Rubrieke

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeDie ander nasies, sal nooit landboukundig ontwikkel nie, want daar is 'n vloek op hulle weens PLAASMOORDE:

And Qayin told Hebel his brother. And it came to be when they were in the field, that Qayin rose up against Hebel his brother and killed him. And הוהי said to Qayin, “Where is Hebel your brother?” And he said, “I do not know. Am I my brother’s guard?” And He said, “What have you done? The voice of your brother’s blood cries out to Me from the ground. “And now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. “If you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth.” [Genesis 4:8-12 The Scriptures 1998+]

If you till the ground, it shall no longer yield its strength to you.

Hierdie vloek was voor die noagietiese vloed, maar is weer oorgedra na die vloed as vloek:

And Noah awoke from his wine, and he knew what his younger son had done to him, and he said, “Cursed is Kenaan, let him become a servant of servants to his brothers.” And he said, “Blessed be הוהי, the Elohim of Shem, and let Kenaan become his servant. “Let Elohim enlarge Yepheth, and let him dwell in the tents of Shem. And let Kenaan become his servant.” [Genesis 9:24-27 The Scriptures 1998+]

‘And let Kenaan become his servant’

Hierdie is onherroeplike vloeke, wat in der ewigheid nie onklaar gemaak kan word nie.

Pogings om dit te herroep is direkte uittarting van הוהי, HOMSELF.

Hierdie vloek was weer bevesting deur die Gesalfde Messias Homself:

And He answering, said, “I was not sent except to the lost sheep of the house of Yisra’el.” [Matthew 15:24 The Scriptures 1998+]

Yisra’el is die enigste groep wat in die Verbond ingesluit is.

and lest you lift up your eyes to the heavens, and shall see the sun, and the moon, and the stars – all the host of the heavens – and you be drawn away into bowing down to them and serving them, which הוהי, Elohim has allotted to all the peoples under all the heavens. “But הוהי, has taken you and brought you out of the iron furnace, out of Mitsrayim, to be His people, an inheritance, as it is today. [Deuteronomy 4:19-20 The Scriptures 1998+]

an inheritance, as it is todaySpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

MY RESPONS Kommentaar oor ONTLUIKER


MY RESPONS Kommentaar ontvang: LANDBOUONTWIKKELING DEUR ANDER NASIES

Datum 2011-07-26 12:46:27 Kommentaar titel Nasieskap of beskaafdheid

Wees gegroet Kornuit Grootpens; ek neem aan jy spog oor die horing van die koning? [Latin cornú, horn.]

Ek moet erken, ek is baie beïndruk met die Woestyndruifplant, die Grootpens, net soos wat ek was met die 1,000 jaar oue Welvitzia Mirabilis, naby Khorixas en Twyfelfontien, met die gepetrifiseerde woud en meer as 2,500 Boesmangrottekeninge. Geen wonder dat die Boesman dit as heilige plek vir rituele gebruik nie? Naby is ook ‘Die Wit Vrou’ en natuurlik die 60 ton Hoba West meteoriet by Grootfontein.

Weens die versteende woud, waar al die bome in een rigting oorval is met enorme vloedwater en modder en hitte en baie hoë druk, kan mens nie anders as om te glo dat die noagietiesevloed se devasterende invloed eensklaps was en dat sulke versteende woude en fossiele, as bewys aan ons gelaat is deur die Besluitnemer van die Vloed; YHVH, wat Sy Bevel vir 120 jaar uitgestel het, sodat almal tot bekering kon kom, maar niemand wou Hom glo nie. So 2,500 jaar na Noag, het dieselfde Wese in die Gees op die Sabbat, neergedaal na die kerkerbewoners, wat Sy Owerheid en Bevel verontagsaam het:

Want Mashiach het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot הוהי ELOHIM te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees; in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van הוהי ELOHIM een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is; waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot הוהי ELOHIM om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van עשוהי Mashiach wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van הוהי ELOHIM is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is. [1 Peter 3:18-22]

Ek het korreksies aangebring want die kerkbybelvertalers het die Hebreeuse Name verwyder en vervang met Babiloniese Deities se name. Hier volg die meer korrekte Engelse vertaling wat poog om die Name reg te stel, want dit was aan ons belowe dat die Name herstel sou word, maar eers ‘n aanhaling oor die herstel van die Name:

“Therefore wait for Me,” declares הוהי, “until the day I rise up for plunder. For My judgment is to gather nations, to assemble reigns, to pour out on them My rage, all my burning wrath. For by the fire of My jealousy all the earth shall be consumed. “For then I shall turn unto the peoples a clean lip1, so that they all call on the Name of הוהי, to serve Him with one shoulder. Footnote: 1Or language. “From beyond the rivers of Kush my worshippers, the daughter of My dispersed ones, shall bring My offering. “In that day you shall not be put to shame for any of your deeds in which you have transgressed against Me, for then I shall remove from your midst your proud exulting ones, and you shall no more be haughty in My set-apart mountain. “But I shall leave in your midst an oppressed and poor people, and they shall trust in the Name of הוהי. “The remnant of Yisra’ĕl shall do no unrighteousness and speak no falsehood1, nor is a tongue of deceit found in their mouth. For they shall feed their flocks and lie down, with none to frighten them.” Footnote: 1Rev. 14:5. [Zephaniah 3:8-13 The Scriptures 1998+]

a clean lip: ‘n waar woord, die korrekte Naam oor Sy Naam הוהי, om Hom in trots en eer te dien. Let op dat die kern van die herstel van Sy Naam anderkant die riviere van Kus [Afrika], as ‘n dogter van die verstrooides, kom en dit is niks anders as Suid Afrika nie, en hier moet alle krediet aan Dr Chris J Koster, gegee word wat die inisiatief geneem het om die The Scriptures 1998+ die LIG laat sien het. Hy het ook die baie inligtingvolle boekie gesktyf: ‘Gaan uit haar uit my volk’ en ‘Come out of her my people’ verwysend na Openbaring 18, as die laaste oproep aan almal wat verlei is in aanbidding, kerk, godsdiens en deity-name, want dit is laster. [Op 13]

an oppressed and poor people: terég is die Afrikaner-Yisraeliet, slegs ‘n oorblyfsel wat in Sy Naam הוהי vertrou, terwyl Christianisme, verseg om te bekeer, en aandring op die Babiloniese Name en Kerk-idolaterie. Hierdie Oorblyfsel verkondig die onvervangbare morele wet van die Tien Gebooie, wat die kerk in totaal verwerp met die laster, wettelose doktrine van antinomianisme. Hierdie Oorblyfsel verwys net na wat geskryf is, in die oorspronklike teks, wat hulle woord dus geloofbaar maak, want dit is nie hulle wat praat nie, maar die Trooster Gees wat aan hulle beloof is. Hierdie Oorblyfsel vrees nie die verdelging van die Aarde op die Laaste Dag nie.

Because even Messiah once suffered for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to Elohim,1 having been put to death indeed in flesh but made alive in the Spirit, Footnote: 1Rom. 5:18. in which also He went and proclaimed unto the spirits in prison, who were disobedient at one time when the patience of Elohim waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight beings, were saved through water, which figure now also saves us: immersion – not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward Elohim – through the resurrection of הושע Messiah, who, having gone into heaven, is at the right hand of Elohim, messengers and authorities and powers having been subjected to Him. [1 Peter 3:18-22 The Scriptures 1998+]

Ongetwyfeld het הושע na die Noag-oorblyfsel in die kern van die Aarde, besoek afgelê, om die Noagvloed aan ons as erflating te bevestig as die kern van ‘apartheid’ en ‘reinheid van saad’ en ‘die beginsels van die Verbond’.

הושע het voorheen ook verwys na hierdie globale fisiese verandering, van die Aarde, plante en dier en selfs aardbewoners wat kan praat.

“And as the days of Noah, so also shall the coming of the Son of Adam be. “For as they were in the days before the flood, eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and they did not know until the flood came and took them all away, so also shall the coming of the Son of Adam be. [Matthew 24:37-39 The Scriptures 1998+]

Baie beslis word הושע as van ‘die saad van Adam’, telkens bevestig, en dit is baie belangrik om op u kommentaar te respondeer.

Ontluiker: “Wanneer ek 'n artikel skryf, gee ek meer feite as wat nodig is. Te min feite het die nadeel dat mense die werklikheid verdraai deur self nie verdere navorsing te doen nie. Te veel feite het die nadeel dat lesers dink dat jy beterwetig is en hulle as minderwaardig veroordeel.”

Raqia: Dit is wel een honder persent soos ek dit ook sien en insien, want WOES is volgens die advertensie: ‘‘n plek om oor enigiets te skryf’. Skryfstukke is dus nie dissertasies, tesis, skripsies of verhandelings nie, net so ‘n aptytwekkertjie, om die senter van die brein te prikkel en stimuleer.

Ontluiker: “Vandat die twaaf stamme van Jakob onder leiding van Moses en Josua terug gekeer het na Kanaan, het hulle bekend geraak as die Israeliete.”

Raqia: Die korrekte naam is Yisrael, dus Yisraeliete. Israel en Israeliete, het eers in 14 Mei 1948, tot stand gekom.

Alle Blankes is direkte afstammelinge van Yisrael, Ya’qob se 12 seuns uit drie vroue.

Vandag is daar 48 Blanke Europese Nasies, en 144,000 Yisrael afstammelinggesinshoofde. (Wat die finale getuienis lewer, 45 dae voor die Wederkoms, en wat die Nuwe Kern-Regering van הוהי, [die Bruid] vorm.

And I looked and saw a Lamb standing on Mount Tsiyon, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His Father’s Name1 written upon their foreheads. Footnote: 1Some texts read: having His Name and His Father’s Name. And I heard a voice out of the heaven, like the voice of many waters, and like the voice of loud thunder, and I heard the sound of harpists playing their harps. And they sang a renewed song before the throne, and before the four living creatures, and the elders. And no one was able to learn that song except the hundred and forty-four thousand who were redeemed from the earth. They are those who were not defiled with women, for they are maidens. They are those following the Lamb wherever He leads them on. They were redeemed from among men, being first-fruits to Elohim and to the Lamb. And in their mouth was found no falsehood, for they are blameless before the throne of Elohim. [Revelation 14:1-5 The Scriptures 1998+]

‘not defiled with women’ is simbolies van rein, sonder enige godsdiens en veral kerk, (die vrou van Openbaring 17 en 18)

‘for they are maidens” is ook simbolies van ‘maagdelike eienaarskap’ van die Skepper, הושע. Dit het niks met die fisiologie te doen nie, maar die rein van Gees.

Ontluiker: “Teen die tyd van Dawid as koning 'n paar eeue later het die Israeliete hulle hoogtepunt beleef. Toe doen Dawid 'n vreeslike ding. Hy hou 'n sensus. 'n Profeet voorspel dat die Israeliete in twee sou skeur na die dood van sy seun Salomo.”

Raqia: Ja, dis tragies dat sensus, ‘n meting van menslike krag en mag is, en ‘n teken van twyfel of ongeloof en vertroue in hulle Vader, הוהי. Dieselfde geld vir verkiesings van ‘n Owerheid:

But the word was evil in the eyes of Shemu’ĕl when they said, “Give us a sovereign to rule us.” So Shemu’ĕl prayed to הוה. And הוהי said to Shemu’ĕl, “Listen to the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected Me from reigning over them. “According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Mitsrayim, even to this day – forsaking Me and serving other mighty ones – so they are doing to you too. “And now, listen to their voice, but you shall certainly warn them, and shall make known to them the ruling of the sovereign who does reign over them.” And Shemu’ĕl spoke all the words of הוה to the people who asked him for a sovereign, and said, “This is the ruling of the sovereign who does reign over you: He shall take your sons and appoint them for his own chariots and to be his horsemen, and they shall run before his chariots, . . . . etc. [1 Samuel 8:6-11 The Scriptures 1998+]

‘but they have rejected Me from reigning over them’

Is dit nie presies dieselfde strik waarin die Blankes in Suid Afrika getrap het nie? In die satanisme van demokrasie en veral in die Menseregtewet, is die Wet van הוהי totaal verwerp en הוהי dus verban uit Suid Afrika en is Suid Afrika nou terég ‘n volwaardige Nuwe Wêreld Orde land onder die geestelike leiding van die draak, homself, soos ons ook elke dag belewe in hierdie wettelose land.

Ontluiker: “Dit het toe gebeur. Die noordelike deel het bekend geword as die Huis van Yisrael wat tien stamme betrek het. Hulle was landboukundig die beste in die hele midde-ooste. Die suidelike deel het bekend geword as die Huis van Yehuda wat twee stamme betrek het. Hulle was finansieël die beste in die hele midde-ooste. Sowat 300 jaar later tref 'n verwoestende droogte die hele midde-ooste. Assirië besef dat mense moet eet en kan saamwerk. Hulle ontvoer die Huis van Yisrael na die noorde van Assirië. Na nog amper 'n honderd jaar besef die Babiloniërs dat die Assiriërs se plan werk. Nog erger, hulle staan hulle finansiële mag aan Assirië af. Hulle ontvoer die Huis van Yehuda om dit te herwin.

Raqia: Ons moet onthou dat Nebukandneser op Besluit van Daniël, Yehuda in ballingskap laat gaan het oor hulle apostasie; dit was nie Nebukandneser se vernuf nie! Ook is Nebukadneser se ryk geseën weens die karakter van Daniël, Sadrag, Mesag en Abednego. Daniël, was net soos Josef, in Egipte, weens die Gees van הוהי, ook Tweede in Bevel. Daniël, was ‘n man so na aan die hart van הוהי, as wat kan kom.

Babel, en sy rol in die Meesterplan, illustreer Daniël se handelinge met al die nasies. Elke nasie kry ‘n beurt, om te bekeer of tot die beker vban geduld op is. Soos Babilon, elke opeenvolgende wêreld mag uitgebeeld word in die profetiese gedeelte en het 'n geleentheid om te leer die kennis van הוהי en saam met dit, is elkeen gemeet deur die vervulling van die Meesterplan en doel. Die doel van הוהי is om almal tot Hom te bekeer in gehoorsaamheid aan Sy Wet, en niks anders nie. So het elke land se styging en daling in hoofstukke 7-12 aangetoon om te verstaan in terme van die beginsels uiteengesit in die historiese gedeelte na Babel. Hier verenig die boek en verlig die rol gespeel deur elke ryk en dit kulmineer in Openbaring 18 as die hele wêreld in ‘n nuwe Babel, vol van verwarring en apostasie in aanbidding en in absolute wetteloosheid.

And another messenger followed, saying, “Babel is fallen, is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her whoring.” [Openbaring 14:8]

Hier word Babel die simbool vir die hele wêreld as een enorme stad, sonder grense en sonder mense wat enige moreel handhaaf, want sy oordeel bewys dit:

And a third messenger followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast (homo sapiens) and his image, (fasle prophet) and receives his mark upon his forehead (padobaptisme) or upon his hand, (democratic elections) he also shall drink of the wine of the wrath of Elohim, which is poured out undiluted into the cup of His wrath. And he shall be tortured with fire and sulphur before the set-apart messengers and before the Lamb.

Net soos in Samuel se tyd, wou die wêreld ook Suid Afrika onder die dier se mag plaas en die Blankes het so wrintiewaar gekies om eerder die pad van die draak te loop as trou aan הוהי.

“And the smoke of their torture goes up forever and ever. And they have no rest day or night, those worshipping the beast and his image, also if anyone receives the mark of his name.” [Openbaring 14:9-11]

Ontluiker: “Wat van die Huis van Yisrael geword het, weet niemand nie. Later het Kores beveel dat die Huis van Juda onder leierskap van Nehemia na Yisrael moes terug gaan. Hulle was eers Yehudeërs genoem en later Jode ("Jews"). Hulle het twee boeke saam gebring, die Torah (Ou Testament) en Talmoed.

Raqia: Ons almal, was mislei deur kerkbybelgeleerdes dat niemand weet wat van Yisrael geword het nie.

Dit is onlogies en onredelik en laster om te dink dat הוהי nie toesig sal hou oor Sy Kinders nie, al was hulle ook hoe stout.

Die rede vir Sy Sorg is egter kondisioneel; daar is ‘n voorwaarde aangeheg. Hier volg die hele beginsel van Genade en Verlossing en Redding en Herstel:

“And it shall be, when all these words come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you shall bring them back to your heart among all the gentiles where הוהי Elohim drives you, and shall turn back to הוהי Elohim and obey His voice, according to all that I command you today, with all your heart and with all your being, you and your children, then הוהי Elohim shall turn back your captivity, and shall have compassion on you, and He shall turn back and gather you from all the peoples where הוהי Elohim has scattered you. “If any of you are driven out to the farthest parts under the heavens, from there הוהי Elohim does gather you, and from there He does take you. “And הוהי Elohim shall bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it. And He shall do good to you, and increase you more than your fathers. “And הוהי Elohim shall circumcise your heart and the heart of your seed, to love הוהי Elohim with all your heart and with all your being, so that you might live, and הוהי Elohim shall put all these curses on your enemies and on those who hate you, who persecuted you. “And you shall turn back and obey the voice of יהוה and do all His commands which I command you today. “And הוהי Elohim shall make you have excess in all the work of your hand, in the fruit of your body, and in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground for good. For יהוה turns back to rejoice over you for good as He rejoiced over your fathers, if you obey the voice of הוהי Elohim, to guard His commands and His laws which are written in this Book of the Torah, if you turn back to הוהי Elohim with all your heart and with all your being. “For this command which I am commanding you today, it is not too hard for you, nor is it far off. “It is not in the heavens, to say, ‘Who shall ascend into the heavens for us, and bring it to us, and cause us to hear it, so that we do it?’ “Nor is it beyond the sea, to say, ‘Who shall go over the sea for us, and bring it to us, and cause us to hear it, so that we do it?’ “For the Word is very near you, in your mouth and in your heart – to do it. “See, I have set before you today life and good, and death and evil, in that I am commanding you today to love הוהי Elohim, to walk in His ways, and to guard His commands, and His laws, and His right-rulings. And you shall live and increase, and הוהי Elohim shall bless you in the land which you go to possess. “But if your heart turns away, and you do not obey, and shall be drawn away, and shall bow down to other mighty ones and serve them, “I have declared to you today that you shall certainly perish, you shall not prolong your days in the land which you are passing over the Yardĕ?n to enter and possess. “I have called the heavens and the earth as witnesses today against you: I have set before you life and death, the blessing and the curse. Therefore you shall choose life, so that you live, both you and your seed, to love הוהי, to obey His voice, and to cling to Him – for He is your life and the length of your days – to dwell in the land which יהוה swore to your fathers, to Abraham, to Yitshaq, and to Yaaqob, to give them.” [Deuteronómium 30:1-20 The Scriptures 1998+]

Ontluiker: “Wel, toe kom עשוהי, 'n Yehudeer wie 'n offerhande bring aan al die Yisraeliete en ander Nasies.

Raqia: עשוהי was ‘n Yehudeer en nie ‘n Jood nie, daar is ‘n wesenlike verskil tussen die twee: Yehuda is suiwer saad uit die afstammelinge van Yuda, waar ‘n Jood ‘n afstammeling is van gemengde saad Edom, Esua wat nie uit rein saad was nie. Daarom die stelling Esau haat ek en Yaaqob het ek lief.

Ontluiker: “Wie is 'n Jood? Die Talmoed stel dit duidelik. Die ma alleen moet 'n Jood wees. Velkleur en dus rassisme speel geen rol nie.Raqia: Die Talmoed is ongeoorloofde ekstra-Torah Rabbiniese geskrifte en het geen substans as waarheid nie; dis mensgemaakte reëls en konsepte.

Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. [Matthéüs 5:19-20 AOV]

geregtigheid: Die geregtigheid van die skrifgeleerdes en die Fariseërs het buitegeskrifte soos die Talmud as mensgemaakte wette gemaak en die letterlike onderhouding van hulle wette. Messias vra insig en samewerking met die onderliggende beginsels van die wet. Sommige religioniste, en skrifgeleerdes, maak toegewings vir die menslike swakhede vir die gevalle menslike natuur, om die ernstigheiud van wetsoortreding te minimiseer. Daardeur het hulle dit maklik gemaak om YHVH se wette te oortree en mense aangepor om eerder hulle wette in die Talmoed te onderhou op hulle manier en nie op YHVH se manier nie. Hulle het geleer dat ‘n mens geoordeel sal word op jou eie werke wat goed was wat meer is as wat slegs was, ‘n soort van ‘n balansstaat. [Talmud, pp. 38, 39] Om te kompenseer vir bose dade, skryf hulle voor werke-geregtigheid, waarby ‘n persoon kredite kan verdien om sy bose dade te kanselleer. Die Fariseërs het gedink dat hulle sisteem van geregtigheid ‘n versekerde paspoort tot die hemel is. עשוהי het hulle sisteem as onbevoeg om mense te kwalifiseer as stappe tot binne die hemel. Pogings om geregtigheid deur normale dade te verwerf op meriete is waardeloos. . . . “terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.” [Romeine 9:31-33]

Ek weet nou nie hoe die Yuadeër en die Jood gelyk het nie, maar עשוהי het duidelik gestel dat HY net vir Yehuda en Yisrael gekom het en die wat uit Abraham deur Ishamel is, nie ingesluit is nie.

Ontluiker: “As jy goed waarneem, sal jy hier in Suid Afrika mense kry wat Afrikaanse vanne het, Afrikaans kan praat en Afrikaanse geskiedenis ken. Ek is aan een voorgestel met die van "van der Merwe". "n Aangename mens met wie ek lekker gesels het oor bykans alles. Maar toe ek een aand begin gesels het oor die Jode, klap hy soos 'n oester toe. Ek het onmiddelik geweet waarom.

Raqia: Baie slawe, het die naam van die eienaar aanvaar as sy eie identifiseringsnaam, dus beteken vanne niks om etnisiteit aan te dui nie. Ek dink nie ‘n van kan iemand se aangenaamheid bepaal nie.

Ontluiker: “Ek stem nie saam dat 'n mens se landbou uitsette bepaal word deur watter nasie waaraan die mens behoort nie.

Raqia: Ons kan argumenteer soos ons wil, maar die feit bly staan dat twee sade uit die vrou die aardbewoners se nasate bepaal het: [1] uit Kain, wat vervloek was en wat nooit sal kan boer nie en [2] uit Set, en na die Noagvloed, is die kind van die dienskneg Kanaan weer vervloek, terwyl Sem en Jafet geseën is.

Na Noag het dinge baie skeef geloop en met die vermenging met dier, is alles verander en tydens Peleg se tyd is die aarde verskuif in die sewe kontinente en nie een van die perimeter nasies was ooit suksesvol in boerdery nie. Dit is amper 4,500 jaar gelede. As hulle ooit kon plaasboer, sou hulle dit lankal kon doen.

Ontluiker: “Dit hang hoofsaaklik af van die landbouer se ingesteldheid teenoor kennis. Ek dink aan vier klasse. Ek het dit waargeneem in lande wat ek besoek het: Brasilie, Argentinie, Simbabwe, Zambia, Tanzania en Kenia. Deur gereelde navorsing in tydskrifte toegewy aan die landbou, het ek bewus geraak dat dit in elke kontinent gebeur. Dit gaan nie oor nasieskap nie, maar oor beskaafdheid.

Raqia: Wel, as dit sou gaan oor beskaafdheid, kan jy verseker wees, dat dit nooit sal gebeur nie, want beskaafdheid gaan oor moraliteit en moraliteit is gevestig in die Gebooie, want nie vir hierdie nasies gegee is nie. Al die nasies is in wese antinomianisties.

Shalom

raqia.
8 jaar 6 maande 4 dae 8 ure oud


Nasieskap of beskaafdheid
Beste Raqia

Wanneer ek 'n artikel skryf, gee ek meer feite as wat nodig is. Te min feite het die nadeel dat mense die werklikheid verdraai deur self nie verdere navorsing te doen nie. Te veel feite het die nadeel dat lesers dink dat jy beterwetig is en hulle as minderwaardig veroordeel.

Vandat die twaaf stamme van Jakob onder leiding van Moses en
Josua terug gekeer het na Kanaan, het hulle bekend geraak as die Israeliete. Teen die tyd van Dawid as koning 'n paar eeue later het die Israeliete hulle hoogtepunt beleef. Toe doen Dawid 'n vreeslike ding. Hy hou 'n sensus. 'n Profeet voorspel dat die Israeliete in twee sou skeur na die dood van sy seun Salomo.

Dit het toe gebeur. Die noordelike deel het bekend geword as die Huis van Israel wat tien stamme betrek het. Hulle was landboukundig die beste in die hele midde-ooste. Die suidelike deel het bekend geword as die Huis van Juda wat twee stamme betrek het. Hulle was finansieel die beste in die hele midde-ooste.

Sowat 300 jaar later tref 'n verwoestende droogte die hele
midde-ooste. Assirie besef dat mense moet eet en kan saamwerk. Hulle ontvoer die Huis van Israel na die noorde van Assirie. Na nog amper 'n honderd jaar besef die Babiloniers dat die Assiriers se plan werk. Nog erger, hulle staan hulle finansiele mag aan Assirie af. Hulle ontvoer die Huis van Juda om dit te herwin.

Wat van die Huis van Israel geword het, weet niemand nie. Later het Kores beveel dat die Huis van Juda onder leierskap van Nehemia na Israel moes terug gaan. Hulle was eers Judeers genoem en later Jode ("Jews"). Hulle het twee boeke saam gebring, die Torah (Ou Testament) en Talmoed.

Wel, toe kom Jesus, 'n Jood wie 'n offerhande bring aan al die Israeliete en ander Nasies. Wie is 'n Jood? Die Talmoed stel dit duidelik. Die ma alleen moet 'n Jood wees. Velkleur en dus rassisme

speel geen rol nie. As jy goed waarneem, sal jy hier in Suid Afrika mense kry wat Afrikaanse vanne het, Afrikaans kan praat en Afrikaanse geskiedenis ken. Ek is aan een voorgestel met die van "van der Merwe". "n Aangename mens met wie ek lekker gesels het oor bykans alles. Maar toe ek een aand begin gesels het oor die Jode, klap hy soos 'n oester toe. Ek het onmiddelik geweet waarom.

Ek stem nie saam dat 'n mens se landbou uitsette bepaal word deur watter nasie waaraan die mens behoort nie. Dit hang hoofsaaklik af van die landbouer se ingesteldheid teenoor kennis. Ek dink aan vier klasse.
(1) Die roofbouers. Hulle vat alles wat die plaas kan lewer.
(2) Die betstaansbouers. Hulle vat net dit wat hulle self nodig het.
(3) Die volhoubare bouers. Hulle produseer meer as wat hulle nodig het en verkoop die res. Maar die belangrikste is dat hulle vir baie jare vorentoe dit nog seeds kan doen en dit selfs verbeter.
(4) Die geldsugtige bouers. Hulle is baie soos die roofbouers. Maar hulle verskil omdat hulle geld in die plaas stoot om groter winste te maak. Maar hulle boer nie volhoubaar nie. Geleidelik begin die winste daal. Dan verkoop hulle en beweeg aan na 'n nuwe plaas waarmee hulle baie geld kan maak.

Ek het dit waargeneem in lande wat ek besoek het: Brasilie,
Argentinie, Simbabwe, Zambia, Tanzania en Kenia. Deur gereelde navorsing in tydskrifte toegewy aan die landbou, het ek bewus geraak dat dit in elke kontinent gebeur. Dit gaan nie oor nasieskap nie, maar oor beskaafdheid.

Mooi loop.
8 jaar 6 maande 5 dae 10 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

TRILOGIE

deur Warra-Warra

Bundel Naam: not ‘n f#& ISBN #: 978-0-620-46799-5 Inhoud: Gedigte (selfmoord; aanranding & mishandeling; egbreek & egskeiding; prosa) Bundel Naam: liefde se g$# ISBN#: 978-0-620-46800-8 Inhoud: Gedigte (liefde; romanse; vriendskap; SielsGen♫t versugtinge) Bundel Naam: alle'ander K#& ISBN#: 978-0-620-46801-5 Inhoud: Gedigte (tussen die lyne; tussen'in woorde; woord'affair; digters'waan; duet gedigte)picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar