Op Woes.co.za onder Rubrieke

Romeine 1:14 tot 17

Soos jy sien is ek besig om die boek Romeine te lees.
Paulus sê daar in Romeine 1 onder die inspirasie van die Gees die volgende:

“Ek staan onder ‘n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig.

Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.

In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: ‘Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.’"

Ek het gewonder of ek ook so opgewonde en geïnspireerd soos ’n Paulus voorkom as ek met mense gesels oor die Evangelie en oor die God van die Bybel.

Is ek ook so seker dat God sal kan help as ek Hom vra in my gebed? Is ek ook so oortuig van God se krag om te red?

Dit is soms vir my asof ons prentjie van God en wie Hy is, so klein en so gewoon-menslik geword het, dat ons net waag om vir Hom dinge te vra wat ons eintlik self kon gedoen het.

Dit terwyl die God van die Bybel die God van die onmoontlike is.

Die God van die Bybel, wat ons leer ken in Jesus Christus, is die God wat die onmoontlike kan doen.

Die Jesus Christus wat gekruisig en opgestaan het, wat ons as Christen gelowiges nou volg as ons Here en Koning, kan vandag nog die onmoontlike doen.

Ek glo dit is deel van die Evangelie, die Goeie Nuus, waarvan ek en jy teenoor ander kan getuig.

Om te getuig is om jou stories en jou ervaringe met hierdie God te vertel. Dit is ook wat ek hier vir jou wil vertel. Sodat jy met nuwe oë na God kan kyk en ook saam met my kan glo dat Hy vandag nog hierdie dinge kan en wil doen. Ook vir jou.

Die meeste van ons glo dat God destyds, in die Bybel se tyd, met ’n Abraham en ’n Moses en ’n Paulus kon praat. Hoekom is dit dan vir ons so moeilik om te glo dat hierdie God vandag nog met ons so kan praat dat jy Sy stem kan hoor en dit kan herken as Sy stem?

Ons weet en glo dat Jesus, destyds, in Sy lewe as ’n mens op aarde in die jare 29 tot 32 ná Christus, die mees merkwaardige, menslik gesproke onmoontlike, wonderwerke, gedoen het. Soos mense wat fisies blind was, in een oomblik laat sien het. Besef jy dat dit fisies onmoontlik is om te gebeur?

Dowes wat Hom langs die pad ontmoet het, kon skielik weer, al was dit fisies onmoontlik menslik gesproke, weer hoor.

Melaatses wat, volgens die moderne mediese wetenskap verby enige menslike hulp en hoop tot herstel was, het Hom ontmoet en het totaal genees en normaal weggestap.

Hy het selfs storms op see stilgemaak deur met daardie storm net te praat.

Hy het ’n Lasarus, wie se lyk al vier dae in die graf gelê en stink het, letterlik uit die arms van dood geroep sodat hy, toegedraai in doods doeke, by sy graf uitgehop gekom het.

Ja, dit is die God, die Jesus, wat ek wil besing.

Dit is die God, die Jesus Christus, wat ons in die boek, Romeine, ontmoet en wie se genade daar besing word onder die inspirasie van die Gees.

As jy Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aangeneem het, is dit hierdie God wat op hierdie oomblik in jou woon deur Sy Gees.

Dit is hierdie God wat nou daar voor jou staan en vir jou sê: “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie.

Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.

Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.” (Mat. 6:31-34)


Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/romeine-114-tot-17
Christo Nel

Kom ek vertel jou so ietsie meer oor myself en my vrou, Hetta  

Vir meer as 25 jaar het die Here my en Hetta gebruik as leiers en leraarspaar binne ‘n lokale gemeente.  Sedert Mei 2004 gebruik Hy ons translokaal oor gemeente- en kerkgrense heen in alle dele van die Liggaam van Jesus Christus.  

Hy gebruik ons om weer Christen-gelowiges te help om die ABC van Bybelse Christen-wees te ontdek.  Hulle moet weer ontdek dat Jesus Christus, ons Verlosser en Here, ook die Doper met die Gees is.  Wat Sy mense wil toerus met die krag en gawes van Sy Gees om Sy getuies in hierdie wêreld te wees.  En dat Hy elkeen van ons wil gebruik om mekaar en ander te bedien sodat mense weer sal beleef “God is hier tussen julle!”.  Sy dit daar in die kleiner geloofsfamilie in huise en op die markplein, of wyer in die groter Liggaam van Jesus.  Christene moet ook weer ontdek dat almal van hulle bloed-familie is van mekaar en deel is van die een kerk, die Liggaam van Jesus Christus, op aarde.  

Die ervaring wat ons opgedoen het in meer as 14 jaar as leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 2 gemeentes, Dunnottar en Potchefstroom-Mooirivier, en sedert 1993, wat ons Bybelse vernuwing aan Afrikaners begin bedien het in alle dele van die Liggaam van Jesus, is nou goud werd. 

Dwarsoor die wêreld, en ook hier in Suid-Afrika, is daar gelowiges en gemeenteleiers wat saamstem daaroor dat die Here besig is om Sy Liggaam uit te daag met “Nuwe Wyn-waarhede”.  In Lukas 5:37 tot 39 het Jesus tereg gesê;  “En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word.”  

Dit is vir my wonderlik hoe die Here my ervaring en kennis van beide die Gereformeerde teologiese wêreld en dit wat tans in vernuwingsgemeentes die sterkpunte en die behoeftes is, gebruik om amper as ‘n soort Nehemia-figuur gelowiges in alle dele van die Liggaam aan te moedig om die gate “in die mure” te herstel en saam te ontdek dat eendrag werklik mag is tussen al die verskillende gemeentes in dorpe en stede. 

Ek is tans deel van ‘n nuwe soort leierspan wat oor kerkgrense heen translokaal gelowiges bedien en help om God se hart vir hulle te ontdek.  Ef 4: 11-16 spel dit treffend uit: 


“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.  Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.  Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof,  en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”Totale stukke publiseer: 524
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 471