Rubrieke

Bladsye:
Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

My hart skeur met wat moet,maar nie gebeur in KINDERBESKERMINGSWEEK
Daar staan sy onvas op haar dun stokkie-beentjies, Thenjiwe,18 maandjies oud ,net 7 kg. en nog nie geleer loop nie,want…sy eet net grond en drink swart tee…Slagoffer van ons genadelose wêreld van verwaarlosing en verwerping.
En so kom ek op die pad van hierdie swart dogtertjie wat Annelie aanneem as haar eie kind en versorg en liefhet en tot gelukkige dogtertjie laat ontwikkel en ek ontmoet haar onder my verfkwas as ek haar portret verf waar sy met soveel oorgawe lag in haar pienk kantrokkie.Haar biologiese ma was ‘n prostituut en net 16 en het haar in die sorg van ‘n ander swart vrou gelaat,terwyl sy die hele Staats -kindertoelae op haar eie klere en grimering spandeer het,en klein Thenjiwe het nooit ‘n sent daarvan gesien nie, daarna was die prostituut-ma weer twee keer swanger en het sy nog 2 kinders in die wêreld gebring en sy en altwee kinders is met Vigs gediagnoseer,met net die genade van Bo het Thenjiwe dit vrygespring. Na sy weg gevat was en die aannemingsproses voltooi is,het die biologiese ma vir nog 8 maande lank die Staatstoelae ontvang voor dit gestop is.Verlede jaar het sy alles probeer om haar kind terug te kry…om weer toelae te kry vir haar grimering en klere. So word van die goeie iets slegs gemaak en word kindertoelae ‘n euwel.Ek sidder om te dink aan watter wandade klein Thenjiwe verder bloot gestel sou wees,waar sy moes aanskou die seksdade voor haar gepleeg.
Wat is KINDERBESKERMINGSWEEK?
In gesprek met ‘n inspekteur van Gordonsbaai kom ek agter dat dit hierdie jaar geskied van 28 Mei tot 3 Junie.Hierdie is ‘n bewusmakingsveldtog geïnisieer deur Sosiale Ontwikkeling van die Regering se kant ,in samewerking met ander Nie –Regerings- Organisasies (NRO’s) wat hul beywer vir die beskerming van kinders,bewusmaking van tendense en veral voorkoming van enige geweld ,misdaad of verwaarlosing en uitbuiting.En dis net hier waar Organisasies soos die ACVV ,asook sosiale werkers kan ingryp en ons leer om betrokke te raak.Enige mishandeling,uitbuiting of geweld teenoor kinders kan 24/7 by die Polisie aangemeld word,by ‘n hof rapporteer word,of by enige kliniek of sosiale werker in die gemeenskap.Volgens inspekteur Beukes is een van die grootste euwels die stilbly,anderkant toe kyk,nie rapporteer nie,m.a.w ons eie onbetrokkenheid.
Elke kind word aan sy eie ervarings blootgestel wat lei tot risiko en die gevolge daarvan.Die misdadigers is sonder gewete en misbruik kinders tot eie gewin.Dwelmverslawing is een van die grootste euwels van ons tyd.Hier word kinders so jonk as 12 gelok na “Suikerhuisies” ( of te wel die Lolly Lounges, so genoem omdat die glas blaaspyp waardeur hul TIK rook in die vorm van ‘n suigstokkie (Lollypop) is) om hier gratis dagga en TIK te ontvang en ewe “koel”daar te sit en rook,totdat hul self dwelm afkanklikes word en dan misbruik word as seksslawe en om dwelms te versprei.
Volgens ‘n berig op 21 Mei in News 24 is 4 suikerhuisies gesluit waar 14 vermiste meisies opgespoor is,waarvan die jongste net 12 was.Hierdie vreemde Status Quo het ook nou vanaf die Kaapse Vlakte vinnig versprei na Gauteng waar 5 meisies gered is uit die Suikerhuisie in Eldoradopark volgens NewsNow van 25 Mei.
Kinders word uitgebuit, nie beskerm nie,want die volwasse “gangsters” se vernuf sorg dat die kind betrap word met die inbraak of dwelm wat hul moet versprei en in hulle besit is en dan kom die skelm volwassene skotvry as die kind gevang word,waar geen vervolging moontlik is nie.
Dwelmmisbruik begin alreeds in die laerskole met dagga en benzien.Die tendens is nie meer beperk tot net minder gegoede en onder-ontwikkelde gemeenskappe nie,maar is deesdae ook die produk van kinders met te veel sakgeld in rykmansbuurte soos Houghton.
Ons moet observeer, kommunikeer,betrokke raak en rapporteer…dan kan ons dalk ons kinders probeer beskerm en van omstandighede laat verwyder na ‘n huis vir veilige bewaring of pleegsorg.
Nog ‘n bruin gesiggie onder my verfkwas was dié van Chester,die seuntjie wat vir dood agter gelaat is met skedel misvorming na aanranding ,ondervoed en siek van Tuberkulose.Nog ‘n mamma in my omgewing het die seuntjie aangeneem al is sy nou ‘n enkelouer en versorg die kind met soveel liefde,dat ek nie anders kon as om daardie geborgenheid te probeer verf nie,vasgevang in sy wit Mamma se omhelsing.
My buurvrou,Burgemeestersvrou van plattelandse dorp, sit in haar spaar tydjies en teddiebeertjies brei,wat ‘n organisasie in Stellenbosch versprei onder trauma slagoffertjies in die Tygerbergse kinderhopitaal,sy doen ook haar klein deeltjie hier in ons gemeenskap.
Wat gaan JY doen? DIS KINDERBESKERMINGSWEEK!!Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Ja-nee Ita
Hier raak jy 'n hartsaak aan! Soms is die ergste vir my die kinders wat emosioneel deur hul eie ouers mishandel word!! Daar is geen bloukolle of merke of ribbekassies wat die situasie verraai nie en stadig maar seker verloor die kind sy selfvertroue, selfrespek en weetnie meer dat Vader hom/haar Lief het nie!!!! Dankie vir hierdie bewusmaking!!!
8 jaar 5 maande 1 week 5 ure oud


jongste data


. . . . RSG het vandag 15h00 nuusberig dat verlede jaar was 45,000 tieners swanger.

Lees hierdie berig:

Jeug steier onder felste aanslag nógKommentaar (0)
08/06/12
· Redaksie
‘n Mens wil nie sê dat die verlede beter was nie, maar nog nooit in die geskiedenis is die jeug so gebombardeer met boodskappe en invloede, baie waarvan boos en verwoestend van aard is, as vandag nie. Die rede vir hierdie bombardement is die ontsaglike krag van die Internet, met daaruitspruitende webwerwe, TV-kanale, selfoontegnologie en sosiale media.
Tereg word gesê dat kinders vandag op ouderdom ongeveer 10 tot 13 gekonfronteer word met keuses en besluite waarvoor volwassenes onlangs eers op 40+ te staan gekom het.
Van hierdie vloedgolf van inligting is positief, Christelik en opbouend, maar ongelukkig is dit so dat die Bose sy kake ook diep ingeslaan het en dat baie van hierdie inligting niks anders is as geestelike riool. As sodanig besoedel en verwoes dit met 'n spoed wat skrik vir niks.
Hierdie druk van die Bose manifesteer in verskillende vorme.
Heelbo aan die lys is pornografie – en prioritiseer die Woord dit ook so, by name hoerery. “Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat die mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam.” En jou liggaam is die tempel van God. (1 Kor. 6:18)
Pornografie is verslawend, verwoestend en sedebedorwend by uitstek vir volwassenes en verskriklik vir jong ontluikende gemoede. Die gevolge is huweliksontrou, owerspel, gesinsverbrokkeling, kinderverwaarlosing, molestering en ander wangedrag / misdaad te aaklik om te noem.
Ander manifestasies sluit in groepsdruk, oormatige ouerverwagtings, drankmisbruik, dwelms, okkulte, gesagsondermyning, ens.
Wat ook 'n geweldige suigkrag in die verkeerde rigting uitoefen, is die handelswêreld, wat jeugdige koopkrag deur die media bombardeer met boodskappe van materialisme en ydelheid.
Nog 'n magtige faktor, is die politieke boodskap dat die mensdom 'n homogene massa is en dat etnisiteit, ras en volksverband verkeerd, uit en “sonde” is. Dít terwyl God dit juis in Sy skeppingsorde gegee het dat daar groeps- en bevolkingsidentiteite moet wees, wat naasmekaar in respek en liefde moet funksioneer.
Die gevolg van al hierdie druk op veral die ouderdomsgroep 12 tot 23, is aandrang om te presteer, terwyl toestande nie gunstig is om sukses te behaal nie.
'n Onlangse studie deur die SA Instituut vir Rasseverhoudings (SAIR) toon dat meer as die helfte van studente wat in 2002 by universiteite geregistreer was, hul studies gestaak het. Een in twee jong mense kan nie werk kry nie. 'n Derde van jongmense tussen 15 en 24 is nie besig met studies, werk of opleiding nie – m.a.w, hulle het niks om te doen nie.
Meer as 'n derde van die land se gevangenes is tussen 18 en 25 jaar oud, terwyl hierdie ouderdomsgroep slegs 15% van die totale bevolking beslaan.
Bykans 50 000 skoolmeisies het swanger geraak in 2007, 151% meer as in 2003. Nuwe syfers toon dat tienerswangerskappe 40% van all swangerskappe uitmaak. In SA waarin aborsies gewettig is, vind dit daagliks in 'n stroom plaas.
Die Film- en Publikasieraad het gevind dat 64% van tieners aan pornografie op die Internet blootgestel is. Volgens die Beplande Ouerskapsvereniging het seuns op 14 reeds hul eerste seksuele ervaring, terwyl 'n derde van jongmans meer as drie bedmaats het.
Lovelife-syfers toon dat 9% van die land se jeug tussen 15 en 24 met MIV/Vigs leef.
Die SAIR verslag meld dat werkloosheid, misdaad en dwelm- en drankmisbruik die land se jongmense geweldig skaad. Sowat 'n derde van jongmense tussen 12 en 24 jaar oud sê hulle het vrylike toegang tot dagga, terwyl 8% gesê het hulle kan kokaïen maklik in die hande kry. Die verbrokkeling van gesinne, veral die afwesigheid van vaders, dra tot hierdie maatskaplike euwels by. Nege miljoen kinders in Suid-Afrika word sonder 'n pa groot.
Talle jongmense knak weens al hierdie spanning. Selfmoord is volgens Lifeline die tweede grootste oorsaak van sterftes onder tieners. Dan word nie eers gepraat van toevlug neem tot dwelms, bendebedrywighede, tienerprostitusie, okkulte en ander nare goed nie.
In Suid-Afrika as multikulturele land is jeugprobleme nog meer ingewikkeld en manifesteer dit verskillend in die onderskeie bevolkingsgroepe.
Wat vir die Afrikaner in die land vandag 'n nuwe, wesenlike probleem is, is ongekende armoede onder 'n groot deel van die bevolking, grotendeels a.g.v. “regstellende aksie” en SEB.
Dit lei o.a. tot die ongekende verskynsel dat jong blanke prostitute op sommige strate van Bloemfontein 'n algemene verskynsel is, om nie eens te praat van ander stede in die land nie. Gevalle word ontbloot van ook blanke meisies wat deur Nigeriese dwelmhandelaars as seksslawe aangehou word.
Wat die okkulte betref, is net in April vanjaar 84 okkultiese gevalle by Auksano in Bloemfontein aangemeld.
Daar is duidelik 'n verband tussen sosio-ekonomiese omstandigehede en misdade teen kinders. In dié misdaadkategorie is SA is die hoogste voorkoms per 100 000 van die bevolking in die Wes-Kaap met 'n voorkoms van amper 13 per 100 000 per jaar. Die tweede hoogste voorkoms is in die Vrystaat met amper 12,3, gevolg deur die Noord-Kaap met amper 12 per 100 000 per jaar.
Word dit vergelyk met nog 'n misdaad waarvan 'n groot deel teen kinders gepleeg word, nl. seksuele misdade, dan het die Wes-Kaap weer die hoogste met 'n koers van 178 per 100 000 per jaar, die Vrystaat teen 171 en die Noord-Kaap teen 169 per 100 000 per jaar.
Hierdie beknopte prentjie is nie eers die punt van 'n kolossale ysberg nie, maar gee 'n aanduiding van die skrikwekkende wêreld waarin kinders vandag hul pad moet vind.
Daar is natuurlik en genadiglik ook die positiewe kant – die onwrikbaarheid van die Woord, wat sê moenie vrees nie en kinders is vir Hom die kosbaarste.
Menslik-gesproke is die beste bastion vir 'n kind, 'n gelukkige, veilige, gebalanseerde ouerhuis.
Vir die Afrikaner-ouer van vandag is die uitdaging en roeping tweeledig: Om kinders vir die Koninkryk groot te maak en hulle te anker in hul volksidentiteit.
Gevalle van kindermishandeling en kinderverwaarlosing kan by verskeie tolvrynommers aangemeld word: Stop Misdaad by 08600 10 111, Childline by 0800 055 555 en die Dept. van Maatskaplike Ontwikkeling by 0800 60 10 11.

http://www.ditsem.net/berig.php?id=550
8 jaar 5 maande 2 weke 2 dae 8 ure oud


Goed gedoen en totaal vanpas in hierdie tyd. So jammer dat so baie net gesê word vir politieke punte, maar niks gebeur. En die werklikheid is dat dit 'n wêreldwye verskynsel is...Oral raak die mens in verval....maar praatjies word mooier...
Ek gaan nie verder kommentaar lewer nie, want jy skrywe doen reeds meer as wat ek kan sê...
8 jaar 5 maande 2 weke 3 dae 12 ure oud


Aan Ita


. . . . my betoog is gladnie teen jou gemik nie, maar die Staatsbestel waarin al die kinders hulle tans bevind.

Ons kinders van die afgelope 20 jaar is die mees gruwelikste onreg aangedoen met wanbegrip van waardes, morele beginsels, ambisie, opleiding, versorging, en toekomstige behoeftes, veral wat doodeenvoudige moeder en vaderliefde betref.

As ouens soos ek nie opstaan en die verdomde menseregte-sisteem uitdaag nie, sal baie in die strik van die Satan trap om te dink dat menseregte goed is en intussen is dit die vrot appel want die menseregte het al tien die Gebooie geabrogeer. . . en wie ly daaronder? die arme onskuldige kindertjies en niemand gaan na die kind se ouers en neem hulle na die Polisie of Welsyn of na die Staatsdepartement wat moet sorg dat die gesinstruktuur behandel word nie of na die kind se ouer se ouers of broers of susters nie.

dit help nie dat ons troeteldiertjies aanneem nie en dan dink dat die probleem opgelos is nie.

ek hoop net dat almal deur Ita stimuleer is om ernstig te kyk na die kinderprobleem wat ontwikkel het oor die afgelope 20 jaar.
8 jaar 5 maande 2 weke 4 dae 20 ure oud


Ita
my standpunt
Baie dankie vir almal se kommentaar en ek het dit bloot geplaas as feitelike weergawe van die status quo met persoonlike gevalle studies wat toevallig onder my aandag as skilder gekom het,wou nie rassisties wees nie,ek maar altyd jammer vir lyding van 'n kind
8 jaar 5 maande 2 weke 5 dae 10 ure oud


Die punt van hierdie bydrae
Regerings wereldwyd sukkel om na minderbevoorregtes om te sien en daar is talle redes voor, bv onkunde, korrupsie en apatie.
Tog dink ek dat Ita hierdie stuk geplaas het omdat sy in haar eie gemeenskap gesien het wat gebeur en sy was dapper genoeg om daaroor te rapporteer. Ek dink haar doel was om meer van ons bewus te maak van wat ons (myself inkluis) soms te gejaagd of te blind is om raak te sien.
8 jaar 5 maande 2 weke 5 dae 11 ure oud


Kinderbeskermingsweek...
Dit voel soms vir my ook of hierdie week wat hulle afstaan aan die kindertjies n klug is, maar.....tot Jesus het gese, " laat die kindertjies na My toe kom"
Dankie Ita, vir hierdie kykie in die wrede wereld van ons land se hartseer kinder lewetjies. Mag ons harte altyd n Jesus hart weerspieel.
8 jaar 5 maande 2 weke 5 dae 12 ure oud


Carol


. . . . jy is reg in jou eerlikheid oor ontferming,
maar die voorbeeld wat aan ons gegee is,
is dat,
net soos intestaat erfgename, goedere erf,
net so is die erfgename verantwoordelik oor die versorging van ouerlose kinders;

dus is elke kind se naaste stamverband direk verantwoordbaar vir die kind se versorging, in alle opsigte.

Die voorbeeld wat vir ons gegee is, is dat onsedelikheid uitgeroei moet word,

maar deur menseregte is dit abrogeer en nou. . ?
nou sit ons met 'n wereld met 50% hongerloos en in ellende gedompel.

As ons nou ENKELINGE onder ons vlerk neem,

is dit slegs ons eie selfsugtigheid wat iets vir onsself wil gaps,

en die groot probleem van ander rustig dan ignoreer,
en jou rug daarop draai as iemand anders se probleem.

Hierdie STERRE wat die Afrika-mensies aanneem,
doen dit vir die aardigheid om van die wesentjie 'n troeteldiertjie te maak. . . . waarmee hulle advertensie kry om nog groter fliekkontrakte te kry.

As al die Blankes, blanke-armoede kundig oplos,
sal die blanke-werksverskaffers vermeerder,
wat nie-blankes werk sal verskaf,
en saam met die werk kom behuising, bekleding, medikasie, skolastiese opvoeding en word die ellendelose armoede omgekeer na versorgde armoede.

Die ANC het gesorg dat al die armoediges elektrisiteit kry,
nou sit baie met teevee, elektriese stoof, en ander goeters,
maar het nie geld vir behoorlike kos en klere en skool nie.

CHARITY BEGINS AT HOME

Ons moet kollektief die regering aanpak om elke kultuurgroep verantwoordelik te hou volgens die erfgenamesisteem om verantwoordelikheid te aanvaar en ons moet aandring dat die WELSYN die naastebestaande aanvat om behoorlike versorging van kinders afdwingbaar te maak, en slegs waar kinders geen verwante het nie, moet hulle in versorgingshuise (weeshuise) opgeneem te word, sodat die kinders daar, ten minste mekaar, met dieselfde probleem, onderskraag.

groetnis
8 jaar 5 maande 2 weke 5 dae 16 ure oud


raqia
Ek stem saam met jou dat die hedendaagse sosiale bestel veel te wense oorlaat, maar dan is dit tog seker 'n effense ligpunt dat mense wat daartoe in staat is na verwaarloosde kinders omsien en onder hul vlerk neem.
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 3 ure oud


Ita
kinders
so so hartseer...maar nog steeds nie kinders se skuld nie... hul bly die slagoffers
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 5 ure oud


Carol


. . . . niemand staan op teen die regering se skade wat hulle aan kinders doen nie;

hulle maak van ouers prostitute;

hulle maak van ouers dwelmhandelaars en gebruikers;

en niemand staan op teen hulle nie,
daarom die skandes en die skades aan die kinders.
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 5 ure oud


Kinderbeskermingsweek
Sal dit nie 'n veel beter lewe wees as ons vir al die kinders van die wereld net 'n bietjie son gun nie. Elke kind het tog seker die reg op 'n kans in die lewe en diegene wat hulle oor 'n KIND wil ontferm mag seker hul eie diskresie gebruik.

Ita, weereens baie dankie vir hierdie positiewe rubriek van
jou. Carol
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 8 ure oud


KINDERBESKERMINGSWEEK

Ita, ek het ernstige morele en regsprobleme met die KINDERBESKERMINGSWEEK in ons land want die demokrasie het die kinders, almal, in hierdie land onder tug en morele opvoeding deur wetgewing weggevat en onder die Staat se verantwoordelikheid gesteel.

Ons mag nie meer ons kinders moreel met tug opvoed nie, maar ons moet toelaat dat al die rasse op skool vermeng en blootgestel word aan siek ‘freaks’ wat rondloop van skool tot skool en kondome afsmeer aan die kinders, en geen wonder net in Kwa-Zulu-Natal, is hierdie jaar alreeds 17,000 swanger skoolkinders nie.

Hulle maak hulle probleme ons probleme!

Geen Swart Demokraat lig ‘n vinger of gee een sent vir die kinders nie, oo nee, maar hulle sal nog wetgewing maak om die belastingbetaler nog meer regte en kondome en seksonderrig gee om nog meer te fornikeer en prostitute te maak van die armes.

Ek het nog meer vrae oor Blankes wat Swartes of Bruines of enige ander ras of spesie, in hulle huise wil neem en hulle gatte afsmeer aan Blankes wat armmoedig is. Ons eerste plig is teenoor ons eie mense! Ons het kulturele verpligtinge en nie polities-korrek-verpligtinge nie, net om ‘shine’ te vang nie!

Inteendeel ons word verbied om aan hierdie heidense volke te raak, want die onrein geeste is aan hulle gegee, en as ons hulle in ons huise bring, kom die onrein geeste saam en so word ons volk besoedel met hierdie onrein geeste en duiwels en voorvadergeeste.

As ons Skepper Hom onttrek het van hulle, wie gee ons die reg om te rebelleer en presies te gaan doen wat ons verbied word om te doen?

As ons Skepper sê dat HY al hierdie kinders gaan doodmaak, is daar baie ernstige vrae wat ons aan die ouers moet vra. Ons kan nie en mag nie sonde vergoed sodat nog sonde gepleeg kan word nie. Kinderverwekking is ‘n baie hoogsverantwoordelike eer en dit word deur hierdie nasies verag en dan word ek en jy wat moreel eerbaar wil leef, deur irrasionele barmhartigheid ingesleep in valse beskerming en ontferming oor hierdie produkte van die sonde, en dit is nie verskoonbaar nie.

“Jy moet jou naaste lief hê” . . . is nie hulp om sonde te mag pleeg nie, en dit geld vir Blankes ook!

Ons Meester het baie duidelik verklaar dat HY HOM ontferm oor die dogter, net omdat die moeder so opreg in Hom geglo het, maar HY het direk daarna verklaar dat HY net vir Sy Vader se Kinders gestuur is.

Ons is nie deur Hom gestuur vir ander nasies se kinders nie, juis omdat Hy nie gestuur is nie!

Ons moet vra: “Wat doen ek vir my eie mense se kinders?’

Dit klink miskien vir jou of ek onsensitief is, maar nie werklik nie, maar hoe meer ons die sonde aanvaar, keur ons dit goed, en dan word ons verwerp!

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

Ons moet kies of ons kinders van die Lig of kinders van die Duisternis wil wees!

“En watter ooreenstemming het Messias met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?”

Ons glo in die Skepper; hulle het die voorvadergeeste gekry om in te glo!

“Of watter ooreenkoms het die tempel van YHVH ELOHIM met die idolaterie?”

Kerke is idolaterie en geskik vir ongelowiges en juis omdat dit woonplekke van onrein geeste en demone is, moet ons daaruit, of ons gaan deur die plae getref word! [Op 18]

“Want julle is die tempel van die lewende YHVH ELOHIM, soos ELOHIM gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle ELOHIM wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek YHVH; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek YHVH, die Almagtige.” [2 Korinthiërs 6:14-18]

Mag ek en jy hierdie Bevel net ignoreer?
Mag ons verklaar ons stem nie saam nie?
Mag ons beweer dat dit onredelik en of onregverdig is?
Mag ons dit verag en presies die teenoorgestelde gaan doen?

Moet ons nie juis gehoorsaam wees nie?

groetnis
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 13 ure oud


Kinderbeskerming
Ita, BAIE dankie vir die plasing van hierdie hoogs relevante rubriek van jou. Dankie ook vir die navorsing wat jy gedoen het en die bewustheid wat jy besig is om te kweek rondom hierdie kwessie.
Voorstel: Maak elke dag kinderbeskermingsdag en nie net een week per jaar nie.
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 14 ure oud


Ita
my navorsing
* baie dankie aan insp.Nico Beukes vir die onderhoud en besoek tuis,u is so op hoogte van die hele probleem en dankie vir wat u en die ander polisiebeamptes vir ons gemeenskap doen!
* baie dankie Annelie dat jy vir die klein Tenji gered het uit haglike omstandighed waar sy net 7 kg. geweeg het en eers op 18 mnde. kon leer loop
* baie dankie vir Natasjha wat as enkelmoeder klein Chester uit die dood gered het en met lieflike versorging van hom 'n geborge kind gemaak het.
* foto 1 is Natasjha en Chester se portret wat ek geverf het
* foto 2 is Thenjiwe toe sy alleen kon staan op 18 mnde
* foto 3 is waar Thenjiwe kon leer loop op 18 mnde
* foto 4 is wat ek van Thenjiwe geskilder het as gelukkige klein dogtertjie van hoe sy nou lyk
8 jaar 5 maande 2 weke 6 dae 14 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


  Geborg deur :

  Van ons ander lede

  picture

  Kompetisies

  Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

  picture

  Nuusbriewe

  Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

  picture

  Winkel

  Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar