Kortverhale

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Hoofstuk 4

GOD WERK IN SY DRIEVOLHEID

Islam verklaar: "Daar is geen ander god as God nie, en Mohammed is sy profeet." Moslems verwerp 'n Drie-Enige God. Hulle verwerp ook vir Jesus Christus as Seun van God en leer dat hy nes Moses en die profete, 'n profeet van sy tyd was.

Om die Heilige Gees se inwoning te ervaar, is dit noodsaaklik dat gelowiges God se Volheid sal verstaan. Soos Jesus sê: "Dat almal één mag wees net soos U, Vader, in My, Ek in U; dat hulle ook in Ons één mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het." (Johannes 17:21).

God openbaar Homself in die begin as Drie.
Alles wat God doen, doen Hy in samewerking met sy Woord en Gees.
Deur sy Heilige Gees, maak God inwoning in gelowiges.
Gelowiges word só, ook in God se Drie-Eenheid ingetrek.

1) SKEPPING:

In die begin: was God (i) daar.

Sy Gees (ii) het oor die waters gesweef.

En Sy Woord (iii) het beveel. God se Woord is sy Alwysheid.

Op bevel van God se Alwyse Woord, skep God se Almagtige Gees vir ses dae en op die 7de dag rus God in sy Volheid.

2) VLEESWORDING VAN DIE WOORD:

God (i), se Almagtige Gees (ii), oorskadu ʼn maagd en toe word God se Alwyse Woord (iii), as die Seun van die mens, op aarde gebore.

In die Ou Testment is God se beeld: Vader, Woord en Gees.
In die Nuwe Testament neem God Vaderskap op, en sy Woord Seunskap. Daarom bevestig die Nuwe Testament God se volheid as: Vader, Seun en Heilige Gees.

3) DIE MENS AS INSTRUMENT IN GOD SE HAND:

Deur die werking van God (i) se Almagtige Gees (ii), ontvang sy profeet (predikant, dissipel) ʼn alwyse Woord (iii) van bemoediging of straf as boodskap vir die volk.

4) DIE MENS NA GOD SE BEELD:

God het gesê: Laat ons: God en sy Woord en sy Gees, mense maak na ons beeld, na ons gelykenis (Genesis 1:26-27):
(i) Mensevlees (ii), mensewoord: siel/verstand, naamlik wil en emosie en (iii), mensegees: wat sy liggaam gaan verlaat wanneer hy tot sterwe kom.

God se beeld is sondeloos en heilig. Voor die sondeval was die mens ook sondeloos en heilig en bestem om vir ewig by God te lewe.

GOD VAN WAARHEID

Johannes 16:13: Wanneer die Gees van waarheid gekom het, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat Hy dít sal neem wat Myne is, en aan julle verkondig.

Teenoor die waarheid van God staan die leuen van die Duiwel. Jesus leer in Johannes 8:44 dat die Duiwel van die begin af 'n mensemoordenaar is. Ook is hy die vader van die leuen en is daar geen waarheid in hom nie.

Die Heilige Gees lê gereeld ʼn boodskap op my hart met die oog op voorbidding wat meesal rig op ongelukke en natuurrampe. So het ek al boodskappe soos: 'kop aan kop' en 'grusame ongeluk', ontvang. Dan bid ek dat indien die ongeluk nog nie gebeur het nie, God die mense sal beskerm, en as dit alreeds gebeur het, God die beseerdes sal genees en die naasbestaandes sal vertroos. Wanneer ek: aardbewing, orkaan of sikloon kry, bid ek dat daar nie ongevalle sal wees nie en dat God die windtempo sal laat afneem.

Die Heilige Gees lê dikwels dieselfde boodskap op baie gelowiges se hart, sodat voorbidding regoor die wêreld uitgaan.

Een keer het ek ʼn boodskap: 'Helikopter' gekry. Ek het gebid dat as ʼn helikopter probleme ondervind, God die insittendes sal beskerm. Die volgende dag hoor ek oor die nuus dat daar ʼn helikopter op ʼn grasperk in Wonderboom geval het. Die twee insittendes het oorleef en is in ʼn hospitaal opgeneem.

In 2012, toe ek ’n boodskap 'vliegtuigongeluk' ontvang, doen ek voorbidding. Die volgende dag wys hulle op die 7:30 nuus 'n vliegtuig wat in Durban 'n noodlanding gedoen het. Niemand is beseer nie. Dit is nie net myne nie, maar baie gelowiges deur wie die Heilige Gees as instrument in God se hand werk, se gebede wat gedurigdeur opgaan.

Tydens die tragedie in Lagos, toe die gastehuis van die profeet, T B Joshua, ineengestort het, kry ek ‘n paar dae na die ongeluk 'n boodskap: 'lykskouing'. Die dag daarna hoor ek oor die TV-nuus dat daar lykskouings gehou word vir die lyke.

'n Ander keer, tydens ʼn besoek van Mark, Mordegai, ʼn Joodse lid van die beweging: 'Jews for Jesus’ het ek op ons gemeente ʼn beroep gedoen om voortdurend vir Israel te bid. Ek het getuig oor die boodskap: 'Missiel' wat ek ʼn tyd gelede ontvang het, en toe net daarna oor die radio-nuus gehoor het dat ʼn missiel vanuit Egipte op Israel afgeskiet is, maar dat daar gelukkig geen ongevalle was nie.

Om vir die vrede van Jerusalem te bid, is 'n opdrag in die Bybel waaraan ’n belofte gekoppel is. In Psalm 122:6 lees ons: Bid vir die vrede van Jerusalem; mag hullle wat jou liefhet rustig lewe.

Dit is baie belangrik vir gelowiges om te bid dat al die Jode oor die wêreld na hulle land sal terugkeer en tot geloof sal kom in hulle eie Messias. Gelowiges uit nie-Jode en ook Joodse gelowiges regoor die wêreld, verkondig daagliks in Israel die evangelie aan die nog ongelowige Jode. In die begin het die evangelie die wêreld vanaf Jerusalem bereik, en nou word dit weer vanuit die wêreld, teruggeneem na Jerusalem toe.

RUACH HAKODESH: ONS TROOSTER

Jesus belowe dat Hy tot God sal bid om sy Gees na ons te stuur. Ons lees in Johannes 14:16: En Ek sal tot die Vader bid om julle 'n ander Trooster te gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dié Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Op die dag toe my man die kamera gesluk het en ek die yslike tumor in sy maag sien, het ek, toe ek die aand met stiltetyd uit die Woord lees, die Bybel net oopgemaak. As 'n reël maak ek nooit die Woord net oop met die doel om 'n boodskap te ontvang nie, omdat dit 'n baie onverantwoordelike manier is om met die Bybel om te gaan. Nietemin, maak ek die betrokke aand my Bybel net oop en wel by Jesaja 38:9-22. Die opskrif lui: 'Die lied van Hiskia'. Dit is die gedeelte waar Hiskia God loof vir sy genesing. God het sy lewe met vyftien jaar verleng. Is dit toevallig? Ons Predikant is lief om te sê: 'En toe val die lig daarop'!

ANDER BOODSKAPPE

Nadat my man in Junie 2014 met kanker gediagnoseer is, het baie vrae by my gespook soos: Hoe gaan ons sonder medies sy Chemo bekostig, en as hy sy werk bedank, hoe gaan ons oorleef?

In dié tyd, en deurentyd steeds, ontvang ek boodskappe van my Trooster soos:

'Kyk na My, ek vee jou trane af'.

'My genade is so groot oor jou'.

'Moet vir niks bang wees nie, Ek is by jou'.

'God sal jou ryklik seën en jy sal ewige heil deelagig word'.

'Ken My in elke saak en vertrou my in alles'.

'Waak en bid'.

'Bid en vir julle sal gegee word'.

Jesus leer dat die Trooster, dít wat aan Hom behoort (die woorde wat Hy gespreek het) sal neem, en aan die gelowiges bekend sal maak. So is Jesus deurentyd by ons.

DIE WOORD IS DIE WEG

Op 'n keer, terwyl ek die gebed van Jabes van Bruce Wilkinson lees, kry ek 'n boodskap: 'Your passage is the Bible'. Ons lees van Jabes se gebed in 1 Kronieke 4:9.

'Passage', neem my na 'deurgang' en 'Bybel' neem my na die Woord, naamlik na Jesus toe. Johannes 1: leer: In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was self God. En in vers 14: En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Verder leer Johannes 14:6: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Met: 'Your passage is the Bible', lê die Heilige Gees my op die hart dat my enigste deurgang na God toe, slegs deur Jesus Christus is.

Kan julle nou sien dat ons oor Bybelkennis moet beskik om te verstaan wat die Heilige Gees aan ons bekendmaak?

'n OPDRAG TOT VOORBIDDING

'Bleeding again, pray for her', is ʼn boodskap wat ek nooit, ooit sal vergeet nie. Ons skoondogter is as gevolg van bloeding tydens haar swangerskap, maande voortydig in die hospitaal opgeneem. Ek het my tee op die stoep geniet, toe ek dié boodskap van die Heilige Gees ontvang. Ek het die Vader op my knieë gesmeek vir sy hand van bewaring oor haar.

Later, toe my man tuis kom, vertel ek hom van die boodskap wat my op die hart gelê is, en het hy ook voorbidding gedoen. Die aand bel ons seun om te sê dat ons skoondogter longontsteking gekry het en dat sy erg begin bloei het, maar dat die dokter die bloeding gelukkig kon stop. Die volgende dag het Schalkie, die kleinste fetus, se hartklop vinnig verswak en is ʼn noodkeiser gedoen. Hoewel die tweeling op dertig weke gebore is, het alles goed afgeloop. Vandag is Schalk en Janus twee gesonde bulletjies en is hulle Oupa en Ouma baie trots op hullle.

Troue Vader, ek dank en eer U vir u bewarende hand oor ons gesin. U is die rots van ons heil!

OM VOLKOME TOEGERUS TE WEES

Die Woord leer ons in 2 Timoteus 3:16-17 dat die hele Skrif deur God ingegee is, dat dit nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Een van die funksies van die Heilige Gees is om ons geestelik toe te rus en voor te berei. So kry ek dikwels vooraf, ʼn boodskap met betrekking op die erediens of oor die inhoud van ʼn geestelike boek wat ek lees. Of vooraf die boodskap: ’Beurtsang’ met betrekking op die verloop van die sangbediening. Tydens ʼn Gemeentebou het ek die presiese Skrifgedeelte vooraf gekry, naamlik die betrokke teks wat die predikant wat die program aangebied het, in sy lering gebruik het.

Vroeg een Sondagoggend kry ek 'n boodskap: 'Via Dolorosa'. En toe ek in die Kerk kom, merk ek verras op dat die tafel gedek is vir nagmaal.

In hierdie tipe boodskappe berei God ons voor vir sy Woord en bied Hy aan ons die geleentheid om die betrokke Skrif vooraf na te slaan en te bepeins.

Een Saterdagaand toe ek Bybel lees, was ek diep onder die indruk van koning Dawid wat met soveel oorgawe voor die verbondsark uit gedans het. Die begeerte het by my ontstaan om ook so voor die Here te dans. Die volgende dag, op die Sabbat, begin lofprysing in die erediens jouwaarlik met die lied: ‘Dance like David dance’!

DIEPER BETEKENIS:

Verder openbaar die Heilige Gees deurentyd aan my die dieper betekenis van die Bybel, naamlik die simboliek, allegorie en beeldspraak in heenwysing na Jesus. Ek ontvang ook antwoorde op apokaliptiese toekomsgebeure.

Een nag het ek die woord ‘Nakroos’ in gedagte-deurbreking gekry. Ek het die Woord in die Konkordansie nageslaan. Jesaja 53:10 leer dat dit die Here behaag het om sy Seun te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as Sy siel ʼn skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien; Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur Sy hand voorspoedig wees.

Die Ou Testament bevestig in Levitikus 17 dat die siel van die vlees in die bloed is. God het dit aan Israel op die altaar gegee om vir hulle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daarom het Hy die kinders van Israel en ook die vreemdelinge onder hulle belet om bloed te eet.

God het die kinders van Israel verbied om die offerdier op die altaar se bloed te eet. Die altaar simboliseer die kruis van Christus, en die bloed, die Lam se bloed wat uitgestort is vir sondaarmense. Omdat die siel van Jesus se vlees, wat in sy bloed is, ʼn skuldoffer aangebied het, is daar ʼn nakroos in Hom. Sy nakroos is nie net gelowiges uit Israel nie, maar ook die vreemdelinge onder hulle. Dit rig op gelowiges uit alle nasies. Ons lees dan ook in Psalm 89:37: Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos die son.

DIE SKINKER EN DIE BAKKER:

Eenkeer, ook in die nag, kry ek, in gedagte-deurbreking, 'n boodskap: 'Wat is die dieper betekenis van die drome van die Skinker en die Bakker?' Daarna kon ek nie weer aan die slaap raak nie. Ek het saggies opgestaan en oor Josef se uitleg van die twee hofdienaars se drome gaan nalees.

In die Skinker se droom was daar ʼn wingerdstok met drie lote wat gebot en ryp geword het. Farao se beker was in die Skinker se hand. Hy het die druiwe in die koning se beker uitgedruk en dit vir hom gegee.

Josef het die droom as volg uitgelê: Die drie lote is drie dae. Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef en jou in jou rang herstel. Jy sal die beker van Farao soos vroeër, toe jy sy skinker was, in sy hand gee.

In die Bakker se droom was daar op sy hoof drie mandjies met witbrood. In die boonste mandjie was eetware vir Farao deur die bakkers klaargemaak. Die voëls het dit uit die mandjie bo-op die bakker se hoof weggepik.

Josef het die droom as volg uitgelê: Die drie mandjies is drie dae. Farao gaan jou ná drie dae aan ʼn paal ophang en die voëls sal jou vlees wegpik.

Is daar ʼn dieper betekenis in die drome? Ek het al baie oor hierdie Skrifgedeelte nagedink en tot die volgende slotsom gekom:

UITLEG WAT RIG OP DIE MENS:

Skinker: In die Skinker se droom het hyself die ryp druiwetrosse in die Farao se beker uitgedruk en dit vir hom gegee. Die Skinker het dus gearbei in die Koning se wingerd. Dit neem ons na Johannes 15:1: Ek is die ware wynstok en My Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

Bakker: Die eetware in die boonste mandjie is deur die bakkers klaargemaak en nie deur die hoofbakker homself nie. Verder het hy nie die maaltyd van die koning opgepas deur die voëls te verjaag wat dit opgeëet het nie. Dit neem ons na die Skrifgedeelte oor die saaier: Mattheus 13:3-4: ʼn Saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val ʼn deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet.

Uitleg: Wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en dit nie verstaan nie, kom die Bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is dus belangrik dat ons, sowel as die mense aan wie ons die Evangelie verkondig, die Woord moet verstaan.

UITLEG WAT RIG OP GOD:

Die Skinker en Bakker se drome simboliseer beide die Evangelie van Jesus Christus: Jesus se liggaam, simbolies die brood van die ewige lewe, is gekruisig. Hy is aan ʼn paal opgehang as ʼn offer vir ons sonde. Sy bloed, simbolies die wyn, is in diensbaarheid vir ons uitgestort. Na drie dae, herstel God hom as ewige Koning toe Hy die graf en dood oorwin.

DIE TAPISERIE VAN JOTAM:

'n Paar jare gelede kry ek die boodskap: 'Abimeleg'. Die volgende oggend vra ek my man of hy weet wie Abimeleg in die Bybel is. Net soos ek, het hy nie geweet nie. Ek het die naamwoord in die konkordansie gaan naslaan wat my gelei het na Psalm 34 toe Dawid hom kranksinnig gehou het voor Abimeleg (die koning van Gad) en diè hom weggejaag het. Ek het Psalm 34, ʼn lofgesang wat beklemtoon dat God se kinders Hom moet vrees, aandagtig gelees, dankbaar oor die mooi boodskap.

Twee weke later kry ek weer ʼn boodskap: 'Die Tapisserie van Jotam'. Ook het die naam, Jotam, nie ʼn klokkie by my gelui nie. Toe ek die naam naslaan, lei dit my, tot my verbasing, terug na Abimeleg. Met die Abimeleg van Psalm 34, was ek dus op ʼn dwaalspoor.

Die Tapisserie van Jotam, wat ʼn mooi titel, is die verhaal van Gideon en sy sewentig seuns by baie vroue. Toe Gideon se byvrou in Sigem, vir hom ʼn seun baar, gee sy Pa hom die naam Abimeleg. Na Gideon se dood het Abimeleg aan die broers van sy moeder gevra: "Wat is vir julle beter, dat sewentig man oor julle heers, of dat een man oor julle heers?" Toe vermoor Abimeleg sy sewentig halfbroers op ʼn klip by Ofra.

Die jongste seun, Jotam, het egter oorleef omdat hy weggekruip het. Die burgers van Sigem, kroon toe vir Abimeleg as koning. Toe Jotam dit hoor, het hy vanaf die berg Gerisim uitgeroep: "Luister burgers van Sigem, sodat God na julle kan luister".
Toe vertel Jotam aan hulle die verhaal van die bome in die bos:

Eendag wou die bome ʼn koning oor hulle salf. Hulle het aan die Olyfboom gesê: "Wees koning oor ons!" Maar die Olyfboom het geantwoord: "Sou ek my vettigheid opgee wat God en die mense in my prys en oor die bome gaan swewe?" Toe sê die bome vir die vyeboom: "Wees koning oor ons". Maar die vyeboom sê vir hulle: "Sou ek my soetigheid en goeie vrugte opgee en oor die bome gaan swewe?" Toe sê die bome vir die wingerdstok: "Wees jy koning oor ons!" Maar die wingerdstok het geantwoord: "Sou ek my mos opgee wat God en die mense vrolik maak en oor die bome gaan swewe?"

Toe sê al die bome vir die steekdoring: Wees jy koning oor ons!" En die steekdoring het geantwoord: "As julle in waarheid my as koning oor julle salf, kom dan, skuil in my skaduwee; maar so nie; laat daar dan vuur uit my gaan en die Seders van die Libanon verteer".

Is daar ʼn dieper betekenis in die Heilige Gees se boodskap aan my?

Die Olyfboom rig simbolies op salwing (Sagaria 4 & Openb.11) in heenwysing na die Heilige Gees. Die vyeboom rig op die dra van goeie vrugte. Jesus het die vyeboom wat geen vrugte aangehad het nie, vervloek (Markus 11:14). Die wingerdstok wys heen na die wyn as simbolies Jesus se bloed (Markus 14:23-25). Die Steekdoring wys heen na die doringkroon van die Koning van die Jode. Verder was die altaar, wat simbolies heenwys na die kruis, ook van Acaciahout gemaak.

As sondaars Jesus in waarheid as hul ewige Koning aanneem en eer, dan sal hulle in sy skaduwee skuil en is die ewige lewe by die Vader eendag hul woning. Maar as hulle Hom nie in geloof aanneem nie, is hul uiteinde die helse vuur.

Hoe mooi sal die uitbeelding van die vier bome se kosbare simboliek, nie in ʼn tapisserie vertoon nie?


Woorde 3179
Vorige 5210
tOTAAL 8389

© Elizabeth Greef - 18/02/2015
Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

3
Voorwaar sal dit pragtig wees. Jou werk word op 'n gemaklike geselstrant, baie verstaanbaar aangebied. Beslis goeie werk wat jy deeglik versorg het.

Ek wonder net...
Johannes 1: leer: In die begin was die Woord - wou jy dalk na 'n spesifieke vers verwys het?
5 jaar 11 maande 1 dag 9 ure oud


WsW
Nog 'n waardevolle bydrae. Baie dankie. Dit lees lekker en word mooi, verstaanbaar uiteengesit.
5 jaar 11 maande 2 dae 17 ure oud


een mag 3
Baie dankie vir die deel van hierdie kosbare getuienis en kennis. Dit is werklik brood vir my siel
5 jaar 11 maande 3 dae 11 ure oud


Almal een mag wees
Ek moet jou bedank vir die verklarings en boodskappe wat jy met ons deel. Islam is reeds besig om oor te neem in die wêreld en is volgens my die aanslag teen die gelowige waarvan die bybel praat.
5 jaar 11 maande 3 dae 19 ure oud


vrede
Elizabeth eerstens baie dankie vir hierdie uiters leersame bydraes van jou. Om vir vrede in Jerusalem te bid is n opdrag want Jerusalem is die barometer van God se plan . die dag as die Arabiese volke teen Jerusalem begin opruk moet ons weet dat Armaggedon voor die deur is. wat my bekommer is hierdie heidens regering van ons at so hand om die lyf met die palestyne loop. vat aan die Jode en jy vat aan God het die geskiedenis ons geleer. die jongste voorbeeld was die val van die Duitse derde ryk wat miljoene jode vermoor het
5 jaar 11 maande 3 dae 20 ure oudpicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar