Op Woes.co.za onder Rubrieke

Vertrou God vir daardie baie meer

God is elke dag met my en jou besig. Hoe het Jesus dit gesê: Hy gaan ons lei deur Sy stem. En Hy praat op baie maniere met ons. Hy gee vir ons op baie maniere woord, beloftes, maar ook drome en passies hier diepbinne in ons waaraan ons kan vashou en hoopvol na kan luister.

Maar die belangrike is dat ons dan, op grond van die woorde, beloftes en drome, in geloof daarvan werk maak en begin om daardie tree die onbekende in te gee totdat daardie woorde, beloftes en drome in vervulling kom of totdat God self vir ons wys en sê: Tot hiertoe en nie verder nie. Of wanneer Hy vir ons sê: Nee, hiervan gaan niks kom nie. Nie hierdie kant toe nie, daardie kant toe!

Sommige onder ons gee so maklik moed op. Dinge gebeur dalk nou nie soos wat hulle gehoop en gedroom het dit moet gebeur nie en dan hou hulle sommer net op om daardie droom of woord na te jaag.

Maar dalk wil God jou daardeur net oortuig dat daardie droom of woord aan jou op ’n ander wyse gerealiseer moet word. Onthou jy daardie storie wat ek jou vertel het van die gesin wat Libanon toe is om daar ’n Christelike TV-stasie oop te maak? In die proses ontdek hulle toe dat die Here eerder wil dat hulle met ’n korrespondensiekursus oor die internet daar moes begin waardeur hulle al die Oostelike Moslemlande kon bedien met die basiese waarhede van die Evangelie.

Daarom wil ek jou vandag aanmoedig om erns te maak met God se beloftewoord aan jou. Hou aan om erns te maak met daardie drome en hartspassies daar diep binne-in jou waarvan jy oortuig geraak het dat dit werklik van God is.

Ek bid dat elke plek en area in jou lewe waar daar ’n hopeloosheid posgevat het wat jou ekonomies beinvloed het, dat daardie hopeloosheid verdring sal word deur ’n opgewondenheid en hoopvolheid dat God iets nuuts en merkwaardig juis in daardie area wil doen.

Vriende, ek het weer die afgelope tyd so bewus daarvan geword dat God nie ’n God van net genoeg is nie. Hy was dit nog nooit nie en Hy sal dit ook nooit wees nie.

Dink maar net byvoorbeeld aan die kere wat Jesus die skares honger mense gevoed het. Elke keer was daar te veel kos. Natuurlik het Hy nooit toegelaat dat iets vermors moes word nie. Daarom het Hy elke keer vir Sy dissipels opdrag gegee om wat oor was te gaan optel.

Stap ’n bietjie buitetoe en kyk op na die blou lug bokant jou. Vra jouself af: Hoeveel blou lug het ons nou werklik nodig?

Dink ’n bietjie verder. Dink hoeveel sterrestelsels lê anderkant daardie blou lug bokant jou. Hoeveel sterrestelsels is nou genoeg?

Dit laat my net besef dat ons God ’n God van ekstreme is. Dat Hy met al hierdie dinge wat Hy geskep het, ons net wil help om te besef dat Hy baie groter is as wat ons ooit kan dink of begryp.

Hy is tot baie meer in staat as wat ons ook kan dink of selfs glo.

Ek wil weer sê: Ek glo dat hierdie ’n tyd en ’n seisoen is van ekonomiese deurbrake. Dit is ’n tyd waarin ons God kan vertrou vir daardie ekonomiese seën, groot oeste, deurbrake in besigheid wat ons beleef het God aan ons belowe het.

Ek bid dit veral vir diegene onder ons wat daardie deurbrake bitter nodig het.

Maar ek bid ook dit vir jou verhoudinge met ander mense, soos jou gesinslede en jou familie. Ek bid dit ook vir daardie situasies in jou lewe waarin dinge net nie wil bes gee nie. Dat jy opnuut gevul sal word met hernieuwde hoop dat dinge ook daar gaan verander en gaan verbeter.

Ek wil jou herinner dat ons Jesus, waarop ons hoop, Iemand is wat mense kan verander en kan restoureer. Hy kan mense van gedagte en opinie laat verander. Hy kan harte verander en gesindhede laat verander. Hy kan ons weer nuwe hoop laat kry.

Kom ons begin dank Hom juis vir daardie uitdagings en krisisse in ons lewe. Dat Hy ook, soos Rom. 8:28 belowe, dit kan verander en kan gebruik tot ons bes wil.
MOENIE die titel en jou naam hier invoeg nie. Dit word outomaties bo aan bygevoeg.
Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/vertrou-god-vir-daardie-baie-meer
Christo Nel

Kom ek vertel jou so ietsie meer oor myself en my vrou, Hetta  

Vir meer as 25 jaar het die Here my en Hetta gebruik as leiers en leraarspaar binne ‘n lokale gemeente.  Sedert Mei 2004 gebruik Hy ons translokaal oor gemeente- en kerkgrense heen in alle dele van die Liggaam van Jesus Christus.  

Hy gebruik ons om weer Christen-gelowiges te help om die ABC van Bybelse Christen-wees te ontdek.  Hulle moet weer ontdek dat Jesus Christus, ons Verlosser en Here, ook die Doper met die Gees is.  Wat Sy mense wil toerus met die krag en gawes van Sy Gees om Sy getuies in hierdie wêreld te wees.  En dat Hy elkeen van ons wil gebruik om mekaar en ander te bedien sodat mense weer sal beleef “God is hier tussen julle!”.  Sy dit daar in die kleiner geloofsfamilie in huise en op die markplein, of wyer in die groter Liggaam van Jesus.  Christene moet ook weer ontdek dat almal van hulle bloed-familie is van mekaar en deel is van die een kerk, die Liggaam van Jesus Christus, op aarde.  

Die ervaring wat ons opgedoen het in meer as 14 jaar as leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 2 gemeentes, Dunnottar en Potchefstroom-Mooirivier, en sedert 1993, wat ons Bybelse vernuwing aan Afrikaners begin bedien het in alle dele van die Liggaam van Jesus, is nou goud werd. 

Dwarsoor die wêreld, en ook hier in Suid-Afrika, is daar gelowiges en gemeenteleiers wat saamstem daaroor dat die Here besig is om Sy Liggaam uit te daag met “Nuwe Wyn-waarhede”.  In Lukas 5:37 tot 39 het Jesus tereg gesê;  “En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word.”  

Dit is vir my wonderlik hoe die Here my ervaring en kennis van beide die Gereformeerde teologiese wêreld en dit wat tans in vernuwingsgemeentes die sterkpunte en die behoeftes is, gebruik om amper as ‘n soort Nehemia-figuur gelowiges in alle dele van die Liggaam aan te moedig om die gate “in die mure” te herstel en saam te ontdek dat eendrag werklik mag is tussen al die verskillende gemeentes in dorpe en stede. 

Ek is tans deel van ‘n nuwe soort leierspan wat oor kerkgrense heen translokaal gelowiges bedien en help om God se hart vir hulle te ontdek.  Ef 4: 11-16 spel dit treffend uit: 


“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.  Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.  Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof,  en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”Totale stukke publiseer: 524
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 471