Kortverhale reëls om in te skryf

 1. Maak seker dat u presies weet wat van u verwag word omtrent die reëls van hierdie kompetisie aangesien inskrywings gediskwalifiseer sal word sou die reëls van hierdie kompetisie nie noukeurig nagekom word nie.
 2. Die inskrywing moet in AFRIKAANS wees. Alle taliges mag deelneem, maar inskrywings moet in Afrikaans geskied.
 3. Let op dat die verhaal in die KORTVERHAAL GENRE val. Maak dus seker dat u weet wat die vereistes vir ʼn kortverhaal is. Dit geld ook vir die lengte van die verhaal. Daar is geen beperkings op hoeveel verhale wat u mag instuur nie. Skryf soveel soos jy wil in! Selfs 10!
 4. Die inskrywing moet die eie oorspronklike werk van die outeur wees.
 5. Die skrywer se naam mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn. Onthou: Dit word anoniem aan die keurders voorgelê.
 6. Verhale moet in dubbelspasiëring en in ’n leesbare lettertipe van minstens 12 pt grootte getik word. ’n Eenvoudige lettertipe soos ‘arial’ of ‘times new roman’ word aanbeveel. Geen handgeskrewe inskrywings word aanvaar nie.
 7. Slegs persone wat voldoen aan die bepalings van ʼn Beginnerskrywer mag aan die kompetisie deelneem. Iemand wat alreeds by ’n erkende uitgewer (Lapa, Human en Rossouw, ens.) gepubliseer het, mag ongelukkig nie aan die kompetisie deelneem nie. Ook nie gevestigde skrywers wat al bekend geraak het vir verhale in kommersiële tydskrifte nie. Ons probeer nuwe Afrikaanse talent ontdek en ontgin.
 8. Let op suiwer Afrikaanse wetenskaplike, biologiese, tegniese en mitologiese terminologie.
 9. Bou aan sterk en oortuigende karakters wat die Afrikaner se karakter en kultuur uitbeeld, met funksionele en praktiese dialoë tussen u karakters.
 10. Skep ʼn oortuigende milieu waarin u verhaal afspeel en beperk u storie tot een storielyn, maar daar is geen beperking op die gebied van intriges nie.
 11. Kyk na die gebruik van nuutskeppings in u verhaal, maar waak tog teen anglisismes.
 12. U verhaal moet u oorspronklike werk wees en enige ongerymdheid kan lei tot diskwalifikasie.
 13. Die beoordelaar(s) se beslissing is finaal.
 14. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 25 Maart 2012 om twaalf uur die aand. Geen laat inskrywings sal nie aanvaar word nie.
 15. Alle inskrywings moet elektronies geskiet – besoek www.woes.co.za, registreer en doen die nodige betaling per inskrywing. Kliek hier vir meer inligting oor die koste van ʼn inskrywing.
  Geen inskrywings mag direk aan enige van die organiseerders oorhandig word nie. Die lengte van die skryfstukke kan enige aantal woorde wees maar mag nie die maksimum van 3 000 (Drie duisend) woorde oorskry nie.
 16. Navrae: web@woes.co.za
 17. Die inskrywings word aan onafhanklike beoordelaars voorgelê. Woes.co.za het niks met die beoordeling te doen nie om regverdigheid te verseker. Elke beoordelaar het sy eie unieke manier van beoordeel. LW: U werk word anoniem aan die beoordelaars voorgelê. Hy/sy gaan nie weet wie die skrywer is nie.
 18. Die beoordelaars en/of organiseerders behou die reg voor om sommige of al die pryse nie toe te ken nie, sou die standaard van die inskrywings dit nie regverdig nie.
 19. Die tydperk vir beoordeling word bepaal deur die aantal inskrywings wat ontvang word.

Gedigte reëls om in te skryf

 1. Maak seker dat u presies weet wat van u verwag word omtrent die reëls van hierdie kompetisie aangesien inskrywings gediskwalifiseer sal moet word sou die reëls van hierdie kompetisie nie noukeurig nagekom word nie.
 2. Die inskrywing moet in AFRIKAANS wees. Alle taliges mag deelneem, maar inskrywings moet in Afrikaans geskied.
 3. Die lengte van die skryfstukke kan enige aantal woorde wees maar mag nie die maksimum van 1 000 (Een duisend) woorde oorskry nie
 4. Die inskrywing moet die eie oorspronklike werk van die outeur wees.
 5. Die skrywer se naam mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn. Onthou: Inskrywings word anoniem aan die keurders voorgelê.
 6. Inskrywings moet in ’n leesbare lettertipe van minstens 12 pt grootte getik word. ’n Eenvoudige lettertipe soos ‘arial’ of ‘times new roman’ word aanbeveel. Geen handgeskrewe inskrywings word aanvaar nie.
 7. Slegs persone wat voldoen aan die bepalings van ʼn Beginnerskrywer mag aan die kompetisie deelneem. Iemand wat alreeds by ’n erkende uitgewer (Lapa, Human en Rossouw, ens.) gepubliseer het, mag nie aan die kompetisie deelneem nie. Ook nie gevestigde skrywers wat al bekend geraak het vir verhale in kommersiële tydskrifte nie.
 8. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 25 Maart 2012 om twaalf uur die aand. Geen laat inskrywings sal nie aanvaar word nie.
 9. Alle inskrywings moet elektronies geskiet – besoek www.woes.co.za, registreer en doen die nodige betaling per inskrywing. Kliek hier vir meer inligting oor die koste van ʼn inskrywing.
  Geen inskrywings mag direk aan enige van die organiseerders oorhandig word nie.
 10. Navrae: web@woes.co.za
 11. Die inskrywings word aan onafhanklike beoordelaars voorgelê. Elke beoordelaar het sy eie unieke manier van beoordeel. LW: U werk word anoniem aan die beoordelaars voorgelê. Hy/sy gaan nie weet wie die skrywer is nie.
 12. Die beoordelaars en/of organiseerders behou die reg voor om sommige of al die pryse nie toe te ken nie, sou die standaard van die inskrywings dit nie regverdig nie.
 13. Die tydperk vir beoordeling word bepaal deur die aantal inskrywings wat ontvang word. Daar word gepoog om streng by die gegewe datums te bly tensy onvoorsiene omstandighede dit nie toe laat nie.

Lirieke reëls om in te skryf

 1. Die ondertekening van die inskrywing bring 'n basiese ooreenkoms tussen die ATKV en die persoon (persone) instansie wat inskryf tot stand.
 2. Die ooreenkoms impliseer dat die persoon (persone) instansie wat inskryf, streng volgens die reëls van die kompetisie/projek sal optree en dat die ATKV die kompetisie/projek streng volgens die reëls sal aanbied.. Oortreding van of versuim om die reëls van die kompetisie/projek na te kom, kan lei tot die diskwalifikasie van die inskrywing. Die persoon (persone) instansie wat inskryf vrywaar die ATKV van enige eise wat mag ontstaan as gevolg van skade of verliese van enige aard wat so 'n persoon(persone) instansie mag ly gedurende die hele verloop van die kompetisie/projek.
 3. Die ATKV behou hom die reg voor om die kompetisie/projek enige tyd op te skort of te beëindig indien buitengewone omstandighede dit noodsaak.
 4. Die beslissing van die beoordelaars is finaal en geen korrespondecvesie sal na afloop van die projek daaroor gevoer word nie.