Rubrieke

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Wanneer ons oor wysheid besin, duik 'n hele paar vrae op.
Wat is wysheid? Waar kom wysheid vandaan? Van wanneer af bestaan wysheid? Soos alle dinge gaan soek ons by die begin.
En dit bring ons by die begin van die skepping, by planeet aarde.

Volgens die geosentriese wereldbeeld van Ptolemaeus (2e eeu nC), was die aarde plat en die middelpunt van die heelal. Die aarde het stil gestaan, terwyl die son, maan, planete en sterre sirkelvormig daarom gedraai het. Hierdie siening het ooreengestem met die natuurlike toestand van die aarde volgens Bybelse leer. Ps 75:4: Al wankel die aarde en al sy aardbewoners, Ek het sy pilare vasgestel. Die Woord bewys, die aarde staan vir ewig vas op sy pilare.

Gedurende die 15e en 16de eeu, met die aanbreek van die Renaissance, ontstaan nuwe denkrigtings. Nicolaas Copernicus (1473 -1543), sterrekundige, geneesheer en teoloog was die grondlegger van die moderne heliosentriese wereldbeeld dat die aarde rond is en saam met die planete om die son draai. Kerkleiers het Copernicus se teorie beveg en as teenstrydig met die Heilige Skrif, verwerp. In 1616 is die heliosentriese wereldbeeld en alle boeke wat daaroor gehandel het, verbied. Die verbod is eers in die 18de eeu opgehef.

Sommer nog so onlangs as agt jaar gelede, is hewige debat in die HK se kerkblad, 'Die Konteks', gevoer synde dat die aarde plat en op pilare gegrondves is.

Nou wat nou? Lieg die Bybel? Nee, stellig nie. Die mens met al sy kennis interpreteer die Skrif steeds verkeerd. In Jes 40:21-22 Lees ons: Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Let op: "KRING" m.a.w. rond. Ook Spreuke 8: 27: Toe Hy die hemele berei het, was ek daar, toe Hy 'n "KRING" afgetrek het op die oppervlakte van die wereldvloed was ek 'n kunstenaar naas Hom en het gespeel op sy "WERELDROND". Hieruit kan ons duidelik aflei dat die aarde rond is volgens die Skrif.

Maar wat dan van die pilare waarop die aarde gegrondves is?
Die pilare rig op die Woord en die Woord is die lig wat die skepping van die eerste tot die laaste dag dra. Metafories beeld die Menoralamp die sewe pilare uit waarop die skepping staan. Die Eerste lamp verteenwoordig die beginnende, Alfa, lig. Die vierde lamp, die Shammaz of diensstam as middelpunt, wat die Menora of skepping dra, verteenwoordig die voortgane lig (vleeswording in Christus) En die 7de lamp verteenwoordig die eindigende, Omega, lig. Jesus is begin, voortgang en voleinding.

Dit bring ons by die wysheid. In Spreuke 8 leer ons meer oor die uitnemendheid van die wysheid. Maar hier is wysheid nie 'n soort ontdekte kennis nie, maar neem dit die gestalte van 'n persoon aan. Vers 22: Die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af. Van ewigheid is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af.
In Spreuke 3:19 lees ons: Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel.

Maar wie is hierdie wyse persoon wat die skepping gegrondves het? Joh 1 bring vir ons die openbaring. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Alle dinge het deur Hom ontstaan en sonder Hom het niks ontstaan wat onttaan het nie. En Op 4:11: U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. In vers 14, werp Johannes finaal die lig op die verborgenheid van die wysheidsWoord as persoon: En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Vers 13: Hy wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Halleluja! Dit vat ons dan na Betlehemstal waar die Christus baba op die 4de dag, as Middelaars-shammash gebore is.

Maar die wysheid reik verder as die Betlehembaba. Die wysheid reik tot by jou en my. In Spreuke 9 lees ons van die feesmaal van die wysheid: Die wysheid (ware gemeente in Christus)het haar huis gebou, haar sewe pilare (volheidskerk) uitgekap, haar slagvee (Lam) geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur (evangelie verkondiging) sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. Kom eet julle van my brood (liggaam van Christus) en drink van die wyn (bloed van Christus) wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid (ongeloof), dan sal julle lewe (ewige lewe), en betree die weg van verstand. Ons lees dan ook in Op 1:13 dat Jesus tussen die sewe kandelaars, (ware volheidskerk), staan.

Slotsom:

Jeus Christus, as persoon, is die wysheid van God. God se gespreekte wysheid (Skepping), vleesgeworde wysheid (bloedoffer tot redding), en geskrewe wysheid (Bybel), is in Christus volbring. Hy as ewige lig, dra die sewe pilare van die skepping tot in ewigheid. En in Hom, is ons ook sewe pilare, die sewe kandelaars, wat as ware volheidskerk, die Lig van die Woord na 'n verlore wereld uitdra. Op 3:12: Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Alleen in Christus, vind ons wysheid.

Wie of wat is wysheid dan vir jou en my?

Jesus Christus!

Bron: Copernicus: Wereldspektrum 4 bl 192 - 193Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Wysheid
Die verbond is aan Abraham gegee nl. dat in sy saad, dit is in Christus, Israel plus al die nasies van die wereld gered sal word. Nl. almal wat glo dat hy die Seun van God is wat in die plek van die dier, 'n eenmalige bloedoffer tot die dood toe vir die wereld se sondes gebring het, sal gered geword. Christus het die verbond volbring. Dit is die evangelie en dit is waaroor dit gaan. Ek glo die blye boodskap. Glo jy maar soos, en wat jy wil en ek glo soos wat die Gees van God dit aan my openbaar. En daarmee stap ek van die onderwerp af.

Indien jy verder hieroor wil skryf is jy welkom om dit onder jou eie onderwerp te doen. Hierdie bydrae het gegaan oor wysheid. Bly met jou kommentaar asb by die oderwerp onder bespreking.
7 jaar 2 weke 2 dae 23 ure oud


repliek[1] KRUIS OF PAAL

U: Die Ou Testament se vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Die NT wat in Grieks geskryf is sê 'n kruis.

Ek: Dame, u is verkeerd, want ons almal was verkeerd geleer, maar sodra ons agterkom dat die kerkbybelvertalings besoedel is met bedrog omdat hulle geen reg gehad het om dit te vertaal nie, besef ons dat ons ELKE WOORD moet ondersoek om by die WAARHEID uit te kom:

[Matthéüs 4:4 The Scriptures 1998+] But He answering, said, “It has been written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of יהוה.’ ”1 Footnote: 1Dt. 8:3.

Selfs hierdie vertaling wat poog om alles te korrigeer is nogsteeds inkorrek:

[Deuteronomy 8:3] ADAM H120 not H3808 live H2421 by H5921 bread H3899 only, H905 but H3588 by H5921 every H3605 word H4161 of mouth H6310 of יהוה H3068 ADAM H120 live. H2421

Wat PAAL of KRUIS betref kan u gerus bietjie kyk op die internet.

Hier is een sommer net gekies uit die bondel

http://thepreachingwork.xanga.com/764587963/item/

G4716 σταυρος = stauros = From the base of G2476; (to stand) a stake or post (as set upright).

STAUROS = PAAL, en die woord in Grieks kom nooit voor nie en is eers ingesmokkel nadat die BYBEL in LATYN vertaal is deur Jerome, wat die woord CRUX gebruik om die magiese- wonderteken wat aan Konstantyn gegee is van ‘in hoc signo vinces’ is die vertalings verander na kruis.

[Matthew 10:38 Vulgate] et qui non accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus

crucem = cross

"The New Testament word 'cross' is an incorrect translation of the Greek word stauros. The word "stauros" referred to any upright wooden stake firmly fixed in the ground. A stauros could serve a variety of purposes as, for example, a pole in a picket fence. The word stauros also represented a pointed stake used for impalement of human beings. This was an ancient form of punishment used to publicly display the bodies of executed criminals." -The New International Dictionary of New Testament Theology

"It was not until Christianity began to be PAGANIZED that the cross came to be thought of as a Christian symbol." - Babylon Mystery Religion; Ralph Woodrow (pg 50)

Cutner reports that scholars have been aware of the error but have been unable to resist the TRADITIONAL MISTRANSLATION. In the 18th century - some Anglican bishops recommended eliminating the cross symbol altogether, but they were ignored. There is no cross in early Christian art before the middle of the 5th century." - Jesus: God, Man, or Myth (The Truth Seeker, 1950)

"Homer uses the word 'stauros' - of an ordinary pole or stake, or a single piece of timber. And this is the meaning and usage of the word throughout the Greek classics. It never means two pieces of timber placed across one another at any angle, but always of one piece alone. Hence the use of the word 'xulon' [which means a timber] in connection with the manner of our Lord's death, and rendered tree in Acts 5:30; 10:39; 13:29; Gal. 3:13; and 1 Pet. 2:24. . . .There is nothing in the Greek N.T. even to imply two pieces of timber. . . The evidence is thus complete, that the Lord was put to death upon an upright stake, and not on two pieces of timber placed at any angle." - The Companion Bible, published by the Oxford University Press.

[2] KRUIS AS TEKEN

U skryf: “Baie ongelowig om die klem op 'n stuk hout te laat val. Die klem val op die "bloedoffer" wat op hierdie stuk hout gebring is.”

Ek: Dame, dis presies hoekom ek met u saamstem, dat die stuk hout of paal meer advertensiewaarde kry as die BLOED-OFFER. . . . maar ons moet vra wat is die rede en die motief agter hierdie bedrog. Soos navorsing toon was daar nooit enige verwysing na KRUIS totdat die kunstenaars die kruis van Konstantyn inkorpereer het met die kruis van Xristos want die paganiste het vanaf die gesig aan Konstantyn, almal die kruis op die hand gemaak en die priesters het die kruis as GELUK gemaak, en om die nuwe GODSDIENS maklik oor te dra aan die nuwe KERK, is die kruisteken ingevoer as TEKEN van CHRISTIANISME, waar die SABBAT DIE TEKEN IS VAN MESSIAS: Exodus 31:13; Ezekiel 20:12,20.
Sondag en Kruis en Jesus-prente en Christus-beelde en Katedrale en Kerke is alles IDOLE van Christianisme.

[3] MENSE IS SPIRITISTIESE MEDIUMS IN GODSDIENS

U skryf: “Die Satan werk altyd deur mense om sy doel te bereik. of dit nou deur Job se vrou (vloek God en sterf), dissipel Petrus (gaan weg agter my Satan) die staat of wêreldoorheersing se leiers, (dier uit die see) is.

My respons: U is weer 100% korrek. Die kerk verkondig al die vertalingskorrupsies, en die skrifgeleerdes behoort al hierdie wanvertalings uit te wys, maar die teenoorgestelde gebeur, om nog meer vertalings met nog meer foute te maak en verkoop, en daarom aanbid die wêreld die draak onder valse name want die Satan sou dit nie reg kon kry sonder om dit deur die vertalings te doen nie!

Logies gesproke is elke KERK met ander spirite toegerus as onrein geeste want elke kerk verkondig die heilige gees en baie duidelik is die TROOSTER nie aanwesig in kerke nie. Hand. 7:48. Elke lidmaat van elke kerk is onder die mag van mesmirasie van die geeste en baie kerklidmate verander van kerk omdat hulle affiniteit vir iets meer magies ontdek en soms is die man en die vrou in twee verskillende Christen-Kerk-Denominasies en u moet saamstem dat die GEES VAN WAARHEID sou nooit sulke onderlinge twyfel in gesinne bewerkstellig nie?

[4] EL ELOHIM BAAL AFGODE

U skryf: “Jy aanvaar die naam El (enkelvoud) en Elohim (meervoud) wat net soos die woord Baal (Romeinse tyd), in Abraham se tyd algemeen vir alle soorte afgode gebruik is.”

My respons

Ek is nie ‘n ‘boffin’ in Hebreeus nie, maar elohim se enkelvoud is eloahh wat wel van die woord el as stamwoord gebruik, maar in die Hebreeus is EL = H410 elke keer die verwysing na die Seun van ELOHIM en hier word ELOHIM as teken van die TITEL van YHVH GEBRUIK en is eksklusief.

H430 אלהים elohıym = Plural of H433;
H433 אלהּ אלוהּ eloahh = from H410; a deity
H410 אל el Shortened from H352; strength; especially the Almighty (but used also of any deity): -
H352 איל ayil as H193; properly strength
H193 אוּל ool be strong; also powerful: - mighty, strength.

Die kerkbybelvertalers het elke H410 nie vertaal as EL nie, maar as G_D die Babiloniese Deity:

H1408 גּד = G_D = gad of gawd en later GOTT en nog later GOD.
A variation of H1409; Fortune, a Babylonian deity: - that troop.
Die rede hoekom EL nie kan verander nie is omdat IMMANUEL as naam gegee is, maar wat het die kerkvertalers gedoen? Hulle het verneuk:

[Matthew 1:23 The Scriptures 1998+] “See, a maiden shall conceive, and she shall give birth to a Son, and they shall call His Name Immanu’ĕl,” which translated, means, “El with us.”

Maar kyk wat het die vertalers gedoen:

[Matthew 1:23 AOV] Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

Hoe kan hulle EL as GOD vertaal en ook ELOHIM as GOD? Dit veroorsaak baie deurmekaar probleme:

[Exodus 20:5] Thou shalt not H3808 bow down thyself H7812 to them, nor H3808 serve H5647 them: for H3588 I H595 the LORD H3068 thy God H430 am a jealous H7067 God, H410

wat behoort daar te staan?

[Exodus 20:5] not H3808 bow down H7812 nor H3808 serve H5647 them: for H3588 I H595YHVH H3068 ELOHIM H430 JEALOUS H7067 EL, H410

Kan u sien dat EL in die Gebooie verbind met EMMÁNUEL; ‘met ons is EL? Niemand kan Emmánuel verander nie, want EL IS EN BLY EL, en dieselfde geld vir halleluyah want YAHH is die Naam van die Vader, wat die kerkvertalers ook uitgehaal het en verander het, en HALLELUYAH kan nooit verander nie en as u argument korrek sou wees hoekom dan nie hallelugod NIE? U sien na al die eeue is die bedrog besig om openbaar te word, en net hardkoppige GODsdienstiges sal hulle oe wegdraai of hulle ore toedruk.

Ek neem u weer terug na ons beginpunt: U skryf: “Jy aanvaar die naam El (enkelvoud) en Elohim (meervoud) wat net soos die woord Baal (Romeinse tyd), in Abraham se tyd algemeen vir alle soorte afgode gebruik is.”

U sien die woord ‘elohim’ beteken regtig MAGTIG, of dit Die Vader, die Seun of die Gees of engele is, hulle is almal magtig, in vergelyking tot ons aardbewoners. Dit aanvaar almal, maar YHVH ELOHIM is twee woorde wat gekoppel is as die TITEL van YHVH en weer moet ek aandui dat die kerkvertalers elke enkele verwysing in die BYBELVERTALINGS, die besitlike naamwoord ek of my of ons of jou of julle of hulle ingevoeg het as dit nie daar staan nie. Kyk weer na wat ek hierbo aangehaal het:

[Exodus 20:5] Thou shalt not H3808 bow down thyself H7812 to them, nor H3808 serve H5647 them: for H3588 I H595 the LORD H3068 . . . THY . . . . God H430 am a jealous H7067 God, H410

Sien u dit? Dis bedrog, want so het hulle die TITEL opsioneel gemaak as persoonlike keuse en so die OUTORITEIT tot niet gemaak en dieselfde gemaak met die voorhoofseël:

Exo 20:11 For H3588 in six H8337 days H3117 YHVH H3068 made H6213 HIS H853 heaven H8064

maar kyk na die derde Gebod:

[Exodus 20:7] not H3808 make H5375 my H853 name H8034 YHVH H3068 ELOHIM H430 desolate; H7723 for H3588 YHVH H3068 not H3808 guiltless H5352 YOU H853 that H834 make H5375 my H853 name H8034 desolate H7723

H7723 ש ו = shav in the sense of desolating; evil figuratively idolatry (as false, subjectively), uselessness (as deceptive, objectively; also adverbially in vain): - false

DIS PRESIES WAT DIE KERK GEDOEN HET.

[Exodus 28:36] make H6213 a plate H6731 of pure H2889 gold, H2091 and grave H6605 upon H5921 it, engravings H6603 signet, H2368 QODESH H6944 YHVH H3068

Kyk wat doen hulle met die vertaling:

Exo 28:36 And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon it, like the engravings of a signet, HOLINESS . . . . TO THE . . . . LORD. . . en wie is LORD? Ja die HERE en dit is BAAL!

Exo 28:36 Verder moet jy ‘n plaat van suiwer goud maak en daarop graveer, soos op ‘n seëlsteen uitgesny word: HEILIG AAN DIE HERE.

[5] TRANSLASIE OF TRANSLITERASIE

U skryf: “Jy laat val die klem op Hebreeuse name as alleenlik korrek, terwyl die Heilige Gees uitgestort is in alle tale onder die son. Net soos Hebreeus aan Israel gegee is, is Afrikaans deur God aan my gegee en aanbid ek Vader en Seun soos wat my Here my in die NT leer. In die NT het die Vader outoriteit opgeneem van sy Vaderskap en die Seun het outoriteit opgeneem van sy Seunskap. En het Hy ons deur die geloof ook kinders van sy Vader gemaak ongeag of ek nou ookal 'n Maori is.

MY RESPONS

Dame, ons kan nooit ons name vertaal in elke ander taal nie. Ja sommige name se stam of oorsprong is deur die taalgebruik verander veral omdat nuewe letters soos byvoorbeeld “J” ingevoer is in ons alfabet, maar oorspronklik was dit nie so nie byvoorbeeld:

IAN het met letters verander na JAN, of Peter na Peet, maar jou paspoortnaam bly geldig in alle tale ek na nie vertaal word nie byvoorbeeld: GEORGE BUSH bly George Bush, en ons kan dit nie vertaal na Org Bos nie; ook soos GUISEPPI VERDIE as vertaal is JOSEF GROEN, maar die naam verloor totale betekenis: DUS George Bush bly George Bush en Guiseppi Verdi Bly Guiseppi Verdi en dieselfde geld vir die NAAM van die ALLERHOOGSTE JUIS OMDAT HY BEVEL GEE DAT DIT NIE VERANDER MAG WORD NIE.

Om enige rede aan te voer dat u die reg het om die NAAM te verander is direkte rebellie teen die opdrag en ‘n moedswillige oortreding van die 3e Gebod en sal u gestraf word, want dit is wat daar staan.

MY NAAM word telkens aan ons gegee om nie te verander nie:

Kyk gerus na die volgende verwysings:

Génesis 32:29; 48:16; Eksodus 3:15; 6:3; 9:16; 20:24; 23:21; Levitikus 19:12; Númeri 6:27; Deuteronómium 18:19,20; Rigters 13:18; 1 Samuel 24:21; 25:5; 2 Samuel 7:13; 12:28; 18:18; 1 Konings 5:5; 8:16,18,19,29; 9:3,7; 11:36; 2 Konings 21:4,7; 23:27; 1 Kronieke 22:8,10; 28:3; 2 Kronieke 6:5,6,8,9; 7:14,16,20; 33:4,7; Nehemía 1:9; Psalms 89:24; 91:14; 102:8; Jesaja 29:23; 41:25; 42:8; 43:7; 48:9,11; 49:1; 52:5,6; 65:1; 66:5; Jeremia 7:10,11,12,14,30; 12:16; 14:14,15; 16:21; 23:25,27; 25:29; 27:15; 29:9,21,23; 32:34; 34:15,16; 44:26; Eségiël 20:9,14,22,44; Amos 9:12; Sagaria 5:4; 13:9; Maleági 1:6,11,14; 2:2,5; 4:2; Matthéüs 10:22; 18:5,20; 19:29; 24:5,9; Markus 5:9; 9:37,39,41; 13:6,13; 16:17; Lukas 9:48; 21:8,12,17; Johannes 14:13,14,26; 15:16,21; 16:23,24,26; Handelinge 9:15,16; 15:17; Romeine 9:17; 1 Korinthiërs 1:15; Openbaring 2:3,13; 3:8;

en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van MY NAAM gearbei en nie moeg geword het nie. [Openbaring 2:3]

Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan MY NAAM en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. [Openbaring 2:13]

Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en MY NAAM nie verloën nie. [Openbaring 3:8]

U skryf: Jy laat val die klem op Hebreeuse name as alleenlik korrek, terwyl die Heilige Gees uitgestort is in alle tale onder die son.

My respons: Die uitsorting van RUACH HA’QODESH het almal die vermoë gegee om die ander tale van die besoekers te kon praat om dieslefde boodskap aan al die taliges te bring. Heelwaarskynlik kon die anderstaliges ook die Hebreeus verstaan en begryp juis om die korrekte name te ontdek. Ons weet nie, daar is nie genoeg inligting nie. . . . maar dit gee ons nie lisensie om te verander na hartelus nie en in elkegval wie het die eerste kerkvertalers die reg gegee om elohim as H430 te vertaal as GOD wat H1408 is? Dis nie vertaling nie; dis blatante omruil.

Dieselfde met ALLAH:

H433 אלה = Alef + Lamed + Ha = ALHA = a deity or the deity: - God, . . .maar wat vertaal hulle dit na?
eloah (The second form is rare); probably prolonged (emphatically) from H410; a deity or the deity: - God, god. See H430.

DIS ALLES BEDROG EN NIKS MINDER NIE!

U skryf: Net soos Hebreeus aan Israel gegee is, is Afrikaans deur God aan my gegee en aanbid ek Vader en Seun soos wat my Here my in die NT leer.

My respons: u is so geleer, ons was almal so geleer, maar na 1994, het alles verander en MOET ONS WOORD VIR WOORD ondersoek.

U skryf: In die NT het die Vader outoriteit opgeneem van sy Vaderskap en die Seun het outoriteit opgeneem van sy Seunskap. En het Hy ons deur die geloof ook kinders van sy Vader gemaak ongeag of ek nou ookal 'n Maori is.

My respons: U is verkeerd: Die leer van die hemel is aan al die ander nasies gegee en Messias is net gestuur vir Yisrael, juis omdat hulle vermeng het.

Dankie vir u bespreking.

7 jaar 2 weke 3 dae 3 ure oud


Wysheid
Die Ou Testament se vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Die NT wat in Grieks geskryf is se 'n kruis.
Baie ongelowig om die klem op 'n stuk hout te laat val. Die klem val op die "bloedoffer" wat op hierdie stuk hout gebring is.

Die Satan werk altyd deur mense om sy doel te bereik. of dit nou duer Job se vrou (vloek God en sterf), dissipel Petrus (gaan weg agter my Satan)die staat of wereldoorheersing se leiers, (dier uit die see) is.

Jy aanvaar die naam El (enkelvoud) en Elohim (meervoud) wat net soos die woord Baal (Romeinse tyd), in Abraham se tyd algemeen vir alle soorte afgode gebruik is.
Jy laat val die klem op Hebreeuse name as alleenlik korrek, terwyl die Heilige Gees uitgestort is in alle tale onder die son. Net soos Hebreeus aan Israel gegee is, is Afrikaans deur God aan my gegee en aanbid ek Vader en Seun soos wat my Here my in die NT leer. In die NT het die Vader outoriteit opgeneem van sy Vaderskap en die Seun het outoriteit opgeneem van sy Seunskap. En het Hy ons deur die geloof ook kinders van sy Vader gemaak ongeag of ek nou ookal 'n Maori is.
7 jaar 2 weke 3 dae 9 ure oud


responsU: Op 13 rig op wêreldoorheersing.

Ek: U is korrek, dit rig op oorheersing oor aanbidding en sluit die hele wereld se aanbidding in behalwe die Oorblyfsel van Openbaring 12, wat alle godsdienste uitsluit en wat ‘n ander naam insluit, te wete die naam van die profeet in Sagaria 3, en nie die ander naam volgens Johannes 5:43 wat deur kerkbybelvertalers ingesmokkel is nie.

U : Deur die eeue heen is die mens deur die valse profete verlei en gedwing om die keisers, konings en wêreldheersers nl. die antichriste van hierdie wêreld te aanbid soos bv. Nebukadnesar, Ahasveros, Nero, Hitler. Selfs Mandela word regoor die wêreld as 'n ikoon vereer.

Ek: U is korrek, en dit het nog niks verander nie, want die KERKVADER is die pous wat ook regent is van ‘n sowereine Staat en word tereg vereer en admireer en verikoniseer as die kerk se Leier wat die plaasvervanger is van die seun van god.

U: Niks te make met my gekruisigde Here nie.

Ek: Messias was nooit aan ‘n kruis gehang nie maar aan ‘n paal wat in Grieks ‘stauros’ is en die Kerk se teken waarin hy mijloene doodgemaak het was juis die teken van die kruis wat u kan naslaan as die “in hoc signo vinces” en daaruit het die KRUSITOGTE ontstaan waarin die kerk geseëvier het. Tweedens is die woord HERE in Engels LORD en in Hebreeus BAAL en daar is slegs 7,000 manne wat nie hierdie BAAL of HERE of LORD aanbid nie:

Maar wat sê die Spraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. [Romeine 11:4-5] (korreksie is voorsien)

U: Gaan lees weer. Satan se hele doel is om soveel moontlik mense, so vinnig moontlik te dood. Hy doen dit deur oorloë.

Ek: Satan het nie die reg om enigeen links en regs te dood nie; hy doen dit deur Staat en Godsdiens, omdat die staatsamptenare en die godsdienstiges gewillige slawe vir die gode is:

En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige ELOHIM. [Openbaring 16:13-14] (korreksie is voorsien)

U: Nie deur 'n kruis waar my Here sy eie lewe afgelê het om ander s'n, nie te dood nie, maar te red.

Ek: Baal is die Here van die moderne Babilon en hy is die valse profeet en ANTI-MESSIAS. . . die wese in die ander naam warvan Messias in Johannes 5:43 gepraat het, en die draak is identifiseer as satan onder nuwe name en sy doel is om almal nie nou dood te maak nie, maar te laat doodmaak in die TWEEDE DOOD:

[Openbaring 2:11] Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

[Openbaring 20:6] Salig en qodesh is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van YHVH ELOHIM en van Messias wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

[Openbaring 20:14] En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.

[Openbaring 21:8] Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ONGELOWIGES en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en idooldienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

WIE IS DIE ONGELOWIGES

Almal wat NIE DIE NAAM VAN DIE DERDE GEBOD AANBID NIE. [lees weer Johannes 5:43 tot die einde] en kolektief is die hele groep anti-messias en pro-Kristos Helios, die songod, GOD.
7 jaar 2 weke 3 dae 10 ure oud


Wysheid
Op 13 rig op wereldoorheersing. deur die eeue heen is die mens deur die valse profete verlei en gedwing om die heersers soos die konings en keisers, nl. die antichriste van die wereld as godheid te aanbid. Bv. Nebukadnesar, Ahasveros, Alexander die Grote, Nero en al die ander Romeiense keisers en ook Hitler. Selfs Mandela word regoor die wereld as 'n ikoon vereer. Gaan lees Daniel as jy Openb. nie verstaan nie. Daar is alles duidelik deur die engel geopenbaar.

Dit het niks te make met my gekruiside Here nie. Satan se doel is om soveel mense moontlik, so gou as moontlik te dood. Dit kry hy reg deur oorloe en nie deur 'n kruis waar hy verslaan en oowwin is nie, n kruis wat red en nie dood nie.

Wysheid is Jesus Christus vir ewig en altoos. Om wysheid te vind is om Hom te vind.
7 jaar 2 weke 3 dae 11 ure oud


WYSHEIDOpenbaring 13 bevestig dat die wêreld se wysheid
almal vang om die draak te aanbid onder ander name.
Die wysheid het die wysheid gevang met die strik van ‘n naam.


?
7 jaar 2 weke 3 dae 12 ure oud


...
Dankie!

Ek dink ook altyd aan Jesus wat gesê het: "Julle DINK die aarde staan vas, maar Ek sê vir julle, my woorde staan vaster."

Hy het geweet ons mense sal wel eendag (al vat dit dan nou duisende jare, hie-hie!) uitvind die aarde is rond en draai sy draaie...ons het mos van die boom van kennis geëet! Hy wou ons leer dat ons Sy woord moet hoor en doen.
7 jaar 2 weke 3 dae 16 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Reistog van Genade

deur Hannelie

My genade reistog van diagnosering van bipolariteit en my reistog na die veiligheid van God se Armspicture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar