Rubrieke

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


“Want so lief het Yahweh die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Joh 3: 16.


Dis weer hierdie tyd van die jaar! Heel spoedig sal ons in die spervuur wees van kommersiële-aantreklikhede, beurt klanke en die sensasie prikkelinge van Kersfees ondervind. In die snelle lewensgang met beperkte tyd word die koopdrang bevredig deur besteding aan “winskope en spesiale aanbiedinge.” Wanneer die rekeninge kom, sal gewonder word; was dit regtig die moeite werd gewees? Wat is dan die perspektief rondom Kersfees gewoontes?

Kersfees word ʼn uiters gewilde vakansie guur, en word deur miljarde mense wêreldwyd gevier. Dit word al so ʼn ingeburgerde deel van die moderne kultuur, dat selfs mense in lande met min of geen “Christelike” geskiedenis of tradisie van kersfees, die viering daarvan met oop hande verwelkom.

“Die ambagsman giet ʼn beeld, en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings.”
“Wie te arm is vir so ʼn offergawe, kies ʼn stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom ʼn kunsvaardige ambagsman om ʼn beeld op te rig wat nie wankel nie.” Jesaja 40 vers 19 en 20.

Dit word al hoe meer ʼn Mega-kersfees genoem en speel ʼn belangrike rol in die ekonomie van baie nasies. Wêreldwyd word dit nou genoem; die dag na die “Danksegging” ʼn vakansiedag wat al hoe meer begin bekend staan as "Swart Vrydag," want dit is nie sleg nie, “in die rooi” is ʼn algemene tendens van ʼn verlies deur die hele jaar van besigheid gedoen, vir soveel winkel eienaars. Maar skielik gryp hul hierdie geleentheid aan en verkope skiet so vinnig die hoogte in, dat hulle nou in die swart is (teen 'n wins) en vir die res van die jaar kan oorleef. "Swart Vrydag" is die grootste Mega-winkeldag van die jaar as gevolg van sy Megakommersiële-kersverkope.

Hierdie Mega-kerstyd is vir baie mense essensieel. Skole, kolleges en universiteite verwelkom ʼn week of langer pouse in hierdie feestyd, sommige nywerheidsbesighede sluit, hul werknemers neem ʼn blaaskans, baie beplan familie byeenkomste of selfs ʼn oorsese reis, en ander besoek weer die deur van ʼn kerk vir miskien die eerste keer in die hele jaar, vir boetedoening.

So, dit sal nie verbasend wees, indien ek 'n paar geskokte gesigte gaan sien, wanneer ek vir mense vertel dat ek nie Kersfees vier nie. Dit is nie meer redelik ongewoon vir iemand nie, nog minder vir iemand wat al ʼn geordende Christelike opvoeding het nie.

Hoekom sal ek nie Kersfees wil vier soos byna al die ander mense nie? Is daar werklik geldige redes vir hierdie nie-deelname in hierdie kersfees-vakansie waagspeletjie nie?

Daar is puik argumente, lyste en lyste sienswyses oor populêre kulture in die huidige wêreld gebeure. Hier is my top redes waarom ek nie Kersfees vier nie!


No 1; Christus was nie op óf naby 25 Desember gebore nie.

Verrassend maar waar! Onthou dat die skaapherders wat in en uit die velde lewe, waak oor hulle skape in die nag volgens Lukas 2: 8. Desember maand in Betlehem is dikwels erg koud, nat en reënerig. Geen regdenkende herder sou sy kleinvee in hierdie tyd van die jaar buite laat oornag nie!

Ook, Lukas 2: 1-4; sê dat Jesus Christus te Betlehem gebore is, sy ouers het opgegaan na hul geboortestad om hul te laat registreer vir die Romeinse sensus, ʼn bevel van keiser Augustus.


No 2; Die Kersvakansie is grootliks 'n herwinde heidense viering.

Weereens, verrassend, maar waar! Lees dit vir jouself in enige ensiklopedie.

Waar kom die gewoontes vandaan wat verband hou met Kersfees? Die versiering van immergroen bome, struike, maretakke? Oukersaand met ʼn jolige vet man in ʼn bont gevoerde rooi pak, sleë en vlieënde rendiere het niks te doene met die geboorte van Jesus Christus.

Nie een van hiérdie dinge het enigsins iets te doen met Christus nie, maar dit het baie te doen met die ou heidense feeste.

En wat van die datum van 25 Desember? Hoe het dit gekom as die veronderstelde datum van Jesus Christus se geboorte?

Die tradisie van die viering van 25 Desember as Christus se geboortedag het van die Romeine uit Persië gekom. Mithra, die Persiese god van lig en heiliges, is uit ʼn rots gebore op 25 Desember. Rome was bekend vir sy flirtasies met vreemde gode en kultusse. In die derde eeu het die onchristelike keiser Aurelianus die fees ingestel om die Dies Invicti Solis, die Dag van die Invincible Sun, op 25 Desember te vier.

Mithra was ʼn verpersoonliking van die son, met haar wedergeboorte, was dit ʼn groot dag vir die Mithraisme, wat Rome se jongste amptelike godsdiens geword het. Daar word geglo dat keiser Konstantyn die Mithraisme getrou gevolg het, tot en met die tyd van sy bekering na die Christendom. Hy het waarskynlik die geleentheid gesien om die groot fees van sy ou godsdiens na sy nuwe geloof oor te dra.

Dit is moeilik om te bepaal wanneer Kersfees vir die eerste keer op 25 Desember gevier is, maar geskiedkundiges stem oor die algemeen saam dat dit iewers gedurende die vierde eeu, sowat 300 jaar na Christus se dood ingevoer is. Omdat dit reeds ʼn gewilde heidense viering van die geboorte van die son god was, is gerieflikheidshalwe hierdie datum gebruik! Rondom 25 Desember verander die stand van die son, nou word die nagte al langer en die dae al korter.

Net so word feitlik al die gewoontes wat verband hou met die viering van Kersfees, herwin uit die ou heidense feeste ter ere van ander gode.


No 3; Kersfees word kommersieel bedryf.

Dit is nie so moeilik om te besef wat die werklike dryfveer agter dié vakansie in ons tyd is nie.

Word Kersfees ingestel om die gewete te troos? Dit is ʼn skouspel van rendiere, winter tonele, en elwe vir ʼn plaasvervanger van Jesus Christus. “Santa Claus” dien as ʼn front vir handelaars om die skuldgevoel by sommige ouers te wek vir die ignorering van of min tydsbesteding aan hul kinders deur die afgelope jaar.

Dit is insiggewend om te merk waar daar eens ʼn hunkering na verlossing verlang word, hoe vinnig materiële dinge gewoontes kan verbreek. Dit is iets soos bevryding van ʼn verslawing of leefstyl keuse om weg te kom van die waarheid, dit veroorsaak een of ander gedrag besef.
“...Is daar ʼn Yahweh buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.” Jesaja 44 vers 8. “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? Sê die Heilige.” Jesaja 40 vers 25. Hiérdie gemis is nie meer nodig vir die vervulling en genot van die lewe nie.


No 4; Kersfeestyd word nêrens in die Bybel genoem nie.

Dit is voor die handliggend, die meeste mense gee nooit hierdié standpunt ʼn tweede kans nie. In die Nuwe Testament word ongeveer die eerste 30 jaar van Jesus Christus se lewe beskryf, en daarna ongeveer 30 jaar van die vroeë Kerk ná Sy dood en opstanding, maar nêrens vind ons ʼn enkele greintjie van ʼn Kersfees viering of enigiets soortgelyk daaraan nie.

“Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ʼn boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ʼn ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.” Jesaja 10 vers 3 en 4. “Hulle wat gesnede beelde maak, is almal nietigheid, en hulle lieflinge bring geen voordeel nie; en hulle getuies — dié sien niks en weet niks, sodat hulle beskaam staan. Wie maak ʼn god en giet ʼn beeld wat geen voordeel aanbring nie? Kyk, al sy aanhangers sal beskaad staan; en die ambagsman is uit die mense! Laat hulle almal bymekaarkom, gaan staan, verskrik wees, tesame beskaamd staan! Jesaja 44 vers 9 – 11.

Ja, die Woord van Yahweh gee vir ons ʼn hele paar besonderhede van Christus se geboorte. Die engel se verskyning aan Maria en dan aan Joseph, die voorwaardes rondom Christus se geboorte in Betlehem, asook die verskyning van die engel en menigte van hemelse leërskare aan die herders in die buite gebiede van die dorp. Maar nêrens in die Woord is daar enige rekord van iemand wat getuig van Kersfees viering of enige aanduiding dat Yahweh die Vader of Jesus Christus van ons verwag om dit te doen.

“Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek Yahweh is, en daar is geen ander nie; Ek is Yahweh, en daar is niemand soos Ek nie;” Jesaja 46 vers 9.No 5; Yahweh veroordeel die gebruik van heidense gebruike.

Kersfees word kwansuis as ʼn dag van aanbidding gevier vir die geboorte van Jesus Christus. Dit sal ʼn goeie idee wees om te kyk na die Woord van Yahweh om te sien wat daar geskryf staan oor hoe ons Yahweh moet aanbid.

Die Woord is baie duidelik. God gee spesifieke waarskuwings oor die gebruike van heidense praktyke, en die spesifieke instruksies hoe om Hom te aanbid! Let op wat Yahweh sê in Deuteronómium 12: 30-32. “neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? — dat ek ook so kan doen ..... Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.”

Vir sommiges wat dink dat dit net ʼn Ou Testamentiese opdrag is wat nie meer van toepassing is nie, bevestig die apostel Paulus dieselfde punt in 2 Korinthiërs 6, waar hy spreek oor teenwoordigheid van onbybelse godsdienstige gebruike en praktyke in die aanbidding aan Yahweh deur die mense:

“Watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, [die duiwel en / of duiwels]? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van Yahweh met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende Yahweh. . .

Daarom, “Gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; raak nie aan wat onrein is, en Ek sal julle aanneem..” “Ek sal vir julle ʼn Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.” Dan hierdie beloftes, “geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van Yahweh volbring” (2 Kor 6: 14-18; 7: 1).

Eerder as heretikettering van heidense gebruike as christelike gebruike, of dat aan die lede van die Kerk hul ou heidense praktyke toegelaat word om voort te gaan, het die apostel Paulus hom duidelik uitgespreek. Hy het vir hulle in geen onsekere terme gesê om al hierdie vorme van aanbidding agter te laat en om Yahweh te aanbid in ware heiligheid soos Hy ons beveel. Jesus sê ook aan Sy ware volgelinge, “Yahweh is Gees: en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid” (Johannes 4: 24), nie verlustig in herwinde heidense gebruike en simboliek nie.


No 6; Om Yahweh te aanbid in kersfees is tevergeefs.

Sedert wanneer is Kersfees ʼn mengelmoes van antieke heidense praktyke, wat uitgevind is deur die mense, en met ʼn vakansiedag wat nêrens in die Bybel voorkom? Gaan ons aan Yahweh die eer gee of aanvaar ons maar gedweë sulke heidense aanbidding?

Jesus gee die antwoord in Sy streng teregwysing van die godsdienstige gebruike aan die apostels van sy tyd, manne wat menslike tradisies en leerstellings vervang het vir Yahweh se goddelike waarhede en opdragte... “Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes geprofeteer; tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Julle verstaan dit goed om die gebod van Yahweh opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou.”(Mark 7: 6-9).

Kersfees was in die 17de eeu eintlik onwettig in Engeland, en in sommige dele van die Amerikaanse kolonies as gevolg van die onbybelse en heidense oorsprong. Hulle het iets geweet wat die meeste mense vandag vergeet het óf nog nooit geken het nie!


No 7; Jy kan nie Christus in iets plaas, waar HY nog nooit is was nie.

Party mense erken die menige probleme rondom Kersfees. Eerder as tot die probleme, sommige predikers beweer dat Christus die Kersfees baadtjie moet aantrek.

Dit is egter onmoontlik om Christus in Kersfees te plaas, want in die eerste plek was Hy nog nooit deel van Kersfees gewees nie! Hy het nooit eens gehoor van die woord "Christmas" gedurende sy leeftyd op aarde nie, en net so sy apostels voor en na Hom nie. Ons kan die Bybel blaai vir blaai deursoek en sal niks ontdek met woorde soos; "Kersfees, Kersboom, maretak, hulsboom, Kersvader of vlieënde rendiere nie."

Om Christus in Kersfees te blik, klink dalk na ʼn mooi sentiment. Dit is eintlik net ʼn valse, verkeerde poging om ʼn lang menslike tradisie te probeer regverdig, eerder as om te luister na wat die Bybel vir ons sê na dit wat ons moet doen om Christus te behaag.No 8; Die Bybel vertel nêrens, om vir Hom ʼn Jesus Christelike vakansie vir sy geboorte te vier nie — maar die Bybel vertel ons baie duidelik, hoe om Sy dood te herdenk.

Soos vroeër aangedui, die Bybel vertel ons nêrens om Kersfees of ʼn Christelike geboorte te vier nie.

Die Bybel vertel ons ʼn baie belangrike gebeurtenis rondom Jesus Christus se lewe op aarde, en wat om te herdenk. maar in hierdie geval vir Sy kruisiging en opstanding, en nie Sy geboorte dag nie.

Let op wat die apostel Paulus sê in 1 Korinthiërs 11 vers 23 – 28; die oordraging van die instruksies van Jesus self, vertel aan die verlore skape van Israel: “Want ek het van die Vader ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is; brood geneem het en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot My gedagtenis.”

“Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. ....Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.”

En ja, baie gelowiges doen wat hulle as reg beskou in hulle eie oë. ʼn Vorm viering van hierdie dae en die neem van die nagmaal of die Here Jesus se laaste pasga. Hulle besef nie, die volle betekenis of konsekwensies van hierdie opoffering nie, of dit wat Paulus eintlik beskryf oor die Pasga, en dit is wat Jesus self gesê het oor die hou van hierdie viering in, (Matt 26 vers 18 -19; Mark 14 vers 14 -16 ; Lukas 22 vers 8 -13, 15).

En baie het geen idee van die werklike datum van Christus se kruisiging en die jaarlikse Pasga viering nie, maar dit blyk, is ʼn kwessie vir ʼn ander tyd. Vakansies of Heilige Dae! Maak dit werklik saak watter dae ons hou vir hierdie viering? Die punt is: Jesus verwag duidelik dat Sy ware volgelinge Sy kruisiging, nie Sy geboorte, deur die waarneming van die Pasga (Nagmaal) moet gedenk.No 9; Kerstyd, watter inpak het dit op Yahweh se plan vir die mensdom?

Die Ou Testamentiese Pasga, het ʼn enorme betekenis in Yahweh se plan vir die mensdom. Wat beskryf word in Exodus 12, is ʼn simboliese heenwysing na die eerste koms van Jesus Christus se toekomstige rol en opoffering wat Hy moes betaal om ons vry te koop van ons sondelas. Die bloed van die geslagte paasoffers is op die Israeliete se huise se deurposte gesmeer, sodat hulle deur die engel verskoon is, terwyl die engel die eersgeborenes van die Egiptenare getref het. Net so het Jesus Christus se offering aan die kruis op Golgota, wat genoem word die Hoofskedelplek, ons lewe vrygekoop uit die dood.

Paulus verwys na hierdie groot waarheid, wanneer hy skryf in 1 Korintiërs 5 vers 7. “Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ʼn nuwe deeg kan wees — soos julle inderdaad ongesuur is — want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.” Tereg spreek Johannes die Doper, onder Yahweh se inspirasie, “... Dáár is die Lam van Yahweh wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Johannes 1: 29).

Petrus beskryf ons verlossing soos volg; “maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ʼn lam sonder gebrek en vlekkeloos.” 1 Petrus 1 vers 19. ʼn Duidelike verwysing na, Exodus 12 vers 5. “Julle moet ʼn lam hê sonder gebrek, ʼn jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem.”

Die enigste sentrale sleutel tot Yahweh se plan vir die mensdom, is Jesus Christus se kruisdood, namens ons, op Golgóta. “Van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, ...” Openbaring 13 vers 8. Wat is die betekenis van Sy dood vir ons sondes? “ omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, ...” 1 Petrus 1 vers 18 - 20. Slegs deur Sy dood, is die straf vir ons sondes betaal. Ons kan as mens Yahweh se geskenk van die ewige lewe ontvang deur Jesus Christus. “Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie. ..sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” 1 Kor 15 vers 20 – 22; Handelinge 4 vers 12; Johannes 3 vers 14 - 17.

Kersfees, in teenstelling, leer ons nie een van hierdie dinge nie. Ongelukkig, want dit is 'n mengelmoes van onbybelse gebruike en oortuigings wat saamgegooi is met ʼn paar elemente van Bybelse waarheid, dit verberg net die ongelooflike doel van Jesus Christus se eerste koms — asook waarom Christus vir ʼn tweede keer na die aarde moet terugkeer!


No 10; Tot waar word die streep getrek?

Yahweh se Woord stel baie keuses aan ons, en nie een van hierdie keuses word op ons afgedwing nie. In watter lig aanskou ons Sy keuses? Ons kies ons eie manier van dinge doen, omdat ons nie danspoppe is nie. Wil ons Hom regtig aanbid soos Hy ons vertel, of behaag en eer ons Hom, “in verskeie godsdienstige praktyke van ons eie keuses,” ongeag van wat Sy Woord sê?

Dit is altyd goed om die vraag te vra: Wat sou ons Verlosser doen? Die antwoord van die Skrif is baie duidelik oor wat Hy gedoen het. Jesus het nie toegelaat dat Sy volgelinge die keuse van heidense praktyke in hul aanbidding aanneem nie. Hy en die apostels het duidelik Yahweh se Heilige Dae en Feeste onderhou, wat ons vind in Levitikus 23.

Soos hierbo aangedui, het hulle die pasga gehou
Hand: 20 vers 6. “Die ongesuurde brode; 1 Kor 11 vers 23 - 26. Die Skrif wys ons ook dat hulle die Dae van Ongesuurde Brood waargeneem het “Want ek het van die Vader ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is; brood geneem het en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot My gedagtenis.”

“Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. ....Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.” Lev 23 vers 5. “Op die veertiende dag in die eerste maand, teen die aand, is die pasga van die Here.”

Matt 27 vers 51 Die skeuring van die voorhangsel van die tempel. Nadat Christus aan die kruis gesê het; dit is volbring.

1 Kor 5: 7 - 8. Die Pinksterfees; Hand 2 vers 1. Hand: 20 vers 16; Lev 23 vers 27. “Pinksterdag; julle mag géén werk doen nie, want dit is ʼn versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle Yahweh. Op die tiende dag van die sewende maand.”

“...die fees van die eerstelinge van die koring-oes; en die fees van die insameling by die wisseling van die jaar.” Exod 34 vers 22. Christus was die eersteling wat uit die dode opgestaan het.

Johannes 7 vers 2 — 10; Lev 23 Vers 34. “Die huttefees; Want niemand doen iets in die geheim en soek tegelykertyd om in iedereen se mond te wees nie. As U hierdie dinge doen, vertoon Uself aan die wêreld...... Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.” Op die vyftiende dag van die sewende maand.

Wie is ons nou, in ons eie super-slim vermoë, om vir Jesus Christus te vertel dat sy Vader se feeste ʼn vervaldatum het? Het Jesus nie gesê: “Julle aanbid my tevergeefs deur self opgemaakte leerstellings van die mens!” Tog, die meeste of waarskynlik baie "Christene" laat vaar Sy Heilige dae, en beur vurig voort om van dié heidense feeste hul eie te maak.

Ek "vier" al vir baie, baie jare nie meer hierdie onbybelse vakansies nie, en ek mis nie enige een van hulle nie. Ek is dankbaar vir Yahweh se Heilige Dae.

Hos 8 vers 1. “Die basuin aan jou mond! Soos ʼn arend skiet dit neer op die huis van Here! Omdat hulle my verbond oortree het en teen my wet gesondig het.” “Die Here gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie — maar jou oë sal jou leraars sien, en jou ore sal ʼn woord agter jou hoor sê; Dit is die weg, wandel daarop! Wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” Jesaja 30 vers 20 en 21.

Ns. Bronelys. Godsdienste van die wêreld.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Hi Arnold
. . . . dankie vir jou bydrae.
Ek het dit ge'copy' en sal dit noukerig bestudeer,
alvorens ek my respons vir jou gee.

groetnis

Chris Nel
4 jaar 10 maande 1 week 6 dae 16 ure oud


beurt klank
Dankie vir jou bydrae tot die Kersfees projek.. lekker gelees
4 jaar 10 maande 2 weke 5 dae 12 ure oud


kersfees
arnold een van die groot redes waarom ons so maklik mislei word is omdat ons die Bybel nie ken nie en veral lief is om die ou Testament weg te gooi omdat alles by die kruis verander het. Christus het dit baue duidelik gestel dat hy nie gekom het om die wet en die profete te vervang nie maar om dit te vervul. ek stem een honderd persent saam met jou skrywe prys Yahweh my vriend en dankie vir hierdie werk
4 jaar 10 maande 2 weke 5 dae 21 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

ORAL IS MY GOD

deur Johann P. Boshoff

N.a.v. hoofsaaklik Psalm 139 word God se aktiewe teenwoordigheid in Boshoff se 36ste boek bepeins. Aandag word in 'n opstel ook geskenk aan die skryf van 'n oordenkingsbundel.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar