Rubrieke

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende
Flip Buys is voorsitter van die Solidariteit Beweging
.
Hy het 'n interresante artikel in MAROELA geskryf.

Ek respondeer met graagte op die fokuspunte

20 Maart 2015

1 - DIE AFRIKANER

Die term 'Afrikaner' het sy identiteit en waardigheid en geloofwaardigheid verloor, en het 'n nuwe tipe van 'epithet' (skeldnaam) geword, en baie swart- en bruin-afrikaanssprekendes eis hulle dié status en etiket van 'Afrikaner' toe, en dit besoedel die egtheid van die betekenis vanaf die titel 'Afrikaner', vanaf 1949 tot 1994, want die swart- en bruin-afrikaner is identiteitloos, en weet nie waar sy skakel is met sy genetiese of taalverlede nie.

Die Blanke in SA en die wêreld, weet presies wat sy herkoms, taal, land en verbond is.

Daar is baie 'Whites' in die wêreld, maar Blankes is net in SA, weens die Afrikaanse taal en 16 Desember 1838 Verbond vir hierdie land.

Geen swart of bruin naturel het enigiets in die hele Suid Afrika gebou of ooit 'n mieliepit geplant nie, en het tegnies-gesproke, geen aanspraak op enige materiële bate in hierdie land nie, want hulle was tydelik hiernatoe verstoot deur YHVH in die tyd van Peleg met die Kontinentale Verskuiwing, omdat die homo sapiens deur hulle ontstaan het. (lees weer Levitikus 18.)

Blankes is kinders van die Lig (wit) en mag nie in die juk trek saam met kinders van die duisternis (swart) nie, want dan verloor hulle ook hulle identiteit en testamentêre verbondserfenis. (lees weer 2 Kor 6)

2 - ANC

(1) - ANC is ideologies kommunisties, waar die Staat alles kan vat, (veral plaasgrond en die ekonomiesestelsel) en kan deel of uitdeel vir die gepeupel, sonder enige skuldgevoel, soos meer as 8 miljard Rand in hulle sakke oorgeplaas is na 1994 en geen Liberalis of Politikus of Teoloog of Joernalis of Pedantikus of Akademikus, rep ooit een woord oor die diefstal nie. [hulle durf nie, dan is hulle more sonder werk]

(2) - ANC of enige Politikus, selfs Helen Zille of Pieter Mulder of Leon Wessels of Roelf Meyer of wie ookal, kan vertrou word met politiek nie, dis onmoontlik, want die Gees van Waarheid is nie in hulle nie, en hulle spog heel dikwels hoe hulle hierdie pragtige ontwikkelde land oorgegee het aan die terroriste en kommuniste, onder die dekmantel van demokrasie, so al asof hulle reddingswerk namens messias gedoen het.

Jer 27:6 En nou (c.628–586 B.C.) het Ék al hierdie lande gegee in die hand van Nebukadnésar, (586 B.C.) die koning van Babel, my dienaar; ja, selfs die wilde diere van die veld het Ek aan hom gegee om hom te dien. Wie is die wilde diere van die veld wat Nebukadnésar dien en onder wie hy vir sewe jaar gebly het om hom te versorg?

En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos dié van die diere geword, en hy het saam met die wilde-esels gewoon; hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam natgemaak totdat hy erken het dat die allerhoogste ALH mag het oor die koningskap van die mens [enosh] en daaroor kan aanstel wie Hy wil. (Daniel 5:21)

Dink u dat Mandela of Mbeki of Zuma ook gesalfdes is van YHVH? . . . . of slegs agente van die draak?

Mandela was die hoofidool wat spog dat hy ontslae geraak het van YHVH se gebooie en veral YHVH se Qodesh Verbondsvolk.

Die spogleuse van Mandela was dan: vry, gelyk en broer. Hoekom?

YHVH het deur Noag Kanaän as Dienskneg van Dienskneg vervloek;
Mandela terg YHVH dat hy die rol omruil en heers oor die adam;

YHVH het Kain gemerk en nomadies vervloek oor plaasmoord en arrogansie;
Mandela het almal gelyk verklaar onder die Menseregte van sy Grondwet;

YHVH het al die kinders van Satan as vervloek verklaar en die Blankes verbied om met hulle te verswaer;
Mandela het dit reg gekry om ontug wettig te maak en te verswaer en as broer te verklaar.

Wat dink jy, dink YHVH van die leerskare, oor hierdie sogenaamde nederlaag na 6,000 jaar?

ANC is bekend voor Noag met die ANKH wat die teken van opposisie en lewe is, as kruis met ansate. . . . en later in die tyd van Konstantyn is die kruis gegee as oorwinningsteken oor die Messiaanse-volgelinge: "in hoc signo vinces". Let op dat Messias nooit aan 'n kruis gehang was nie, maar aan die skandpaal van misdadigers, maar vir christianisme is die kruis van groter belang as die bloed van die offer, want geen Christen besef dat die Offer van Yahshua, slegs die geneties-besoedelde bloed van Sy Blankes terugkoop om die angs van die doodstraf op Hom te neem.

Die ankh in Egipte was die magssimbool van die kinders van geeste by die mooi dogters van Adam dat hulle die regering van die adamras kon oorneem, sowel as hulle mooi dogters en te verbaster met satan se gene.

Ankh An emblem to identify the wearer as a worshipper of the sun god RA, a seeker of Satanist beliefs, and one who practices the worship to the unknown gods of the supernatural. (voorvadergeeste)

The most commonly repeated explanation of the ankh is that it is a union of a female symbol (the oval, representing the vagina or uterus) with a male symbol (the phallic upright line), as die teken van ewige lewe van die geeste in die vrou van die adam, en u moet dit lees saam met die verkragting van meisies in die dae van Henog en Noag:

Gen 6:3 Toe sê YHVH: My Gees sal nie vir ewig in die adam heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.

(3) - DEMOKRASIE was die perfekte ideologie en metode van Satan om die land deur meerderheid mensape (homo sapiens) oor te neem en die verbondsvolk uit te lag en te vermoor en weg te jaag uit hierdie land uit, maar meer as net die praktiese aspek van die demokrasie, is die Blanke se morele fondament in die Tien Gebooie finaal en totaal afgetakel en die VISA van 'doen die gebooie' van Openbaring 22:14, om in die koninkryk in te gaan, is prefek gekanseleer en sleep die hele spul stemmers (met die merk op die hand) direk hel toe, sonder enige genade, en so is Protestantisme, Christianisme en Judaïsme finaal die nekslag toegedien en Satan het gewen, want die hele wêreld volgens Openbaring 13, aanbid die draak, die Satan, die Duiwel die Slang. (lees weer Openbaring 12 en 13 en 14) . . . . en loop agter die dier in verwondering aan.

(4) - DIASPORA is die term vir die "emigrasie van bykans ’n miljoen mense na witter weivelde" . . . . maar dit was slegs die vervulling van die profesie dat as julle vermeng, sal julle weggedryf word en verstrooi word oor die hele wêreld en sal julle slawe word vir ander lande se regeerders. (Judges 2:19-23 AOV)

En jy, bid nie vir hierdie volk nie
en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie
en dring by My nie aan nie,
want Ek sal na jou nie luister nie. (Jeremiah 7:16)

Jer 12:17 Maar as hulle nie luister nie,
dan sal Ek dié nasie heeltemal uitruk en tot niet maak,

(5) - IDEALISME EN REALISME is te laat vir hierdie land.

Net die Oorblyfsel sal gered word.

Rom 9:27 En Jesaja roep oor Yisrael uit:
Al is die getal van die kinders van Yisrael soos die sand van die see,
net die oorblyfsel sal gered word. (Yisrael is die Blankes, regoor die wêreld)

3 - MINDERHEIDSGROEP is die Blankes regoor die hele wêreld, wat 'n Opdrag gehad het van Heers oor die Aarde, en nou word die Blankes oorheers, deur kinders van die duiwel. (1Jn 3:10) Blankes weet vir 6,000 jaar dat Nie-Blankes nooit die vrug van die Aarde kan kry nie, en tog neuk AGRI-SA om aanhoudend die vervloektes te wil help om te boer, en dit sal nie werk nie, want die land en die saad en die reën en die groeikrag behoort aan die Eienaar van die hemel en die aarde, en HY sal nie Sy vloek herroep nie, en al wat ons nou doen om saam in die juk te wil trek, is om HOM te terg, en daarom sal HY ons verdelg. (Lees weer Genesis 4 en Levitikus 18)

Net die Blankes kan die seën van die reën van ons Vader afbid in geloof om die hele spul te voed met kos en klere en wyn en vleis, en as ons nie ons geloof en opdrag uitvoer oor die landbou nie, sal ons saam ten gronde gaan. Los die spul, dat hulle neuk met grondhervorming; binnekort is die twee profete Henog en Elia, terug hier op aarde, en dan kom die groot droogte van 1,260 dae = 3,5 jaar.

Op 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit,
sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie;
en hulle het mag oor die waters,
om dit in bloed te verander
en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil. . . . . 1

1:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle,
met sakke bekleed,
duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

4 - GROEPSIDENTITEIT IS NASIONALITEIT ETNISITEIT TAALGENETIKA EN VOLKSVERBOND

Vergeet van Afrikanerskap, konsentreer op Blankeskap, want baie anderstalige Blankes, het net soveel geloof en hoop en liefde en vertroue as die Afrikaanssprekende Blanke.

Vat hande met Blankes, en los die vuil pote van die duisternis.

in alles beveel ons ons aan as dienaars van YHVH ELOHIM,
met baie geduld,
in verdrukkinge,
in node,
in benoudhede;
in slae,
in gevangenskappe,
in oproere,
in arbeid,
in slapelose nagte,
in hongerly;
in reinheid,
in kennis,
in lankmoedigheid,
in vriendelikheid,
in die Apartheid Gees,
in ongeveinsde liefde;
in die woord van waarheid,
in die krag van YHVH ELOHIM,
deur die wapens van die geregtigheid in die regter—
en linkerhand;
deur eer en oneer,
deur slegte en goeie gerug,
as verleiers en tog waaragtig;
as onbekendes en tog goed bekend,
as sterwendes en kyk, ons lewe,
as getugtig en tog nie gedood nie;
as bedroefdes, maar altyd opgeruimd;
as armes, maar wat baie ander ryk maak;
as mense wat niks het nie en tog alles besit.

Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af,
spreek YHVH;
en raak nie aan wat onrein is nie,
en Ek sal julle aanneem;
en Ek sal vir julle ‘n Vader wees,
en julle sal vir My seuns en dogters wees,
spreek YHVH, die Almagtige. (2 Corinthians 6:17-18)

Ons as Blankes word beoordeel oor ons Nasionaliteit, Etnisiteit, Taalgenetika, Volksverbond en die Naam van die Skepper, ons uitkoms uit die kerk, [Babel] ons opposisie teen stemmery, teen beelde wat praat, teen feesdae vir die gode, teen rasvermenging, teen antinomianisme en beslis teen die Grondwet en Menseregtewet wat al tien gebooie abrogeer het.

En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg
met ‘n ewige evangelie
om te verkondig aan die bewoners van die aarde
en aan alle
nasies en
stamme en
tale en
volke.

En hy het met ‘n groot stem gesê:

Vrees YHVH ELOHIM en gee Hom heerlikheid,
want die uur van sy oordeel het gekom;
en aanbid Hom wat die hemel
en die aarde
en die see
en die waterfonteine gemaak het. (Op 14:6-7) (lees asseblief die hele 14 noukeurig deur)

ONS IS GENETIES VAN YAHOVAH ELOHIM YAHSHUA MASHIACH

. . . . daarom kon net Sy bloed ons besoedelde bloed met satan se gene, weer ons 'n suiwer bloedoortapping gee op die laaste dag.

En Hy het uit een bloed al die nasies
van die mensdom gemaak
om oor die hele aarde te woon,
terwyl Hy vooraf bepaalde tye
en die grense van hulle woonplek vasgestel het,
sodat hulle die Here kon soek,
of hulle Hom miskien kon aanraak en vind,
al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;
want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons,
soos sommige van julle digters ook gesê het:

Want ons is ook sy geslag. (Acts 17:26-28)

[net die Blanke is geneties afkomstig van die hemelse Vader]

Satan het Adam se vrou verkrag en die basterkind Kain is vervloek,
maar een mannetjie en een wyfie is gered as diensknegte van Noag,
en weer is Noag se kind Kanaän, by die wyfie weer vervloek.

Weer is die basterkind Yismael uit die verbond;
Weer is die basterkind Esau uit die verbond en gehaat:

Mal 1:3 maar Esau het Ek gehaat
en sy gebergte ‘n wildernis gemaak
en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee.

Ons kan nie APARTHEID afskaf en dink dat alles "OK" is met YHVH ELOHIM nie!

sal ons weer u gebooie verbreek
en ons verswaer met hierdie gruwelike volke?

Sal U nie op ons vertoorn wees,
totdat ons vernietig is,
sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie? (Ezra 9:14)

Die wêreld is teen apartheid, maar Blankes moet hulle wit-identiteit ten alle koste eer en vereer en beskerm, om nie verdelg te word nie. Beskerm jou seun en jou dogter.

Geen Blanke is nie Suid-Afrikaans nie, maar geen Blanke mag Demokraties wees nie,
demokrasie is direk teen YHVH se wet en Torah en Skepper en ons as Sy kinders.

Alle rasse het 'n groepsidentiteit,
selfs Kleurlinge en Bantoes en Indiërs en Sjinese, ens.,
maar hulle is nie verplig om die Gebooie te doen nie,
maar as hulle self kies om die gebooie te doen,
sal hulle die volgende geslag nie verwek nie,
en sal hulle genade ontvang,
want dit is die 2e Gebod.

5 - GESKOOLDE WITTES

Die enigste rede hoekom Swartes hulle kinders in die Wittes se skole deur wetgewing inforseer, is omdat hulle glo dat wittes die swartes benadeel het maar dit is ironies dat onder die Apartheid was die Swartes in SA die hoogsgeskooldes in Afrika, en nou onder demokrasie, is die swartes onder die wittes, nog dommer en nog meer ongeletterd en nog meer onkundig en nog meer hulpeloos as ooit tevore.

Kennis en kundigheid en talent en vaardigheid en kreatiwiteit word slegs ontwikkel deur die kennis van die tien gebooie wat die sin van waardes definieer.

Toets maar die kinders wat goed slaag in matriek, en jy sal altyd die beginsels van die gebooie in hulle lewensfilosofie raakloop en hulle respek vir lewe en etiek, maar die Bybel is uit die skool geneem, en nou, waarom sal YHVH ELOHIM nou nog die leerders seën met Geestelike insig en verstandelike ontwikkeling? Hoe meer vermenging op skool en universiteit, hoe laer sal die ontwikkeling van die verstand wees. Jy kan nie met YHVH se ontwerp en reëls peuter nie!

Vanaf 1948, toe Apartheid ontstaan het, is die land deur Blankes ontwikkel en het selfs die Swartes van die vrug van die arbeid geniet, want die Blankes het vir die Swartes huise gebou en dorpe en skole en klinieke opgerig en klere en medikasie en selfs kerke gegee;

Vanaf 1962, toe die Unie verander is na die Republiek, is die land deur Blankes ontwikkel in een van die voorste eerste lande in die wêreld met talle ontdekkings en suksesse en toekennings, en almal in die land het floreer, al was almal nie ryk nie, was almal versorg en gesond en tevrede en dit was net die geldmagnate, wat die land se rykdom en seëninge wou steel, wat die terrorisme ontwikkel en finansier het om ontslae te raak van apartheid, want die satan het geweet ons krag is in die afsonderlike ontwikkeling, en as dit aangaan en Verwoerd se Federale Etniese Groepsontwikeling van onafhanklike Republikeinse Regeringsstelsel werk, sal 'n Konfederasie van Suid Afrika, die land na die Eerste Magtigste Staat in die wêreld neem. . . . en dit wil die Illuminati en die Messelaars en die Kabaliste en soortgelyke ondergrondse rowers, nie toelaat nie, en selfs Engeland se ABO was met behulp van die duiwel homself gewen.

As jou seun jou later vra en sê: Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat YHVH ELOHIM julle beveel het? dan moet jy aan jou seun sê: Ons was slawe van Farao in Egipte; maar YHVH het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei. En YHVH het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met ‘n eed beloof het. En YHVH het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om YHVH ELOHIM te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van YHVH ELOHIM soos Hy ons beveel het. (Deuteronomy 6:20-25)

Dit het baie goed met almal in Suid Afrika gegaan na die 2e WO totdat die Satan die terrorisme ontwerp het.

Na 1994 het die eerste dekade redelik glad verloop, want die land was ontwikkel en die pot was vol heuning en die landbou was aan die uitvoer van voedsel en ons het ontwikkel in 'n Industriële Land en Land van Mediese sukses, Mynbou was voorlopers.

Stadig was die intelligentia van die Blanke uitgeskuif uit die ratkas van die vlotversorgde en ge-oliede ekonomiese masjien.

Die integrasie van ons taal en skool en kultuur en sport is besig om soos kanker, ons te vernietig, en my raad aan Blankes is, om sonder een woord te rep, stelselmatig oor te slaan na Tuisonderwys, na Privaatontwikkeling, na Klubsport, na Groepsinisiatief-ontwikkeling vir behuising en nooddienste en talentontwikkeling en veral landbou-ontwikkeling en stelselmatig te onttrek van die juk van die vyand, wat duidelik na 20 jaar bewys is wat misluk het. Die de Klerk-kabinet het die Verbond verbreek en ons erfland aan die vyande gegee, met alles wat ons voorvaders gebou het en wat nou besig is om geplunder en afgebrand en verrinneweer en afgebreek te word. Hoe gouer ons weer terugkeer na die Torah, hoe sterker en beter en geseënd sal ons weer wees, want HY sal sy perdebye en skerpioene instuur om die hele spul te verdryf, wat spot met HOM en Sy Skepping en Sy kinders.

En dit is aan hulle gegee,
nie om hulle dood te maak nie,
maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word;
en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen
wanneer hy ‘n mens steek.

En in dié dae sal die mense die dood soek
en dit nie vind nie;
en hulle sal verlang om te sterwe,
en die dood sal vir hulle wegvlug. (Openbaring 9:5-6)

Ons is vinnig op pad na hierdie vyf maande. . . . en ons moet individueel voorberei wees.

6 - AFRIKANER DIASPORA

Dié het aan sy volk gesê:
Kyk, die volk van die kinders van Yisrael is meer en magtiger as ons.

Kom, laat ons ‘n slim plan teen hulle beraam,
sodat hulle nie kan vermeerder nie,
en as ons in oorlog geraak,
hulle ook nie by ons vyande aansluit
en teen ons veg en uit die land optrek nie. (Exodus 1:9-10)

Die primêre onstaan van nuwe werkskepping,
was altyd deur die Witman.

Niemand gaan vandag, met die kniehalter van wette,
dit waag om nuwe werk te skep nie!

Die Afrikaner-kundiges is landuit.

ANC glo hulle kan alles beter doen,
maar binnekort sal die hele spul inmekaartuimel.

Die Afrikaner-faktor is uit die vergelyking geneem.

7 - JEUGONTWIKKELING

Na 1994, het industrie omgeswaai na tegnologie.
. . . . hoe beter die tegnologie, hoe minder die arbeid benodig.

SA se ekonomie is artifisieel aan die kook gehou met die 8 miljard Rand wat deur korrupsie geplunder is, maar die strop trek nou vinnig nouer, en kort voor lank sal die pasiënt versmoor.

Die jeug het ontwikkel sonder die sin van waardes,
met die beeld wat praat,
en stel regtig nie belang in sosiale besorgdheid nie.

Die filosofie van die jeug is: "leef vandag, geniet alles, en bekommer nie oor more nie"

Wit-jeug twyfel aan die benutting van gespesialiseerde opleiding;
Swart-jeug verwag dat enige stuk papier, die reg tot eise in die arbeidsmark mag maak.

As dit moontlik sou kon wees om 'toegevoegde-waarde' van amptenare kon meet,
twyfel ek of ons 10% effektiwiteit sal kan haal.

Hoe regverdig jy Miljoene Rande Jaarlikse Vergoeding vir SAA en ESCOM bestuur?
Hoe regverdig jy Jacob Zuma se salaris?
Hoe regverdig jy Julius Malema se salaris?
Hoe regverdig jy enige munisipale amptenaar se salaris?

Vyftig jaar terug, was Stadsradslede slegs 'n eer en voorreg om die dorp of stad te bedien.
enige motor vir die burgemeester was eintlik absoluut luuksheid.

Meeste Blankes kan nie meer hul eie huis bekostig nie, want die waardasie wat die formule vir belasting is, is 'n vorm van boete en straf, en waar pas die jeug in hierdie verwronge prentjie? Wat maak die toekoms in Swart-Suid-Afrika vir die jeug aantreklik?

Is daar 'n eerlike geleentheid om te presteer?
Is daar 'n moontlike oorlewing sonder vrees en diefstal?
Is daar 'n verwagte lewenskwaliteit sonder pes?
Is daar hoop dat geweld en verkragting en dwelms ooit sal verdwyn?

8 - SWARTARMOEDE

In 1900 net na die ABO, was daar 1 miljoen wit en 2 miljoen swart in Suid Afrika.

Na 25 jaar van terugslag na terugslag van uiterste droogtes en uiterste winterkoues en twee wêreldoorloë en die groot griep en die depressie en die werkloosheid en die armoede, het die Broederbond en die Vrouelandbou-unie, hard gewerk om die armoede en skool aan te spreek, en binne 25 tot 50 jaar, was die Blanke weer op sy bene, en het hy sy sukses op sy harde hande-arbeid selfs met die swartes gedeel. Wat het die swartes regtig bygedra tot Suid Afrika? In Europa, waarvandaan die Blankes kom, was geen swart arbeid nie, en die lande is ontwikkel en die kultuur is uniek en die geboue is staande tot vandag, maar die perimeternasies het in dieselfde tyd van 3,500 jaar, nie eers 'n kleinhuisie gat en sitplek gebou nie en nie een mieliepit geplant nie, en net stertrieme en ledeklede gedra en nie een taal was opgeskryf nie, en vandag beweer hierdie agtergeblewenes dat die Blanke van Apartheid het hulle kanse ontneem? . . . oo nee, dis nie waar nie,dis die kultuurverskil en die vervloeking van plaasmoord van Kain, en nou na 1994, is 1 miljoen mense vermoor en meer as 3000 Blankes op plase vermoor en elke uur word 'n vrou of 'n dogter iewers gemolesteer of verkrag. Is die wittes die perpetrators? Wie is hierdie skermunkels?

Vanaf 1838 tot 1998 het die Blankeboere op plase, miljoene Swartes aan die lewe gehou en versorg en selfs met plaasskooltjies hulle probeer iets leer, al is dit net geletterdheid en koôrdinasie en sekere vaardighede, maar vanaf 1994 het die ANC al hierdie plaasarbeiders na die stede gelok met allerhande beloftes, en stelselmatig is stede omskep in hole en prostitusie en mensehandel en dwelms en diefstal en roof en kapings, net om te oorleef.

Die regering mislei die mense van hierdie land, met 'n valse ekonomie, wat kamstig groei en floreer, maar in werklikheid is die Rand devalueer.

In Verwoerd se tyd het die VSA dollar 1.5 moes betaal vir een Rand;
Britse Pond het R2.00 gekos, vandag betaal ons R14 vir die VSA$ en R18 vir die Pond.

Wie het dus armoede veroorsaak in hierdie land anders as die oneffektiewe bestuur van die ANC. In 1994 het die brood R1-50 gekos en vandag soms R15-00. Wat was melk en petrol en elektrisiteit en mieliemeel? Net die ANC kan blameer word wat die armoede veroorsaak het.

Nou besef die ANC dat die plase is die oplossing vir die bevolkingsdigtheidprobleem, en wil nie onbenutte staatsgrond afstaan nie, maar wil die bewoonde ontwikkelde landbougrond steel en die spul daarop laat plak en krepeer. . . . .ek sien groot hongersnood lê en wag vir hierdie stelsel.

9 - KLEURLING AFRIKAANS OF KLEURS OF KAAPS

Blanke-Afrikaanssprekendes moet nooit dink dat Bruinmense die Afrikaanse Taal sal ondersteun nie. Gereeld, byna elke dag, sal inbellers na RSG Bruimense nooi, wat nie Afrikaans kan praat nie of nie wil praat nie: "Try for White as educated English speaking equals to the whites" . . . verbeel jou nou net?

Die Kleurling het regtig 'n identitietskrises, want sy genealogie, van pa en ma gaan terug en dan ewe skeilik is daar 'n vurk in die pad en die pa en die ma verskil van genetiese herkoms. Wat is die kind nou regtig? . . . nie een of die ander nie; en hy word gestraf as identiteitsloos. . . . met die vloek op sy kop:

Deu 23:2 Geen baster mag in die vergadering van YHVH kom nie;
elfs sy tiende geslag mag in die vergadering van YHVH nie kom nie.

Lev 21:18 For whatsoever man he be that hath a blemish,
he shall not approach: a blind man, or a lame,
or he that hath a flat nose, or anything superfluous,

Waar kom genetiese defekte vandaan? Nie van Adam of Chavvah nie!

Waar het die gedrogte in Noag se tyd vandaan gekom? . . . die reuse en die dinosaurusse, ens.? Hoekom word sodomie so streng verbied? Hoekom word orale en anale seks verbied?

Hoekom praat die Bybel van kroeskop?

Ons moet ons herkoms bewaar en nie verwag dat ander hibriede nasies ons moet help nie.

10 - KANTKIES APARTHEID

Vir 6,000 jaar was die bevel: vyandskap tussen saad en saad
Vir 6,000 jaar is die bevel: "wees apart want EK is apart"

As ons nie ons kinders leer dat elke soort by soort moet bly nie,
sal die Blankeras uitverbaster.

Ek stem saam met Flip Buys:

"Daarom kan ons nie toelaat dat die ANC
ons met ’n skuldkompleks as die politieke gyselaars van die verlede
probeer aanhou nie.

As Blankes nie vir hulself omgee nie,
gaan niemand anders dit doen nie.

Ons mag en moet nou aan ons eie kant wees!

shalom

Chris Nel 17:44 2015/03/21Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar