Rubrieke

Bladsye:
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeKan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?
Dan sal julle ook in staat wees om goed te doen,
julle wat gewend is om kwaad te doen.

Suid Afrika ken van Kusiete;
Wie doen die meeste kwaad in hierdie Land?
Wat het veroorsaak dat hierdie Vaderland,
verander is in die Land van Kriminele?

Wie het die Verbondsland en Verbond verbreek?
. . . . en ons kan baie vrae vra wat beantwoord moet word.

Na twintig jaar van Demokrasie in Suid Afrika,
is dit ongetwyfeld en onmoontlik,
om ooit te glo dat die Kusiet in ons Land,
ooit van kleur kan verander;
dat hy ooit vertrou kan word;
dat hy ooit sal kan bydra tot die verbetering
van lewenskwaliteit van alle burgers,
en dat hy ooit sal bekeer en begin goed doen.

Dit is nie my rassisme nie,
maar die profesie van vervloeking:

● vervloek oor verkragting [Gen 3]
● vervloek oor ongehoorsaamheid [Gen 4]
● vervloek oor plaasmoord [Gen 4]
● vervloek oor bigamie [Gen 4]
● vervloek oor bestialiteit [Gen 5]
● vervloek oor geweld [Gen 6]
● vervloek oor moord [Gen 9]
● vervloek oor ontug [Gen 9]
● vervloek oor dieremishandeling [Gen 10]
● vervloek oor idolaterie [Gen 10]
● vervloek oor disrespek [Gen 21]
en vandag:
● vervloek oor korrupsie
● vervloek oor diefstal
● vervloek oor spiritisme

As die hele wêreld,
en dit sluit alle Blankes in,
net die slegte dinge doen,
wat hulle weet hulle nie mag doen nie,
en agter die Dier [homo sapiens] aanloop,
en die Draak [Satan] aanbid,
en die Merk van die Dier ontvang, [babadoop en verkiesingsmerk]
is dit slegs 'n Oorblyfsel wat gered kan word.

Wat doen die Oorblyfsel wat hulle red van verdelging deur DIE LAM?

Vir twintig jaar lees ons "BEKEER":

voor die "Tyd van Benoudheid" en,
voor die "Groot Verdrukking"
voor die "Vier Plae"
voor die "Vyf maande van Teistering"
voor die "uur van Oordeel"

. . . . en tog steur al hoe minder hulle aan die Roepstem van die Woord!

Is dit onredelik dat die Uur van Veroordeel aanbreek?

Ek het al baie oor hierdie aspekte geskryf,
en daar is derduisende boeke deur akademici daaroor geskryf,
maar wat maak my skrywe anders as die skrifgeleerde eksperte se skrywes?
. . . . miskien niks, maar miskien net die fokus op die waarheid van die aspekte.

Hoekom sou my fokus dan meer in die kol wees as die akademici?
. . . . miskien slegs omdat ek geen ideologie verkondig nie.

Akademici maak altyd van kennis 'n ideologie, 'n dogma, 'n leerstelling,
veral as dit oor aanbidding gaan
en verkondig dat die Bybel dan 'n boek van voorskriftelike aanbidding is,
maar dit is nie waar nie.

In Daniel 3 en 4 lees ons van aanbidding van beeld en musiek en dogma,
en in Mat 4:10 Toe sê יהושע vir hom:
Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: יהוה אלהים moet jy aanbid en Hom alleen dien.
en in Joh 4:24 יהוה אלהים is RUACH = ASEM;
en die wat Hom aanbid, moet in asem en waarheid aanbid. (korreksies is voorsien, want geeste is slegs die bonatuurlike wesens op aarde wat uit die hemel gewerp is, wat deur vergestalting kan verskyn as spoke.) יהוה אלהים sal nooit verskyn nie.

Is die Christianisme nie vasgevang in beelde en musiek en dogma nie?
Christene aanbid nie die Vader, Skepper of Woord nie;
hulle aanbid die ander een wat in sy eie naam gelom het!

Maar in Openbaring lees ons nie minder as 24 keer iets oor aanbid nie:
4:10; 5:14; 7:11; 9:20; 11:1, 16; 13:4, 8, 12, 15; 14:7, 9, 11; 15:4; 16:2; 19:4, 10, 20; 20:4; 22:8, 9

Ons lees die tragiese toekomstige geskiedenis van die wêreld wat:

● 9:20 die duiwels aanbid,

● 13:4 die draak aanbid

● 13:4 die dier aanbid

● 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid

● 13:15 die dier se beeld aanbid

● 14:7 aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

● 14:9 As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die QODESH engele en voor die Lam.

● 15:4 u Naam en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het.

● 16:2 en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.

● 19:4 En יהוה אלהים aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, HALALuYAH

● (Revelation 19:10 The Scriptures 1998+) And I fell at his feet to worship him, but he said to me, “See, do not do it! I am your fellow servant, and of your brothers who possess the witness of יהושע. Worship Elohim! For the witness of יהושע is the spirit of prophecy.”

Hoekom is profetiese begrip vir my eenvoudig,
en vir so baie ander slegs argumente en bekgevegte?

Profesie kan nie begryp word sonder die Naam יהושע nie.

● 19:20 En die dier is gevange geneem,
en saam met hom die valse profeet
wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het,
waarmee hy húlle verlei het
wat die merk van die dier ontvang
en sy beeld aanbid het.
Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

● 22:9 Aanbid יהוה אלהים . . . . . Ek is ALEF TAV, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

Ek hoef regtig nie vir u hier te preek oor die logiese feite van hierdie tekse uit Openbaring nie, want dit spreek vanself, maar net enkele vrae oor die aanbidding:

● 14:7 Wie het alles gemaak? Dit is nie wie u lees in die kerkbybelvertalings nie, maar wat geskrywe staan in Hebreeus:

Exo 20:11 “For in six days יהוה made the heavens and the earth
Wie is יהוה? HY is die Seun van YAH en daarom is die aanbidding tot YAH in HALALuYAH.
Wie is die Seun dan? HY is YAHushua = יהושע.
As יהושע dan alles gemaak het, wie het יהושע gemaak? Die Vader YAH.
Lees wat regtig in Genesis 1 geskrywe staan:
Eers maak YAH ALEF TAV RUIMTE EN TYD.
Wie het YAH gemaak? . . . . daarom יהושע se woord aan Satan:
"יהוה אלהים moet jy aanbid en Hom alleen dien." Mat 4:10

● 15:4 u Naam en voor U aanbid,
is dus van absolute ontwylbaar die EEN wat aanbid MAG word,
maar dit is nie wat gebeur nie
en almal aanbid die kerkbybelname,
wat wie uitgedink en gegee het?
. . . . natuurlik; die Valse Profeet JESUS CHRIST HERE GOD.
van wie al die beelde gemaak is,
en daarom die BELET op BEELD van hom.

Wat regtig saak maak is die verkeerde name op die verkeerde dag in die verkeerde plek,
en dan ontvang hulle nog die merk gewilliglik, om na die helse vuur te gaan.

. . . . lees weer

● 14:9 As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die QODESH engele en voor die Lam.

Wat het die onheil en vervloeking op Suid Afrika gebring in 1994? demokrasie

DEMOKRASIE

Demokrasie het die MENSWET as GRONDWET en die KLIPWET abrogeer;
en jy mag kies wie jy wil dien onder sy wet,
deur die MERK OP DIE HAND te ontvang
of te weier en die SABBAT te hou
as die MERK VAN DIE VERBOND.
Dit is ongetwyfeld waar dat demokrasie die ideologie van satan is,
juis omdat al die gebooie verkrag is:

kyk wat is die dogma van demokrasie:

1 - geen gode verus jy mag enige GOD dien
2 - geen beelde versus jy mag beelde van MANDELA en JESUS CHRIST eer
3 - geen laster versus jy mag vertaal en jou eie godename aanbid
4 - geen werk op sabbat versus jy mag ZEUS se SPORT op SATURNUSDAG eer
5 - geen vader noem nie versus jy mag die KERKVADER eer
6 - geen dood versus jy mag aborteer en moordenaars mag nie die doodstraf kry nie
7 - geen hertrou nie versus egskei, hertrou, sodomie as eer
8 - geen steel versus korrupsie
9 - geen leuen versus ideologie, teologie en kurrikulum
10 - geen begeer versus advertensie

MERK VAN DIE DIER

Ons lees duidelik van twee merke: EEN op die hand of EEN op die voorhoof.

Reg deur die eeue vanaf Konstantyn, is die MERK OP DIE VOORHOOF,
die vervanging van die BEKERINGSDOOP VAN JOHANNES ONDER WATER.

יהושע het duidelik verklaar:

Joh 3:5 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou,
as iemand nie gebore word uit WATER en ASEM nie,
kan hy in die koninkryk van יהוה nie ingaan nie.

Wat doen die Christen Kerk?
Hulle maak die MERK OP DIE VOORHOOF.

Kan kerkgedoopte mense wat die merk op die voorhoof,
tydens christening gekry het, in die koninkryk ingaan?
Ja, slegs as hulle bekeer en hulle laat doop en nie meer sondig nie!

Ook vanaf Konstantyn is die KRUIS as MERKTEKEN van oorwinning van Satan oor יהושוע gegee met die woorde: "in hoc signo vinces" = in-die-teken-oorwin en deur die eeue is tussen 50 en 150 miljoen kinders van יהוה vermoor totdat die nuwe naam JESUS CHRIST in die hersiene KJV van ongeveer 1760 dit in die bybelvertalings ingesmokel het.

Die stryd teen hierdie naam het vir 1,260 jaar geduur; vanaf 538 tot 1798,
toe Napoleon die pous gevange geneem het en die tiranie stop gesit het.

Met die koms van demokrasie het Satan ewe manhaftig die MERK OP DIE HAND vir elke kieser gegee om te spog met sy eiendom en gehoorsame aanbidders van sy wette en selfs die hele CHRISTIANISME erken nie meer die GEBOOIE nie, want nie een CHRISTEN eer die sewende-dag sabbat tuis nie, en eer nie sy naam יהוה nie,. . . . en daarom het יהוה die reg om almal wat GEMERK is, op die laaste dag met vuur te verdelg, soos dit ook gaan gebeur, soos ons gelees het:

● 14:9 As iemand die dier en sy beeld aanbid
en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
en hy sal gepynig word met vuur en swawel
voor die QODESH engele en voor die Lam.

Dit kan nie meer logies en eenvoudig geskryf gewees het nie!
Hoekom weier Christene om hierdie eenvoudige waarhede nie te sien nie?

Hulle word aanhoudend en gedurig gewaarsku,
maar steur hulle maar min aan DIE WOORD.

LAASTE WAARSKUWING

In 1844 het die klem sterk geval op Openbaring 14:6 se DRIE-ENGELE-BOODSKAP,
maar dit is eers in 1994 gepromulgeer,
met die wet van die GRONDWET,
Wat APARTHEID en ONTUG afgeskaf het,
soos ons lees in die profesie van Daniel 2:

Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van dié konings sal die ALH van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan— (Daniel 2:43-44 AOV)

ADAM mag nie met KUSIETE vermeng nie,
nog minder in besigheid gaan,
nog minder met mekaar verswaer,
nog minder saam aanbid,
nog minder aan mekaar raak.

Wat doen satan deur demokrasie?
SEB wat Blankes vorseer om saam in besigheid te wees;
Blankes en Kusiete saam op skool onder dwang te sit;
Ontug af te skaf en Gemengde Huwelike regmatig te erken;
Blankes onder 'n nuwe VERBOND van BELHAR te mislei;
Saam hande te vat.

Kan die Blankes dit nie besef wat besig is om te gebeur nie?

Die ALH van Daniel en Nebukadneser,
en die ALH van de Klerk en Mandela,
het die laaste fase van die Tyd van die Einde begin.

Die ALH is besig met planne om enige Koms uit die Buiteruim vanuit die Hemel met geweld teen te staan:

Rev 16:14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige [God]. . . . . Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is יהוה van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. (Rev 17:13-14),


Die heel eerste ding wat die ANC gedoen het met die oorname,
was om miljarde aan WAPENTUIG te spandeer,
om oorlog te maak teen die LAM.

Die NWO ANC regime gaan tog nie met 'n ander nasie oorlog voer nie?

TYD VAN BENOUDHEID

Voor die WEDERKOMS, kom die TYD VAN DIE EINDE, vanaf 1994, en van die verskyning van die valse profeet in Rome as JESUS CHRIST, sal slegs 1,335 dae verloop, maar met oorloë, en geweld en droogte en aardbewings en hongersnood en pessiektes en geweldige
vermoring en uitvermoring van ALLE BLANKES. . . . . nou wat dink ek wat gaan gebeur?

. . . . as ek twee en twee bymekaar tel, kry ek 'n scenario:

Meer en meer veroorsaak stakings, dat meer en meer gemeganiseer word, en meer en meer werkers hulle werk verloor, en dieselfde geld vir die Landbou, en nou wil die Swart Minister van Landbou, die Blanke Boere in die Vrystaat kry om weer Swartes in diens te neem en hulle dan oplei om te boer, en dit sal nie en kan nie werk nie, want elke Boer wat toegee en saam in die juk trek, sal sy reën en saad en seën verloor en alreeds het die Westelike Provinsie en die Vrystaat hierdie seisoen al minder reën gekry m.d.g. dat die Oes kleiner is, en as hulle nie wil luister om nie saam in die juk te trek nie, sal die hemel toegesluit word en dit is presies wat gebeur:

Daarom sal jy vervloek wees,
ver van die grond wat sy mond oopgemaak het
om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.
As jy die grond bewerk,
sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie;
‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. (Gen 4:11-12)

. . . . daarom is al die perimeternasies agraies onbevoeg;
. . . . daarom is hulle huise slegs skuilings;
. . . . daarom is hulle nomadies;
. . . . daarom kan hulle niks vervaardig nie.

Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. (Gen 9:25)

Ek luister vanoggend na PRAATSAAM en hulle soek na die 'formule om sukses as entrepneur' te wees, want hulle wil nie meer werk nie, en soek na idees hoe om die geld in jou sak in sy sak te steek sonder om regtig daarvoor te werk, m.d.g. dat hulle al hoe luier word en al hoe armer word, en hoe meer wette die ANC maak om die loon van die arbeiders te verseker en verhoog, hoe minder werk is daar om gedoen te word. Jy kan nie van kneg na baas deur 'n wet verhoog word nie.

Sodra regerings peuter met Plaasboere,
is die skrif aan die muur:
droogte, misoeste, peste, siektes:

Op 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit,
sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie;
en hulle het mag oor die waters,
om dit in bloed te verander
en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.

Die twee getuies wat kom is Henog en Elía, en juis in Elía se tyd was die droogte:

Elía was ‘n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie,
en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie; (Jas 5:17)

Soos die Swartes aanspraak en aanslag maak op Blanke Boere Landbougrond, en hoe meer Blanke Boere bereid is om in die juk met die Swartes te trek, hoe groter sal die droogte en misoeste word, want YHVH is die Maker en Eienaar en HY sal HOM nie laat ore aansit deur Satan se Vervloektes nie, en ons lees die resultaat:

(Rev 6:8) En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.

(Rev 8:8) En ‘n derde van die see het bloed geword,

(Rev 16:3) en al die lewende wesens in die see het gesterwe.

Dat ons groot droogte en besoedelde water en groot hongersnood in die gesig staar,
is onbetwisbaar: . . . . as jy nie wil luister nie, sal jy voel.

DIE TYD VAN BENOUDHEID

Stadig sien ons hoe die wereld meer en meer benoud word:
VSA is bankrot, tog hoor ek op radio dat VSA nogsteeds die groeiende ekonomie het?
Ja, maar die geld devalueer en die skuld hoop op,
en die enigste uitweg vir die geldmagnate is die 3e wêreld oorlog.

die profete profeteer al vir 4.000 jaar oor die TYD VAN BENOUDHEID:

wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid,
vir die dag van stryd en oorlog? (Job 38:23)

Maar die hulp van die regverdiges is van יהוה,
hulle toevlug in tyd van benoudheid. (Psalms 37:39)

יהוה, wees ons genadig, op U wag ons;
wees hulle arm elke môre, ja,
ons verlossing in die tyd van benoudheid! (Isaiah 33:2)

o Verwagting van Israel,
sy Verlosser in tyd van benoudheid!
Waarom sou U wees soos ‘n vreemdeling in die land
en soos ‘n reisiger wat uitdraai om te vernag? (Jeremiah 14:8)

יהוה het gesê: Waarlik, Ek bevry jou ten goede; waarlik,
Ek maak dat die vyand jou ootmoedig smeek
in tyd van onheil en in tyd van benoudheid. (Jeremiah 15:11)

Wee, want die dag is groot, sonder weerga!
En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob;
maar hy sal daaruit verlos word. (Jeremiah 30:7)

En in dié tyd sal Mígael,
die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree;
en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het
vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie;
maar in dié tyd sal jou volk gered word,
elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. (Daniel 12:1)

Soos die benoudheid toeneem, word die NWO meer en meer onrustig en begin verdruk en onderdruk, maar dit help hulle net mooi niks nie:

GROOT VERDRUKKING

Want dan sal daar groot verdrukking wees
soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe
nie gewees het en ook nooit sal wees nie. (Matthew 24:21)

[demokrasie gee die gepeupel die reg om die witman te verdruk uit sy huis, uit sy gesin, uit sy volk, uit sy land, en juis as gevolg van hierdie verdrukking, kom die elende van geweld, hongersnood, pes en wilde diere]

Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed,
en die wat met haar owerspel bedryf,
in ‘n groot verdrukking,
as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. (Revelation 2:22)

[vroue is die groot probleem; . . . . hulle wil nie meer mans hê nie, verkies vroue, verkies enkelouerskap, verkies sodomie, verkies molestering in die werksplek, verkies aborsie, verkies hoerery, verkies outoriteit, verkies onafhanklikheid, verkies ongehoorsaamheid, verkies ongeloof en verkies ongehoorsaamheid en verkies bemagtiging deur die Bose Geeste in die lug.]

En ek sê vir hom: My heer, u weet dit.
En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom,
en hulle het hul klere gewas
en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. (Revelation 7:14)

[die LAM is nie die Valse Profeet nie, want hy praat soos die draak en hy het as Jesus verskyn, en ons wet DIE LAM, sal eers op die Laaste Dag verskyn.]

BEKEER

Vir 6,000 jaar lees ons in ons geskiedenis om te bekeer: 118 keer is gesoebat en gesmeek en gewaarsku en beveel om te bekeer, maar min ag dit die moeite werd om te lees.

In die Voorgeskiedenis,
lees ons 73 keer die woord 'bekeer':

Deu. 30:2, 10; 1Sa. 7:3; 1Ki. 8:33, 35, 47, 48; 2Ki. 17:13; 23:25; 2Ch. 6:24, 26, 37, 38; 7:14; 15:4; 30:6, 9; 36:13; Neh. 1:9; 9:35; Psa. 7:12; 22:27; 51:13; Isa. 6:10; 9:13; 19:22; 31:6; 55:7; 59:20; Jer. 3:10; 4:1; 5:3; 18:8, 11; 23:14; 25:5; 26:3; 31:18; 35:15; 36:3, 7; 44:5; Lam. 3:40; 5:21; Eze. 3:19; 14:6; 18:21, 23, 27, 28, 30, 32; 33:9, 11, 12, 14, 19; Dan. 9:13; Hos. 3:5; 7:10; 11:5; 14:1, 2; Joel 2:12, 13; Amos 4:6, 8, 9, 10, 11; Jon. 3:8, 10; Zec. 1:4.

In die Nageskiedenis,
lees ons 35 keer die redes vir bekering:

Mat. 3:2; 4:17; 11:20, 21; 12:41; 13:15; Mark 1:15; 4:12; 6:12; Luke 1:16; 10:13; 11:32; 13:3, 5; 15:7, 10; 16:30; John 12:40; Acts 2:38; 3:19, 26; 8:22; 9:35; 11:21; 14:15; 15:19; 17:30; 26:18, 20; 28:27; 2Co. 3:16; 12:21; 1Th. 1:9; Jas. 5:19, 20

In die Profesie van 95/6 van Toekomstigegeskiedenis,
lees 10 keer oor die Gevolg as ek nie bekeer nie:

1 - EERSTE WERKE IS LIEFDE VIR GEHOORSAAMHEID

Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. (Revelation 2:5)

[Daar is net een vereiste om in die Koninkryk van die Hemel in te gaan en dit is doen die gebooie en jy kan dit self lees in Openbaring 22:14, en daar is niks anders nie!]

2 - KERSFEES KRISMIS SANTA KLAUS [SINTERKLAAS] VALSE GEBOORTE

So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat. Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond.
(Rev 2:15-16)

[met die duiwel se KERSFEES VAKANSIEDAG word die hele wêreld verlei, en dit is juis DIE DING wat YHVH haat, want almal eer en vereer die Valse Profeet van die Christianisme.]

3 - VROUE WAT DEUR GODSDIENS VERLEI EN GRUWELS EET EN HOER MET GEESTE

Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes (professor, predikant) noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. (Rev 2:20-21)

[geen vrou sal ooit die WAARHEID VAN YHVH kan ken en diensknegte kan leer nie, en alles wat die vroue predik, is vals, en afskuwelike misleiding, en dit is geestelike hoerery.]

4 - VROUE WAT GEESTELIKE OWERSPEL PLEEG MET GOD

Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. (Revelation 2:22)

[om selfs net te luister na vroue, maak jou skuldig om deur die swere gestraf te word:

Rev 16:2 'Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.'

[Vroue is knap om babas die merk van die dier op die voorhoof te gee,
en net so knap om haar kinders te laat om die merk op die hand met stemmery te kry.]

5 - ENIGE GEBODSOORTREDING IS TEKEN VAN GEESTELIKE DUISTERNIS

Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie. (Rev 3:1-3)

[ons moet ses dae werk en die sewende dag tuis rus, en as ons dit nie doen nie, bly ons in geestelike duisternis, en slegs as ons gehoorsaam word, skrik ons wakker uit die duisternis van die onrein geeste en veral die heiloige spook.]

6 - DIE SEWENDE DAG SABBAT IS DIE TEKEN VAN DIE VERBOND

Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. (Rev 3:18-20)

[elke sabbat klop DIE RUACH HA'QODESH aan elkeen se deur met die geskenk van WAARHEID wat nog beter is as goud, en die Kleed van GEREGTIGHEID en die Insig om te begryp en te kan sien wat besig is om te gebeur, want HY is lief vir jou en smeek jou om te bekeer. Hoeveel op aarde weet nog en hou nog sabbat saam met die ALLERHOOGSTE?]

7 - DIE EERSTE PLAAG STERF 2 BILJOEN
8 - DIE TWEEDE PLAAG STERF 2 BILJOEN
9 - DIE DERDE PLAAG STERF 2 BILJOEN

Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het; want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte; want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie. (Rev 9:18-21)

[Die hele wêreld is in anargie, want werkloosheid skep armoede, en die regerings is bankrot m.d.g. dat die GELDSTELSEL in duie stort, wat beslis die 3e Wêreld Oorlog veroorsaak, en indien ek nie bekeer, (as die geleentheid nog daar is om te bekeer nie), sal dit te laat wees om te bekeer, van aanbidding van Satan as HERE GOD JESUS CHRIST, want ons weet nou al vir jare dat dit die Valse Profeet is, wat in 324 in Rome verskyn het, en tog dra ouers nogsteeds babas op om die merk op die voorhoof te kry, en toelaat dat hulle dogters aborteer, en die verdowingsmiddels van nikotien of alkohol of dwelms of beeldradiokyk,nie los nie, en nog minder hulle welluste onder selfbeheersing in toom hou of ophou met selfverryking ten koste van iemand anders wat deur arbeid sy loon werd is.]

10 - DIE VIERDE PLAAG IS FINAAL

En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie. (Rev 16:8-11)

[baie is al geskryf oor die NAAM wat die kerkbybelvertalers verander het,
en tog erken die wêreld nie HOM WAT ALLES GEMAAK HET NIE,
en eer en vereer die valse profeet wat in Rome verskyn het in 324 as HERE GOD JESUS CHRIST, m.d.g. dat die Troon van Pous en die hele kerkstelsels in duisternis deur die groot hitte verskroei word. Is dit nie 'n groot genoeg waarskuwing om te bekeer nie en uit haar uit te gaan nie? [Op 18]]

Elía en Henog sal 144,000 verseel met SY NAAM.
Is jy een van die verseëldes?

Demokrasie is suiwer satanisme;
Die Merk van die Dier op die voorhoof is die watermerk van die baba in die kerk;
Die Merk van die Dier op die hand is die merk tydens verkiesings en jou doodsmerk.

As jy besoedel is met disinformasie:

. . . . gaan uit;
. . . . bekeer;
. . . . laat jou doop;
. . . . doen die gebooie;
. . . . hou die sabbat;
. . . . aanbid in waarheid en asem;
. . . . aanbid in jou binnekamer in die verborgenheid.

04:17 2015/05/15Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


  Geborg deur :

  Van ons ander lede

  drafstap deur my gemoed

  deur helna

  ek noem my bundel drafstap deur my gemoed, want ek wil hê jy as leser moet saam my daagliks voel wat ek voel en ek glo ek gaan jou aanraak...  picture

  Kompetisies

  Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

  picture

  Nuusbriewe

  Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

  picture

  Winkel

  Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar