Kortverhale

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

DAT ALMAL EEN MAG WEES: (1)

U, VADER, in MY en EK in U,
en hulle in ONS
(Joh.: 17:21)

Die wasem het daardie oggend in ʼn wit damp oor die Nylvallei gehang waar
verdroogde boomtakke soos swart stalagmiete uit die water opgerys het. Die
verlatenheid van die landskap was ʼn spieëlbeeld van my eie verlatenheid toe ek
uitroep: “Here, as u leef, openbaar U self!”


Ja, ek is in die kerk gedoop, aangeneem en getroud. Ook is ons drie kinders, soos wat
dit Christen ouers betaam, in die kerk gedoop. My lewe was ʼn kringloop van
religieuse tradisie. As ek nie te moeg was nie, het ek saans ʼn paar Bybelversies
gelees, daarna sondebelydenis onder gebed gedoen, en more maar weer op die ou
trant voort gegaan. My sondelas was minste wat my gepla het. Die Here is mos
getrou en regverdig, en as ek my sonde bely, is dit alles dadelik vergewe. Maar
waarom was my siel dan so onbevredig?


My suster het altyd tydens haar besoeke, aan my kinders wat aan haar lippe gehang
het, Bybelstories vertel. Dit was toe ek besef, dat ek oor al die jare van kerkbywoning
en versies lees, die Bybel glad nie ken nie. Sy het van die Skepper gepraat asof
Hy haar Geliefde en Metgesel was, terwyl ek selde of ooit sy Naam in ’n gesprek oor
my lippe laat kom het. Haar Bybelkennis het my jaloers gemaak en ʼn begeerte by my
laat ontstaan om die Woord ook so goed te ken.


Die geestelike boeke wat my suster vir my geleen het, het my geprikkel en aan die
dink gesit. In die inhoud van: “Die Boek van Henog” (apokrief), hoewel die
beeldspraak onverstaanbaar en die vreemde gebeure vreesaanjaend was, het ek
dadelik geglo. “Tussen sewe kandelaars”, ʼn boek geskryf deur pastoor Bennie
Kleynhans, het my so geboei en geïnspireer dat ek self Bybelstudie oor die Joodse
*Menorah begin doen het.

*Die Menorah is die Joodse kandelaar.


BYBELSTUDIE

My Bybelstudie: “ ʼn Lig tot verligting van die Nasies, die Lamp van God as
Hermeneutiese Sleutel van Genesis tot Openbaring”, het my op ’n Bybelse reis
geneem van sonde, geloof, berou, belydenis, vergifnis en wedergeboorte om in ’n
liefdesverhouding met my Skepper te staan. In die begin van my studie het my hart
dwarsdeur die Ou Testament geblom. Maar toe ek by die profetiese boeke, en veral
Jesaja kom, het ek diep onder die indruk gekom van die werklike omvang van my
sondeskuld. Vir die eerste keer het ek letterlik my knieë deurgekruip en soos die
roubeklaers van die antieke tyd my sonde beween.

Maar saam met sondebesef kom versoeking. Die Duiwel beveg oorgawe tot
wedergeboorte met al sy krag en mag. Sy grootste wapen is om vrees in te palm.
Duiwelsadvokaat het hy my dag en nag wysgemaak dat daar vir my sonde geen
vergifnis is nie. Sy kruisverhoor het my een nag sò in ʼn hoek gedryf dat ek byna
oorgegee het, toe in gedagte-deurbreking, die woord ‘liefde’ my op die hart gelê is.
Dit was die sleutel en uitklophou. Die liefde van God in die gestalte van sy Seun
tot redding van sondaarmense, het my vir die oomblik uit die ou draak se kloue geruk.

Maar so maklik gee die Duiwel nie kop nie. Soos ʼn brullende leeu kom hy altyd weer
terug met ʼn splinternuwe strategie in vervolging van die gelowige Kerk (Op 20:12).
Maar as ons hom elke keer weerstaan, sal hy uiteindelik van ons wegvlug (Jak: 4:7).

Graag deel ek met die leser hoe die Heilige Gees my op reis geneem het. Vir die
eerste keer het ek God se onhoorbare stem in gedagte-deurbreking erken. Dit het alles
begin toe die Gees my gedring het tot intensiewe Bybelstudie. Hy het my gelei in
voortdurende gebed vir die waarheid in Woord-interpretasie.

Deur boodskappe, drome en visioene wil God Homself aan alle gelowiges openbaar. Jesus vergelyk die Heilige Gees met die wind: Jy hoor die wind maar weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Wedergeboorte is die Heilige krag van God se Gees, wat binne in jou woon.
Die Woord leer dat God se Gees sy kinders ken, roep, verordineer, regverdig, en ver-
heerlik (Rom 8:29). Verder getuig Hy van Christus, vertroos en lei Hy gelowiges in
die waarheid en verkondig Hy toekomstige dinge aan hulle (Joh: 15:26 & 16:13).

LIEFDESVERHOUDING

Om in ʼn liefdesverhouding met God te staan, is om die Heilige Gees daagliks in jou
lewe, nie net vanuit die Woord nie, maar ook in gewone dinge te ervaar. Onthou,
Jesus woon in jou, en net soos wat Hy elke dag se lief en leed met sy dissipels gedeel
het, wil Hy dit nou met jou deel. Jesus het belowe dat Hy ons tot aan die voleinding
van die wêreld nie sal verlaat nie. Deur sy Gees is Hy elke sekonde by ons.

JOERNAAL

Hoewel ek nog dikwels laks is, is dit belangrik dat jy dagboek hou van al die
boodskappe wat jy van die Heilige Gees ontvang. Skryf die boodskappe en drome
neer en skets die visioene. Dit is kosbaar as jy sien hoe ʼn boodskap wat jy vooraf
gekry het in vervulling gaan. Die boodskappe rig op voorbidding, bevestiging,
vertroosting en bemoediging om jou dwarsdeur jou lewe te lei. Die Duiwel gaan jou
wysmaak dat elke onheilsboodskap betrekking het op jou en jou gesin. Maar dit rig
meesal op wêreldgebeure, naamlik voorbidding wat God jou op die hart lê. Dit is
belangrik dat jy die Gees in al die fasette van jou lewe sal vertrou. Gelowiges stry
saam met die engele (Dan 10:20) teen die bose geeste in die lug (Ef. 6:12).

Wanneer ek ʼn boodskap ontvang maak ek dikwels my eie afleiding maar is ek meesal
verkeerd. Dae, weke of maande later, kom die uitleg, vervulling of openbaring deur
ʼn gebeurtenis. Dit is verstommend hoe God deur sy Gees werk. Luister elke dag
na sy stem en tree daagliks in gesprek met Hom tot verheerliking van sy Naam en in
bekendmaking van al die begeertes van jou hart. Kind van God, beleef die Vader se wonderwerke in jou lewe.


WANDEL NA GOD SE HART

Henog het met God gewandel, Moses was vir Hom soos ʼn vriend en Dawid was ʼn
man na sy hart. God wil, as jy Hom sal toelaat, in dieselfde liefdesverhouding met jou
staan. In hierdie boek wil ek ʼn paar intieme in-gesprek-oomblikke van die Heilige
Gees, in my lewe, met jou deel. Indien jy, net soos ek vir ʼn fase in my lewe, nie
God se stem kan hoor nie, bid en vertrou ek dat hierdie getuienis jou gees sal open
sodat ook jy, die wonder van Jesus se stem in jou lewe sal ervaar.

.
.


.


..


.
DAT ALMAL EEN MAG WEES ( 1 vervolg)

Hoofstuk 2

JAHWEH - JIREH: GOD VOORSIEN

KOM AAN DIE GANG:

Die lees van my suster se boeke, het by my ʼn diep begeerte gewek vir Bybelstudie.
Daarvoor het ek ʼn Konkordansie benodig asook die ‘Boek van Henog’, sodat ek dit in
wisselwerking met die Bybel kon bestudeer. Maar met twee kinders wat tegelyk
studeer en een in ʼn hoërskoolkoshuis was daar nie ekstra fondse nie. Ek het
stilweg gebid en gevra dat as Bybelstudie die Here se wil vir my is, Hy die boeke sal
voorsien. Met my suster se vertrek stop sy my R500 in die hand met die woorde:
Gaan koop vir jou die boeke wat jy nodig het vir jou Bybelstudie. Natuurlik wou ek
dit nie neem nie, sy was immers self net ʼn pensioenaris. Maar sy het daarop aan-
gedring dat die Heilige Gees haar dit beveel het.

Tydens ʼn nuwejaarsfees van Radio Pretoria op Kleinfontein het ons ʼn stalletjie
bespreek om ons mango-oes te verkoop. Ek was baie verras toe ek ʼn boeketafel sien
en kon my oë nie glo toe ek die Konkordansie, sowel as die Boek van Henog, tussen
die boeke vind nie. Maar die ongelooflikste van alles is dat die twee boeke R499.95
gekos het. God voorsien presies wat ons nodig het, niks meer en niks minder nie.

Gewapen met die twee boeke en ʼn lied in my hart kon ek nou vervaard begin met
Bybelstudie.

Dankie, Here vir my Bybelse reis wat op daardie dag begin het.

DIE TAFEL STAAN GEREED:

Nog ʼn gebeurtenis wat ek graag met julle wil deel was toe die Gees my ʼn Boeke-
bediening op die hart gelê het. Die Christelike Uitgewery het aan ons boeke teen
kosprys verskaf wat ons dan teen markpys verkoop het. Met die wins het ons boeke
aangekoop met die oog op ʼn bilioteek. Veral die ouergarde sou by ʼn uitruil diens baat.

Ons Predikant het geen probleem met ons boekebediening tydens Sondag se teedrink-
tyd gehad nie, maar om die een of ander rede was hy daarteen gekant om die boeke-
bediening in te sluit by die bazaar of ander openbare verkope en byeenkomste.

Tydens vakansietyd het die gemeente se gebak en groente altyd goeie aftrek gekry by die vakansiegangers van ʼn nabygeleë vakansieoord. Ek het gemeen dit is die ideale
geleentheid om alle soorte mense te bereik met Bybels en geestelike leesstof. Toe ek
ons dominee skakel vir toestemming, was hy nie tuis nie. Sy dogter het belowe dat sy
hom oor my versoek sal inlig. Toe ek egter niks van hom hoor nie, het ek geweet dat
hy daarteen is. Maar so maklik blaas ek nie die aftog nie. Die Saterdagoggend toe ons
by die oord arriveer was almal druk besig by hul tafels met pannekoek bak en koek en
snuisterye verkoop. Toe ons met die kratte aanstap wou ek die boeke maar op die gras
uitstal. Tot my verbasing staan daar heel voor ʼn onbesette tafel. Ek het die boeke
sondermeer uitgepak sonder navraag aan wie die tafel behoort.
Die Dominee het tussen al die tafels rondgekuier maar ons tafel vermy. Die kersie op
die koek was, toe ʼn man van ‘n ander dorp, soos wat ek kon aflei iemand wat by ’n
dagblad betrokke was en ons gemeente en predikant goed geken het, by ons tafel tot
stilstand kom. Hy het ʼn boek geneem en al die omstanders se aandag gehad toe hy sê:
“ Die ......... Gemeente is werklik iets besonders. Kyk nou net hierdie boeketafel. Ek
beveel hierdie boek aan en veral die boodskap op bladsy so en so.” Toe roep hy ons
predikant vir ʼn foto vir sy blad. Baie verleë moes Dominee toe maar voor ons tafel
poseer met ʼn geopende boek in sy hand asof hy daaruit lees.

Onse Heer het nie net die voorste tafel vir ons bediening voorsien nie, maar ook vir
ons Dominee ʼn les geleer. Dit was ʼn bevestiging van die Gees dat ons bediening
volgens die Vader se wil is.

DIE BEGEERTES VAN JOU HART

In Spreuke 10:24 lees ons: Waar die goddelose bang voor is – dit kom oor hom; maar
die begeerte van die regverdiges vervul Hy. En in Mat 6:8: Julle Vader weet wat julle
nodig het nog voordat julle vra. God voorsien in al ons behoeftes al is dit baie gering
of baie groot, nog voordat ons Hom vra. Hy gee nie net wat ons nodig het nie, maar
gee aan ons na die begeertes van ons hart.

Die Here verras my elke keer wanneer ek iets nodig het en ek dit dan uit ’n
onverwagte oord ontvang. Só het ek, toe ek my laaste druppeltjie parfuum uitspuit, die
boodskap ‘Joy’ gekry. ʼn Maand of wat later het ons by my seun-hulle oorgeslaap vir
my swaer se sestigte verjaarsdag. Die oggend, toe ons ʼn koopsentrum besoek, het ek
aan my skoondogter genoem dat ons by ’n winkel waar ek ’n rekening het, moet
inloer sodat ek ’n bottel parfuum vir die aand se geleentheid kan koop. Sy sê toe:
“Nee, Ma kan sommer een van my geure aanspuit”. Wel, toe ek klaar aangetrek is
kom sy die kamer binne met ’n bottel reukwater: Hierdie een skenk ek met al my
liefde vir Ma.” Ek was oorstelp van blydskap toe ek die naam op die botteltjie lees:
‘Joy!’ Here, U goedheid is wonderbaar!

Kleintyd, toe my worshondjie siek word en doodgaan het ek onbedaardelik gehuil
toe ek die kruis by sy graffie inplant. Ou Mina, ons wasvrou het my getroos met die
woorde: “Moenie huil nie Nonnatjie, die Modimo sal jou weer ’n honkie gee.” ʼn Ruk
gelede het die begeerte vir ʼn worshondjie al sterker geword. Die hondjies by die
troeteldierwinkel se prys was vér bokant ons vermoë. So ʼn week daarna noem my
seun aan my dat vriende van hulle ʼn werpsel worshondjies het om weg te gee. Groot
was my vreugde toe hulle met ʼn miniatuur worshond opdaag. Sy naam is Lodewyk en
ek dank die Here elke dag dat Hy al die begeertes van my hart vervul.

GOD VOORSIEN OOK IN GROOT DINGE

Ons kinders verskil van die oudste na die tweede oudste, elf maande, en van die middelste na die jongste, twee jaar. Toe hulle ouer word, het dit strawwe finansiële druk op ons geplaas. Met die oudste, tweedejaar student, die middelste eerstejaar student en die jongste in ’n Hoër Tegniese Koshuis, moes my man en ek dringend uitkyk vir ‘n meer betalende werk om ons kinders ’n geleerdheid te gee.


Die heel eerste tree wat ons gegee het, was gebed. Die tweede tree was om die koerant en maandblaaie deur te snuffel op soek na geskikte werk vir ons albei. Die betrokke dag onthou ek goed. Terwyl my Sus tee skink, het ek die Landbou Weekblad met ‘n vergrootglas deursoek vir werksaanbiedinge. Daar is twee poste geadverteer vir ’n egpaar by ’n groot Boerdery Onderneming. Die goeie ding was dat die pakhuis/plaasbestuurder behalwe ’n maandelikse salaris, ook ’n winsdeling sou ontvang. Ek het na buite gestap waar my swaer en man onder die skaduryke bome gesels, en gesê: Prys die Here, God voorsien! Ons het dadelik ons CV’s ingestuur en is ons, uit meer as honderd aansoeke, op die kortlys geplaas. Na ’n intensiewe onderhoud, is ons aangestel.

Voordat ons in ons nuwe werk aangestel is, het ons party dae letterlik van pap en kool gelewe vir ons kinders se onthalwe. Maar, die arbeid wat mens in ’n goeie saak inploeg ontvang jy altyd driedubbel terug.

Later, koop ons ’n klein plasie met die oog op aftrede. Een misoes na die ander en voor ons weet is ons bankrot en ons aftree-nessie daarmee heen. My man was alreeds op aftree-ouderdom en was hy volgens hom te oud om werk te kry. Hy was so depressief dat hy sommer die nag ingeloop het. Ek het sonder ophou gebid en besef dat ek, namens hom, die tweede tree moet gee. Hy is ‘n opgeleide motortegnikus. Die volgende dag skakel ek ’n bekende firma om navraag te doen oor vakante poste. Die werkswinkelvoorman was uit en beloof hulle om hom ‘n boodskap te gee. My man reageer dadelik negatief, naamlik dat ons nooit weer van hulle sal hoor nie.

Die volgende dag, dit was ’n Vrydag, lui die foon. Die werkswinkelbestuurder sê, ja, my man kan reeds die volgende dag, Saterdag, wanneer hulle as ’n reël nie werk nie, vir ’n onderhoud kom. Ek luister in die kantoor langsaan en toe ons terug ry plaastoe sê ek vir my man dat dit ’n baie goeie onderhoud was en dat hy vir seker ’n aanstelling gaan kry. Die Maandag maak ons saam met ons prokureur bankrotskap- planne, toe my man se selfoon lui: “Baie geluk meneer, jy is aangestel en kan alreeds môre diens aanvaar.” Vertou op God en sien hoe Hy uitkoms gee!

My seun wat sy studies met welslae voltooi het en as Finansiele Direkteur by ’n groot firma werksaam is, koop ’n tweede huis in ’n sekuriteitsoord as ‘n belegging. Ons trek in ’n splinternuwe meenthuis in teen die helfte van die verbandspaaiement. Ons het nou weer ’n vaste inkomste, maar kan steeds nie medies bekostig nie. En toe gebeur die onvoorsiene. My man word gediagnoseer met graad vier maagkanker. Dit dwing ons om ’n persoonlike lening vir R35 000 aan te gaan vir chemo-behandeling. Sy Onkoloog meen dat hy goed sal reageer op bestraling teen ‘n verdere R80 000, vir ons onbekostigbaar. Intussen vereger my man se toestand by die dag en is hy genoodsaak om sy werk te bedank terwyl ons uitstaande kredietkaart, voertuig- en leningskuld het.

Maar God se tydsberekening is altyd perfek. Presies in dié tyd verkoop die finansiële instelling waar my seun Direkteur is, aandele. My seun los die huis waarin ons woon, plus al ons skuld, tot op die sent na, af. Nou woon ons gratis vir solank as wat ons wil en betaal ons kinders elke maand fondse in ons bankrekening. Ons lewe nou wel, nie rojaal nie, maar het ook geen tekort nie.

Steeds hou God se voorsienigheid nie op nie. My dogter vertel aan ons van ‘n Professor wat as onkoloog in Durban praktiseer met ’n kliniek in Vryheid. Op die 2de Januarie lê ons die 700 kilo’s af. Die Professor verwys ons in ’n brief na die Provinsiale hospitaal vir verdere behandeling. Ook gee hy vir my man kankertablette om hom intussen deur te sien totdat hy ’n afspraak kan kry. Daar is altyd ’n lang waglys by die Provinsiale hospitaal en kan ons die dokter eers op die 19de Februarie sien. Ons bel vir ’n voorskrif vir nog ’n reeks tablette. Vir die tweede keer verskaf die Professor die tablette kosteloos aan ons en betaal hy selfs die posgeld. As ons self moes betaal sou ons ’n verdere R4 000 moes opdok.

Wow! Hoe kan ons die Almagtige God ooit genoeg dankie sê? Ons kinders, en mense soos die professor, is ’n instrument in God se hand, ons tot seën. Alhoewel ons in die vallei van doodskaduwee is met my man se siekte, is God steeds daar in sy voorsienigheid. In geloof bid ons vir ‘n wonderwerk, luister ons na die stem van die Heilige Gees en vertrou ons op God vir spoedige genesing.

Uit my persoonlike getuienis is daar veral twee dinge waarop die leser hier moet let. Eerstens leer die Bybel ons dat ons al ons nood en behoeftes met danksegging en in geloof aan God bekend moet maak. Tweedens vra dit van ons om uit ons gemaksone te klim en ’n tree te gee. Dit beteken dat ons nie net moet bid nie, maar ook moet oorgaan tot daadwerklike aksie.


Woorde: 2677
Totaal: 2677Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

1
JA JA JA Voorwaar, dit is so!!! Kyk vrou, jy moet solank 'n lysie maak van almal wat hierdie boek by jou wil koop. En my naam is nr1, gehoor!

Korreksies:
Seblief tog las WSW of voluit, voor jou titels aan, sal jy?
ons terug ry plaastoe sê ek - ons terug ry plaas toe sê ek
5 jaar 1 maand 1 week 5 dae 4 ure oud


Elizabeth
Enigeen kan baat deur jou getuienis te lees. Baie dankie daarvoor en dit is wonderlik - as mens oplet en aandag gee - hoeveel dinge daagliks na mens se kant toe kom, is dit nie?
Jou getuienis sal lesers meer bedag maak daarop dat wonderlike dinge na hul kant toe kom, al besef mens dit nie altyd dadelik nie.
Baie dankie :))
5 jaar 1 maand 1 week 6 dae 20 ure oud


almal 1
AMEN op die mooiste getuienis!! Ek kan nie wag om jou volledige boek te lees nie.. Ek kan Hom net loof en prys vir Sy liefde en genade... baie dankie Bets vir hierdie kosbare deel, jou hele reeks gaan defnitief na my gunstelinge toe vir n weer en weer lees
5 jaar 1 maand 2 weke 5 ure oud


WsW
Dankie, Elizabeth, vir hierdie inspirerende getuienis en geloofsreis wat jy met ons deel. Dis die God wat ek ken en dien. Vir mense wat nie werklik glo nie, mag dit dalk onwerklik klink, maar ek kan ook getuig van meer as een wonderwerk in my lewensreis. Ons dien 'n groot, Almagtige God vir wie absoluut niks onmoontlik is nie.
Net so paar goedjies wat ek opgetel het met die lees:-
Uself (dink dit moet een woord wees, want myself, jouself ens is mos eenbegrip)
Christen-ouers (sal ek met 'n koppelteken skryf)
voortgegaan (moet dit nie ook een woord wees nie?)
uitruildiens (een woord)
Finansiële Direkteur (die kolletjies het hier gedros)
Sien uit na meer wonderlike verhale uit jou lewensreis.
En sterkte met jou man se siekte, ek glo die Here sal ook hier voorsien volgens Sy wil.
5 jaar 1 maand 2 weke 8 ure oud


Een
Dankie vir die deel van hierdie geloofsreis. Die Here is voorwaar wonderbaar!

Jou werk is baie netjies en korrek ~ 'n plesier om te lees!
5 jaar 1 maand 2 weke 1 dag 13 ure oudslavin

deur Maangodin

Annelise, die skrywer van Maanvrug, is terug. Ná haar eksoties-metafisiese reis deur die hiernamaals in Weerloos speel slavin weer in die bekende wêreld van hedendaagse Suid-Afrika af. slavin bevraagteken die definisie van normale seks en die aanvaarde sienings oor seksualiteit. Dit streel en verlei, daag uit en wonder. slavin is weereens net vir volwassenes. Eroties Afrikaans.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar