Kortverhale

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

DAT ALMAL EEN MAG WEES (2)

Hoofstuk 3

JAHWEH – NISSI: DIE HERE MY BESKERMER


WEERSTAND TEEN VERSOEKING

Soos reeds genoem, het die Duiwel hom nie veel aan my gesteur nie, tot die oomblik
toe ek my hart se deur vir die Here Jesus se klop oopgemaak het. Daarvandaan het hy
my dag en nag gekasty met sonde van my verlede en allerlei leuens wat hy voor my
kop probeer gooi het. In weerstand bied, het ek, sodra hy my versoek, geestelike
liedere begin sing wat hom haastig op die vlug laat slaan het.


BONATUURLIKE BOODSKAP

Maar toe word, veral die Halleluja liedere, die aanknopingspunt waardeur die Heilige
Gees met my praat. Dit het so begin: Terwyl my gedagtes vasgevang was by die taak
waarmee ek besig was, kom ’n woord of gedeelte van die melodie van ’n geestelike
lied in gedagte-deurbreking, in my brein op. Eers het ek dit verby laat gaan. Maar toe
gaan haal ek eendag die Hallelujaboek uit die rak en soek ek tot ek die betrokke lied
vind. Met die lees van die woorde, het dit jou waarlik betrekking op die probleem
waarmee ek worstel. Daarna het ek elke keer die liedere gaan opsoek en al die verse
gelees. Die liedere se boodskappe van dankbaarheid, vertroosting, vreugde, uitkoms,
beskerming en so meer, het telkens gerig op my emosie of behoefte van die oomblik.


So kry ek dikwels die lied: ‘Straf tog nie in ongenade, my misdade’, nadat ek saans
gebid het. Wanneer ek ’n uitdaging aanpak en baie onseker voel, kry ek dikwels
die lied: ‘Jy moet nie twyfel wat God doen, wat Hy doen vir andere, kan Hy doen vir
jou.’ Dinsdagaande voordat ons Bybelstudiegroep bymekaar kom, kry ek soms die
lied: ‘Ons is almal hier te saam, vergader voor U Naam.’ In September 2014, kry ek
in gedagte-deurbreking die boodskap ‘Rudie Knights’. Die volgende dag kondig die
omroeper aan dat Rudie Knights (ʼn sanger wat selde meer oor die radio gehoor word),
nou gaan sing: ‘God sal jou trou bewaar’. Toeval, nee, ʼn bevesting van die Here se
bewarende hand. Dankie Here, vir die wyse waarop U die pad saam met my loop.


Ek kry gereeld boodskappe uit die Lied- en Halelujaboek, te veel om op te noem,
maar is elke boodskap altyd rellevant vir my emosie en omstandigheid. Miskien kry jy
ook soms die woorde of melodie van ʼn Geestelike lied in gedagte-deurbreking. Sing
die lied, of gaan soek die woorde op en luister goed watter boodskap die Vader jou op
die hart wil lê. Dit is hoe God deur sy Gees met my begin praat het. Maar uit die
Woord weet ons dat God nie altyd met alle gelowiges dieselfde praat nie. Die Gees
praat met elkeen van ons op Sy eie unieke manier.
VERGIFNIS

Soos reeds genoem het ek baie gesukkel om myself te vergewe vir my sonde wat
maar altyd uitgeloop het op liefdeloosheid teenoor God en my naaste. So onthou ek ʼn
preek wat ek tydens ’n erediens gehoor het van ’n enorme groot boot wat bereid was
om jare se afval van ’n groot stad op te laai met die doel om dit elders te gaan aflaai.
Die boot het vertrek met al die onwelriekende vuilis maar by elke hawe waar hy wou
aflaai is hy toegang geweier. Nêrens op aarde was daar ʼn land of eiland wat bereid
was om die afval te neem nie. En so vaar die boot tot vandag toe met daardie stad se
stinkende, vuil afval. Net so, gaan dit met ons. Ons kan die sonde-bagasie wat ons so
swaar met ons saamsleep, doodeenvoudig neersit, omdat God dit alreeds meer as
tweeduisend jaar gelede sover as die ooste van die weste verwyder het. Maar nou
ploeter ons maar voort met ons vuil sondelas.


JOU SKULD IS IN KREDIET

Dit is wonderbaarlik hoe God gelowiges se ongeloof tegemoet kom. Toe ek tydens
my Bybelstudie in die Woord lees dat slegs die regverdiges die Koninkryk sal beërwe,
spook dieselfe vraag waarmee Martin Luther so geworstel het, by my, naamlik: Ek
groot sondaar mens, hoe op aarde kom ek regverdig. Die vuurpoel is beslis my voor-
land. Tydens hierdie worsteling ontvang ek een nag ʼn droom: In my hande was ʼn
rekeningstaat. Die sender van die staat was anoniem maar die bedrae verskuldig was
in swart ink gedruk. Die debietkant van die staat het 120-dae-en-meer gereflekteer
met ’n baie groot agterstallige bedrag, 60 en 30 dae het ook groot agterstallige bedrae
getoon en lopend was ook ‘n groot bedrag. Die totaal van al die bedrae betaalbaar was
enorm. Maar toe ek die staat verder bestudeer reflekteer die rooi gedrukte kredietkant,
ʼn nog veel groter bedrag as die somtotaal van die debiete. Die rekeningstaat se
eindbedrag was jou waarlik in rooikrediet. Rooi wat rig op die bloed van Jesus.

Sjoe, hoe absoluut wonderbaar en genadig is die Here nie. Daar aan die kruis het Hy
alreeds al my skuld tot en met my dood toe, uitgekanselleer. Al wat dit van my vra is
om in die geloof dat dit alreeds vergewe is, my sonde berouvol te bely met die vaste
voorneme om nie verder te sondig nie. Wanneer ek nou, na my lewe terugkyk, sien ek
hoe baie van my sonde deur die krag van die Heilige Gees se heiligmakingsproses, in
die ‘delete bin’ beland het.


SILWERREËN

Toe ek en my dogter op ʼn keer ʼn Christelike vrouekamp bywoon, vertel die vroue ons
van ‘Silwerreën’ wat hulle sien. Silwerreën, lyk nes ʼn regte reënbui, behalwe jy word
nie nat nie want dit is slegs ʼn teken. Dit was die eerste keer dat ek die vrouekamp
bygewoon het en was selfs die lofprysing en koordans vir my vreemd. Nietemin,
Sondagoggend, toe die kamp ten einde loop, word daar afgesluit onder die
Soetdoringboom. My dogter en ek het albei gebid om ook Silwerreën te sien. Ek het
gekyk en gekyk, maar nee, daar was niks, terwyl my dogter baie onseker was of dit
wat sy gesien het, wel Silwerreën was.

Maande later woon ek en ʼn vriendin die Esther-seminaar van die NG Kerk
Moreletapark, by. Tydens die skakelbeampte se spreekbeurt, getuig die pragtige jong
meisie dat die Heilie Gees in Jerusalem aan haar geopenbaar het dat Silwerreën
simbolies rig op ‘Verlossing’. Dit was vir my aangrypend mooi.


In dieselfde jaar, nooi my seun ons hele gesin na ʼn wildsplaas naby Hoedspruit. Daar
is ʼn ruim opstal met ʼn lapa en ʼn swembad waar almal bymekaar kom en kuier. Vanaf
die hoofopstal, reg rondom, is daar lampverligte voetpaadjies na jou eie oornagplek in
die bos. Met my bene op die stoepmuurtjie, wou ek die vrede van die natuur eers diep
indrink voordat ek my by die res aansluit. My gedagtes was besig met die uniekheid
van God se skepping toe ek onverwags reën sien. Nie net ʼn paar druppels nie, maar ʼn
stortbui. Ek het my kop stadig na links gedraai en die reën het saam gedraai. En ek het
my kop stadig na regs gedraai en die reën het saam gedraai. Silwer verlossingsreën
soos strome lewende waters uit die hemele. Dit was ʼn onvergeetlike gesig en ʼn
oomblik van ongekende vreugde oor my verlossing in Jesus Christus.


GELOOF BESKERM

Die Heilige Gees kom altyd ons ongeloof te hulp en tegemoet. Hy lê gelowiges, dit
wat Jesus geleer en gespreek het op die hart as bemoediging, versterking en
vertroosting. Ons lees in Johannes 16:26: Die Trooster, die Heilige Gees, wat die
Vader in my Naam sal stuur, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir
julle gesê het. As ons die Skrif nie ken nie, sal ons die boodskappe wat die Gees ons
vanuit die Bybel op die hart lê, nie verstaan nie. Dit is dus van die uiterste belang dat
ons oor goeie Woordkennis moet beskik.

So kry ek dikwels die boodskap: ‘Shield of Protection’. Soms praat die Gees met my
Engels. In Efesiers 6:11 sê Paulus aan die Efesiers dat hulle die volle wapenrusting
van God moet aantrek sodat hulle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die
wapenrusting van God bestaan uit: die gordel van waarheid, die borswapen van
geregtigheid, skoene om die Evangelie te verkondig, die helm van verlossing, die
swaard van die Gees as die Woord van God, en die skild van die geloof waarmee
gelowiges die vurige pyle van die Bose uitblus en gebed. ‘Shield of Protection’ herinner my daaraan om te glo dat God my deurentyd beskerm.


GELOOF RED:

ʼn Ander boodskap wat die Gees my dikwels op die hart lê is: ‘Jou geloof het jou
gered.’ Dit gebeur meesal wanneer die duiwel my versoek en ek my toevlug neem in
die Naam van Jesus Christus. Lukas 18 vertel van ʼn blinde man wat uitroep: Jesus,
Seun van Dawid wees my barmhartig. Toe Jesus hom vra wat Hy vir hom moet doen,
sê hy: Here, dat ek sal sien. Toe sê Jesus vir hom: ‘Sien, jou geloof het jou gered.’
Die Seun van Dawid se barmhartigheid is vandag net so geldig as toe.

VERTROU OP GOD:

Wanneer die duiwel struikelblokke soos siekte en finansies op my pad lê, kry ek male
sonder tal: ‘Ken My in alles en vertrou op God’. Fil. 4:6: Wees oor niks besorg nie;
laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by
God. Wanneer ons bid, sê ons in geloof dankie, met die vertroue dat ons ontvang.


MOSTERDSAAD:

Ons gaan tans deur ʼn baie moeilike tyd. My man is gediagnoseer met graad vier
maagkanker en omdat dit ongeneeslik is, is genesing slegs deur geloof in God se
wonderwerke moontlik. Nou een oggend skrik ek met die boodskap: ‘Mosterdsaad’,
wakker. Dit het my dadelik na Matteus 17:19-20 gelei, waar Jesus se dissipels hom
afsonderlik vra waarom hulle nie die duiwel uit die maansieke seun kon uitdryf nie.
Jesus het hulle geantwoord: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as
julle geloof het soos ʼn mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervan-
daan daarnatoe! En hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Geloof
stel die Heilige Gees se krag vry. Let op dat, gaan weg hiervandaan daarnatoe! ’n
bevel is. Ons lees in Genesis dat Jesus as God se Woord, in die begin ʼn bevel gegee
het. Hy het gesê: ‘Laat daar lig wees!’ en toe maak God se kragdadige Gees op die
bevel van sy woord, lig. Ons moet in gebedsgenesing ook ʼn hoorbare bevel gee in
die Naam van Jesus Christus, vir die vrystelling van God se krag. Die oomblik toe
Jesus sê: ‘Sien!’ kon die man dadelik sien.


Woorde: 2523
Totaal: 5210Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

2
Ek slurp alles wat jy skryf onbeskaamd gulsig op!!!!
5 jaar 1 maand 2 weke 3 dae 15 ure oud


almal 2
dankie vir hierdie kosbare deel Bets dit beteken geweldig baie vir my
5 jaar 1 maand 2 weke 5 dae 16 ure oud


WsW2
Dankie vir die deel, ek kry hoendervleis terwyl ek dit lees, want ek weet hoe getrou ons Hemelse Vader is, hoe kosbaar elkeen van sy kinders vir Hom is, en hoe graag Hy ons wil help en bederf.
Hierdie boek gaan beslis groot inspirasie vir baie wees.
5 jaar 1 maand 2 weke 5 dae 19 ure oud


geloof
baie leersame bydrae
5 jaar 1 maand 2 weke 6 dae 12 ure oud


Geloof
ja, kyk mos verder as net hier . . . tot by die Troon van die Vader . . .
5 jaar 1 maand 3 weke oudWeerloos

deur Maangodin

Eroties Afrikaans - sodat ons in ons eie taal geprikkel kan word.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar