Kortverhale

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Hoofstuk 7

YAHWEH SHAMMAH: DIE HERE IS DAAR

WAT SAL EK EET, WAT SAL EK AANTREK?

Die Here is nie net wanneer ons op reis gaan by ons nie. Nee, Hy is deurentyd, ook sommer net daar waar ons met ons daaglikse sloerwerkies besig is, by ons. Hy het die onderneming gegee dat hy ons nooit alleen sal los nie. Daarom mag ons Hom maar met onbenullige dingetjies pla, sonder die vrees dat ons inbreuk maak op sy besige program.

Dit laat my nou dink aan ‘n ware verhaaltjie wat my vriendin, Marie, my eenkeer vertel het. Karin, ‘n kleuterdogtertjie wat deur ‘n maatskaplike werkster uit ‘n onstabiele huis geneem is, is aan haar suster-hulle as voogouers toegeken. As nuwe Mamma, het haar suster die kind geleer dat as sy saans haar gebedjie opsê, sy eerste vir Jesus dankie moet sê vir alles wat sy ontvang en dat sy Hom daarna ook enigiets mag vra.

Só staan sy weer een aand geduldig en luister na Karin se lang lys dankies en versoeke. Sy sê vir Jesus dankie vir haar Pappa, Mamma, sussie, hondjie, roomys, speelgoed en sommer vir alles waaraan sy kan dink. En voor sy afsluit bid sy: “En Jesus sal jy asseblief daai hond van die bure wat my Mamma-hulle elke aand so uit die slaap hou, se bek toebind.” Marie se suser sê toe: “Karin, Mamma dink nie dis nodig om vir Jesus met die bure se hond te pla nie,” waarop die kind dadelik weer op haar kniegies val en sê: “Askies Jesus, moenie verder oor die bure se hond worry nie!”

ALLEDAAGSE DINGE:

Jesus waarsku in Mattheus 6: 25-26 dat ons nie beide vir God en ook Mammon moet dien nie: Daarom sê ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe – wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam – wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie en tog voed julle Hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?

Ook in Lukas 12 leer Jesus oor die sorge van die lewe, naamlik dat gelowiges hul nie moet kwel nie. Vers 27 - 29: Kyk na die lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs Salomo was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges! Julle moet ook nie soek wat julle sal eet en wat julle sal drink nie en julle nie ongerus maak nie; want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het.

So wonder ek dikwels, veral teen die einde van die maand met die kruidenierskas feitlik leeg, wat ek tog vanaand weer vir ete sal voorberei. Dan kry ek ‘n rukkie daarna die antwoord in gedagte-deurbreking bv. ‘Herderspastei’ of ‘Pastakaas’ of iets dergliks. Met die besef dat ek al die bestanddele vir die spesifieke gereg in my huis het, spring ek dan met blymoedige danksegging aan die werk.

Ook oor wat ons sal aantrek het ons nie nodig ons te bekommer nie, want die Here lei ons selfs daarin. Só wonder ek op ‘n warm somersdag wat ek na ‘n geliefde vriend se begrafnis sal dra. Ek het beplan om ‘n bontrokkie met ‘n seegroen en pers patroon te dra, maar is die rok mouloos en het my lila katoentrui langmoue. Sit ek nog so en herkou of ek dan nie maar weer my ou swart pakkie moet aantrek nie, toe ek ’n boodskap kry: “Pers baadjie”. Maar ek besit nie ‘n pers baadjie nie, en toe tref dit my, my pers broekpak se top. Die kortmoubaadjie pas toe só perfek, asof dit saam met die rok gekoop is.

Aan Margaret, my huishulp wat een dag per week inkom om my te help met die strykgoedjies, het ek dadelik na haar indiensneming, die Evangelie verkondig. Só leer ek haar in Jesus se Naam bid vir al haar behoeftes. Een oggend, die presiese datum was 24/08/2012, terwyl Margaret stryk, kry ek in-gedagtedeurbreking ‘n boodskap: ‘Change’. Ek kon glad nie verstaan wat die Heilige Gees my op die hart lê nie. Ek het die ‘change’ geïnterpreteer as om te ‘verander’ en gewonder wie of wat moet verander.

Nietemin, nadat Margaret tot siens gesê het kom sy na ‘n tyd uitasem terug-gehardloop. Sy vertel dat sy haar buskaart iewers verloor het en nou geen geld het om huistoe mee te gaan nie. Wel, in ons huis soek jy verniet na geld. My man onttrek soos wat ons nodig het en is hy die een wat die beursie dra. Maar toe onthou ek gelukkig van die toegesweiste blikkie met die gleuf daarin, waarin my man silwerkleingeld gooi vir hul kerkprojek. En eers toe ek die blikkie met die bliksnyer oopsny tref dit my: “Change”. Natuurlik, nie ‘n boodskap om te verander nie, maar bloot kleingeld vir Margaret.

DIE GEES HELP ONS ONTHOU

In Johannes 14:26 belowe Jesus dat die Heilige Gees ons alles sal leer en ons aan alles sal herinner wat Hy gesê het. Maar die Gees lê ons nie net boodskappe op die hart om in ‘n vertikale liefdesverhouding met God te staan nie, maar om ook horisontaal, in ‘n liefdesverhouding met ons naaste te staan. Baie kere kry gelowiges ‘n persoon se naam in gedagtedeurbreking maar ignoreer hulle dit, pleks daarvan om die persoon te skakel. Die persoon worstel dalk met ‘n siekte of ‘n probleem en het hy/sy jou ondersteuning en voorbidding nodig.

So skakel ‘n buurvrou en dierbare vriendin, hulle het intussen verhuis, my uit die bloute. Sy sê dat die Heilige Gees my naam dringend op haar hart gelê het. Sy wil net hoor of alles nog wel is hier by ons. Ek vertel haar toe dat my man met graad 4 maagkanker gediagnoseer is en dat sy toestand vinnig versleg. Sy het my verseker dat sy hom dadelik op hulle gebedsgroep se lysie sit. Daar gaan van oraloor so baie gebede vir ons op. God is getrou, Hy verhoor gelowiges se gebede volgens Sy beste wil en tyd.

Ons Pastoor se seun is in September 2015 getroud. ‘n Dag voor die paartjie se troue kry ek ‘n boodskap: ‘Trougeskenk Pierre.’ Ek het heeltemal daarvan vergeet om ’n trougeskenk te koop. Na die boodskap het ek my man geskakel om geld te trek en het ons toe sommer ‘n koevert met ‘n kontantbedrag by die kerk gaan afgee daar die onthaal slegs vir naaste familie was. Ek het nou al geleer dat die Heilige Gees my ook aan doodgewone en alledaagse dinge herinner.

Kort voordat ons na die fliek ‘Roepman’ gaan kyk het, kry ek ‘n boodskap: ‘Mosterdsaad’. Hierdie boodskap het ek later besef, het gerig op die gebeure in die rolprent waar ‘n fontein in geloof geopen is. Dit bevestig weereens dat as ons maar net geloof so groot as ‘n mosterdsaadjie het, ons ‘n berg sal kan skuif (Mat 17:20).

So twee jaar gelede behandel ons Pastoor ‘n Bybelstudie met ons waar hy ‘G12’ in die titel inwerk. Die term ‘G12’ is deur die Heilige Gees hom op die hart gelê, en het hy dit as die tydperke wat hy in die bediening staan geïnterpreteer. Ek was so verbaas toe ek na afloop van die sessie ‘n boodskap kry: “G12 is the Code”. Toe ek oor die boodskap nadink tref dit my dat die Gees my in my persoonlike Bybelstudie oor die Menorah gewys het dat die getal 7 en 12 simbolies baie belangrike getalle in die Bybel is. Die letter ‘G’ is sewende in die alfabet en wys dit simbolies heen na volheid van tyd. Twaalf wys weer heen na volheid van volk.

Kom ek verduidelik dit aan die hand van die Joodse Menorah (kandelaar). Die Menorah het 7 lampe. Vanuit die shammash (diensstam) gaan drie arms na links uit en drie arms na regs uit. Aan die stam self is vier Amandelblomme waaruit drie arms telkens uitgaan (1 Blom staan dus in afwagting alleen). Aan elke arm wat uit die shammash uitgaan is daar ook drie Amandelblomme. Daar is dus drie arms elk met vier blomme (1 aan die stam + 3 aan die arm) naamlik twaalf blomme aan die linkerkant van die diensstam, simbolies die twaalf stamme van die Ou Testament. En ook twaalf blomme aan die regterkant van die diensstam, simbolies die twaalf dissipels van die Nuwe Testament. Die Menora vergestalt simbolies volheid van tyd (7 lampe) en ook volheid van volk (12 Stamme van die OT & 12 Dissipels van die NT). God het aan Moses ‘n voorbeeld getoon hoe hy die kandelaar moes laat maak (Eks 25:31-40).

Die Shammash of Diensstam wys simbolies heen na Jesus Christus uit wie die geloofsvolk van die OT en die Geloofsvolk van die NT uitgaan. Gelowiges uit die Nie-Jode is alreeds tydens die verbond deur hulle geloof in Israel ingelyf. Die kandelaar vergestalt dus simbolies Christus as Dienskneg en Lig van die wêreld met sy geloofsvolk in Hom ingelyf. Dink maar aan die gelykenis van die Wingerdstok wat ook hierby aansluit: “My Vader is die Landbouer, Ek is die Wingerd en julle (gelowiges) die lote wat van my uitgaan om vrug te dra (Joh. 15:1).

Die verborgenheid van die alleenstaande kelk is vervul in die Channoekalamp wat agt arms en nege lampe het. Dit is ‘n verhaal op sy eie, vir miskien ‘n ander keer.

Só het ek ook een keer, juis toe ek met my Bybelstudie oor die Menorah besig was die boodskap ‘laster’ gekry. Ek kon nie dink wat die Here my oor ‘laster’ op die hart wou lê nie, toe my oog, terwyl ek ‘n engelse woord in die woordeboek naslaan, op die woord ‘lustre’ val. Net daar besef ek dat die boodskap in Engels was en nie in Afrikaans nie. Volgens die woordeboek beteken ‘lustre’: glans, skittering, luister, en kroonkandelaar. Sjoe, kroonkandelaar, neem my terug na die Menorah, naamlik na Jesus as die Kroonkandelaar by wie gelowiges ingelyf is om Sy lig na die wêreld uit te dra.

’n Ander keer kry ek weer: Centerpiece’, wat my ook na die Menorah toe teruggelei het. Christus as die Shammash, die Middelpunt en die as waarom alles draai. Hy is die Alfa (begin), die Middelpunt (voortgang) en die Omega (voleinding).

Tydens my Bybelstudie oor Openbaring, kry ek in ‘n boodskap die woord ‘flourish’. Flourish beteken: versiersel en ook ‘n trompetgeskal. Sjoe, ja, dit is mos waarvan ons in Openbaring lees, dat God se trompette of basuine vir sewe keer gaan blaas. Tans rig die boodskappe wat ek kry merendeels op die einde. Op 1 September 2014 het ek die volgende boodskap gekry: “Die einde is baie nader as wat julle dink!”

GEBED

Een Sondagaand, toe ek vir my ISOM-diploma* gestudeer het, het ons na ‘n DVD-lesing gekyk. Ons fasiliteerder het voorgestel dat ons almal ná die vertoning in gebed vir God moet vra waar Hy ons in sy diens wil gebruik. Die lesing het oor die Groot Kommissie gehandel. Die Groot Kommissie is Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels om die Evangelie regoor die aarde te gaan verkondig. Anders as die res van die studente, het ek ek ná my gebed ‘n boodskap ”Children of Africa” ontvang.

In I Korinthiërs 12:8 leer ons van die gawes van die Gees. Daar is gawes van wysheid, kennis, geloof, gesondmaking, kragte, profesie, onderskeiding van geeste, tale en die uitleg daarvan. Dit is een Gees wat die verskillende gawes uitdeel soos Hy wil. En toegerus met hierdie gawes stel God gelowiges in die gemeente as apostels, profete, leraars, kragte, helpers, gesondmaking, regering en allerhande tale. Dit is dus noodsaaklik dat elke gelowige die gawe wat hy van die Gees ontvang het, sal erken en dit in diens van God gebruik. Maar indien jy onseker is oor jou gawe en jy bid tot God, sal Hy dit aan jou bekend maak.

Evangelieverkondinging is dié gawe wat my die naaste aan die hart lê. Só pak ek in 2013 ‘n projek aan om die Evangelie in my eie stad te verkondig. Eers het ek ‘n evangelieblaadjie in ‘n neutedop in Engels saamgestel. Daarna gaan koop ek vir my en my man elkeen ‘n wit gholfhempie. Nadat ek ‘n kruis met die woorde: “Polokwane 4 Jesus” ontwerp het, het ek dit in swart op die rugkant van ons hemde laat druk. Hierna het ek vir Pastoor toestemming gevra om na die erediens ’n voorlegging in die kerk te doen oor die projek as ‘n oproep om ons stad vir Jesus te bereik. Pastoor, wat dadelik entoesiasties was oor die projek, het my blaadjie vebeter waarna die eerste oplaag gedruk is. Die gemeente neem elke Sondag van die blaadjies wat in die voorportaal uitgestal word vir verspreiding.

Die Heilige Gees het al vir my verskeie deure oopgemaak om die blaadjies te versprei. Een oggend toe my man ‘n bankoorplasing moes doen, het ek in die vyftien minute wat hy binne was, 38 blaadjies uitgedeel. En dit is so maklik. Ek vra net: “Do you know Jesus Christ?” en dan oorhandig ek die blaadjie en ons gemeente se maandblad aan hulle. Ek aanbid in ‘n Multikulturele Kerk wat Evangelieverkondiging so maklik maak, daar jy enige persoon kan uitnooi om ‘n diens by te woon. Behalwe die Swarttale, het ons ook Sjinese, Koreane, Grieke, Russe, Indiërs - (in totaal agt-en-twintig verskillende kulture), in ons Kerk.

Verder, toe my man weens siekte genoodsaak was om sy werk te bedank word nuwe deure vir ons oopgemaak. Só besoek ons nou vir die eerste keer plekke soos die Dept. van Arbeid, die Kliniek en ook die Provinsiale Hospitaal. My ondervinding daar tussen die lydende massas was dat wanneer ek die evangelie aan een persoon verduidelik, alle omstanders angstig saam luister.

Soos die een jongman, Sam, toe ek vir hom vra of hy vir Jesus ken. Hy het my geantwoord dat dit irrelevant is. Volgens hom mag ’n mens in enige godsdiens glo, solank jy net aan iets glo. Wel, nadat ek die Evangelie aan hom verduidelik het, was sy vraag aan my: Sê jy, dat as jy nie in Christus as jou Verlosser glo nie, gaan jy Hel toe? Waarop ek geantwoord het: Ja, dit is presies wat ek sê. Hy het voorwaar iets gehad om aan te herkou. En toe ons uitmekaar gaan het ek belowe om vir hom te bid, wat ek ook steeds doen.


* ISOM: International School of Ministries.


Woorde: 2 403
Vorige: 14 735
Totaal: 17 138Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

HFST 7
Hierdie het veral aan my hart geraak omdat ek deur 'n droom Vrydagnag geroer was om vir 'n niggie te bid. Ek het haar deur FB gekontak om te vertel en te vra of sy nog gebed nodig het vir iets spesifiek. Sy het sonder aarsel gevra ek moet bid vir haar gesondheid en 'n verhouding. Ek het haar in 2008 laas gesien.

Kyk na:
September 2015 - dis die verkeerde jaartal.
6 jaar 3 maande 18 ure oud


almal
Baie dankie elizabeth vir die deel hiervan
6 jaar 3 maande 3 dae 12 ure oud


Dat Almal
Baie damkie dat jy dit met ons deel. Dit is 'n aansporing en versterking vir my.
6 jaar 3 maande 3 dae 20 ure oud


SHAMMAH
Gisteroggend begin ek my gebed vir die Bybelstudiegroepie wat ek hier lei skryf, met:

"Vader, vandag noem ons U ook Abba (Pappa) soos Jesus ons geleer het . . ." en toe ek my dagstukkies oopmaak, is twee van hulle hierdie teksvers:

Julle het nie ontvang 'n gees om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!"

6 jaar 3 maande 3 dae 20 ure oud


Mag 8
dankie vir die deel van hierdie getuienisse .. dit is ware pitkos vir elkeen
6 jaar 3 maande 4 dae oudMari

deur Rachelle du Bois

Die pragtige Mari Wolmarans vat haar seuntjie en vlug weg uit ʼn gewelddadige huwelik. Sy is die rykmanslewe gewoond, maar nou is sy sonder heenkome of inkomste. Sy gaan woon by haar broer Thinus waar sy die aantreklike kunstenaar Dewald Bosman ontmoet. Sy is geskok en verward toe hy aanbied om met haar te trou ter wille van die drie-jarige Dirkie. Sy is nie gereed vir ʼn tweede huwelik nie, maar sy neem tog sy huweliksaansoek aan ter wille van haar seun. Dit sal egter slegs in naam wees tot sy anders besluit. Maar sal sy? Sal sy vir Dewald kan liefkry soos hy vir haar? Dewald is betower deur die verruklike Mari. Sy het sy voete onder hom uitgeslaan en sy enigste begeerte is om haar lief te hê as sy vrou. Die oulike Dirkie kruip vinnig in sy hart en hy neem hom voor om vir hom ʼn toekoms te verseker, want hy kan en hy wil. Vir Mari en vir Dirkie. Sal hy daarin slaag om haar hart te wen?picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar