Kortverhale

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Virgo, die Maagd, 22 Augustus - 21 September
Virgo word uitgebeeld as 'n vrou met koringare in haar hand. Dit is wanneer die oes tot meel gemaal word. Sodra die son na die ewenaar afsak, begin die probleme te voorskyn kom.
Die onderwerp verander nou na vroulike kwessies. In Numeri 25 word die Israelitiese mans swaar gestraf vir seks met Moabietiese tempelprostitute. Numeri 27 beskryf die wette oor erfdogters en Numeri 30 beskryf die wette oor die geloftes wat deur vroue gedoen is.
1. Die manne van Israel het gemeenskap met die tempelprostitute van die die Moabitiese god Baäl van Peor. Moses hang die Moabitiese hoofmanne en hulle eie skuldige mense word gedood.
Numeri 25:1-5
1. Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete—
2. dié het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi; en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode.
3. So het Israel hom dan gekoppel aan Baäl-Peor, en die toorn van die HERE het teen Israel ontvlam.
4. Toe sê die HERE vir Moses: Neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die HERE, sodat die toorngloed van die HERE van Israel afgewend kan word.
5. Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê: Slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baäl-Peor gekoppel het.
2. Die liefdesverhouding tussen 'n Midianitiese vrou en 'n man van Israel was glo die oorsaak van 'n ramp gewees. Om ʼn plaag te verhoed het Aäron se kleinseun hulle albei deurboor.
Numeri. 25:6-9
6. En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms.
7. Toe Pínehas, die seun van Eleásar, die seun van die priester Aäron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem 8. en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou.
9. En die wat deur die plaag gesterf het, was vier en twintig duisend.
3. God het vir Moses aangesê om die Midianiete dood te maak vir die twee bogenoemde voorvalle, alhoewel daar Moabiete by die eerste voorval betrokke was.
Numeri 25:16-18
16.Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:
17.Behandel die Midianiete as vyand en verslaan hulle,
18.want hulle het julle as vyand behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van Mídian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is.
4. Moses stel Josua as sy opvolger aan.
Numeri 27:22-23
22.En Moses het gedoen soos die HERE hom beveel het: hy het Josua geneem en hom voor die priester Eleásar en voor die hele vergadering gestel,
23.en hy het hom die hande opgelê en hom 'n opdrag gegee soos die HERE deur die diens van Moses gespreek het.
As die Maagd in die Weste daal, verrys Perseus in die ooste. Perseus het 'n reputasie as 'n oorwinnaar held.
Libra, die Weegskaal, 23 September - 23 Oktober
Die Weegskaal simboliseer die herfsewening waar dae en nagte gelyk is. Dit is 'n tyd vir die vereffening van skuld, om te organiseer en die weeg van die goeie teen die slegte.
In Numeri 31, neem Moses wraak teen die Midianiete, maar laat sy soldate toe om die maagde as buit te neem. Numeri 32-36 bespreek verskeie sake wat in orde gebring moet word. Die oorwonne is tussen drie stamme verdeel. Moses skets die plan vir die in besit neem van die van die Beloofde Land. Die Here spreek met Moses en bepaal die grense van Kanaän. Dan is daar 'n hoofstuk oor die vrystede en wetlike prosedures en in die laaste hoofstuk word die vroue erfporsies bespreek.
1. Moses laat Bileam omkom. (bespreek in Leo paragraaf. 5).
Numeri 31:8 Ook het hulle die konings van Mídian gedood by die wat hulle verslaan het: Ewi en Rekem en Sur en Hur en Reba, die vyf konings van Mídian; ook het hulle Bíleam, die seun van Beor, met die swaard gedood.
Numeri 31:16 Kyk, hulle was, deur die raad van Bíleam, vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was.
2. Moses het die Midianiete doodgemaak vir die saak van Peor (bespreek in Virgo paragraaf 1), maar hy laat sy soldate die maagde hou vir hulleself.
Numeri 31:15-18
15.En Moses het vir hulle gesê: Het julle al die vroue laat lewe?
16.Kyk, hulle was, deur die raad van Bíleam, vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was.
17.Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.
18.Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.
Scorpio, die skerpioen, 24 Oktober - 21 November
Deuteronomium 1-30 Die son verswak en die lug is koud, sinnebeelde van die skerpioen se angel. Die Skerpioene word gesien as kruipende goggas wat in krake, gate en onder klippe wegkruip, sodat hulle met dade van geheimhouding en kwaad geassosieer word. Dit is 'n tyd van argumente en konflikte.
Moses is in die skemer van sy lewe, hy het nog 'n maand om te lewe. Hy lewer drie preke waarin hy ʼn oorsig van die verlede en sy prestasies gee.
1. God is kwaad vir Moses, en het beveel dat Moses nie die Jordaan oorsteek nie.
Deuteronomium 4:21-24
21.Ook was die HERE toornig op my om julle ontwil, en Hy het gesweer dat ek oor die Jordaan nie sal gaan en nie sal kom in die goeie land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee nie.
22.Want ek sal in hierdie land sterwe, ek sal oor die Jordaan nie gaan nie; maar julle sal oorgaan en daardie goeie land in besit neem.
23.Neem julle in ag dat julle die verbond van die HERE julle God, wat Hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie--'n gelykenis van enigiets wat die HERE jou God jou verbied het.
24.Want die HERE jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God.
Sagittarius, die Boogskutter 22 November-21 Desember
Met die wintersonstilstand op 22 Desember, bereik die son sy laagste punt op die horison. Die volgende drie dae is die donkerste dae van die jaar. Die skerpioen se angels verander in die boogskutter se pyle. Die verswakte son gaan sterf met die sonstilstand.
1. Moses en Josua gaan na die kruin van die berg Nebo, waar hy sy laaste blik op die Beloofde Land het. Moses het daar op die ouderdom van 120 jaar gesterf.
Deuteronomium 34:4-7
4.En die HERE het vir hom gesê: Dit is die land wat Ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het met die woorde: Aan jou nageslag sal Ek dit gee; Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarheen nie oortrek nie.
5.Toe het Moses, die kneg van die HERE, daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die HERE.
6.En Hy het hom in die dal in die land Moab, teenoor Bet-Peor, begrawe; en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie.
7.En Moses was honderd en-twintig jaar oud toe hy gesterf het; sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie.
In Bybelse terme, sinspeel Moses se ouderdom van 120 jaar op die 12 maande van die sodiak siklus.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Buffelshoek se nuwe stasiemeester

deur neels claasen

n Spoorwegroman oor die lewe op die buitestasies in die sestiger en sewentiger jarepicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar