moeite kinderlik deel,
met die volwasse wêreld se fokops,
voordat ek deel kon wees van vandag of more

Vandag loop almal na die ander mens om mens te wees;
jy gebruik die kruk van die sielkundige;
of die kruk van die dominee;
of jy bespreek met iemand in die geheim
hoekom ek nie sommer nou selfmoord moet pleeg nie;

. . . . die 'pressure' vat nie al die jare se seer en teer weg nie;
en eintlik het ons geen idee wat om te doen nie
niemand wat vir jou voorskryf wat om te doen,
om aan te gaan om die siekte gesond te kry nie;
nie die dominie of die psigiater weet jou hart of kop of swerftog nie
niemand sien die slapkak in jou lewe raak nie,
want dis 'n slap gemors wat stink,
nie jou ma of pa of dominee nie,
almal wou net jou vertel om nie te wees wat jy is nie,
jy word 'n pop in hulle kas;
hoe klim ek uit en loop en praat en dink en doen ek sonder dat hulle die toutjies trek?

eers later vind jy uit jy is fokol;
geen opinie
en ek weet nie hoe werk ek met gister nie
my gister is 'n fokop

ja, Chris Nel, selfs jou vrou weet nie hoe om met gister te werk nie:
jy vertel my sy sit vas in die derde-kind sindroom

● (my insetsel: Ek: "Ek is ook 'n derde kind,
het ek ook die gogga van sindroom?")

Sy: "Fokof ek werk nou met my gister
en nie met jou gister nie"

Henk voel hy is gedislokeit,
ge-isoleer op elke gebied van sy lewe,
ek weet, ek voel ook so
almal het ons opgefok

Henk het wel iets groots ontdek;
Henk het een ding besef . . . . "ek moet werk met gister"
ek moet vandag met gister werk dan het ek 'n môre moore (sic)

. . . . bitter min mense besef dat die verlede platgeslaan moet word,
. . . . bitter min besef of doen iets aan die verlede;
. . . . maar as jy kan soos Henk;

is jy uit jouself op pad om te vat en objektief gister te analiseer,
te dissekteer en jou verlede, die verlede, te maak

. . . . elke mens het 'n verlede
maar hoeveel pas in hulle verlede?

ek wil graag doen met die verlede om die stempel op te stamp:

"klaar gedeel . . . . afgehandel. . . . .gederegistreer"

. . . . slegs dan kan jy alleen jy jouself met jouself mee voortgaan
. . . . die geheim is in vandag;
om gister TE FACE,
te KYK en
te EVALUEER en
PERSPEKTIEF te kry,
sonder medikasie of dominee se rasie of psigiater se geesie.
sonder dwelms en hipnose en narkose en psigose.

as jy dit kan regkry,
het jy jou ware self gevind,
as jy nie kan nie en vir toordokter soek,
is jy dom en soek na pille en drank en seks en pornografie as hulpmiddels,
om die verlede kamstig te verwerk,
maar jy steek dit net tydelik weg;
maar as jy dit kan verwerk,
herkonstrueer jy jouself en jy evalueer weer jou sin van waardes,
en jy ontdek weer die goud en die silwer en diamante in jou lewe

. . . . as jy nie kan nie, is jy gefok, ja totally gefok,
. . . . as jy kan, op jou eie kan, is jy OK. . .
. . . . because why . . . .
as jy hulp vra;
as jy hulp moet gebruik;
verplaas jy net die moederskoot met die PIL,
en bly jy nogsteeds net dom.

Chris Nel; jou pa het jou op 7 jaar na die eerste week van skool,
op die kombuismuur laat teken net soveel as jy wil

Jacqueline se Pa het gevloek as ek krap op die muur,
en my uitgeskel en my dik gebliksem

. . . . dis die verskil meneer Nel, dis die verskil
. . . . jou ma het jou laat elokusie neem om te kan praat voor gehore,
en jy het met goue en silwer diplomas huistoe gekom,
en jou ma het jou spesiale kunsklasse na skool laat kry,
en jou ouma het jou met die nat vadoek op die skouer reg gebliksem,
nie om jou te vertrap nie,
maar om jou te brei soos klei,
en te 'mould' vir die lewe;
jy kon ontdek wie die fok jy is,
maar ek Jacqueline ek was fokol;
my broers moes my soepel liggaaam ontdek
en dis maar OK, sy is net 'n meisiekind?

Jy Chris Nel, was al in tydskrifte in Japan en Duitsland en Amerika,
jy was op Studenterade en Sekretaris van Junior Chamber,
en afgevaardigde na kongresse,
en spreker op funksies en seremoniemeester op troues,
en danksegger op begrafnisse, fokon verbeel jou nou net;
maar ek, niemand weet wie de fok wie ek is nie.

Jy was al in 26 verskillende lande en het mense en kulture en dinge gesien en belewe;
ek . . . ek was in Joburg, Randfontein, Ficksburg, Fouriesburg en in die Kaap en in Oos-Londen,
en dit was slegs omdat die lewe my uit my woonplek uitgeskop het;
"jy kuier nie hier nie. . . . fokof" . . . . almal dikteer, gee opdrag, verag en hiet en gebiet.

vandag
gister
word kinders groot: "ek sê so". . . "jy maak so" . . . .

jy bevraagteken nie jou diktators nie;

en vandag, ons as ouers,

.. . . . het geen idee hoe om kinders groot te maak nie;
die kinders van vandag is opgefok deur die 'sparkplugs' in die ore,
en die 'vicious games' en fokken harde lawaai,
en die snaakse gays en lessies en poesies en porn en pille en drugs en dagga en dop
en die reg om die gesag te minag.

Ek, Jacqueline, het vir myself gesê:

"Ek sal nie aan my kinders doen,
wat my ouers aan my gedoen het nie!"

. . . . daar het ek die lyn getrek: 'Do not crossover"

99% van ouers vandag is soos ek,
opgefok deur die sisteem van mentale-onderdrukking.

● (my insetsel: Ek: "Ek weet darem nie of ek met dit saamstem nie?")

Sy: "Bly jy still, hou jou bek,
dis nou ek wat besluit wat jy moet skryf. . . skryf . .. . skryf!"

Sy: . . . . ons is verward,
wat pornografie nie kan doen nie,
weet ons nie hoe om te reageer of te maak of te voel nie,
en dit is wat die samelewing aan ons kinders op die skinkbord gee,
en niemand kan dit keer nie.

Jy wil weet wat het pornografie met alles te doen;
ek sal jou nou-nou vertel.

Niemand nooi ons om onsself te wees nie;
almal eis jy moet iets anders wees;
'n skisofreen of selfs psigopaat of net 'n mensaap

Ek het baie trane in my eie lewe gestort oor my verlede;
. . . . die lewe is vol van wolwe,
wat staan en kyk wat hulle van jou lyf kan vreet.
. . . . jou ouers het niks daaraan gedoen nie:

"Wat sal dominee dink?"
"Wat sal die bure dink?"
"Wat sal die skool dink?"
"Wat sal die familie dink?'

. . . . hulle weet nie van die trane nie

. . . . as ek my mooi pienk rokkie wou dra;
was ek uitgeskel om die bruinrok te dra,
met lang moue, want Pa sê so,
sodat jy as meisie nie die seuns moet uitlok nie;
jy moet kuis wees,
jy moet stil wees,
. . . . alles was vir jou voorgeskryf.
maar die seuns kry en vat alles wat hulle wou hê

my pa was 'n diktator wat jou bliksem as jy waag om 'n opinie te hê;
as jy waag om jouself te ekspres;
Jou Pa en Ma dikteer hoe jy sal wees.
. . . . met geen identiteit nie,
geen selfwaarde nie;
jy voel jy is 'fuktup'
met geen waarde nie,
'nevermind' 'n individuele sin van waardes nie.

● spesiale nota:
● liewe leser ek skryf hierdie diskoers verbatim,
● dit is nie 'n literêre essay nie,
● dis 'n 'on-the-spot-oudiele-skryfsel-ongepoets';

. . . . want soos Jacqueline op en af in die kamer loop,
en asemhaal en arms swaai en dikteer,
en ek tik vir die vale,
het ek besef sy is besig met 'n innerlike skoonmaak,
reinigings-defragmentasie om meer diskspasie te kry,
vir nuwe gesonde stimulasie vir die toekoms,
miskien 'n galbraak,
maar sy kry haar genesing vandag vir die eerste keer in haar lewe;
dus skryf ek die hele gesprek,
(met haar toestemming)
(soos sy self sê: ". . . as ek nie eerlik,
aan die hele wêreld kan vertel van my seer in die verlede nie,
sal die blêrrie ding weer elke nag by my kom spook")

. . . . om met die ander wat spartel en spook met die spook van die verlede,
ook genesing te kan kry.

. . . . . hervat die gesprek;

elke gesin het 'n sosiale struktuur;
het 'n een of ander snaakse geloof;
het 'n een of ander 'hangup'
of geheim of wegsteek item of hartseer of blou en pers kolle,
toegeplak onder allerhande lappe of rome toegesmeer om die hartseer te keer . . .

waar het ek ingepas, en waar moes ek inpas?

Ma is ernstig oor haar geloof met die Ou Apostels;
My Pa is doodernstig met die Ou Apostolies.

Die twee veskil so dat elkeen na sy eie kerk gaan.
. . . . en jy as kind met geen identiteit,
durf nie vra wat is die remedie vir geloofsongelykheid nie

Pa is die ridder wat werk om die spul aan die lewe te hou;
Pa is die diktator wat bepaal en Ma moet net bekhou of 'n bekvol kry.

Ma is die ma wat die spul aan die lewe hou en skoon moet hou;
Ma is die diktator se sex-slavin snags in die bed,
met more se skopmerke en klappe en skoppe. . . .

ma Ek? . . . . waar is my fondament vir die konstruksie vir die lewe;
ma Ek? . . . op watter of wie se standaarde of ideologie is ek uitgebroei?

dit was net altyd:

"Jy sal maak soos ek sê"
"Jy sal doen soos ek sê"
"Jy sal wees soos ek sê"

. . . . wel vandag is my dag;
ek sal dit fokkon alles vertel:

. . . . Jy sien Chris Nel,
ek kan dit alles aan jou toevertrou.

". . . . Mag ek jou iets persoonlik vra?"

Ek: "Jy mag"

● (hierdie stuk is deur my, Chris Nel, gesensor)
● (ek is bang vir my eie eerlikheid)
● (ons dwaal nou af van die punt onder bespreking)

. . . . dit gaan immers oor Henk se remedie,
vir letsels van gister se gister vandag en wat om daarmee te doen . . . .

Henk het die formule gekry:
Henk her-invent sy pa se verlede;
Henk herbedink sy sin vir sy vrou en kinders:
Henk het ook vandag besluit: "I am the Boss!" . . . . "I say!"
Henk se Vroulief het geen idee of opinie van sy lewe van gister nie;
hulle reis 'n totaal ander pad . . . .

. . . . maar die kinders van vandag word in vrees en afsku groot,
en word beroof van identiteit in 'n groot maat
. . . . en om jou 'latest' te gebruik:

. . . . kinders is in Black Magic in African National Communism se Circus opgefok for keeps

Kinders van vandag word groot met dwelms . . . .
en drank en seks en kondome en selfone en porn wat vrylik beskikbaar is.

Dit gaan so erg dat SA uit kondome vir die skoolleerders is.

● (my insetsel: RSG NUUS 4 Augustus 2015 8:00
Die Gautengse Departement van Gesondheid het erken dat daar 'n tekort aan kondome is omdat buitelandse verskaffers dit nog nie afgelewer het nie. 'n Woordvoerder, Steve Mabona, het die wisselvallige wisselkoers die skuld gegee. Die LUR vir Gesondheid Qedani Mahlangu het onlangs haar kommer uitgespreek oor die skerp toename in seksueel oordraagbare siektes. Die DA het vroeër gesê die Departement het tot dusver vanjaar 'n tekort van miljoene kondome ondervind.

Angie Motshekga, minister van basiese onderwys. PRETORIA. – Kondome aan kinders van so jonk as tien jaar is net ’n klein deel van ’n omvattende gesondheidsplan wat die regering vir kinders wil instel, het Elijah Mhlanga, woordvoerder van die departement van basiese onderwys, gister aan Die Burger gesê.)

Kinders het 'n nuwe kriteria van die menseregte ge-erf:
. . . . van "Fok die Pa, my Ma is dom"
. . . . hulle is deur die middels bevry van die diktators van die verlede,

● (my insetsel: Ek: "Maar is hulle nie dalk vasgevang
in wetteloosheid en disrespek en arrogansie nie?")

Sy: "Hulle het 'n 'escape route' gevind!"

Ek: "Escape route to heaven or hell?"

. . . . om te ontvlug van almal wat wil voorskryf.

Dis ironies, ons in apartheid, het die vryheid,
en die vrygeborenes het fokkol vryheid,
hoe de fok werk dit?

Sy: "het jy, Chris Nel voorgeskryf vir jou kinders?"

Ek: "Ja, sekerlik, my vereiste was:
. . . 'jy moet wiskunde hoër-graad in matriek kry,
en as jy enige onderskeidng kry, gee ek Jou R1,000"
Toe kry hy 'n onderskeiding,
maar hy en Mamma het my bedrieg:
hy het wiskunde 'gedrop' en dit nooit aan my verklaar nie:
dus mag ek nie sy R1,000 vir hom gee nie as straf,
toe noem hy my 'JY IS 'N IDIOOT'"

Sy . . . . vryheid van spraak en vryheid van denke;
niemand het 'n idee wat dit regtig is nie;
niemand het daarmee groot geword nie.

Sy: "Chris, jy was 7, en geleer om kreatief vrylik te mag teken"
. . . . los die kind
. . . . teken
. . . . vertel
. . . . teken meer
. . . . hoekom?

gee antwoord?

"ek is toegelaat"

Sy: "jy sien die verskil?
jy is toegelaat, ons nie;
jy kon enigiets by jou ma of pa bevraagteken,
en jy het 'n antwoord gekry;
jy was nie onderwerp aan ander opinies nie;
jy kon op jou eie sterk wees in die publiek.
. . . . maar ek, ek het nie eers my eie saak gehad om te dink nie.

jy kon as gespotte Vrystater na die magtige Pretoria gaan
en die leisels oorneem en regeer van dag een
. . . . hoe die fok het jy dit reggekry?
. . . . hoe het jy jou eerste dag op universiteit al die koshuismeisies se name en nommers gekry?
. . . . hoe het jy die eerste aand as IENK, 'n kleurbaadjie kon dra?
. . . . jy kon die hele fokkon spul op jou vingers dra.

Chris en Jacqueline is in spieëls vasgebeeld: . . . .
. . . . ek kyk na jou en jy kyk na my;
. . . . ek lees in jou 'n raaisel en jy lees in my 'n raaisel.

Chris versus Jacqueline

Chris vra op 7 waar en hoekom
Jacqueline mag nie vra nie,
mag nie weet nie,
mag nie hoekoms en waaroms ontdek nie..
mag geen opleiding kry nie
mag nie myself verduidelik nie
mag nie my siening verduidelik nie
as ek enige wapens het, word ek geblok, gedelete, verbied:
. . . . met die les. . . . moet nie . . . . moet nie . . . . moet nie.

"Skryf en hou op om na my te kyk,
jy weet hoe ek lyk, . . . . skryf"

Vandag se over 30's is over-stimulated,
met probleme van gister,
hulle sukkel so hard om gister met hulpmiddels te 'delete'
in plaas van om dit self te doen,
maar hulle was nie toegelaat om selfgenesing te kry nie.
drank, doos, dobbel, dagga, dwelms, dokters, toordokters, sangomas floreer,
met vandag se identiteitlose sukkelaars wat nie kan 'cope' nie.
dokters is eertyd se priester vandag;

". . . . skryf net vit C voor en luister na die hartseer,
betaal die rekening en sy voel al klaar beter"

Die genesing van die ou tyd was die Oumas en die Oupas,
maar die moderne kind het hulle elimineer. . . as uit de oude doos.

. . . . daarom is almal vandag 'insecure' in 'n samelewing met ernstige probleme,
wat hulle nie kan sien nie,
maar elke dag aborteer iemand,
of iemand praat met geeste;
of iemand word gerape;
of iemand word deur die bende geskiet
of iemand word gekaap;
of iemand steel my dogter
. . . . hulle is . . . .
. . . . is nie tegnies bevoeg of geestelik voorberei
of enigiets geleer om meer te kan hanteer nie

. . . . ons samelewing probeer dikteer
ouers en kerk en skool en universiteit en almal,
politici en regering en vakbond en party en selfs jou ID en Facebook;

jy kan nie die identiteit wat ontneem is teruggee nie
dit het almal boelies geword

idees moet geskep word
idees moet evalueer word
idees moet die kans in die kind gegee word
idees moet die kuns in die kind se kans word
idees vandag is onaanvaarbaar vir die samelewing,
want alles is klaar geprogrameer op die internet
vra Google die vraag en Google gee die antwoord

Ek as meisiekind was absoluut en totaal onvoorberei vir die toekoms . . . .

Ek Jacqueline, was nie toegelaat om gedagtes te hê nie,
nog minder opinies en mag,
maar deur boeties en ooms verkrag word.

Ek: "Wat? . . . nog ooms ook?"

Pa draai sy rug op die afêre;
dit maak nie eintlik saak nie,
en my suster?

"Maar jy het tog die lewe geniet?"
"Hoekom nou alles aan my vertel?"

Die kwessie bly;

. . . . ek is bang, ek is vreesbevange
Hoe moet ek myself ekspres?
. . . . myself uitdruk?
. . . . hoe kan ek dit sê?

you enjoyed it,
love mercy sex,
wat casual forseer is?
jou liggaam misbruik en deformeer met seer?

Elke regdenkende mens,
is opreg soekend as mens,
en dan eendag stop jy die wa van die lewe;
en jy kyk terug na die verlede om gister TE FACE om vandag te oorleef;
om na more weer 'n beter pad te kan loop.

Dit staan geskryf in my lewe:

Jacqueline is verkrag, verwerp, ge-isoleer, geskei van haar man,
gevat deur Ma en Pa en Man en Broer en Suster

"Is dit jou keer in die lewe?"

. . . . "gladnie"
. . . . almal verwerk en almal sit als in vakkies van gister;
ekt het geleer uit verlede sodat ek kan leer wie ek was en wie ek is
en wie ek wil wees, maar sonder dokter 'doerdiekind' of medikasie.

Henk . . . . . as jy dit kan doen sonder dokter en predikant of professor en medikasie,
dwelms, doos, seks, hoer . . . . mag jy vra: "wat het jy bereik?"
. . . . jy het bereik wat Chris Nel as 7 jaar kind bereik het om self te dink
en eie denke en emosie en siening as individu op die muur te teken
van die lewe om jou eie individualiteit op die muur van die lewe te sit
Chris Nel het sy eie FaceBookWall invent 100 jaar voor internet;
hy het nie probleme met 'like' of 'dislike' nie,
hy kies wat hy wil,
hy skryf wat hy wil,
hy sê wat hy wil
en dis jou reg en voorreg om met hom te verskil;
. . . . hy kan dit hanteer sonder hangups
. . . . hy hoef nie gisters dood te slaan nie,
hy gebruik dit tot sy voordeel as wapens
. . . . een of ander tyd spreek hy die verlede rasioneel aan,
dan skei dié, van dié is, wat hom skade berokken het,
nie uit weerwraak uit nie, maar uit die waarheid.

. . . . die verlede bepaal die waarheid een of ander tyd: "it all comes out in the wash"

Henk vra
Henk sê
jy moet gister plat slaan keer op keer
en jy is reg tot al die gisters plat geslaan is sonder hulp,
sonder dokters en pille en drank aanhoudend

maar as jy gister doodslaan; . . . . uit jou oë oopgesteek
uit jou eie waarde uit jou eie een keer
een keer gister gesterf platgeslaan,
maar Henk jy moet nie gister platslaan nie, jy moet gister gebruik:

You dont have wasted opportunities
..... all opportunities is usefull
.... its only wasted if you didn't learn anything from it
...... Chris Nel se tepelkos, soog, suig, soen, smaak die verlede,
wil enige man dit beter hê?

". . . . you don't have a wasted yesterday;
no . . . . the only wasted opportunity is,
. . . . if you don't use yesterday to built your own future"

Die verlede is die lewensbron vir vandag.
As jy nie kan leer uit gister se gister nie,
vermors jy gister se rol in jou lewe.

Jy het niks om saam te vat van vandag vir more se more's nie.
. . . vandag se 30 plus het geen idee
om gister se teleurstelling te vat en om te draai in iets positiefs nie
vandag en more is niemand behalwe jouself se kosbare waarde nie.

sex drank dwelms doos dagga
. . . . is aan die orde van die dag met geweld met honger met pes en arrmoede
omdat hierdie mense nie kan leer uit gister nie.

as jy korrek geleer word in die verlede word niks vir jou gekeer nie,
al wat die moderne tegnologie kan doen is om die bliksem te blok of sy skrywe te elimineer,
maar ek het nooit die persoonlikheid gehad om myself te evalueer nie,
ek was geblok en gedelete nog voordat ek kon begin,
ek was letterlik gefok en opgefok en befok,
maar vandag;
na al die jare laat ek nie meer toe dat iemand vir my voorskryf nie.

Henk, die soeke na jou in gister na jouself,
is die storie van 99.99% van alle mense op planeet aarde vandag,
wie almal soek,
wie is ek,
waar pas ek in,
wat mag ek së
wat mag ek nie së nie?
as ek waag en wat gaan gebeur
wat het ek?
het ek die reg om my eie opinie te hê?

Chris Nel het 'n opinie, die visie,
en dit is nie wat die res van die wëreld het nie

"blok hom, skryf hom af, maak die boek toe" en dit maak die verskil`

. . . . Henk en Chris verskil slegs oor die belewenis van die verlede.

Vir Henk was dikteer en forseer om idees sienings en menings te huldig

Vir Chris was dit gegee:
. . . . "ek kan doen net wat ek wil en ma vra net wat ek wil en kon kry wat ek wil kry"

Henk versus Jacqueline versus Chris versus Henk versus Chris versus Jacqueline versus Henk,
ons loop in die rondte agter die rug;
draai om en kyk mekaar in die gesig.

Die 'Bottom Line' is die diktatorskap van ouers en skole:
as jy net jouself kon wees as kind;
sou Jacqueline se Ma en Pa en Dominee
en Henk se Ma en Pa en Profesor toegelaat het,
was dit nie nodig om vandag met gister te handel nie.

Chris Nel kon die les 'drop' in Graad 2 [Sub B]
en op juffrou se tafel staan en honde op die bord teken,
of die vaderkrimis met slee en bokke teken. . . . . hoekom?
Hoekom kry hy 'specials"?
Hy was toegelaat om op juffrou se tafel te staan,
oop en bloot voor die klas om te teken en doen wat hy wil
. . . . teken op die muur van sy lewe om almal om hom te wys wat hy kan . . . .

In Std 1, kry hy die goue sterre
In Std 2 mag hy nie deelneem aan die tafels op die bord nie,
hoekom nie? . . . want tafels was normaal vir hom.
In Std 3 kon hy die boelies vir eens en vir altyd opfok,
omdat hy 'brilletjies' dra,
in Std 4 teken hy al juffrou se illustrasies vir haar muur, plantgewasse en sonnestelsel-sterrehemel
in Std 5 ontdek hy dat kerk nie in die Bybel is nie
in Std 6 ontdek hy Martie oor die straat, en dat predikante geroep word deur 'n stem
in Std 7 wil die skool hom expell oor sy opstel: "Moonlit night at Loch Athlone",
en tog gee die skool hom die sertifikaat vir Eerste-Klas-Punte?
in Std 8 ontdek hy Rita
in Std 9 otdek Rita hom
in sy laaste jaar ontdek hulle (hy en sy pelle) 'Murray Banks'

● (my insetsel: Murray Banks Psychologist Dr. Murray Banks was one of the most sought after speakers in America in the 1950/60s. Banks was a clinical psychologist, and was formerly a full professor of psychology at Long Island University, and ... Wikipedia Born: July 17, 1917, New York City, New York, United States
Died: August 26, 2008, Queens, New York City, New York, United States Alma mater: Columbia University
https://www.youtube.com/watch?v=VyOl0-qbDSU

What YOU can learn from the Kinsey Report (Audio Masterworks, 1956)[3]
The Drama of Sex (1960)
Just in case you think you're normal (1961)
Dr. Murray Banks tells Jewish Stories Mit Psychology (1961)
Dr. Murray Banks Tells more Jewish Stories Mit Psychology (1964)
How to live with yourself...or what to do until psychiatrist comes (1965)
A Lesson in Love
How to quit smoking in six days or drop dead in seven (1965)
Anyone who goes to a shrink should have their head examined (1971)

Kinsey Reports Book by Alfred Kinsey, Clyde Martin, and Wardell Pomeroy
The Kinsey Reports are two books on human sexual behavior:
Sexual Behavior in the Human Male and Sexual Behavior in the Human Female, written by Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy and others and published by Saunders. Wikipedia Published: 1948 Authors: Alfred Kinsey, Clyde Martin, Wardell Pomeroy

. . . . dit was in die dae van Hugh Hefner Publisher
Hugh Marston Hefner is an American adult magazine publisher, businessman, and a well-known playboy. Hefner is a Chicago, Illinois native and a former journalist for Esquire. Hefner is also a World War II veteran. Wikipedia Born: April 9, 1926 (age 89), Chicago, Illinois, United States Residence: Playboy Mansion, Los Angeles, California, United States
Spouse: Crystal Harris (m. 2012), Kimberley Conrad (m. 1989–2010), Millie Williams (m. 1949–1959)
Children: Cooper Hefner, Christie Hefner, Marston Hefner, David Hefner Siblings: Keith Hefner)

Hugh Hefner het die tepel ontdek in VSA,
en Chris Nel het die tepel ontdek in RSA.

Almal is regdenkende mense? . . . . regtig? rêrig?. . . . of is hulle ernstig siek?
maar met die regte ouer-houding was gister nie 'n faktor nie.

skryf
wie ek is
ek is fokol
ek Jacqueline . . . die poephol;
my fok; is dit die geloof van my ouers?

ons moet nie versus die een teen die ander te wees nie;
ons kan mekaar komplimenteer
ons kan mekaar bystaan
ons kan mekaar verdra

hoekom sukkel ons vandag?

want 99.99% in vandag se samelewing adulte is Henk die prototipe en Chris is die bedreiging
en Henk die soekende persoonlikheid hetsy ma of pa of sondagskool onderwyseres of professor of watookal

Chris Nel versus die res: "ek het reg om te së wat ek is wat ek wil wees
hoekom en hoekom en hoekom
. . . so Chris en Henk sal in der ewigheid nie konsensus bereik omtrent enige onderwerp onder die son nie,
want Henk is erg besig om gister om op die regte plek te sit waar dit hoort
Henk is nog besig om te soek waar hy hoort
en veral van waar hy kom en waarheen hy gaan
waar Chris jare lank hierdie intense pad geloop het,
wie ek is, en wat ek is,
en waarmee ek nie stem nie
en waarmee ek kies om saam te stem

Henk en Jacqueline is die prototipe van die menslike samelewing van die 21 ste eeu.
waarin die diktator-ouerskap dikteer deur kerk skool universiteit
aan hulle voorgeskryf het wie en wat om te wees en te voel te dink en mees belangrikste
hoe om te reageer . . .

. . . . nou trou ek en ook trou Henk
. . . . daar is kinders
wat leer ons ons kinders
diktatorskap . . . "I say you wil do - you don't question me ever"
jy waag nie om my outoriteit en gesag
of die skool of die dominee of die vaders
en ander outotriteit ooit teen te staan nie

waar laat dit die samelewing van Henk en Jacqueline
in mensgemaakte diktatoriale samelewing
van eeue heen voortgedra
versus Chris se liberale vrye denke en argumenterende siening
en arrogansie omtrent die hele fokken spul huishoudings
en die geloof en skool en kerk en ieder elke outoriteitsvlak

Chris bevraagteken elke liewe outoriteitsvlak
Jacqueline en Henk se submisie tot outoriteit
ongeag hulle persoonlike gevoelens teenoor outoriteit

Die letsels van gister vandag as 'n getroude vrou .... as 'n ma ...
. . . . met 'n dogter wat vra:
as 'n getroude vrou,
is ma die letsel van my gister en vandag en more se letsel

my mans, al drie van hulle kon nie verstaan of begryp
waarom kon ek as vrou,
nie sex gee of die liefdespel begin nie
en wat hulle frutsreerd gelaat het
hulle manlike ego gekrenk het:

"waarom begin jy nooit die liefdespel nie?"

"waarom lê jy net na sex as ek nog wil cuddle?"

ek sê: . . . :" jyt gekry wat jy wil hê,
gespyker, dronk, nie kom nie, heel nag nie gekom nie, 20 keer weer begin?"
. . . . het ek nee gesê;
nie toeglelaat as jy walglik dronk jou begeerte soek,
was ek gedonner;
wat meer wil jy hê?"

. . . . so wat meer wil jy hê

"Ja maar . . . . "
"Maak jy my ooit warm?
"Moet ek jou warm maak jou draa(k) trek suig?"
dan doen ek dit
ek haat dit met 'n passie!
AS EK . . . .
. . . . as my mond 'n suigstokie moet suig
my vader het my ma geleer doen wat de fok hy ookal vra
fok dit wat wat ek wil hê
net jy soek wat jy soek wanneer jy soek:
. . . . trek uit
. . . . let me do it
. . . . draad trek my hande lam
. . . . drank rum ek haat rum met 'n passie met 'n passie
ek sal jou draad trek tot jy kom tot my hand kramp
my hande pyn en ek word bespring oor en oor vyf maal,
. . . . maar jy;
. . . . jy word nie eers styf nie
wil jy sex hê; wil jy spyker en dis my skuld
jy voer my drank en ek wil nie en ek haat drank
ma is verkrag elke nag:
as pa drank gebruik . . . . dan weet almal al klaar ;. . . . van: "hier kom die kak"
sit daai OBS en sit die Chesterfield langs hom neer, dis sy 'dwelms' en sekuriteit,
vrou en kind en hond en kat . . . almal fokof
want pa gaan uithaak
almal word vanaand gebliksem as jy net waag
hulle kan weer dierlik die hand verkrag elke aand
jy vra hoekom ek jou nie warm maak nie
dis geen liefdesspel nie
noem jy dit liefde?
dis wellus
dis drange
dis jou bose emosies onbeheersd
wat ek in my nugterskap moet beantwoord
as ek dit nie goed genoeg doen nie is ek dood
en nou is ek 'n lyk
sex is nie liefde nie,
en liefde is nie sex nie
sex is jou wapen as diktator
gebruik as middel tot doel
mans teenoor vroue om vroue te misbruik om te doen wat jy sê
my ma het haar fokken bek gehou;
trek sy draak
suig sy vool
ma het geleer
jy as vrou gee sex
wanneer en hoeveel en hoe
as jy dit nie doen nie
versuim jy jou huwelikspligte
sex en geen liefdesbed nie
is die rede hoekom soveel vroue skei
hoekom kyk soveel vroue na ander mans in vandag se tyd
my man vanaand wil spyker
as hy geen horing kry nie want hy is te dronk
dan kom 'n outjie wat luister wat 'n oor het
wat die seer toelaat om uit my te kom van vernedering nag na nag na nag na nag
en daai ou druk die regte knoppies en die vrou val vir hom net om uit te vind
hy is nog 'n sexdiktator met net 'n ander formule
die bliksem weet wat jy haat en weet wat om te gebruik
en dis nog meer gevaarlik
en so val ons vroulike geslag al dieper en dieper
in die sexuele maalkolk van die egoistiese
en diktatoriale mans met bose simptome in die 21 ste eeu.

Chris Nel jy wou weet van porn:
. . . . dit sou my oplossing wees vir hom,
om miskien ge-'charge' te kon word,
in plaas van ek my arms af ruk elke nag;
mag ek kla?

wie gaan kla? . . . . nie ek nie?
wie vat my part? . . . . nie ek nie?
wie gaan praat? . . . . nie ek nie?
wie gaan die dominee sê" . . . . nie ek nie?

hoekom nie?
ma het my geleer. . . . jy's vrou en onthou drie dinge:

jys vrou regop, dan meid op die knieë, en dan hoer lêend in die bed

letsels . . . . is letsels wat niemand kan uitkrap nie;

niemand kan die dom ding uit my kop krap nie;
niemand kan die prentjie van verkragting van ma, nag vir nag, nag vir nag,
uit my kop krap nie, dis inge-ets verewig.
dit is letsels
kan iemand nie, en kan die dominee nie,
die prentjie van verkragting uit my en my ma se kop kry nie?
my pa se geweld van sitkamer tot in die kombuis uit my kop uithaal?
ek was met drie mans getroud;
drie mans het my geterroriseer
ek kon nooit verstaan en begryp nie
hoekom dit my deel in die lewe is nie
. . . . en toe een aand na twintig jaar;
sê hy vir my: "Jy's verlief op die liefde"
"Jy sal nooit gelukkig wees nie"
"Jy soek wat nie bestaan nie"

. . . . ek vra: "as liefde nie bestaan nie, wat maak ek hier"
. . . . die Bybel praat van liefde; got is liefde, got is regverdig, got het alles by die kruis vergewe
. . . . het got my pa vergewe?
. . . . wat my ma verkrag en skop?
. . . . vergewe daai got elke hou wat hy aan sy kinders gegee het?
. . . . vergewe got my pa wat my van een stoel tot op 'n ander stoel klap?
. . . . vergewe got as hy my skop en in my gesig trap?
. . . . vergewe got hom dit alles?
. . . . is got se vergewe regverdig?

"My man, jy vra vir sex"
"My man, jy eis sex" . . . . want dis jou huweliksreg . . . . fok is dit jou reg

Ek maak jou huis skoon;
ek sny jou grasperk met 'n handskêr;
ek maak jou erf van hoek tot kant skoon as jy dink almal kyk daarna;
ek maak die riool skoon as dit oorloop
maar jou werkers by jou munisipaliteit is te besig
om jou eie rioolpyp reg te maak;
so ek moet dit doen,
al is dit blase op my hande;
doen sal ek doen, want jy sê ek moet doen.
doen sal ek fokken doen,
nie vir jou nie, maar vir my kinders sal ek dit doen,
en vanaand soek jy sex,
. . . . 'n blou jop;
. . . . ek gee, ek doen fokken alles om jou bek stil te hou.
. . . . net om Oktobermaand te moes hoor wat jy aan my sê:

"Ek het jou nooit lief gehad nie dit was altyd sy"

. . . . na 25 jaar stap ek uit met net mooi niks,
geen ma en geen pa en geen stiefpa; almal is dood.
Ek was alleen by sy begrafnis, jy was nie daar nie.

Ek loop uit met niks,
met net my twee kinders,
geen werk geen niks geen niks om te oorleef nie.
maar, na soveel dae, soveel trane
leef ek nog en ek vra hoekom leef ek met so baie letsels
hierdie seer in my dat niemand weet nie,
aan niemand kan vertel nie
. . . . want bitter min sal ooit verstaan
wat ek moes deurgaan

ek besef ek moet met gister handel,
want ek het twee kinders en mag niks meer hê nie

ek het twee kinders in die wêreld gebring en hulle kyk na my
en hulle vra: "Ma waarnatoe nou?"
waarnatoe?
waar is my ma
waar is my pa
waar is dominee
niemand wil help
en dan . . . . die ouderling kom by my;

"Suster, jy gaan onder sensuur geplaas word

. . . . sensuur vir wat?
. . . . wat beteken sensuur?

". . . . want suster, jy is Sondagskoolonderwyseres,
en jy is gemeentelid van die Kerk vir so lang tyd,
en jy loop uit jou huwelik,
nou's jy onner sensuur"

. . . . nee maar dis reg
sit my onder sensuur

Ek skryf dominee 'n briefie

. . . . hello dominee,
jy het my onder sensuur geplaas,
laat ek jou die moeite spaar,
ek 'resign' uit jou kerk,
want dominee;
ek't my pa verloor en my ma verloor
en my man en my suster
en my stiefpa, terwyl my seun matriek skryf,
en my dogter ontnugter word as sy hoor haar pa se intensie was met my suster
nou wil jy my sensuur?
maar waar was jy deur die lang nagte met my seer en vernedering,
en toe my kinders vra en ek moes antwoord?
dominee, vat jou kerk 'and have a nice life.'
ek sal hel toe gaan;
ek sal die deur oophou,
want jy sal fokken weet,
ek en jy sal saam braai.
en die letsels van my pa en my ma en sy geslaan en verkrag
en my slaan het u dopgehou
en my egskeiding is op hand
maar ek is ontslae van nog 'n diktator
vir jou jok ek nie, ek sal met gister in my lewe 'handle'
en nie weer geslaan word nie,
en nie weer as volwasse gebliksem word nie.
en ek het kinders in hierdie werêld gebring
en ek sal sorg dat hulle nie letsels dra van gister nie;
en sy is nog nie eens 18 jaar nie,
maar sy weet al klaar van manipulasie van mans.
die bybel sê ek word versoek
en ek besoek die sonde van vaders tot aan derde en vierde geslag
Jackie 10 vers 10
"we are all fucked because why?"
my oupa het die kak uit my pa geslaan en pa slaan die kak uit my uit
ek slaan gladnie my kind nie
en waar los dit my?
en die radio sê vandag se tieners is slapgat,
en het geen respek vir die reg en ouers en onderwysers nie

. . . . my fok . . . . ekskuus my; (aan my gerig)
. . . . kan jy fok spel?
. . . . spel fok Chris Nel, jy lyk geskok oor fok, fok fok en fok jou . . . .
. . . . jy sit op jou fokken mighty horse met universiteitgraad agter jou naam
en ek sit met 'n sertifikaat, en drie huwelikstate;

jy skryf oor Elia en Henog is op pad . . . . skryf jy;

. . . . maar ek weet meer van die lewe se seer, kommer, verwerping as lesse,
wat jy nooit sal kry nie,
. . . . jy lees Henk se goed en jy sê nee nee nee Henk verstaan niks;
. . . . ek, ekke lees wat Henk skryf,
. . . . ek beweer jy verstaan net mooi fokol . . . . spel fok
. . . . wat jy lees en wat ek lees is dieselfde van dieselfde man,
maar wat jy nie lees nie is die seer in 'n man wat seer gekry het . . . iewers, êrens;
hy soek in gister
wil gister gebruik
en jy lees iets heel anders waar die les begin.

die openbaring blaf

hy sê vir jou, my ma sê jy sal tannie dankie sê
hoekom ek vir die tannie moet dankie sê
'want ek sê so'

the story of our lives: I say you do, you don't question anything
. . . . nou is 99,99% van die mense daar buite ook 99,99% opgefok

mens doen buite wat hulle wil;
dis bols om te reken of wat ek sê die waarheid is of nie en nie weet ek weet nie
as my pa my ma donner om my ma verkrag
manlik of vroulik verkrag,
dan weet ek wat ek weet elke nag as dit letsels in my brein graveer

. . . . my seun vra my: "word seuns ook verkrag? Ma?"
. . . . seuns word ook verkrag en ek moes my seun gou die les leer:

. . . . druk hierdie wortel in jou neus
. . . . ma ek kan nie my neus is te klein en dis seer
. . . . netso met seun met mans wat jou wil verkrag
net so as wat jy nie die wortel in jou neus kan druk nie,
net so kan hy sy vool nie in in jou gat druk nie
pasop vir die bliksemse wortelmans my seun en my dogter

of 99.99% of 0.01% hierdie geskrewe lees,
maak 0% vir my saak,
maar Chris Nel is jy ooit verkrag, nag na nag?
het jou pa jou geslaan of jou ma geslaan tot in die sanitarium vir drie maande se behandeling?
en daarna dag na dag elke 3e dag moes sy skokbehandeling kry?
weet jy hoe voel dit om op lower groen gras te loop . . . .
by die sanetarium na jou ma
. . . . . en hello ma
. . . . . haai dogter
. . . . . dan is dit nie jou ma nie!
kan ek jou ma gaan haal
weet jy hoe dit voel
weet jy vanaand die haat
weet jy hoe graag jy wil moord pleeg

mamma het gesê sy dag sal kom voor hy sy kop neerlê

so Chris Nel, weet jy van Henk en mense soos Henk
en weet jy van Jacqueline en mense soos Jacqueline
wat doodstil bly en aangaan dag na dag na dag?
gaan werk gaan huistoe en op soek na man en ma moet wees . . . .
. . . . kos maak, huis skoon maak, kinders versorg
perfekte vrou sover te kan wees?

net om jare later te hoor:
. . . . "I never loved you at all"

my pa hy lieg as hy sê hy het my ma lief
omskryf liefde vir my
een-kor-dertien liefde is alles bedek alles hoop alles
. . . . soek sex is alles liefde vir hom
die wêreld se liefde is los letsels en niemand praat nie
praat jy regtig oor wat jy voel?
of skryf jy 'n paar woorde op 'n openbare blad net om die stoom pot se deksel af te haal?

nou vra ek hoekom is ek so 'n niks?

. . . . jy het hierdie goed geleerde lewensruggraat
. . . . maar my vraag aan jou is
. . . . as jy my lewe gehad het
. . . . jy met jou universiteitsgraad
. . . . met jou vrou se juffrougraad
. . . . met jou argiteksmaatskappy
. . . . met jou glashuis in 'n park
. . . . met jou twee modelkinders
. . . . met jou oudste as 'n knockout
. . . . as jou ma en pa, my pa en my ma, en my broers en dogters, en my suster gehad as familie
. . . . sou jy nie vandag Henk gevra het oor die tepel tussen jou lippe nie
. . . . jy sou die trane afvee met 'n handdoek soos jy tjank
. . . . en sou jy op die ashoop gesit het soos ou JOB
en gehuil het met die Bybel oor 'wasted opportunities'

. . . . ons lewe in tye waar mense probeer sin maak
waar ons probeer om die beste van vermoëns te kan doen vir oorlewing,
waar ons kinders probeer om die regte ding te doen
waar ons kinders nie meer ma's en pa's en ouma's en oupa's het,
. . . . wat rigtingwysers is nie
. . . . en dit los my by die hoeveel foute ek gemaak het
. . . . en hoeveel keuses nie goed was nie
. . . . en alles was deur my kinderjare al gedoem
. . . . en eendag, dalk ver in die toekoms kan my 18-jarige dogter,
haar eie persoonlik self staan
en sy die letsels van pa en ma aan haar kinders dikteer
. . . . wat weet jy watter man speel met my dogter se poesie?
. . . . onder ons oë en jy Chris Nel was daar,
sonder dat ons besef wat gebeur;
'n vriend met aansien van held
wat mense uit verdrink red in die middel van die nag,
en onder ons oë my klein dogtertjie bevoel,
en hoe weet jy of ek,
wat se letsles is alreeds in my dogter gemaak?
en hoe weet jy wat se verwyt dit vir my is?
en die pyn in my hart en die veragting vir die man?
. . . . met sy eie twee pragtige dogters?
Het hulle dalk ook letsels?

Vandag se topic was letsels
vandag het my letsels my verneder maar ek het my oorwinning gehaal

Oor my gisters sal my dogter ook eendag
en Henk se dogter ook eendag
die letsels van my pa en my ma en my oupa en ouma kon oorwin
en 'n waardige mens in eie reg kon word
dat elke mens 'n eie reg het om sy gister plat te slaan
en keer op keer op keer te leer om te vat en te bou
en meewerk aan die beter te maak vir more en oormore

Jy mag dink ek is bitter en gevul met haat;
Jy Chris Nel is verkeerd;
ek haat niemand of niks;
ek is nie bitter of verbitterd nie;
ek het die seerste seer vandag verander in my diepste genesing

die wreedste letsel
sonder die dominee
sonder medikasie
kon ek vat wat die beste is
en die les gaan soek uit gister
om vandag te verstaan om mee te werk vir more
hopelik het ek daardie klein stukkie kennis na baie jare se gespartel en teleurstel
in my kind se oë geleer

Henk, ek haal my hoed vir jou af,
want enigeen wat gister in die oë kyk vandag
sonder 'n dokter sonder medikasie,
of een of ander stut in sy lewe, is 'n mens in eie reg

Chris Nel, soos jy daar sit en tik is jy intellektueel geleerd as wyse persoon
met geen ervaring van die lewe se anderkant van die lewe nie van wat jy sien nie
as ek op woes moet klim, en ek is daar geregistreerd,
my storie en my woord en my emosies en my letsel van gister moet sit en vertel,
sal ek tweede kom:
eerstens gaan hulle my blok
maar soos ek is . . . . fok dit, de moer met dit, na de donner met dit
ek is nie kultureel nie en net 'n klein vloek en bitch,
so as jy dit kan plaas, plaas dit vir die Henks en Jaqueilines
met letsels van seer keer op keer uitgeredeneer.

maar gebore uit frustrasie
verwerp as kind en verneder met seer
van 'n weerlose kind met geen sê nie

So Chris Nel jy wonder oor die ponder,
evalueer, selekteer en dikteer oor mense soos Henk
oor wat gebeur elke dag wat jy hoor op RSG in detail elke dag
oor wat gebeur in lokasies en dwelmbende in verspoelde buurtes
ek sê Chris Nel lewe in 'n 'bubble' van jou eie
jy is oprat van jou eie krag,
maar jy ken nie die lewe nie
jy vra van liefde?
. . . . en mag ek nou iets sê?
. . . . eks drie maal getroud en binnekort met nommer vier
. . . . hierdie nuwe man 'is beyond what I ever knew'.
maar my kind deel nie my sentiment nie:
hy vra hoeveel keer wil ek nog my kop stamp?
hy vra hoeveel keer wil ek my nog deur mans verneder word?
. . . . maar dis my lewe en dis my soeke na die son in my lewe
. . . . en niemand gaan my reg daarop stop nie
. . . . geskei hoeveel jaar?

Jy't vandag gehoor sy is oorlede;
Hoe laat dit my voel?
Chris, om 'n gister en ma en pa en ouma en alles te kry,
en universiteit en groot gees in die werk en sy ook;
almal het letsels, almal het seer, almal het gisters wat vandag so bitter seer maak.
nee, ek kan nie huil daaroor nie,
is dit my fout?
ek kan nie huil oor my gister nie;
ek mag nie want ek's 'n ma en byna ouma op 48 en eks volwasse in my eie oë.
maar nie daar om die kind en die mensdom te sien nie,

. . . . so Chris, wat maak jy met jou seer en jou pyn?
. . . . jy maak wat ek maak;
met al jou geleerdheid en al jou wysheid van jou ouers,
moet jy Chris Nel net soos Jacqueline die seer van gister verwerk vandag,
om 'n beter more te kan hê vir onsself en vir wie ons omgee,
anders is ons more nie sukses nie,
wanneer is 'n poging geslaagd en sukses en wanneer is jou lewe 'n ster wat skyn?
wie evalueer wie?
is dit die dominee of lektor of lektriese?
of jou lewe is 'n sukses of volslae mislukking;
die vraag in die begin was wat se letsels in jou lewe 'n sukses of mislukking is?,
dis niks in my en jou opinie nie;
ek en Henk kon ons sluise oopmaak,
die brousel oopmaak,
wie evalueer my lewe? . . . die kerkraad of skoolraad of dorpraad of volksraad?

SORRY! . . . . nie ek nie; die regering is 'n 'joke in any case',
gekies deur intellektuele fokops met baie grade, maar ek?
met geen skool of kerk of reg of wet kan my regdokter nie;

OO NEE! . . . . as hulle my sien arm maar ryk in lewe,
en hulle aftree skatryk deur niks te verdien nie.
. . . . nie ten koste van my nie.

Chris Nel tik . . . .ekt nie skool nie hoog geleerd nie;
eks nie dom nie en het nie dominees nodig nie
ek sê net en dink net wat ek wil hoor

ek't my ma, 'n ander man sien spyker
hy't my suster gespyker' en die regeer almal

my kind vertel toe sy sien hulle ry perdjie
wat se letsels vorm dit in my dogter se gister?
so wie evalueer my lewe?
wat is die maatstaf waarmee ek evalueer moet word?
got se liefde wat my pa my ma verkrag?
got se liefde wat my man te dronk maak om my te verkrag?
got se liefde wat my dogter se pa en se tannie sien perdjiery?
got se liefde wat haar pa haar ma skei en my kinders haweloos laat?

my kinders is ontstoke oor die vierde huwelik:
"jou kak is jou kak"
"jou saak is jou saak"
"go for gold"
". . . . hierdie keer ontrek ek van die circus"
. . . . . dis nie dat ek niks weet nie;
jy is my vriend;
my ex, Chris,
het met my vriend die pad geloop;
my vriendin vra hoeveel keer gaan jou nog kop stamp
en kan jy werklik so naief wees?
glo jy enige man se belofte?
glo jy enige man se woord?
hoekom sal jy dit glo?
wie evalueer my lewe?
ek doen vandag en hier en nou
en is ek advokaat teen advokaat
en teen redeneer oor my eie lewe

"dit I fucked up?"
"yes I did"

het ek onherstelbare foute gemaak?
het ek ander te na gekom?
"ja ek het mense se lewens verwoes"
"ja ek het die vraag myself gevra,
wat Henk homself vra
wat elke persoon behoort te vra
"aspris?" . . . nee nie bedoel nie, nee, wou ek? nee!
So is ek skuldig? . . JA. . maar met versagtende omstandighede
o hemel ja waar wil jy begin by oupa en ouma of by pa en ma?
. . . . by meneer of dominee of professor?

versagtende omstandighede vir hierdie saak
hier is een vrou wat op haar eie na gister gekyk het en sonde gedoen het,
om een daad onafgehandel te laat;
almal vat wat hulle van my wou hê
ek is tot op rouste been en sening oopgekloof
sonder gevoel eis van haar jaar vir jaar haar eie spasie
wat verkeerd gegaan het en nou is wie sy is en waarvandaan sy kom
en nou die vraag edelagbare in hierdie hof is of sy hierdie vrou geleer het uit haar foute?
ja o hel ja . . . . ekt geleer verwerping vernedering besering ontnugtering kruisiging
gekom van geen waarde as mense tot groot waarde vir myself en tog weer vir iemand anders
. . . . daarom loop ek daarin die vierde keer
. . . . met 'n waarde, met 'n reg, net so veel as Chris Nel het
niemand kan my vat en my foute verskoonbaar maak nie,
en uitwisbaar maak nie,
nie in mense geskeidenis nie'
maar ek gebruik die totale samelewing om te doen met so min as wat ek het,
om dit te deel met ander mense om te gebruik uit die inligting
om ander se gister met vandag te versoen vir more
gebruik die totale samestellig om te doen
so min dat ek deel met so min mense
gebruik sulke inligting om met ander te gesêls oor vandag en more
maar as ek dit doen, dan weet ek wat om te doen
ek deel nie my met mense nie;
ek vertel die mense;
ek vertel die Vader, nie pa nie.
die Vader van die heelal is al wat tel as HY vergewe my sondes
dink nie meer daaraan nie
dominee kan gaan doppies blaas;
al sy gesensor het niks gehelp nie
dis ek wat geleer het
dis my letsels wat daar is
dis my pyn en seer tot ek doodgaan
elke nag kom die nagmerries;
eke nag kners ek op my tande

". . . . . edelagbare voor u staan 'n vrou,
wat 'n intense kinderlewe as jong meisie,
sonder volwasse moeder en ouma,
het ek drie huwelike gehad en vandag kan sê
. . . ek kyk na gister en ek verstaan my seer
en dankie vir my gister,
want was dit nie my gister nie,
was ek nie vandag nie,
om die lag en sonskyn more te geniet nie,
sal ek geen letsels gehad het nie,
maar more gaan ek my nie toelaat om my gister in die modderpoel in te trek nie;
ek het goue lesse van waarde uit die verlede geleer,
wat ek my dogter kan leer sonder al daai seer.

Henk ek haal my hoed af vir jou, . . . . werk aan jou gister;
Chris Nel ek kyk na jou gister . . . . werk aan jou gister;
vandag is more se gister met 'n meer menslike oog kan toepas op woes wat mense soos ek skryf.
so Henk . . . . gebruik jy gister om vandag te kry om more te verstaan of gebruik jy niks?
of beny jy die Chris wat gister gebruik om vandag te lewe om more uit te styg bo gister
so 'n Jacqueline en 'n Henk, nie sonder dokters en pille kon bereik wat 'n Chris gehad het
sonder dokters pille drank seks dwelms sou hierdie lewe 'n Utopia gewees het van Eden in die Bybelse tyd sonder weergawe

Chris Nel ken nie dokters of pille nie,
dokters was sy skool en universiteitpelle,
wat vit C voorskryf vir mense wat mentaal siek is
. . . . hulle haal 'n paar SMARTIES uit die laai:
"Mevrou hierdie pil mag ek nie voorskyf nie,
dis eintlik te sterk vir jou, drink dit, sit hier in die wagkamer,
en sodra jy voel die pyn is weg en jy is weer honderd persent,
kom jy gou weer in"
. . . . dis nie vyf minute nie en mevrou is hinkidorrie!

. . . . maar Jacqueline en Henk kan nie soms sonder 'n dokter,
pornografie drank seks as die krukstene
. . . . om balans te vind tussen Chris en Henk is 'n klein element nodig
soos Jacqueline wat kan verstaan waar Chris vandaan kom en waar Henk vandaan kom
wat die interaksie tussen drie opvoedings in perspektief plaas en verstaan
en waar in kindertyd ouers die sê gehad het en die reg gehad het om individue te vorm
ouers te vorm wat vir die nageslag 'n werkike problematiese konstruktiewe en destruktiewe
verbintenis tot gevolg issue het
daar is 'n Chris 'n Henk 'n Jacqueline in elke vlak van samelewing in die wêreld se 21 ste eeu
die kuns sal wees om toe te laat en te verstaan om mee te leef
en die Chris-figuur sodat jy kan verstaan waar die Henk-figuur vandaan te kom
en daarvoor het jy die Jacqueline-figuur nodig
om aan te dui met geduld om die perspektief
op alle vlakke bymekaar te bring sodat Chris 'n Henk verstaan
en Henk 'n Chris Nel kan verstaan
ongeag die verskille en opvoeding en ongeag die tersiêre onderrig
is daar die diepe intensie om onderrig van die GEES van waarde wat dien
iedere en elke gees van waarheid
so Chris Nel het nodig om te verstaan waarvan 'n Henk milieu van praat
en verduideliking en evaluering en Henk nodig om te verskil staan en Chris Nel van praat en evalueer
maar omdat die testorone van manlike die botoon voer bo enige logika en inlellektuele denke
is dit nodig om 'n Chris Nel se perspektief te plaas
om beide se wegspring aanloop en deurlopende vermoë
om die wentye van die lewe onderskeidelik van elke een se vlak te bereik

in die lewe het hy en het jy 'n Jacqueline nodig om perspektief te gee

wat het Henk en Chris sodanig dan in gemeenskap met Eva?
. . . . Eva se poësie
die mees ongeduldigste
mees impulsiefste
mees gewaagste
van alle wesens wat die Vader ooit geskep het
. . . . Eva het nie net Satan maar selfs die Vader uitgedaag
. . . . Eva het nie net Satan en die Vader getroef om te bewys
wat hulle stand van opinies waardes intellektueel seksueel sou wees

Satan sou dink hy het gewen,
. . . . maar hy het nie want hy is vervloek
die Vader sou dink hy het gewen,
. . . . maar sy kreasie het gerebeleer teen HOM,
is dit nie in totaliteit . . . . die ewige stryd tussen die Vader en Satan nie?

die Vader bepaal dat Eva geduldig ondersteunend hulp moes wees,
maar sy was ongeduldig en vrek nuuskierig
. . . . en daar het jy dit . . . . . . . . nuwe kinkel in die kabel van alle menslike dramas. . . .
. . . . 6000 jaar se letsels van geslag tot geslag
. . . . maar Satan kom en ontdek die poesie,
Satan erken en bewys die mag van die strepie op die papier van die Kunstenaar;
Y en I opmekaar, dis raar maar waar

Satan het Eva se oë geopen met die appeltjie volgens die dominee
maar hel . . . . wat was so eetbaar aan daai appeltjie dat alle mans vandag nog vreet daaraan.
Daai appeltjie was niks anders as haar poesie nie
en daarom vreet alle mans vandag nog daai fokken poesie.

So jy sien Chris Nel, julle baie slim mans is eintlik heel gefok
want julle kannie sonder daai poesie gaan nie. . . .
julle sal porn kyk al vrek julle kinders van die honger,
julle sal verkrag nag na nag sonder gewete want dis mos julle fokken reg.
Daai appeltjie het net mooi fokkol te doen met 'n eetbare vrug wat honger verlig nie. . . .
. . . . daai dominee en al sy manlike hormonale spesie is befok.
Sex is die een ding wat altyd verkoop
. . . . beter as wat 'n woestynrot sand aan die Arabier sal verkoop.

So wie het gewen in die Tuin van Eden. . . . eva, adam, got, satan of daai fokken appeltjie?

So wat het die Tuin van Eden en die appeltjie met my te doen, alles maar alles,

Van my pa wat 'n munstuk opgegooi het omdat hy my ma as jong vrou gevat het
en pregnant gemaak het saam met sy eie girl wat ook pregnant is,
na my pa wat nag na nag my ma verkrag
na ek elke vrou en dogter en moeder wat deur wilde onbeheersde sexbehepte mans
verkrag word in die sogenaamde naam van liefde.

Terwyl hulle hulself bevredig met hoere en porn verder om daai vroue nog meer te verneder.
So jy sien Chris sex is die magtigste wapen ever op hierdie aarde
. . . . dit vernietig meer mense as daai Hiroshima kernbom.
Dink jy eerlik dat die mans regtig vry is van hulle dade? . . . . not. . . . 'n . . . . fok

Eva se poesie het elke mens op aarde fokken doodgemaak;
dit is 'n Jacqueline-Statement vir die nageslag as daar nog sal wees as hulle nie almal aborteer nie.
Jy Chris Nel het jou KRUK met hoofletters vandag verloor, jou vrou,
nou is jy op jou eie met fokol om voor te lewe.

Nee ek dink nie so nie... netso gebroke as wat dit my laat
laat dit hulle wat dit aan my gedoen het.
So daar is jou rede vir die meeste fucked upste punt in die hele wêreld vir die grootste seerste letsels in alle mense.

Chris Nel jy dig en verdig en hier is my opdrag aan jou:

. . . . dig de dig vir de tepel vir de lig in jou lewe,
maar dig de dig vir de poesie van de lewe
vergeet niet van de ballas in de verstand
de 'lekkirkry gaan de verstand te bove',
maar huil jou seer keer op keer oor jou hart se seer,
jou liewe vrou is beslis nie meer
jou kruk is weg
jy loop mank
jy is blank
jou gister is vandag net een kol in die verstand se bol

So waar laat dit my as moeder met my dogter,
hoe leer ek my kind om nie dieselfde te voel soos ek
oor my gister en sex se rol in my lewe nie?
Gaan ek faal as moeder in die gister van my lewe
om my dogter te leer om haar more positief te gebruik
vir 'n minder gefokte gister as wat ek gehad het?

hoeveel kinders vandag jongelinge pleeg selfmoord?
waarom word hulle nie bemagtig nie?
hulle is erfprodukte van ouers,
die diktators pa van ouer en groot ouer na die kinder.

In hierdie tegnologiese eeu word alles gegoogle,
die antwoord word in plaas van in jou binneste gaan soek op 'n internet waar
die slim mense nog meer kak kwyt raak en die kinders wegruk in 'n nuwe wêreld van sex,
geweld en uitdagings wat hulle dan terugsit op die internet
vir ander verwronge mense om te gaan bekyk en hulle self te bevredig daardeur.
Waar het dit alles begin by daai liewe appeltjie?
. . . . not de fok, dis by eva se poesie, my liewe vriend, by eva se poesie.

Chris Nel my vraag aan jou: "verstaan Jy Henk?"
" . . . . jouself en ek nog die kind?"
Of sit ons en skiet ons, ons kinders soos bliksoldaatjies af
omdat hulle nie die wêreld en die lewe wat ons in elkgeval nie eens kan begin hanteer op ons eie,
ook nie kan hanteer op hulle eie nie, want ons lei en leer hulle nie reg nie.

(die slot is deur Jacqueline self geskryf)

Faal ek in my eie mensewees om op te staan
en my gister te handle sonder drugs en drank en vorms van diktators in my lewe.
Kry ek dit reg om op te staan uit daai gemors sal ek my kind bemagtig
om haar matriek te skryf en nie soos haar ma net standerd agt te hê nie.
Woes, ja al die flippen woes woesers en woesters,
hierdie gesprek het begin 18 Aug 2015
toe is Chris Nel se vrou oorlede,
en dis vandag 12:08 PM 2015-09-11,
en hierdieselfde reus van 'n Chris Nel het in dae fokken verander in 'n vrot gewas;
hy drink dat hy vir die eerste keer dronk is en uitpaas op sy eie bed,
en Koos vra om my huistoe te vat, flippen verbeel jou net;
hy drink en dan wil hy die kat vang op die gladde vloer,
en slaan soos 'n os neer en dis net bloed wat spat.
Chris Nel jy sal met jou verlede moet vriende maak ou maat,
jy kan nie nou intellektueel CRACK nie. . . . ruk jou reg, . . . . sy is weg,
jou kruk is weg,
staan op en loop op jou eie bene;
jou vrou het maar net jou ma en jou ouma vervang. . . .

Deur my gister te verslaan en af te handel,
daarmee gee ek my kinders die beste geleentheid ooit
om sonder enige van my gister spoke 'n nuwe lewe sonder hulpmiddels
soos pille, drugs, drank, dwelms, op haar eie stoom te kan hanteer
en op haar eie voete te kan staan.

My kind sal nie alles moet deurleef wat ek deurleef het nie.
my kind sal nie my lewe herhaal nie
my gister my letsels het ek oorwin sonder dokters
en predikante sonder dominee en enige hulpmiddels
daarom gaan my kind vandag mens in eie wese wees
gelykstaande aan Chris Nel jare terug
my kind sal nie deurgaan wat ek deurgaan nie,
haar eie foute en probleme en lesse leer kan ek nie vir haar leer nie
baie antwoorde nie die reg sy moet seer kry val bloei
trane stort huil kwaad word sy moet haar pad soek
en eie menswees vind sonder die diktator-ouer aan haar voor skryf
wat om te sê en wat om te doen
Chris Nel versus my kind
een hele generasie gaping nodig om my kind te leer wat Chris Nel geleer het op 7

Chris onthou jy van my angs en verwildering en verlorendheid,
toe ek soos 'n besetene op jou deur geslaan het,
nadat ek blokke ver gehardloop het vir beskerming na jou toe,
toe die swart man in my huis inbreek, my met daai mes gedreig het?
Daai nag want hy my wou verkrag en vermoor vir wat 'n paar rand in my beursie?
Onthou jy die slapelose nagte van vrees vir die geringste geluid van die wind
deur die blare wat die bloed in my keer op keer laat stol het.

Onthou jy die keer toe ek as vrou nie meer die vrypostige voorbaardige swartman
op die personeel van die plek waar ek gewerk het kon hanteer voor my ander kliënte nie
en dood eenvoudig uitgestap het om my eie menswees en vrouwees te red,
sonder 'n sent of verskoning van die bestuur af nie.
Geen aksie teen daai man is ooit geneem nie.

Onthou jy die desperate poging van my soeke as vrou na aanvaarding deur 'n maat,
met opregte belangstelling in my as vrou en mens.
Daai dag toe ek 'n buskaartjie gekoop het
en die dominee van die Kaap gaan ontmoet het.
Die ontnugtering toe ek na 'n naweek van intense vernedering deur sex en verbale geweld
op pad terug moes verneem van 'n mede passasier dat dit die dominee se gereelde naweek sessies is.

letsel op letsel op letsel en pleister op pleister op pleister;
ek sou baie maklik die sisteem kon verag,
Elke liewe man op hierdie aarde met die mees ongelooflikste passie kon haat,
Elke liewe bed van sexliefde kon galbraak op,
vanaf Adam se vrou se verkragting tot elke liewe verkragting van 'n baba,
jong meisie, vrou of ouma wat nou plaasvind.

Ek kon 'n vloek oor elke onreg wat deur mans,
die gemeenskap en ander aan my gedoen is uitspreek,
en glo my ek wou al talle kere dit doen.

Gister se pynlike rou letsels het egter vir my die mooiste mooi vandag gegee
om my na die paradys in die lewe van more te neem.
Sonder enige hulpmiddels en sonder enige verwyte en vloeke op enige iemand.
Ek het my gister nou platgeslaan, Chris; om vir altyd te bly lê
sodat ek hom kan gebruik vandag om my more die mooiste mooi ooit te maak.

Ek is nie meer 'n fokkol in die lewe nie
ek is 'n Prinses van die Hemelse Vader
en niemand kan dit van my wegneem of dit steel van my af nie.
Niemand sal my ooit weer so laat voel of my laat dink dat ek minder as niks in die lewe werd is nie.

Dankie vir my letsels van gister wat ek vandag met jou kon deel
en waarmee ek vandag kon afhandel nou kan ek skryf in alle eerlikheid..

"klaar gedeel . . . . afgehandel. . . . .gederegistreer"

Wie ookal hierdie stuk lees,
Glimlag asseblief en weet daar is lewe na 'n gister vol letsels
as jy by die Vader van die Heelal uitkom
en Hom toelaat om jou gister te neem vandag
en die bloed af te vee,
en jou gister te gebruik om vandag te kan glimlag
en more vir Hom tot eer te kan lewe.
Moenie gryp na die wêreld se stutte van drank, dwelms, seks en geweld nie,
dokters en sielkundiges nie.
Gaan na jou kamer maak die deur toe
en gaan kyk in jou spieel
en face die mens wat jy daar sien sonder enige hulp van ander mense
maar hou styf vas aan die Vader se Hand
want daarin lê alle oorwinning vir my vir jou en vir elke mens op aarde.

As ek dit kon doen kan enige iemand dit doen,
as jy die wil het om dit reg te doen. Jacqueline.

. . . . vir my, persoonlik, as Chris Nel,
gaan ek terug na die begin en vervat by:

5 . . . . is ek as kind bedreig of stimuleer? . . . . ek moet nou filosofeer . . . . maar . . . .
. . . . maar dit is so, dat ek toevallig in my ouerhuis nooit bedreig was nie,
maar ten volle ondersteun was.

Ek sou bitter graag musiek ook as vak geneem het,
maar die fondse was maar skraal in daardie jare.

Soos Jacqueline telkens verwys het,
het ek nooit die letsels of trauma
van 'n ongeballanseerde gesin ervaar nie;
. . . . al trauma van my lewe as kind,
was die afsterwe van my oudste broer.
. . . . al trauma van my lewe as adult,
was die afsterwe van my oudste seun
. . . . al trauma vn nou in rou,
is die afsterwe van my vrou.

Net om saam te vat oor hierdie onderwerp van letsels
en hoe ons dit opdoen in ons lewenservaring;

1 - ons eerste aspek van elkeen se lewe is die identiteit (ken jouself)
2 - ons belangrikste aspek van ons lewe is die asem van lewe in ons (waarheid of disiformasie)
3 - ons instinktiewe oorlewing is borsvoeding en kommunikasie (taal is kennis en kennis is voordelig)
4 - ons verlede vorm ons morele verwysingsraamwerk vir die Sin van Waardes
5 - ons ontwikkeling as kind was of beskerm of bedreig (ekstroverte of introverte)
6 - ons ervaring van gebeure in ons lewe laat die letsels of herrinneringe
7 - ons geloof in iets wat nie gesien word, vorm ons positiewe ontwikkeling na iets beters
8 - ons geloof kweek die hoop vir die toekoms en die ontdekking van liefde as respek vir lewe

[net iets ernstig oor hierdie laaste punt in my opinie,
wat feitelik gestaaf kan word:
Na 1994 is 'n ongelooflike hoop by armes geskep op iets beters,
maar dit het net al hoe slegter gegaan,
m.d.g. dat alle respek vir lewe, vir eerlikheid, vir entoesiasme by die swartes, verdwyn het;
hulle wil nie meer werk nie;
hulle wil nie meer eerlik wees nie]

Ek het 'n wonderlike improptu-diskoers met Jacqueline gehad oor haar letsels,
en nadat alles vertel is,
kom ek tot die besef dat ek moet met my eie letsels werk;
en saak maak met eie einas.

Ek het eers laat in my lewe besef dat die waarde van geloof in die sabbatsrus,
ongelooflike kennis en voordeel en gesondheid en begrip en tevredenheid,
die moeite dit werd maak om te benut.

Een sewende van die skeppingsweek is die sewende dag sabbat,
en dit is dus 'n integrale ontwerpte kogniese voordeel,
tot die lewe en oorlewing van elke lewende organisme,
selfs die dier om 'n blaaskans te kry.

Ses dae moet jy jou werk verrig,
maar op die sewende dag moet jy rus,
dat jou os en jou esel kan uitrus
en die seun van jou slavin en die vreemdeling kan asem skep.

Dit gaan oor hierdie ASEM skep = kreasie.

Kyk na hierdie volgende twee beloftes:

En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was,
en YHVH ELOHIM jou daarvandaan uitgelei het
deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm;
daarom het YHVH ELOHIM jou beveel om die sabbatdag te hou.

As jy jou voet terughou van die sabbat—
om nie jou sake op my APARTGESTELDE dag te doen nie,
en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem
en die APARTGESTELDE dag van YHVH hooghou;
en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie,
nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie;
dan sal jy jou verlustig in YHVH,
en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde
en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob;
want die mond van YHVH het dit gespreek.

Daar is dus 'n belofte in die sabbat vir die nuwe lewe uit die graf op die laaste dag:

Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak,
voor my aangesig sal bestaan, spreek YHVH
so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.

En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat
sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê YHVH
En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen My opgestaan het;
want hulle wurm sal nie sterwe
en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie,
en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees.

Dit is dus my persoonlike keuse om die sabbat te bevoordeel.

Die sewende dag sabbat [Saterdag] by die huis,
is die grootste geskenk wat ek van my moeder gekry en ge-erf het.

Ek wil YHVH dank vir SY ASEM in my lewe,
wat my werklik die lewe kon verlustig,
werklik oor die aarde se hoogtes laat ry het,
werklik 'n erfdeel op aarde gekry het;
. . . . maar meer as enigiets anders,
was elke sabbatsrus vir my die hantering van my week se letsels.

Toe ek tot bekering gekom het;
het Barries aan my gesê:

"Nou sal Satan jou lewe verwoes,
jou stroop van alles wat jy liefhet,
land, taal, volk, vrou, huis, kind en selfs die kat en hond;
. . . . bly net glo,
hou vas aan die Verbond,
dit staan geskryf"

Voorwaar Ek sê vir julle,
daar is niemand wat huis
of ouers
of broers
of vrou
of kinders
. . . . verlaat het ter wille van die koninkryk van YAHOVAH ELOHIM,
wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie
en die ewige lewe in die eeu wat kom. [Luk 18:29] (korreksies is voorsien)

Wat is hierdie Verbond van die Sabbat?

En die kinders van Yisrael moet die sabbat onderhou
deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond.

En die uitlanders wat hulle by YHVH aangesluit het,
om Hom te dien en om die Naam van YHVH lief te hê deur sy knegte te wees—
elkeen wat die sabbat hou,
sodat hy dit nie onteer nie,
en hulle wat vashou aan my verbond,
hulle sal Ek bring na my apartheid berg,
en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed;
hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar;
want my huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Dit is werklik so:

My land Suid Afrika word daagliks gestroop en afgetakel en stelselmatig verwoes;
My taal word werklik elke dag bietjie meer afgedruk en uitgedruk en vermeng;
My volk het sy verbond en gelofte verbreek en vergeet;
My vrou is vervreem van my en onlangs oorlede;
My huis is verkwansel vir 'n appel en ei;
My kind is deur die dood weggeruk;
My ander kind noem my idioot;
My kat is nie meer daar;
My hond het net goeie herrinneringe laat oorbly.
. . . . het al hierdie negatiewe my geloof en hoop en liefde gestroop?
Dank YHVH beslis nie;
ek kon met my letsels werk sabbat na sabbat,
en al is die geloof in die hiernamaals dan sinneloos vir ander,
was dit in elkgeval medikasie vir my gesonde lewe;
ons liggame vertoon die letsels,
maar in die opstanding heel nuut:

Die verborgenheid van YHVH is vir die wat Hom vrees,
en sy verbond om hulle dit bekend te maak.

Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee:
Ons sal wel nie almal ontslaap nie,
maar ons sal almal verander word,
in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin;
want die basuin sal weerklink,
en die dode sal onverganklik opgewek word;
en ons sal verander word.
Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word,
en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

DIT IS MY ERFSTUK SONDER LETSEL.
Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/om-gister-se-gister-vandag-te-bereom-gister-se-gister-vandag-te-bere-letsels
Chris NelTotale stukke publiseer: 496
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 537