Kortverhale

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Hoofstuk 6

GOD STUUR BOODSKAPPERS UIT

Net soos die engele, is gelowiges ook God se boodskappers. In die Ou Testament openbaar God Homself deur sy profete as verkondigers van sy Woord. In die Nuwe Testament en tot vandag toe, is daar Apostels, Profete, Leraars, Evangeliste en Herders. Die ampte word beman deur die gawes wat die Heilige Gees aan gewone mense soos ek en jy skenk, met die uitsluitlike doel om te werk in God se Koninkryk.

GELOFTEFEES

Uit die Woord leer ons hoe belangrik dit vir God is dat ʼn gelofte wat aan hom gemaak is, betaal moet word. In die Psalms leer ons: Offer dank aan God, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste (Ps. 50:14).

In Prediker leer ons: As jy ʼn gelofte aan God gedoen het, stel nie uit nie, maar betaal dit, want daar is geen welgevalle in dwase nie; betaal wat jy belowe het (Pred. 5:3). En in Nahum leer ons: Vier jou feesdae, o Juda, betaal jou geloftes!
(Nah: 1:15).

Soms betaal gelowiges ʼn gelofte onmiddellik aan God en soms loop dit oor in geslagte. Ons vind so ʼn voorbeeld in die boek Esther waar die gebeure uitgeloop het op die Purimfees wat tot vandag toe deur die Jode gevier word.

Vir ons Afrikanervoorouers was ‘n gelofte-aflegging, toe hulle deur ʼn oormag Zoeloes bedreig is, nie ‘n geringe saak nie. Hulle het nie oorlog teen die Zoeloes verklaar nie, maar moes hulself voorberei op die aankomende aanval nadat Retief en sy manne wreed deur die Zoeloe opperhoof, Dingaan, vermoor is. In selfverdediging het Andries Pretorius by Bloedrivier laer getrek in die geloof om die algehele uitwissing wat hul in die gesig gestaar het, te ontkom.

Die Trekkers het boontoe gekyk vir redding. Met die gelofte het hulle belowe dat as God hulle teen die oormag beskerm, hulle die eer van die oorwinning aan Hom sal gee en dat hulle, asook hul nageslag dié dag as ʼn Sabbat sal herdenk.

Die onderhouding van die Voortrekker-gelofte lê my ná aan die hart. Dit moet ook deur die komende geslagte onderhou word, en nie as irrelevant vir ons moderne eeu, afgemaak word nie.

DOORNFONTEIN GETUIENIS:

Dit was die jaar 2002. Ons het in die gebied van Dendron, ʼn kleindorpie in die Limpopo Provinsie gewoon. Dié jaar was dit die 80ste herdenking van Nylstroom se Doornfontein Geloftefees. Ek was verras toe ek ʼn Geestelike opdrag ontvang om ʼn ‘onderhoud’ by die Doornfonteinfees te voer. Ek is nie ʼn joernalis nie en het nie verstaan met wie ek ʼn onderhoud moet voer en waaroor nie. Professor Boshoff van Orania sou as spreker optree en het ek in my enigheid gewonder of ek dalk met hom moet praat.

My man was baie onwillig om te gaan: “Waarom kan ons nie soos altyd na die plaaslike fees gaan nie?” Hy het maar langtand aan die vreemde opdrag, gekou. Ons het dit nie breed gehad nie, brandstof is duur en Doornfontein ver, wat beteken het dat ons sou moes oorslaap wat nog verdere koste sou meebring. Nietemin, oortuig van die opdrag, het ek vir ons plek in ʼn gastehuis in Nylstroom bespreek en het ons ʼn dag vroëer vertrek.

Ons ruim slaapkamer was verbind met ʼn sitkamer. Uit verveeldheid het ons die aand maar televisie gekyk toe daar omtrent agtuur die aand ʼn klop aan die deur is. Die Gastehuisbestuurder het met ʼn lang, skraal man binnegestap. Hy het ons voorgestel en gesê: ‘Mnr. Van der Ziel wil graag ʼn onderhoud met julle voer’.

Arjen van der Ziel, ʼn Johannesburgse joernalis wat vir ʼn dagblad in Holland, (wat ook na omringende lande versprei word), geskryf het, het gevra of hy ʼn onderhoud met ons kan voer oor die totstandkoming en betekenis van die Geloftefees.

Ek het hom vertel dat die Trekkers in gevaar verkeer het. Ook hoe hulle ʼn gelofte aan God gemaak het, dat as Hy hulle sou beskerm teen die oormag, hulle die roem en die eer van die oorwinning aan Hom sou gee tot verheerliking van sy Naam. En ook dat hulle en hul kinders tot in die komende geslagte, die dag as ʼn Sabbat sal onderhou. God se beskerming by Bloedrivier, as ‘n mens kyk na al die verbysterende gebeure, was voorwaar ‘n wonderwerk.

Ek kan nie nalaat om te sê nie, dat my man se mond die aand oopgehang het van verbasing toe die joernalis daar instap en vra om ‘n onderhoud met my te voer.

Dankie, Here, vir die voorreg om as ‘n instrument in U hand, U wonderwerke van redding in waarheid, aan die wêreld uit te dra. Want U bewys barmhartigheid aan duisende van diè wat U liefhet en U gebooie onderhou (Ex 20: 6).

Die Kontakadres van Arjen van der Ziel
wat hy op 15/12/2000 vir my gegee het.

(Sukkel om sy adres in sy handskrif gecopy te kry - sal weer later probeer)

INTREEPREEK

Dikwels, wanneer ek getuig oor ʼn visioen of boodskap wat ek van die Heilige Gees ontvang het, kyk mense my met ʼn meewarige glimlaggie aan asof hulle wil sê: ‘Haai regtig.’ Só, bring ek eendag ʼn besoek aan ʼn Predikant van een van die drie Susterskerke om sy gevoel te toets oor Geestelike boodskappe en visioene. Hy het bevestig dat die bo-natuurlike wel bestaan, maar het bygevoeg dat ek die ervarings van boodskappe en visioene liewer agter my moet sit, daar dit net spanning in my lewe sal veroorsaak.

Al die Christelike kerke belei die Heilige Gees as die derde persoon van die Drie-Eenheid, maar verontagsaam die waarheid dat die Gees inwoning in gelowiges maak. Toe ek aan hom noem dat ek Teologie studeer, sê hy (asof ‘n profeet), dat ek nooit sal preek nie. Wel, oor diè dominee se siening oor die Heillige Gees in my lewe, naamlik dat ek dit agter my moet sit, en nog twee ander redes, besluit ek toe om van kerk te verander.

Na hierdie voorval en so pas in die Pinksterkerk, ontvang ek een nag ʼn droom. Dit is gevaarlik om jou drome letterlik op te neem, maar tog is daar iets onbegrypliks aan drome. Dikwels wanneer ‘n mens met ‘n probleem worstel kry jy ‘n onverwagte antwoord in ‘n droom. Só het ek een keer ‘n fassinerende televisiesprogram oor drome gesien. Dat drome dikwels probleme oplos, was ’n onomwonne feit. Daar was verskeie vertellings maar het die een van Elias Howe my bygebly.

ELIAS HOWE

Die Amerikaner, Howe, was die eerste persoon om in 1846, die naaimasjien te vervolmaak. Hoewel hy alreeds die vorige patente verbeter het, was die naald se oog ‘n probleem. Toe kry hy een aand ’n nagmerrie. Hy droom hy bou ‘n naaimasjien vir ‘n barbaarse koning van ‘n vreemde land. Net soos in sy werkservaring het die naald se oog hom verwar. Indien hy nie binne vier-en-twintig uur klaar is nie, het doodstraf op hom gewag. Hy kon die probleem nie oplos nie en gee toe maar oor om tereggestel te word. Die koning se soldate het spiese gedra met gaatjies op die punte, waarmee hulle hom aanhoudend deursteek het.

‘n Ander weerawe van dieselfde droom is dat kannibale van die Suidsee-eilande vir Howe gevang en in ‘n groot pot gestop het om hom te kook. Hulle het om die pot gedans en hom herhaaldelik met hul spiese deursteek. Maar wat eienaardig was, is dat daar ‘n gaatjie voor in die lem was. Die droom se boodskap was: Verplaas die oog van die naald van agter af, (waar ‘n gewone handwerknaald se gaatjie sit) na sy steekpunt. Hy het vieruur in die oggend uit die bed gevlieg om die aanpassing in sy werkswinkel te gaan maak.

Hoewel twee weergawes van die verhaal, is dit feitelik waar dat hy in ‘n droom die oplossing vir die probleem waarmee hy geworstel het, gekry het.

In die Bybel lees ons dikwels van drome. Dink maar aan ‘Josef die Dromer’, deur sy broers so genoem omdat hy so baie gedroom het. Tog het al sy drome in vervulling gegaan. Die Woord leer dat in die laaste dae, so spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort en hulle sal profeteer
(Handelinge 2:17-18 en Joël 2:28-32).

Let veral daarop dat die patriargale konteks van die Ou Testament in hierdie profesieë wegval, deurdat die Nuwe Testamentiese vrou met die man as ‘n profeet van God, gelykgestel word.

Terug na mý droom: Ek droom ek sien ‘n toerbus ry, volgepak met mense iewers in ‘n wildreservaat. Die busbestuurder het ‘n passie vir wildkyk. Hy sit met ‘n verkyker voor sy oë en so onder die kyk deur, vorder hy tot by ‘n baie diep dam. Die volgende oomblik sien ek dat die bus agteruit ry terwyl die busbestuurder salig onbewus is daarvan. Ek dink by myself: “Goed, die bus sal links swenk, die afdraande vat en onder by die vlak water tot tilstand kom. Maar nee, ek is verkeerd, die bus pyl reguit op die hoë damwal af en stort oor die wal na benede. Skielik is daar nog iemand by my op die damwal. ‘n Manspersoon maar aan my, onbekend. Sonder om te aarsel duik hy in die diep water in om mense te red. Ek wil ook help en probeer my skoene uittrek. Ek skrik natgesweet wakker en nog voor ek oor die droom kan nadink kry ek ‘n boodskap: “Intreepreek”.

Kyk ons na die droom dan is daar vier karakters: Die busbestuurder, die pasassiers, die onverskrokke redder en die persoon wat ook wou help (in die droom ek).

Met wie identifiseer jy? Maar voor jy antwoord, lees ons eers die volgende Skrifgedeelte in Esegiel 33:1-11 met die opskrif: Die Brandwag.

DIE BRANDWAG:

In die diereryk is die brandwag mos daardie dominante bobbejaanmannetjie wat hoog in die boom sit. Met sy oë op ‘n frons hou hy die wêreld om hom dop. Gewaar hy iets, dan boggom hy dat die kranse antwoord gee. In die antieke tyd was daar hoë mure reg rondom die stede met ‘n uitkyktoring waar die brandwag gestaan het. Hy moes alarm maak deur die basuin te blaas, as die vyand aankom.

Esegiël 33: 16 leer aan ons die doel van ‘n Brandwag. In vers 7-9 staan geskrywe: Mensekind, Ek stel jou as ʼn wag oor Israel aan. Wanneer Ek ʼn woord met jou spreek, moet jy die mense daarvolgens waarsku. As Ek aan die goddelose sê: O goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. As jy hom egter gewaarsku het, en hy hom nie bekeer nie, dan sal hy deur sy eie ongeregtigheid sterwe, maar het jy jou siel gered.

Sjoe, hierdie Skrifgedeelte is vir my ontstellend. Ek het altyd gedink, as ek maar net my eie lewe voor die Here kan regkry, maar nou lees ek hier dat ek ook Brandwag moet staan, verantwoordelikheid moet neem, vir hierdie ou hier langs my, se lewe.

Esegiël was ‘n profeet. ‘n Profetiese boodskap het gewoonlik twee elemente: ‘n Dringende oproep tot bekering en die voorhou van ‘n wonderbare toekoms. Ons weet mos dat Jesus van gelowiges priesters, konings en profete maak vir sy Koninkryk op aarde. Dit beteken dat ons, in ons gesinne, families, werksituasies, op die gholfbaan en damesklub en sommer oral, mense wat op die verkeerde pad is, dringend sal waarsku om hulle van hul sonde te bekeer en Jesus in geloof aan te neem.

Nou vra ek jou weer: Met wie identifiseer jy in die droom? Nee, jy is verkeerd, die dominee is nie die busbestuurder nie, ek en jy is. En omdat ons nie ons verantwoordelikheid in ons gesinne, werksituasies en so meer nakom nie, is die dominee die ou wat elke keer die diepwaters moet induik om mense te probeer red en dan is dit dikwels reeds te laat. Aan die anderkant is dit waar dat daar onbetrokke Herders en Valse Profete is wat nie hulle skape oppas nie. In so ‘n geval is dit die lidmate wat moet induik om te red wat daar nog te redde is.

DIE GOEIE EN SLEGTE HERDERS:

Esegiël 34: 1-5: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en beklee julle met die wol, julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk nie die swakkes nie, maak die siekes nie gesond nie, verbind nie die wat gewond is nie, bring die wat weggedryf is nie terug nie, soek nie die wat verlore is nie; maar met hardheid en strengheid heers julle oor hulle. So het hulle dan verstrooid geraak omdat daar geen herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wildediere van die veld en het verstrooid geraak.

PROFETE:

Alreeds in Genesis word daar profete deur God geroep. God kyk na die aarde en ervaar berou dat Hy dit gemaak het. Die aarde was met geweld gevul. Die reuse in Jered se tyd het verskriklik bloed vergiet. Noag waarsku die mense om hulself te bekeer maar spot hulle met hom en word net Noag en sy gesin, agt mense gered.

In die leeftyd van Abraham lees ons van Sodom en Gomorra. Hierdie keer was die verskriklike sonde, sedeloosheid. Lot pleit by die manne van die stad om asseblief nie hierdie bose dade te pleeg nie. Toe Lot sy skoonseuns waarsku dat die stad met vuur verwoes gaan word lag hulle hom uit. Lot se vrou kyk om na die begeerlikheid van die stad en net Lot en sy twee dogters, slegs drie mense, word gered.

BYBELVERHALE - VANDAG

Maar jy sê dit is die Bybel, ons leef vandag. Goed kom ons kyk na Suid-Afrika van vandag. Geweld: Ek dink ons ken almal die statistieke, oor die 18 000 mense word jaarliks vermoor. Sedeloosheid: Ons het steeds die hoogste vigs-syfer in die wêreld. Voeg hierby dwelms en alkoholverslawing, egskeiding, aborsie, verkragting, korrrupsie en ongesensorde televisieprogramme waarin die Here se Naam misbruik word, om maar net ‘n paar te noem.

WÊRELD – KERK

Julle sê: Ons is nie die wêreld nie, maar die gelowige Kerk. Goed, kom ons kyk na die Kerk van vandag. Johannes kry in die boek Openbaring ‘n opdrag om sewe briewe aan sewe gemeentes te skryf. Hulle simboliseer die volheidskerk tot die einde. Net twee gemeentes, Smirna en Filadelfia word deur Jesus bemoedig om vas te hou wat hulle het – hulle lig skyn helder. Maar die oorblywende vyf word deur Jesus gewaarsku om hulle te bekeer anders gaan Hy hulle kandelaar van sy staander af wegvat en hulle uit sy mond spoeg. Hoe vreesaanjaend, dink daaraan, die kerk in duisternis sonder Christus.

MET WIE VEREENSELWIG JY?

Kyk ons na die profete wat deur die Here geroep is dan is ek veral Moses, Jeremia en Jona. Kyk of jy jouself in een van hierdie drie herken:

MOSES:
God het aan Moses gesê: Ek het die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk; die kinders van Israel, uit Egipte uit (Eks 3:10). Moses het met baie besware probeer wegskram van God se opdrag. Hy het gesê dat die volk nie sal glo dat God hom gestuur het nie, en ook dat hy nie ‘n man van woorde is nie, swaar van mond en swaar van tong. (Eks 4:1,10).

JEREMIA:
Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê: Ag! Here Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is te jonk!” (Jer. 1:4-6)

JONA:
En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. Hy het na Jafo afgegaan en ‘n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, die reisgeld betaal en aan boord gegaan om van die aangesig van die Here af weg te kom. (Jona 1:1-3)

PETRUS:
Behalwe bogenoemde drie is ek veral die voortvarende Petrus. Hy het altyd gedink hy is ‘n leeu en as dit op die keper kom dan is hy ‘n muis. Die Here Jesus, loop op die water. Toe sy dissipels beangs dink hulle sien ‘n spook, sê Jesus vir hulle: Hou goeie moed, dit is Ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En Jesus sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water na Jesus toe. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy sink roep hy: Here red my! En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?

Uit bogenoemde Skrif sien ons dat Petrus die enigste dissipel was wat dit gewaag het om ook op die water te loop. Hy verlaat sy gemaksone en gee die eerste tree. Hy loop op die water, maar die oomblik toe hy twyfel, sink hy. Maar Jesus is daar om sy hand te gryp. En luister nou mooi, die Here swem toe nie saam met Petrus tot by die boot nie, nee, Hy hou Petrus se hand vas en tesame loop hulle op die water tot by die boot. Sjoe, as ons vir Jesus by ons het, is enigiets moontlik! Ons lees van die verhaal in Mat 14: 24-32, Mark 6:45-56 en Joh 6:16-21.

VOORTVAREND:

Tydens die preekopleiding van ons kerk, toe ek hoor hoe die ouens met oorgawe preek, is ek die voortvarende Petrus wat sê: Skryf my naam op, ek wil ook preek. Maar pas terug by die huis vreet my senuwees my op. Wat het my besiel. Here, U weet mos dat ek heeltemal toeslaan as ek moet praat, wat dan nog preek?

DIE PAD WORD VOORBEREI

In Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, word geprofeteer dat Elia weer sal kom. Hierdie belofte is vervul toe Elia in die Nuwe Testament in die persoon van Johannes die Doper gekom het om die pad voor Jesus voor te berei. Johannes het die mense gedoop in oproep tot bekering en geloof in die Messias wie se skoenrieme hy nie waardig is om vas te maak nie.

En die ander Johannes, die dissipel vir wie Jesus liefgehad het, ontvang ‘n openbaringsboodskap van God toe Jesus in Patmos aan hom verskyn. Nes met Elia, beloof Jesus ons dat Johannes weer gaan profeteer in die laaste dae. Hy profeteer dan ook weer in die gestalte van God se twee Getuies, die twee Olyfbome en twee Kandelaars.

Die Olyfbome is simbolies die Heilige Gees en die Kandelaars is die lig van die Woord: Deur die krag van die Heilige Gees gaan die lig van die Woord uit na ’n donker wêreld. Is die twee getuies simbolies die ware volheidskerk in Christus? Simbolies die twee ligdraergemeentes, Smirna en Filadelfia as ware kerk, om die pad reg te maak voor Jesus se wederkoms?

DIE LAASTE DAE

Ons leef in die tyd van die tien tone van Nebukadnesar se beeld. Al die voortekens wat die Bybel ons gee soos aardbewings, tsunami’s, oorloë en ook die verskriklike afvalligheid dui daarop. Elke gelowige word deur God aangestel as ‘n Brandwag om die mense te waarsku dat Jesus se wederkoms naby is. Die teksvers sê: As jy nie spreek om die goddelose vir sy verkeerde weg te waarsku nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal die Here van jou hand eis.

En Jesus sê: Ek veroordeel julle nie, maar elke woord wat Ek gespreek het, sal julle veroordeel aan die einde van dae. Die woorde wat Jesus gespreek het sê uitdruklik: Gaan verkondig die evangelie en leer die mense alles wat Ek julle geleer het. Dit rig daarop dat ons die mense moet waarsku met die woorde wat Jesus gespreek het. Doen ons dit nie is ons skuldig aan sonde van versuim (Joh. 12:48).

In Esegiël 33: 11 sê God dat Hy geen behae in die dood van die goddelose het nie, maar daarin dat die goddelose hom sal bekeer van sy weg en lewe.

Maar is dit maklik om ‘n profeet te wees. Esegiël moes ‘n boekrol opeet en Johannes ‘n klein boekie. In sy mond was dit soet maar in sy maag was dit bitter. Dit is glad nie maklik nie en is die vraag hoe doen ons dit dan? Jesus het wel belowe om by ons te wees tot aan die einde van die wêreld, maar nou is Hy weg. Het Hy ons dan wees agtergelaat?

Nee, Hy het vir ons die Gees van waarheid gestuur wat ons bemagtig. Kyk ons na die Twee Getuies in Openbaring dan sien ons dat daar vuur uit hulle monde gegaan het waarmee hulle hul vyande verslind het. Die vuur is simbolies die krag van die Heilige Gees wat die waarheid van die Woord laat uitgaan. Hierteen is geen valse profeet bestand nie. Jesus is ons Mentor, Hy gee vir ons in diensopleiding. In Filippense 4:13 roep Paulus uit: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee!

‘N DOEL MET JOU LEWE

Weet julle toe ek hierdie preek voorberei het, kry ek ‘n boodskap: “Ek het ‘n doel met jou lewe!” Dit is die boodskap wat die Here vir elke gelowige het. Net die feit dat jy die Bybel lees, in Jesus glo en God aanbid, het jy nes Petrus die eerste tree gegee en sê die Here vir jou: Ek het ‘n doel met jou lewe!

In die Ou Testament het God ook eenmaal gevra: Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord Jesaja, hier is ek, stuur my. Die Here vra nou weer vir jou: Wie sal Ek stuur, wie sal gaan? Is jou antwoord dieselfde as Jesaja s’n?


Woorde: 3 733
Vorige: 10 924
Toaal: 14 657Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

5
Jislaaik man, hierdie woorde van jou dra opsigself wonderlike krag en maak my so opgewonde. Jou manier van skryf is uniek, anders as alles wat ek al gelees het.

Regstellings:
onomwonne - onomwonde

maar het die een van Elias Howe my bygebly. - maar die een van Elias Howe het my bygebly.

‘n Ander weerawe - ‘n Ander weergawe

5 jaar 11 maande 1 dag oud


mag wees 5
baie dankie vir hierdie kosbare deel Elizabeth. Daar is soveel waarskuwings vir elkeen van ons. Mag ons nooit geweeg en te lig gevind word nie...
5 jaar 11 maande 1 dag 3 ure oud


almal
Baie insiggewend en leersaam, as net meer van die ons volk dit wil lees en die waarheid daarin wil sien. Net soos jy voel ek sterk oor die Geloftedag storie. soveel so dat ek en my dominee vasgesit het omdat ek dit in die jaarlikse kalender wou sit en hy wou dit nie daar hê nie. (Ek is 'n litograaf van beroep en doen al die drukwerk en samestelling van die boekies ens.) Mag die Here jou seën en jou versterk in jou taak wat jou opgelê is.
5 jaar 11 maande 1 dag 9 ure oud


almal een
Elizabeth baie dankie vir jou uiters leersame bydrae. Jy et n wonderlike gawe en jy moet dit bly gebruik. ek het al opgemerk dat daar maar langtand kommentare oor godsdienstige onderwerpe is en soms wonder ek waarom. ek persoonlik dink dat een van die groot redes waarom ons volk vandag so gestraf word is juis omdat ons Bloedrivier se gelofte nie meer eerbiedig nie.
5 jaar 11 maande 1 dag 13 ure oud


Ja. Is . . .
ons ore nie die plek waar die 'olie' in ons lampe gegooi word nie? Laat ons hulle maar oophou om olie te ontvang om weer ons lig te laat skyn in die donker wêreld!
5 jaar 11 maande 1 dag 17 ure oudDIGSELS: 'N LEWE IN VERSVORM

deur Johann P. Boshoff

Hierdie bundeling van die digter se "oorgeblewe" Afrikaanse nie-opdragwerke sedert die 1970's is bedoel om biografies gelees te word. Wat 'n reis!picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar