Op Woes.co.za onder Rubrieke

RASSISME APARTHEID KERK SONDE EN JESUS IN PERSPEKTIEF


Ek sien op die voorblad van vandag se Beeld die volgende opskrif:
"NG Kerk pak rassisme"

Volgens Ds. Nelis Janse van Rensburg, moderator van NG kerk, is rassisme sonde. Dan beskryf hierdie berig hoe die blankes se voorkeur vir hulle eie ras 'n vorm van rasisme is en dat die [Blankes] tog net nie die heidense barbare van Afrika tot aanstoot moet wees, deur hulle eie ras ter wille te wees nie. So asof liefde vir 'n eie ras en haat teenoor ander nog nooit in die denke van die swart barbare van Afrika was nie. Die donker geskiedenis van die swart stamme getuig duidelik daarvan waar rassehaat vandaan kom, maar die kerkleiers verswyg dit ter wille van politieke korrektheid. Wat 'n duidelik toonbeeld van onregverdige eensydigheid! Sulke Fariseërs wat openlik teen ons volk gekant is, is openlike priesters van Baäl, Babilon en die Nuwe Wêreld Orde. Volgens sekere uitsprake soos dié van Dr. Isak Burger van die AGS is apartheid en rassisme 'n sonde! Waar lees hy of sy Dominee vriende dit in die Bybel? Hierdie duimsuig teologie, wat nie in die Bybel verskyn nie, word nou sommer tot sonde verklaar. So asof die kerkleiers in Suid Afrika nou skielik die reg kon opeis om, namens die Pous, die Bybel se boodskap tot 'n handboek vir liberaliste te verdraai.

Wat is sonde volgens die Bybel? Rassisme of rasvermenging? Hoeveel waarskuwings is daar teen rasvermenging in die Bybel? Hoeveel waarskuwings teen rassisme? Is liefde vir jou eie ras 'n vorm van rassehaat? Is liefde vir jou vrou of kinders 'n vorm van vrouehaart of kinderhaat teenoor jou buurman se huisgesin? Indien nie, waarom speel sommige Dominees en Pastore dan met woorde asof liefde en voorkeur vir jou eie volk 'n vorm van haat is?

Duidelik ken hierdie soort kerkleiers nie die inhoud van die Bybel of [YHUH] se wil nie. Duidelik is sulke soort kerkleiers nie geroepe knegte van die Allerhoogste of ware dissipels van [YAHSHUA] nie, maar sondaar humaniste wat hulle eie persoonlike agenda vir rasvermenging op die agtergrond wil bevorder.

In die hele berig word daar NIKS genoem hoe die swart heidene van Afrika 'n bloedbevlekte geskiedenis het wat vol van opgesweepte, opgeblaaste rassehaat teenoor blankes of hulle eie soort is nie. Wie het sonder rede die Boere op die Oosgrens vermoor en geplunder? Wie het eerste by Bloukrans, Wenen en Moordspruit op [Blanke] vroue en kinders aangeval? Wie het by Bloedrivier laer getrek om die Trekkers met assegaaie uit te moor? Wie het in die apartheidsjare bomme geplant om onskuldige [Blankes] in winkelsentrums tot flarde te blaas? Selfs vandag nog, na al die gatkruip van die liberale kerkleiers, is die [Swartes] se haat teenoor [Blankes] net nog meer opsigtelik.

Niks word gesê van die onmenslike grusame brutaliteit waarmee duisende moorde op [Blankes] die afgelope 21 jaar, vanaf 1994, in SA gepleeg was nie.

Skokkende, wrede tonele van ongekende haat teenoor [Blankes] wat van die Nuus kanale en dagblaaie af weggehou word. Tonele wat duidelik kan getuig en bewys wie die eintlike skuldiges agter rassehaat is.

Wat 'n klug dat voorgangers soos Dr. Isak Burger, volgens die berig, geen uitsprake omtrent die rassehaat teenoor [Blankes] maak nie. Nee wat, die swart krimineel is mos vir ewig onskuldig. Hoe opvallend dat die kamstige objektiewe liefde van hierdie kerkleiers net op [Swartes] gemik is. Die [Blankes] moet allewig die skuld kry. Mense, dit is tyd dat ons volk se oë oopgaan en sien wie die ware Baalpriesters van ons tyd is.

In Medaia24 skryf iemand:

Nooit te laat om teen rassisme te preek nie. 'n [Mens] kan baie maklik sinies wees oor ds. Nelis Janse van Rensburg, moderator van die NG Kerk, se pleidooi aan [gelowiges] om nie rassisties te wees nie. Die NG Kerk was immers een van die instellings wat [apartheid] vir jare in stand gehou het. Week ná week is diskriminasie teen [Swart Mense] van die kansel af goedgepraat. Ja, die NG Kerk was vir jare in wese rassisties en het juis die meerderwaardigheid van [BLANKES] waaroor Janse van Rensburg skryf implisiet ondersteun. Maar ook dié instelling kan verander en daarom is dit die moeite werd om Janse van Rensburg se uitstekende brief te lees. Hy praat reguit en onbevange oor rassisme: Dit is sonde en daar is geen plek daarvoor in die [koninkryk van Jesus] nie. Wit Suid-Afrikaners kan gerus meer begrip wys vir [Swart Mense] wat steeds aan die kortste end trek. Janse van Rensburg propageer nie dat wit mense kop onderstebo met skuldgevoelens voort strompel nie, maar moedig 'n volwasse verantwoordelikheid aan om die stelsel te help verander. Dit sal ons almal uiteindelik baat.

my respons

. . . . nou JA!? . . . . waar begin ek om hierdie twee skrywers en die twee KERKVADERS aan te vat, op so 'n wyse dat ek eerlik, regverdig, billik en sonder emosionele skisofrenie ook in die strik van die kerk se heilige spook te trap nie?

. . . . miskien moet ek weereens van vooraf die geskiedenis kortliks herhaal?

Heel eerste moet ek erken dat ek nie hulle skrywes self gelees het nie, en slegs op die radio gehoor en op FaceBook gelees het, maar die hele wêreld se HAAT TEEN APARTHEID en valse beskuldigings van RASSISME in die negatiewe konnotasie, is al ad nauseam gehoor, om werklik te wil kots van sataniese-leuens, want dit is werklik die twee menere se swadder en laster en beledigings,
nie teenoor my en my wit volk nie, maar teen my Verlosser en Vader en Opwekker uit die dood op die Laaste Dag, wat baie beslis RASSISTIES is en ongetwyfeld APARTHEID eis en nooit LIBERALISME of ONTUG of WETTELOOSHEID ooit sal duld nie en inteendeel sal almal wat HOM HAAT oor Sy rassisme en apartheid en wetsgehoorsaamheid en Sy sabbat saam met vuur verdelg: en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die APARTHEID BOODSKAPPERS en voor die Lam. Hier kom die lydsaamheid van die APARTHEID te pas; hier is hulle wat die gebooie van YHUH ALHYM en die geloof in YAHSHUA bewaar.

Nooit in der ewigheid sal HY ooit sê: Ek gaan almal wat teen apartheid is beloon nie, of almal wat nie saam met die swartes wil werk en woon en slaap en kerk nie NOBEL VREDESPRYS gee nie, of almal wat wat nog my gebooie wou hou en bewaar en doen doodmaak nie!. . . . - . . . . - maar dis wat die kerk en die predikante en die politici en die plaasmoordenaars en die akademici en die media en die gepeupel en die basters en die mandelas en die tutus en die boesaks en die isakburgers en die neilsjansevanrensburgs kwyt raak en opgeblaas op die voorblad van koerante en die satan en die zumas en die malemas en die zille en die mmusimaimanis kry lekker tot in die opgekrulde toonnaels.

Tweedens wil ek my GELOOF duidelik verklaar:

1 - ek glo in my hemelse VADER met die naam YHUH en SY SEUN wat my geskape het as YAHSHUA MASHIACH wat vanuit die hemel Hebreeus praat, alhoewel HY tydens BABEL al die vermengde spesies en gebroedsels uitmekaar verwilder het omdat hulle die een sonde van SAADVERMENG gepleeg het en ook nog om HOM meer te terg, met diere vermeng het, en dis juis hierdie SWARTES, wie Isak en Nelis wil beskerm, teen diskriminasie van apartheid of apartgesteldheid of afsondering maar SY WOORD is duidelik vir my:

Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek YHUH ; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek YHUH , die Almagtige.
(2 Corinthians 6:17-18) en baie duidelik is ek apart van die duiwels se kinders:

Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n [moordenaar] van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie. Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie? (John 8:43-46)

2 - ek glo dat die gebooie maklik is om te doen, onderhou en bewaar:

(1) - respek vir Sy Outoriteit
(2) - respek vir Sy Kinders
(3) - respek vir Sy Naam
(4) - respek vir Sy Dag
(5) - respek vir Sy Vader
(6) - respek vir Sy Lewe
(7) - respek vir Sy Huweliksverbond
(8) - respek vir Sy Skepping
(9) - respek vir Sy Woord
(10) - respek vir Sy Seëninge en Vloeke

3 - ek glo dat SY WOORD slegs onder SY ASEM begrip van WAARHEID kan gee, en dat almal wat die kerkbybelvertalings korrupteer het, in groot moeiolikheid is: hulle name word uit die Boek van Lewe geneem en die wat nou nog leef sal neslis die plae ontvang:
As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal ALHYM oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.
En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal ALHYM sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die APARTHEID STAD en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

4 - ek glo dat geen Christen besef dat die woord QDSH = קדש in werklikheid slegs APARTHEID beteken nie en 611 vervang is met satan as heilel'ge
Isa_14:12 Lucifer H1966 son H1121 morning H7837 Lucifer H1966 = הילל = hay-lale' = heilige = brightness); morning star: - lucifer.

5 - ek glo dat geen Christen besef dat die woord GoD = G_D = גד = BABEL DEI
en net een keer voorkom in Jes 65:11 en in 12 word almal wat daai woord net noem geslag gaan word en dis juis wat SATAN 4943 keer in die AOV ingesmokkel het en dan sweer Christen nogal lojaal aan die DRIE-ENIGE-GOD.

5 - ek glo dat geen Christen besef dat CHRISTEN = CRETIN - IDIOOT beteken
[French crétin, from French dialectal, deformed and mentally retarded person, = idiot from Vulgar Latin *christiânus, Christian, human being, poor fellow, from Latin Chrìstiânus, Christian. See Christian.] en in die AOB ingesmokkel 581 keer.

6 - ek glo dat geen Christen besef dat HERE = LORD = BAAL, 8042 keer ingeskryf is [lord = 8015 in KJV] en dat MASHIYACH = MESSIAS ook in Grieks messias is en 39 keer voorkom in Hebreeus, maar slegs 2 keer in KJV (Daniel 9:25,26) en slegs 2 keer as Messías in die AOV, (John 1:41; 4:25)

7 - ek glo dat geen Christen besef dat MASHIYACH se eerste Naam in totaal weggelaat is alle kerkbybelvertalings ten spyte dat dit net in Hebreeus alleen
7302 keer voorkom maar in KJV = (As such unrepresented in English.)

8 - ek glo dat geen Christen besef dat Jesus in werklikheid ZEUS is as jy die getal bereken van Openbaring 13:18:
χξς = Χριστός ξεύς = 666 = Op 13:18 = Χριστός Ζεύς = Christ Jesus

9 - ek glo dat geen Christen besef dat JESUS identifiseer word in die BYBEL as die seun van die duiwel as die valse profeet: Act_13:6 En hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos en ‘n towenaar gevind, ‘n valse profeet, ‘n Jood met die naam van Bar-Jesus = Élimas die towenaar = Act 13:10 and said, “O son of the devil, filled with all deceit and all recklessness, you enemy of all righteousness, shall you not cease perverting the straight ways of יהוה? Die naam van die messias word duidelik gegee in Zec 3:1 And he showed me [Yahoshua] the high priest standing before the messenger of יהוה, and Satan standing at his right hand to be an adversary to him. . . . . en ek glo ook nie almal besef dat YAHSHUA die einste JOSUA is wat in die tent gewoon het wat die bloed op HOM geneem het nie, as die seun van NUN = PERPETUITY = EWIGDURENDE.

10 - ek glo dus anders as al die Christene, en behoort aan geen groep nie, behalwe as BLANKE aan die KINDERS VAN YISRAEL, en baie beslis nie aan enige KERK nie, want die 4e GEBOD beveel dat ek tuis moet wees op SABBAT.

. . . . so nou weet jy waar jy met my staan en kan ons saam 'n paar lesse bestudeer oor die onderwerp van:

BLANKES en NIE-BLANKES;
RASSIS en APARTHEID;
SEËNINGE en VERVLOEKINGS;
KONINGSKINDERS en DUIWELSKINDERS;
VERBONSDVOLK en HEIDENE

BLANKES en NIE-BLANKES

Ons heel eerste Les is dus dat: - Blankes is kinders van die Vader en Nie-Blankes is kinders van die Duiwel en ons kan dit nie wegredeneer nie. . . . en net soos HONDE nie geskape is nie maar kruisingeteel is, is dit ook met Nie-Blankes en daarom kan hulle nie in Sy Koninkryk ingaan nie, volgens Openbaring 22:15, en verder hou geen duiwelskind die apartheid van die sewende dag sabbat tuis nie en die enkeles wat dit wel doen, word vereer in sy koninkryk:

En die uitlanders wat hulle by YHUH aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van YHUH lief te hê deur sy knegte te wees—elkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit nie [BESOEDEL] nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal Ek bring na my [APARTHEID] berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar; want my huIs sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.
(Isaiah 56:6-7)

2 - Jy moet my asseblief nie verkeerd aanhaal of beskuldig dat hulle nie gered kan word van die Tweede Dood nie, hulle kán en julle kán, maar julle wil juis nie doen wat HY van jou verwag nie, en al julle kerkpreke en kerkevangelisasie het vir 500 jaar leuens verkondig en vanaf die KJV-revised in 1769 regtig bedrog aan die Blankes van die wereld verkondig en ek is dankbaar dat daar wel genade vir my Voortrekker Ouers en Voorsate in Europa was, maar na 1994, toe al hierdie bedrog van die kerke aan die lig gekom het, het geen kerk iets gedoen om die bedrog te openbaar of te verklaar nie en nogsteeds stel Christene nie belang in die om te doen wat ek besluit het ek wil doen nie, soos:

(i) = aansluit by YHUH
(ii) = dien YHUH
(iii) = SY Naam YHUH lief te hê
(iv) = SY kneg te wees
(v) = SY SABBAT elke 7de dag TUIS in afsondering te hou
(vi) = SY SABBAT nie ignoreer nie
(vii) = vashou aan SY VERBOND
(viii) = deel van alle volke maar apart as elke volk

3 - SY VERBOND is SY TIEN GEBOOIE

Want jy is ‘n volk [APARTHEID] aan YHUH ALHYM; jou het YHUH ALHYM uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. YHUH het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Maar omdat YHUH julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het YHUH julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Jy moet dan weet dat YHUH ALHYM AL is, die getroue AL wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte. Maar aan die wat Hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld Hy dit, om hom te vernietig; Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal Hy dit vergelde. Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal YHUH ALHYM vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. En YHUH sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. En jy sal al die volke verteer wat YHUH ALHYM aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou ‘n strik wees. As jy in jou hart dink: Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? — wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat YHUH ALHYM aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur YHUH ALHYM jou uitgelei het; so sal YHUH ALHYM aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. En YHUH ALHYM sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. Skrik nie vir hulle nie, want YHUH ALHYM is by jou, ‘n groot en gedugte AL. En YHUH ALHYM sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Maar YHUH ALHYM sal hulle aan jou oorgee en hulle in groot verwarring bring totdat hulle verdelg word. Ook sal Hy hulle konings in jou hand gee, dat jy hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn; niemand sal teen jou standhou totdat jy hulle verdelg het nie. Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir YHUH ALHYM ‘n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal ‘n afsku van hê en dit geheel en al as gruwel beskou; want dit is onder die banvloek.
(Deuteronomy 7:6-26)

HIERDIE TOESPRAAK IS SUIWER RASSISME EN HAAT TEEN DIE SWARTES

(1) - net die BLANKES is die APARTHEID-VOLK aan YHUH ALHYM

(2) - net die BLANKES is UITVERKIES uit al die ander volke

(3 ) - op aarde sluit die bonatuurlike wesens nie in nie,
want hulle is nie uit SY SAAD gemaak nie,
maar uit MAG gegenireer, lank voor die BLANKE

(4) - net die BLANKE is die EIENDOMSVOLK en dit sluit die volke uit Abraham deur Ismael nie in die VERBOND nie:

Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak. Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar. (Genesis 17:20-21)

Ismael is vandag die Moslems wat, net soos Christene, omtrent een derde elk van die wêreldbevolking is en nasate van Abraham is, maar kan nie in die verbond ingesluit word nie, want HY REGEER en HY IS RASSISTIES en eis APARTHEID:

Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot; en sy sê aan Abraham: Jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun. Maar ALHYM het aan Abraham gesê: Laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou ‘n nageslag genoem word. Maar Ek sal ook die seun van die slavin tot ‘n nasie maak, omdat hy jou kind is. (Genesis 21:9-13)

Baie duidelik is die kinders uit Abraham in twee of meer groepe verdeel:

1 = die Blanke Groep
2 = die Nie-Blanke Groepe

. . . . en ons is almal van die Eerste Geslag van Adam en Chavvah, en nog 999 Geslagte gaan geskep word na die 1,000 jaar, deur die 144,000 wat van die aarde vrygekoop is en dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir ALHYM en die Lam AL
en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van ALHYM tot in aller-ewigheid, en die twee groepe kan nooit versoen nie, want vloek bly vloek en seën bly seën:

Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms.
Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onreine soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is MASHIYACH

(5) - Want jy is ‘n BLANKE volk [APARTHEID] aan YHUH ALHYM; jou het YHUH ALHYM uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. YHUH het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Maar omdat YHUH julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het YHUH julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Jy moet dan weet dat YHUH ALHYM AL is, die getroue AL wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.

(6) - Maar aan die wat Hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld Hy dit, om hom te vernietig; Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal Hy dit vergelde. Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring.

. . . . dit is net mooi hier waar die SATAN se probleem met die BLANKES in gedrang kom in die tweede gebod:

Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, YHUH ALHYM, is jaloerse AL wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

. . . . toe SATAN vir ADAM se vrou seduseer en sy saad in haar plaas om sy kind KAIN te verwek, is die gene van die vrou besoedel en veroorsaak die genetiese defek die dood in alle lewende organismes, plant en diere, want toe ADAM haar maak sien en sy beskryf die ORGASME, is ADAM GESODOMISEER deur SATAN en beide se saad het op die aarde geval en alles besoedel deur die vloek:

Mat 13:27 So G1161 the G3588 servants G1401 of the G3588 householder G3617 came G4334 and said G2036 unto him, G846 Sir, G2962 didst not G3780 thou sow G4687 good G2570 seed G4690 in G1722 thy G4674 field? G68 from whence G4159 then G3767 hath G2192 ZIZANION = BLACK SEED G2215

After the overthrow of the Titans, when lots were cast to divide the universe, the underworld went to Hades, the sea to Poseidon, and the heavens and earth to Zeus, an amorous god, he loved goddesses = MORTAL WOMEN, raped by the spirits, nymphs, and mortals, and fathered many children. Ruling from his court on Mt. Olympus, Zeus was the symbol of power, SPORT, rule, and law; the rewarder of good; and the punisher of evil.

Titans were sons of alhym as supernatural beings from mortal white women, [Gen 6] of colossal size, strength, or achievement and were called nephilim on record.

The sons of GODS = DEITIES saw the daughters of adam = H120, that they were good = H2896. And they took wives for themselves of all whom they chose. And יהוה said, “My Spirit shall not strive with adam forever in his going astray. He is flesh, and his days shall be one hundred and twenty years.” The Nephilim = Titans, were on the earth in those days, and (please take note) also afterward, when the sons of GODS = DEITIES came in to the daughters of ADAM and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, the men of name. (Genesis 6:2-4)

H2896 = טוב = tob = tobe = good as beautiful, best, better, bountiful, cheerful, at ease, fair, favour, fine, glad, graciously, joyful, kindly, kindness, liketh (best), loving, merry, pleasant, pleaseth, pleasure, precious, prosperity, ready, sweet, wealth, welfare, well favoured. [daar is darem iets onweerstaanbaar esteties en amoreus in wit vroulikes]

Die probleem met die Titans of Nephilim was dat hulle geestelik vleeslik was en langslewend, en daarom die verandering: “ “My Spirit shall not strive with adam forever.” Die voorgangers het amper 1,000 jaar oud geword, maar na die vloed is die lewenstydperk beperk tot 120 jaar.

Ons kan tereg die vraag vra: “Hoe het dit gebeur dat immortale geeswesens soveel mag oor mortale vleeswesens kon kry?”

“and lest you lift up your eyes to the heavens, and shall see the sun, and the moon, and the stars – all the host of the heavens – and you be drawn away into bowing down to them and serving them, which יהוה ALHYM has allotted to all the peoples under all the heavens. “But יהוה has taken you and brought you out of the iron furnace, out of Mitsrayim, to be His people, an inheritance, as it is today.” (Deuteronomy 4:19-20 The Scriptures 1998+)

Egipte was die Hoofportaal (toegang) DEUR DIE PIRAMIDES tot die Nederwêreld maar ook tot die Buiteruimtelike realmes van die geeste in die planete

all the host of the heavens = the army of the heavens = Satan en sy boodskappers (engele)

And another sign was seen in the heaven: and see, a great, fiery red dragon having seven heads and ten horns, and seven crowns on his heads. And his tail draws a third of the stars of the heaven and throws them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, to devour her child as soon as it was born. (Revelation 12:3-4 The Scriptures 1998+)

Satan (draak) het sewe Raadgewers en tien Leiers; sewe Konings van Astrale Realmes, en hulle het geestelike toegang en mag tot die aardbewoners nadat Adam sy APARTHEID weens ongehoorsaamheid verloor het:

Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. (1 Timothy 2:13-14 AOV)

En aan die adam Adam, het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. (Genesis 3:17-18 AOV)

Adam was gesodomiseer deur Nachash en beide se saad het op die aarde geval en daarom die vervloeking en ontstaan van haatlike plante soos dorings en distels as ewige simbool van vervloeking van ongehoorsaamheid en ongeloof:

Mat 13:25 maar terwyl die adam slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. . . . . Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige [mens] het dit gedoen. . . . . en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Mat 13:39

Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. . . . 1Jn 3:12 nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.

“And he said to them, ‘A man, an enemy did this.’ And the servants said to him, ‘Do you wish then, that we go and gather them up?’ “But he said, ‘No, lest while you gather up the darnel you also uproot the wheat with them. (Matthew 13:28-29 The Scriptures 1998+)

G2215 = ζιζανιον = zizanion = darnel = swart saad = kinders van duisternis.
Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid (egte saad) met die ongeregtigheid (onegte saad), en watter gemeenskap het die lig (wit) met die duisternis (swart)? (2Co 6:14 AOV)

Titan is the largest satellite of Saturn.

Titans were 12 primeval deities. They were Cronus, Iapetus, Hyperion, Oceanus, Coeus, Creus, Theia, Rhea, Mnemosyne, Phoebe, Tethys, and Themis. Their descendants, e.g., Prometheus, Atlas, Hecate, Helios = (halo = holy = heilig = heilel = Licifer), were also called Titans. Led by Cronus, they deposed Uranus and ruled the universe. They were in turn overthrown by the Olympians, led by Zeus, in a battle called the Titanomachy. Afterward Cronus ruled the Isle of the Blessed and Atlas held up the sky (raqia). The others, except Prometheus, who had helped Zeus, were condemned to Tartarus.

Tartarus is the grave of the planet in the earth crust, the lowest region of Hades, where the wicked, e.g., Sisyphus, Tantalus, were punished are in the core of the hollow earth as a prison.

Op 9:2 En hy het die put van die afgrond oopgemaak,
en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het.

En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie,
maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word;
en hulle pyniging was soos die pyniging van `n skerpioen wanneer hy `n mens steek.
En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie;
en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. (Op 9:5-6)

En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van Apóllion. [Apollo in English]

Apollo, one of the most important Olympian gods; son of Zeus and Leto, twin brother of Artemis. He was concerned with prophecy, medicine (he was the father of Asclepius), music and poetry (he was also the father of Orpheus and the patron of the Muses), and the pastoral arts. A moral god of high civilization, he was associated with law, philosophy, and the arts. He was widely known as a god of light, Phoebus Apollo; after the 5th cent. B.C. he was often identified with the sun god Helios. Apollo's oracles had great authority; his chief shrine was at Delphi, where he was primarily a god of purification. In art he was portrayed as the perfection of youth and beauty. The most celebrated statue of him is the Apollo Belvedere, a marble copy of the original Greek bronze, now in the Vatican in Rome. The Concise Columbia Encyclopedia is licensed from Columbia University Press. Copyright © 1991 by Columbia University Press. All rights reserved.

Moet nie ‘n fout maak nie: hierdie geeste het met mense gekommunikeer, veral deur beelde, net soos die Jesus Christ beelde vandag met kerkgangers kommunikeer.

En dit is hom gegee om `n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. (Op 13:15 AOV)

Die moderne beeld wat praat is die beeldradio, die teevee, die TV, in elke huis en daagliks is die wêreld vasgenael om te hoor wat die GOD van die aarde aan hulle vertel oor al die ideologie van die mense:

prophecy, = profetiese interpretasie van kerke om te mislei;
medicine, = mediese dwelms en vergiftiging van die liggaam, veral bloedoortapping;
music, = musiek is seker die magtigste medium van beswyming van die jeug se onderbewyssyn;
poetry, = die kuns van digkuns is hoofsaaklik die inspirasie van die onrein geeste;
pastoral arts, = die kuns van Pastore om die Kudde te mislei, veral oor die toestand van die dood en die spreek in tale en die eet van gruwelkos soos vark, calimari, perd, volstruis, slang, krap, mossels, oesters, hond, kat, muis, vlermuis, eend, haas, ens.
law, = die geeste as gode word erken in elke menshof as die GOD van wet;
philosophy, = alle vorms van ideologie en science is onder die mag van geeste;
arts = alle kunsvorms is vorm van idolaterie en objekte van kuns as waardevolle artifakte = “An object produced or shaped by human craft, especially a tool, a weapon, or an ornament of archaeological or historical interest.”

Al hierdie vorms van kuns of ideologie het groot mag oor die onderbewussyn en word deur hierdie geeste beheer en oorheer. “And all the earth marvelled after the beast and they worshipped the dragon (Satan = Zeus = Jesus) who gave authority to the beast.”

Hy sal met sy hater nie versuim nie,
hom persoonlik sal Hy dit vergelde.
Hou dan die gebod
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig
en hulle nie dien nie;
want Ek, YHUH ALHYM, is jaloerse AL wat die misdaad van die vaders besoek
aan die kinders,
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

. . . . elke kopulasie tussen man en vrou vind plaas deur die neerbuig;
. . . . gewillige verbastering is diens aan die satanskinders, die gode,
want dit veroorsaak saadvermenging, verbastering,
maar die basterkind is nie skuldig nie,
want die ma of die pa is wit en die ma of die pa is swart,
en die basterkind (Ismaeliet) is gekleurd en onskuldig:
. . . . hy of sy het die reg tot versoening,
mits hy of sy nie 'n derde geslag vir die vervloekte ouers verwek nie,
want die derde of beslis die vierde geslag HAAT DIE BLANKE,
maar in werklikheid word
YHUH gehaat omdat HY BLANKES gemaak het,
en nie dadelik die SATAN vernietig nie,
maar dit kan nie gedoen word nie want:
. . . . engele en aardbewoners het vrye wil;
. . . . engele en aardbewoners het dieselfde WIL VAN GEBOD;
. . . . diere het geen besluitnemingskognika nie en plant slegs voort op instink,
en dis die probleem met swartes wat die produk van diervermenging is,
die instink is net te groot, en daarom die verkragtings en moordadigheid,
en daarom was die VERBOND MET ALLE VLEES;
dat die BLANKE die DIERMENSE moet DOODSTRAF gee,
as hulle bloed stort, en dit was so tot PWBotha hom aan die neus laat lei het:

En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal YHUH ALHYM vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee.

SEËNINGE en VERVLOEKINGS;

(7) - dis hier waar die geseëndes en die vervloektes onderskei word.

die APARTHEIDSGEBOD is oor en oor herhaal:

sal ons weer u gebooie verbreek
en ons verswaer met hierdie gruwelike volke?
Sal U nie op ons vertoorn wees,
totdat ons vernietig is,
sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie?
YHUH ALHYM van Yisrael, U is regverdig;
want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is.
Hier is ons in ons skuld voor u aangesig,
want niemand kan om sulke dinge voor u aangesig bestaan nie.

. . . . en dis die probleem vanaf 1994, toe APARTHEID afgeskaf is,
word die mooi dogters van die ras genus ADAM toegelaat om te verbaster met die kinders van die duiwel, en nou kom die vloeke op Suid Afrika, en dit gaan nie ophou nie totdat elke godsdienstige en elke politikus en elke joernalis en elke liberalis verdelg is nie. . . . en dis hoekom die plaasboere een vir een geteiken word en uitgeroei word, omdat hulle stren apartheid toepas en tog werk vir die arbeider gee en dit het goed gegaan met wit en swart onder apartheid, maar nou, nadat dit weg is, versleg en verval alles in hierdie land, en nou word die swartes nog meer ongeduldig, want onder apartheid het hulle werk en skool en kos en klere en medies gehad, maar nou sit almal werkloos en krepeer en met die droogte kom honger en pes en wilde diere en geweld en die een maak die ander dood.

Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. En YHUH sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. En jy sal al die volke verteer wat YHUH ALHYM aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou ‘n strik wees. As jy in jou hart dink: Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? — wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat YHUH ALHYM aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur YHUH ALHYM jou uitgelei het; so sal YHUH ALHYM aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. En YHUH ALHYM sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. Skrik nie vir hulle nie, want YHUH ALHYM is by jou, ‘n groot en gedugte AL. En YHUH ALHYM sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Maar YHUH ALHYM sal hulle aan jou oorgee en hulle in groot verwarring bring totdat hulle verdelg word. Ook sal Hy hulle konings in jou hand gee, dat jy hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn; niemand sal teen jou standhou totdat jy hulle verdelg het nie. Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir YHUH ALHYM ‘n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal ‘n afsku van hê en dit geheel en al as gruwel beskou; want dit is onder die banvloek.

. . . . dis presies wat die de Klerk en kie nie gedoen het nie,
en wat die kerk nie doen nie
en wat die politici nie doen nie,
en nou lê net die vervloekigs voor en sal dit al slegter gaan,
totdat een kwart van die bevolking van die wêreld uitgeroei is. [Op_6:8]

Derdens plaas ek korreksies in [ ] reghoek-hakkies.

Omdat hier in bogenoemde inleiding die immorele etiek en siek onware dogmas en doktrines van GODSDIENS van Burger en van Rensburg ter sprake is, moet ek my verweer beroep op "Dit staan geskryf = ", anders sal ons vir ewig probeer om POLITIES KORREK te wil wees, en die waarheid te negeer, en sal my respons dus 'n bybelstudieles aan die twee verdwaalde verwarde priesters van die Romeinse Kerk-stelsel van die valse profeet Jesus Christ Lord God wees, en dis al klaar 'n mondvol om my te stenig.

1 = rassisme is die BLANKE se opdrag om te heers oor die DIERE VAN DIE VELD, want die Blanke se Vader in die Hemel, het die Blanke, met Sy Saad verwek, en die egpaar afgesonder van onrein geeste, duiwels en demone en spoke op die SABBAT tuis in elke woning, en daarom is die Blanke 'n Koninklike Geslag, 'n Rein Volk,

2 = wie of wat is die DIERE VAN DIE VELD? = alle hibriede spesies uit Adam se vrou, 6,000 jaar gelede en VERVLOEK deur YHUH, omdat hierdie saadvermenging die dood in die Kinders van YHUH veroorsaak het en waarom die aarde en alle lewende spesies vervloek is.

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n apartheid volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van ALHYM is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel; en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, ALHYM kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van YHUH—of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van ALHYM dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring, as vrymense en nie asof julle die vryheid het as ‘n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van ALHYM Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, ALHYM vrees, die koning eer.

. . . . nou ja, as die Blankes dan die uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n apartheid volk, ‘n volk as eiendom verkry is en al die ander nasies is vervloek as DIENSKNEGTE, dan is die blankes mos bevoorreg en geseend en uitverkore en verjewe bo die verbasterde mensdiere (homo sapiens)?. . . . en lees dit opdrag aan hulle:

Diensknegte, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand, ter wille van die gewete voor ALHYM leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by ALHYM Want hiertoe is julle geroep, omdat Messias ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg; Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel; wat self ons sondes in sy liggaam op die [houtpaal] gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele. (1 Peter 2:9-25)

RASSIS en APARTHEID

is rassisme sonde?

rassisme word definieer as een ras wat hom hoër as ander spesies beskou,
en dit is werklik so want ons is van SY saad en anders want hulle is gebroedsels van verbastering deur die duiwel en gaan uitgereoei word omdat hulle meer en meer teel en steel en verkrag en vermoor, en hoe erger dit raak, hoe meer afgesonder moet die Blankes wees om enige vorm van beskerming te kry.

die blankes se voorkeur vir hulle eie ras
Dr. Isak Burger van die AGS is apartheid en rassisme 'n sonde!

Wat is sonde volgens die Bybel? Rassisme of rasvermenging? Hoeveel waarskuwings is daar teen rasvermenging in die Bybel? Hoeveel waarskuwings teen rassisme? Is liefde vir jou eie ras 'n vorm van rassehaat? . . . . asof liefde en voorkeur vir jou eie volk 'n vorm van haat is?

. . . . dis baie netjies en eerlik gestel.

opsomming

BLANKES en NIE-BLANKES;
. . . . is twee veskillende genetiese kinders van MIGAEL of van AZAZEL.

RASSIS en APARTHEID;
. . . . is net mooi andersom as wat die media, die kerk en die politiek verkondig:
die regte rassis as hater, haat omdat hy so ingeteel is volgens die 2e Gbeod,
en daarom sing die DIER van die NWO , Mandela an Zuma: "kill te farmer and kill the boer" en geen kerk of koerant of radio of teevee of politikus, veroordeel hierdie uiterste vorm van rassehaat nie. Hoekom nie? Hulle is onder die mag van die valse profeet JESUS = ZEUS.

SEËNINGE en VERVLOEKINGS;
. . . . vir eeue is die reëls:
onderhou my gebooie en wees apart van die gruwelnasies,
en jy sal geseën wees, maar sodra jy nie luister nie en vermeng,
sal jy vervloek wees en uitgeroei word.

KONINGSKINDERS en DUIWELSKINDERS;
. . . . dis duidelik regdeur die hele WOORD;
dat al die kleurnasies is duiwelskinders,
maar die Blanke is Konings ek herhaal die apartheidsgebod,
met korreksies soos voorsien deur myself:

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Messias met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van AL met die [Tempel] van IDOLE?
( Kerke is immers die tempels met die beelde van Jesus?)

Want julle is die tempel van die lewende AL,
soos ALHYM gespreek het:
Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel,
en Ek sal hulle ALHYM wees,
en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af,
spreek YHUH; en raak nie aan wat onrein is nie,
en Ek sal julle aanneem;
en Ek sal vir julle ‘n Vader wees,
en julle sal vir My seuns en dogters wees,
spreek YHUH, die Almagtige. (2 Corinthians 6:14-18)

. . . . in die tyd van die skrywe aan die Grieke,
was tempels vir Zeus prominent in Athene.
Ek was persoonlik self by die PARTHENON.

Parthenon The chief temple of the goddess Athena built on the acropolis at Athens between 447 and 432 B.C. and considered a supreme example of Doric architecture. [Latin Parthenon, from Greek, from parthenos, virgin.]

Olympian, in Greek myth, one of the 12 gods who ruled the universe from their home on Mt. Olympus. Led by Zeus, they were: Hera, his sister and wife; Poseidon and Pluto (Hades), his brothers; Hestia, his sister; and his children, Ares, Hermes, Apollo, Hephaestus, Athena, Aphrodite, and Artemis. Similar to Humans in appearance and character, the Olympians are known to us mainly from the works of Homer and Hesiod.

In die tyd van die Romeine is die Zeus oorgeneem as Jupiter en later weer herstel as Zeus en nog later as Iesosu en na 1769 as Jesus in die KJV, en daarom is die beelde en prente van Zeus en Jesus van dieselfde bonatuurlike wese GOD = Babel Dei, en daarom is die hoof van die KERK die VADER die POUS met die titel van VICARIUS FILII DEI, wat ook terloops om 666 uitwerk, dus of jy die waarde bereken van die pous of van jesus beide werk uit op 666,
en moet dus noodgedwonge die valse profeet wees van wie Messias geskryf het:

Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.

SY Vader se naam is YAH = H3050 en SY naam is YAHSHUA en shua beteken om te red; dus beteken YAHSHUA YAH RED:

Mat 1:21 “And she shall give birth to a Son, and you shall call His Name יהושע for He shall save1 His people from their sins.” Footnote: 1This is the precise meaning of the Heḇrew of His Name.
And all this came to be in order to fill what was spoken by יהוה through the prophet, saying,
“See, a maiden shall conceive, and she shall give birth to a Son, and they shall call His Name Immanu’ĕl,” which translated, means, “Al with us.”

VERBONSDVOLK en HEIDENE

. . . . net die Blanke is die VERBONDSVOLK:

Mat_15:24 Maar Hy antwoord en sê:
Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Yisrael.
Yisrael is die 12 Stamme wat ontwikkel het in 48 Nasies in Europa,
en vanaf Peleg ongeveer 4,000 jaar gelede is hierdie diervermengde nasies met taal verwar, wie se gebede nie die hemel bereik nie omdat hulel vervloek is,
en is hulle verstrooi na die perimeterlande rondom Europa, sodat wanneer die Blankes van Europa hulle toekomstige erfporsieland ingebruik neem, moet hierdie swart nasies die diensknegte vir die Blankes wees, en dis die probleem van die kerke en politiek:

Gen 9:25 sê hy: Vervloek is Kanaän!
‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

Dis logies dat SATAN uit tyd is,
en omdat 6,000 jaar van die profesie verby is,
en voor die Laaste Dag,
in hierdie Tyd van die Einde,
wil Satan al die Blankes uitroei,
en eis dat almal gelyk is,
en as jy iets teen die stelsel skryf,
word jy etiketiseer as RASSIS en almal haat jou,
terwyl jy niemand haat nie.

In die tyd van Messias in Jerusalem,
het die JOOD geglo dat hy JUDA se kinders is,
en omdat hulle die TALMUD geskryf het,
wou hulle nie MESSIAS aanvaar nie,
want hulle het net hulself as die uitverkore volk beskou,
en die Blankes van Europa van die 48 Nasies nie geag nie,
en juis daarom het hulle Hom doodgemaak,
in die vlees maar nie in die gees nie.

Nêrens in die Bybel word Kerk voorgeskryf nie;
Nêrens word Sondag geag nie;
Nêrens word merk op die voorhoof van babadoop geag nie;
Nêrens word merk op die hand vir die kies van wetmakers geag nie;
Nêrens word SY GEBOOIE termineer nie:
Mat_22:40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
. . . . dis heel ironies, want die volgende stelling is verkeerd vertaal,
maar tog spreek dit 100% die waarheid van die kerk:

Luk_16:16 Die wet en die profete was tot op Johannes;
van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig,
en elkeen dring met geweld daarin.

. . . . en Christene besef nie dat die koninkryk van God,
juis die huidige NWO is nie,
en met die Laaste Dag verbrokkel alles,
en dis baie binnekort.. . . . . enige tyd tussen 2018 en 2028,
want dit is een geslag van 70 of 80 vanaf 1948,
toe Israel deur die Engel Mense gestig is vir die Jode,
en dis die kern van die kookpot Moslem en Jood,
saam in Jerusalem en binnekort vind die slag van Armageddon juis daar plaas:

Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.
En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

. . . . hierdie data was geheim gehou tot 1994:

En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
En hy het (weer) herhaal en gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die wettelose sal wetteloos handel; en geeneen van die wetteelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.

Messias is ons voortdurende OFFER voor die GEREGSHOF in die HEMEL,
maar op 'n sekere dag, word die GENADE gesluit en afgesluit,en vind die FINALE WETTELOSE FASE op aarde plaas sodar JESUS in die KERK in ROME weer verskyn. Die ontsetende gruwel is die verskyningsbeeld van JESUS op TEEVEE in elke wettelose mens se huis.

groetnis van Chris Nel 6:37 PM 2016-02-03


Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/rassisme-apartheid-kerk-sonde-en-jesus-in-perspektief
Chris NelTotale stukke publiseer: 496
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 537