Rubrieke

Titel: Geloof
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Geloof in ‘n deïstiese god is van min gevolg en dus van min waarde. Geloof in ’n teïstiese god is irrasioneel. Dit is, volgens Kierkegaard, ’n sprong van/na geloof. Die sprong behels die agterlating van die rede. Geloof in ‘n teïstiese god is in wese onversoenbaar met ’n rasionele wêreldbeskouing. Indien die feit erken word, is daar ruimte vir ‘n ope en eerlike gesprek aangaande geloof.

Rasionaliteit is nie die maatstaf van spirituele kennis en wysheid nie. Die grondslag van religieuse geloof is die transendensie van die self. Dit behels die omhelsing van en oorgawe aan suiwere idees geabstraheer uit die mens, rein gemaak van sy natuurlike behoeftes en ontkoppel van sy natuurlike oorsprong. Spirituele idees, volgens die beskouing, is onsterflike idees, en so geldig vir alle mense vir alle tye. As ewig is dit ook apart van die sterflike mens. Dit bestaan in ’n gebied buite die temporele en die ruimtelike, soos Plato se ideëryk. Die teïstiese mites verryk die abstrakte ryk van suiwer idees d.m.v. die inleiding van karakters en verhale tussen die koningryk van die heiliges en die aardse sondaars materialisties gekoppel aan die doderyk.

Die materiële dood is onafwendbaar, dus is die enigste ontsnaproete uit die ewige dood die geestelike uitweg na die ryk van ewige bestaan. Die verganklike liggaam huisves, volgens so geloof, ’n ewige komponent as die essensie van persoon wese. So idee blyk rasioneel, maar dit spruit uit die mens se lewensdrang. Die rasionele word oortuig deur die sinlike bewyse wat duidelik die persoon se voortbestaan heg aan sy liggaamlike oorlewing. Juis hier kom die geloof tot sy reg. Waar die rede die hoop verloën, word die hoop gered deur geloof.

Met so geloof as basis transformeer die ganse realiteit beskouing. Die aardse bestaan is tydelik, maar die mens se siel is ewig. Die slegte as kategorie is per definisie buite die ryk van die goeie. Die sondige mens word dus per definisie daarby uitgesluit. Tog oorleef die siel die dood, dus die teenpool ryk van die kwaad ontvang die gevalle siele. Die mens se aardse natuur lei alle mense tot die verdelg. Vir die mens om in heiligheid voort te bestaan moet sy siel gewas word van die kwaad. So taak is buite sy jurisdiksie. God self, as alleenheerser en finale regter, neem die taak aan as sy reg. So reinig god die mens wat hom eerbiedig en aanbid. Onderdanigheid en ontsag is die kenmerke van sy volgelinge.

Die mens se reële politieke geskiedenis vertaal die boodskap universeel. Orde kom met dissipline, vrede met mag. Konflik se oorsprong is die idee van die ander, die indiwidue of groepe afgesonder en uitgesluit van die self en die se groep. Samewerking bevorder oorlewing en mag. Hiërargie verskaf die struktuur vir bestuur en gerigtheid. Die rangskikking veronderstel leierskap en die se logiese verwesenliking in die heerser van die groep. Met die regverdiging van die jaloerse mag deur bonatuurlike verordening vestig en wettig die despoot sy bewind. Heel bo regeer een wie se mag onuitdaagbaar is en wie se oordeel jou uiteindelike lot bepaal. Dis die verabsolutering van die politieke bestek; die vervolmaking van die samelewings ooreenkoms.

Die teenkanting van geloof is dus polities gedryf. Mag se verbrokkeling en verdeling bedreig die tradisionele orde. Die westerse vryheid ideologie is die mondigwording van die indiwidu. Dis die aanvaarding van die verantwoordelikheid spruitend uit vryheid. Dis die verlossing van die lewe na die dood en die stilswye genoodsaak deur die politieke mag van gelowiges ten midde verbysterende uitsprake skreiend teen die nugtere. Die mens staan hier gelyk as waardige wesens en nie as mede sondaars as mislukkings.

Geloof is patriargaal en veroordelend. Verlossing word gebied in die vorm van ’n offer. God offer sy menslikheid op deur Jesus se kruisiging. Jesus as mens is die voorbeeld vir die mens. Die mens se goddelike wese verwerp die mag van die werklikheid en word verlos deur die dood as poort na die ewige lewe. Die wêreld is ’n fout. Die lewe moet oorkom word om volkome te lewe. Ons is terug by die transendensie van die self deur die ontkenning van die self met die vereenselwiging van die self met die transendentale as die self.

Die ontmensing van die mens is sy verlossing en saligheid. Om die aardse self so verdoem, word die enigste werklike aspek van die self finaal tot die dood veroordeel. Die self gewortel in die grond van sy materiële oorsprong word verwyd as die oorsaak van die onvolmaaktheid van die mens. Self haat skeur die mens in twee psigiese komponente. Die geestelike komponent verag die vleeslike dienskneg en bewerkstellig deur rituele die uiteindelike skeiding en verlossing wat slegs die dood kan bring.

Sielkunde floreer op die slagoffers van die geestelike spleet gepaardgaande die hunkering na die vlees se dood. Nugterheid is steeds ons beste antwoord.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Bewuste
Dit blyk enige vraag aangaande die aard en oorsaak van die bewussyn is ongeldig en futiel. Jou siening dat die wetenskap niks betekenisvol die onderwerp kan kwyt raak nie is self nogal 'n groot aaname van jou kant af. Maar aanames moet gemaak word om dit te kan toets. Deur die stelling te maak dat jou verstaan van bewussyn is dat dit per definisie objektief onbereikbaar is maak subjektief sin, maar deur jou verstaan as objektief waar te stel gaan jy self een stappie verder as wat jy ander toelaat. Indien jy sulke aanames mag kwyt raak dan gun sekerlik ander om te spekuleer oor hierdie dinge. Ek weet filosofie en neurowetenskappe takel juis 'consciousness' as een van die laaste onopgeloste phenomene en maak groot vordering daarmee. Lees self op daaroor. Jou spiritualistiese sienings spreek tot jou, maak klink vir my soos 'white noise'. Ek swem eerder in die wêreld wat ons deel as wat ek vas hak in my eie kop.
8 jaar 11 maande 2 weke 6 dae 22 ure oud


Voortslepende misverstand
1. "Daar is verseker geen bewyse van die bestaan van die bewuste buite die lewende brein nie"

Daar is geen bewyse van die bestaan van die bewuste nie, punt. Nogtans weet ons dit bestaan want ons is bewus en dit is al hoe ons dit weet.

2. "Jou liggaam het jou bewussyn vooruitgegaan. Jou bewussyn staak met die brein se dood, dus is jou brein die draer van jou bewussyn"

Bostaande is 'n oortuiging en dus 'n geloof want dit is nie iets wat jy kan weet nie.

3. "... of jy kan jou oordeel daaroor weerhou en wag vir verfynde verklarings om hul verskyning te maak en dus die moontlikheid daarvan darem toe te laat. Die tweede opsie is my keuse want veels te interessante debate is daar buite aan die gang aangaande die onderwerp om nou al my besluit daaroor finaal te vestig"

Jy weerspreek jouself want in punt 2 het jy reeds 'n keuse in goedere trou gemaak. 'n Keuse wat op persoonlike smaak gebaseer is. Dis presies wat enige "gelowige" doen. Verder bly jy van verstand praat terwyl ek van bewussyn praat. Gedagtes/verstand is nie bewussyn nie. Mens is bewus van gedagtes en omdat gedagtes in afhanklikheid van ervaring in die liggaam ontstaan kan ek nie sien dat gedagtes die dood van die brein kan oorleef nie. Meeste mense kom nooit agter dat hulle gedagtes (produkte van die verstand) waargenome verskynsels soortgelyk aan beelde (produkte van die oog en gedeeltes van die brein), reuke, klanke, ens is nie omdat hulle hul "self" as 'n tipe van essensie met hulle gedagtes identifiseer. Nog 'n rede hoekom meeste mense nooit die verskil tussen bewus wees van gedagtes en gedagtes self agterkom nie is omdat mense heeltyd dink sonder om ruimte te skep vir bewustheid sonder gedagtegang. Mense is meestal maniese verslaaf aan hulle eie gedagtegang. Dit kom voor of jy ook nog nie die verskil tussen jou gedagtegang en die bewustheid daarvan kan agterkom nie.

Uit jou korrespondensie met Raqia is dit duidelik dat jy die gebruik van die woord "God/god" met 'n entiteit soos 'n mens of dier of spook assosieer. Raqia en meeste gelowiges doen dit ook. Die meeste argumente tussen ateïste en teïste gaan oor die bestaan of nie van sulke drogwesens en hulle stry dus eintlik oor niks. Ateïste soos jy is alewig onnodiglik besig om iets wat nie bestaan nie te probeer negeer. Dit is egter nie waarvoor alle godsdienstige denkers die woord gebruik nie, veral nie die wat die groot tradisies begin het nie. Jesus gebruik byvoorbeeld die Aramese woord "Alaha" wat rofweg "oorkoepelende eenheid" beteken. Dit dui nie 'n entiteit binne die oorkoepelende eenheid (die volle werklike bestaande of heelal) aan nie maar die geheel. Met geheel word ook nie net die fisies waarneembare "uiterlike" wêreld bedoel nie maar die volle geheel wat alles en dus ook bewussyn insluit. Om mense wat gewoond is aan verskynsels aanhang (afgode te dien) bewus te maak van die geheel waarvan almal deel is en noodwendig afhanklik is vir selfs hulle bestaan moet mens noodwendig antropomorfiese woorde gebruik om mense te lok na 'n breër verstaan van die werklikheid as net van die onderskeibare verskynsels binne die geheel. Ek gee egter toe, meeste gelowiges aanbid iets wat nêrens ander as in hulle eie verbeeldings bestaan nie.
8 jaar 11 maande 3 weke 5 ure oud


Inhoud van my verstand, soos sopas deur my gelees
Daar is verseker geen bewyse van die bestaan van die bewuste buite die lewende brein nie. Al wat ek probeer duidelik maak is dat volgens alle kennis die vorige standpunt onweerlegbaar is. Jou bewussyn het ’n oorsprong. Jou liggaam het jou bewussyn vooruitgegaan. Jou bewussyn staak met die brein se dood, dus is jou brein die draer van jou bewussyn. Die antwoord vir die verklaring van jou bewussyn lê dus in die brein opgesluit.
Kan jy liefde vang in in ’n proefbuis druk? Of wat van pyn? Physiologies kan die prosesse se optel bare seine waargeneem word, maar die spesifieke interne ervaring is subjektief en onbereikbaar. Dit beteken nie dat pyn of liefde onafhanklik van die ligaamlike is nie. Idealisme se siening dat als die inhoud van gedagtes is, insluitende die waarneembare wêreld, is onweerlegbaar. Nogtans verklaar dit niks en verander dit hoegenaamd nie die aard van suksesvolle metodes om die werklikheid mee te verken en te verklaar nie. Hoe weet jy ander mense is bewus? Jy gebruik jou waarneming en gesonde verstand. Nogtans skryf jy ’n essensie toe aan ander wat jy nie direk kan waarneem nie. Jy maak afleidings dat jou teorie die waarnemings verklaar, maar meer as dit kan jy nie doen nie. Wetenskap doen dieselfde, maar fokus dieper om uit te vind hoe diep dit gaan.
Sure, jy kan kies om te glo die misterie van bewussyn ontglip enige moontlike ontrafeling (te solipsisties na my smaak) , of jy kan jou oordeel daaroor weerhou en wag vir verfynde verklarings om hul verskyning te maak en dus die moontlikheid daarvan darem toe te laat. Die tweede opsie is my keuse want veels te interessante debate is daar buite aan die gang aangaande die onderwerp om nou al my besluit daaroor finaal te vestig. Verder vind ek die blote gedagte, dat ek deur die ontkenning dat dit hoegenaamd moontlik is vir ’n verklaring vir die aard en oorsaak van die bewussyn, hoogs ongemaklik.
Deur myself bind tot ’n siening van ewige onkunde aangaande die bewuste, behalwe op esoteriese wyses, doen ek myself ’n groot onreg aan. Daar is te veel om nog te ontdek en suiwer spekulasie gaan my nie die antwoorde verskaf nie. My ondersteuning van die wetenskappe lê by die veld se vermoë om ons kennis noemenswaardig te verryk. Enige insigte in direkte kompetisie met empiries ondersteunde feite loop dit self vas teen ’n muur van ondersteuning wat slegs deur ’n beter empiriese verklaring omvêrgewerp kan word.
Sartre se siening van bewustheid as die sein-vir-dit self , die niks binne die bepaalde, die moontlikheid van vryheid binne die manifestasie van die reële deur die permanente (teensprekende) taak van die uitvoering van keuses, laat my dink aan jou siening oor die kern van die bewuste karakter. Die fisikalisties oortuigde siening is nie noodwendig deterministies nie. Dit vra slegs vra vanuit die bewysbare. Iets waarvoor geen bewyse moontlik is nie, is geen verklaring nie. Wat ek wel my geloof in belê is die onstuitbaarheid van die werklikheid, alhoewel dit in alle waarskynlikheid nooit al ‘sy’ geheime sal prysgee nie.


8 jaar 11 maande 3 weke 1 dag 13 ure oud


Hoekom wil jy nie hier gesels nie?
Ek praat oor bewussyn en jy praat oor verstand. Dit is twee heeltemal verskillende onderwerpe. Ons is bewus van die verstand. Verstand is nie bewussyn nie en bewussyn is nie verstand nie. Met bewussyn bedoel ek dit wat bewus is van ondermeer gedagtes (die produk van die verstand in interafhanklikheid met die omgewing), emosies, sigbare vorm, tassintuiglike gevoel, ruimte, tyd of selfs niks behalwe dit self nie, ens.

Bewussyn as sulks is nie van enige spesifieke inhoud afhanklik nie. Mens kan bewus wees van gedagtes en ook van die afwesigheid van gedagtes. Verstand het te doen met die prosessering van sintuiglike inligting en van idees en gevoelens en met hoe dit alles onder bewuste aandag kom of nie en is nie dieselfde as die bewustheid van dit waarvan ons bewus word nie.

Wat die persoonlikheid betref dink ek wel dat dit tot niet gaan saam met die liggaam want persoonlikheid is nie veel meer as gewoontes in denke, gevoel en gedrag nie. Ek vermoed denke hou op wanneer die brein ophou werk net soos al die ander funksies van al die ander organe ophou wanneer die betrokke organe doodgaan. Ek glo nie dat persoonlikheid of enige ander afhanklike van fisiese samestelling die dood oorleef nie.

Niemand kan met redevoering of eksperimentering bewys dat bewussyn slegs in ons liggame en dan nog boonop as produk van die liggaam ontstaan soos jy blykbaar glo nie. Mens kan nie bewussyn vang en in 'n proefbuis sit nie. Mens kan nie bewussyn meet nie. Mens kan nie bewussyn voel of sien of ruik of enige van die dinge doen waarmee ons die "fisiese" werklikheid kan waarneem nie.

Ons kan nie eers bewys dat bewussyn wel bestaan nie want bewussyn het nie die aard van 'n ding of 'n proses wat waargeneem kan word deur 'n ander bewuste van voorwerpe en prosesse nie. Tog, sonder bewussyn beteken verstand en al die miljuisende goeters in die heelal sweetall en dit terwyl bewussyn juis die enigste verskynsel is waarvan ons so doodseker kan wees dat dit wel bestaan dat min mense eers daaraan en daaroor dink en selfs dog dat hulle daarmee dink.
8 jaar 11 maande 3 weke 1 dag 14 ure oud


Hier gaat ons alweer
Raqia:

1. Indien die siel die DNA in my bloed is hoef ek my verder geensins oor my siel te bekommer nie want dan gaan dit eendag stol (of uitloop) en vrot.

2: "Die bewussyn is die kognitiewe reg en voorreg om die eie wil te gebruik om te kies, tussen ewige lewe of ewige dood" Sorry maar die sin beteken vir my net mooi niks.

Met bewussyn bedoel ek dit wat bewus is van watookal, selfs wanneer dit net van ditself bewus is. Ongelukkig kom dit voor of meeste bewussyne nie eers van ditself bewus is nie, vandaar die eienaardige tipe definisies wat jy verskaf.
8 jaar 11 maande 3 weke 1 dag 15 ure oud


MISVERSTANDIn my beskeie mening, is u kognitief mislei oor drie leuens:

1 - "maar die mens se siel is ewig"

2 - "Onderdanigheid en ontsag is die kenmerke van sy volgelinge"

3 - "Die mens se goddelike wese verwerp die mag van die werklikheid en word verlos deur die dood as poort na die ewige lewe"

my redes:

1 - En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. [Matthéüs 10:28]

2 - Mat 8:22 Maar Y'shua sê vir hom: Volg My, en laat die dooies hul eie dooies begrawe. . . . . Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My. (19:17-21) . . . . As julle My liefhet, bewaar my gebooie. Joh 14:15

3 - And the Elohim of peace Himself set you completely apart, and your entire spirit, and being, and body - be preserved blameless at the coming of our Master יהושע Messiah! [1 Thessalonisense 5:23 The Scriptures 1998+]. . . . En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. [Johannes 6:40]

Die DOOIES word almal op die LAASTE DAG uit die dood opgewek: sommige vir ewig, ander net vir 'n oogwenk. Om die ewige lewe te verkry; moet ons gedoop wees in water en Gees.

M.B.T. AardigeAfrikaner se kommentaar:

1 - DIE SIEL

2 - DIE BEWUSSYN

my respons

1 - 'siel' is die DNA in die gene van die bloed: "Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere (homo sapiens) sal Ek dit eis. Ook van die adam [H120], van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die adam [H120] eis." [Génesis 9:4-5]

2 - Die bewussyn is die kognitiewe reg en voorreg om die eie wil te gebruik om te kies, tussen ewige lewe of ewige dood. "Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur YHVH ELOHIM lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat YHVH aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee." [Deuteronómium 30:19-20] ook [Filippense 1:21-24]
8 jaar 11 maande 3 weke 1 dag 17 ure oud


Bewussyn fisies gegrond? Ek dink nie so nie.
Ek sal eintlik verkies as ons hierdie gesprek hier kan voer sodat die wat moontlik belangstel dit kan volg.

Jy beweer dat bewussyn fisies gegrond is. Dat bewussyn fisies gegrond is, is 'n aanname sonder enige bewyse, d.w.s 'n intellektuele en emotionele oortuiging, 'n geloof. 'n Spesifieke oomblik van bewuswees soos om van iets sigbaar bewus te wees is fisies gegrond wat die voorwerp van bewussyn en die orgaan van persepsie (oog ens) en die verwerking van die sensoriese inligting (brein) betref. Nie die organe van persepsie of verwerking van persepsies of die voorwerp van bewussyn is die bewussyn self nie. Bewys asseblief dat bewussyn fisies gegrond is anders kan ek jou aanname nie wetenskaplik of rasioneel as waarheid aanvaar nie.

Ek weet nie wat jy onder die term "godsdiens" verstaan of bedoel nie maar dit kom voor of jy daarmee bedoel die aanbidding van 'n god of gode as voorwerpe van aanbidding soos wat jy voorwerpe van bewussyn/persepsie se bestaan as voorwerpe verstaan. Godsdiens as aanbidding van "wesens/voorwerpe" wat nêrens in die sogenaamde objektiewe veld van bewussyn (die wêreld van sintuiglike persepsies) gevind kan word nie is 'n grap en word juis teen gewaarsku in vorme van Judaisme, Boeddhisme, Islam en die Christendom.

Om godsdiens as 'n simplistiese aanbidding van onbewysbare entiteite (gode en geeste) voor te stel weens jou eie eensydige persepsie van godsdiens is misleidend en boonop nie wetenskaplik of logies geldig nie.
8 jaar 11 maande 3 weke 1 dag 23 ure oud


Die rede alleen is nie daartoe in staat om bewuste lewe te verklaar nie
Hoe "red" ons die siel van die mens van jou verdoeming van geloof?

Dis maklik om geloof af te skiet as ongeldig en slegs 'n struikelblok omdat dit irrasioneel is volgens jou begrip van wat werklik is en wat nie.

Dit is goed en wel om die geloof in die bestaan van die siel te verwerp as irrasioneel en die siel te ontken as werklik bestaande indien siel gedefinieer word as iets wat buite en los van die materiële bestaan 'n bestaan voer wat slegs deur geloof as bestaande gepostuleer kan word soos wat mense wat die bestaan van die siel ontken dit meestal definieer.

Die terrein van praktiese nut vir die rede en die empiriese wetenskap is voorwerpe en prosesse en verhoudings tussen voorwerpe en prosesse.

Siel hoef nie soos bostaande gedefinieer te word nie. Kom ek definieer siel as bewussyn as sulks. Gee my 'n logies bevredigende rasionele verklaring gegrond in die empiriese wetenskappe se bevindings vir die ontstaan en bestaan van bewussyn en ek sal soos jy die bestaan van enigiets buite die bestek van huidige empiriese wetenskaplike bevindings ontken.

Ek weet, en glo nie net nie, dat daar in die werklike lewe meer is as net die voorwerpe en prosesse waarvan ons bewus is en word en dus meer "bestaan" as net dit wat deur rasionele oorweging na aanleiding van die kennis van die wetenskappe gepostuleer kan word as werklik bestaande. Bewussyn is dit waarvan ek weet. Ek is bewus. Ek sit "bestaan" in aanhalingstekens omdat die "bestaan" van bewussyn nie soos die bestaan van 'n voorwerp of proses is nie en daarom nie onder die vaandel van die rede gerugsteun deur wetenskaplike kennis herken, geken of ontken kan word nie.

Die rede alleen is nie daartoe in staat om bewuste lewe te verklaar nie. Probeer gerus. "Verklaar" bewussyn sonder om iets rasioneel onbetwisbaar as premis in jou argument te gebruik. Al wat ek vermoed jy vir ons sal kan doen is om die redes waarom jy "glo" wat jy ookal omtrent die ontstaan en bestaan van bewussyn "glo" te verskaf.

Empiriese waarneming en die rede is onvervangbaar as grondslag van kennis oor die fisiese wêreld en die prosesse daarin en dit is waartoe dit beperk is en kan daarom nie ook die enigste grondslag van wysheid wees nie.

Wysheid se grondslag is direkte insig in die aard van die werklikheid, insluitende die aard van bewussyn en die beperkings van kennis verkry deur empiriese navorsing en die rede en daardie insigte kan nie met redevoering en wetenskaplike bewyse bekom of oorgedra word nie. Dis waar godsdiens veronderstel is om 'n rol te speel in die bestaan van heel mense maar ek moet erken dit doen meestal nie.
8 jaar 11 maande 3 weke 2 dae 4 ure oudWELDADE EN MISDADE

deur Piet Schoombie

Vier en twintig lekkerlees kortverhale en artikels oor 'n verskeidenheid onderwerpe en situasies.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar